Zápisy z jednání republikového předsednictva

Republikovému předsednictvu je svěřena moc výkonná a je zároveň statutárním orgánem strany.

Moderátoři: asistent strany, Republikove predsednictvo

Pravidla fóra
Odpovědět
Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 249
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Pěkný pátek Pirátkám i Pirátům,

návrh programu na RP 40/2019 (21.10.2019) je přístupný všem členům v této složce na mraku.

PS: pokud se vám dokument nedaří na mraku zobrazit, doporučuji ho stáhnout, pak by měl jít bez problému otevřít
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 249
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 40/2019

Místo konání: PiCe Praha
Den a čas konání: 21.10.2019
Přítomni : Jakub Michálek (na bod 1), Mikuláš Peksa, Ivan Bartoš, Olga Richterová
Po telefonu : Radek Holomčík
Hosté k bodům: Jana Koláříková, Petr Fojtík

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Mikuláš Peksa

Agenda
 1. Vyjádření k M. Krausové ve věci schůzek
 2. Krajský program
 3. NDA
 4. Úkol pro RP od RV k profesionalizaci strany
 5. Kontakty na členy KETů
 6. Infobod k PO


  1.Vyjádření k M. Krausové ve věci schůzek
  Republikové předsednictvo
  • věc řešilo v týdnu 14.10. – 17.10. operativně a jednomyslně se shodlo. Reakci Michaely Krausové, tedy odstoupení z pozice vedení pirátského klubu zastupitelů HLMP a setrvání jako řadové neuvolněné zastupitelky, považuje RP za adekvátní. RP děkuje za toto rozhodnutí a práci odvedenou v této pozici.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa
  Zdržel se: Jakub Michálek (střet zájmů)

  2.Krajský program
  Petr s Karolínou připravili 50 témat, která je třeba vypíchnout. RP si je do úterý 14:00 pečlivě projde a dokument opřípomínkuje. V dokumentu přibude tabulka s body 1-50 a pod každý bod přijde do závorky jméno toho, kdo si myslí, že je tento bod prioritní. Zapracovávat bude Petr průběžně, aby každý další vyplňující viděl nejaktuálnější verzi.

  3.NDA
  Po dohodě vzniknou 2 verze - jedna bude pro týmy s nižším rizikem (dobrovolníci atd.), tato verze již vzniká ve spolupráci s právníky pod dohledem Radka. Jakub zpracuje verzi pro týmy s vyšším rizikem (PK a další doporučené týmy). Obě verze by měly být hotovy do 15.11., kontrolní termín 4.11.

  4.Úkol pro RP od RV k profesionalizaci strany
  RV požádal RP o předložení možných variant vývoje k profesionalizaci strany, co se týče vedoucích odborů a jejich kompetencí včetně zohlednění toho, že dnes jsou voleni CF a možnosti změny v této oblasti, společně s vyžádáním stanoviska vedoucích odborů. Šárka připraví sdílený dokument a společně s Alešem dají dohromady příklady toho, co už existuje. Bude třeba dopracovat požadavky na AO a MO, přehled co má kdo za kompetence a náplň práce vedoucích odborů. RP představí první návrh na RV v listopadu a požádá RV o součinnost, jelikož jde o zásadní koncepční věc, která se navíc týká i strategie strany.

  5.Kontakty na členy KETů
  Radek přednesl, že při revizi systému Nalodění byla odhaleno, že řada zájemců o dobrovolnou práci v KETech má problém se s členy nakontaktovat, případně zjistit, jak se zapojit. Radek byl informován, o existenci tabulky KETmaster a byl předsednictvem požádán o distribuci tohoto know-how všem, kteří žádají o spolupráci s KET. Nyní mají tuto tabulku k dispozici asistenti resortních týmů, asistenti poslanců a krajská předsednictva.

  6.Infobod k PO
  Vedoucí PO informovala o chystané schůzce dne 21.10. od 18:00 k vztahu PO a personální politice Prahy. Olga se pokusí dle svých časových možností této schůzky za RP zúčastnit.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Sarka.Altmanova za příspěvek:
Petr.Springinsfeld
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 249
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Pěkný den všem,

návrh programu na RP 41/2019 (4.11. 2019) je přístupný všem členům v této složce na mraku.

PS: pokud se vám dokument nedaří na mraku zobrazit, doporučuji ho stáhnout, pak by měl jít bez problému otevřít
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 249
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 41/2019

Místo konání: PiCe Praha
Den a čas konání: 4.11.2019
Přítomni : Jakub Michálek (kromě bodu 7 a 9) , Olga Richterová, Ivan Bartoš (od bodu 3)
Po telefonu : Radek Holomčík
Omluveni : Mikuláš Peksa, Ivan Bartoš (do bodu 3)
Hosté k bodům: Jan Hamal Dvořák, Dan Leština

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Olga Richterová


Agenda
 1. Představení nového vedoucího TO
 2. Dobrá praxe transparentního výběru nominantů do veřejných funkcí
 3. Opakované výběrové řízení na fundraisera
 4. Krajský program
 5. Koho pozvat na CF
 6. Krátký report z RV
 7. Volba nového vedoucího PO
 8. Změny k návrhu rozpočtu centrály
 9. Fórum komunálních pirátských zastupitelů


  1.Představení nového vedoucího TO
  Představil se nový vedoucí TO Jan Hamal, sdělil své představy o tom, co je třeba řešit prioritně pro plynulý chod věcí. Dlouhodobé úkoly korespondují s jeho kandidátskou řečí při volbě, ale ještě je chce více rozpracovat, aby je mohl detailně přednést. Padla dohoda s RP, že bude zpočátku jedenkrát měsíčně docházet ke krátkému feedbacku, bylo také domluveno, jakým způsobem bude nastaveno odměňování a vykazování práce. Za měsíc proběhne další setkání k předání prvních dojmů a podnětů mezi vedoucím TO a RP.

  2.Dobrá praxe transparentního výběru nominantů do veřejných funkcí
  Jakub předložil dokument Dobrá praxe transparentního výběru nominantů do veřejných funkcí a požádal o připomínky do 18.11.

  3.Opakované výběrové řízení na fundraisera
  Bohužel skončila současná fundraiserka, připravujeme proto nové výběrové řízení, popis pozice bude připraven vedoucím kanceláře a zveřejněn co nejdříve. S RP proběhla porada ohledně popisu pozice, plánované odměny a podoby inzerátu. RP se dohodlo, že v inzerátu lze uvést motivační odměnu 3% z vyfundraisované částky, po určité době od zahájení práce.

  4. Krajský program
  Akutální situace je taková, že Volební výbor vyprodukoval 50 nejzásadnějších bodů, po připomínkování a palcování RP z tohoto Mediální odbor vybral 25 nejzásadnějších bodů, které by měly být závazné pro všechny a nyní musí být asap připraveny k dotazování (ověření relevance problémů pro lidi v krajích). Proces bude trvat ještě cca 2-3 týdny. Dan Leština, člen RV k tomu sdělil, že by byl raději, aby kraje dostaly (resp. krajští zastupitelé) původní detailní program, na kterém je ale spousta další práce, zatímco pro veřejnost by byla určena stručnější verze. Olga upřesňuje, že toto je jedna z myšlenek - jedna veřejně prezentovaná verze, a poté detailní pro zastupitele, toto je ale třeba ještě dotáhnout a rozhodnout s Volebním výborem.

  EDIT 6.11. po dohodě s ověřovatelkou a D. Leštinou - Oba dokumenty (od editorského týmu i MO/VV) by podle Dana měly projít připomínkováním v příslušných resortních týmech nebo programových skupinách, ať už budou závazné nebo doporučující. Dan byl informován o tom, že k připomínkování již došlo a jedná se tedy o drobný komunikační šum.

  5.Koho pozvat na CF

  Odkládáme bod na příště, Šárka s Olgou připraví podklady.

  6.Krátký report z RV
  Ivan předal dalším členům RP report z víkendového RV, detailněji zejména ke schvalovanému rozpočtu 2020. Dan Leština navrhuje, aby byl do rozpočtu explicitně zapracován budget pro garanty - RP opakuje, že je mnohem logičtější řešit jednotlivé případy individuálně jako doteď - tzn. z rezervy předsednictva na základě platné metodiky, která dobře funguje. Vše může probíhat projektově a není třeba alokovat peníze předem.

  EDIT 6.11. po dohodě s ověřovatelkou a D. Leštinou - Dan L. upozornil RP na svůj návrh v probíhajícím jednání RV ohledně rozpočtů programových skupin vedených garanty

  7.Volba nového vedoucího PO
  Vojta Pikal a Radek Holomčík zkontrolují formulaci kompetencí a základního zadání pro medailonek nominantů na vedení PO. Aleš domluví termíny s Martinem Brokešem (nezávislým odborníkem). Oli chápe náplň práce PO rozdělenou do 3 pilířů - výběrová řízení, vedení KoKs a rozvoj lidí pracujících v pirátech, péči o ně, a takto by k tomu také ráda přistupovala. V diskuzi zaznělo, že toto rozdělení by bylo dobré reflektovat i vzhledem k chystanému zástupci.

  8.Změny k návrhu rozpočtu centrály
  Republikové předsednictvo k projednávanému původnímu návrhu rozpočtu 2020 a vzhledem k identifikaci potřeb navrhuje následující změny:
  • v kapitole RP navrhuje novou položku týkající se supervize, mediace a poradenství (v oblasti komunikace a práce se skupinovou dynamikou), a to ve výši 300 tis. Kč,
  • v kapitole RP navrhuje rezervu pro budoucí řešení interních auditů a kontroly ve výši 100 tis.Kč,
  • na základě žádosti prezentované RK navyšujeme položku provozní výdaje z 18 tis. Kč na 30 tis. Kč,
  • RP žádá předsedu Ivana Bartoše, aby včlenil do návrhu rozpočtu v rámci kompetencí RP výše uvedené změny.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík


  Odůvodnění - Stále je stěžejní snažit se supervizi a mediaci pokrýt dobrovolnicky, i přes to je třeba vyhradit pro případ nutnosti určitý budget. V reakci na jednání RV a širokou stranickou diskuzi také navrhujeme zřídit položku na supervizi a na interní audit realizovaný podle té nejlepší praxe. Plánování případných auditů bude samozřejmě probíhat v koordinaci s KK.

  Republikové předsednictvo
  • žádá vedoucího kanceláře, aby v součinnosti s kompetentními auditory připravil návrh řešení vnitřního auditu
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík


  9. Fórum komunálních pirátských zastupitelů
  Radek Holomčík zaštiťuje akci Fórum komunálních pirátských zastupitelů (7.12.2019), které bude také provázáno se sběrem dobré pirátské praxe do katalogu řešení, sběr provádí Olga Richterová.

  Republikové předsednictvo
  • bere na vědomí že v týmu Olgy probíhá sběr dobré praxe pro "katalog řešení" pro Česko insPirativní, v průběhu kterého budou osloveni všichni zastupitelé i členi s tím, co již realizovali a co se obecně podařilo.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 249
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zdravím Pirátky a Piráty,

návrh programu na RP 42/2019 (11.11. 2019) je přístupný všem členům v této složce na mraku.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 249
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 42/2019

Místo konání: PiCe Praha
Den a čas konání: 11.11., 11:00
Přítomni : Ivan Bartoš
Po telefonu : Radek Holomčík, Jakub Michálek, Olga Richterová (na bod 1)
Omluveni : Olga Richterová od bodu 1
Hosté k bodům: Dan Leština k bodu 2 po telefonu, Mikuláš Ferjenčík

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Ivan Bartoš


Agenda
 1. CF 2020
 2. Krajský program
 3. Dokument Pirátská strategie 2020
 4. Kontrola úkolů


  1.CF 2020
  Proběhla debata nad tím, koho přizvat nebo nepřizvat, RP se domluví s Janem Lipavským a eurotýmem ohledně detailů k jejich případným hostům.
  Republikové předsednictvo
  • souhlasí s pozváním senátora Václava Lásky a předsedy STAN Víta Rakušana
  • žádá předsedu Ivana Bartoše o jejich přizvání
  • žádá předsedajícího CF o zařazení bodů pro projev obou zmíněných po 5 minutách
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  Odůvodnění:
  Pozvání předsedy STAN je logické vzhledem k tomu, že se ve Sněmovně jedná o našeho programově nejbližšího partnera. Pozvání senátora Václava Lásky proběhne na základě vzájemné podpory kandidátů s hnutím SENÁTOR 21. Oba zmínění pozvání předběžně přijali.
  Republikové předsednictvo
  • navrhuje vypuštění bodu předávání anticeny “Cena 2019” a žádá CF, aby tento bod nezařadilo.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  Odůvodnění - Oceňovat negativní jednání je špatným příkladem a RP se domnívá, že plýtvat pozornost členů i veřejnosti na toto není správné. Přeneseno do osobní roviny - cena za antipatie nepřispívá k přátelské atmosféře ve straně.
  Republikové předsednictvo
  • žádá o zařazení minuty ticha pro uctění památky Aarona Swartze + krátké vzpomínky (časová dotace 3 minuty, přednese předseda strany),
  • podporuje zařazení bodu prezentace volebního výboru, poslaneckého klubu, europarlamentního týmu a prezentace senátora - dle ankety,
  • žádá o zařazení prezentace pirátů ve vládnoucích koalicíchi měst Praha, Brno, Ostrava (časová dotace 3x 7 minut, přednese náš primátor/náměstci, příp. jiní pověření členové klubu).
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Radek Holomčík


  2.Krajský program
  K bodu připojen na dálku Dan Leština, který upozorňuje na existenci více dokumentů z pera editorského týmu. Existuje dokument, který je výstupem z editorského týmu, dokument připravený na základě vstupů od editorského týmu, na kterém pracuje MO, a dokument s tím, co se do programu vůbec nedostalo.
  Republikové předsednictvo
  • žádá rezortní týmy o revizi výstupu editorského týmu k společnému programu pro krajské volby 2020 a na jejím základě o dopracování nezávazného programového doporučení pro krajská sdružení do 31.12.2019.
  • pověřuje místopředsedu Radka Holomčíka, aby o tomto usnesení informoval jednotlivé rezortní týmy a o dalším postupu informoval jak Republikový výbor, tak krajská sdružení, kterých se tento postup týká.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Radek Holomčík


  3.Dokument Pirátská strategie 2020
  Schůzka RP + relevantních zástupců odborů (tedy těch, jejichž body ještě nebyly dofinalizovány) k finiši Pirátské strategie 2020 se bude konat ve čtvrtek 21.11. od 10 do cca 13 hod., Šárka rozešle pozvánky na ty, na jejichž odbor se minule nedostalo a na RP.
  V rámci bodu byla v rychlosti probrána i situace na odborech, zejména na PO a proběhla diskuze ohledně nového organizačního modelu. Je nutné uskutečnich schůzku RP, kde bude možné detailně probrat priority strany - Šárka rozešle pozvánky.

  4.Kontrola úkolů
  Radek stále řeší NDA, nyní bude zapracovávat poznámky od právníka. Je třeba prověřit jak to vypadá s newslettery eurotýmu. Je nutné, aby EP tým začal urychleně dodržovat zásady transparentnosti.
  Republikové předsednictvo
  • žádá, aby eurotým do 24.11.2019 zveřejnil transparentní účty, smlouvy a přehled výdajů, popřípadě sdělil relevantní důvody, proč tomu tak není, či se v daném termínu nedá stihnout. Instanci pro zveřejňování v registru smluv připraví TO.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Jakub Michálek,
  Zdržel se: Radek Holomčík
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 249
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Pěkný pátek Pirátkám i Pirátům,

návrh programu na RP 43/2019 (18.11. 2019) je přístupný všem členům v této složce na mraku.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 249
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 43/2019

Místo konání: PiCe Praha
Den a čas konání: 18.11.2019, 11:00
Přítomni : Olga Richterová
Po telefonu : Jakub Michálek, Radek Holomčík
Omluveni : Ivan Bartoš
Hosté k bodům: Mikuláš Ferjenčík

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Olga Richterová


Agenda
 1. Pověření poslaneckého klubu k hospodaření nad základní prahovou hodnotu
 2. Navýšení záměru na telefony
 3. Úkol pro RP od RV
 4. Účast RP na akcích, upřesnění témat na exekutivu 22.11.  1.Pověření poslaneckého klubu k hospodaření nad základní prahovou hodnotu
  Republikové předsednictvo ve vztahu k prostředkům svěřeným rozpočtem strany poslaneckému klubu a na dobu existence Poslaneckého klubu Pirátů,
  • zvyšuje základní prahovou hodnotu záměrů na 20 000 Kč,
  • přenáší souladu s § 11 odst. 7 pravidel hospodaření pravomoc RP udělovat souhlas
   a) se záměry nad základní prahovou hodnotu do zvýšené prahové hodnoty (včetně) na předsednictvo poslaneckého klubu,
   b) se záměry nad zvýšenou prahovou hodnotu na poslanecký klub,
  • uděluje svůj dodatečný souhlas se záměry poslaneckého klubu realizovanými orgány poslaneckého klubu, které by za podmínek tohoto usnesení byly ze strany RP odsouhlasené.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  Odůvodnění: Navrhované usnesení částečně odstraňuje požadavek mnohonásobného souhlasu s výdaji v rámci poslaneckého klubu (u výdajů nad 10 000 Kč se aktuálně vyžaduje souhlas RP, ačkoliv výdaje již projednávají orgány klubu, u výdajů nad 20 tis. Kč se již striktně řečeno vyžaduje čtyřnásobný souhlas tajemníka, místopředsedy klubu, předsednictva poslaneckého klubu a republikového předsednictva). Dojde tak ke sjednocení režimu s vedoucími odborů, kteří podle platného usnesení RP rozhodují o záměrech do 20 000 Kč, tedy hospodářem záměru v takových případech bude osoba hospodařící s prostředky poslaneckého klubu podle jeho vnitřních poměrů, např. předseda poslaneckého klubu, místopředseda poslaneckého klubu, hospodář, tajemník. Dojde tím také ke sjednocení s usnesením klubu z roku 2018, které upravuje oprávnění tajemníka, PPK a klubu hospodařit s prostředky klubu, a to zejména s ohledem na prostředky klubu přijímané od KPS. U záměrů mezi 20 000 Kč a 100 000 Kč bude nadále rozhodovat PPK a u výdajů nad 100 000 Kč pak PK a RV. Z důvodů právní jistoty se navrhuje udělit dodatečný souhlas se záměry, kde byl též vyžadován souhlas RP, a které již byly realizovány orgány klubu (https://piroplaceni.pirati.cz/rozpocet/polozka/522/).


  2.Navýšení záměru na telefony
  Vedoucí PO požádala o navýšení záměru Proplácení telefonů.
  Republikové předsednictvo
  • souhlasí s navýšením záměru Proplácení telefonů o 50 tis. Kč
  • souhlasí souhlasí s přesunutím částky 50 tis. Kč ze záměru Inzerce do záměru Proplácení telefonů
  Návrh byl přijat.
  Pro: Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík  3.Úkol pro RP od RV
  Prostřednictvím RV 53/2019 bylo schváleno toto usnesení:
  RV ukládá Republikovému předsednictvu, aby ve spolupráci s mediálním odborem vypracovalo krátký manuál postupu pro zastupitele a členy v krizové mediální komunikaci, po kterém je třeba sáhnout vždy, když je někdo vystaven mediálnímu tlaku za skutečnou či domnělou chybu; základem nechť je otevřená, věcná a pravdivá komunikace dovnitř strany i směrem k veřejnosti
  Republikové předsednictvo
  • bere na vědomí usnesení RV 53/2019 a jeho plněním pověřuje MO.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík


  Byla diskutována také otázka vhodné komunikace mezi klíčovými lidmi ve straně pro zajištění správné výměny informací a jak by mělo vypadat případné společné setkání.
  Republikové předsednictvo
  • považuje za dobrou praxi do budoucna (která by vyřešila nebo dokonce předešla spoustě problémů) pořádat jednou za čtvrt roku setkání klíčových orgánů strany, vč. krajských předsednictev, propojené se zasedáním RV (jednou za půl roku pátek odpoledne a jednou neděle)
  • žádá RV o termíny zasedání na příští rok, abychom toto mohli naplánovat s dostatečným předstihem, díky kterému bude možné zajistit kvalitní přípravu dané akce a maximální zastoupení všech stranických orgánů.
  Návrh byl přijat.
  Pro:Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík


  4.Účast RP na akcích, upřesnění témat na exekutivu 22.11.
  Setkání pirátské exekutivy bude v pátek za účasti RP, na pražský LARP 23.11. se za RP vydá Olga. Byly probrány body, které bude RP v pátek na exekutivě otevírat.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Sarka.Altmanova za příspěvky (celkem 2):
Petr.Springinsfeld, Vojtech.Pikal
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 249
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Ahoj všem,

návrh programu na RP 44/2019 (25.11. 2019) je přístupný všem členům v této složce na mraku.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 249
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 44/2019

Místo konání: PiCe Praha
Den a čas konání: 25.11.2019, 11:00
Přítomni : Olga Richterová, Jakub Michálek (do bodu 5), Ivan Bartoš, Radek Holomčík
Hosté k bodům: Mikuláš Ferjenčík (do bodu 5), Lukáš Wagenknecht, Jan Hamal Dvořák, Aleš Krupa

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Radek Holomčík

Agenda
 1. Vyjádření předsednictva Pirátů k soše Václava Havla
 2. Prezentace možností vnitřního auditu kontroly
 3. Zvýšení záměru na personální výdaje PO v souvislosti s RV 58/2019
 4. Report od EP týmu
 5. Návrh metodiky k VŘ
 6. Koncept upraveného NDA
 7. Navržení termínů pro setkání exekutivy v novém složení
 8. Propojení RT a KET
 9. Informace od RV

  1.Vyjádření předsednictva Pirátů k soše Václava Havla
  Republikové předsednictvo
  • podporuje myšlenku vzniku sochy Václava Havla v Praze,
  • podporuje záměr primátora Hřiba na vypsání veřejné soutěže na sochu Václava Havla k připomínce výročí Sametové revoluce,
  • deklaruje, že veřejná soutěž je správný postup při vytváření veřejného prostoru.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík


  2.Prezentace možností vnitřního auditu kontroly
  K bodu byl osobně přítomen Lukáš Wagenknecht. Bylo znovu upřesněno zadání a popsáno, co přesně je třeba průběžně interně či externě auditovat (dodržování pravidel transparentnosti, např. při zveřejňování smluv, nezávislá VŘ atd.). Lukáš představil nástřel toho, jak by si toto představoval, proběhla diskuze k vhodnosti jeho návrhu. Byl vysvětlen rozdíl mezi auditem a kontrolou a vyjasněno, že auditor/kontrolor musí být nutně nezávislý a spadat v budoucnu pravděpodobně pod KK.

  Návrh úkolů, které bude potřeba provést v novém složení KK:
  -nastartovat fungování KK, včetně školení KK a stanovení četnosti schůzek a dalších provozních záležitostí,
  -popsat, jak probíhá vnitřní kontrolní proces v Pirátské straně, analýza rizik, brainstorming,
  -vyjasnění kapacity pro audity - na jakých úrovních má audit probíhat a do jak velkých detailů jít (např. nezveřejňování smluv vs. špatně svolaná schůze)
  -vyjasnit kompetenční předpoklady členů KK a RK.

  Lukáš W. dorazí i na další RP 2.12. s draftem, kde budou rozpracované dnešní postřehy z diskuze.

  3.Zvýšení záměru na personální výdaje PO v souvislosti s RV 58/2019
  Podání k RV již v tuto chvíli není relevantní, jelikož zmíněný záměr byl v Piroplácení veden chybně (zkopírován z roku 2018). Vedoucí kanceláře provedl úpravu dle schváleného rozpočtu 2019, kdy jsou záměry na KoKs rozděleny na jednotlivé kraje. Nyní je tedy třeba identifikovat, kde přesně peníze chybí a poté je teprve navýšit v konkrétním záměru - vzhledem k malým částkám bude navýšení s největší pravděpodobností v kompetenci RP.

  4.Report od EP týmu
  RP žádalo usnesením ze dne 11.11. 2019 eurotým, aby zveřejnil transparentní účty, smlouvy a přehled výdajů, popřípadě sdělil relevantní důvody, proč tomu tak není, či se v daném termínu nedá stihnout. Instanci pro zveřejňování v registru smluv připraví TO. Asistentka RP informovala o usnesení eurotým, dodnes však RP neobdrželo jakoukoli informaci, ani vysvětlení důvodů, proč se toto nedá v termínu stihnout. Oficiální vyjádření se pokusí zajistit Radek Holomčík asap.

  5.Návrh metodiky k VŘ
  Jakub připravil dokument Dobré praxe transparentního výběru nominantů do odborných funkcí a požádal o připomínkování dokumentu PK a PO, dále bude předkládat k vnitrostranickému dotazování (předloží a odprezentuje Jakub) tak, aby bylo do CF 2020 hotovo. S tímto se pojí i žádost KK prostřednictvím Michaely Skokanové, Šárka vykomunikuje.

  6.Koncept upraveného NDA
  Radek představil svůj návrh upraveného NDA, které již 2x prošlo připomínkováním, nyní ho ještě předloží CF jako členskou anketu, aby měli členové možnost vyjádření k finálnímu návrhu.

  7.Navržení termínů pro setkání exekutivy v novém složení
  Republikové předsednictvo
  • schvaluje tyto termíny pro budoucí setkání pirátské exekutivy v novém složení:
   neděle 15.3.
   pátek 12.6.
   neděle 20.9.
   pátek 27.11.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová,Radek Holomčík

  Odůvodnění: Schůzky Pirátské exekutivy probíhaly v nějaké podobě již nyní, ovšem formát se neukázal jako dlouhodobě vyhovující. Skutečný meeting exekutivy byl měl probíhat ve formátu setkání zástupců KPS, KK, RK, RP, RV, PPK, vedoucí odborů, vedoucí EP týmu a dalších klíčových osob - méně často, ale více efektivně. Setkání by vždy měla obsahovat společnou část, zároveň se očekává, že si jednotlivé týmy s ohledem k těmto setkáním budou plánovat i svůj čas pro společnou diskuzi věcí, které je dobré probrat v širším kruhu. Setkání budou navázána na strategii strany a budou mít předem jasně stanovenou agendu, aby byla co nejproduktivnější. Organizací bude pověřena asistentka RP. Termíny byly vybrány s ohledem na to, aby se vždy střídal pátek a neděle, jelikož se jedná o setkávání ve velkém kruhu osob,kdy některým více vyhovuje pracovní den, některým víkend - jen takto je možné vyjít částečně vstříc všem.

  8.Propojení RT a KET
  Rádi bychom věděli, jak funguje napojení na KET (a se kterými konkrétními KET jsou vedoucí RT v kontaktu) - Šárka info do příštího RP zajistí.

  9.Informace od RV
  RP bylo informováno o vývoji RV 52/2019 o rozpočtu centrály strany 2020, kde byl RP uložen úkol, a také o možném opakování hlasování k RV 54/2019 vzhledem k hlasování o námitce zde.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Odpovědět

Zpět na „Republikové předsednictvo“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host