Zápisy z jednání republikového předsednictva

Republikovému předsednictvu je svěřena moc výkonná a je zároveň statutárním orgánem strany.

Moderátoři: asistent strany, Republikove predsednictvo

Pravidla fóra
Odpovědět
Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 250
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Jednání Republikového předsednictva

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 26.3. 2018
Přítomni : Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Olga Richterová
Po telefonu : Radek Holomčík (do bodu 9)
Omluveni: Radek Holomčík (od bodu 9)

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Olga Richterová

Agenda
 1. Upgrade team
 2. Projednání memoranda o spolupráci se STAN
 3. Prokurista a schválení uzávěrky 1. Pirátské s.r.o.
 4. Záměr na úhradu ubytování a dopravy na konferenci Think Twice
 5. Zhodnocení volných prostředků - FO
 6. Audit
 7. Usnesení ke garantům dle výsledku jednání Republikového výboru
 8. Odměny pro vedoucí ZO
 9. Mzda pro Michala Zachara
 10. Příprava na komunální volby
 11. Kontrola úkolů z minulého jednání
 12. Stav hledání nového Pirátského centra
 13. Vztahy s Ad Hackers
 14. PO - volno Jana Rohová
 15. MO - Návrh na výběrové řízení na e-learningový kurz
 16. Kandidát do Senátu - Zlínský kraj (volební obvod č. 78)

1.Upgrade team
Přizván Michal Novák - průvodce upgradem, který seznámil RP s novinkami. Je třeba vyladit proces předávání informací a jejich sdílení. Je nutné, aby bylo jasné, kde jsou dostupné které dokumenty ve chvíli, kdy jsou potřeba. Zcela zásadní je zlepšení komunikace mezi odbory. RP bude vyžadovat předkládání a plnění měsíčních plánů. Nutno dotáhnout 3 hlavní priority za každý odbor do strategie. Na příštím RP bude Olga s Jakubem prezentovat priority pro TO a AO.

2. Štěpán Štrépl Memorandum STAN
Štěpán informoval o semináři STAN k volebnímu zákonu. Cílem je racionalizace volebního zákona. Štěpán představil dokument Memorandum o spolupráci. Dle RP by se jednání měl účastnit gesční poslanec - jedná se o tvorbu zákonů a je tedy třeba mít zde zástupce z řad poslanců. Štěpán rozešle dokument poslancům a sežene si někoho, kdo se bude účastnit semináře/bude na věci spolupracovat.
Republikové předsednictvo
 • souhlasí s memorandem změny volebního zákona se STAN
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa
Proti: nikdo


3.Prokurista a schválení uzávěrky 1. Pirátské s.r.o.
Ivan řešil přípravy VŘ se Štěpánem, Štěpán zaslal seznam aktivit Prokuristy 1P, aby mohlo dojít k vypsání výběrového řízení, které připravuje Šárka s Janou Rohovou. Ivan Bartoš v působnosti jednatele vyhlásí výběrové řízení na prokuristu 1P - na zajištění kompletního provozování.

K uzávěrce - RP požádalo o kontrolu uzávěrky před schválením Kontrolní komisi. Ta se zatím nemohla vyjádřit, jelikož neměla potřebné přístupy k datům, které potřebovala. RP nyní zajišťuje potřebné podklady a do 30.4. (deadline) očekává stanovisko Kontrolní komise. Lhůty hlídá Šárka.

4. Záměr na úhradu ubytování a dopravy na konferenci Think Twice
Usnesení k proplacení záměru probíhá na Redmine


5. Zhodnocení volných prostředků
K bodu přizván po telefonu Míra Beránek. Míra dal dohromady 5 variant řešení. RP považuje za nejlogičtější řešení tradiční termínovaný vklad u banky. Míra připraví seznam bank (bude obsahovat název, procento výnosu u termínovaného vkladu a rating, vyjádření míry rizika a doporučení). Míra poté bude potřebovat s rozhodnutím pomoci od RP, jelikož na záležitost nahlíží z finančního pohledu, rozhodnutí je však třeba provést i s ohledem na etickou stránku věci. Není žádoucí dělit uložení do více bank z důvodu velké administrativní náročnosti.

6. Audit
Bodu se po telefonu účastnil Míra Beránek. Pan Krupka dodal připravený audit, může se na něm dále pracovat, Míra drží RP v kopiích ale zatím není třeba ze strany RP součinnost. Míra přes Tobiase zajistí ověřené kopie všech smluv nad 50 tis. Kč.

7.Usnesení ke garantům dle výsledku jednání Republikového výboru
Návrh usnesení.
Republikové předsednictvo
 1. bere na vědomí, že poslanecký klub určil zodpovědné poslance za jednotlivé resorty (viz webová stránka klubu),
 2. odvolává Ivana Bartoše z funkce garanta pro resort Obrany,
 3. odvolává Jakuba Michálka z funkce garanta pro resort Vnitro a veřejná správa,
 4. zřizuje resortní týmy (ministerstva + informatika), které zahrnují všechny garanty z daného resortu a zodpovědné poslance (viz příloha č. 1),
 5. schvaluje vzor pro prezentaci týmu (příloha č. 3) na webových stránkách www.pirati.cz,
 6. konstatuje, že finanční a jiné zdroje pro fungování resortních týmů a garantů jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto usnesení,
 7. žádá gesční poslance, aby
  1. do 1 měsíce od schválení tohoto usnesení svolali ustavující jednání resortního týmu a následně
  2. do 2 měsíců od schválení tohoto usnesení dodali Matouši Vančovi zveřejňované údaje podle bodu 2 zásad týmové spolupráce ve struktuře podle vzoru prezentace týmu (bod 5 tohoto usnesení) včetně odkazu na veřejný kalendář a včetně dohody na vedoucím a koordinátorovi resortního týmu (sporné věci vyřeší republikové předsednictvo) - koordinátorem týmu může být pouze asistent poslance, vedoucím týmu pouze zodpovědný poslanec nebo příslušný garant
 8. ukládá mediálnímu odboru zajistit doprovodné obrázky k týmům pro účely webové prezentace,
 9. ukládá technickému odboru
  1. zajistit prostor pro prezentaci resortních týmů na webu strany www.pirati.cz,
  2. umožnit Matouši Vančovi nahrávat prezentace na web,
  3. dále odkázat na stránku tohoto týmu na dalších vhodných místech (např. u programových bodů)
  4. vzor podle bodu 5 vhodně aktualizovat,
  5. zprovoznit instanci CRM systému do 5 měsíců od přijetí tohoto usnesení,
 10. žádá poslanecký klub, aby informace o resortních týmech a garantech zveřejnil na webových stránkách strany, do 3 měsíců od schválení tohoto usnesení, a to v hierarchické struktuře podle resortů,
 11. ukládá administrativnímu odboru
  1. provést potřebné změny internetového fóra (zřízení a změny programových subfór) tak, aby výsledkem byl přehledný a jednotný systém, s doporučením, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení a dále
  2. založit skupiny na fóru pro osoby uvedené v bodě 4 (s úrovní moderátorství skupiny) a
  3. přidělit moderátorská práva k resortním podfórům příslušné skupině,
   a to vše do 1 měsíce od schválení tohoto usnesení,
 12. ukládá resortním týmům řešit záležitosti, které jsou z hlediska strany prioritní nebo sporné, nebo předložené na program jednání poslanecké sněmovny a na program jednání vlády,
 13. ukládá garantům účastnit se ustavujícího jednání resortního týmu, a dále v rozsahu jejich působnosti se zapojit do činnosti resortních týmů a poskytnout jinou součinnost potřebnou k plnění tohoto usnesení,
 14. ukládá místopředsedovi Jakubu Michálkovi předložit republikovému předsednictvu návrh odborných požadavků na funkci ministra dle programu, a to po konzultaci ve vnitrostranické diskusi, do 2 měsíců od schválení tohoto usnesení; tento dokument bude následně předložen republikovému výboru a celostátnímu fóru,
 15. předkládá republikovému výboru návrh usnesení uvedený v příloze č. 5.

Příloha č. 1
Seznam garantů a gesčních poslanců zde.

Příloha č. 2
Změny k provedení na internetovém fóru

Příloha č. 3

Webová stránka ústavněprávního týmu a její zdroj.

Příloha č. 4
Screen Shot 2018-03-28 at 08.56.32.png
Příloha č. 5

 1. Republikový výbor
  1. bere na vědomí předložené usnesení republikového předsednictva,
  2. předkládá celostátnímu fóru návrh na změnu předpisu o zřízení odborů a komisí tak, že v § 2 odst. 1 se slova “řídí příslušné pracovní skupiny” nahrazují slovy “účastní se činnosti pracovních týmů”, a to k rozhodnutí celostátního fóra v referendu.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa
Proti: nikdo

8.Odměny pro vedoucí ZO
Republikové předsednictvo v návaznosti na RV 14/2018
 1. schvaluje zadávací list definující další práci v Zahraničním odboru
 2. pověřuje vedoucí zahraničního odboru Markétu Gergorovou vykonáváním této práce
 3. pověřuje svého člena Mikuláše Peksu dohledem nad touto prací
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek Mikuláš Peksa
Proti: nikdo

9.Mzda pro Michala Zachara
K bodu přizván Mikuláš Ferjenčík.
Republikové předsednictvo
 • schvaluje odměnu pro vedoucího odpovídačů Michala Zachara za měsíc únor 2018 ve výši 10 tis. Kč z rozpočtu MO
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek
Proti: nikdo


10. Příprava na komunální volby
Příprava probíhá, do 6.4. bude hotový nástřel scénářů videí, Volební výbor zasedá 27.3. AO vyhlásí volbu přes Celostátní fórum, Republikový výbor schvaluje nominanty (má 3 kandidáty, bude vybírat 2)


11. Kontrola úkolů
Úkoly z minulého jednání splněny, Šárka jen zjistí, jak to vypadá na MO s mailem info@pirati.cz. Radek bude předkládat Volebnímu výboru novelu Volebního řádu - vše je připraveno, jen se zatím nesešli.

12. Stav hledání nového Pirátského centra
Výběrové řízení běží do konce března, cca v polovině dubna by měl být znám finální prostor. Existují preferované prostory, situaci ale do jisté míry komplikují naše požadavky, kvůli kterým některé dříve vybrané prostory nedopadly.

13. Ad Hackers
Šárka zajistí proplacení faktury za “grafické práce na bannerech, prezentační stěně a dream job inzerátu” z 12/2017 z položky poslaneckého klubu. Jakub Michálek jako předseda Poslaneckého klubu schvaluje proplacení FA s částkou 14.500 Kč.

14. PO - volno Jana Rohová
RP bere na vědomí dovolenou vedoucí PO v termínu 3.4. - 6.4.

15. MO - Návrh na výběrové řízení na e-learningový kurz mediální gramotnosti
Olga bude ohledně zadání výběrového řízení informovat Šárku, ta s VŘ pomůže a pohlídá, že vše probíhá, jak má

16. Kandidát do Senátu - Zlínský kraj (volební obvod č. 78)
Republikové předsednictvo bere kandidáta na základě hlasování na vědomí. Zde Podání na AO. Ivan podepíše veškeré dokumenty, jakmile mu budou doručeny správně vyplněné a kompletní, předpokládané datum předání a podpisu je 28.3. Poslední den pro podání je pondělí 2.4.2018, volby se budou konat 18.-19.5.2018. Republikové předsednictvo zdůrazňuje důležitost zveřejnění informace, kdo je hospodář kampaně a kdo nese odpovědnost za to, že bude dopracována zpráva, kterou vyžaduje volební zákon.


Seznam úkolů:
 • Šárka
 • Hlídat lhůty KK a schválení RP k užávěrce 1P
 • Ověření kdo spravuje mail info@pirati.cz
 • Zajištění a kontrola proplacení prosincové FA AdHackers
 • Ivan
 • Na základě podkladů od Jany a Šárky vyhlásí VŘ na prokuristu 1P
 • Podpis dokumentů pro kandidáta do Senátu (volební obvod 78. - Zlínský kraj)
 • Olga
 • Předložení 3 priorit za AO
 • Informování Šárky o detailech k VŘ na e-learningový kurz
 • Jakub
 • Předložení 3 priorit za TO
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Uživatelský avatar
Olga.Richterova
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 556
Registrován: 12 čer 2009, 20:40
Profese: překladatelka, lingvistka a poslankyně
Bydliště: Oblouková 14, Praha 10
Dal poděkování: 544 poděkování
Dostal poděkování: 1282 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Olga.Richterova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 9.4. 2018, 11:20 - 11.34
Přítomni : Olga Richterová,
Po telefonu :Mikuláš Peksa, Radek Holomčík
Hosté :Michal Novák, Tobias Esner
Omluveni: Ivan Bartoš, Jakub Michálek

Zapisovatel: Lukáš Lev Červinka
Ověřovatel: Olga Richterová

Agenda
 1. Krátký report od Michala Nováka o upgrade
 2. Odměna Jana Rohová
 3. Odměna Jaroslava Vatay
 4. Odročení jednání

1. Krátký report od Michala Nováka o upgrade
Michal Novák krátce nastínil nezbytnost budoucí organizační spolupráce RP a vedoucích odborů (pravidelné schůzky všech, a schůzky zodpovědných osob RP - odbory).

V pátek 20. 4. odpoledne přijede většina vedoucích odborů na jednání o upgrade v PICE, které by se mohlo využít ke schůzce s RP. Bude nutno konzultovat se zbylými členy RP a jednotlivými vedoucími. Cíl: najít termín vyhovující (téměř) všem.

2. Odměna Jana Rohová
Republikové předsednictvo
 • schvalujemimořádnou odměnu vedoucí Personálního odboru ve výši 11.022 Kč za měsíc únor.
Odměna je výpočet přesčasových hodin * hodinová odměna. 66,8h*165 Kč = 11 022,- Kč. Důvodem je velká míra přesčasů spojená s výběrovými řízeními, která probíhala v daném měsíci.
Návrh byl přijat.
Pro: Olga Richterová, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa
Proti: nikdo
Omluven: Ivan Bartoš, Jakub Michálek

3. Odměna Jaroslava Vatay
Republikové předsednictvo
 • souhlasíse záměrem 30.000,-Kč na pokrytí nákladů spojených s výkonem dočasné asistentky UT v měsících 02,03,04/2018
Návrh byl přijat.
Pro: Olga Richterová, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa
Proti: nikdo
Omluven: Ivan Bartoš, Jakub Michálek

4. Odročení schůze
Republikové předsednictvo
 • odročuje další body jednání na mimořádné jednání RP ve středu 11. 4. 7:45.
Návrh byl přijat.
Pro: Olga Richterová, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa
Proti: nikdo
Omluven: Ivan Bartoš, Jakub Michálek

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 250
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z mimořádného jednání Republikového předsednictva

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 11.4. 2018, 7:45 - 8:45
Přítomni : Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík
Omluveni: Jakub Michálek, Mikuláš Peksa

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Olga Richterová

Agenda
 1. Kontrola úkolů z minulého jednání
 2. Senát
 3. 1. Pirátská - podklady pro KK
 4. Vypořádání mimořádné odměny za kampaň
 5. Návrh PKS na vyloučení Ivana Jurky ze strany
 6. KS Vysočina
 7. Kontakty občanů KS Střední Čechy
 8. Návrh 1. kola PaRO
 9. Prověření podnětu k Čapímu hnízdu
 10. Volební výbor
 11. PICE
 12. Žádost o finanční podporu v senátní kampani pro okrsek 78 (Zlín)
 13. Schválení finančního daru od Bohemiasoft s.r.o.
 14. Úpravy k usnesení ke garantům

1. Kontrola úkolů z předchozího jednání
Šárka:
 • *Hlídat lhůty KK a schválení RP k uzávěrce 1P – hlídá
  *Ověření kdo spravuje mail info@pirati.cz – spravuje primárně Romanka, která přeposílá dál + odpovídači z MO
  *Zajištění a kontrola proplacení prosincové FA AdHackers - splněno, proplaceno
Ivan:
 • *Na základě podkladů od Jany a Šárky vyhlásí VŘ na prokuristu 1P - není, dořeší
  *Podpis dokumentů pro kandidáta do Senátu (volební obvod 78. - Zlínský kraj) - splněno


Olga:
 • *Předložení 3 priorit za AO - v procesu
  *Informování Šárky o detailech k VŘ na e-learningový kurz mediální gramotnosti pro pirátské kandidáty - splněno

Jakub:
 • *Předložení 3 priorit za TO - v procesu


2.Senát
Ivan Bartoš probere s Vítkem Šimralem stav primárních voleb v krajích a navrhne Republikovému předsednictvu ke schválení prodloužení termínu dle aktuální situace. Vítek Šimral tuto informaci následně předá předsedům krajů a krajským koordinátorům. Zvažujeme nutnost intenzivního fundraisingu - návrh modelu, kdy podpora centrály - mediálního odboru, bude podílovou částkou z vybraných peněz, zastropována určitou částkou. Např. za každou jednu vybranou korunu centrála nabídne 50 haléřů do výše 100 tisíc Kč (toto je pouze příklad, pirátský budget je opravdu omezený).

3. 1. Pirátská - podklady pro KK
Na základě setkání Ivana Bartoše s Janem Novákem a Ljubou Polákovou z kontrolní komise má Šárka za úkol zjistit jaké materiály a v jaké formě je potřeba dodat. Na základě toho Republikové předsednictvo stáhne svůj dosavadní požadavek na kontrolní komisi a připraví nový.

4. Vypořádání mimořádné odměny za kampaň
Ljuba Poláková stále není dořešena - Šárka Ljubu popožene a ihned, jak bude dodán podklad k proplacení, vyplatíme již dříve schválenou odměnu.

5. Návrh Krajského předsednictva na vyloučení Ivana Jurky ze strany
Republikové předsednictvo je o vývoji situace informováno. Ivan se potkal s Lukášem Findeisem, Ivanem Jurkou a Vítem Šimralem a diskutovali nález Kontrolní komise. Možnosti byly Ivanu Jurkovi sděleny, byl informován o dalším postupu. Celá věc byla postoupena Rozhodčí komisi

6. KS Vysočina
Krajské sdružení Vysočina aktuálně nemá Krajské předsednictvo, které v plné míře zastupuje Republikové předsednictvo, které zároveň apeluje na KS Vysočina, aby co nejdříve zvolili svého zástupce.


7.Komunikace KS Střední Čechy
Dojde k setkání 2 členů Republikového předsednictva s Krajským sdružením Střední Čechy. Jedno z témat bude vyřizování kontaktů. Do konce měsíce informace, kam se jednání posunula.

8. Návrh 1. kola PaRO
Republikové předsednictvo
 • v souladu s § 5 PaRo navrhuje republikovému výboru následující usnesení: Republikový výbor zahajuje 1. kolo participativního rozpočtování v roce 2018 s těmito parametry:
  * Termín pro podání přihlášek: na základě rozhodnutí RV 25 dnů od schválení
  * Rozpočtový strop: 500 000,- Kč
  * Počet hlasů na člena: 3 (tři)
  * Výše prostředků na hlas: 250,- Kč
  (Výše prostředků na jednoho člena je tedy 750,- Kč, na tři 2 250,- Kč.)
  * Nejpozdější přípustný termín ukončení projektu: 1.12. 2018
  Minimální výše prostředků na projekt je 10 000,-
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík
Omluveni: Jakub Michálek, Mikuláš Peksa

9.Prověření podnětu k Čapímu hnízdu
Republikové předsednictvo prosí Lukáše Blažeje o prověření tohoto podnětu

10. Volební výbor
Republikové předsednictvo by rádo do konce měsíce předalo celorepublikový aktualizovaný program, v řešení je i merch a další drobnosti. RP souhlasí, že asistentka Šárka Altmanová bude do doby, než bude vybrán koordinátor s danou agendou vypomáhat Volebnímu výboru.

11. Aktuální stav PICE
10.4. komise k PICE odhlasovala usnesení, které bude co nejdříve zveřejněno. Republikové předsednictvo bylo s jeho výsledkem obeznámeno.


12. Žádost o finanční podporu v senátní kampani pro okrsek 78 (Zlín)
Republikové předsednictvo bod odkládá pro hlasování per rollam - Mikuláš Ferjenčík, který žádost podal, musí nejdříve dodat přesný rozpočet kampaně.


13. Schválení finančního daru od Bohemiasoft
RP bod odkládá pro hlasování per rollam až Radek Holomčík zjistí detaily, due diligence
Odloženo, schválíme na redmine Radek Holomčík zjistí detaily, due dilligence (Šárka pomůže a projde vlastnickou strukturu)

14. Drobné úpravy usnesení ke garantům
Odhlasováno per rollam.

Seznam úkolů:
Republikové předsednictvo
Update k setkání s KS Střední Čechy


Šárka Altmanová
Informuje PKS, PMS a KODO, že návrh 1. kola PaRO je již v podatelně a v polovině května by měli mít hotové projekty
Pomoci dotáhnout výběrko na prokuristu 1P
Zjistit od Honzy Nováka, jaké materiály je třeba dodat KK
Kontakt Ljuby Polákové ohledně odměny


Olga Richterová
Předání prosby naLukáše Blažeje


Ivan Bartoš
Probrat s Vítkem Šimralem stav primárek a předložit prodloužení termínu - spleněno


Mikuláš Ferjenčík
dodat přesný rozpočet kampaně ke své žádosti o podporu při volbách do senátu ve Zlíně


Radek Holomčík
Zjistí detaily ke schválení finančního daru od Bohemiasoft s.r.o., due diligence - pomůže Šárka
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 250
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva

Místo konání:Poslanecká sněmovna
Den a čas konání:16.4.2018 11:00 - 12:10
Přítomni :Ivan Bartoš, Olga Richterová (Jakub Michálek od bodu 6)
Po telefonu :Radek Holomčík, Mikuláš Peksa
Omluveni:Jakub Michálek (do bodu 6)

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Radek Holomčík

Agenda
 1. Upgrade team
 2. Kontrola úkolů z minulého jednání
 3. Schválení výdaje mediálního školení
 4. Senát, komunikační kanály a tabulka tisků
 5. Setkání s garanty
 6. Změna ve Výboru vlády pro rovné zastoupení žen a mužů
 7. Nabídka Přemysla Perglera - konzultantská spolupráce
 8. Schválení výroční zprávy
  Úkoly
1. Upgrade
K bodu přizván Michal Novák. Je potřeba realizovat velký kick-off meeting RP se zástupci odborů, vylepšit komunikaci a dát společným schůzkám pravidelný rámec. Kromě sjednání konkrétního termínu jednání, je třeba vytipovat kritické oblasti + co se bude přednostně řešit. Při kandidatuře byla dána určitá vize jednotlivých odborů, někdy je ale odborová činnost prováděna ad hoc a vše se řeší operativně, zejména z časových důvodů - je potřeba zapracovat na vizích.

Na doporučení Upgrade týmu zavedeme schůzky vedení týmů odborů a RP - časový plán odborů, kritické věci, žhavé věci k plnění v rámci transformace a upgrade. Abychom se mohli posouvat, potřebujeme popis procesů, abychom měli pro každý odbor časovou osu dodávek a mohli sledovat progres - abychom se přesunuli z krizového režimu a operativy do fungování na základě vizí. Klíčovým faktorem na profesionalitě fungování odborů je časový fond vedoucích odborů.

Fundraising - toto všechno se nepovede, pokud na to nebudou peníze. Peněz je méně, než to může vypadat. Postoje jsou zatím rozpačité, nicméně Michal je přesvědčen, že bez toho to nepůjde. Je třeba přinést více peněz do strany pro vyšší profesionalizaci. Michal si od Jirky Hoskovce vyžádá materiály pro propagaci k fundraisingu.
Republikové předsednictvo:
 • vyhlašuje společnou schůzku RP a odborů dne 4.5. 2018 od 15 do 18 hod. Probírat se budou strategické cíle odborů a časový plán, včetně klíčových bodů s výhledem na cca půl roku dopředu.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa
Proti: nikdo
Omluveni: Jakub Michálek

O termínu konání odbory informuje Šárka, rezervuje malou zasedačku.

Do této doby je třeba mít hotový strategický dokument s prioritami.

2. Kontrola uložených úkolů

Republikové předsednictvo
Update k setkání s KS Střední Čechy - odloženo


Šárka Altmanová
-Informuje PKS, PMS a KODO, že návrh 1. kola PaRO je již v podatelně a v polovině května by měli mít hotové projekty - hotovo
-Pomoci dotáhnout výběrko na prokuristu 1P - hotovo
-Zjistit od Honzy Nováka a Ljuby Polákové jaké materiály je třeba dodat KK - hotovo
-Kontakt Ljuby Polákové ohledně odměny - hotovo


Olga Richterová
]Předání prosby na Lukáše Blažeje - předáno, Lukáš na to však nemá prostor


Ivan Bartoš
Probrat s Vítkem Šimralem stav primárek a předložit prodloužení termínu - splněno


Mikuláš Ferjenčík
Dodat přesný rozpočet kampaně ke své žádosti o podporu při volbách do senátu ve Zlíně - zatím dodáno nemáme, dokud nebude rozpočet, nebude záměr odhlasován


Radek Holomčík
Zjistí detaily ke schválení finančního daru od Bohemiasoft s.r.o., due diligence - Radek dotáhne, dá RP doporučení a zašle odkaz na odhlasování


3. Schválení výdaje mediálního školení
Republikové předsednictvo
 • schvaluje výdaje ve výši 25 tisíc na mediální školení pro krajské mediální odbory
  a koordinátory (viz. https://redmine.pirati.cz/issues/1037) z rozpočtové položky 212800001 Provozní výdaje mediálního odboru
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richerová, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa
Proti: nikdo
Omluveni: Jakub

4.Senát, komunikační kanály a tabulka tisků
Je třeba zajistit výstup z jednání klubu pro “Pirátské senátory” v jednodušším formátu (o co jde, číslo tisku, odkaz na eklep, stanovisko pirátů, TZ pokud je), argumentace, důvod, doporučené hlasování klubu v případě, že nebylo projednáno - datum, kdy se o tom rozhodne + zodpovědný gesční poslanec. Mělo by vzniknout online - update vždy po jednání klubu - musí být i aktivní info, podle toho, co dotčení potřebují (body do mailu? tabulka?).

Po jednání klubu 17.4. vyrobíme prototyp, předáme někomu z aparátu, zkusíme to lidem poslat a uvidíme, zda takto bude vyhovovat, nebo budou mít jiné potřeby.

5.Setkání s garanty
RP si uvědomuje, že je potřeba setkání RP a garantů, Radek naplánuje zřejmě také na 4.5. a informuje zbytek předsednictva.

6.Změna ve Výboru vlády pro rovné zastoupení žen a mužů
RP bere na vědomí výměnu Mikuláše Peksy za Františka Kopřivu ve Výboru vlády pro rovné zastoupení žen a mužů. Olga Richterová zůstává jako náhradnice.

7.Nabídka Přemysla Perglera - konzultantská spolupráce na tvorbě národní strategie Pirátů
Stejně jako v případě jiných podobných záležitostí odkazuje RP tuto věc na Michala Nováka.

8.Schválení výroční zprávy a příspěvek na mandát
Jelikož úřad schválil naší výroční zprávu, je MFČR oprávněno vyplatit příspěvek na Q1/2018 na mandát. Tobias Esner tedy odeslal Ivanovým jménem žádost. RP je informováno a zároveň děkuje všem, kteří se na přípravě podíleli.

Úkoly

Republikové předsednictvo
Posílení dobrovolnického právního týmu koncipientů na dílčí úkoly pro případy jako promlčení Čapího hnízda, Hoppr a FAU atd. resp. uložení řešení úkolu.

Po jednání klubu 17.4. zadat výrobu prototypu výstupů z jednání klubu pro “Pirátské senátory” a prověření, zda v této podobě vyhovuje.

Update k setkání s KS a Střední Čechy

Šárka Altmanová
Dořeší se Štěpánem prosbu Iva Vlasatého z ČePiCe

Informovat o termínu konání schůzky RP a odborů, rezervace malé zasedačky

Olga Richterová
Ověří od Renaty, zda jí zasílané TZ takto stačí

Radek Holomčík
Zaplánování setkání s garanty a info zbytku RP
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 250
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

DODATEČNÉ ZVEŘEJNĚNÍ:

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: pondělí 26. 2. 2018, 11:00h
Přítomni: Předseda Ivan Bartoš, 1. místopředsedkyně Olga Richterová, 3. místopředseda Jakub Michálek (do konce projednání bodu č. 6.), 4. místopředseda Mikuláš Peksa (mumble),
Omluveni: 2. místopředseda Radek Holomčík

Agenda
 1. Memorandum
 2. Odsouhlasení nákladů na fotografování
 3. Smlouva MO s Jiřím Hoskovcem
 4. Odměny pro vedoucí AO
 5. Upgrade - nové požadavky M. Nováka
 6. Rozpracování strategie
 7. Odměna pro Ljubu Polákovou
1. Memorandum
Projednán návrh textu memoranda. Dohodli jsme se na vyškrtnutí věty, která by negovala dohodu na členství v klubu, probírali jsme čl. 2 kodexu senátora. Došli jsme k závěru, že jde o obecné zásady, které jsou v zásadě přijatelné, a vzhledem ke stavu vyjednávání není už na místě provádět zásadní změny.

Návrh usnesení:
Republikové předsednictvo:
 • schvaluje text memoranda o spolupráci Pirátů a SEN 21 vyjma poslední věty v bodu 4) odst. 2.
 • ukládá Ivanu Bartošovi, sdělit výše uvedené V. Láskovi,
  ukládá Ivanu Bartošovi předložit po dohodě s V. Láskou text memoranda k projednání RV a následnému hlasování CF v referendu.
Usnesení bylo schváleno.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa
Omluven: Radek Holomčík.

Memorandum o spolupráci mezi Českou pirátskou stranou a hnutím SENÁTOR 21

Zástupci České pirátské strany (dále jen „Piráti“) a hnutí SENÁTOR 21 (dále jen "SEN 21") uzavírají memorandum o společném postupu při volbách do Senátu v letech 2018 a 2020:

1) Piráti a SEN 21 budou koordinovat nominace svých kandidátů ve volbách do Senátu Parlamentu ČR. Koordinace povede v první řadě k nekonkurenci kandidátů obou stran memoranda v jednotlivých volebních obvodech. Dále pak k vzájemné podpoře kandidátů druhou stranou/hnutím. Podpora je podmíněna schválením kandidáta členskou základnou druhé strany/hnutí. Podmínky podpory každého kandidáta budou stanoveny ve smlouvě o podpoře.

2) Cílem Pirátů a SEN 21 je dosáhnout široké vzájemné podpory svých kandidátů, jejich úspěchu ve volbách a následně založení společného senátorského klubu.

3) Spolupráce Pirátů a SEN 21 v letech 2018 a 2020 v senátních volbách je podpořena i nekonkurencí stran memoranda v jiných volbách v daném časovém období. Kdy SEN 21, jako platforma nezávislých osobností na poli Senátu, deklaruje, že nemá ambice kandidovat v budoucnu ve sněmovních či komunálních volbách.

4) V případě vzniku společného senátorského klubu bude tento zcela samosprávný. Veškeré podmínky, organizační i programové záležitosti klubu budou rozhodovány zvolenými senátory a strany memoranda si své požadavky budou prosazovat prostřednictvím svých nominantů. Strany memoranda však deklarují shodu na těchto základních principech fungování společného klubu:

Klub bude tvořen zejména úspěšnými kandidáty obou stran, kteří získali i podporu druhé strany/hnutí. Dále kandidáty strany/hnutí, kteří podporu druhé strany nezískali. Má-li u takovéhoto kandidáta jedna ze stran výhrady k jeho členství v klubu, sdělí si je strany ještě před konáním voleb. Na členství ve společném klubu senátora nenominovaného ani jednou ze stran, se musí strany memoranda shodnout. Strany memoranda však musí respektovat, pokud se v otázce členství ve společném klubu úspěšní kandidáti, kteří měli podporu obou stran memoranda a stávající tři senátoři, jejichž identita je stranám memoranda známa, jednomyslně shodnou na odlišné úpravě otázky členství ve společném klubu, než jest ta uvedená v tomto bodě memoranda.

Společný klub a senátoři v něm zvolení, budou fungovat dle Kodexu senátora hnutí SEN 21 a Demokratického minima Pirátu. Strany memoranda deklarují, že tyto jejich základní dokumenty nejsou v žádném rozporu. Po založení společného senátního klubu senátoři zvolí "seznam priorit", které budou společně v rámci svého mandátu a fungování klubu prosazovat. Na tomto seznamu priorit se musí jednomyslně shodnout všichni členové společného klubu. A žádná ze zvolených priorit nesmí být v rozporu se základními programovými pilíři Pirátů a základními hodnotami hnutí SEN 21.

5) Kandidáti jsou odpovědni směrem ke svým nominujícím stranám.

2. Odsouhlasení nákladů na fotografování
Republikové předsednictvo:
 • schvaluje záměr - fotografování nového RP - s náklady dle faktury.
Usnesení bylo schváleno.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa
Omluven: Radek Holomčík,

3. Smlouva MO s Jiřím Hoskovcem
Republikové předsednictvo:
 • bere na vědomí výhrady k tomu, že hodnotící komise v případě zástupce vedoucího mediálního odboru neměla 3 členy, jak požadují pravidla hospodaření,
 • ruší rozhodnutí vedoucího mediálního odboru o výběru jeho zástupce,
 • ukládá vedoucímu mediálního odboru jmenovat novou 3člennou komisi a dokončit výběr z již přihlášených uchazečů.
Usnesení bylo schváleno.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa
Omluven: Radek Holomčík

4. Odměny pro vedoucí AO
Vyřešeno ve vlákně v Redmine: https://redmine.pirati.cz/issues/9535#change-33438

5. Upgrade - nové požadavky M. Nováka
Proběhla diskuze nad žádostí M. Nováka ohledně úpravy parametrů jeho smlouvy.

6. Rozpracování strategie
Usnesení k rozpracování strategie
Republikové předsednictvo:
 • ukládá Olze Richterové pokračovat v jednání k uzavření smlouvy - finální text bude předložen republikovému předsednictvu,
 • ukládá Jakubu Michálkovi vytvořit sdílený dokument k přípravě strategie strany (strategické cíle, strategie a strategické úkoly - dle standardu SMART přiřazené konkrétním týmům), tak, aby byl návrh strategie hotov do konce dubna,
 • ukládá volebnímu manažerovi a volebnímu výboru navrhnout do sdíleného dokumentu strategii týkající se komunálních voleb,
 • ukládá příslušným členům předsednictva a vedoucím odborů zajistit návrh strategie do sdíleného dokumentu - strategie týkající se jejich gescí,
 • ukládá průvodci upgradem a strategickému týmu koordinovat tvorbu strategie podle předchozího bodu,
 • ukládá vedoucím odborů poskytnout součinnost potřebnou k plnění tohoto usnesení.
Usnesení bylo schváleno.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa
Omluven: Radek Holomčík

7. Odměna pro Ljubu Polákovou
V rámci akce dílčích odměn za volby RP spolu s vedoucími odborů identifikovalo dodatečné odměny za činnost konkrétních lidí pod jednotlivými odbory. Historicky a zejména v období voleb Ljuba Poláková obsluhovala pirátský info email a telefonickou infolinku. Tato činnost však byla opomenuta.

RP došlo k závěru, že je třeba se spravedlivě vypořádat s odměnami za práci během voleb, zvláště se zřetelem na práci L. Polákové, za kterou děkujeme.
Republikové předsednictvo:
 • ukládá M. Kučerovi, aby L. Polákové navrhl odměnu za odvedenou práci během voleb.
 • konstatuje, že odpovídání na dotazy veřejnosti přes kanály nepatří primárně pod gesci AO, a má spadat pod “odpovídače” MO podobně jako tomu je například v rámci správy našich facebookových či twiterový účtů.
 • ukládá Ivanu Bartošovi informovat vedoucího MO o převodu této agendy.
Usnesení bylo schváleno.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Mikuláš Peksa
Omluven: Radek Holomčík, Jakub Michálek
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 250
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva
Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 23.4. 2018, 11:00
Přítomni : Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík (do konce bodu 3), Jakub Michálek, Mikuláš Peksa (do konce bodu 3)
Omluveni: Radek Holomčík (od bodu 4), Mikuláš Peksa (od bodu 4)

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Olga Richterová

Agenda
 1. Kontrola uložených úkolů
 2. Upgrade a strategie - poznámky od Olgy
 3. Strategie - poznámky od Jakuba
 4. Oslava založení České Pirátské strany
  Úkoly

1. Kontrola uložených úkolů

RP
Posílení dobrovolnického právního týmu koncipientů na dílčí úkoly - probrána možnost najmutí posily na full time, nyní však nehoří, lze řešit i jinak, bere si na starost Jakub.

Po jednání klubu 17.4. zadat výrobu prototypu výstupů z jednání klubu pro “Pirátské senátory” a prověření, zda v této podobě vyhovuje - řešila Olga, nějaké materiály již k dispozici jsou, ale nevíme, jak jsou spokojení, Šárka zjistí od Matouše, zda je třeba něco doplnit

Update k setkání RP a KS Střední Čechy - Radek se potkal s Antonínem Schejbalem, je samozřejmě věcí předsednictva KS, s kým KS chce nebo nechce spolupracovat, nutno je každému odpovědět, ideálně první reakce do 5 dnů (dle zásad pro týmy). Radek také finišuje doporučení ke spolupráci na koaličních kandidátkách, do příště dodá.

Šárka Altmanová
Dořeší se Štěpánem prosbu Iva Vlasatého z ČePiCe - Štěpán zatím info nedodal

Informovat o termínu konání schůzky RP a odborů, rezervace prostor - termín 4.5. potvrzen, konat se bude v PICE.

Olga Richterová
Ověření od Renaty, zda zaslané materiály takto stačí - jak již bylo psáno výše, zatím nemáme zpětnou vazbu, zda info takto stačí

Radek Holomčík
Naplánování setkání s garanty a info zbytku RP - zaplánovala Šárka, 4.5. od 18 hodin.


2.Upgrade + strategie Olga
Nyní je bohužel velmi malá spolupráce mezi odbory, proto začne pravidelné setkávání. Zároveň jsou nejasné náplně pozic. Nemáme popsané role projektových vedoucích. Může se stát, že bude problém s předáním. U předávání musí být daný deadline. Diskutováno předání práce v AO, prosíme o závazný termín nejpozději do 15.6. 2018 předání agendy nové asistentce AO. RP si je vědomo toho, že bude docházet k postupnému zaučení nástupkyně.


3.Strategie Jakub
V únoru se řešila strategie strany, která měla být předložena RV, zápis byl bohužel chybou publikován až dodatečně 23.4. Ze zápisu vyplývá pro RP povinnost sestavit strategický dokument. Jakub dokument připravil pro FO, aby mělo RP přehled, jak zpracovat pro další odbory. Jakub zdůrazňuje, že je třeba poté připravit rozpočet pro rok 2019 na základě strategie, a pro vyhodnocování je třeba uvést klíčové metriky. Ostatní členové RP si připraví podklady pro své odbory. Materiál musí být hotov do 2.5. na příští RP, a pak na 4.5., aby se dalo na schůzce s odbory probrat.

4.Oslava založení České Pirátské strany
Šárka zajistí organizaci akce 17. června k oslavě založení České Pirátské strany. Předpoklad je místo s veřejným ohništěm, abychom mohli např. opékat buřty, řešit budeme i “mokrou variantu” se stany. Šárka se domluví s Michalem Jokešem a sestaví organizační tým.

Úkoly

Šárka
- u Matouše ověří jak jsou senátoři spokojeni s infem od PK
- zaštítí organizaci Pirátských narozenin
- dořeší se Štěpánem Iva Vlasatého z ČePiCe
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 250
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva
Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 2.5.2018 16:00 do 18:00 a 3.5. od 9:30 do 11:30
Přítomni : Ivan Bartoš, Mikuláš Peksa (přítomen pouze 2.5.), Olga Richterová (3.5. po telefonu do poloviny bodu 3), Jakub Michálek
Po telefonu: Radek Holomčík

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Radek Holomčík

Agenda
 1. Sídlo strany PiCe
 2. Upgrade tým + Michal Novák a Michal Zachar
 3. Pirátská strategie 2020


1. Sídlo strany - PiCe

Ideální výhled je otevření PiCe v září 2018, pokud vše půjde dobře.
Republikové předsednictvo Pirátů
 1. bere na vědomí informace o novém Pirátském centru - aktualizaci záměru na sdružený pronájem včetně informace o výsledku otevřeného výběrového řízení, ve kterém byla komisí doporučena nabídka obch. spol. IDS Praha, objekt přízemí Na Moráni 3, Palackého náměstí,
 2. souhlasí se složením zálohy na pronájem objektu podle bodu 1. ve výši 240 tis. Kč a případným podpisem rezervační smlouvy, bude-li pronajímatelem vyžadována, přičemž z důvodu zajištění exkluzivity bude záloha složena neprodleně po schválení tohoto usnesení, a předkládá republikovému výboru návrh na dodatečný souhlas s tímto jednorázovým výdajem a jeho promítnutím do navýšení celkových nákladů záměru; zálohu složí 1. Pirátská, s.r.o. z účelové půjčky od strany na tento účel, která se tímto usnesením schvaluje,
 3. souhlasí s tím, že nečerpaná část záměru RV 01/2018 na nové sídlo strany (za leden 2018 až květen 2018), tj. částka 208 tis. Kč ročně, bude využita na potřebnou rekonstrukci pronajímaného prostoru, a dále tento záměr kvůli nepředpokládané potřebě investičních nákladů na rekonstrukci dodatečně navyšuje o částku 100 tis. Kč (§ 11 odst. 5 pravidel hospodaření),
 4. bere na vědomí žádost obch. spol. 1. Pirátská s.r.o. o poskytnutí účelového investičního úvěru ve prospěch obch. spol. 1. Pirátská s.r.o. za účelem rekonstrukce prostor nového Pirátského centra v Praze, ve kterých budou zřízeny kanceláře poslanců Pirátů zvolených v Praze a Středočeském kraji, sídlo strany, krajské centrum Pirátů v Praze a retailový prostor,
 5. souhlasí se záměrem poskytnutí účelového investičního úvěru podle bodu 4 s parametry: výše úvěru 300 tis. Kč, úrok 0 % ročně, splatnost 3,5 roku, rovnoměrné rozložení na 4 stejné splátky - vždy po roce od úvěru a poslední splátka ke dni splatnosti; podmínkou vyplacení jistiny je uzavření nájemní smlouvy zakládající nájemní právo k prostoru Na Moráni 3 v přízemí ve prospěch obch. spol. 1. Pirátská s.r.o.; za stranu bude podepsána jedna úvěrová smlouva, kterou podepíše po schválení tohoto záměru republikové předsednictvo,
 6. schvaluje rozpočtové opatření spočívající v tom, že v rozpočtu centrály na rok 2018 se rozpouští rezerva (§ 15 odst. 1 písm. d) rozpočtových pravidel): z položky Rezerva předsednictva, pol. 212500901, se částka 370 tis. Kč přesouvá do položky Nájem a provoz sídla strany, pol. 212600402,
 7. pověřuje místopředsedu Jakuba Michálka podpisem smlouvy o úvěru podle tohoto usnesení a usnesení jiných rozpočtových jednotek, ukládá mu předložit finální verzi smlouvy o pronájmu republikovému předsednictvu a ukládá mu předložit žádost o souhlas podle bodu 2 republikovému výboru.

Zdůvodnění:

Vybraný objekt má výbornou polohu přímo na MHD, je kousek od Náplavky a dobře plní hlavní cíl přiblížit politiku lidem. Jeho nevýhodou je nutnost investice do rekonstrukce, kterou zajišťuje obch. spol. 1. Pirátská s.r.o., dceřiná firma Pirátů. Jde o poměrně komplikovaný projekt, který je podrobně zmapován zde, se kterým doporučuji se seznámit, pokud chcete znát podrobnosti. Aby bylo možné objekt připravit k nájmu (rekonstruovat, např. i změnami některých zdí), je třeba využít nevyužitou část záměru na pronájem krajského centra (leden 2018-duben/květen 2018) na rekonstrukci, a dále je třeba navýšit celkovou hodnotu záměru. Náklady rekonstrukce odhadujeme cca 70-100 tis. Kč na jednu poslaneckou kancelář (odhad z konzultace s dalšími poslanci) + náklady na rekonstrukci společných prostor, které sdílí krajské sdružení Praha s centrálou a 1. Pirátskou s.r.o. Celkový úvěrový rámec 1P by měl být 700 tis. Kč, z toho 300 tis. Kč KS Praha, 300 tis. Kč RP a 100 tis. Kč KS Středočeský kraj. Vzhledem k tomu, že poslanci čekají na krajské kanceláře již půl roku a jde o komplikovaná jednání s mnoha aktéry, bylo by vstřícné tuto půjčku poskytnout, protože bez rekonstrukce nebude Pirátské centrum provozuschopné.

Navrhuje se podepsat smlouvu o rezervaci rovnou, tj. uhradit také částku 240 tis. Kč, kterou požaduje pronajímatel, abychom o vybraný objekt nepřišli a mohli dojednat finální smlouvu. Tato částka je dosud kryta záměrem na pronájem sídla strany, nicméně vzhledem k uzavření smlouvy od května/června lze předvídat, že o tuto nepředvídanou částku bude nutné navýšit záměr, jinak by v budoucnu nebylo možné podepsat samotnou nájemní smlouvu, což se předkládá republikovému výboru ke schválení s předpokladem, že před podpisem nájemní smlouvy již bude rozšíření záměru schváleno republikovým výborem (§ 11 pravidel hospodaření).

Závěrem připomínám, že nejde o spotřebovaný výdaj, ale půjčku, takže náklady se krajskému sdružení během několika let vrátí. Strana má volných prostředků v rozpočtu dostatek, jak vyplývá z navrženého rozpočtového opatření. Smyslem rozpočtového opatření je vytvořit prostředky pro navýšení záměru (100 tis. Kč), složení rezervačního depozitu (240 tis. Kč) a dorovnání spotřebovaných výdajů na staré Pirátské centrum v Řehořově ulici (cca 30 tis. Kč), celkem tedy 370 tis. Kč.


Návrh byl přijat.
Pro:Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa, Jakub Michálek
Proti: nikdo

2.Upgrade tým + Michal Novák a Michal Zachar

Michal Zachar vystoupil s připomínkami a doporučeními, které RP vyslechlo a přidalo své postřehy. RP se shoduje, že je třeba věnovat více času ne jen čistě provozu, ale i filosofii a dlouhodobému fungování, storytellingu atd.

3.Pirátská strategie 2020
U bodu je přítomen Michal Novák v obecné rovině strategie. Strategie jednotlivých odborů budou projednány 3.5. od 9:30.

Jednání přerušeno do 3.5. 9:30
Pro - všichni
Proti - nikdo

Pokračování bodu 3. Pirátská strategie 2020
Projednány cíle strany, strategie Upgrade týmu za přítomnosti Michala Nováka, diskutována strategie Mediálního odboru, Administrativního odboru (Olga R. s Martinem Kučerou vyladí a strategii dotáhnou), Volebního výboru (Radek Holomčík ještě dopracuje) a Personálního odboru (I zde Radek dopracuje konkrétní kritéria). Ostatní agenda bude prodiskutována před společnou schůzkou RP a odborů.

Detailnější výstupy budou probrány s vedoucími odborů na společné schůzce 4.5.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 250
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Po společné schůzce Republikového předsednictva a garantů dne 4.5. 2018 došlo ke schválení následující změny usnesení ke garantům ze dne 26.3. 2018, kde v bodě č. 6. u přílohy 4. přidává 3 nové řádky zdrojů
Republikové předsednictvo
 • schvaluje změnu usnesení ke garantům, kde v bodě č. 6 u přílohy č. 4 přidává 3 řádky zdrojů viz níže
stažený soubor.png
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Mikuláš Peksa, Jakub Michálek, Radek Holomčík
Proti: nikdo
Omluveni: Olga Richterová
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 250
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 14.5.2018, 11:00
Přítomni : Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek
Po telefonu: Radek Holomčík (do konce bodu 2), Mikuláš Peksa

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Mikuláš Peksa

Agenda
 1. Upgrade team
 2. Změna předpisu o zřízení komisí a odborů - úprava úkolů garanta
 3. Přesměrování rezerv - výdaje transformace
 4. Mimořádné zasedání RV 15.5.
 5. Záměr na pořádání RV
 6. Asistent RV
 7. Účast člena RP na zasedání RV 19.-20.5.
 8. Další schůzka RP a odborů
 9. Návrh Pirátské strategie 2020 za ZO
 10. Administrativní odbor - návrh strategického dokumentu a situace na AO
 11. Hlasování na Heliosu
 12. Citlivost zveřejňovaných informací
 13. Řešení podání Kontrolní komisi

1.Upgrade tým
S Michalem Novákem probrána optimalizace toho, jak mají být určovány a komunikovány požadavky RP na pozici vedoucích odborů. RP bere na vědomí, že postupně vznikají popisy náplně práce daných odborů. RP dává termín do příštího zasedání RP (21.5. od 10 hod), doplní vlastním katalogem požadavků na vedoucí odborů. Šárka poté odešle za celé RP. Michal Novák dodá do víkendu slíbený dokument směrem k RP, aby mohlo dojít k prostudování před dalším RP.

2.Změna předpisu o zřízení komisí a odborů - úprava úkolů garanta
Republikové předsednictvo
 • předkládá Celostátnímu fóru následující návrh:
V § 2 předpisu o zřízení komisí a odborů zní odstavec 1 takto:
(1) Garant se v rozsahu své působnosti podílí na informování veřejnosti, odpovídá na odborné otázky jménem strany a řídí příslušné pracovní skupiny účastní se činnosti resortního týmu. V případě sporu s jiným garantem se garant řídí rozhodnutím celostátního fóra nebo republikového výboru a, není-li takového rozhodnutí, rozhodnutím republikového předsednictva.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa
Proti: nikdo

Krátké zdůvodnění:
Je třeba provést organizační změnu v návaznosti na to, že jsme získali poslance ve sněmovně. Máme teď nepořádek v tom, jak mají fungovat resortní týmy a tahle nepřehlednost komplikuje členům zapojení do práce týmů. Organizaci politické práce resortech vidíte na obrázku dole - z toho je jasné, že jsou lidé sice rozděleni do resortů, ale resorty nemají svého vedoucího.
Protože vedle garantů dvou typů máme nově i gesční poslance, není nutné trvat na tom, aby vedoucí resortního týmu byl garant, ale může jím být i gesční poslanec (příp. i jiná osoba, což předsednictvo ovšem nenavrhuje), což je podstatou navrhované změny.
Podstatné je, aby daná skupina bude mít skutečného vedoucího, který je zodpovědný za projednání návrhů ve skupině, za to že má tým kontaktní osobu pro členy a je zodpovědný, aby byly na klub či předsednictvu zasílány již předjednané návrhy.
Na webové stránce bude u každého resortního týmu uveden jeho vedoucí (příp. zástupce či koordinátor), aby bylo zapojení pro členy a lidi z venku co nejjednodušší.

Snímek obrazovky 2018-05-14 v 17.36.29.png

Podrobné zdůvodnění:
V organizaci politické agendy vznikl nepořádek, který brání členům se zapojit do politiky. Máme aktuálně dva druhy garantů a navíc jsme skvěle uspěli ve volbách, a máme tedy i gesční poslance. Je potřeba, aby
všichni tito lidé úzce spolupracovali v jednom týmu - dvojkolejnost by byla neefektivní a také riziková,
vznikla jedna webová stránka, kde budou informace o všech resortních týmech a každý člen měl co nejjednodušší možnost se zapojit (viz draft této stránky),byla jedna konkrétní zodpovědná osoba za vedení resortního týmu (která může mít samozřejmě k ruce svého zástupce nebo asistenta).
Proto jsme zřídili 15 resortních týmů pro oblasti podle ministerstev. V resortních týmech má být zejména gesční poslanec, který se práci věnuje na plný úvazek, a odborný garant, který je typicky zaměstnán v příslušné odborné profesi. Je na těchto týmech, aby si samostatně určili vedoucího týmu, který bude zodpovědný za to, že se skupina schází a včas dodává výsledky ve svém resortu (vyjadřuje se k tiskům ve sněmovně a na vládě, diskutuje odborné otázky apod.). Tímto vedoucím může být buď gesční poslanec nebo garant, tak jak se tato skupina dohodne - podrobnosti viz dále v rozhodnutí předsednictva.
Systém garantů jsem navrhl ke zřízení v roce 2012, přičemž v té době jsme neměli žádné placené lidi ani poslance a systém spočíval v tom, že ke každému bodu dlouhodobého programu jsme měli jednu osobu volenou celostátním fórem. Záhy se ukázalo, že tento systém nefunguje, protože garantů mělo být 28, což jednak nejde vést a jednak by musely probíhat neustálé volby a takto vysoký počet volených pozic (s dalšími minimálně 28 volenými funkcionáři ve straně) se ukázal jako neadekvátní. V roce 2015 jsem tedy inicioval zjednodušení, na základě kterého pak předsednictvo schválilo, že garanti budou jmenováni podle resortů (ministerstev + informatika). Ve funkci zůstalo i několik garantů dlouhodobého programu, kteří ovšem spolupracují s resortními garanty.
Po volbách byla na společném zasedání republikového výboru a poslaneckého klubu v Lipnici diskutována otázka snadného zapojení členské základny do práce sněmovny, kde byla diskutována mimo jiné teze o tom, že by nemělo docházet ke štěpení garantů a gesčních poslanců do různých týmů, ale že by naopak měli spolupracovat v jednom resortním týmu - už proto, že pokud garant bude dlouho dělat něco, s čím poslanec nebude souhlasit, tak mu to poslanec nepředloží a celá práce by tak přišla vniveč. V návaznosti na to republikové předsednictvo rozhodlo o nové organizaci garantů; toto rozhodnutí také shrnuje materiální zázemí, které může garant využít pro svoji práci. Návrh, který teď předkládáme celostátnímu fóru, jsme předkládali také republikovému výboru, ale ten se po 45denní rozpravě, která se točila na tématu peněz pro garanty, k návrhu neusnesl, proto ho předkládáme celostátnímu fóru přímo.
Systém resortních týmů, jak ho schválilo předsednictvo, jistě může fungovat. Je však nejprve potřeba zajistit, že garant bude součástí resortního týmu, ale nebude muset nutně stát v čele (v čele resortního týmu nemůže být už proto, že v některém resortu je více garantů, garant volebního programu a garant bodu dlouhodobého programu). Podle usnesení republikového předsednictva, které garanty řídí a úkoluje, se má resortní tým sejít samostatně a dohodnout se na tom, kdo bude mít zodpovědnosti vedoucího. Pro předsednictvo je prioritou, aby na webu byly aktuální a transparentní informace o práci jednotlivých skupin a jejich výsledcích, tj. hlavně aby odpovídaly skutečnosti (některé resorty pracují v jednom týmu, např. evropské záležitosti, zahraničí a obrana).


3.Přesměrování rezerv
Republikové předsednictvo
 • Republikové předsednictvo v souladu s RoPr § 15 potvrzuje přesun 690 000,- Kč ze své rezervy do nové položky Výdaje transformace s níž hospodaří "strategický tým". Také ukládá tomuto týmu přiměřeně o sobě zveřejnit informace dle organizačního řádu a zásad týmové spolupráce.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa
Omluveni: Radek Holomčík

4. RV mimořádné 15.5.
Jakub seznámil zbytek RP o důležitých info před mimořádným zasedáním RV 15.5. a s dalším postupem schvalování zakázky.

5. Záměr na pořádání RV

Republikové předsednictvo
 • souhlasí se záměrem na výdaje spojené s pořádáním zasedání republikového výboru ve výši 100000 Kč ročně, počínaje 1. ledna 2018.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa
Omluveni: Radek Holomčík


6. Asistent RV
Republikové předsednictvo
 • souhlasí se záměrem na pozici assistenta republikového výboru s náklady ve výši 120000 Kč ročně.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa
Omluveni: Radek Holomčík


7. Účast člena RP na zasedání RV v Jihlavě 19. - 20.5.
Za RP se po dohodě zasedání účastní Mikuláš Peksa.

8. Další schůzka RP a odborů
Další termín setkání RP a vedoucích odborů je stanoven na 1.6. od 15 h v PiCe, poté volně přejde v upgrade. Šárka pošle pozvánku RP a informuje vedoucí odborů.

9. Návrh Pirátské strategie 2020 za ZO
K bodu přizvána po telefonu Markéta Gregorová. Došlo k upřesnění priorit, které se nestihly probrat na společné schůzce RP a odborů, Markéta představila aktuální stav odboru. Republikovému předsednictvu byly zodpovězeny doplňující dotazy z připraveným podkladům.

10. Administrativní odbor - návrh strategického dokumentu a situace na AO
RP bude tlumočit připomínky k prioritám přes Olgu. Předání agendy novému asistentovi AO nutno ke 30.6.

11.Hlasování na Heliosu
Olga upozorňuje na ztracenou svobodu nehlasovat (díky zveřejňovaným seznamům). RP připomínku bere na vědomí.
Republikové předsednictvo
 • pověřuje Olgu Richterovou aby s vedením AO provedla revizi prezentační vrstvy online hlasovacího systému Helios
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olgra Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa
Omluveni: Radek Holomčík

12.Cilivost zveřejňovaných informací
Olga upozorňuje na citlivost zveřejňovaných informací i v rámci GDPR. RP bere na vědomí. Dále dbáme na absolutní trasparentnost, ale pozor na vypouštění neúplných kusých informací. Jakub dotáhne řešení této problematiky s vedením poslaneckého klubu, aby se předešlo problémům.

13. Řešení podání Kontrolní komisi
Republikové předsednictvo
 • bere na vědomí že se Kontrolní komise nevyjádřila k podání #10550 ve lhůtě stanovené organizačním řádem a vyzývá Kontrolní komisi, aby se věci věnovala.
Návrh byl přijat.
Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa
Omluveni:Radek Holomčík


Seznam úkolů:
 • RP
  Prostudování dokumentu od Michala Nováka
  Do 20.5. připomínkování strategického dokumentu + strategie PO
 • Šárka Altmanová
  Předložit celostátnímu fóru návrh ke garantům
  Organizase společného setkání RP a vedoucích odborů
 • Mikuláš Peksa
  Účast na zasedání RV 19.-20.5.
 • Olga Richterová
  Tlumočení připomínek RP směrem k AO
  Provést revizi prezentační vrstvy - Helios
 • Jakub Michálek
  Konzultace citlivosti zveřejňovaných údajů s PK
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 250
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 21.5.2018 10:00 - 13:00
Přítomni : Jakub Michálek,
Po telefonu : Olga Richterová (na bod jedna a částečně bod 2, zbytek bodu 2 fyzicky přítomna, od bodu 3 nepřítomna), Mikuláš Peksa, Radek Holomčík
Omluveni: Ivan Bartoš

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Radek Holomčík

Agenda
 1. Hlasování z podatelny
 2. Návrh strategického dokumentu
 3. Kuchařka ke kandidátkám

1.Hlasování z podatelny
Republikové předsedictvo
 • souhlasí s navýšením záměru na tisk Pirátských listů o 100 tisíc Kč, z důvodů zvýšení nákladu o 150 tis. kusů.
Návrh byl přijat.
Pro: Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Radek Holomčík
Omluveni: Ivan Bartoš, Olga Richterová


Republikové předsednictvo
 • Souhlasí s následujícím usnesením Republikový výbor:
  schvaluje záměr MO na projekt Firma za 1 den ve výši 204 tisíc korun. Schvaluje možnost poskytnout část nebo všechny tyto prostředky jako dlouhodobou účelovou zápůjčku provozovateli software - dceřině firmě 1. Pirátská s.r.o.. Bere na vědomí, že poskytnutí vratné zápůjčky je výhodnější než nevratná přímá investice, ale návratnost se může pohybovat v delších časových horizontech.
Návrh byl přijat.
Pro: Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Radek Holomčík
Omluveni: Ivan Bartoš, Olga Richterová
Republikové předsednictvo
 • souhlasí se záměrem na průběžnou online kampaň v celkové výši 400 000 Kč.
  Během sněmovní kampaně se nám podařilo zdvojnásobit počet sledujících našich FB stránek a jsou naším nejsilnějším komunikačním kanálem.
  Komunikace prostřednictvím sociálních kanálů na veřejnost je klíčová pro viditelnost Pirátů v digitálním prostoru. Piráti musí úspěšně komunikovat svou politiku vůči voličům, pečovat o ty stávající a přesvědčovat nové. Sociální sítě jsou nejen skvělým řešením pro aktivaci obsahu našich úspěchů a politiky, ale také ke komunikaci se stávajícími i budoucími voliči Pirátů napříč sociálními skupinami.
  Aby Pirátská strana nejen neztrácela své momentum, musí udržovat a vylepšovat svou pozici v této nejefektivnější reklamní ploše.
  Rozpad záměru:
  Aktivace obsahu: reklamní spend - Facebook
  200 000,-
  Aktivace obsahu: reklamní spend - Instagram
  100 000,-
  Aktivace obsahu: reklamní spend ostatní sociální sítě
  100 000,-
Návrh byl přijat.
Pro: Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Radek Holomčík
Omluveni: Ivan Bartoš, Olga Richterová
Republikové předsednictvo
 • souhlasí se záměrem na filmové a grafické práce potřebné pro mediální odbor v celkové výši 480 000 Kč.
  Tento záměr obsahuje i dříve schválené záměry RP (https://redmine.pirati.cz/issues/10398) či platbu za grafický manuál. Celkový rozklad prostředků, včetně grafického manuálu a již objednaných služeb v rámci záměru RP, které budou využity na tvorbu obsahu:
  Content: kvalitní eventové fotografie a grafiky sloužící jako reportážní kusy i podklady pro vizuály
  80 000,-
  Content: videoprodukce ve smyslu reportážních videí z eventů použitelných v rámci stranických kampaňových strategií. Animovaná a hraná videa popisující a vysvětlující pirátskou práci a otevřenou sněmovnu, volební klipy
  220 000,-
  Content: produkce grafických postů a manuálu
  180 000,-
  Content: technické zázemí pro streamy a videa ze Sněmovny a dalších akcí a jejich produkce
  100 000,-
  Grafické práce jsou zadávány ozkoušeným pirátským dodavatelům, s nimiž jsou uzavřeny rámcové smlouvy (ti zelení) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Návrh byl přijat.
Pro: Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Radek Holomčík
Omluveni: Ivan Bartoš, Olga Richterová
Republikové předsednictvo
 • souhlasí s prodloužením termínu projednávání senátní kandidatury v senátním obvodě Břeclav do 31.5.
Návrh byl přijat.
Pro: Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa
Omluveni: Ivan Bartoš, Olga Richterová

Republikové předsednictvo
 • schvaluje na základě žádosti ZIK #10794 poskytnutí částky 10 tis. Kč na Zlínskou kampaň
Odůvodnění - ZIK vyfoundraisoval 10 tis Kč, na základě 10330 tedy RP přidává 10 tis. Kč
Návrh byl přijat.
Pro: Olga Richterová, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa, Jakub Michálek
Omluveni: Ivan Bartoš
Republikové předsednictvo
 • schvaluje výdaj 15 tis. Kč z položky Provozní výdaje Republikového předsednictva na počítač k využití v rámci RP
Návrh byl přijat.
Pro: Jakub Michálek, Olga Richterová, Mikuláš Peksa
Omluveni: Ivan Bartoš, Radek Holomčík


2.Návrh strategického dokumentu
Probrána část za Personální odbor. Republikové předsednictvo prodiskutovalo připomínky. Probráno téma případného “supergaranta”, RP se k tomuto řešení nyní konsensuálně nepřiklání. Diskutována část dokumentu za Republikové předsednictvo. Probrána také přepracovaná část za Administrativní odbor. Nutno dopracovat ještě priority za Poslanecký klub.

Výstupem bude cca 5 slidů (na co se můžete těšit, mapa projektů atd.), která bude prezentována na oslavě pirátských narozenin 17.6. (Tehdy musí být dokument nasdílený, musí ho projít copywriter atd.)

Navrhovaný harmonogram:
- do 31.5. musí být finalizovaný návrh dokumentu
- do 8.6. musí být dokument návrhu hotový a připravený ke grafickému zpracování a úpravě copy
- 17.6. prezentace návrhu v rámci oslavy pirátských narozenin
- Šárka nachystá návrhy výjezdů do krajů pro setkání s MS a KS (ideálně vždy alespoň dva zástupci RP + místní poslanci) - během prázdnin (17.6. - 17.8.).
- schválení CF poté kolem 17.8. (začátkem srpna nutno vyhlásit).

3.Kuchařka ke kandidátkám
Radek připravil dokument s doporučením, prosí RP o kontrolu dokumentu, než se pošle do světa. RP s podobou doporučení souhlasí.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Odpovědět

Zpět na „Republikové předsednictvo“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host