Návody pro odměňování

Oznámení, upozornění, vyhlášky a jiná sdělení určená straně.
Nebo pozvánky na větší Pirátské akce. Akce oznamujte hlavně v kalendáři a na webu.


Pravidla fóra

Oznámení vkládají vedoucí orgánů do příslušných vláken, nebo jako samostatné nové oznámení. Stará oznámení prosím zamkněte a změňte na normální.

Na oznámení prosím nereagujte, případně tak čiňte v příslušné diskuzi či podatelně.
Oznámení věci zde nezbavuje oznamovací povinnosti vůči orgánu, pokud ji ukládá předpis.

Používejte Ikonky (preferovaná významy, ruce máte volné):

  • Obrázek - pověření osoby funkcí, činností apod.

  • Obrázek - změna závazných pravidel, nová vyhláška apod.

  • Obrázek - naléhavé

  • Obrázek - ohrožující, nebezpečné. Jsme žalování, nejsou prostředky apod.

  • Obrázek - Radostná oznámení

Zamčeno
Uživatelský avatar
Jan.Novak
Republikový výbor
Příspěvky: 2446
Registrován: 22 čer 2010, 19:12
Profese: Politolog, Historik
Bydliště: Týn nad Vltavou
Dal poděkování: 4042 poděkování
Dostal poděkování: 2936 poděkování

Návody pro odměňování

Příspěvek od Jan.Novak »

Ahoj, tímto vyhlašuji návody pro odměnování jako metodický pokyn:

https://redmine.pirati.cz/projects/po/wiki/odmenovani
Návod pro odměňování
Tento návod je určen vedoucím týmů v Pirátské straně zodpovědným za najímání a odměňování placených lidí v jejich týmu.

Návody pro ostatní členy týmu:

návod pro odměňované
návod pro proplaceče
Návod pro odměňování
Kontext odměňování
Schéma odměňování
Úkoly vedoucího
Harmonogram
Tento návod by měl odpovědět na otázky:

Kdy schvalovat měsíční odměnu a kdo ji schvaluje?
Jak je zajištěno proplacení odměny po jejím schválení?
Jak zveřejnit údaje o vyplacení odměny?
Podstatné je, abyste si zapamatovali:

Pečlivé a včasné odměňování je symbolickým uznáním práce a nutnou podmínkou dobrých vztahů a výkonů placených lidí.
Vedoucí musí vést členy svého týmu, aby měli výkaz hotový do konce 2. dne měsíce, tj. aby si ho vedli průběžně na denní či max. týdenní bázi.
Do poledne 5. dne měsíce musí vedoucí týmu určit výši úkolové odměny/odpočtu a vyplnit ji v zaslané tabulce.
Uprav tuto část
Kontext odměňování
Tento dokument popisuje výchozí způsob, jakým jsou v Pirátské straně odměňováni dlouhodobě placení lidé, ať už jsou to zaměstnanci, členové orgánů, placení zastupitelé nebo dlouhodobí dodavatelé. V tomto dokumentu se takový člověk bez ohledu na kategorii nazývá odměňovaným.

Lidé u nás pracují z přesvědčení a nemáme moc peněz. Odměna za práci může být nižší než v soukromém sektoru a hodnota odvedené práce bývá typicky mnohem vyšší. I placení lidé tak pracují částečně jako dobrovolníci a jejich odměna je spíše určitou formu kompenzace, aby se Pirátům mohli věnovat potřebnou dobu a nezpůsobovalo jim to strádání. Obecně se snažíme o to, aby hodinová sazba respektovala základní náročnost vykonávané práce a zkušenosti daného člověka (resp. kvalitu práce).

Jednotlivé týmy mezi sebou sdílí lidi tak, aby se maximálně využily jejich schopnosti. Pokud jde o krátké nahodilé výpomoci, děje se tak bez další administrativy, pokud jde o dlouhodobější práci v rámci jiné rozpočtové jednotky, je vhodné uzavřít s tímto člověkem oddělenou smlouvu.

Vstupní údaje i výše jednotlivých složek odměny a jejich částí jsou uvedeny ve výkazu odměňování dané osoby, který je zveřejněn v repozitáři odměn pod příslušným týmem, rokem a měsícem.

Uprav tuto část
Schéma odměňování
Jednotlivé kroky po během odměňování po doplnění výkazu jsou znázorněny na následujícím obrázku:

Schéma odměny a procesu proplácení

Uprav tuto část
Úkoly vedoucího
Úkoly vedoucího při každoměsíčním odměňování:

zkontrolovat výkaz práce, zda je vykázaný čas adekvátní rozsahu práce,
probrat s odměňovaným, co se mu povedlo a za co dostává odměnu nebo odpočet,
určit odměnu za úkoly, odpočet, případně mimořádnou odměnu,
předat informaci o určení odměny do 5. dne měsíce proplaceči způsobem uvedeným ve zprávě.
Je velmi důležité, abyste lidi včas odměňovali, protože to symbolicky ukazuje, že je pro nás jejich práce důležitá a že si jich vážíme, ale také často na peníze čekají. Proto platí pravidlo, že dokud vedoucí neurčí úkolovou odměnu členům svého týmu, nemá právo na vlastní odměnu.

Uprav tuto část
Harmonogram
Harmonogram povinností během proplácení

Jak vyplývá z tohoto obrázku, při odměňování jsou závazné následující termíny:

25. den předchozího měsíce – proplaceč rozešle odměňovaným upozornění na nutnost doplnění výkazu do konce 2. dne měsíce; toto upozornění je také v týmovém kalendáři
2. den měsíce – termín pro doplnění výkazu za předchozí měsíc a proplaceč odešle vedoucím týmu upozornění na schválení výše úkolové odměny do 5. dne měsíce; toto upozornění je také v týmovém kalendáři
5. den měsíce – termín pro schválení výše úkolové odměny a předání informace proplaceči vyplněním do tabulky na githubu; toto upozornění je také v týmovém kalendáři, vytvoření podkladů a odeslání do účetní firmy
8. den měsíce – termín pro OSVČ k vytvoření žádosti k vyplacení odměny
10. - 13. den měsíce – dodání mezd a odvodů účetní firmou a výplatu odměny z bankovního účtu strany (závislé na pracovních dnech)
https://redmine.pirati.cz/projects/po/w ... odmenovane
Návod pro odměňované
Tento návod je určen placeným lidem, kteří dostávají odměnu.

Návody pro ostatní členy týmu:

návod pro vedoucí týmů
návod pro proplaceče
Návod pro odměňované
Schéma odměňování
Složky odměny
Vykazování
Refundované hodiny
Oddělené smlouvy
Kontrola
Harmonogram
Měl by odpovědět na otázky:

Jaké složky může mít odměna?
Jak mám vykazovat čas, abych dostal odměnu?
Podstatné je, abyste si zapamatovali, že:

jste finančně motivováni odvádět kvalitní práci a plnit smluvené úkoly,
máte jistotu, že když budete dobře pracovat, můžete se spolehnout na odměnu,
musíte pravidelně vést výkaz práce – denně nebo týdně,
výkaz za daný měsíc musíte dokončit nejpozději do 2. dne následujícího měsíce (zpožděním výkazu zpožďujete svou odměnu, komplikujete odměny ostatním a náklady na dodatečnou platbu odměny z ní mohou být strženy),
můžete a máte řešit domluvené úkoly samostatně a proaktivně a mít sebedisciplínu pracovat ve sjednaném rozsahu i bez každodenní kontroly.
Uprav tuto část
Schéma odměňování
Schéma odměny a procesu proplácení

Uprav tuto část
Složky odměny
Odměna v Pirátské straně může mít více složek (na obrázku výše jsou všechny znázorněny uprostřed). To, jaké složky odměny má daný odměňovaný, určuje smlouva a smluvní podmínky, na které se odkazuje.

Lze si dohodnout následující složky (konkrétní složky odměny jsou vždy uvedeny v inzerátu při nabírání lidí):

Paušální odměna je pevná částka náležející odměňovanému každý měsíc bez ohledu na to, kolik hodin odpracuje. Paušální odměna pokrývá např. pohotovost, tj. např. drobné telefonáty, ideálně v sobotu v noci. :-)

Hodinová odměna v rozsahu smlouvy je proměnná částka náležející odměňovanému podle počtu hodin, které v daném měsíci odpracoval, nejvýše však v rozsahu smlouvy.

Základem pro výpočet hodinové odměny je sazba uvedená ve smlouvě nebo vypočítaná z dohodnuté výše měsíční odměny.
Odměňovaný by měl svého vedoucího upozornit, pokud mu má činnost zabrat podstatně více času než smluvenou dobu.
Jak se určí počet hodin je uvedeno níže v části o vykazování. Typicky jde pouze o hodiny odpracované pro stranu v rámci dané smlouvy, nikoliv pro jiné subjekty (např. město), dobrovolnicky či podle jiné smlouvy.
Hodinová odměna nad rozsah smlouvy je proměnná částka náležující odměňovanému podle počtu hodin, které v daném měsíci odpracoval nad rozsah smlouvy.

Základem pro výpočet hodinové odměny je sazba uvedená ve smlouvě nebo vypočítaná z dohodnuté výše měsíční odměny.
Úkolová odměna je částka vyplacená za splnění zadaných úkolů.

Vedoucí může odměňovaného motivovat i předem, tj. příslibem odměny v určité výši za řádné splnění vybraných úkolů.
Není-li dohodnuto jinak, i dobu strávenou takovými úkoly je třeba vykázat a dohodnutá úkolová odměna jde nad rámec hodinové odměny za tuto práci.
Rozmezí úkolové odměny je uvedeno ve smlouvě. Úkoly jsou uvedeny ve smlouvě, případně si je odměňovaný upřesňuje sám, aby dosáhl co nejlepších výsledků, případně je dostává na začátku měsíce.
Odměna v nulové výši náleží tomu, kdo plnil úkoly standardně a neprojevil žádnou zvláštní invenci, nesplnil žádný významný úkol nebo nedosáhl jiného výsledku. Odměna v plné výši náleží tomu, komu se to naopak daří velmi dobře.
Odměna může být snížena, pokud má odměňovaný související vyšší příjem z jiných zdrojů (např. příjem zastupitele z refundací od města).
Odpočet za výhrady je částka, o kterou může vedoucí ponížit odměnu, pokud odměňovaný neplní uzavřenou smlouvu. Postup pro odpočet upravují smluvní podmínky.

Mimořádnou odměnu může vedoucí týmu výjimečně udělit tomu, kdo splní mimořádně obtížný úkol.

Uprav tuto část
Vykazování
Výkaz práce je základním kontrolním nástrojem plnění smlouvy a dosahovaných výsledků pro vás i pro nás.

Odměňovaný je povinen evidovat odpracované hodiny v projektovém systému redmine, a to u úkolu a v projektu, se kterým odvedená práce souvisí.
Musíte pravidelně vést výkaz práce – denně nebo týdně.
Výkaz za daný měsíc musíte dokončit nejpozději do 2. dne následujícího měsíce (zpožděním výkazu zpožďujete svou odměnu, komplikujete odměny ostatním a náklady na dodatečnou platbu odměny z ní mohou být strženy).
Nejde nám o to, aby člověk vykázal každých 10 minut v daný konkrétní den, ale aby vykázaný čas odpovídal odvedené práci a abychom měli přehled, jak dlouho mu různé věci zaberou a mohli si to třeba srovnat mezi různými kraji.
Vykázat si lze libovolnou aktivitu, která vyplývá ze zadaných úkolů, která přispívá jejich lepšímu plnění nebo která se od koordinátora očekává (např. účast na schůzích a jiných akcích, seznamování se s lidmi v krajském sdružení apod.)
Všechny hodiny vykázané za daný měsíc jsou zahrnuty do odměňování podle výchozí smlouvy, ať už jsou vykázány v libovolném projektu.

Výjimky:

Uprav tuto část
Refundované hodiny
Strávený čas, který má v poli Refundace vyplněnu hodnotu neproplácet – k takovému vykázanému času se při odměňování vůbec nepřihlíží. V poli Refundace lze také evidovat čas hrazený jiným subjektem, např. u zastupitelů od města. Takový čas není proplácen, ale může být vzat v potaz při hodnocení měsíční výkonnosti.

Uprav tuto část
Oddělené smlouvy
Pokud má jeden člověk více smluv, musí být další smlouvy vedeny jako tzv. oddělená smlouva. V seznamu odměňovaných jsou v poli Filtr vyplněny názvy projektů v redmine oddělené dvojtečkou. Čas vykázaný v těchto projektech se započítává pouze k oddělené smlouvě a nepočítá se k výchozí smlouvě.

Uprav tuto část
Kontrola
Protože práce probíhá typicky na dálku, musíte řešit smluvené úkoly samostatně a proaktivně a mít sebedisciplínu pracovat ve sjednaném rozsahu i bez každodenní kontroly. Kontrolují se typicky výsledky a to, zda je strávený čas adekvátní rozsahu práce.

Uprav tuto část
Harmonogram
Harmonogram povinností během proplácení

Jak vyplývá z tohoto obrázku, při odměňování jsou závazné následující termíny:

25. den předchozího měsíce – proplaceč rozešle odměňovaným upozornění na nutnost doplnění výkazu do konce 2. dne měsíce; toto upozornění je také v týmovém kalendáři
2. den měsíce – termín pro doplnění výkazu za předchozí měsíc a proplaceč odešle vedoucím týmu upozornění na schválení výše úkolové odměny do 5. dne měsíce; toto upozornění je také v týmovém kalendáři
5. den měsíce – termín pro schválení výše úkolové odměny a předání informace proplaceči vyplněním do tabulky na githubu; toto upozornění je také v týmovém kalendáři, vytvoření podkladů a odeslání do účetní firmy
8. den v měsíce – termín pro OSVČ k vytvoření žádosti k vyplacení odměny
10. - 13. den měsíce – dodání mezd a odvodů účetní firmou a výplatu odměny z bankovního účtu strany (závislé na pracovních dnech)
https://redmine.pirati.cz/projects/po/wiki/proplacec
Návod pro proplaceče
Tento návod je určen proplaceči, tedy člověku, který v rámci České pirátské strany na starosti proplácení odměn.

Měl by odpovědět na otázky:

Co musím udělat pro to, aby mohli být všem lidem včas vyplaceny odměny v náležité výši?
Podstatné je, abyste si zapamatovali, že:

Uprav tuto část
Základní schéma
Jednotlivé kroky po během odměňování po doplnění výkazu jsou znázorněny na následujícím obrázku:

Schéma odměny a procesu proplácení

Uprav tuto část
Úkoly proplaceče
Proplaceč má na starosti

rozesílání upozornění,
urgování vedoucích, kteří nevyplnili výši odměny,
obsluhu skriptu, který automatizuje odměny,
předání souhrnných dat za zaměstnance účetnímu,
proplacení částek po zdanění a zálohy na daně.
Uprav tuto část
Pravidelný měsíční postup proplaceče
Proplaceč musí dobře znát harmonogram a přísně dodržovat termíny tam uvedené včetně uhánění příslušných vedoucích.

Harmonogram:

25. den předchozího měsíce – proplaceč rozešle odměňovaným upozornění na nutnost doplnění výkazu do konce 2. dne měsíce; toto upozornění je také v týmovém kalendáři
2. den měsíce – termín pro doplnění výkazu za předchozí měsíc a proplaceč odešle vedoucím týmu upozornění na schválení výše úkolové odměny do 5. dne měsíce; toto upozornění je také v týmovém kalendáři
5. den měsíce – termín pro schválení výše úkolové odměny a předání informace proplaceči vyplněním do tabulky na githubu; toto upozornění je také v týmovém kalendáři, vytvoření podkladů a odeslání do účetní firmy
8. den v měsíce – termín pro OSVČ k vytvoření žádosti k vyplacení odměny
10. - 13. den měsíce – dodání mezd a odvodů účetní firmou a výplatu odměny z bankovního účtu strany (závislé na pracovních dnech)proplacení
Harmonogram odměn

Tyto činnosti je v plánu plně automatizovat skriptem.

Uprav tuto část
Zveřejňování
Odměny se zveřejňují v repozitáři transparence.

Člen RV za JčK
Předseda kontrolního výboru zastupitelstva Jihočeského kraje
Zastupitel města Týn nad Vltavou

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Administrativní odbor
Příspěvky: 26214
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: politik, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 37000 poděkování
Dostal poděkování: 30159 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Návody pro odměňování

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Zařazeno do seznamu předpisů.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvek:
Jan.Novak

Profil, Vedoucí AO; KaS, ZO; vedoucí MRT Demokracie v rezignaci
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“*
Podporuji myšlenky.

Zamčeno

Zpět na „[Archiv] Oznámení“