Hlavní programové body - verze 0.99 "draft"

Diskuse členů a příznivců o věcech přesahujících působnost orgánů, netýkajících se programu nebo o straně jako celku.

Moderátor: Odbor - administrativni

Pravidla fóra
Než napíšete nový příspěvek, zamyslete se, zda má takovou hodnotu, aby ho musely číst stovky lidí.
 • Aktuální politické kauzy lze řešit v příslušné části veřejné diskuze.
 • Části programu, současné či budoucí, diskutujte na fóru Pirátský program.
 • Podání orgánům a jednoduché návrhy čiňte v příslušné podatelně.
 • Pokud chcete něco rozhodnout(usnést, zvolit, odvolat, přijmout), podejte členský podnět. Ale nejdřív zvažte, jestli by na to nestačil třeba republikový výbor.
 • Povídat o čemkoli si můžete v Podpalubí, což je skrytá část fóra otevřená všem zájemcům. (Je třeba se přidat do skupiny "Zobrazit - Podpalubí".)
Dodržujte prosím pravidla fóra.
Zamčeno
Uživatelský avatar
Ondrej.Polansky
Člen KS Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 1113
Registrován: 12 čer 2009, 12:13
Profese: ---
Bydliště: Dr. Šmerala, Ostrava
Dal poděkování: 1200 poděkování
Dostal poděkování: 1030 poděkování

Hlavní programové body - verze 0.99 "draft"

Příspěvek od Ondrej.Polansky »

Vážení přátelé,

rád bych vám tímto jménem mediálního týmu představil čtyři základní programové body, které se stanou hlavními pilíři pro volby do poslanecké sněmovny na podzim. Jde o "pre-release" verzi. Vzhledem ke kritice, která se strhla na adresu vedení strany jsme se rozhodli, že tyto základní teze (ať již z hlediska pravopisného, stylistického, či úpravy struktury, nebo i doplnění nějaké důležité myšlenky) dopracujeme spolu s vaší pomocí. Proto neváhejte připojit váš názor. Pokud nebude zásadních námitek či nápadů, uveřejníme program na webu a půjde do tiskových prohlášení (v horizontu cca dvou dní).

Níže uvádíme všechny body včetně detailního rozpracování, zde uvádím pouze jejich seznam:
 • Zajištění základních občanských práv a svobod v době Internetu
 • Revize autorského zákona
 • Reforma veřejné správy
 • Přímá demokracie a decentralizace moci
k tomu ještě několik poznámek:

1) Vedení ČPS se omlouvá Martinovi Ludvíkovi, Gallovi a mnoha dalším, kteří si právem stěžovali na nevýkonnost ba snad dokonce až přímo bojkotování deklarovaných cílů ČPS. Upřímně se omlouváme, doba 43 dnů, která uběhla od registrace ČPS po zveřejnění tohoto kompletního návrhu programu, měla být vzhledem k našim <sarkasmus> geniálním kapacitám </sarkasmus> řádově vyšší.

2) Museli jsem však vyřešit několik drobností. Aby byla ČPS zcela transparentní, aby tedy voliči věděli, koho budou volit, jaké názory lze od České pirátské strany očekávat, nemohli jsme pominout diskusi na následující témata, která jsme museli průběžně demokraticky řešit, postupně je přijímat a zase zavrhovat - např. Romskou otázku, Fenomen 9/11, Jsou lepší Palestinci nebo Izrael a proč, Proč dávat peníze na gripeny, obrněné transportéry a ne do rozvoje vědy, Zda přistáli Američani na Měsíci nebo ne, Kdo udělal kruhy v obilí, zda UFOni nebo Martani, Do kolika MHz slyší netopýři a především Proč požírá samička pavouka samečka.

3) Smutné je, že jsme zjistili, že členové ČPS mají obvykle vlastní nenasdílené názory, což je v rozporu se stanovani ČPS - http://www.ceskapiratskastrana.cz/pages ... vy-cps.php.

4) Nejtragičtější je fakt, že mnozí piráti je odmítají změnit, i když nedostali 40 dnů najíst.

5) Bohužel však nemůžeme dodržet schválené stanovisko, že Česká pirátská strana je čistě středová, ostatně tam prý stejně číhá smrt.

Mezi piráty tak jsou lidé nejen pravicového i levicového smýšlení, ale i smýšlení předního a zadního a dokonce i horního či spodního, čímž piráti zabrali kompletní 3D politický prostor a v jejich hlavách existují všechny myšlenky ve Vesmíru, které víří a přeskupují se do nových a ještě nikdy neviděných konstelací. Protože očekáváme další extra velké porce bajtů, máme již objednané lumabajtové diskové pole.

Ale je tu i pozitivní zpráva: Až na vyražené zuby, monokly a pár zlámaných žeber se spolu můžeme o otázkách narozdíl od ODČSSD & comp. o věcech bavit a taky problémy i řešit.
Naposledy upravil(a) Ondrej.Polansky dne 30 črc 2009, 09:59, celkem upraveno 1 x.

Nepište mi a pokud možno nepište vůbec.

Uživatelský avatar
Ondrej.Polansky
Člen KS Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 1113
Registrován: 12 čer 2009, 12:13
Profese: ---
Bydliště: Dr. Šmerala, Ostrava
Dal poděkování: 1200 poděkování
Dostal poděkování: 1030 poděkování

HLAVNÍ PROGRAMOVÉ BODY

Příspěvek od Ondrej.Polansky »

Priority programu ČPS

Zajištění základních občanských práv a svobod v době Internetu

Není pochyb o tom, že je svoboda základním pilířem demokratického státu. V každodenním životě je tento fakt interpretován zjednodušeně tak, že „je dovoleno vše, co není zakázáno,“ nebo slovy, která definují vztah mezi námi, občany “naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého”. Ačkoliv existuje řada mechanismů, které nám tuto svobodu garantují, jsou občanovi neustále předkládána další a další omezení, která se již svobody toho druhého týkají jen velmi okrajově, někdy vůbec. Těmito kroky pak stát často svévolně zasahuje do elementárního práva, které nám zaručuje jak ústava ČR především článek 9, který říká, že nelze provést takové změny, které by vedly k odstranění demokratických principů státu tedy svobody, tak Listina základních lidských práv a svobod.

S nastupující informační společností, která si nese ve vínku odlišnost a otevřenost, je třeba zrevidovat jak existující legislativu, tak vybudovat další nové mechanismy, které občanovi svobodu teď i do budoucna zaručí.

V současnoti evidujeme tyto zásadní problémy, které hodláme adresovat:
Právo na soukromí

V dnešní společnosti je prakticky každý občan registrován a neustále nějakým způsobem sledován. V rámci moderního státu je neakceptovatelné, aby s občanem, a to z jakýchkoliv důvodů, bylo nakládáno, jako s potenciálním pachatelem trestného činnu, nebo aby o něm byly uchovávány informace, které přímo nesouvisejí s fungováním demoktarického státu.

Zpravodajské služby pod kontrolou

V ČR momentálně neexistuje žádný výkonný orgán (kromě ministra vnitra), který by kontroloval činnost českých vnitřních (BIS), nebo vnějších (ÚZSI) zpravodajských služeb. I když obě rozvědky deklarují svojí apolitičnost, není možné to ověřit.

Česká pirátská strana si uvědomuje rizika spojená s dnešním stavem legislativy, která se dotýká českých zpravodajských služeb. Není pro nás přípustné, aby jakákoliv tajná služba měla nad sebou jediný kontrolní orgán ve formě Ministra Vnitra, který je obvykle členem některé politické strany a není tedy zajištěna jeho apolitičnost. Kontrolní úlohu by měl převzít nový výbor Poslanecké sněmovny, tvořený zástupci všech parlamentních politických stran, kde za každou stranu je nominován jeden zástupce.

Můj počítač můj hrad

Jakékoliv aktivity, které vedou k vloupávání se do soukromých či firemních počítačů, ke sběru dat, nebo ke sledování vyhledávacích cílů jednotlivých občanů musí být trestné. Takovéto činnosti, pokud by byla vedena příslušnými orgány, musí předcházet povolení totožné s povolením k odposlechu, tedy vydané soudcem, za předpokladu důvodného podezření z páchání trestné činnosti.

Mít či nemít mýtné

ČR za podivných okolností nechala vybudovat systém mýtných bran, keré jsou pro ni spravovány třetí firmou. Celý systém lze využívat i druhotně, například pro sektorové měření rychlosti, dohledávání kradených vozidel, nebo monitorování pohybu. Mýtný systém již dnes zaznamenává registrační značky vozidel pod branami projíždějících a je schopen vytvořit fotografii řidiče vozidla, pouze takto nasbírané informace týkající se osobních vozů neukládá a nevyhodnocuje.

ČPS požaduje, aby byly dodány záruky, že osobní data nashromážděna mýtným systémem nebudou moci být zneužity.


Právo na svobodný přístup a průchod internetem

Internet nesmí být pod záminkou potlačování extremismu, sázení, terorismu, dětské pornografie, kopírovaní, sdílení, apod. omezován. Tyto problémy mají být řešeny policií, a nezávislými soudy. Jakákoliv uživatelem nevyžádaná filtrace veřejného obsahu Internetu je zcela nepřípustná.

Právo na svobodu projevu

20 let po pádu komunismu zážívá ČR do této doby bezprecedentní zásah do svobody slova. Vznikl zákon, který trestá až petimilionovou pokutou či vězením zveřejnění informace o podezřelých a obviněných během trestního řízení nebo inforamce pocházející z policejních odposlechů. Sami funkcionáři vládnoucí strany přiznali, že je zákon určen k zastrašování novinářů. I když prezident a Senát tento "náhubkový zákon" vrátili zpět, Sněmovna jej nakonec prosadila. Zákon je diskutován i na úrovni Evropského parlamentu.

Česká pirátská strana chápe tento zákon jako účelový, který vznikl převážně z důvodu omezení kontroly politických činitelů a jejich aktivit (kauza Kubice, spis Krakatice). V rámci ochrany práv obviněného je nyní neoprávněně omezena svoboda projevu i právo veřejnosti na informace. Zákon musí být zrevidován.

Internet je Vaše moře

Internet se nesmí stát prodejním kanálem, kde budou podmínky diktovány korporacemi či jinými zájmovými skupinami. Existuje reálné nebezpečí, že se tyto skupiny pokusí zdiskreditovat a postavit mimo zákon jakékoliv metody vytváření bezplatného obsahu, který by ohrožoval jejich zájmy. ČPS bude aktivně bojovat proti snahám o prosazení zákonů, které by znemožňovaly subjektům poskytujícím obsah svobodně publikovat. Síťová neutralita, jako podmínka svobody projevu, musí být zachována.

Revize autorského zákona

Revize autorských práv je jedním z nejdůležitějších cílů České pirátské strany. Splnění tohoto cíle považujeme za nutné pro zachování svobody Internetu a ukončení nesmyslných rozsudků za porušování autorského práva. Naším cílem je najít vhodný kompromis mezi ochranou autorů na straně jedné a dekriminalizací uživatelů na straně druhé.
Dekriminalizace slílení
Současná právní úprava:
Současná situace je podle nás nevýhodná pro obě strany. Pohybujeme se ve dvou rovinách, kdy je na jednu stranu legálně možné stahovat z Internetu např. hudbu a filmy, ale jejich sdílení je zakázáno. Vzniká tak velká část obyvatel, která je nesmyslně kriminalizována. Přitom se z každého záznamového média platí odměna v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu, který je ospravedlněn právě možností vytvářet kopie pro nekomerční užití.

Chápeme, že společnost není na tak velký názorový posun dnes připravena a proto chceme postupovat cestou malých změn a na základě analýzy dopadu těchto změn prosazovat další. Konečný cíl je svobodná kultura, kde autoři mají přiměřený prospěch ze svého díla a občané se nemusí bát postihu. ČPS si je vědoma, že nalezení nového modelu aplikace autorských práv je jedinou možností jak obnovit celospolečenský respekt vůči jejich existenci.
Náš návrh na změnu:
V první fázi chceme prosazovat především:
 • Transparentní nakládání s příjmy z odměn v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu. Každý má právo vědět, kam směřují peníze, které nedobrovolně zaplatil kolektivním správcům autorských majetkových práv.
 • Dekriminalizace šíření díla v elektronické podobě za účelem nekomerčního užití. Naše představa je taková, že pokud jde o nekomerční šíření, neměl by za něj nikdo dostat ani podmíněný trest.
 • V některých případech by mohlo proběhnout přestupkové řízení, ve kterém by se vycházelo z ceny díla, za kterou je dostupné na trhu. Pokuta by neměla být vyšší než desetinásobek na trhu obvyklé ceny rozmnoženiny díla. Náhrada škody, která dnes dosahuje závratných výšin, by měla být určována podle nové metodiky a hlavně dle zdravého rozumu. Jiný přístup je nutný v případě, že jde o nezveřejněné dílo, kde by měly být tresty vyšší. Jako společenský nepřípustné považujeme komerční užití takového díla. Ale i zde bychom chtěli prosazovat princip zdravého rozumu, a nastavit postihy tak, aby tyto vycházely ze skutečné škody, ne z čísel, které ve většině případů samovolně určí kolektivní správce majetkových práv díla.
Postupným uvolňováním zákonů bychom chtěli dosáhnout toho, aby komerční využití díla bylo možné po pěti letech od zveřejnění a nekomerční využití bylo zcela legální.

Doba trvání majetkových práv

Současná právní úprava:
po dobu života autora a 70 let po jeho smrti. U děl spoluautorů se doba trvání majetkových práv počítá od smrti spoluautora, který ostatní přežil. Majetková práva k anonymnímu a pseudonymnímu dílu trvají 70 let od oprávněného zveřejnění, jestliže je však autor takového díla obecně známý, nebo se autor veřejně prohlásí, trvají taková majetková práva jak je uvedeno shora. Majetková práva ke kolektivnímu dílu trvají 70 let od zveřejnění. U audiovizuálních děl se pak doba trvání majetkových práv počítá od smrti posledního přeživšího z následujících osob: režisér, autor scénáře, autor dialogu, skladatel hudby pro toto dílo. Doba trvání majetkových práv se počítá od 1 dne roku následujícího po roce, v němž nastala rozhodná skutečnost pro její počítání.
Náš návrh na změnu:
Podle ČPS jsou tyto lhůty příliš dlouhé a měly by se zkrátit. Přesná doba, na kterou se má doba ochrany díla zkrátit, bude předmětem veřejné diskuse.
Poplatky kolektivnímu správci autorských práv (OSA) z prázdných médií.
Současná právní úprava:
V současné době se platí ze všech prodaných datových nosičů (CD, DVD, paměťové karty do fotoaparátů, pevné disky pro počítače) a rozmnožovacích strojů (Vypalovačky na CD/DVD, kopírky, tiskárny) autorské poplatky. Autorské popltaky platí také podnikatelé, kteří ve své provozovně mají přístroj pro příjem televize nebo rozhlasu.
Náš návrh na změnu:
Podle ČPS jsou poplatky kolektivnímu správci z datových nosičů a rozmnožovacích strojů nemorální a je nutné je zrušit, stejně jako pPoplatky za TV a rozhlas ve firmách.
Nemožnost používat neoriginální nosič (CD) při veřejné produkci.
Současná právní úprava:
V současné době není možné používat neoriginální CD po veřejnou produkci. Například když někdo požádá provozovatele o zahrání oblíbené skladby, kterou si na akci přinesl.
Náš návrh na změnu:
Podle ČPS je pro autory dostatečná odměna za veřejnou produkci obsažena v poplatku, který platí provozovatel z každé pořádané akce. Na těchto akcích by tedy mělo být možné bez postihu použít i neoriginální nosič.


Reforma veřejné správy

Cílem reformy veřejného sektoru je vytvoření moderní, efektivní a maximálně transparentní státní správy.

Úvodem

Problémy, které vidíme ve státní správě, lze rozdělit do dvou hlavních skupin:
 • problémy procesního rázu, tedy obecné chyby v činnosti státní správy
 • problémy se zaváděním informačních technologií do státní správy
Problémy procesního rázu

 • Chceme významně zprůhlednit státní finance. Podporujeme vznik transparentního systému státních účtů a státní pokladny, tedy vytvoření transparentního účetnictví státní správy i jednotlivých samospráv. Jsme přesvědčeni, že otevřenost je nejlepším lékem na všudypřítomnou korupci a plýtvání. Naše strana jde příkladem, a proto jako jediná strana v ČR má transparentní bankovní účet.
 • Přestože existuje zákon o svobodném přístupu k informacím, než se občan k dané informaci dostane, stojí ho to mnoho času a úsilí. Chceme prosadit, aby byly automaticky a povinně zveřejňovány na Internetu veškeré informace, dokumenty i smlouvy, které přímo nepodléhají utajení nebo nejsou osobního charakteru.
 • Jsme přesvědčeni, že za nekvalitní rozhodnutí ve státní správě může buď neschopnost úředníka, korupce nebo nekvalitní zákony. Pakliže bude ve státní správě fungovat institut osobní zodpovědnosti za každé rozhodnutí (jak je zcela běžné v soukromé sféře), věříme, že spolu s předchozím bodem se podaří korupci i plýtvání minimalizovat.
 • Chceme prosadit zrušení rozdělení samospráv podle funkce daného úřadu. Neexistuje podle nás důvod, proč bychom (podobně jako například v bance) nemohli s jedním úředníkem vyřídit veškerou agendu, kvůli které dnes musíme navštěvovat několik odborů. Podporujeme proto systém tzv. CzechPointů, ale chceme aby CzechPointy byly časem plnohodnotnou náhradou přítomnosti na úřadech.
 • Státní správa a samospráva by měla informaci od občana získat pouze jednou, poté ji na vhodná místa distribuovat sama. Občan by neměl dělat úředníkům pošťáka.
 • Stát by měl všude kde to jde vystupovat proaktivně, tedy snažit se řešit potenciální i reálné problémy občana v maximální míře bez jeho vlastního přičinění (například automatické vydání dokladu).
 • Jako další podmínku dobrého výkonu státní správy vidíme v zabránění dalšího odsunutí platnosti Služebního zákona. Bez platného služebního zákona jsou úředníci jenom loutkami politiků.
Věříme, že tyto hlavní body by mohly přispět k tomu, aby se vztah občana a státu daleko více podobal vztahu firmy a zákazníka.

Problémy se zaváděním informačních technologií

 • Přestože úřady po celé zemi vykonávají prakticky identickou činnost, nebyla dosud provedena procesní analýza která by definovala pro každý úřad kompletní seznam služeb pro občany, a pro tyto služby navrhla informační procesy které je podporují.
 • Počítače zaváděné do státní správy dnes z velké většiny pouze nahrazují psací stroje, není využíváno jejich klíčových výhod, tedy počítačové podpory výměny dokumentů a informací, pouze umožňují rychlejší množení papírových dokumentů.
 • Neexistuje jednoduchý způsob, jakým by se občan mohl dozvědět co vše musí udělat, potřebuje-li něco vyřídit na úřadě (např. stavební povolení), a do kdy bude věc vyřízena. Příslušné informace by měly být k dispozici na webu úřadu s možností si danou službu objednat.
Cíle, kterých má být reformou dosaženo

 • Veškeré možné formuláře budou k dispozici v elektronické interaktivní podobě a budou se předvyplňovat maximálním možným množstvím informací. Osobní přítomnost občana na úřadě bude minimalizována, maximum vyřizování bude probíhat elektronicky.
 • Všechny informace a objednávky služeb státní správy i samosprávy, stejně jako elektronická podatelna, budou centralizovány na jednom internetovém portálu.
 • Bude rozšířena a modifikována funkce stávajících CzechPointů tak, aby zcela tyto nahradily kontakt s jednotlivými úřady na běžné bázi (tedy vyřizování běžné agendy, kromě řešení specifických problémů), CzechPointy budou přítomny na každém místním úřadě jako hlavní komunikační prostor pro klienty, a stanou se místy pro veškerý styk s jakýmkoliv úřadem, od místního obecního úřadu až po ministerstva.
 • Samospráva i státní správa budou nezávislé na lokalitě, bude tedy možnost přijít na kterékoliv kontaktní místo bez závislosti na místě bydliště, v obecním úřadě bude moct být vyřízena stejná agenda jako ve velkém městě.
Přímá demokracie a decentralizace moci


ČPS považuje za nutné využít prvků přímé demokracie jako způsobu přiblížení správy věcí veřejných občanům.

Za nejdůležitější prvky přímé demokracie považujeme především
 • závazné obecné referendum organizované na základě petice občanů,
 • přímou volbu vysokých státních úředníků a manažerů na vysokých pozicích (prezidenta republiky, ředitele ČT, ČRo, NKÚ, ÚOHS, úřadu hlavního hygienika apod.)
 • úpravu pravomocí představitelů samosprávy (hejtmanů, starostů), tak aby byla umožněna jejich přímá volba občany.
Požadujeme, aby občané měli prostřednictvím referend stejné právo rozhodovat jako jejich poslanci a zastupitelé.


ČPS požaduje odvolatelnost všech veřejných představitelů volených občany v přímé volbě, stejně tak i posílení pravomoci senátu v podobě možnosti neodvolatelného veta rozhodnutí poslanecké sněmovny.

Jako naplnění požadavku ČPS na existenci malého, efektivního a výkonného státu požadujeme maximální přesun pravomocí na místní úroveň.

Nepište mi a pokud možno nepište vůbec.

Uživatelský avatar
Jiri.Rezek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 5079
Registrován: 23 čer 2009, 19:35
Profese: výzkumný pracovník
Bydliště: Sokolovská, Plzeň
Dal poděkování: 1775 poděkování
Dostal poděkování: 2756 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Hlavní programové body - draft

Příspěvek od Jiri.Rezek »

Myslím, že text má svoji kvalitu...nicméně netrplěivě očekáváme jakoukoliv konstruktivní kritiku..!
 1. místopředseda KS Plzeňský kraj tel.: 72tri 175 03devet
dharmapala
Návštěvník – není člen Pirátů

Re: Hlavní programové body - draft

Příspěvek od dharmapala »

Problemy nevidim, doplnil bych verejny audit financovani politickych stran, verejnych cinitelu, ochrannych organizaci, pripadne dalsich. Co RFID cipy a biometricke pasy?
Uživatelský avatar
Jiri.Kaderavek
Krajský zastupitel
Příspěvky: 7923
Registrován: 21 dub 2009, 12:58
Profese: programátor, analytik, manažer, trenér
Dal poděkování: 2731 poděkování
Dostal poděkování: 7810 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Hlavní programové body - draft

Příspěvek od Jiri.Kaderavek »

OT: dal jsem noticku do novinek na webu
Zakladatel České pirátské strany
Svobodu nekoupíte, tu si volíte
https://lide.pirati.cz/personProfile/96/
...
Návštěvník – není člen Pirátů

Re: Hlavní programové body - draft

Příspěvek od ... »

Zvažte, zda by nebylo vhodné ty nadpisy jednotlivých bodů upravit do podoby politických hesel - tedy aby už nadpis vyjadřoval směrování celého bodu a dal se tak rozumně použít jako heslo, které není nutné vždy doplnit o dlouhý výklad.
Robert.Adamek
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 4035
Registrován: 22 čer 2009, 21:06
Profese: Obchodní ředitel
Bydliště: Výstavní 2475/6, Ostrava-Mariánské Hory
Dal poděkování: 935 poděkování
Dostal poděkování: 1613 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Hlavní programové body - draft

Příspěvek od Robert.Adamek »

Ondro myslím, že jsi ten první post podal naprosto luxusně! Fakt jsem se pobavil a je to pravda. :D
Uživatelský avatar
Michal.Breskovec
Člen KS Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 807
Registrován: 22 dub 2009, 12:58
Profese: IT
Bydliště: Ostrava - Bělský les / Osek nad Bečvou
Dal poděkování: 551 poděkování
Dostal poděkování: 662 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Hlavní programové body - draft

Příspěvek od Michal.Breskovec »

Text je určitě dobrý, jen by možná nebylo špatné rozvézt tu přímou demokracii, tedy metodu jejího fungování (alespoň náznak ideje), protože pokud by mělo být referendum vedeno vždy stylem klasického hlasování ve volebních místnostech, tak to považuji za nehorázné plýtvání státními prostředky na akce s obvykle nízkou účastí voličů.
Michal Breškovec (mojeID vizitka)

Jsi správný Pirát? Pojď na Zulip.
Uživatelský avatar
next_ghost
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 3239
Registrován: 21 dub 2009, 18:03
Profese: programátor
Dal poděkování: 1433 poděkování
Dostal poděkování: 5131 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: HLAVNÍ PROGRAMOVÉ BODY

Příspěvek od next_ghost »

Ondrej Polansky píše:Postupným uvolňováním zákonů bychom chtěli dosáhnout toho, aby komerční využití díla bylo možné po pěti letech od zveřejnění a nekomerční využití bylo zcela legální.
Švédská Piratpartiet už změnila názor a místo 5 let chce komerční ochranu na 30 let. Důvodem je riziko, že by velkodistributoři prostě čekali 5 let na vypršení práv a pak autorům neplatili vůbec nic.
Současná právní úprava:
V současné době není možné používat neoriginální CD po veřejnou produkci. Například když někdo požádá provozovatele o zahrání oblíbené skladby, kterou si na akci přinesl.
Náš návrh na změnu:
Podle ČPS je pro autory dostatečná odměna za veřejnou produkci obsažena v poplatku, který platí provozovatel z každé pořádané akce. Na těchto akcích by tedy mělo být možné bez postihu použít i neoriginální nosič.
Jsou k tomuto tvrzení nějaké podklady (paragraf zákona...)?
 • úpravu pravomocí představitelů samosprávy (hejtmanů, starostů), tak aby byla umožněna jejich přímá volba občany.
Čárka patří až za "tak".

A souhlasím, že by se tato témata měla ještě zpracovat do několika stručných a poutavých hesel, která půjdou použít v předvolební kampani. U referenda bych ještě zmínil jako předlohu Švýcarský model.
Naposledy upravil(a) next_ghost dne 30 črc 2009, 13:49, celkem upraveno 1 x.
Chceš, aby organizace fungovala? Komunikuj!
Česká pirátská strana: Neškodná.
Otisk PGP klíče: B5E9 147C A94C 9B75 6817 9CA4 43D0 B4CF 1CDE 2360 (nový klíč od listopadu 2016)
Kamil Horky
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 3167
Registrován: 21 dub 2009, 12:08
Profese: IT Manager
Dostal poděkování: 8 poděkování

Re: Hlavní programové body - draft

Příspěvek od Kamil Horky »

O referendu jsme uvažovali jako o možnosti vetovat zákony, pokud by se do určité doby od podpisu prezidentem (100 dní) sehnal určitý počet podpisů na petici pro zrušení zákona (uvažovali jsme o hodnotách mezi 50 a 100 tisíci podpisů, jedno procento voličů je 82 tisíc). Časem to ještě dopilujeme a vydáme to jako tiskovou zprávu.
Zamčeno

Zpět na „Vnitrostranická diskuse“