Volební program na krajské volby 2016

Moderátor: PKS Jihomoravsky kraj

Pravidla fóra
  • Toto je veřejné fórum. Stanoviska nevyjadřují názor Pirátů, pokud nebyla schválena příslušnými orgány. Stanoviska se publikují na krajském webu.
  • V anketách mohou hlasovat i návštěvníci bez přihlášení. Ankety proto nelze v žádném případě považovat za závazná hlasování.
  • Moderátorem tohoto fóra je krajské předsednictvo.
  • Toto fórum je viditelné pro návštěvníky bez přihlášení. Přihlášeným uživatelům se zobrazuje pouze tehdy, pokud jsou členy krajského sdružení nebo jeho registrovanými příznivci. Fóra místních sdružení se zobrazují pouze jejich členům a jejich registrovaným příznivcům.
  • Mezi registrované příznivce se můžete sami zařadit přidáním do příslušné skupiny v nabídce Obrázek Nastavit zobrazovaná fóra.
Odpovědět
Anonym102
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 133
Registrován: 11 lis 2014, 11:59
Profese: anonym
Dal poděkování: 5 poděkování
Dostal poděkování: 26 poděkování

Re: Volební program na krajské volby 2016

Příspěvek od Anonym102 » 30 led 2016, 14:04

Zdravím Pirátky a Piráty. Potřebuji údaje dostat na účet jako kandidát. Je schopen mně s tím někdo pomoci? Děkuji za ochotu. L. Kropáček, Blansko

Kandidatura do Krajských voleb 2016
Vážené kolegyně a kolegové.
Jsem:

Mgr. Lubomír Kropáček (*22.4.1959, Jeseník) jsem učitel – speciální pedagog – etoped. Založil jsem a vedl 7 let hudební skupinu. 8 let jsem s žáky reprezentoval Jihomoravský kraj ve sportu. Dělal jsem třídního učitele na střední praktické škole. Odmítl jsem kolaborovat s bývalým režimem a místo toho jsem si postavil byt 2+4 a velký rodinný dům 8+1. Založil jsem v roce v roce 2011 občanské sdružení „Help me and family“ zaměřené na vzdělávání a zaměstnanost. Chtěl jsem se politicky angažovat v Blansku, ale jen do té doby než jsem zjistil, že nikdo nechce pracovat dle možnosti pro lidi a jejich děti. Jsem propagátorem „vertikálních hydroponických skleníků“. Inicioval jsem v Blansku podpisovou petici za „Skleníky, zaměstnanost, konkurenceschopné školství, levnou vodu a energii v Blansku“. V současnosti zakládám první „Soukromou základní školu, o.p.s.“ v Blansku (na okrese Blansko).

1/ ZJEDNEJME VE VODĚ NÁPRAVU VE PROSPĚCH VŠECH LIDÍ, JEJICH DĚTEM A BUDOUCÍM GENERACÍM:
Upravte zákony a vztahy ve vodárenství.
Ukončete vyvádění zisků na zahraniční koncerny.
Mezi lidmi a vodou nesmí být žádní překupníci či koncerny.
Udělejte si ve svých stranách pořádek, kteří nepracují pro lidi.
Chceme, aby voda a prodej vody a její distribuce byla v rukou měst a obcí.

I ve Francii pochopili, že není dobré, když je voda byznys korporací.

2/ Výstavba retenčních nádrží pro zachycování přívalových dešťů.
3/ Zachycování dešťové vody do podzemních nádrží.
4/ Výstavba vertikálních hydroponických skleníků s pěstováním ryb – potravinová
    soběstačnost.
5/ Zaměstnávání intelektualizovaných služeb. Dalo by se zaměstnat JK až 21.500 lidí.
…............................................................................................................................................................
6/ Podobné odhady má i pan ministr financí Babiš.
7/ Je třeba se zabývat otázkou odkud do budoucna přivést na Jižní Moravu vodu?
8/ Je třeba si uvědomit, že tu máme tři sociální světy. Nikoliv pravice, levice a další nějaká dělení. Buď na to máš nebo nemáš.
9/ Je třeba se soustředit na lokální ekonomiku a participační rozpočet. Vyvíjet tlak na politiky.
10/ Pracovat na místní, regionální krajské vstřícné politice zaměstnanosti a obecně prospěšné
ekonomice (výroba jídel, elektřiny).
11/ Jsme na prahu 4 dekády technické revoluce, která připraví o práci 10-15% lidí.
12/ Je třeba vybudovat útvary vědecko-technických informací, které by měl financovat stát.
13/ Je třeba pečlivě rozlišovat kolik lidí je bez práce a ne kolik lidí je vedených na úřadech
      práce.
14/ Je třeba začít prosazovat krajské zájmy (školství-duální vzdělávací systém a zaměstnanost).
15/ Péče o děti a staré lidi. Střediska pro talentovanou mládež a rekondiční centra pro důchodce.
16/ Odstranit korupci-odpovědnost politiků, zabavení majetku, nemožnost opět kandidovat).
17/ Kraj formovat podle Skandinávského (finského) typu. Budovat vstřícný účinný kraj.
18/ Podávání přiznání k majetku a příjmům jako povinnost.
19/ Nepřijímat nelegální uprchlíky je životní nutností. Nikoliv bezohledností.
20/ Smlouvy celé velkým písmem.
21/ Založit českou Jihomoravskou banku arabského stylu.
22/ Zrušit uměle vytvořená úřední místy od vlády Špidly (2002).

Současný stav našeho školství

1. Všeobecné vzdělávání:

1. Revoluční rozmetání všeho trvale platného namísto odstranění ideologických pout z doby totality. Důsledkem je předimenzování středního a vysokého školství, propad učňovského školství, množství neuplatnitelných graduovaných lidí a nedostatek středních a nižších kádrů.
2. Zavedení financování, které se hodí pro výrobní podniky, nikoli však pro oblast vzdělávání.
Důsledkem je levná výroba špatného zboží, které se obtížně a opětovně recykluje.
3. Až k absurditám přehnaný výklad práv na vzdělávání, vzdělání a práv dítěte. Důsledkem je rezignace na skutečnou vzdělanost a současně a s tím i znemožnění výchovného působení.
4. Neustálé zavádění inovací, nepromyšlených experimentů, které prosazují lobbistická uskupení školského byznysu. Důsledkem je chaotizace školského systému, kolísání standardu, ale především znechucení učitelských sborů.
5. Odklon od meritorních otázek vzdělanosti k populistickému využití až zneužití dětí pro volební kampaně. Důsledkem je dlouhodobé neřešení problémů, které narůstají, a neustálé novelizace, které mění byrokratické postupy, stále více zatěžují školy, ale nic podstatného neřeší. Již zmíněné ŠVP – školní vzdělávací programy, na kterých ředitelé a učitelé škol pracovali několik roků, aby „vyrobili“ sta stránkové elaboráty, které jsou mimo jiné bičem v rukou pracovníků ČŠI, jsou toho důkazem. Zrušení povinných osnov pro jednotlivé typy a obory škol byl velký omyl. Zrušení bylo učiněno
bez vědeckých nálezů a zjištění, nebylo kvalitně diskutováno s učitelskou veřejností, bylo nařízeno shora. Naučme se přiznat chyby, a když se něco nepovede, vraťme se k tomu osvědčenému, k tomu, co dobře fungovalo. Dnes je bohužel škola často posuzována podle toho, kolik má interaktivních tabulí, do kolika projektů jsou žáci školy zapojeni. V dnešní době jsou až příliš často vyslyšeni jedinci a různé iniciativní skupiny. Mnozí experti, kteří asi mnohdy o škole a vzdělávání potřebný přehled nemají, kritizují, že na školách je dril, navrhují slovní hodnocení žáků apod. Škola bez námahy je jednoznačně nepotřebná. Škola se bez jistého minima drilu nemůže nikdy obejít!
Aby mohl žák s učitelem, spolužáky komunikovat, musí znát pojmy, jejich souvislosti. Komunikace a vyjadřování žáků jsou na velmi slabé úrovni. Je to mimo jiné asi i určitá daň novodobé počítačové techniky, kdy mnoho žáků spoléhá, že znalosti jsou „v konečcích prstů na klávesnici“.

2. Příprava učitelů:

Podle mého názoru je jednou z příčin zavedení RVP a ŠVP, celkové příliš liberální prostředí a nekoncepčnost školské politiky po roce 1989. Jen od roku 2000 MŠMT předložilo čtyři!
Mít pedagogy, kteří děti nadchnou. Neměli by učit lidé, kteří kantořinu mají jako východisko z nouze, protože jiné zaměstnání nenašli. Chceme-li mít kvalitní budoucnost, musí se začít u kantorů na základních a stejně tak následně na středních školách. Vysoké školy a hlavně pak Pedagogické fakulty by měly zvýšit nároky na budoucí učitele.“

3. Péče o talenty:

Být odborným garantem několika předmětových olympiád a soutěží.

4. Nová maturitní zkouška:

Úloha všeobecného vzdělávání je nezastupitelná, nosné předměty na ZŠ i SŠ: český jazyk, cizí jazyk (anglický jazyk) a matematika. Proto také tyto tři předměty musejí být povinnými předměty státní maturity určitě na gymnáziích a některých SOŠ. Na středních odborných učilištích by měl žák zakončit studium složením kvalitní mistrovské zkoušky, nikoliv však maturitní zkoušky.

5. Ředitelská místa nesmí být „trafikami“.
Konkurenceschopné střední školství a zaměstnanost:
Potažme ve spolupráci s MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ.


Vize střední školy Jihomoravského kraje pro 21. století.

Motto: Myslíš-li na rok dopředu, pak zasej obilí!
Myslíš-li na desetiletí dopředu, zasaď strom!
Myslíš-li na století dopředu, vychovej člověka!

Motto: „Učíš-li se, abys jsi se naučil, zapomeneš. Učíš-li se, abys znal, zapamatuješ si.“

Vzdělávací program: „Jak rozvíjet talent(y) studenta/ky, učně/ice.“

Již v současnosti je evidováno na Úřadech práce v ČR 7.000 učitelů jako uchazečů o zaměstnání. 17.000 pedagogických pracovníků je nekvalifikovaných. Již nyní se nasazují technologie do vzdělávání. Jen ta škola a ti učitelé, kteří budou mít požadované vlastnosti mají šanci uspět ve světové konkurenci. Stoupají nám vlastnosti počítačů velmi exponentně nahoru, které mají dopad na vývoj celé společnosti. Nestačí faktické znalosti, ale je třeba dospět k vyšším stupňům schopností. Na vrcholu musí být student-učeň schopen něco vytvořit něco nového na základě poznatků. Je třeba ve výuce umožňovat studentům-učňům, aby šli svojí cestou. V procesu učení jde o individualizaci, ale i o personalizaci. Každý student-učeň může jít po své cestě, ale i stejné cestě svým tempem. Ale každý student-učeň může jít jinudy. To nám v současnosti technologie umožňují. Již dnes jsme schopni získat okamžitou odpověď téměř na každou otázku. Je třeba studenty-učně naučit, aby si byli schopni pokládat ty správné otázky. Svět je jeden tvořivě se rozvíjející celek, jehož všechny součásti s nim souvisí a mohou být stejně významné. Umělá inteligence se blíží schopnostem lidské. Počítač ve faktických znalostech je bezkonkurenčně nejlepší. Je schopen všechny digitalizované dokumenty mít v paměti. V Jižní Korei už mají robota, který nahrazuje učitele. V budoucnosti bude stále menší potřeba učitelů. Proto je nezbytně nutné zavádět pedagogické inovace. Získávat digitální kompetence a dovednosti pro život. Zaměřit se na individualizaci vzdělávání a organizační inovace. Změnit střední školu. V tom spočívá budoucnost výuky a vzdělávání studentů/ek-učňů/ic.

Problémy školství:

1. Škola studenty a učně nebaví.
2. Nevyhovující způsob učení.
3. Zastaralý obsah.
4. Problém - učitel.

Inovace ve vzdělávání.

Není možno lpět na tradičních postupech. Všichni učitelé musí být inovativními experimentátory a škola laboratoří odhalující, co je v oblasti vzdělávání možné. Je třeba sbírat data a vyhodnotit efekt. Učitelé si výsledky mezi sebou sdělují. Je třeba se naučit způsob, jak zacházet s informacemi. Na konci vzdělávacího procesu musí být funkční gramotnost (např. čtenářská gramotnost). Vrcholem je síťová gramotnost (naučit se celý život učit).

Kompetence:
Umět komunikovat v mateřském a cizích jazycích, matematická schopnost, schopnosti v oblasti vědy a technologií, schopnost práce s digitálními technologiemi. V RVP nejsou práce s digitálními technologiemi.

Standardy:
1. Student-učeň je schopen vyhodnotit nalezené informace a použít je k prezentaci vlastních myšlenek (chápe výukovou roli technologií).
2. Student-učeň je schopen využívat široký repertoár technologický nástrojů na podporu své práce v různých předmětech. Je třeba stanovit standardy i pro učitele! Certifikát je k ničemu. Kariérní řád se připravuje 26-let.
Učitelé:
1. Podporují a inspirují učení student-učeň a jejich tvořivost.
2. Připravují vzdělávací a hodnotící aktivity odpovídající digitálnímu věku.
. ve své práci běžně využívají digitální technologie.
. budují a podporují zodpovědnost a občanství
. věnují pozornost sebezdokonalování a profesnímu růstu.
3. Učitel se aktivně zajímá o technologie, protože bez nich není možno profesně přežít.
4. Učitel musí Přežít, dosáhnout Mistrovství, Vcítit se a Inovovat. To je vše, co se v současnosti v naší střední škole nedělá. Jsme nekonkurenceschopní a bez vizí na lepší budoucnost.

Vliv technologií na výuku

1. Uživatelský determinismus (mobil)
2. Sociální determinismus – výukový proces prostřednictvím technologií ovlivňován okolím
(sociální sítě).
3. Technologický determinismus – výukový proces ovlivňován nejen i okolím, ale i
technologiemi samotnými, změna funkce mozku.

Kompetence učitelů
Pedagogicko-předmětové vztahy

1. Znalost předmětu – Pedagogické znalosti.
2. Technologicko-předmětové znalosti – Technologicko-pedagogické znalosti.
3. Znalost technologií – Technologicko-pedagogicko-předmětové znalosti.

Postup integrace technologií

1. Výukové cíle.
2. Didaktické záměry (teorie)
. výukové aktivity
. nástroje a materiály
. hodnocení výukových výsledků

Vize a budoucnost

Výběr technologií – doporučením, hlasováním – zpráva o tom, jak se použily.
1. Mobilní zařízení, mobilní konektiva, elektronické knihy, tablety,...atd..
2. Osobní web, elektronické knihy, výukové hry, … atd..
3. Systémové aplikace, chytré objekty, snímání dotyku a pohybu, vizualizace dat,…. atd..
Manipulovat s dotykovým tabletem může dítě již od velmi raného věku.

Každý student-učeň má různý talent a své silné stránky. Dobrý psycholog by mohl do 6 let dítěte říci v čem by mohlo být dítě dobré. Učitel musí umět diagnostikovat (udělat zkoušku z diagnostických schopností) a umět odhalit v čem je student-učeň dobrý. Čim dříve, tím lépe. Ze 30-40% by měla být výuka pro všechny a ze 60-70% to musí být uděláno tak, že už od toho nejmenšího věku by dítě rozvíjelo své silné stránky a talent (viz. moudrost - Malý zajíček skončil školku a jde první den do školy...). 90% pedagogické psychologie je o tom, co je s žáky v nepořádku a ne, co je s nimi v pořádku. Je třeba maximálně odemknout potenciál studenta-učně. Model základní školy je o memorování a o logice. Škola má za model továrnu (armádu - vojenskou školu Marie Terezie). Tento model si myslí, že se mohou všichni studenti-učni naučit všechno a ještě stejným způsobem. Studenti-učni se nemohou naučit všechno a ještě ne stejným způsobem. Student-učeň nadaný na logiku se lépe učí z textu. Kreativní žák se lépe učí z obrázků. Učitel musí být více kouč a mentor. Rozhodující je celoživotní vzdělávání. Naučit studenta-učně vědět. Testy mají sloužit jen pro kontrolu. Je třeba zaměřit se na vědu a výzkum od základní školy (např. solárních panelů, růstu rostlin atd.).

Již J.A.Komenský v roce 1630 ve své knize „Schola ludus“ - škola hrou napsal, že se musíme soustředit na to v čem jsou žáci nejlepší. Tedy na talent a silné stránky a okolo toho postavit učební systém. Nikoliv okolo předmětu. Vždycky řekneme: „Tady v těch třech předmětech jsi nejslabší a proto budeš trávit disproporcionální čas tady těmi třemi silnými stránkami.“ Nikdo ve světě ve sportu v politice v byznysu ještě neuspěl prostřednictvím slabin. Vždycky jedinci, lidé, organizace uspějí díky tomu, že uplatňuji silné stránky a talent.

Česká střední škola je katastrofální i když v současnosti se to trošičku lepší. V mezinárodním srovnání OECD ve čtení, matematice a vlastivědě jsme se mírně zlepšili. Problém je v tom, že země okolo nás se zlepšily významně. Nejlepší způsob vzdělávání v současnosti v Evropě zvládlo Finsko. Finové říkají žákovi: „My tě dostaneme na tvou nejvyšší úroveň.“ Ne na naši! Tím pádem odemykají potenciál každého studenta-učně a je tam sofistikovaný systém mentoringu a koučingu i těch nejslabších studentů-učňů (viz. příběh o paní učitelce, dívce a Bohu). Tím se to vše transformuje do konkurenceschopnosti do toho jaké jsou tam výrobky. Druhou zemí je Jižní Korea, která byla před 30, 40 lety v HDP na hlavu srovnatelná s Ghanou a v současnosti jsou nejlepší na světě včetně konkurenceschopnosti (Samsung, Hyundai). Je proto třeba udělat rozhodnutí a vše teď vsadit na střední školu, která se projeví za 10, 15, 20 let. Vyplatí se to rozhodnutí udělat. Je třeba si vzít střední školu jako obecní mantru. Mladá generace si neuvědomuje, že jsou první generací, která soutěží o práci globálně. Proto je třeba položit důraz na střední školu. Potřebujme inovační střední školu. Je třeba udělat nepopulární reformu střední školy a uplatňovat ve výuce nové technologie. (V osobním autě 60% jeho hodnoty tvoří software). Je třeba naučit učitele s výukovými technologiemi pracovat a začínat již od základní (mateřské) školy. Učíme studenta-učně stále stejně jako před 20, 35 lety, kdy jsem chodil do školy já. Díky technologiím je to o celoživotním vzdělávání. S technickým vzděláváním vystačíme na 3 až 5 let a pak opět musíme postoupit s dovednostmi dále. Není tu žádná, řádná strategie středního školství díky časté výměně ministrů školství. Jakou bude mít město střední školu, takovou roli bude hrát v konkurenceschopnosti a prosperitě v budoucnosti. Technologie jsou široce dostupné a bude důležitější, jak budou umět studenti-učni s technologiemi pracovat než ty technologie. Hodnota mozku studenta-učně se zvýší díky těm technologiím, což je digitální paradox. Dochází nám vzdělané pracovní síly.
Je třeba studentům-učňům vysvětlovat, co je to globální konkurence. Že se budou otevírat obory jako „Big date“ a další. Znalost technologií bude studentům-učňům ukazovat, kde se bude otevírat nová práce a nové pracovní příležitosti. Je třeba se zaměřit na vzdělání „Excelenc“ (věda, vývoj), což tvoří 90% úspěšnosti studenta-učně školy.

J.A. Komenský předběhl o několik stovek let dobu a dnes můžeme tu jeho vizi naplnit:

1. Technologie studentům-učňům umožňuji individuální způsob učení se. Tablet, počítač – student-učeň se může učit z internetu pokud je zaměřen na čísla a text. Když je student-učeň zaměřen na obrázky a příběhy, tak nám to tato technologie opět umožní. Systém KHAN ACADEMY umožňuje studentovi-učňovi zvolit si tempo učení se.
2. Učení se už stalo globální. Syn má kamarády po celém světě a když potřebuje s nimi něco probrat, tak je na SKYPE dá dohromady z několika kontinentů. Vytvoří si globální tým během 3 minut. Je možno se spojit kdekoli někde jinde na světě.
3. Technologie umožní daleko více učení se týmové práci. Je absurdní, když studenti-učni píší písemku a snaží se spolupracovat a učitelka jim to sebere a řekne: „Vy jste opisovali, vy jste podváděli.“ V praxi se tomu říká „Team work“ - týmová práce a naopak je třeba studenty-učně do spolupráce povzbuzovat. studenti-učni pak mají lepší výsledky.

Je třeba vzdělávací systém ihned změnit, jinak do 5 let přestanou studenti-učni učitele poslouchat. Technologie a studenti-učni jsou už dneska úplně někde jinde než je naše současná tradiční (Tereziánská) výuka. Fakta studentům-učňům k práci poskytnou technologie, ale koučing, mentoring, jak se lépe učit, jak si lépe pamatovat – zopakovat si po první hodině po prvním dni po prvním týdnu po měsíci a pak si to je možno zapamatovat na celý život. Tak tyto pedagogické dovednosti tito studenti-učni, tak tohle mohou dostávat od učitelů. Budoucí model studenta-učně a technologie jsou v tomto procesu již zahrnuty. Dnes se nelze vymlouvat, že někdo ve škole nedával pozor. Dnes těch možností vzdělávání mají studenti-učni daleko víc. Proto, aby učitelé udrželi vůbec pozornost studentů-učňů, tak se musí zamýšlet jaké je jejich role do budoucnosti. Musí postupně přecházet do role kouče a mentora. Se studenty-učni musí dělat věci, kde se fakta dají získat prostřednictvím technologií. Co dnes naši studenti-učni neumějí, tak neumějí pořádně debatovat. O nějakých věcech o nějakých problémech. Multipolární svět je ohromný problém o kterém není jednoduché debatovat. Je třeba se dívat na věci dopředu. Dělat učitele je hodně drahý koníček. Učitelům je třeba přidat více než je průměr. Na postavení učitele se v naší společnosti „zapomnělo“. Z nejlepších učitelů je třeba dělat hrdiny i v médiích, protože oni za ty peníze co dostávají a co dělají, tak oni hrdiny jsou.

Je potřeba udělat ve městě hrdinskou reformu střední školy a pěstovat daleko větší konsenzus, který v této zemi není žádný. Chybí kontinuita. Je potřeba se domluvit na 80% věcí a vytvořit si koridory vzdělávání. Ve Finsku a v Korei a konec konců i v Německu se to děje. Je třeba vymezit koridory ze kterých střední školství v obci nevypadne. Mediátorem může být Hospodářská komora v Brně. Je třeba běžet rychleji než včera, ale je také třeba rychleji běžet než ostatní střední školy. 90% nejen školských problémů si děláme sami sobě. Jsme čtvrtá největší otevřená ekonomika na světě, ale myšlení lidí zůstává na úrovni „České kotliny“.

Perspektivní obory pro naše studenty a učně:

1. Základní výzkum.
2. Informační technologie.
3. Biotechnologie.
4. Nanotechnologie.
5. Mikroelektronika.
6. Medicína.
7. Alternativní pohony vozidel.
8. Big DATA a Cloud computing.
9. Farmy na výrobu potravin (zelenina, ryby – výroba a prodej hotových jídel).

Na Blanensku chybí dřevomodeláři, strojní zámečníci, drobní konstruktéři, ocelář-přípravář, zámečníci-montéři ocelových konstrukcí, zámečníci, strojní zámečníci, obráběči kovů-frézaři, soustružníci, brusiči, obsluha a seřizovač CNC strojů, kovomodelář, slévači, taviči,... .

Technologie budoucnosti:

1. Osobní asistenti s umělou inteligencí.
2. Fenomén "everyware": Všudypřítomné, neviditelné počítače.
3. Virtuální zvířata s digitálními mozky.
4. Megalomanské geoinženýrské projekty.
5. Meziplanetární internet.
6. První skutečný lék proti stárnutí.
7. Autonomní roboti s povolením zabíjet.
8. Laboratorně vytvořené orgány.
9. Osobní 3D tiskárny do každé domácnosti.
10. Oceány zaženou žízeň rostoucí lidské populace.


Program MIKROAGRA měl za úkol nalézat pro lidi pracovní příležitosti tyto podniky využívat nebo pro potřeby veřejnosti.
Prvním takovýmto programem byl rozvoz potravin do bytu našich družstevníků.
Začali jsme rozvážet – každé ráno včetně sobot a neděl:
chleba,
rohlíky,
mléko,
máslo,
a další.
a čtvrtek, pátek, sobota - všechny
potraviny,
balená voda atd.
Překvapením pro nás bylo velký zájem o tuto službu. Zájem v krátké době převýšil stovky odběratelů. Proto jsme tento útvar osamostatnili. Rozvoz potravin si vynucoval rozšiřování sortimentu. Mezi nové požadavky patřilo:
čerstvá zelenina,
ovoce,
čerstvé maso,
jogurty.
Na tyto činnosti jsme již ustavili samostatný závod Mikroagra.
Požadavky MIKROAGRY si vynucovaly nejrůznější služby a podnikatelské aktivity jako jsou:
chov prasat a pravidelné zabijačky,
chov drůbeže,
pastevní chov skotů, ovcí,
chov králíků.
Mikroagra poskytovala služby další:
pronajala pozemky, stáje,
pronajala krmiva,
odkoupila odchované zvířata,
dobře zpeněžovaly,
řešit zpracování potravin (vlna, kůže vyčiněné).
V rostlinné výrobě se rozšiřoval sortiment na:
potraviny,
pohanka
fazole,
květiny,
čočka, hrách,
brambory.
V přidružené výrobě:
- zábrany, žebře, ploty,
- organizace kulturních a sportovních akcí.
 
MA – vytvořila obří podnikatelský prostor, který někde :
- přinášel zisk,
- někde nepřinášel zisk- např. péče o domy, zahrady apod.,
tyto aktivity financoval podnik nebo obec.
Rozvoj služeb si vynutil založení vnitropodnikové banky. To proto, že peněžní ústavy neměly o financování takových služeb zájem.
Velký zájem o rozvoj MA si vynutil i založení závod AGROCOM:
Úkolem tohoto závodu bylo osamostatňování dílčích podnikatelských aktivit. Zájemcům byla zřízena samostatná organizační jednotka, která byla součástí. Zájemce řešil všechny své činnosti prostřednictvím této organizační jednotky. Všechny náklady a tržby se tudíž soustřeďovaly v jeho organizační jednotce. Zájemce si mohl kdykoli svou organizační jednotku osamostatnit.
Mnozí zájemci se osamostatnili, ale po určité době se vraceli zpět.

Uvedu velký program
Zemědělství se bude měnit:
Zvýší vývoz zeleniny
Sníží dopravní náročnost
V ČR bylo před 20 lety 1.000 ha skleníků. Dnes je 25 ha skleníků. Výroba 1.000 ha skleníku je akce za 25 – 30 mld. Kč. Skleníky přinesou zvýšenou produkci až o 1 mld Kč ročně.
Kde nalézat pracovní příležitosti:
AK Slušovice předložil na konferenci 100 programů, které mohly dávat lidem a možnost podnikání. Budu uvádět příklady takovýchto programů:
Programy vysoce aktuální patří např.:
Výstavba skleníků (skleníků potřebujeme, cena 1 skleníku je 1 mil. USD)
Obnovení výroby zeleniny ve sklenících představuje denní zpracování čerstvé zeleniny na kvalitní a chutná zeleninová jídla
Rozsah takového programu lze vyjádřit asi 0,5 mld. Kč pro území s 300 000 – 500 000 obyvateli
Většina nezemědělské činnosti se nazývala:

Přidružená výroba
Tradiční přidružená výroba byla budována proto, aby bylo využito místních podmínek pro zaměstnávání lidí a aby byly využívány místní suroviny a materiály. Přidružená výroba byla v některých okresech realizována v rozsahu, který převyšoval několik mld. Kč ročně.
Zemědělcům jsou často předkládány příklady z USA jak tento problém tam řeší:
Nezemědělskou výrobou se zabývají zemědělci na celém světě. V USA zemědělská družstva budují elektrárny, lihovary, vyrábějí nejrůznější polotovary a výrobky.
Z celkových příjmů US farmářů ve výši          197,7 mld. USD jsou příjmy ze zemědělské činnosti 31 %, tj. 55,7 mld. USD a z nezemědělské činnosti 69 %, tj. 124 mld. USD.
Přidružená výroba by měla být opět obnovována a to z těchto důvodů:
V přidružené výrobě lze zaměstnat tisíce lidí, kteří dnes ze zemědělství odcházejí.
Může přinést výrobky a služby, které jsou i v současné době nedostatkové
Může zemědělským podnikům opět přinášet velké zdroje finančních prostředků.
Rozvoj přidružené výroby se snaží podporovat i EU. Podpora je realizována pod souhrnným názvem „prostředky na rozvoj venkovského průmyslu“. Peníze pro tento účel nejsou využívány. Programů, které mohou zemědělské podniky rozvíjet, je mnoho. Jsou to například tyto programy:
Obnova tradiční dřevovýroby – dřevěné nářadí, žebře, doplňky pro bytovou výstavbu apod.
Výstavba a provozování vodních elektráren
Obnovení kamenolomů a pískovišť
Výroba regranulátu z plastů
Výroba topenišť pro biopelety
Výroba biopelet
Měření rychlosti aut na silnicích občany, kteří na měření získají licenci
Podnik pro zateplování rodinných domků
Obnova tradiční kovovýroby (kusové výrobky pro domácnosti, kovové ploty, pletivo)
Podnik pro výstavbu, opravy a nátěry plotů a fasád domků
Výroba staveních prvků pro výstavbu rodinných domků
Výstavba rodinných domků – montovaných
Využití sporadických nalezišť plynu
Zpracování odpadních kabelů
Podnik pro likvidaci a zpracování ojetých aut
Výroba nejrůznějších součástek pro průmyslové podniky
Výroba vlnité krytiny
Opravy součástek motorových vozidel
Výroba bižuterie
Výroba plastových kelímků, lahví a jiných plastových výrobků
Výroba levného betonu z popílku a štěrku
Výroba štěpků pro vytápění
Výroba palet (dřevěné, plastové)
Výroba přířezů
Výroba GITTER BOX PALET – kovové palety
Výroba kontejnerů (nadstandardních – 0,2t – 1t)
Výroba kontejnerů standardních
Výroba skleněných akvárií
Budování prosklených zimních zahrad z plexi-skla
Služby pro zdraví
poradenská činnost o zdraví
nákup a využívání nejrůznějších přístrojů
terapie a cvičení
pohodové programy pro pracovně zatížené lidi
nabídky nejrůznějších léků na bázi doplňkové výživy
Zábava
vytváření nadšení, legrace, překvapení
vytváření vzrušení, rozruchu, estetického potěšení
videa, divadelní představení, hudba
sportovní podniky, cestování, hazard
návštěvy zábavních parků
Přitažlivost pro ostatní
moderní oblečení
kosmetika, osvěžovače dechu
opalovací krémy
Ošetřovatelské domovy
Pracuje zde asi 2 mil. lidí, zejména jako ošetřovatelé, pečovatelé a kuchaři. To je tolik, jako by jich v ČR pracovalo 75 000 a v krajích průměrně 5 000. Tato kategorie lidí má průměrné platy 7 – 8 USD/hod.
Domácí ošetřovatelské služby zaměstnávají asi 700 000 lidí, tj. tolik, jako by jich v kraji pracovalo asi 2 000. Tito lidé ošetřují staré lidi v jejich domovech (s platem asi 8 – 10 USD/hod).
Zdravotní sestry – je jich asi 2,1 mil., s platem 10 – 25 USD/hod. (odpovídá počtu 5 500 sester v kraji).
Péče o děti – na tomto úseku pracuje 2,3 mil. lidí (odpovídá počtu 6 000 lidí v kraji). Průměrná mzda 6,17 – 10,25 USD/hod.
Sociální pracovníci – je jich asi 500 000 (odpovídá počtu 1 300 pracovníků v kraji). Průměrná mzda 8 – 10 USD/hod.
Služba lidem – je jich asi 200 000 (odpovídá počtu 500 lidí v kraji). Plat 8 – 15 USD/hod. Poskytují služby lidem s vážnými problémy.
Kromě těchto profesí pracují tisíce lidí jako trenéři, maséři, instruktoři kondičního posilování, pedikéři (plat 15 – 70 USD/hod.), dále řidiči, parkovači, uklízeči pokojů, donašeči jídel, lidé kteří uvaří cizí rodině oběd atd.
Z uvedeného vyplývá, že služby jsou poskytovány v obrovském rozsahu a nejrůznějšími způsoby. Nejvíce služeb je poskytováno dětem a starým lidem. Podle těchto zkušeností a příkladů bychom měli rozvíjet zejména tyto služby:
Pečování o děti od narození až do předškolního věku (nenásilná výuka dětí od narození zvýší budoucí schopnosti lidí)
Pečování o staré rodiče (komplexní zabezpečení starých rodičů specializovaným podnikem služeb)
Příprava jídel (oba manželé jsou v zaměstnání. Přípravu jídel zajišťují specialisté v bytě zaměstnaných lidí)
Péče o domácí zvířata (služba se stará o zvířata těch, kteří nejsou doma přítomni)
Úklidové služby
Cestovní kanceláře pro rozvoj místní turistiky a pro využití všech služeb v daném území
Vybudování sítě stylových restaurací
Občerstvovací stánky u dopravních spojů
Vybudování marketů s prodejem místních suvenýrů a výrobků přidružených výrob
Výroba místních (např. valašských) specialit
Prodej potravin přes internet
Provozování prádelen „na počkání“
Provozování sportovního rybaření pro nerybaře
Donášková služba potravin do domu a to denní (čerstvá snídaně) a týdenní (zásobení hlavními surovinami)
Dispečink pro poskytování služeb
Strojbazar – prodej nepotřebných domácí zařízení a pronájem nepotřebných zařízení
Skanzen – vybudování zemědělských usedlostí s chovem zvířat. Tyto budou přístupné veřejnosti, zejména dětem. V areálu jsou ukázky zvířat, je zabezpečována projížďka provozem v terénu, jsou poskytovány stravovací služby
Relaxační centra (komplex pro regeneraci sil – svičení, koupele, masáže atd.)
Poskytování novodobé lázeňské péče doma (lázeňskou péči lze provádět doma – v bytě. Služba poskytuje všechny komponenty, které se využívají v lázních)
Projekt: „KONCERN“, který chceme realizovat uvádím následující:

1. Zemědělství nedostatečně využívá nových vědeckých poznatků.
2. Nedostatek finančních prostředků v zemědělství.

JAK ZEMĚDĚLSTVÍ KONSTRUOVAT, ABY SE ROZVÍJELO PŘÍZNIVĚ:

Vycházíme-li ze současných a budoucích podmínek, které budou na podniky působit, pak zemědělství bude využívat zejména tyto účelově orientované podnikové formy.
A – Koncernový podnik
B – Realizační podniky
C – Stávající podniky
D – Aktivizační podniky
E – Manažerské podniky
F – Další

A – Koncernový podnik - Univerzální globalizovaný podnik
Podle množství problémů, které se vyskytují v našem zemědělství, potravinářství a obchodu, doporučujeme, aby takovýto základní globalizovaný podnik byl KONCERNOVÝ PODNIK. Vycházíme z poznatku, že v přirozeném územním celku (například na území kraje) by mohly úspěšně fungovat 1 – 2 koncernové podniky.

B – Realizační podniky - Jsou to např.:
– podniky na výrobu etanolu
– podniky na výrobu MEŘA
– bioplynové stanice
– podniky na výrobu jídel
– podniky řešící komplexně ovčí program
– podniky pro podnikání v zahraničí
– podniky pro výrobu zeleniny a zeleninových jídel
– podniky pro využití mléčné suroviny
atd.

C – Stávající podniky - Stávajícími podniky rozumíme dnešní, malé, střední a velké podniky, kterých je u nás 31 696.

D – Aktivizační podniky - Například
– Někteří lidé mají nápady, ale neví, jak je využít
– Jiní lidé umí nápady využívat
– Jiní lidé ví, jak námět zvládnout výrobně
– Další lidé ví, jak výrobky prodat
– Další lidé umí celý projekt profinancovat
a další umí celý komplex úkolů uvést do realizace

Např. Koncern pro takovéto využívání příležitostí založí AKTIVIZAČNÍ PODNIK (na jiné úrovni lze vytvořit jinou adekvátní organizační jednotku).
Aktivizační podnik bude řešit především tyto úkoly:
• Vyhledávání nových příležitostí
• Mobilizace finančních zdrojů pro realizaci využití nových příležitostí
• Využití techniky
• Nákupy levných materiálů
• Zavedení jednoduchých dílčích úkolů
• Atd.
Má-li být aktivizační podnik úspěšný a má-li přinášet prospěch musí mít odpovídající zázemí.
• Musí mít za sebou zázemí velkého a silného podniku
• Musí mít finanční prostředky
• Musí mít materiály
• Musí mít služby
• atd.

E – Manažerské podniky - Např.
• není zapotřebí stále orat pole
• přípravu půdy lze provádět mnoha jinými způsoby
• hnojení a chemickou ochranu lze řešit jinak s využitím menšího
množství hnojiv a chemikálií
• dojení mohou provádět lidé nebo roboty
• chov skotu lze řešit cílevědomě
• atd.
Pokud budeme provádět práce jinak, můžeme dosáhnout
• více produkce
• lepší kvalitu výrobků
• nižší náklady, vyšší zisky
• lepší ochranu přírody
• atd.

KONSTRUKCE NOVÉHO VÝKONNÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Úkoly KONCERNU
Koncern bude mít tyto hlavní úkoly:
a) Operativní
b) Strategické
ad a) Operativní
Koncern bude zabezpečovat celý komplex služeb, které zemědělství
postrádá, a bez nichž rozvoj zemědělství není úspěšný.
Úkoly operativní - Jsou to zejména tyto úkoly:
• Zakládání a ovládání Realizačních podniků
• Zakládání a aktivizace aktivizačních a manažerských podniků
• Koordinované financování
• Pojišťovna
• Právní ochrana
• Zabezpečování prostředků z EU
• Vlastní výzkum
• Uplatnění vědeckých a technických poznatků v podnicích
• Zahraniční obchod
• Koordinace obchodu
• Nákup levných vstupů
• Provozování finanční úvěrové organizace
• atd.

Schéma: Operativní služby koncernu

B – Realizační podniky
Jsou to např. tyto programy:
a) Družstvo MEŘO 1, které se bude zabývat výrobou pohonných
hmot
b) Biokombinát, který bude řešit výrobu elektřiny z obnovitelných
zdrojů a odpadní teplo bude využívat k vytápění skleníků.
Biokombinát bude vyrábět zeleninová jídla.
(b-1) Bioplyn
(b-2) Teplárna
(b-3) Elektrárna
(b-4) Skleníky
(b-5) Výroba zeleninových jídel
(b-6) Prodej zeleniny a zeleninových jídel
c) Kompostárna
Takových realizačních podniků vybuduje několik.
d) Družstvo na výrobu mléka (chov dojnic, mlékárna, obchod)
e) Družstvo na výrobu masa
f) Etanol
g) Agrokombinát bude jiným způsobem řešit živočišnou výrobu
h) Chov ovcí
i) Nápoje
j) Květiny
k) Služby
l) Finančně úvěrová družstva
m) Výroba zeleninových jídel
n) Výroba hotových jídel


Pan docent Čuba odhaduje, že by tento projekt mohl postupně zaměstnat až 21.000 lidí. Já říkám od Blanska přes Brno až po Znojmo. Náklady: 2 miliardy Kč.Založení Jihomoravské banky v arbském stylu (0 úrok). Založením banky by Jihomoravský kraj mohl získat až 100 milionů korun hned.

V Blansku dne 30.1.2016 L. Kropáček

Uživatelský avatar
Tomas.Kolacny
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 2769
Registrován: 04 kvě 2012, 01:22
Profese: Zastupitel města Brna
Bydliště: Brno - Židenice
Dal poděkování: 1245 poděkování
Dostal poděkování: 3026 poděkování

Re: Volební program na krajské volby 2016

Příspěvek od Tomas.Kolacny » 30 led 2016, 15:07

CV vypublikováno ZDE, zbytek se imho na wiki prezentaci nehodí, ale pokud na tom trváš, přidám to + by to chtělo fotku.
Tomáš Koláčný
Pirátská strana - předseda místního sdružení Brno
statutární město Brno - náměstek primátorky města Brna a zastupitel městské části Brno-Židenice
tel: +420 736 661 244 e-mail: tomas.kolacny@pirati.cz

Anonym102
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 133
Registrován: 11 lis 2014, 11:59
Profese: anonym
Dal poděkování: 5 poděkování
Dostal poděkování: 26 poděkování

Re: Volební program na krajské volby 2016

Příspěvek od Anonym102 » 30 led 2016, 15:22

Děkuji Tome.K.

Anonym102
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 133
Registrován: 11 lis 2014, 11:59
Profese: anonym
Dal poděkování: 5 poděkování
Dostal poděkování: 26 poděkování

Re: Volební program na krajské volby 2016

Příspěvek od Anonym102 » 30 led 2016, 15:23

http://www.novarepublika.cz/2016/01/kdo ... .html#more
Kdo a kolik platí českým elitám za jejich protinárodní postoje?

Vezmu-li pana Stropnického (nově zvoleného předsedu Strany zelených) a jeho sofistikovaný výklad o tom, že Praha zvládne 12 000 uprchlíků, tak jsem zděšen. Jeho slova jsou na rákosku a nařezání na prdel. Takový mlíčňák, co má ještě skořápku na prdeli a pro republiku neudělal zhola nic pozitivního, by nám sem nastěhoval imigranty, ale veřejnosti se na nic neptá. Kdo jsi ty jeden Stropnický?? Co ty si vlastně ve své namyšlenosti o sobě myslíš? Jsi přesvědčen, že si z tebe lidé sednou na zadek?

Uživatelský avatar
Lukas.Novy
Příspěvky: 21224
Registrován: 02 črc 2009, 22:45
Profese: specialista pocitacove bezpecnosti
Bydliště: Praha, V Klaudu 42
Dal poděkování: 2361 poděkování
Dostal poděkování: 11504 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Volební program na krajské volby 2016

Příspěvek od Lukas.Novy » 30 led 2016, 16:49

Lukas.Novy píše:Byly tedy vsechny tyto body vyjednany a budou soucasti koalicni smlouvy?
Otevřeme hospodaření kraje

Otevřené hospodaření

Zprůhledníme financování
Všechny smlouvy kraje umístíme na Internet.

Podle Transparency International se až 25 % z veřejných rozpočtů vynakládá neúčelně, na nadbytečné výdaje a korupci. Všechny obchodní smlouvy uzavírané krajem musí být ještě před uzavřením vystaveny na internetových stránkách kraje v plném znění. Všichni občané si budou moci zkontrolovat, jak jsou smlouvy s krajem sjednány. Znemožníme vytváření tajných dodatků ke smlouvám.

Zavedeme transparentní bankovní účty a transparentní účetnictví kraje.

Občané dnes nemají šanci zjistit, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno. Chceme, aby kraj přešel k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky kraje utrácejí. Pro společnosti, ve kterých je většinovým vlastníkem kraj, musí platit stejné povinnosti otevřeného hospodaření jako pro kraj samotný. Otevřený účet zprostředkovává přímo banka. Nejedná se tedy o zveřejňování jednotlivých faktur úřadem, které je ovlivnitelné.

Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné.

Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu. Stejným způsobem budou průběžně zveřejňovány i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví mnohem více dodavatelů a nestane se, že se do záměrně utajovaného řízení přihlásí jen firma, které dal příslušný úředník vědět. Ve smlouvách musí být sjednáno, že kraj neplatí dodatečné náklady nad vysoutěženou cenu.

Podpoříme internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky.

Výběrová řízení na služby, které nabízí velký počet poskytovatelů, by měla probíhat formou internetové aukce. Kraj stanoví nejvyšší cenu, kterou je ochoten zaplatit a způsob zohlednění kvality služeb v aukci. Nabídky dodavatelů budou okamžitě oceněny a zveřejněny. Dojde k urychlení výběrových řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem. Regionální příslušnost firmy je pouhým parametrem, který může znamenat výhodu v řízení, nikoliv základním výběrovým kritériem, jak je tomu často doposud. Podobným parametrem je i předchozí zkušenost s dodavatelem.

Budeme hospodařit efektivně
Budeme koordinovat hromadné nákupy vybavení, kde lze dosáhnout množstevních slev.

V případech, kdy je možné nakupovat hromadně za nižší ceny, je potřeba posílit spolupráci mezi jednotlivými odděleními krajského úřadu a mezi jednotlivými kraji navzájem. Portál veřejných zakázek by měl umožnit automatické sdružování podobných poptávek.

Prosazujeme důslednější využití evropských dotací a informování všech příjemců, kteří připadají v úvahu.

Krajské úřady rozdělují značnou část evropských dotací. Evropské dotace však často nejsou plně využity, protože se pro ně nenajdou vhodné projekty nebo spolufinancování. Kraj by měl vystupovat proaktivně a informovat o možnostech získání dotací všechny projekty ve svém kraji.

Propustíme zbytečné úředníky a snížíme byrokracii.

Odstraníme přebujelou byrokracii v krajských orgánech a na krajských úřadech, při úřadování chceme naopak lépe využívat nové technologie. Řada úředníků si bude muset najít uplatnění v soukromém sektoru. Udržování zaměstnanosti najímáním úředníků je neefektivní a ztěžuje podnikání. Dáváme přednost investicím do rekvalifikace.

Vyrovnáme rozpočty
Prosazujeme vyrovnaný krajský rozpočet.

Nemáme právo zadlužovat naše děti a přivést kraj do vleklých finančních problémů. Kraj by si měl tvořit rezervu pro nenadálé situace a plánování větších investic důležitých pro další rozvoj obcí a kraje. Schodkový rozpočet je možný jen výjimečně (např. v případě náhlého výpadku příjmů v důsledku hospodářské krize nebo přírodní katastrofy). Kraj však musí být vždy schopen tento schodek splatit během několika málo let.

Povedeme úřady k úspornému hospodaření.

Úředníci jsou v dnešním systému přidělování krajských či státních peněz nuceni vyčerpat celou přidělenou částku, jinak jsou často svým nadřízeným potrestáni, protože zbytek nevyčerpaných peněz se vrací. Tento systém je podle nás špatný. Příslušné odbory kraje by měly dostat finance na určitý projekt a nevyčerpané peníze na konci roku převést do rezervního fondu na další období. Úředníci by měli být vedeni k šetření a kvalitě.

Zapojíme občany do rozhodování

Zapojení občanů

Jednáme s lidmi otevřeně
Piráti budou jednat na všech orgánech co nejotevřeněji.

O termínu zasedání a programu zasedání musí být občan předem informován nejen na vývěsce, ale i elektronicky. Na zasedání rady a dalších orgánů by měl mít přístup každý občan.

Zároveň má občan mít právo vytvářet audiovizuální záznam, pokud ho nevytváří přímo zastupitelstvo a právo ho dále zveřejňovat a šířit. Zápisy ze zasedání musí být také vždy zveřejněny a dohledatelné online, včetně hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu o jejich účasti. Informace o zasedání rady a obsahu jednání, které již nyní bývají zveřejňovány, musí být zpřístupněny takovým způsobem, aby byl každý občan schopný tyto informace dohledat a obsah těchto záznamů následně pochopit.

Úplné podklady na zasedání musí být zásadně zveřejňovány předem, aby se s nimi mohl každý seznámit a uplatnit svoje připomínky.

Veškeré podklady jednání musí být zveřejněny v dostatečném časovém předstihu. Každý z návrhů bodu jednání musí být buď podložen důvodovou zprávou, případovou studií nebo odkazován na problematiku, kterou se zabývá (předchozí body zasedání, aktuální problémy apod.) Prosazujeme plné uplatnění demokratického minima při jakémkoliv rozhodování.

Připomínkovacího procesu se budou moci účastnit i občané a neziskové organizace.

Souhlasíme s tím, aby občané a občanská sdružení měli svoje zastoupení v odborných komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva, rady a dalších krajských orgánů.

Usnadníme přístup k informacím
Zavedeme automatické zveřejňování informací kraje a závislých organizací.

Podle platného zákona o svobodném přístupu k informacím má kraj povinnost zveřejňovat poskytnuté informace, o které si lidé požádají. Chceme jít mnohem dále a zveřejňovat všechny informace, u kterých není důvod k utajení. Odmítáme, aby se kraj vymlouval na obchodní tajemství. Informace je potřeba vhodně třídit a značkovat, aby nedošlo k přehlcení. Přitom uplatníme výjimky z důvodu ochrany soukromí, důvěrnosti majetkových poměrů a pod., které zákon obsahuje.

Stejná pravidla se musí vztahovat na krajem zřizované organizace, krajské příspěvkové organizace a obchodní organizace, které kraj ovládá. Budeme důsledně uplatňovat nápravné a sankční prostředky proti úředníkům, kteří zákon o svobodném přístupu porušují a občanům přístup k informacím znemožňují.

O příjmech a výdajích kraje budeme přehledně informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu.

Moderní věk vystihuje obrovské množství informací, a proto je potřeba hledat cesty, jak těmto informacím co nejsnadněji porozumět. Přehledná grafická prezentace rozpočtu je naší povinností vůči občanům, a proto budeme rozpočty poskytovat v otevřeném formátu na webu.

Zásady územního rozvoje a související územní plány budeme graficky prezentovat na webu.

Stejně přehledně jako u textových informací chceme prezentovat návrhy zásad územního rozvoje a příslušných územních plánů, aby byly přehledně a rychle pro občany dostupné. Vedle toho musí existovat možnost se přihlásit k odběru aktualizací v okolí svého bydliště.

Vyjdeme vstříc aktivním občanům
Podporujeme skutečné krajské referendum a občanskou iniciativu.

Současný zákon o krajském referendu považujeme za bezzubý paskvil, který reálnému zapojení občanů spíše brání. Jednak zakazuje občanům rozhodovat o těch nejdůležitějších věcech (rozpočtu, obecně závazných vyhláškách, odvolání) a jednak stanovuje příliš přísné podmínky pro jeho vyhlášení. Piráti chtějí skutečnou demokracii, a proto jsou pro nás taková omezení nepřijatelná. Budeme vyhovovat návrhům na vyhlášení referenda i v případě menšího počtu podpisů v petici, než jaký zákon požaduje. V hlasováních o zásadních otázkách podporujeme vyhlášení referenda zastupitelstvem, kde bude zpracován kvalitní oponentní posudek odpůrci.

Budeme se zabývat peticemi a stížnostmi, které občané zastupitelům zašlou.

Zavazujeme se, že všichni naši zástupci na kraji se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Tímto způsobem bychom rádi ukázali zaběhnutým stranám, že všechny výtky občanů je nutno řešit. Není podstatné, zda petice budou organizovány na papíře či elektronicky, krajský zastupitel by se jim měl věnovat a podporovat vyhlášení referenda, pokud jde o důležitou otázku a je to k vyřešení petice nebo iniciativy nezbytné.

Ustavíme dobrovolné zastupitelské sbory, které budou poradním orgánem zastupitelstva.

Prosazujeme dobře cílenou legislativu, která řeší skutečné potřeby občanů. Aby zastupitelé nežili ve slonovinové věži, zřídíme poradní zastupitelský sbor, kde bude moci hlasovat každý občan kraje a vyjádřit svůj názor každý člověk, který má zájem o dění v kraji. Dobrovolné zastupitelské sbory by projednávaly otázky zásadního významu. Pokud se dobrovolné zastupitelské sbory osvědčí, bude možné je rozšířit a stanovit závaznost jejich rozhodnutí pro kraj.

Zřídíme elektronický systém, který bude od občanů, neziskového sektoru a firem shromažďovat zpětnou vazbu a který umožní veřejnou diskusi.

Současný model zpětné vazby, kde se volič setkává se svým zastupitelem v jeho kanceláři, považujeme za zastaralý. Není schopen čelit přebujelé byrokracii, která je základním problém veřejné správy. Chceme spolupracovat s ostatními kraji a státními orgány, abychom společně vytvořili elektronický systém, kde budou podněty občanů řešeny a zkušenosti krajů sdíleny. Vedle toho zde bude umožněna veřejná neanonymní diskuse o návrzích, které jsou předloženy krajským orgánům.

Usnadníme vznik občanských sdružení a vytvoříme dobré podmínky pro jejich zapojení do krajských záležitostí.

Občanská sdružení a iniciativy vytvářejí hodnoty, které nejsou v tržním prostředí plně ocenitelné penězi. Kraje mají řadu prostorů, které nejsou celý den využity a měly by být k dispozici aktivním občanům a občanským sdružením. Podporujeme představu „inkubátoru“ pro nová občanská sdružení. Vznikajícím občansky prospěšným sdružením a iniciativám nabídneme bezplatně prostory, kde se lidé mohou scházet a mají dostatečné technické zázemí.

Veřejné služby slouží občanům

Doprava

Dohlédneme na kvalitní veřejné služby
Veřejné služby tu nejsou pro zisk, ale v zájmu občanů.

Poskytování kvalitních veřejných služeb je hlavním cílem územní samosprávy. Šetření, které má za důsledek zavírání místních škol, pošt, knihoven či zanedbání silnic a jiné infrastruktury chápeme jako důsledek špatného hospodaření. Námi navrhované otevřené hospodaření přinese úspory, které umožní dlouhodobě dotovat i neziskové, přitom prospěšné služby a jejich rozvoj.

Prosazujeme rovný přístup k veřejným službám.

Není pro nás přijatelné, aby se kraj podílel na zvyšování nerovnosti mezi občany v přístupu k cestám, zdravotním zařízením, mateřským školkám a jiným veřejným službám. Nechceme, aby byly někteří občané v některých oblastech neodůvodněně zvýhodňováni v přístupu k veřejným službám na úkor ostatních. Při plánování infrastruktury budeme brát v úvahu dostupnost služeb, aby nevznikaly vyloučené lokality.

Stavíme se proti nadbytečnému sledování občanů v případech, kde to není opodstatněné.

Nesouhlasíme s nadměrným použitím bezpečnostních kamer, čipových karet a podobných nástrojů, zneužitelných pro sledování. Normální člověk má jen velmi málo možností, jak používat veřejné služby bez sledování. Místa, kde se vyskytují kamery, musí být označena. Kamery mají opodstatnění jen na některých místech (bankomaty, zlatnictví, nebezpečná místa). Jinde občany obtěžují, aniž by přispívaly k objasňování zločinů. Sledovací systémy podrobíme kontrole veřejnosti.

Dopravní infrastruktura s rozmyslem
Financování veřejné dopravy a výstavby dopravní infrastruktury se musí dostat pod veřejnou kontrolu.

Všechny dopravní organizace spadající pod kraj musí fungovat transparentně. Jsme proti monopolu na objednávání dopravní obslužnosti, naopak podporujeme soutěž mezi poskytovateli. Veřejné zakázky musí být vypisovány tak, aby se soutěže mohlo účastnit co nejvíce firem. Veškeré smlouvy a dokumentace musí být ke kontrole na Internetu.

Odmítáme současnou praxi, kdy jsou nepromyšleně rušeny železniční tratě bez vyčíslování úspor, kterých se tím dosáhne, bez plánů, jak se zrušenou tratí naložit, a bez propočtu nákladů na možnou výstavbu tratě v budoucnosti.

V České republice existuje hustá železniční síť. V posledních letech se tato síť postupně odstraňuje, zatímco výstavba silnic roste. Piráti se zasazují o průhledné a odůvodněné plánování a výstavbu dopravní infrastruktury. Jako logická první možnost se nabízí využití již existujících dopravních sítí. Na železnici je však potřeba větší soutěž mezi dopravci a využití pro přepravu zboží.

U dopravní stavby je nutné nejprve doložit její skutečnou užitečnost, teprve poté ji celou připravit, zajistit pozemky a až následně začít stavět.

Celý proces plánování a výstavby velkých dopravních staveb je třeba zásadně změnit. Skoncujeme se současnou praxí, kdy se staví odnikud nikam, případně stát až v průběhu výstavby zjišťuje, že nevykoupil všechny potřebné pozemky. Do připomínkování dopravních staveb chceme zapojit veřejnost a neziskové organizace.

Zlepšíme dopravní obslužnost
Piráti podporují svobodnou volbu způsobu přepravy. Proto je potřeba, aby se s cyklisty a chodci počítalo už při plánování dopravní sítě a staveb.

Nechceme nutit lidi k tomu, aby využívali určitý způsob přepravy. Naopak jim chceme otevřít řadu možností, ze kterých si budou moci vybrat. Proto je potřeba s cyklisty a chodci počítat už při plánování dopravních staveb. U stávajících silnic je potřeba vyřešit krizová místa tak, aby cyklotrasy náhle nekončily.

Piráti prosazují propojování jednotlivých složek veřejné dopravy, tedy propojení dopravy autobusové, vlakové a městské hromadné. Musí probíhat na principu otevřených standardů a nemá končit na hranici kraje.

Chceme dosáhnout stavu, kdy si člověk při nástupu do místního autobusu bude moci koupit lístek, který mu vydrží až do centra velkého města, a to i v případě, že během cesty využije vlak. Propojování dopravních systémů není rozumné zavádět pomocí velikášských projektů typu Opencard. Lepší je nabídnout jednotlivým přepravcům otevřený systém, ke kterému se mohou přidat.

Využijeme příležitosti pro cestovní ruch
Je třeba udržovat kulturní a přírodní památky, které jsou bohatstvím kraje, zpřístupňovat je veřejnosti a informovat o nich.

Chceme budovat naučné stezky a cyklostezky, protože samotné památky bez vhodného přístupu k nim nestačí. Pro informování turistů má sloužit přehledný krajský web. Dostupné informace v držení kraje (archivní fotografie, texty) by měly být poskytnuty projektům, jako je encyklopedie Wikipedie, které svou činností zlepšují informovanost o kraji.

Pro cestovní ruch podporujeme především zviditelňování kulturních akcí v menších městech a obcích.

Dnes se jezdí hlavně na větší akce v krajských městech, my je chceme rozšířit i do menších měst. Pořadatelé akcí by o dotace z krajského rozpočtu měli soutěžit v průhledných výběrových řízeních.

Prosazujeme transparentní nakládání s dotacemi EU na regionální rozvoj.

Evropské dotace mají být využívány na projekty prospěšné co nejvíce lidem, ne na golfová hřiště či soukromé zámečky, z kterých mají užitek jen někteří. Toho lze dosáhnout transparentním nakládáním s nimi, spojeným s větším důrazem na názor občanů.

Za efektivní nástroj považujeme sdílení osvědčených projektů mezi kraji, obcemi a přes hranice.

Není potřeba vynalézat kolo. Pokud je nějaký projekt úspěšný, měl by být dostatečně propagován, aby ho mohly realizovat ostatní kraje či obce. Proto podporujeme jejich vzájemnou větší komunikaci. Užitečné je také čerpat inspiraci ze zahraničí, kde mají často větší zkušenosti.

Prosadíme moderní technologie

Digitální kraj

Usnadníme občanům styk s úřady
Informovaný a angažovaný občan je největším spojencem efektivní státní správy. Umožníme každému se takovým občanem stát a zajišťovat spolu s ostatními nestranný dohled nad státní správou.

Zavedeme elektronické systémy zajištující komunikaci a aktivní zapojení široké veřejnosti ve správě kraje a budeme podporovat obdobný vývoj i na obecní úrovni. Umožníme občanům se elektronicky sdružovat na místním principu a diskutovat s politiky problémy, které se jich týkají.

Zpřístupníme úřady občanům. Chceme zavést bezplatný elektronický podpis pro všechny občany.

Elektronický podpis je prostředek pro ověřování totožnosti účastníků elektronické komunikace a její bezpečnosti. Umožníme občanům komunikovat efektivně, pohodlně, snadno a bezpečně s úřady; ti si tak budou moci velkou část byrokracie odbýt elektronicky. Elektronický podpis společně s dalšími navrhovanými opatřeními umožní občanům se aktivně a účinně zapojit do státní správy.

Kraj musí zajistit dostupné a předpřipravené formuláře pro odstranění zbytečné byrokracie.

Pro úsporu času občanů zajistíme, aby veškeré dokumenty nutné pro styk s úřadem byly dostupné a snadno dohledatelné na krajském webu, a to v otevřených formátech, zpracovatelných zdarma dostupným softwarem. Pro lepší informovanost nabídneme možnost přihlásit se k odběru vývěsky kraje v e-mailové podobě a RSS. Zaměříme se na to, aby byly formuláře a smlouvy připraveny na bezproblémové použití; nutnou podmínkou je použití srozumitelné češtiny, nikoliv právní hantýrky.

Osvobodíme software a formáty
Zajistíme přechod úřadů na svobodný software kdekoliv je to možné. Svobodný software bude rozšířen i do škol, nemocnic a dalších organizací zřizovaných krajem.

V dnešní době existuje řada počítačových programů, které jsou dostupné zdarma a zvládnou stejné funkce jako zavedené komerční programy. Přesto řada úřadů utrácí obrovské peníze za komerční programy. Kromě toho, že je svobodný software dostupný zdarma, může také kdokoliv studovat kód a odhalit případné zlomyslné funkce, které mohou ohrozit bezpečnost osobních údajů občanů nebo umožňují manipulace („losovačka“ u veřejných zakázek). Svobodný software má také výhody při vyučování, a proto podporujeme jeho rozšíření do škol. Pro dlouhodobou úsporu nákladů se zavazujeme používat svobodný software všude tam, kde je to možné.

Zrovnoprávníme živnostníky a střední firmy ve veřejných zakázkách týkajících se informačních technologií.

U velkých komerčních programů je často problém, že kvůli copyrightu nemůžete program sami upravovat a doplňovat, i když si ho legálně koupíte. Také pro svobodný software existují komerční firmy, které se zabývají jeho vývojem a podporou. Výhoda svobodného softwaru je také v tom, že úřad není závislý na jednom dodavateli, ale může si najmout firmu, která program doplní a upraví podle potřeb úřadu. Nově vyvinutý program bude dostupný i pro další použití úřadů, ale díky svobodné licenci ho budou moci používat i občané a firmy ve svém podnikání.

Zavedeme profesionální šablony a otevřené standardy pro dokumenty, které usnadní jejich zveřejňování.

Podobně jako v Německu bude součástí úředních šablon i jednotný a profesionální vzhled dokumentů. Díky jednotným šablonám a svobodným formátům podle standardu Open Data budou rozhodnutí rychleji zpracována a automaticky publikována v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím podle modelu transparentní organizace.

Internet pro všechny
Podporujeme volnou přístupnost Internetu ve veřejných prostorách a prostranstvích i v domácnostech.

Internet je v dnešní době stejně důležitý jako voda a elektřina. Dostupný Internet lidem usnadňuje hledání práce a poskytuje jim přístup k informacím. Budeme směřovat investice do infrastruktury, odstraňování bariér a vhodného územního plánování; vytvoříme tak podmínky pro rychlý a dostupný Internet.

Budeme zavádět wi-fi připojení ve veřejných budovách. Chceme též podporovat sdružení poskytující volný přístup k Internetu, kterých již dnes existuje mnoho; chceme je propagovat, pomáhat jim s rozvojem a zároveň podporovat zakládání nových.

Zastavíme samoúčelné a předražené projekty v oblasti informačních technologií.

Místo šetření na lidech zastavíme utrácení peněz za předražená technická řešení informační infrastruktury. Poučíme se v zahraničí, především u našich západních sousedů, kde řešení e-governmentu založená na svobodném softwaru šetří ročně miliony eur.

Rozšíříme použití technologií do dalších oblastí, kde lidem pomáhá.

Budeme se snažit ve spolupráci s firmami v regionu vybudovat informační kiosky s volnou zónou připojení k Internetu – v knihovnách, na náměstích i jinde. Technologie také využijeme v krizovém řízení pro propojení hasičů a dobrovolníků, stejně jako pro informování občanů.

Investujeme do vzdělání a kultury

Knihovna

Kvalitní školy se nám vyplatí
Piráti chápou vzdělávání jako nástroj pro osobní rozvoj, nejen pro získání práce.

Vzdělání nelze chápat jednostranně ani jako zájem společnosti, ani jako osobní zájem a investici jedince a jeho rodiny. Nepovažujeme za správnou tezi, že by školy měly zejména připravovat studenty na trh práce. Vzdělávání má podporovat a rozvíjet samostatné a svobodné myšlení a právo na něj mají všichni občané. Školy by se měly studenty snažit zaujmout, aby si k oboru vytvořili dobrý vztah; jde hlavě o řemesla obecně, která dnes stojí spíše v pozadí zájmu politiků (tesař, zlatník, kovář, klempíř atd.).

Škola je jedním z nejdůležitějších míst obce. Usnadníme dětem dopravu do škol a zachováme školy i v menších městech.

Zejména v obcích a malých městech chceme podporovat tradici školy jako centra kultury, neformálního setkávání a celoživotního vzdělávání. Chceme zabránit hrozícímu rušení malých základních škol, což by vedlo jak k další zátěži pro rodiče a děti, tak pravděpodobně i ke snížení dostupnosti kultury a vzdělávání v obci pro všechny její obyvatele. Piráti chtějí ulehčit problematickou situaci s dopravou dětí do škol a školek, neboli omezit vznikající rizika, jako jsou chybějící přechody, nenavazující doprava žáků do škol, apod. Dítě ve školním věku by nemělo být rodině na obtíž.

Ředitelé škol mají mít možnost efektivně rozhodovat o vývoji školy.

Chceme zvýšit možnosti ředitelů v ohledech rozhodování o budoucím vývoji škol, jak po finanční, tak po provozní stránce. Vedení školy by například mělo mít možnost plánovat v delším horizontu než je jeden rok nebo vytvářet finanční rezervy, které budou použity v souladu s dlouhodobou koncepcí školy. Do přípravy a projednávání těchto dokumentů by měli být zapojeni i starší žáci a veřejnost. Zároveň zavedeme do škol transparentní hospodaření a informační systém, který umožní zapojení všech, kteří mají na chodu školy zájem, a okamžitou kontrolu provedených rozhodnutí.

Podporujeme zavádění demokratických principů na úrovni škol.

Co školu trápí, ví nejlépe škola sama. Chceme posílit zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování škol, a to formou samosprávných orgánů. Podmínkou pro správná rozhodování jsou kvalitní informace. Škola musí pružně reagovat na podněty a informovat všechny zúčastněné. Proto je nutné dodržovat pravidla otevřeného hospodaření a jednání (Transparentní organizace). Výměnu informací mezi školou, žáky a rodiči zajistí elektronický systém postavený na svobodném softwaru, aby náklady na komunikaci byly co nejlevnější a komunikace přehledná a efektivní.

Usnadníme lidem samostatné vzdělávání
Uvědomujeme si důležitost celoživotního vzdělávání.

Budeme podporovat zájmové kroužky a kurzy dostupné každému, a to pro všechny věkové skupiny obyvatel. Vytvoříme podmínky pro vzájemné vzdělávání uvnitř komunity formou přednášek a kurzů. Tomu chceme pomoci volně šiřitelnými studijními materiály vytvořenými na školách a poskytnutím zázemí pro setkání za účelem vzdělávání.

Podporujeme studenty, kteří studují více oborů a také studenty, kteří dosahují nejlepších výsledků.

Pokud se člověk vzdělává ve více oborech, získává tvořivost a širší rozhled, ale také má lepší šanci najít uplatnění na pracovním trhu a přizpůsobit se jeho budoucím změnám, které nepochybně přijdou. Nelze ani zaručit nabídku práce v daném oboru pro všechny jeho absolventy, proto je zaměření na více oborů velkou výhodou. Podporujeme také studenty s mimořádnými studijními výsledky a odborné studentské soutěže, které se na úrovni kraje pořádají (olympiády, korespondenční semináře, odborná soustředění) a chceme odměňovat jejich nejúspěšnější účastníky.

Všeobecná vzdělanost přispívá k celkovému přehledu občanů o dění v nejrůznějších oblastech společenského a vědeckého života, může mít i kladný vliv na úroveň vztahů mezi lidmi a zvýšit účast občanů na řízení společnosti. Informovaní občané, kteří mají možnost uplatnit své znalosti a schopnosti, vyžadují méně asistence ze strany státu a jsou méně náchylní k páchání trestné činnosti.

Otevřené formáty zaručí levnou a efektivní výměnu informací.

Dokumenty a software, které vzniknou v průběhu vzdělávání, budou vždy vydávány pod svobodnými licencemi jako např. Creative Commmons. Již vytvořené informace pak bude možné snadno a levně použít v budoucnu a občané je budou mít k dispozici pro samostatné sebevzdělání. Absolventi tak získají jednoduchou možnost, jak kdysi nabyté znalosti doplňovat. Podporujeme svobodné vzdělávací projekty jako je Wikipedie, které považujeme za vhodné k zapojení studentů, jejichž snaha tak může být ku prospěchu ostatním.

Podporujeme kulturu a sport
Chceme významně podporovat veřejné knihovny, galerie a muzea nadmístního významu.

Tomáš Garrigue Masaryk prosadil za první republiky zákon, který každé obci uložil otevřít knihovnu. Učinil tak, aby měl každý občan skutečně otevřený přístup k informacím: novým znalostem a novým myšlenkám. To byl politik, který pro svou zem plánoval budoucnost… První republika byla doba rozmachu knihoven; v současné době je trend opačný, od roku 2004 bylo zrušeno asi 300 knihoven.

Proč s tím něco neudělat? Pirátská strana podporuje jak místní knihovny, tak knihovny na krajské úrovni, které by měly každému čtenáři zprostředkovat jakoukoliv knihu a měly by být zapojeny do celostátního projektu digitalizace kulturního bohatství. Do budoucna je pochopitelně třeba knihovny modernizovat, aby zajistily každému přístup k informacím. Podobně je třeba klást důraz na aktualizaci muzeí a galerií, aby nadále mohly plnit svou důležitou funkci, a vzbuzovaly v návštěvnících touhu po dalším poznání.

Upřednostňujeme materiální podporu před finanční.

Poskytování finančních dotací nepovažujeme za hlavní způsob veřejné podpory. Finanční dotace by v každém případě měly být poskytovány jen transparentním organizacím. Příkladem vhodné nefinanční podpory mohou být veřejné prostory a zázemí pro činnost uměleckých souborů, turistických a sportovních oddílů, zájmových kroužků a dalších. Kultura a sport přináší mnoho výhod, které obchodní domy nemohou nabídnout, a měly by být občanům blízko. Proto by se místa vhodná pro kulturní využití v centru měst neměla přeměňovat v komerční centra, ale měla by být v zásadách územního rozvoje vyhrazena právě pro kulturu a sport.

V oblasti kultury a sportu upřednostňujeme podporu amatérských organizací před komerčními. O možnostech veřejné podpory by měli být lidé přehledně informováni, aby k ní měli rovný přístup.

Je zbytečné podporovat subjekty, které samy o sobě prosperují a jsou komerčně úspěšné, jako profesionální sportovní kluby a profesionální kapely. Naopak chceme podporovat komunitní projekty a vytvořit tak podmínky pro volnočasové aktivity. Ve všech obcích a městech by měl fungovat informační systém, který vyhodnotí zájem lidí o volnočasové aktivity a naopak jim poskytne informace o již existujících možnostech. Je třeba pružně reagovat na skutečné potřeby a zájmy občanů.

Zavedeme architektonické soutěže jako standard.

Architektonické soutěže pro veřejné stavby jsou na západ od našich hranic běžné. Vítěz architektonické soutěže bude navíc svůj projekt hlídat od začátku do konce. Mohou tak vzniknou nové architektonické skvosty. Chceme, aby budovy veřejných institucí měly také architektonickou kvalitu.

Kraj je připraven v územním plánování a dalších činnostech vyhradit pozemky a jinak pomoci veřejným vysokým školám, výzkumným ústavům a jiným vědeckým pracovištím.

Věda a výzkum jsou klíčovým bodem programů Pirátů a jejich podporu je třeba zohlednit i na krajské úrovni. Pokud veřejná vysoká škola potřebuje vybudovat nový kampus pro studenty nebo zřídit moderní laboratoře, kraj by jí měl vyjít vstříc a pamatovat na tyto potřeby při schvalování zásad územního rozvoje a v přidělování dotací.

Zajistíme kvalitní zdravotní a sociální služby

Operace

Vyřešíme financování zdravotnictví
Hlavním problémem zdravotnictví je korupce a s ní spojené zbytečné výdaje.

Kraje jsou zřizovateli krajských nemocnic. Prosazujeme zavedení modelu transparentní organizace. To znamená, že nemocnice by měly povinnost zveřejňovat všechny smlouvy na Internetu a hospodařily by s transparentním bankovním účtem. Zveřejněny nebudou jen ty informace, které zákon o svobodném přístupu k informacím zveřejnit neumožňuje (soukromí, osobní údaje). Vedle transparentního financování odstraníme závislost na konkrétních dodavatelích, ať už právní nebo faktickou, např. podpoříme rozšíření svobodného softwaru.

Regulační poplatky v současné podobě neřeší financování zdravotnictví. Nebudeme je však proplácet z peněz kraje, protože to je nezákonné a finanční problémy zdravotnictví to zhoršuje.

Některé poplatky jsou nesmyslné, protože nemají regulační efekt, jiné komplikují přístup k akutnímu ošetření (placení předem). Regulační poplatky byly obhajovány tím, že senioři využívají čekárny zdravotnických zařízení pro diskusi a sociální kontakt. Diskusi a sociální kontakt je však potřeba zajistit jinými prostředky, naopak je lehkovážné, že životní zkušenosti seniorů zůstávají nevyužité. Rozhodně však nepodporujeme placení poplatků z krajských peněz, protože tím kraje obcházejí zákonodárnou pravomoc parlamentu.

Osobní přístup v sociálních službách
Stejně jako pro kvalitní zdravotní péči nestačí vždy jen pobyt v nemocnici, pro kvalitní sociální péči o seniory nestačí domov důchodců. Při poskytování péče podporujeme osobní přístup.

Současný přístup zdravotnických a sociálních zařízení ke klientům je v některých případech neosobní. V řadě případů stav klienta umožňuje, aby nebyl zavřený v nemocnici nebo v domově důchodců, ale není k dispozici podpora pro takovou péči. Proto jsme pro to, aby se při plánování krajské zdravotní a sociální péče brala v úvahu vedle klasických porodnic také centra aktivního porodu, vedle domovů důchodců pomocné pečovatelské služby a vedle nemocniční péče i domácí ošetřování, kdykoliv mají lidé o takové služby zájem.

Kraj by měl prosazovat rovné zacházení a aktivně předcházet sociálnímu vyloučení.

Kraj by při své dozorové činnosti nad obecními úřady neměl tolerovat případy diskriminace z důvodu rasy, věku, názoru nebo pohlaví. Pro zajištění rovnoprávnosti je však potřeba dlouhodobé řešení, nikoliv nařízení a kvóty. Podporujeme dlouhodobé nástroje, které odstraňují sociální vyloučení (vzdělání, komunitní centra, důsledné potírání trestné činnosti).

Klíčové jsou zejména kvalitní a všeobecně dostupné veřejné služby.

Kvalitní veřejné služby vytvářejí dobré prostředí pro založení rodiny a výchovu dětí pro všechny bez rozdílu (dostupnosti vzdělání, podpora jeslí a školek, volnočasové aktivity atp.). Všeobecná a rovná dostupnost veřejných služeb pro rodinu a vzdělání brání propadu sociálně slabých do vyloučení ze společnosti a přenosu vyloučení na další generace. Dostupnost veřejných služeb ale podpoří i zakládání rodin lidmi, kteří nejsou ohroženi sociálním vyloučením. Podpora zakládání rodin rovněž povede k posílení demografické struktury celé společnosti.

Dáme lidem šanci najít práci
Kraj by neměl vytvářet umělou zaměstnanost a plýtvat tak lidmi na něco, co prostě není potřeba.

Ostatní politické strany se předhánějí v tom, která zavede více nových pracovních míst. Pirátská strana nepovažuje umělou tvorbu pracovních míst, například přijímáním nových úředníků a zvyšováním byrokracie pro podnikatele, za smysluplné řešení. Umělá pracovní místa by se měla zřizovat jen u lidí s postižením a v dalších zvláštních případech. Je třeba využít přirozené tržní mechanismy, v ostatních případech upřednostníme rekvalifikaci podle schopností.

Uvědomujeme si, že zaměstnanost je v době, kdy velkou část prací zvládnou technologie, složitou otázkou. Odpověď na tuto otázku vnímáme jako novou výzvu.

Díky snížení celkové pracovní zátěže mají lidé více času na svou rodinu, koníčky, sebevzdělávání a odpočinek. Ve svém volném čase se mohou věnovat tvůrčím činnostem v kultuře i pomoci ostatním, což má vedle neekonomických přínosů též přímý ekonomický efekt. Nezaměstnaná je žena na mateřské dovolené, student připravující se na povolání, rekvalifikující se horník i vysokoškolský profesor, který má tvůrčí volno – bez nich by naše společnost nemohla dobře fungovat. Proto odmítáme černobílé vidění nezaměstnanosti.

Kraj pomůže absolventům a nezaměstnaným lidem získat práci.

Moderní technologie nabízejí nové přístupy, jak lidem hledání práce usnadnit, pokud o ni mají sami zájem. Velkým demografickým problémem je zejména nezaměstnanost mladých lidí, kterým chybí praxe, a lidí ve středním věku, kteří opustili dlouhodobé zaměstnání. Současný systém evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce České republiky je zastaralý a neodpovídá moderním potřebám trhu práce. Kraj by měl v této problematice spolupracovat s obcemi i státními orgány, aby lidé i podniky měli co nejvíce aktuálních informací z trhu práce. Na programy zaměstnanosti lze čerpat evropské dotace.

Chráníme životní prostředí

Ropná rafinerie

Odstraňujeme ekologické zátěže
Recyklace se musí vyplatit přímo těm, kteří mají snahu recyklovat.

Smyslem nakládání s odpady není jejich likvidace, ale naopak maximální zhodnocení. Doposud z odpadů takto využíváme pouze zlomek z možného energetického a jiného potenciálu. Chceme snížit poplatky za zpracování odpadů a vytvořit lepší motivaci pro ekologické hospodaření s odpady.

Ekologické zátěže chceme odstraňovat přímo v místě vzniku.

Budeme proto klást důraz na výběr skutečně efektivních způsobů odstranění ekologických zátěží. Podporujeme rozvoj hromadné dopravy, která je šetrnější k životnímu prostředí. Zavedeme povinné třídění odpadu na krajském úřadu a dalších institucích patřících ke kraji. Jsme proti převážení odpadů do jiných krajů, čímž se problém odpadového hospodářství neřeší, ale pouze odsouvá. U průmyslových projektů je třeba důkladně zhodnotit, zda míra znečišťování ovzduší nepřevyšuje jejich přínos.

Otevřeme všechna jednání o projektech, které mají za cíl odstranit ekologickou zátěž.

Velký důraz budeme klást na odbornost a celkový záměr projektu s využitím nejlepší dostupné technologie pro odstranění ekologické zátěže. Přitom je třeba dbát na odstranění přebujelé byrokracie, která často ochranu životního prostředí komplikuje, a informovat občany srozumitelně. Budeme přitom pozorně sledovat a zohledňovat doporučení Akademie věd České republiky, veřejných vysokých škol a dalších veřejných institucí, které se odborně vyjadřují k ekologickým problémům.

Chceme mít možnost sledovat zdroje znečištění po celou dobu odstraňování ekologické zátěže.

Státy se ve Stockholmské úmluvě a jiných mezinárodních smlouvách zavázaly, že odstraní nejhorší trvale znečišťující látky. Během posuzování vlivů na životní prostředí při schvalování velkých provozů (EIA) budeme trvat na faktickém zavedení těchto standardů do praxe. Zavedeme trvalý dohled nad dodržováním závazných podmínek provozu zařízení a standard oponentního posudku nezávislého odborníka.

Energetiku stavíme na inovacích
Chceme investovat do výzkumu, vývoje a nasazení nových technologických řešení, která sníží spotřebu elektrické energie a zvýší efektivitu její výroby.

Úzká orientace na fosilní paliva je špatnou vizí do budoucnosti. Spotřebou fosilních paliv z neobnovitelných zdrojů se stále prohlubuje naše závislost na komoditě, která má své limity. Zaměříme se na skutečně obnovitelné zdroje energií a experimentování s novými zdroji. Konkrétní řešení je třeba vybrat v závislosti na místních podmínkách.

Přehodnotíme dotace na fotovoltaické elektrárny, pěstování řepky a další falešné ekologické projekty.

Pod záminkou ekologie se v České republice často prosazují zcela nesmyslné projekty. Pirátská strana se rozhoduje racionálně a odmítá tlak všech energetických lobby. Zásadní snížení nebo zrušení fotovoltaických dotací považujeme za nezbytný krok k ekologickému řešení problému, neboť vynaložené dotace se vzhledem k podnebí České republiky nevyplatí a naopak přinesou ekologickou zátěž spojenou s likvidací panelů. Podobný nesmysl vidíme i u pěstování řepky pro bionaftu, protože proces pěstování spotřebuje více nafty, než se přidáním řepky ušetří.

Kraj bude v každém případě upřednostňovat život svých občanů před zájmy těžařských společností. Vedle toho budeme důrazně požadovat, aby ministerstvo průmyslu a obchodu zvýšilo těžařům platby za nerostné bohatství.

Není možné odstraňovat občany z půdy, ke které mají osobní vztah desítky let, jen za účelem těžby uhlí, na kterých vydělávají soukromé společnosti. Za úplnou nezbytnost považujeme místní referendum a kraj by v tom měl být občanům oporou.

Ceny, za které stát prodává naše nerostného bohatství (uhlí, plyn, horniny) soukromým společnostem, považujeme za hluboce podhodnocené (několik Kč za tunu) a budeme požadovat jejich úpravu směrem k tržním cenám. To přispěje k rovnováze mezi využitím obnovitelných a neobnovitelných zdrojů.

Ekologicky rozvíjíme města i krajinu
Zajistíme skutečně nezávislé posouzení projektů s účastí samosprávních celků.

Nepovažujeme za správné, když při projednávání některých projektů s dopadem na životní prostředí vystupuje obec nebo kraj zároveň v roli investora a zároveň v roli posuzujícího úřadu. V takových případech je potřeba nezávislé posouzení jiným kompetentním úřadem. Hlavním hlediskem pro posuzování průmyslových podniků by mělo být použití nejlepší dostupné technologie.

Zohledníme doporučení, vyjádření a upozornění neziskového sektoru a místních sdružení k projektům s dopadem na životní prostředí.

Nezisková sdružení a ekologické iniciativy poskytují zpravidla bezplatně odborný oponentní názor a poukazují na chyby, ke kterým dochází. Tento pohled přináší nové informace a zapojuje občany do rozhodování, proto umožníme občanským sdružením účast na řízení a budeme k jejich názoru při rozhodování přihlížet. Takto máme větší šanci vyloučit chyby v rozhodování způsobené tzv. profesionální slepotou.

Budeme prosazovat rozumnou a střídmou urbanizaci měst a obcí, která nebude představovat zbytečnou zátěž pro životní prostředí, zejména ovzduší a krajinu.

Prosazujeme, aby nové stavby kreativně využívaly opuštěné plochy („brownfields“) a aby měla v městech před průmyslovými skladišti přednost moderní architektura a kultura. Rozhodovací a dozorová činnost kraje se musí soustředit hlavně na velké projekty. Lidé by měli mít možnost aktivně se zapojit do projednávání otázek týkajících se územního plánování, krajiny a životního prostředí a také vyvolat o těchto otázkách referendum.

Nebudeme svítit pánubohu do oken.

Našim cílem je úprava osvětlení tak, aby opravdu plnilo svůj účel. Špatně navržené osvětlení zvyšuje finanční náklady, protože zbytečně spotřebovávají energii. Vedle toho může mít nadměrné osvětlení i špatný vliv na zdravý spánek obyvatel. Pokud se nám podaří zavést kvalitní a cílené osvětlení, třeba pak naše děti uvidí ta malá světélka, která se nazývají hvězdy.
pani nováková povídala, že u vás na balkóně
sou furt ňáký kluci, kouřej a smějou se.
| ‒ | – | — | ― | … | „ | “ | ‚ | ‘ | » | « | ½ | ¼ | ¾ | × | ‰ | ® | © | ™ | Fotku Stierlitze jako avatara mi zakazali, toz sem nahodil catvatara.

Uživatelský avatar
Lukas.Novy
Příspěvky: 21224
Registrován: 02 črc 2009, 22:45
Profese: specialista pocitacove bezpecnosti
Bydliště: Praha, V Klaudu 42
Dal poděkování: 2361 poděkování
Dostal poděkování: 11504 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Volební program na krajské volby 2016

Příspěvek od Lukas.Novy » 30 led 2016, 16:49

Lukas.Novy píše:Byly tedy vsechny tyto body vyjednany a budou soucasti koalicni smlouvy?
Otevřeme hospodaření kraje

Otevřené hospodaření

Zprůhledníme financování
Všechny smlouvy kraje umístíme na Internet.

Podle Transparency International se až 25 % z veřejných rozpočtů vynakládá neúčelně, na nadbytečné výdaje a korupci. Všechny obchodní smlouvy uzavírané krajem musí být ještě před uzavřením vystaveny na internetových stránkách kraje v plném znění. Všichni občané si budou moci zkontrolovat, jak jsou smlouvy s krajem sjednány. Znemožníme vytváření tajných dodatků ke smlouvám.

Zavedeme transparentní bankovní účty a transparentní účetnictví kraje.

Občané dnes nemají šanci zjistit, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno. Chceme, aby kraj přešel k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky kraje utrácejí. Pro společnosti, ve kterých je většinovým vlastníkem kraj, musí platit stejné povinnosti otevřeného hospodaření jako pro kraj samotný. Otevřený účet zprostředkovává přímo banka. Nejedná se tedy o zveřejňování jednotlivých faktur úřadem, které je ovlivnitelné.

Všechny veřejné zakázky budou skutečně veřejné.

Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu. Stejným způsobem budou průběžně zveřejňovány i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví mnohem více dodavatelů a nestane se, že se do záměrně utajovaného řízení přihlásí jen firma, které dal příslušný úředník vědět. Ve smlouvách musí být sjednáno, že kraj neplatí dodatečné náklady nad vysoutěženou cenu.

Podpoříme internetové aukce a další moderní nástroje pro veřejné zakázky.

Výběrová řízení na služby, které nabízí velký počet poskytovatelů, by měla probíhat formou internetové aukce. Kraj stanoví nejvyšší cenu, kterou je ochoten zaplatit a způsob zohlednění kvality služeb v aukci. Nabídky dodavatelů budou okamžitě oceněny a zveřejněny. Dojde k urychlení výběrových řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem. Regionální příslušnost firmy je pouhým parametrem, který může znamenat výhodu v řízení, nikoliv základním výběrovým kritériem, jak je tomu často doposud. Podobným parametrem je i předchozí zkušenost s dodavatelem.

Budeme hospodařit efektivně
Budeme koordinovat hromadné nákupy vybavení, kde lze dosáhnout množstevních slev.

V případech, kdy je možné nakupovat hromadně za nižší ceny, je potřeba posílit spolupráci mezi jednotlivými odděleními krajského úřadu a mezi jednotlivými kraji navzájem. Portál veřejných zakázek by měl umožnit automatické sdružování podobných poptávek.

Prosazujeme důslednější využití evropských dotací a informování všech příjemců, kteří připadají v úvahu.

Krajské úřady rozdělují značnou část evropských dotací. Evropské dotace však často nejsou plně využity, protože se pro ně nenajdou vhodné projekty nebo spolufinancování. Kraj by měl vystupovat proaktivně a informovat o možnostech získání dotací všechny projekty ve svém kraji.

Propustíme zbytečné úředníky a snížíme byrokracii.

Odstraníme přebujelou byrokracii v krajských orgánech a na krajských úřadech, při úřadování chceme naopak lépe využívat nové technologie. Řada úředníků si bude muset najít uplatnění v soukromém sektoru. Udržování zaměstnanosti najímáním úředníků je neefektivní a ztěžuje podnikání. Dáváme přednost investicím do rekvalifikace.

Vyrovnáme rozpočty
Prosazujeme vyrovnaný krajský rozpočet.

Nemáme právo zadlužovat naše děti a přivést kraj do vleklých finančních problémů. Kraj by si měl tvořit rezervu pro nenadálé situace a plánování větších investic důležitých pro další rozvoj obcí a kraje. Schodkový rozpočet je možný jen výjimečně (např. v případě náhlého výpadku příjmů v důsledku hospodářské krize nebo přírodní katastrofy). Kraj však musí být vždy schopen tento schodek splatit během několika málo let.

Povedeme úřady k úspornému hospodaření.

Úředníci jsou v dnešním systému přidělování krajských či státních peněz nuceni vyčerpat celou přidělenou částku, jinak jsou často svým nadřízeným potrestáni, protože zbytek nevyčerpaných peněz se vrací. Tento systém je podle nás špatný. Příslušné odbory kraje by měly dostat finance na určitý projekt a nevyčerpané peníze na konci roku převést do rezervního fondu na další období. Úředníci by měli být vedeni k šetření a kvalitě.

Zapojíme občany do rozhodování

Zapojení občanů

Jednáme s lidmi otevřeně
Piráti budou jednat na všech orgánech co nejotevřeněji.

O termínu zasedání a programu zasedání musí být občan předem informován nejen na vývěsce, ale i elektronicky. Na zasedání rady a dalších orgánů by měl mít přístup každý občan.

Zároveň má občan mít právo vytvářet audiovizuální záznam, pokud ho nevytváří přímo zastupitelstvo a právo ho dále zveřejňovat a šířit. Zápisy ze zasedání musí být také vždy zveřejněny a dohledatelné online, včetně hlasování jednotlivých zastupitelů a přehledu o jejich účasti. Informace o zasedání rady a obsahu jednání, které již nyní bývají zveřejňovány, musí být zpřístupněny takovým způsobem, aby byl každý občan schopný tyto informace dohledat a obsah těchto záznamů následně pochopit.

Úplné podklady na zasedání musí být zásadně zveřejňovány předem, aby se s nimi mohl každý seznámit a uplatnit svoje připomínky.

Veškeré podklady jednání musí být zveřejněny v dostatečném časovém předstihu. Každý z návrhů bodu jednání musí být buď podložen důvodovou zprávou, případovou studií nebo odkazován na problematiku, kterou se zabývá (předchozí body zasedání, aktuální problémy apod.) Prosazujeme plné uplatnění demokratického minima při jakémkoliv rozhodování.

Připomínkovacího procesu se budou moci účastnit i občané a neziskové organizace.

Souhlasíme s tím, aby občané a občanská sdružení měli svoje zastoupení v odborných komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva, rady a dalších krajských orgánů.

Usnadníme přístup k informacím
Zavedeme automatické zveřejňování informací kraje a závislých organizací.

Podle platného zákona o svobodném přístupu k informacím má kraj povinnost zveřejňovat poskytnuté informace, o které si lidé požádají. Chceme jít mnohem dále a zveřejňovat všechny informace, u kterých není důvod k utajení. Odmítáme, aby se kraj vymlouval na obchodní tajemství. Informace je potřeba vhodně třídit a značkovat, aby nedošlo k přehlcení. Přitom uplatníme výjimky z důvodu ochrany soukromí, důvěrnosti majetkových poměrů a pod., které zákon obsahuje.

Stejná pravidla se musí vztahovat na krajem zřizované organizace, krajské příspěvkové organizace a obchodní organizace, které kraj ovládá. Budeme důsledně uplatňovat nápravné a sankční prostředky proti úředníkům, kteří zákon o svobodném přístupu porušují a občanům přístup k informacím znemožňují.

O příjmech a výdajích kraje budeme přehledně informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu.

Moderní věk vystihuje obrovské množství informací, a proto je potřeba hledat cesty, jak těmto informacím co nejsnadněji porozumět. Přehledná grafická prezentace rozpočtu je naší povinností vůči občanům, a proto budeme rozpočty poskytovat v otevřeném formátu na webu.

Zásady územního rozvoje a související územní plány budeme graficky prezentovat na webu.

Stejně přehledně jako u textových informací chceme prezentovat návrhy zásad územního rozvoje a příslušných územních plánů, aby byly přehledně a rychle pro občany dostupné. Vedle toho musí existovat možnost se přihlásit k odběru aktualizací v okolí svého bydliště.

Vyjdeme vstříc aktivním občanům
Podporujeme skutečné krajské referendum a občanskou iniciativu.

Současný zákon o krajském referendu považujeme za bezzubý paskvil, který reálnému zapojení občanů spíše brání. Jednak zakazuje občanům rozhodovat o těch nejdůležitějších věcech (rozpočtu, obecně závazných vyhláškách, odvolání) a jednak stanovuje příliš přísné podmínky pro jeho vyhlášení. Piráti chtějí skutečnou demokracii, a proto jsou pro nás taková omezení nepřijatelná. Budeme vyhovovat návrhům na vyhlášení referenda i v případě menšího počtu podpisů v petici, než jaký zákon požaduje. V hlasováních o zásadních otázkách podporujeme vyhlášení referenda zastupitelstvem, kde bude zpracován kvalitní oponentní posudek odpůrci.

Budeme se zabývat peticemi a stížnostmi, které občané zastupitelům zašlou.

Zavazujeme se, že všichni naši zástupci na kraji se budou zabývat všemi peticemi a stížnostmi. Tímto způsobem bychom rádi ukázali zaběhnutým stranám, že všechny výtky občanů je nutno řešit. Není podstatné, zda petice budou organizovány na papíře či elektronicky, krajský zastupitel by se jim měl věnovat a podporovat vyhlášení referenda, pokud jde o důležitou otázku a je to k vyřešení petice nebo iniciativy nezbytné.

Ustavíme dobrovolné zastupitelské sbory, které budou poradním orgánem zastupitelstva.

Prosazujeme dobře cílenou legislativu, která řeší skutečné potřeby občanů. Aby zastupitelé nežili ve slonovinové věži, zřídíme poradní zastupitelský sbor, kde bude moci hlasovat každý občan kraje a vyjádřit svůj názor každý člověk, který má zájem o dění v kraji. Dobrovolné zastupitelské sbory by projednávaly otázky zásadního významu. Pokud se dobrovolné zastupitelské sbory osvědčí, bude možné je rozšířit a stanovit závaznost jejich rozhodnutí pro kraj.

Zřídíme elektronický systém, který bude od občanů, neziskového sektoru a firem shromažďovat zpětnou vazbu a který umožní veřejnou diskusi.

Současný model zpětné vazby, kde se volič setkává se svým zastupitelem v jeho kanceláři, považujeme za zastaralý. Není schopen čelit přebujelé byrokracii, která je základním problém veřejné správy. Chceme spolupracovat s ostatními kraji a státními orgány, abychom společně vytvořili elektronický systém, kde budou podněty občanů řešeny a zkušenosti krajů sdíleny. Vedle toho zde bude umožněna veřejná neanonymní diskuse o návrzích, které jsou předloženy krajským orgánům.

Usnadníme vznik občanských sdružení a vytvoříme dobré podmínky pro jejich zapojení do krajských záležitostí.

Občanská sdružení a iniciativy vytvářejí hodnoty, které nejsou v tržním prostředí plně ocenitelné penězi. Kraje mají řadu prostorů, které nejsou celý den využity a měly by být k dispozici aktivním občanům a občanským sdružením. Podporujeme představu „inkubátoru“ pro nová občanská sdružení. Vznikajícím občansky prospěšným sdružením a iniciativám nabídneme bezplatně prostory, kde se lidé mohou scházet a mají dostatečné technické zázemí.

Veřejné služby slouží občanům

Doprava

Dohlédneme na kvalitní veřejné služby
Veřejné služby tu nejsou pro zisk, ale v zájmu občanů.

Poskytování kvalitních veřejných služeb je hlavním cílem územní samosprávy. Šetření, které má za důsledek zavírání místních škol, pošt, knihoven či zanedbání silnic a jiné infrastruktury chápeme jako důsledek špatného hospodaření. Námi navrhované otevřené hospodaření přinese úspory, které umožní dlouhodobě dotovat i neziskové, přitom prospěšné služby a jejich rozvoj.

Prosazujeme rovný přístup k veřejným službám.

Není pro nás přijatelné, aby se kraj podílel na zvyšování nerovnosti mezi občany v přístupu k cestám, zdravotním zařízením, mateřským školkám a jiným veřejným službám. Nechceme, aby byly někteří občané v některých oblastech neodůvodněně zvýhodňováni v přístupu k veřejným službám na úkor ostatních. Při plánování infrastruktury budeme brát v úvahu dostupnost služeb, aby nevznikaly vyloučené lokality.

Stavíme se proti nadbytečnému sledování občanů v případech, kde to není opodstatněné.

Nesouhlasíme s nadměrným použitím bezpečnostních kamer, čipových karet a podobných nástrojů, zneužitelných pro sledování. Normální člověk má jen velmi málo možností, jak používat veřejné služby bez sledování. Místa, kde se vyskytují kamery, musí být označena. Kamery mají opodstatnění jen na některých místech (bankomaty, zlatnictví, nebezpečná místa). Jinde občany obtěžují, aniž by přispívaly k objasňování zločinů. Sledovací systémy podrobíme kontrole veřejnosti.

Dopravní infrastruktura s rozmyslem
Financování veřejné dopravy a výstavby dopravní infrastruktury se musí dostat pod veřejnou kontrolu.

Všechny dopravní organizace spadající pod kraj musí fungovat transparentně. Jsme proti monopolu na objednávání dopravní obslužnosti, naopak podporujeme soutěž mezi poskytovateli. Veřejné zakázky musí být vypisovány tak, aby se soutěže mohlo účastnit co nejvíce firem. Veškeré smlouvy a dokumentace musí být ke kontrole na Internetu.

Odmítáme současnou praxi, kdy jsou nepromyšleně rušeny železniční tratě bez vyčíslování úspor, kterých se tím dosáhne, bez plánů, jak se zrušenou tratí naložit, a bez propočtu nákladů na možnou výstavbu tratě v budoucnosti.

V České republice existuje hustá železniční síť. V posledních letech se tato síť postupně odstraňuje, zatímco výstavba silnic roste. Piráti se zasazují o průhledné a odůvodněné plánování a výstavbu dopravní infrastruktury. Jako logická první možnost se nabízí využití již existujících dopravních sítí. Na železnici je však potřeba větší soutěž mezi dopravci a využití pro přepravu zboží.

U dopravní stavby je nutné nejprve doložit její skutečnou užitečnost, teprve poté ji celou připravit, zajistit pozemky a až následně začít stavět.

Celý proces plánování a výstavby velkých dopravních staveb je třeba zásadně změnit. Skoncujeme se současnou praxí, kdy se staví odnikud nikam, případně stát až v průběhu výstavby zjišťuje, že nevykoupil všechny potřebné pozemky. Do připomínkování dopravních staveb chceme zapojit veřejnost a neziskové organizace.

Zlepšíme dopravní obslužnost
Piráti podporují svobodnou volbu způsobu přepravy. Proto je potřeba, aby se s cyklisty a chodci počítalo už při plánování dopravní sítě a staveb.

Nechceme nutit lidi k tomu, aby využívali určitý způsob přepravy. Naopak jim chceme otevřít řadu možností, ze kterých si budou moci vybrat. Proto je potřeba s cyklisty a chodci počítat už při plánování dopravních staveb. U stávajících silnic je potřeba vyřešit krizová místa tak, aby cyklotrasy náhle nekončily.

Piráti prosazují propojování jednotlivých složek veřejné dopravy, tedy propojení dopravy autobusové, vlakové a městské hromadné. Musí probíhat na principu otevřených standardů a nemá končit na hranici kraje.

Chceme dosáhnout stavu, kdy si člověk při nástupu do místního autobusu bude moci koupit lístek, který mu vydrží až do centra velkého města, a to i v případě, že během cesty využije vlak. Propojování dopravních systémů není rozumné zavádět pomocí velikášských projektů typu Opencard. Lepší je nabídnout jednotlivým přepravcům otevřený systém, ke kterému se mohou přidat.

Využijeme příležitosti pro cestovní ruch
Je třeba udržovat kulturní a přírodní památky, které jsou bohatstvím kraje, zpřístupňovat je veřejnosti a informovat o nich.

Chceme budovat naučné stezky a cyklostezky, protože samotné památky bez vhodného přístupu k nim nestačí. Pro informování turistů má sloužit přehledný krajský web. Dostupné informace v držení kraje (archivní fotografie, texty) by měly být poskytnuty projektům, jako je encyklopedie Wikipedie, které svou činností zlepšují informovanost o kraji.

Pro cestovní ruch podporujeme především zviditelňování kulturních akcí v menších městech a obcích.

Dnes se jezdí hlavně na větší akce v krajských městech, my je chceme rozšířit i do menších měst. Pořadatelé akcí by o dotace z krajského rozpočtu měli soutěžit v průhledných výběrových řízeních.

Prosazujeme transparentní nakládání s dotacemi EU na regionální rozvoj.

Evropské dotace mají být využívány na projekty prospěšné co nejvíce lidem, ne na golfová hřiště či soukromé zámečky, z kterých mají užitek jen někteří. Toho lze dosáhnout transparentním nakládáním s nimi, spojeným s větším důrazem na názor občanů.

Za efektivní nástroj považujeme sdílení osvědčených projektů mezi kraji, obcemi a přes hranice.

Není potřeba vynalézat kolo. Pokud je nějaký projekt úspěšný, měl by být dostatečně propagován, aby ho mohly realizovat ostatní kraje či obce. Proto podporujeme jejich vzájemnou větší komunikaci. Užitečné je také čerpat inspiraci ze zahraničí, kde mají často větší zkušenosti.

Prosadíme moderní technologie

Digitální kraj

Usnadníme občanům styk s úřady
Informovaný a angažovaný občan je největším spojencem efektivní státní správy. Umožníme každému se takovým občanem stát a zajišťovat spolu s ostatními nestranný dohled nad státní správou.

Zavedeme elektronické systémy zajištující komunikaci a aktivní zapojení široké veřejnosti ve správě kraje a budeme podporovat obdobný vývoj i na obecní úrovni. Umožníme občanům se elektronicky sdružovat na místním principu a diskutovat s politiky problémy, které se jich týkají.

Zpřístupníme úřady občanům. Chceme zavést bezplatný elektronický podpis pro všechny občany.

Elektronický podpis je prostředek pro ověřování totožnosti účastníků elektronické komunikace a její bezpečnosti. Umožníme občanům komunikovat efektivně, pohodlně, snadno a bezpečně s úřady; ti si tak budou moci velkou část byrokracie odbýt elektronicky. Elektronický podpis společně s dalšími navrhovanými opatřeními umožní občanům se aktivně a účinně zapojit do státní správy.

Kraj musí zajistit dostupné a předpřipravené formuláře pro odstranění zbytečné byrokracie.

Pro úsporu času občanů zajistíme, aby veškeré dokumenty nutné pro styk s úřadem byly dostupné a snadno dohledatelné na krajském webu, a to v otevřených formátech, zpracovatelných zdarma dostupným softwarem. Pro lepší informovanost nabídneme možnost přihlásit se k odběru vývěsky kraje v e-mailové podobě a RSS. Zaměříme se na to, aby byly formuláře a smlouvy připraveny na bezproblémové použití; nutnou podmínkou je použití srozumitelné češtiny, nikoliv právní hantýrky.

Osvobodíme software a formáty
Zajistíme přechod úřadů na svobodný software kdekoliv je to možné. Svobodný software bude rozšířen i do škol, nemocnic a dalších organizací zřizovaných krajem.

V dnešní době existuje řada počítačových programů, které jsou dostupné zdarma a zvládnou stejné funkce jako zavedené komerční programy. Přesto řada úřadů utrácí obrovské peníze za komerční programy. Kromě toho, že je svobodný software dostupný zdarma, může také kdokoliv studovat kód a odhalit případné zlomyslné funkce, které mohou ohrozit bezpečnost osobních údajů občanů nebo umožňují manipulace („losovačka“ u veřejných zakázek). Svobodný software má také výhody při vyučování, a proto podporujeme jeho rozšíření do škol. Pro dlouhodobou úsporu nákladů se zavazujeme používat svobodný software všude tam, kde je to možné.

Zrovnoprávníme živnostníky a střední firmy ve veřejných zakázkách týkajících se informačních technologií.

U velkých komerčních programů je často problém, že kvůli copyrightu nemůžete program sami upravovat a doplňovat, i když si ho legálně koupíte. Také pro svobodný software existují komerční firmy, které se zabývají jeho vývojem a podporou. Výhoda svobodného softwaru je také v tom, že úřad není závislý na jednom dodavateli, ale může si najmout firmu, která program doplní a upraví podle potřeb úřadu. Nově vyvinutý program bude dostupný i pro další použití úřadů, ale díky svobodné licenci ho budou moci používat i občané a firmy ve svém podnikání.

Zavedeme profesionální šablony a otevřené standardy pro dokumenty, které usnadní jejich zveřejňování.

Podobně jako v Německu bude součástí úředních šablon i jednotný a profesionální vzhled dokumentů. Díky jednotným šablonám a svobodným formátům podle standardu Open Data budou rozhodnutí rychleji zpracována a automaticky publikována v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím podle modelu transparentní organizace.

Internet pro všechny
Podporujeme volnou přístupnost Internetu ve veřejných prostorách a prostranstvích i v domácnostech.

Internet je v dnešní době stejně důležitý jako voda a elektřina. Dostupný Internet lidem usnadňuje hledání práce a poskytuje jim přístup k informacím. Budeme směřovat investice do infrastruktury, odstraňování bariér a vhodného územního plánování; vytvoříme tak podmínky pro rychlý a dostupný Internet.

Budeme zavádět wi-fi připojení ve veřejných budovách. Chceme též podporovat sdružení poskytující volný přístup k Internetu, kterých již dnes existuje mnoho; chceme je propagovat, pomáhat jim s rozvojem a zároveň podporovat zakládání nových.

Zastavíme samoúčelné a předražené projekty v oblasti informačních technologií.

Místo šetření na lidech zastavíme utrácení peněz za předražená technická řešení informační infrastruktury. Poučíme se v zahraničí, především u našich západních sousedů, kde řešení e-governmentu založená na svobodném softwaru šetří ročně miliony eur.

Rozšíříme použití technologií do dalších oblastí, kde lidem pomáhá.

Budeme se snažit ve spolupráci s firmami v regionu vybudovat informační kiosky s volnou zónou připojení k Internetu – v knihovnách, na náměstích i jinde. Technologie také využijeme v krizovém řízení pro propojení hasičů a dobrovolníků, stejně jako pro informování občanů.

Investujeme do vzdělání a kultury

Knihovna

Kvalitní školy se nám vyplatí
Piráti chápou vzdělávání jako nástroj pro osobní rozvoj, nejen pro získání práce.

Vzdělání nelze chápat jednostranně ani jako zájem společnosti, ani jako osobní zájem a investici jedince a jeho rodiny. Nepovažujeme za správnou tezi, že by školy měly zejména připravovat studenty na trh práce. Vzdělávání má podporovat a rozvíjet samostatné a svobodné myšlení a právo na něj mají všichni občané. Školy by se měly studenty snažit zaujmout, aby si k oboru vytvořili dobrý vztah; jde hlavě o řemesla obecně, která dnes stojí spíše v pozadí zájmu politiků (tesař, zlatník, kovář, klempíř atd.).

Škola je jedním z nejdůležitějších míst obce. Usnadníme dětem dopravu do škol a zachováme školy i v menších městech.

Zejména v obcích a malých městech chceme podporovat tradici školy jako centra kultury, neformálního setkávání a celoživotního vzdělávání. Chceme zabránit hrozícímu rušení malých základních škol, což by vedlo jak k další zátěži pro rodiče a děti, tak pravděpodobně i ke snížení dostupnosti kultury a vzdělávání v obci pro všechny její obyvatele. Piráti chtějí ulehčit problematickou situaci s dopravou dětí do škol a školek, neboli omezit vznikající rizika, jako jsou chybějící přechody, nenavazující doprava žáků do škol, apod. Dítě ve školním věku by nemělo být rodině na obtíž.

Ředitelé škol mají mít možnost efektivně rozhodovat o vývoji školy.

Chceme zvýšit možnosti ředitelů v ohledech rozhodování o budoucím vývoji škol, jak po finanční, tak po provozní stránce. Vedení školy by například mělo mít možnost plánovat v delším horizontu než je jeden rok nebo vytvářet finanční rezervy, které budou použity v souladu s dlouhodobou koncepcí školy. Do přípravy a projednávání těchto dokumentů by měli být zapojeni i starší žáci a veřejnost. Zároveň zavedeme do škol transparentní hospodaření a informační systém, který umožní zapojení všech, kteří mají na chodu školy zájem, a okamžitou kontrolu provedených rozhodnutí.

Podporujeme zavádění demokratických principů na úrovni škol.

Co školu trápí, ví nejlépe škola sama. Chceme posílit zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování škol, a to formou samosprávných orgánů. Podmínkou pro správná rozhodování jsou kvalitní informace. Škola musí pružně reagovat na podněty a informovat všechny zúčastněné. Proto je nutné dodržovat pravidla otevřeného hospodaření a jednání (Transparentní organizace). Výměnu informací mezi školou, žáky a rodiči zajistí elektronický systém postavený na svobodném softwaru, aby náklady na komunikaci byly co nejlevnější a komunikace přehledná a efektivní.

Usnadníme lidem samostatné vzdělávání
Uvědomujeme si důležitost celoživotního vzdělávání.

Budeme podporovat zájmové kroužky a kurzy dostupné každému, a to pro všechny věkové skupiny obyvatel. Vytvoříme podmínky pro vzájemné vzdělávání uvnitř komunity formou přednášek a kurzů. Tomu chceme pomoci volně šiřitelnými studijními materiály vytvořenými na školách a poskytnutím zázemí pro setkání za účelem vzdělávání.

Podporujeme studenty, kteří studují více oborů a také studenty, kteří dosahují nejlepších výsledků.

Pokud se člověk vzdělává ve více oborech, získává tvořivost a širší rozhled, ale také má lepší šanci najít uplatnění na pracovním trhu a přizpůsobit se jeho budoucím změnám, které nepochybně přijdou. Nelze ani zaručit nabídku práce v daném oboru pro všechny jeho absolventy, proto je zaměření na více oborů velkou výhodou. Podporujeme také studenty s mimořádnými studijními výsledky a odborné studentské soutěže, které se na úrovni kraje pořádají (olympiády, korespondenční semináře, odborná soustředění) a chceme odměňovat jejich nejúspěšnější účastníky.

Všeobecná vzdělanost přispívá k celkovému přehledu občanů o dění v nejrůznějších oblastech společenského a vědeckého života, může mít i kladný vliv na úroveň vztahů mezi lidmi a zvýšit účast občanů na řízení společnosti. Informovaní občané, kteří mají možnost uplatnit své znalosti a schopnosti, vyžadují méně asistence ze strany státu a jsou méně náchylní k páchání trestné činnosti.

Otevřené formáty zaručí levnou a efektivní výměnu informací.

Dokumenty a software, které vzniknou v průběhu vzdělávání, budou vždy vydávány pod svobodnými licencemi jako např. Creative Commmons. Již vytvořené informace pak bude možné snadno a levně použít v budoucnu a občané je budou mít k dispozici pro samostatné sebevzdělání. Absolventi tak získají jednoduchou možnost, jak kdysi nabyté znalosti doplňovat. Podporujeme svobodné vzdělávací projekty jako je Wikipedie, které považujeme za vhodné k zapojení studentů, jejichž snaha tak může být ku prospěchu ostatním.

Podporujeme kulturu a sport
Chceme významně podporovat veřejné knihovny, galerie a muzea nadmístního významu.

Tomáš Garrigue Masaryk prosadil za první republiky zákon, který každé obci uložil otevřít knihovnu. Učinil tak, aby měl každý občan skutečně otevřený přístup k informacím: novým znalostem a novým myšlenkám. To byl politik, který pro svou zem plánoval budoucnost… První republika byla doba rozmachu knihoven; v současné době je trend opačný, od roku 2004 bylo zrušeno asi 300 knihoven.

Proč s tím něco neudělat? Pirátská strana podporuje jak místní knihovny, tak knihovny na krajské úrovni, které by měly každému čtenáři zprostředkovat jakoukoliv knihu a měly by být zapojeny do celostátního projektu digitalizace kulturního bohatství. Do budoucna je pochopitelně třeba knihovny modernizovat, aby zajistily každému přístup k informacím. Podobně je třeba klást důraz na aktualizaci muzeí a galerií, aby nadále mohly plnit svou důležitou funkci, a vzbuzovaly v návštěvnících touhu po dalším poznání.

Upřednostňujeme materiální podporu před finanční.

Poskytování finančních dotací nepovažujeme za hlavní způsob veřejné podpory. Finanční dotace by v každém případě měly být poskytovány jen transparentním organizacím. Příkladem vhodné nefinanční podpory mohou být veřejné prostory a zázemí pro činnost uměleckých souborů, turistických a sportovních oddílů, zájmových kroužků a dalších. Kultura a sport přináší mnoho výhod, které obchodní domy nemohou nabídnout, a měly by být občanům blízko. Proto by se místa vhodná pro kulturní využití v centru měst neměla přeměňovat v komerční centra, ale měla by být v zásadách územního rozvoje vyhrazena právě pro kulturu a sport.

V oblasti kultury a sportu upřednostňujeme podporu amatérských organizací před komerčními. O možnostech veřejné podpory by měli být lidé přehledně informováni, aby k ní měli rovný přístup.

Je zbytečné podporovat subjekty, které samy o sobě prosperují a jsou komerčně úspěšné, jako profesionální sportovní kluby a profesionální kapely. Naopak chceme podporovat komunitní projekty a vytvořit tak podmínky pro volnočasové aktivity. Ve všech obcích a městech by měl fungovat informační systém, který vyhodnotí zájem lidí o volnočasové aktivity a naopak jim poskytne informace o již existujících možnostech. Je třeba pružně reagovat na skutečné potřeby a zájmy občanů.

Zavedeme architektonické soutěže jako standard.

Architektonické soutěže pro veřejné stavby jsou na západ od našich hranic běžné. Vítěz architektonické soutěže bude navíc svůj projekt hlídat od začátku do konce. Mohou tak vzniknou nové architektonické skvosty. Chceme, aby budovy veřejných institucí měly také architektonickou kvalitu.

Kraj je připraven v územním plánování a dalších činnostech vyhradit pozemky a jinak pomoci veřejným vysokým školám, výzkumným ústavům a jiným vědeckým pracovištím.

Věda a výzkum jsou klíčovým bodem programů Pirátů a jejich podporu je třeba zohlednit i na krajské úrovni. Pokud veřejná vysoká škola potřebuje vybudovat nový kampus pro studenty nebo zřídit moderní laboratoře, kraj by jí měl vyjít vstříc a pamatovat na tyto potřeby při schvalování zásad územního rozvoje a v přidělování dotací.

Zajistíme kvalitní zdravotní a sociální služby

Operace

Vyřešíme financování zdravotnictví
Hlavním problémem zdravotnictví je korupce a s ní spojené zbytečné výdaje.

Kraje jsou zřizovateli krajských nemocnic. Prosazujeme zavedení modelu transparentní organizace. To znamená, že nemocnice by měly povinnost zveřejňovat všechny smlouvy na Internetu a hospodařily by s transparentním bankovním účtem. Zveřejněny nebudou jen ty informace, které zákon o svobodném přístupu k informacím zveřejnit neumožňuje (soukromí, osobní údaje). Vedle transparentního financování odstraníme závislost na konkrétních dodavatelích, ať už právní nebo faktickou, např. podpoříme rozšíření svobodného softwaru.

Regulační poplatky v současné podobě neřeší financování zdravotnictví. Nebudeme je však proplácet z peněz kraje, protože to je nezákonné a finanční problémy zdravotnictví to zhoršuje.

Některé poplatky jsou nesmyslné, protože nemají regulační efekt, jiné komplikují přístup k akutnímu ošetření (placení předem). Regulační poplatky byly obhajovány tím, že senioři využívají čekárny zdravotnických zařízení pro diskusi a sociální kontakt. Diskusi a sociální kontakt je však potřeba zajistit jinými prostředky, naopak je lehkovážné, že životní zkušenosti seniorů zůstávají nevyužité. Rozhodně však nepodporujeme placení poplatků z krajských peněz, protože tím kraje obcházejí zákonodárnou pravomoc parlamentu.

Osobní přístup v sociálních službách
Stejně jako pro kvalitní zdravotní péči nestačí vždy jen pobyt v nemocnici, pro kvalitní sociální péči o seniory nestačí domov důchodců. Při poskytování péče podporujeme osobní přístup.

Současný přístup zdravotnických a sociálních zařízení ke klientům je v některých případech neosobní. V řadě případů stav klienta umožňuje, aby nebyl zavřený v nemocnici nebo v domově důchodců, ale není k dispozici podpora pro takovou péči. Proto jsme pro to, aby se při plánování krajské zdravotní a sociální péče brala v úvahu vedle klasických porodnic také centra aktivního porodu, vedle domovů důchodců pomocné pečovatelské služby a vedle nemocniční péče i domácí ošetřování, kdykoliv mají lidé o takové služby zájem.

Kraj by měl prosazovat rovné zacházení a aktivně předcházet sociálnímu vyloučení.

Kraj by při své dozorové činnosti nad obecními úřady neměl tolerovat případy diskriminace z důvodu rasy, věku, názoru nebo pohlaví. Pro zajištění rovnoprávnosti je však potřeba dlouhodobé řešení, nikoliv nařízení a kvóty. Podporujeme dlouhodobé nástroje, které odstraňují sociální vyloučení (vzdělání, komunitní centra, důsledné potírání trestné činnosti).

Klíčové jsou zejména kvalitní a všeobecně dostupné veřejné služby.

Kvalitní veřejné služby vytvářejí dobré prostředí pro založení rodiny a výchovu dětí pro všechny bez rozdílu (dostupnosti vzdělání, podpora jeslí a školek, volnočasové aktivity atp.). Všeobecná a rovná dostupnost veřejných služeb pro rodinu a vzdělání brání propadu sociálně slabých do vyloučení ze společnosti a přenosu vyloučení na další generace. Dostupnost veřejných služeb ale podpoří i zakládání rodin lidmi, kteří nejsou ohroženi sociálním vyloučením. Podpora zakládání rodin rovněž povede k posílení demografické struktury celé společnosti.

Dáme lidem šanci najít práci
Kraj by neměl vytvářet umělou zaměstnanost a plýtvat tak lidmi na něco, co prostě není potřeba.

Ostatní politické strany se předhánějí v tom, která zavede více nových pracovních míst. Pirátská strana nepovažuje umělou tvorbu pracovních míst, například přijímáním nových úředníků a zvyšováním byrokracie pro podnikatele, za smysluplné řešení. Umělá pracovní místa by se měla zřizovat jen u lidí s postižením a v dalších zvláštních případech. Je třeba využít přirozené tržní mechanismy, v ostatních případech upřednostníme rekvalifikaci podle schopností.

Uvědomujeme si, že zaměstnanost je v době, kdy velkou část prací zvládnou technologie, složitou otázkou. Odpověď na tuto otázku vnímáme jako novou výzvu.

Díky snížení celkové pracovní zátěže mají lidé více času na svou rodinu, koníčky, sebevzdělávání a odpočinek. Ve svém volném čase se mohou věnovat tvůrčím činnostem v kultuře i pomoci ostatním, což má vedle neekonomických přínosů též přímý ekonomický efekt. Nezaměstnaná je žena na mateřské dovolené, student připravující se na povolání, rekvalifikující se horník i vysokoškolský profesor, který má tvůrčí volno – bez nich by naše společnost nemohla dobře fungovat. Proto odmítáme černobílé vidění nezaměstnanosti.

Kraj pomůže absolventům a nezaměstnaným lidem získat práci.

Moderní technologie nabízejí nové přístupy, jak lidem hledání práce usnadnit, pokud o ni mají sami zájem. Velkým demografickým problémem je zejména nezaměstnanost mladých lidí, kterým chybí praxe, a lidí ve středním věku, kteří opustili dlouhodobé zaměstnání. Současný systém evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce České republiky je zastaralý a neodpovídá moderním potřebám trhu práce. Kraj by měl v této problematice spolupracovat s obcemi i státními orgány, aby lidé i podniky měli co nejvíce aktuálních informací z trhu práce. Na programy zaměstnanosti lze čerpat evropské dotace.

Chráníme životní prostředí

Ropná rafinerie

Odstraňujeme ekologické zátěže
Recyklace se musí vyplatit přímo těm, kteří mají snahu recyklovat.

Smyslem nakládání s odpady není jejich likvidace, ale naopak maximální zhodnocení. Doposud z odpadů takto využíváme pouze zlomek z možného energetického a jiného potenciálu. Chceme snížit poplatky za zpracování odpadů a vytvořit lepší motivaci pro ekologické hospodaření s odpady.

Ekologické zátěže chceme odstraňovat přímo v místě vzniku.

Budeme proto klást důraz na výběr skutečně efektivních způsobů odstranění ekologických zátěží. Podporujeme rozvoj hromadné dopravy, která je šetrnější k životnímu prostředí. Zavedeme povinné třídění odpadu na krajském úřadu a dalších institucích patřících ke kraji. Jsme proti převážení odpadů do jiných krajů, čímž se problém odpadového hospodářství neřeší, ale pouze odsouvá. U průmyslových projektů je třeba důkladně zhodnotit, zda míra znečišťování ovzduší nepřevyšuje jejich přínos.

Otevřeme všechna jednání o projektech, které mají za cíl odstranit ekologickou zátěž.

Velký důraz budeme klást na odbornost a celkový záměr projektu s využitím nejlepší dostupné technologie pro odstranění ekologické zátěže. Přitom je třeba dbát na odstranění přebujelé byrokracie, která často ochranu životního prostředí komplikuje, a informovat občany srozumitelně. Budeme přitom pozorně sledovat a zohledňovat doporučení Akademie věd České republiky, veřejných vysokých škol a dalších veřejných institucí, které se odborně vyjadřují k ekologickým problémům.

Chceme mít možnost sledovat zdroje znečištění po celou dobu odstraňování ekologické zátěže.

Státy se ve Stockholmské úmluvě a jiných mezinárodních smlouvách zavázaly, že odstraní nejhorší trvale znečišťující látky. Během posuzování vlivů na životní prostředí při schvalování velkých provozů (EIA) budeme trvat na faktickém zavedení těchto standardů do praxe. Zavedeme trvalý dohled nad dodržováním závazných podmínek provozu zařízení a standard oponentního posudku nezávislého odborníka.

Energetiku stavíme na inovacích
Chceme investovat do výzkumu, vývoje a nasazení nových technologických řešení, která sníží spotřebu elektrické energie a zvýší efektivitu její výroby.

Úzká orientace na fosilní paliva je špatnou vizí do budoucnosti. Spotřebou fosilních paliv z neobnovitelných zdrojů se stále prohlubuje naše závislost na komoditě, která má své limity. Zaměříme se na skutečně obnovitelné zdroje energií a experimentování s novými zdroji. Konkrétní řešení je třeba vybrat v závislosti na místních podmínkách.

Přehodnotíme dotace na fotovoltaické elektrárny, pěstování řepky a další falešné ekologické projekty.

Pod záminkou ekologie se v České republice často prosazují zcela nesmyslné projekty. Pirátská strana se rozhoduje racionálně a odmítá tlak všech energetických lobby. Zásadní snížení nebo zrušení fotovoltaických dotací považujeme za nezbytný krok k ekologickému řešení problému, neboť vynaložené dotace se vzhledem k podnebí České republiky nevyplatí a naopak přinesou ekologickou zátěž spojenou s likvidací panelů. Podobný nesmysl vidíme i u pěstování řepky pro bionaftu, protože proces pěstování spotřebuje více nafty, než se přidáním řepky ušetří.

Kraj bude v každém případě upřednostňovat život svých občanů před zájmy těžařských společností. Vedle toho budeme důrazně požadovat, aby ministerstvo průmyslu a obchodu zvýšilo těžařům platby za nerostné bohatství.

Není možné odstraňovat občany z půdy, ke které mají osobní vztah desítky let, jen za účelem těžby uhlí, na kterých vydělávají soukromé společnosti. Za úplnou nezbytnost považujeme místní referendum a kraj by v tom měl být občanům oporou.

Ceny, za které stát prodává naše nerostného bohatství (uhlí, plyn, horniny) soukromým společnostem, považujeme za hluboce podhodnocené (několik Kč za tunu) a budeme požadovat jejich úpravu směrem k tržním cenám. To přispěje k rovnováze mezi využitím obnovitelných a neobnovitelných zdrojů.

Ekologicky rozvíjíme města i krajinu
Zajistíme skutečně nezávislé posouzení projektů s účastí samosprávních celků.

Nepovažujeme za správné, když při projednávání některých projektů s dopadem na životní prostředí vystupuje obec nebo kraj zároveň v roli investora a zároveň v roli posuzujícího úřadu. V takových případech je potřeba nezávislé posouzení jiným kompetentním úřadem. Hlavním hlediskem pro posuzování průmyslových podniků by mělo být použití nejlepší dostupné technologie.

Zohledníme doporučení, vyjádření a upozornění neziskového sektoru a místních sdružení k projektům s dopadem na životní prostředí.

Nezisková sdružení a ekologické iniciativy poskytují zpravidla bezplatně odborný oponentní názor a poukazují na chyby, ke kterým dochází. Tento pohled přináší nové informace a zapojuje občany do rozhodování, proto umožníme občanským sdružením účast na řízení a budeme k jejich názoru při rozhodování přihlížet. Takto máme větší šanci vyloučit chyby v rozhodování způsobené tzv. profesionální slepotou.

Budeme prosazovat rozumnou a střídmou urbanizaci měst a obcí, která nebude představovat zbytečnou zátěž pro životní prostředí, zejména ovzduší a krajinu.

Prosazujeme, aby nové stavby kreativně využívaly opuštěné plochy („brownfields“) a aby měla v městech před průmyslovými skladišti přednost moderní architektura a kultura. Rozhodovací a dozorová činnost kraje se musí soustředit hlavně na velké projekty. Lidé by měli mít možnost aktivně se zapojit do projednávání otázek týkajících se územního plánování, krajiny a životního prostředí a také vyvolat o těchto otázkách referendum.

Nebudeme svítit pánubohu do oken.

Našim cílem je úprava osvětlení tak, aby opravdu plnilo svůj účel. Špatně navržené osvětlení zvyšuje finanční náklady, protože zbytečně spotřebovávají energii. Vedle toho může mít nadměrné osvětlení i špatný vliv na zdravý spánek obyvatel. Pokud se nám podaří zavést kvalitní a cílené osvětlení, třeba pak naše děti uvidí ta malá světélka, která se nazývají hvězdy.
pani nováková povídala, že u vás na balkóně
sou furt ňáký kluci, kouřej a smějou se.
| ‒ | – | — | ― | … | „ | “ | ‚ | ‘ | » | « | ½ | ¼ | ¾ | × | ‰ | ® | © | ™ | Fotku Stierlitze jako avatara mi zakazali, toz sem nahodil catvatara.

Anonym102
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 133
Registrován: 11 lis 2014, 11:59
Profese: anonym
Dal poděkování: 5 poděkování
Dostal poděkování: 26 poděkování

Re: Volební program na krajské volby 2016

Příspěvek od Anonym102 » 31 led 2016, 22:27

http://www.novarepublika.cz/2016/01/str ... .html#more
Strana Zelených měla úspěšný víkend ..... Gratuluji ..... tímto se stává nevolitelnou !

Anonym102
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 133
Registrován: 11 lis 2014, 11:59
Profese: anonym
Dal poděkování: 5 poděkování
Dostal poděkování: 26 poděkování

Re: Volební program na krajské volby 2016

Příspěvek od Anonym102 » 31 led 2016, 22:27

http://www.novarepublika.cz/2016/01/str ... .html#more
Strana Zelených měla úspěšný víkend ..... Gratuluji ..... tímto se stává nevolitelnou !

Uživatelský avatar
Frantisek.Kopriva
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 2262
Registrován: 10 říj 2013, 20:37
Profese: poslanec
Bydliště: Mladá Boleslav / Praha
Dal poděkování: 4922 poděkování
Dostal poděkování: 2925 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Volební program na krajské volby 2016

Příspěvek od Frantisek.Kopriva » 31 led 2016, 22:36

Chtěl jsem se zeptat, jestli někteří komunální zastupitelé mají už funkční PaRo v nějaké fázi? Asi by bylo dobré tlačit naše první vlaštovky, máme-li nějaké.
sněmovní profil |< >| veřejný kalendář |< >| Facebook |< >| Twitter

* místopředseda výboru pro evropské záležitosti
* delegát do PACE, předseda skupiny přátel Tibetu atd.

Anonym102
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 133
Registrován: 11 lis 2014, 11:59
Profese: anonym
Dal poděkování: 5 poděkování
Dostal poděkování: 26 poděkování

Re: Volební program na krajské volby 2016

Příspěvek od Anonym102 » 02 úno 2016, 19:45

Lidi už ekonomika nebudou potřebovat, protože jsme roboty naučili chodit do schodů. Navíc robot nepotřebuje dovolenou a Zákoník práce.

Odpovědět

Zpět na „Jihomoravský kraj“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host