Nominace Martina Kučery do RP

Do tohoto fóra se přesouvají uzamčené a zpracované členské podněty.


Moderátor: Predsedajici

Zamčeno

Ve věci kandidatury Martina Kučery do Republikového Předsednictva České Pirátské Strany jsem

PRO

135
58%

PROTI

80
35%

SE ZDRŽE/A

16
7%
 
Celkem hlasujících: 231 - Celkem hlasů: 231

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Kontrolní komise
Příspěvky: 16630
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2165 poděkování
Dostal poděkování: 30485 poděkování

Re: Nominace Martina Kučery do RP

Příspěvek od Martin.Kucera »

Tak, a teď konečně zpět k tématu vlákna. Slíbil jsem rozepsat svoji představu o změnách ve fungování RP a pohledu na něj, zde je tedy její jádro.
Začnu trochu obecněji.
Jsme strana vzniklá a budovaná odspodu, strana se zdaleka nejvyšší mírou vnitrostranické transparence a demokracie. Snažíme se budovat rovné šance a odstraňovat bariéry. Tedy i bariéry pro možnost působit ve vnitrostranických orgánech. Úplně stačí, že se na to někdo necítí povahou či schopnostmi, neměli bychom tedy budovat ještě další bariéry. Jako například extrémní časová náročnost, která vyloučí uchazeče s běžným zaměstnáním, jimž by pak už kvůli dobrovolničení pro Piráty nezbyl dostatek času pro osobní život.
Čili co by mělo být cílem? Aby každý stranický orgán měl takový počet členů a takový rozsah činností, aby při jejich rozložení mezi jednotlivé členy byla časová zátěž na jednoho člena únosná.

Co to tedy z mého pohledu znamená v případě RP?
Podporuji aktuálně projednávaný návrh na navýšení počtu členů RP na 7 (a zvýšení maximální možné velikosti oblastních předsednictev). Pochopitelně po takovém navýšení se nesníží časová zátěž jednoho člena RP úměrně (tedy na nějakých 71,5 % původní), protože například jednání RP by se měli účastnit pokud možno všichni, ale i snížení na 80 či 85 % může nezanedbatelně pomoci. Navíc to zvýší šance "namixovat" do RP členy různých schopností, a zlepší i zastupitelnost při konkrétních činnostech.
Samozřejmě pouhé navýšení počtu členů RP není samospasitelné (a ani to v příslušném jednání nikdo nehlásá), je to jen podpůrný (ale dle mě potřebný) krok pro to zásadnější, a sice jakou činnost od RP chceme a očekáváme.
Vyjděme z toho, že RV, případně CF, schvalují programové a ideové dokumenty (tedy stanovují cíle a směřování) a vnitřní předpisy (tedy nastavují mantinely fungování). RP by pak v rámci těchto mantinelů a určeného směřování mělo hledat nejvhodnější cestu k dosažení stanovených cílů, a to v průběžné spolupráci s ostatními orgány strany na celorepublikové i oblastních úrovních.

Podle stanov má RP "všeobecnou odpovědnost za stranu a za politické záležitosti mezi zasedáními republikového výboru". Co si pod tím představit?

Všeobecná odpovědnost za stranu je celkem jasná. Pokud nebude strana plnit povinnosti vůči státu, riskuje zrušení. Pokud nebude plnit povinnosti (dané též stanovami) vůči svým členům, nebude dobře fungovat. A nebude-li dobře fungovat uvnitř, nemůže dobře fungovat ani navenek, vůči veřejnosti, voličům, občanům. Za jeden z předpokladů dobrého fungování považuji u strany našeho typu dostatečnou decentralizaci. Tedy rozhodovat věci na nejnižší možné úrovni, při zachování dostatečných kontrolních a nápravných mechanismů. A samozřejmě metodické podpory a pomoci ze strany RP, RV a odborů, aby si "nižší" organizační jednotky s co možná nejvíce věcmi skutečně dokázaly samy poradit. Včetně řešení problémů a jejich eskalace. (Kupříkladu pokud se rozhádá MS, či jen pár lidí v něm, mělo by to být zvládnutelné nejvýš na úrovni KS, bez eskalace k RP. Pokud se "utrhne" komunální zastupitelský klub, mělo by situaci dokázat zvládnout "jeho" MS či KS.) Taková decentralizace potřebuje dostatečnou míru kontrolovatelnosti ze strany celého členstva, tedy neobejde se bez zpřehlednění našich pracovních systémů (např. Piroplácení, ale i komunikace uvnitř týmů a mezi nimi), aby byly potíže podchycovány včas. A stejně důležité pro decentralizované fungování je, aby člen, který vnímá problém v činnosti ZK, předsednictva, oblastního sdružení - ale třeba i odboru apod., na něj mohl upozornit bez obav z následných tlaků. Případně je možné hledat další nástroje a cesty, jak se s komplikacemi vypořádávat v místě jejich vzniku, tak aby "předsedo, máme problém, pomoz" byla až ta poslední varianta. (RP si samozřejmě může - a mělo by - udržovat přehled o dění, ale pokud možno bez nutnosti do něj zasahovat.)

A politické záležitosti? Ve chvíli, kdy máme své volené zástupce ve všech patrech politiky (což jsme si, bohužel, ve sněmovních volbách dost pokazili), mělo by provádění politiky strany navenek spočívat především na nich. Stejně tak ve věcech konkrétních programových záležitostí bychom měli upřednostňovat vystupování garantů (spolupracujících s příslušnými resortními týmy) a tím tak zároveň dostávat do povědomí více našich lidí. Nejsme přece, a nemáme být, strana několika málo "nadlidí".
Na RP by tedy zbývaly např. politické záležitosti obecnější povahy, jednání s vrcholnými představiteli jiných stran, a jinak by jeho role měla být zejména koordinační a podpůrná ve vztahu ke zmíněným garantům a voleným představitelům.

Doufám že jako výkop k zamyšlení a diskusi to stačí.

(NEPIŠTE MI NA FACEBOOKU, TÉMĚŘ TAM NECHODÍM)
Jak jednoduchý by byl svět, kdybychom četli a dělali věci hned správně. :) -- Lucie Spáčilová
Podporuji myšlenky Renesance Pirátů. web | forum | zulip

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Kontrolní komise
Příspěvky: 16630
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2165 poděkování
Dostal poděkování: 30485 poděkování

Re: Nominace Martina Kučery do RP

Příspěvek od Martin.Kucera »

Vážené členstvo,
jelikož můj předchozí příspěvek, týkající se představy o podobě a fungování RP, nevyvolal zatím žádné negativní odezvy, snad to znamená, že je reálná šance se takovým směrem vydat. Proto jsem se rozhodl kandidaturu do předsednictva přijmout. Ucházet se budu jen o pozici místopředsedy, neboť na post předsedy vidím dostatek kandidátů, jejichž vize mi jsou blízké.
Kandidátskou řeč budu muset napsat po částech, jelikož mi momentálně pochroumaný kotník komplikuje sezení u počítače. Zde tedy první část.

Ozývají se hlasy, že je strana v krizi. Já bych spíš řekl, že se - těžce pošramocena volebním výsledkem - ocitla na rozcestí. Může dál pokračovat v cestě nastolené cca před rokem, dál usilovat o část "mainstreamového" voličstva, čím dál více se příbližovat "tradičním" stranám a postupně tak dávat voličům méně a méně důvodů, proč by měli volit zrovna nás. Anebo se rozpomenout na naše kořeny, hodnoty a ideje, a opět stavět i na tom, v čem jsme jiní a unikátní, i kdyby to znamenalo, že nikdy nezískáme ve volbách 30 % hlasů či více. A trpělivě vysvětlovat občanům, proč jsou ty naše ideje tak důležité, přestože (nebo právě proto, že) sahají daleko za rámec jednoho či několika volebních období sněmovny (a ač se to na první pohled nezdá, ve skutečnosti zasahují i do klíčových základních oblastí každodenního života). Ale to sahají i jejich životy, a životy jejich dětí či vnoučat. V lecčems se už podařilo dosáhnout dílčích úspěchů, ale zdaleka ještě není vyhráno.
A jaké ty kořeny, hodnoty a ideje jsou? Například:

 • Kontrola práce veřejných funkcionářů. Rozklikávací rozpočty až na úroveň jednotlivých faktur, streamování zasedání zastupitelstev (je-li to technicky možné) jako minimální standard, maximum veřejně dostupných zápisů z jednání komisí a výborů.

 • Důsledná ochrana soukromí. Neustále přibývají snahy shromažďovat o občanech další a další údaje. Množí se bezpečnostní kamery, u nových občanských průkazů povinně odevzdáváte otisky prstů. Přetrvává nepřiměřený rozsah data retention. A nesmíme zapomenout na šmírovací a následně ovlivňovací praktiky soukromých subjektů jako Facebook či Google (které bohužel v některých ohledech tolerujeme i v rámci strany).

 • Svoboda internetu. Neustávají snahy o kontrolu a cenzuru pod záminkou boje s tím či oním (terorismem, dětskou pornografií, porušováním autorských práv). Či dokonce o skryté ovlivňování síťového provozu. Svoboda internetu samozřejmě úzce souvisí i s předchozím bodem - těžko se na internetu může člověk svobodně vyjadřovat, pokud je průběžně sledován jeho pohyb a aktivity.

 • Svoboda pěstování. Nejen konopí, i když ta teď opět získala na naléhavosti kvůli soudní kauze Roberta Veverky. Stejně jako stát nezakazuje a nepostihuje domácí výrobu ostrých předmětů, ale trestá až společensky nežádoucí nakládání s nimi (například bodání do jiných osob), nemá tak činit ani u domácího pěstování čehokoli, ani následného zpracování pro vlastní potřebu.

 • Revize kopírovacího monopolu v podmínkách 21. století. A nejde zdaleka jen o práva k uměleckým či odborným dílům (ač boj za přístupnost informací a vědeckých výsledků dotovaných z veřejných zdrojů, či s nenasytnými kolektivními správci, samozřejmě nesmíme opomíjet). Rozvoj 3D tisku je nesmírně důležitý z hlediska principů udržitelnosti a opravitelnosti. Nesmíme připustit, aby tyto principy byly bržděny a blokovány snahou výrobců chrlit stále nové modely bez podstatného přidaného užitku a kvůli obtížné opravitelnosti vytlačovat ty, které by mohly ještě řadu let kvalitně sloužit.

 • Unikátní míra vnitrostranické demokracie a transparence. Každý občan může sledovat, o čem jednáme a proč. S kým se setkáváme. Od koho dostáváme dary a za co vynakládáme veřejné prostředky. A pokud jde o program či výběr kandidátů do veřejných funkcí, může si lépe představit, jaký by to mělo vliv na život v naší zemi, a poté provést informovanou volbu.

-pokračování večer-

(NEPIŠTE MI NA FACEBOOKU, TÉMĚŘ TAM NECHODÍM)
Jak jednoduchý by byl svět, kdybychom četli a dělali věci hned správně. :) -- Lucie Spáčilová
Podporuji myšlenky Renesance Pirátů. web | forum | zulip

Uživatelský avatar
Veronika.Murzynova
Komunální zastupitel/ka
Příspěvky: 651
Registrován: 02 lis 2017, 14:59
Profese: Operations manager
Bydliště: Opavská 1110/31, Ostrava, 70800
Dal poděkování: 1235 poděkování
Dostal poděkování: 1219 poděkování

Re: Nominace Martina Kučery do RP

Příspěvek od Veronika.Murzynova »

Díky Martine, fakt jsi mi udělal radost.

Musím tady říct, že Martin byl jediný člověk z vedení, u kterého jsem po volbách měla pocit, že se nezasekl v módu "OMG CO TEĎ S TÍM" a aktivně se zajímal o to, jak se cítí členstvo a snažil se pomáhat co to šlo. Jeho telefonát v sobotu večer poté, co už bylo jasné, že jsme dopadli jak sedláci u Chlumce, byl balzámem na nervy a pomohl mi začít se soustředit na věci budoucí (a na členskou základnu, která byla, stejně jako já, takhle blízko k vyhoření).

Ve vedení strany potřebujeme lidi jako Martin :)

"What doesn't kill you, only makes you.... stranger."

Uživatelský avatar
Jan.Zavadil
Člen KS Praha
Příspěvky: 719
Registrován: 04 lis 2017, 17:54
Profese: Product Manager
Bydliště: Praha 10
Dal poděkování: 4531 poděkování
Dostal poděkování: 1498 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Martina Kučery do RP

Příspěvek od Jan.Zavadil »

Ač se s Martinem asi neshodnu na řadě věcí, v řadě věcí zase ano. Jeho přijetí kandidatury je pozitivní zprávou z řady důvodů, ale jeden z nich je asi málo akcentován, tak ho zmíním.

Do RP nyní kandiduje poměrně hodně uchazečů a víceméně z "dosluhujícího" jen Ivan B. a právě nyní Martin K. Je velmi pravděpodobné, že nové RP bude silně obměněno. Považuji za hodně důležité, aby se zachovala určitá kontinuita "know how" v tom pozitivním slova smyslu, aby (staro) nové RP nemuselo vše znovu objevovat a byl tam už prvek rozsáhlejší předchozí zkušenosti.

Zkrátka - Výborně a díky! :)

Tito uživatelé poděkovali autorovi Jan.Zavadil za příspěvky (celkem 4):
Daniela.Weissova, Lenka.Kozlova, Robert.Magni, Ondrej.Kalis
“There are naive questions, tedious questions, ill-phrased questions, questions put after inadequate self-criticism. But every question is a cry to understand the world. There is no such thing as a dumb question.” Carl Sagan
Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec/poslankyně Parlamentu ČR
Příspěvky: 12083
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5230 poděkování
Dostal poděkování: 19518 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Martina Kučery do RP

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Ahoj Martine, dovolím si i Tebe požádat o odpovědi na své dotazy na všechny kandidáty.

Jakub.Michalek píše: 15 pro 2021, 18:00

Ahoj, mám dotazy na všechny kandidáty do republikového předsednictva. Prosím, abyste se nad odpověďmi zamysleli a uvedli odpověď ano / ne s ideálně max jednou větou nedůležitější komentář proč nebo jak. Nejde mi samozřejmě o detaily, které budou diskutovány až v případě shody v celém orgánu, ale ideový směr či pochopení motivace. :)

 1. Změnit orientaci Pirátů jako středové liberální strany - směrem k levicovému progresivismu - ano / ne?
 2. Řešit informační zahlcení - vytvořit uživatelsky přívětivé místo, kde budou podstatné a aktuální informace přehledně pohromadě - ano / ne?
 3. Umožnit nabírat jako jako vedoucí odborů strany profíky zvenku (RegP), vybírat je ve výběrovém řízení a nevzdávat se zodpovědnosti za jejich vedení ze strany předsednictva - ano / ne?
 4. Přizpůsobit způsoby jednání, aby se členy zodpovědných orgánů chtělo stát více našich politiků a lidí s rodinou a zaměstnáním, kteří nejsou tak aktivní online, a jejich hlas byl slyšet - ano / ne?
 5. Redukce vnitřních předpisů, povinností, přezkumů a dohledů - ano / ne?
 6. Zjednodušit program, aby si podstatné věci nováček za pár minut přečetl a měl základní obrázek a my všichni jsme věděli, co jsou základy a co je "navíc" - ano / ne?
 7. Zastali byste se veřejně našeho kandidáta na ministra ve sporu s prezidentem (jako u jmenování Jana Lipavského) - ano / ne?
 8. Pokračovat v tom, že vše se řeší založením skupiny, do které se přidá, koho to zajímá, a pak se čeká, zda z toho něco vypadne, nebo než to přestane všechny bavit - ano / ne?
 9. Zveřejnit, kdo za co zodpovídá vůči členům a na koho se mohou lidi obrátit a dostat k lidem způsob fungování založený na osobní zodpovědnosti - ano / ne?
 10. Umožnit členům diskutovat některé věci důvěrně uvnitř (na fóru), aby mohli mluvit svobodně bez obav ze zneužití do mediální prezentace - ano / ne?

Předem děkuji za odpovědi a přeji všem kandidátům hodně štěstí ve volbě!

Tvůj (minulý) volič.

Odpovědi všech kandidátů jsou (budou) dostupné v této tabulce. Pokusím se to jednou týdně aktualizovat, v případě chybějících nebo nesprávných dat mě prosím kontaktujte způsobem uvedeným v tabulce. Díky! :)

Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost

Podporuji Rekonstrukci Pirátů www.rekonstrukcepiratu.cz

Uživatelský avatar
Adam.Jaros
Příznivec Pirátů – Praha
Příspěvky: 925
Registrován: 30 dub 2012, 17:26
Profese: Teoretický alchymista
Dal poděkování: 2222 poděkování
Dostal poděkování: 2333 poděkování

Re: Nominace Martina Kučery do RP

Příspěvek od Adam.Jaros »

Ahoj, po vzoru Jakuba přidávám pár otázek:

 1. Změnit orientaci Pirátů jako levo-pravo nevyhrazené liberální strany - směrem k pravicovému konzervativizmu - ano / ne?
 2. Podřídit vedoucí odborů strany bezpodmínečně předsednictvu, ideálně pomocí výběru lidí neznalých vnitrostranických poměrů? - ano / ne?
 3. Přizpůsobit způsoby jednání, aby se dalo členství v orgánech lépe kumulovat, a nedocházelo k určování aktivity orgánů pomoci nejvíce aktivních členů? - ano / ne?
 4. Co nejvíce redukovat možnost strany kontrolovat vyslané zástupce? - ano / ne?
 5. Zjednodušit program tak, aby ho fakticky tvořili pouze mediální experti? - ano / ne?
 6. Změnit systém řízení strany na korporátní vertikální strukturu, řízenou neomylnými vůdci, a zbavit stranu různých aktivistických dobrovolníků? - ano / ne?
 7. Uzavřít naše komunikační platformy, nakolik jsme se po 11 letech existence strany dostaly do stavu, kdy některým transparentnost škodí? (těch 1200 členů v diskuzi uhlídáme, aby se to do médii nedostalo) - ano / ne?
Tito uživatelé poděkovali autorovi Adam.Jaros za příspěvky (celkem 3):
Marketa.Gregorova, Ondrej.Kalis, Jan.Kochert
Uživatelský avatar
Jiri.Demel
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 1456
Registrován: 23 dub 2009, 16:01
Profese: IT manager
Bydliště: Příbor
Dal poděkování: 310 poděkování
Dostal poděkování: 832 poděkování

Re: Nominace Martina Kučery do RP

Příspěvek od Jiri.Demel »

Doručuji nominaci Martina Kučery za KS MSK.
Odkaz na hlasování: viewtopic.php?p=787978#p787978

Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Demel za příspěvky (celkem 3):
Eva.Novakova, Dalibor.Zahora, Robert.Magni
Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Kontrolní komise
Příspěvky: 16630
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2165 poděkování
Dostal poděkování: 30485 poděkování

Re: Nominace Martina Kučery do RP

Příspěvek od Martin.Kucera »

Tak se mi ten večer poněkud odsunul - podcenil jsem zájem o předvánočně vydanou knížku, takže sotva jsem ve čtvrtek dovyřizoval jednu obří vlnu objednávek, vzedmula se druhá téměř stejně velká. Ale už jjsou obě zdárně zdolány.

Takže zde slíbené pokračování.

Ať už bude po lednovém zasedání RP obsazeno jakkoli, některé úkoly a problémy bude muset řešit tak jako tak. Například:

 • Restart dobrovolnictví. Na dobrovolnictví jsme vyrostli, nikdy nebudeme mít tolik prostředků, abychom si všechno zaplatili, a ani by to nebylo dobře. Ideálně bychom měli platit jen to, co nelze v potřebném termínu, rozsahu a kvalitě zajistit dobrovolnicky (i tak toho bude dost), případně to, co má z hlediska efektivity a financí smysl (a to i z dlouhodobějšího hlediska) outsourcovat. Navíc loajalita placených dodavatelů dokáže být velmi vrtkavá. Na druhé straně dobrovolníci musejí cítit, že jejich činnost má smysl. Musejí cíl, k němuž činnost směřuje, vzít za svůj. Těžko se s nadšením zapojí do volební kampaně, pokud jí nebudou věřit. A navíc, zvlášť pokud jde o členy, nesmějí získat pocit, že se s nimi počítá jen pro "mravenčí" práci, ale všechno důležité rozhodují jiní, aniž by členstvu naslouchali.

 • Prezentace toho, co jsme dokázali. Řada z vás určitě během uplynulých let slyšela "co vy Piráti v té sněmovně vlastně děláte?" Přitom naši poslanci i z opozice dokázali přispět ke spostě prospěšných změn, ale bohužel ani v letošní volební kampani jsme to nedokázali zúročit. A ačkoli média nám nebývají zrovna nakloněna a vypichují spíše naše údajné faily, měli bychom se i z toho snažit vyzískat nějaké pozitiva. (Například když se hned v prvních měsících objevila "aféra" našeho poslance, který místo elektrického radiátoru topil počítačem těžícím kryptoměnu, byla to ideální příležitost zpropagovat chytré využívání tepla generovanéého počítači, jako třeba https://www.root.cz/clanky/teplo-ze-ser ... spoje-net/). Snad se s novým vedením MO blýská na lepší časy.

 • Změny ve vnitřním fungování. Něco už jsem nastínil v viewtopic.php?p=786142#p786142. Ano, leccos skřípe. Ale nemyslím si, že je problém v nedostatečně centralizovaném rozhodování, které by snad mělo být soustředěno do několika málo rukou. Co nám chybí je dlouhodobá (a členstvem všeobecně akceptovaná) koncepce rozvoje strany, doplněná mechanismy pro operativní řešení urgentních záležitostí tak, aby to nemělo výrazné dopady na každodení chod strany. (Tj. urgentní věci nesmí blokovat významnou část kapacity toho či onoho odboru.)

K tomu všemu je nutná jak spolupráce stranických orgánů všech úrovní, tak průběžná komunikace s členskou základnou, vnímání jejích potřeb, i reakcí občanů z jejího okolí. Máme pošramocenou pověst a značku, musíme jí navrátit její místo a význam.

(NEPIŠTE MI NA FACEBOOKU, TÉMĚŘ TAM NECHODÍM)
Jak jednoduchý by byl svět, kdybychom četli a dělali věci hned správně. :) -- Lucie Spáčilová
Podporuji myšlenky Renesance Pirátů. web | forum | zulip

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 32374
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: Celkem Spokojený Důchodce
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 29095 poděkování
Dostal poděkování: 24488 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Martina Kučery do RP

Příspěvek od Petr.Vileta »

Martin.Kucera píše: 22 pro 2021, 23:43

Ať už bude po lednovém zasedání RP obsazeno jakkoli,

... já se budu těšit na "Martinovo vnitrostranické okénko" :D

Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Vileta za příspěvky (celkem 2):
Michaela.Nepejchalova, Martin.Stanek
Kumulovaný zastupitel a člen finančních výborů zastupitelstev Města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2.
tel: 608 445 655 (odpoledne a večer)
stínový ministr švihlých nápadů a fórista
----------------------------------------
Mějme vždy na paměti: Běžný občan je až ten poslední, komu bychom chtěli něco zakazovat.
Uživatelský avatar
Rostislav.Reha
Kontrolní komise
Příspěvky: 4944
Registrován: 15 říj 2013, 12:16
Profese: informatik
Bydliště: Ostrava
Dal poděkování: 7269 poděkování
Dostal poděkování: 8343 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Martina Kučery do RP

Příspěvek od Rostislav.Reha »

Ja bych byl teda radsi, kdyby bylo spise "XY vnejsi politicky sumar" a vnitrostranicke cinnosti se venovali vsichni ostatni.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Rostislav.Reha za příspěvky (celkem 2):
Dalibor.Zahora, Petr.Vileta

Neverim na mensi zlo. Je jen velke zlo a zlo, co zatim nemelo sanci vyrust.
Junior clen KK.
Podporuji myšlenky Renesance Pirátů. web | forum | zulip

Zamčeno

Zpět na „[Archív] Ukončené členské podněty“