CF 5/2024 Kodex Chování

Celostátní fórum tvoří všichni členové a je nejvyšším orgánem Pirátské strany.


Moderátor: Předsedající

Pravidla fóra

Na celostátním fóru se vyjadřujte slušně a k věci. Nepřístojnosti budou vykázány do samostatného vlákna.
Než napíšete nový příspěvek, zamyslete se, zda má takovou hodnotu, aby ho musely číst stovky lidí.

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Administrativní odbor
Příspěvky: 26208
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: politik, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 36987 poděkování
Dostal poděkování: 30150 poděkování
Kontaktovat uživatele:

CF 5/2024 Kodex Chování

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Zahajuji zrychlené jednání Celostátního fóra ve věci schválení Kodexu Chování.

Jednání je zahájeno na základě návrhu republikového výboru.

Návrh zní:

Celostátní fórum

Příloha:

Kodex chování - změněno ombudsmanka.pdf
(29.58 KiB) Staženo 540 x

Výborem je navrženo projednání v referendu (zrychleném jednání) a budeme tak tedy jednat. Ve věci nejsou předloženy žádné další návrhy usnesení a ani není možné žádné předkládat - viz JdŘ

Hlasované možnosti budou:

  1. PRO návrh
  2. Odročení projednávaného rozhodnutí na jednání celostátního fóra (= možnost měnit navržené usnesení a nové jednání)
  3. Ukončení jednání bez usnesení (= PROTI návrhu)

Nyní tedy začíná lhůta na rozmyšlenou. <del>Hlasování by proběhlo nejméně od 16.2. 10:00 do 19.2. 20:00.</del> EDIT: Hlasování byl odsunuto na 23.2. 10:00 až 26.2. 20:00

O úvodní slovo poprosím Ombudsmanku @Tereza.Hanajova . Závěrečné slovo dále připadne odpůrci návrhu s největší podporou.
<del>Jednání nyní předávám @Jan.Novak a poprosím všechny aby posečkali úvodního slova.</del>

EDIT: Procedura je odsunuta sem: viewtopic.php?t=66622

Přílohy
Příklady situací.pdf
(86.11 KiB) Staženo 100 x
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvky (celkem 6):
Tomas.Valek, Jan.Novak, Petr.Kubes, Jan.Zavadil, Lukas.Kohout, Robert.Magni

Profil, Vedoucí AO; KaS, ZO; vedoucí MRT Demokracie v rezignaci
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“*
Podporuji myšlenky.

Uživatelský avatar
Tereza.Hanajova
Příspěvky: 29
Registrován: 19 dub 2023, 11:42
Profese: Ombudsmanka
Dal poděkování: 3 poděkování
Dostal poděkování: 132 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: CF 5/2024 Kodex Chování

Příspěvek od Tereza.Hanajova »

Vážené CF,

děkuji za úvodní slovo ke Kodexu chování.

Během prvních pár měsíců ve funkci ombudsmanky jsem na řadě schůzek slyšela, že by bylo užitečné, abychom měli upravená základní pravidla komunikace a chování a aby bylo definováno, co se stane, pokud budou pravidla porušena. Potřeba Kodexu byla taktéž uvedena ve zprávě od Konsentu v rámci projektu Respekt je profi. Ve spolupráci s RP jsme proto svolali pracovní skupinu, která se koordinace vzniku předpisu ujala.

V pracovní skupině jsme se snažili do Kodexu sepsat obecné principy platné pro každou organizaci a reagovat na specifické výzvy, které se ve straně objevily. Cílem bylo taktéž zpřehlednění interních předpisů, proto Kodex zahrnuje pravidla z Etiky kampaňování, Pravidel internetové komunikace a Komunikačního minima.

Dávalo nám smysl, aby byl Kodex stručný, což nutně znamená, že neobsahuje dlouhé definice a vysvětlení. Nicméně počítáme s tím, že bude užitečné s Kodexem dál pracovat, sbírat příklady řešení a definovat, jak jednotlivá ustanovení vykládat. K takové práci je kompetentní RV, který může vydávat upřesňující předpis.

V Kodexu jsou upraveny tyto hlavní oblasti:

  • Základní principy - které nejsou vymahatelné, ale stojí na nich spolupráce ve straně

  • Ustanovení týkající se rizikového chování (obtěžování, diskriminace apod)

  • Pravidla komunikace a chování

  • Řešení porušení Kodexu – eskalační mechanismus

Jak probíhala příprava Kodexu
1) V průběhu podzimu se uskutečnilo 5 schůzek pracovní skupiny (složené ze zástupců RP, RV, AO, MO, PO).
2) Mezi tím probíhaly dílčí diskuze a schůzky nad jednotlivými body s dotčenými osobami a skupinami (např. dvě schůzky se zástupci KK a RK, schůzka s Jankou Michailidu za Respekt je profi apod).
3) Následně byl Kodex projednán a upraven předpisovou skupinou RV a společně s námi diskutován na zasedání RV.
4) Od 15.11. byl Kodex představen k komentářům ve straně. Připomínkování proběhlo jednak písemnou diskuzí ve členských podnětech internetového fóra (viewtopic.php?t=65695) a za druhé na dvou online schůzkách uskutečněných 23.11.2023 a 27.11.2023. Další schůzka pak proběhla s Vrbami a Koordinátorkami prevence.
5) Dne 4.12.2023 pak proběhla schůzka pracovní skupiny, kde jsme připomínky vypořádali a předali Kodex RV.
6) Kodex jsem představila na lednovém zasedání CF v Brně.
7) Ve spolupráci s RV jsme v Kodexu udělali další dílčí změny a nyní ho RV předkládá CF ke schválení.

Eskalační mechanismus
V rámci různých diskuzí jsem zaznamenala obavu, aby se “za sprosté slovo nebo vtip nevyhazovalo ze strany”. Tak tomu nebude. Předpis klade důraz na rozhovor, smír a vyjasňování si věcí přímo a včas. Podporuje mindset, kdy pokud mi něco vadí, komunikuju to s danou osobou. Pokud smírná cesta není možná, nastupují další mechanismy (pomoc ke smíru od 3. osoby, výtka). Cesta přes KK a RK by měla nastoupit až v případě, že předchozí možnosti nefungují. Tresty, zejména pak vyloučení, by se měly využít při opakovaném a závažném porušení Kodexu (např. obtěžování apod).

Kodex jako celek
Na Kodexu odvedla řada lidí desítky hodin práce. Pracovali jsme na tom, aby předpis dával smysl jako celek a z toho důvodu jsem i RV sdělila, že upřednostňuji projednání v referendu. Z výše uvedeného popisu procesu je zřejmé, že bylo několik příležitostí, jak se se svým názorem do přípravy zapojit. Každou jednotlivou připomínku jsme v pracovní skupině probrali a u řady z nich jsme se pokusili Kodex upravit tak, aby připomínky reflektoval.

Věřím, že Kodex má mezi interními předpisy své místo. Reflektuje záležitosti a témata, kterým je třeba věnovat pozornost. Ukazuje, že zdravá vnitřní kultura je pro fungování ve straně důležitá.

Děkuji všem, co se do přípravy Kodexu zapojili, ať už v pracovní skupině, v rámci připomínkování nebo dalších schůzek.

Závěrem označuji členy pracovní skupiny, pokud by chtěli cokoliv doplnit (@Martin.Jiranek, @Blanka.Charvatova, @Radka.Musilova, @Michal.Ketner, @Jakub.Michalek, @Jana.Kolarikova, @Marek.Valko, @aneta.kralova, @Vojtech.Pikal, @Tomas.Valek).

Uživatelský avatar
Tomas.Valek
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 2485
Registrován: 08 dub 2018, 16:47
Profese: Navrhovatel
Dal poděkování: 1763 poděkování
Dostal poděkování: 2841 poděkování

Re: CF 5/2024 Kodex Chování

Příspěvek od Tomas.Valek »

Já bych chtěl Terce poděkovat za velmi důkladný proces tvorby dokumentu, kdy si jako člověk, který k nám přišel zvenčí a neměl absolutně šanci pochopit naši poměrně robustní a někdy i komplikovanou strukturu, poctivě prošla kolečkem několika jednání se všemi stakeholdery, dotčenými orgány, členy CF a trpělivě ten návrh nesla dál, ačkoli muselo být úmorné sledovat, jak se proces někdy točí v kruhu a vrací na začátek.

Ať už CF kodex přijme či ne, tak rozhodně nelze Terce vyčítat snahu o konsensuální proces, kdy je třeba vnímat i to, že veškeré změny proběhly opakovaným připomínkováním a promýšlením vzájemných vazeb na sebe samé.

Co se týče samotného obsahu, tak si myslím, že nejde o žádnou revoluci, ale zastřešení a doklenutí stávajících výše zmiňovaných pravidel do jednoho komplexního celku. Kultivace našeho vnitřního prostředí je určitě třeba, jednu věc ale za nás kodex neudělá, zkusme se k sobě chovat s úctou a jako lidi, tohle je asi to základní poselství, které kodex nese.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Valek za příspěvky (celkem 9):
Vojtech.Pikal, Tereza.Hubackova, Georgia.Hejdukova, Jan.Hora, Jan.Tusek, Robert.Magni, Magda.Dankova, Jaroslav.Toman, Marek.Lahoda

Tomáš Válek
tomas.valek@pirati.cz
+420 774 652 082
Semper ita agere vis ut alii te faciant. Benevolentia adsume.
Někdo musel najít tu odvahu.

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Kontrolní komise
Příspěvky: 18670
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2165 poděkování
Dostal poděkování: 33862 poděkování

Re: CF 5/2024 Kodex Chování

Příspěvek od Martin.Kucera »

Když probíhalo připomínkování, bylo přislíbeno, že kodex bude doprovázen výkladem/metodikou/sadou návodných příkladů. Bez toho je docela problém se informovaně rozhodnout, protože výklad některých nejasných či sporných ustanovení může být konstruktivní, ale i destruktivní. A ten výklad prostě k dispozici nemáme, ačkoli příprava kodexu probíhala, jak zde zaznělo, od podzimu.

Například ustanovení "nevynášej důvěrnou komunikaci, pokud k tomu nemáš souhlas původce, předem jsi potřebu zveřejnění neoznámil nebo nejde o předání oprávněným orgánům nebo osobám".
Co když se osoba A dozví v soukromé či uzavřené skupinové komunikaci, že osoba B se při výkonu své stranické funkce dopouští věcí, o nichž by měla vědět členská základna? Bude-li tedy osoba A členskou základnu informovat, aniž by se zabývala souhlasem původce, poruší kodex? (IMHO ne, oprávněný orgán je CF, ale já nejsem vykladač kodexu.)
Co když člen X bude během nějaké vnitrostranické volby individuálně obepisovat jiné členy a pomlouvat některé kandidáty? Může někdo z příjemců takové zprávy tuto zprávu zveřejnit?
Obecně vzato - kde jsou hranice "důvěrné" komunikace? Pokud jde o komunikaci týkající se pracovních záležitostí a neexistují důvody, proč by měla zůstat utajená, lze ji označovat za důvěrnou? Dtto pokud jde o komunikaci týkající se vnitrostranických záležitostí.

Nebo "kritika stranických kolegů a vnitřních záležitostí by měla být komunikována veřejně až po snaze o interní řešení, a vždy musí být bez urážek, pomluv a nadávek" - IMHO by nemělo být bráno za porušení kodexu, pokud za veřejné chování (dejme tomu na fóru či zulipu) bude následovat veřejná kritika na témže místě (zvlášť pokud bude skutečně bez urážek, pomluv nebo nadávek).

Chápu, že RV nechtěl dělat zbytečnou práci (výklad), když není jisté, zda bude kodex přijat. Ale pro mě je bohužel absence výkladu příliš závažným nedostatkem než abych mohl hlasovat pro - je tu příliš velké riziko zneužitelnosti.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Kucera za příspěvky (celkem 8):
Vojtech.Pikal, Rostislav.Reha, Lukas.Novy, Petr.Vileta, Dalibor.Zahora, Robert.Magni, Zdenka.Kupcova, Alena.Klocova

Jak jednoduchý by byl svět, kdybychom četli a dělali věci hned správně. :) -- Lucie Spáčilová

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Administrativní odbor
Příspěvky: 26208
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: politik, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 36987 poděkování
Dostal poděkování: 30150 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: CF 5/2024 Kodex Chování

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

K 1. příkladu bych řekl, že máme pro první informování nějaké lepší "oprávněné osoby", než celé celostátní fórum. V druhém příkladě už je zjevně akce člena X porušením kodexu sama o sobě. A Two wrongs dont make a right. K 3. Souhlasím.

Ale jsou to dobré otázky, které by bylo fajn opatřit tedy nějakými FAQ.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvky (celkem 3):
Jan.Zavadil, Robert.Magni, Ivo.Vlasaty

Profil, Vedoucí AO; KaS, ZO; vedoucí MRT Demokracie v rezignaci
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“*
Podporuji myšlenky.

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Kontrolní komise
Příspěvky: 18670
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2165 poděkování
Dostal poděkování: 33862 poděkování

Re: CF 5/2024 Kodex Chování

Příspěvek od Martin.Kucera »

Vojtech.Pikal píše: 07 úno 2024, 23:22

K 1. příkladu bych řekl, že máme pro první informování nějaké lepší "oprávněné osoby", než celé celostátní fórum.

Pokud se nejedná o chování, které je porušením předpisů, ale je spíš v rovině dejme tomu morální, kdo je tou lepší "oprávněnou osobou" než CF, které dotyčného do funkce zvolilo?

Vojtech.Pikal píše: 07 úno 2024, 23:22

V druhém příkladě už je zjevně akce člena X porušením kodexu sama o sobě.

Ano. Ale já neřeším porušení kodexu členem X, nýbrž to, že by se členové měli dovědět, co se děje (tedy že se někdo pokouší manipulovat voliče), ještě během volby.

Jak jednoduchý by byl svět, kdybychom četli a dělali věci hned správně. :) -- Lucie Spáčilová

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Administrativní odbor
Příspěvky: 26208
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: politik, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 36987 poděkování
Dostal poděkování: 30150 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: CF 5/2024 Kodex Chování

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Ad 1. Každý máme své příslušné předsednctvo (které je nadřízeným politickým orgánem); Každé předsednictvo má nadřízené předsednictvo. Republikové předsednictvo má republikový výbor.

Ad 2. To zní, jako že chceš podat námitku proti hlasování...

Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvek:
Jan.Hora

Profil, Vedoucí AO; KaS, ZO; vedoucí MRT Demokracie v rezignaci
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“*
Podporuji myšlenky.

Uživatelský avatar
Tomas.Valek
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 2485
Registrován: 08 dub 2018, 16:47
Profese: Navrhovatel
Dal poděkování: 1763 poděkování
Dostal poděkování: 2841 poděkování

Re: CF 5/2024 Kodex Chování

Příspěvek od Tomas.Valek »

Martin.Kucera píše: 07 úno 2024, 23:33

Ano. Ale já neřeším porušení kodexu členem X, nýbrž to, že by se členové měli dovědět, co se děje (tedy že se někdo pokouší manipulovat voliče), ještě během volby.

Sdělit že mě chtěl dotyčný uplatit, abych někoho volil, není vynášením komunikace. Tou je až zveřejnění screenshotů z dané komunikace, které ale zase můžeš bez problémů poskytnout přezkumným orgánům.

Jinými slovy reprodukce či shrnutí není vynesením. (Tak nad tím aspoň byla shoda na pracovních skupinách.)

Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Valek za příspěvky (celkem 3):
Vojtech.Pikal, Robert.Magni, Ivo.Vlasaty

Tomáš Válek
tomas.valek@pirati.cz
+420 774 652 082
Semper ita agere vis ut alii te faciant. Benevolentia adsume.
Někdo musel najít tu odvahu.

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Kontrolní komise
Příspěvky: 18670
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2165 poděkování
Dostal poděkování: 33862 poděkování

Re: CF 5/2024 Kodex Chování

Příspěvek od Martin.Kucera »

Vojtech.Pikal píše: 07 úno 2024, 23:35

Ad 1. Každý máme své příslušné předsednctvo (které je nadřízeným politickým orgánem); Každé předsednictvo má nadřízené předsednictvo. Republikové předsednictvo má republikový výbor.

Oblastní předsednictvo rozhodně není nadřízeným politickým orgánem člena RV, KK, RK, vedoucího odboru.

Tomas.Valek píše: 07 úno 2024, 23:43

Sdělit že mě chtěl dotyčný uplatit, abych někoho volil, není vynášením komunikace. Tou je až zveřejnění screenshotů z dané komunikace, které ale zase můžeš bez problémů poskytnout přezkumným orgánům.

Já popisuji jiný případ, tedy že někdo v individuální komunikaci pomlouvá některé kandidáty.

Jak jednoduchý by byl svět, kdybychom četli a dělali věci hned správně. :) -- Lucie Spáčilová

Uživatelský avatar
Tomas.Valek
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 2485
Registrován: 08 dub 2018, 16:47
Profese: Navrhovatel
Dal poděkování: 1763 poděkování
Dostal poděkování: 2841 poděkování

Re: CF 5/2024 Kodex Chování

Příspěvek od Tomas.Valek »

Martin.Kucera píše: 07 úno 2024, 23:55
Tomas.Valek píše: 07 úno 2024, 23:43

Sdělit že mě chtěl dotyčný uplatit, abych někoho volil, není vynášením komunikace. Tou je až zveřejnění screenshotů z dané komunikace, které ale zase můžeš bez problémů poskytnout přezkumným orgánům.

Já popisuji jiný případ, tedy že někdo v individuální komunikaci pomlouvá některé kandidáty.

To je prakticky to samé.

Pepíček: Chtěl bych členům CF oznámit, že přede mnou Mařenka v soukromé zprávě nepravdivě pomlouvala Aničku.
Mařenka: To není pravda.
Pepíček: Ale je, mám tu konverzaci uloženou a mohu ji zveřejnit. Mám tvoje svolení?
Mařenka: (Buď bude za lhářku, když řekne, že nesmí, plus to dá stejně Pepíček ke KK, anebo přizná barvu a raději se to bude snažit okecat.) No tak to ukaž, já to ale myslela jinak, já jsem totiž Aničce šlápnula na nohu a ona se na mě škaredě podívala, a tak proto ji od té doby nemám ráda...

Tomáš Válek
tomas.valek@pirati.cz
+420 774 652 082
Semper ita agere vis ut alii te faciant. Benevolentia adsume.
Někdo musel najít tu odvahu.

Zamčeno

Zpět na „Celostátní fórum“