Zastupitelská Demokracie - filosoficky...

Moderátoři: Rada resortních týmů - členové, Resortni Tym Demokracie

Pravidla fóra
Vítejte ve fóru meziresortního týmu Demokracie. Další informace najdete na internetové stránce týmu.
P.A.Semi
Návštěvník – nepatří k Pirátům

Zastupitelská Demokracie - filosoficky...

Příspěvek od P.A.Semi »

Na úvod - je to teoretický rozbor a podnět k diskusi, není to praktická záležitost na toto volební období, takže pokud máte něco důležitějšího na práci, tak se s tím zdržovat nemusíte...

Na druhou stranu, zabýváte se Demokratickými postupy, jste mladí a otevření novým nápadům, tak bych si vážil vašeho názoru nebo nesouhlasu a výtek atd... Máte-li jiný prostor k takové diskusi, tak mě přesměrujte... Až bych otravoval, tak mi to naznačte, nebudu tvrdohlavý obtížný troll...

---

Skutečná Zastupitelská Demokracie, jakožto jedna z nejlepších forem vlády, tu zatím bohužel není, nebo je jen částečně... (Zatím to tu nemá daleko od Volené Tyranie, jen délka období byla zkrácena... Pomineme Monarchii, která sice často má lepší a prospěšnější Vládce, ale vždy a nevyhnutelně pak přijde naopak mnohem horší tyran... Pomineme Teokracii (demokracii ale s právem Veta někým Moudrým), tuhle úlohu u nás nyní zastupuje Ústavní Soud, a z teoretického hlediska, kolektiv 12 Moudrých Soudců je lepší, než jeden Mudrc... A sice mají právo Veta, ale to je spíš jako záchranná brzda, ale potřebujeme také a především dobrého Řidiče... Možná ještě lepší je Stavovská demokracie, kdy každý Stav (skupina) má své vlastní vedení a nestane se, že by zástupci třeba Dělníků nebo Ekonomů určovali pravidla Lékařům nebo Studentům nebo atd... To až jindy...)

Principem Zastupitelské Demokracie je Důvěra - jako občan důvěřuji, že ten, o kom si myslím, že je nejlepší a nejprospěšnější, to bude dělat nejlépe... Je v tom i určitá Pokora, že uznám, že to sám nevím všechno nejlépe... Alespoň ale poznám, kdo to ví lépe... (Pak taky ti Zastupitelé tomu potřebují věnovat dost času rozvahám a vyjednáváním atd a nemohou se tomu věnovat všichni, někdo také musí dělat něco jiného... Dobrý Vládce je práce na plný Úvazek, to jen ledabylá a zbrklá rozhodnutí se dají dělat mezi Zprávami a Večeří...)

Oproti tomu, Přímá Demokracie je vláda Davu, pouhého Průměru, a přiznejme si, že polovina z nás má dvouciferné IQ a i jinak si přiznejme, že jsme třeba nestudovali Ekonomii nebo Právo a nejsme Odborníci na všechno... Přímá demokracie je vláda Médií, která s tím průměrným davem umí nejlépe vrtět... Ostatně i to Referendum musí někdo připravit a dojednat, aby pak Lid mohl říct Ano/Ne, a bez Důvěryhodného Zastupitele se tak ani Přímá Demokracie neobejde...

Problém Většinového Systému je v tom, že část obyvatel je pak zcela bez svého Zastupitele, když je z každého okresu vybrán jen ten nejsilnější. Například UKIP v UK, ačkoliv měli cca 20% podporu, měli 2 poslance z 500, protože skoro v žádném okrsku neměli většinu. Na příkladu u nás nyní, A.B. by měl 80%, ČSSD 20% a všichni ostatní by drželi hubu a krok, jak se říká... I Opozice je často prospěšná, i kdyby jen tím, že její Mluvčí má prostor vyjadřovat nesouhlas a ovlivňovat Mínění, a ve většinovém systému tato chybí... Tedy ani to není dobrý systém, když část obyvatel nemá svého Mluvčího a Zastupitele... Většinový systém často vede ke střídavé vládě jedné nebo jen pár Stran...

Monarchie nebo vláda jedné strany nese nulovou zodpovědnost, střídavá vláda dvou stran nese jen velmi minimální zodpovědnost. Teprve pestré spektrum dává skutečnou možnost Volby a tedy Nesouhlasu, ovšem nesmí být příliš roztříštěné, protože to pak dává velký prostor pro nejsjednocenější menšinu, a nebývají ti, co se umí nejlépe sjednotit, obvykle ti nejlepší, často spíš naopak...

Zastupitelská Demokracie je (může být) vláda Elity, těch nejlepších, ale pokud nemám možnost vyvodit jejich Zodpovědnost, je (byla) to brzy vláda Zlé Elity, nebo přinejmenším Nedůvěryhodné.

Prozatím si jen vybíráme z nejlepších slibů, ale není žádný mechanismus, jak vyvozovat Zodpovědnost z neplnění těch slibů... Narozdíl od kupování hlasů za bankovky, tam to je také určitý předvolební slib: "dostaneš pětistovku a běž mě zvolit", který byl již rovnou splněn, a je to tak menší podvod, než příliš laciný Slib třeba "dám vám Práci", který sice vypadá mnohem prospěšnější, ale který nijak nemusí být dodržen. Ne, problém kupování hlasů je v tom, že to je příliš levné, leckdo se radši spokojí s tou pětistovkou, a zahodí možnost si třeba nechat zvýšit výdělek a zlepšit služby státu, pravidelně a tím řádově víc...

Problém v současném stavu je v tom, že chybí Důvěra, a tedy to ani není můj Zastupitel, když mě již nezastupuje a nedůvěřuji mu, ale nemám možnost tu ztrátu Důvěry projevit dřív, než u příštích voleb, a to je leckdy pozdě, protože tento Nezodpovědný Suverén bez mé Důvěry může mezitím napáchat mnoho škod (jak jsme byli v minulosti nějakolikrát svědky, tím ani tak nemyslím současný stav, nyní ani tak nejsem nespokojen, ale to by se mohlo příliš brzy změnit a zase nebude páka, jak s tím pohnout?).

Teprve ve chvíli, kdy bude možné vyjádřit ztrátu té Důvěry, a to okamžitě, bude jisté, že ten, kdo je Zastupitel, je dosud důvěryhodný, protože kdo se ukáže být nedůvěryhodný, nebude Zastupitel, a to hned, jakmile se ukáže být Nedůvěryhodný, tedy když ztratí Důvěru (těch, jejichž byl Zastupitelem, ne těch, jejichž Zastupitelem nebyl)... A nestačí na to Soudy, protože neplnění Slibů se soudně vymáhat nedá, ani není potřebné "do hrdel a do statků" trestat Chyby (tedy Chyba není Podvod...), od toho by měly být Volby - prostě se leckdo brzy ukáže jako ne-dost-schopný, a protože leckdo dřív dělal podlá rozhodnutí, jsou nyní zase nepřiměřeně tvrdé zákony o "Dobrém Hospodáři" a leckteré soudy pak trestají i Chyby nepřiměřeně tvrdě a někdy i zcela proti Prospěšnosti... (dokazovat, co je prospěšné a co není, je někdy před soudem těžké, když ne vždy to jde vyjádřit jen v řeči čísel a přímých nákladů, a od posuzování Prospěšnosti Lidu by měl být Lid a ne nevolená Justice...)

V poměrném systému, kde má každá významnější skupina možnost mít svého Zastupitele (a ovšem limit 5% je také nespravedlivý, protože předává hlasy malých skupin těm velkým), ovšem nelze používat většinový systém pro odvolávání zastupitelů, jak navrhuje pan T.O. , protože by snadno většina odvolala Zastupitele menšiny, a protože leckterá menšina by svého Zastupitele neměla vůbec.

...
P.A.Semi
Návštěvník – nepatří k Pirátům

Průběžná Zastupitelská Demokracie - praktické řešení...

Příspěvek od P.A.Semi »

Setkal jsem se s praktickým řešením, které jsem nevymyslel, byť sem odkaz na původního autora nedám, on to stejně promýšlel spíš prakticky než teoreticky a poněkud postaru... (někdy později to také asi najdete...)

Průběžná demokracie a Transparentní volby - což jde dnes řešit pomocí webu celkem pohodlně. Dám hlas svému Zastupiteli (nebo třeba X=deseti?), ale kdykoliv mohu ten hlas zase změnit a dát jinému, když tomu původnímu přestanu důvěřovat a nyní důvěřuji někomu jinému... Na konci měsíce se to vyhodnotí, každý si to bude moci zkontrolovat, a za další třeba měsíc se to projeví... Určitá Hystereze, že na zvolení je potřeba o procento nebo promile víc, než na odvolání, poskytne určitou o trochu lepší dávku Stability.

Tedy by systém musel evidovat, kdo a jak volil. Což i lze udělat anonymizovaně, třeba dvěma oddělenými databázemi, jedna Identifikační s jednosměrným kódem RČ na ID, jedna volební, kde již bude jen anonymizované ID a preference...?? (Nebo ten občanský průkaz s čipem, dnes to je novinka, ale do deseti let ho bude mít každý, jak vyprší platnost stávajících. Kdo nechce mít čtečku doma, bude chodit volit na úřad... Tam ani nemusí být obsluha a komise na ověřování, dotyková obrazovka mu řekne: "Přiložte kartu"... A narozdíl od zapamatování kódu nebo hesla, přiložit kartu umí prakticky každý. Náklady na cca 20000? volebních místností nebudou ve srovnání s nynějšími opakovanými volebními komisemi velké...)

Kdo má počítač doma, může volit z domova, kdo nemá, může kdykoliv přijít volit na úřad, nebudou tam příliš fronty. Odpadnou tím i nákladné volební komise. Případné Centrum je jednorázová položka, která není limitující. Každý si může zkontrolovat, že s jeho hlasem nebylo manipulováno (na což by si ale musel vytisknout nějakou stvrzenku, aby to nemohl občan nebo aktivista nařknout lživě?) ((Víte, férové volební automaty tisknou občanovi stvrzenku, jako třeba v tom Iránu, a negramotným se namáčí prst do inkoustu, jako třeba i v Indii, aby to podplacená IT firma nemohla falšovat nebo negramotní bez průkazů volit opakovaně nebo aktivisté falšovat pomocí "ballot harvesting" a neověřitelného "mail-in vote", jako třeba v USA... To jen na okraj... (A k tomu, že z těch jen to o té tištěné stvrzence v Iránu mám z pochybného zdroje od amerického disidenta, neověřeno křížově z více zdrojů, třeba to spletl?) My tady v ČR máme výhodu, že prakticky celá populace je gramotná a vyžadovat mít průkaz není "rasismus", a náš Statistický úřad je férový a dá se to ověřovat, a protože předem neznámý okruh dobrovolníků to ověřuje a nic nenamítáme, dá se tomu věřit a to ne slepě...))

Že by doma rodina mohla navzájem ovlivňovat svoje hlasy není nevýhoda, ale přednost. Víc hlav víc ví a nyní nezřídka se ten méně inteligentní rozhoduje méně inteligentně, než kdyby si to mohli navzájem vysvětlit... A kdyby přesto, taky může jeden nebo oba chodit volit na Úřad a z domova nevolit... ((Víte, někomu se velmi hodilo rozdělit Lid na dvě poloviny u voleb, které obvykle volí proti sobě navzájem, a výsledek 51:49 se pak velmi snadno manipuluje třeba "Veřejným míněním"... Konkrétně UK nebo USA, mají pěkné statistiky, na kterých je vidět, jak muži volí víc konzervativně a ženy liberálně a výsledek je obvykle velmi blízko těm 51:49, což není dobrá Demokracie, zejména v systému pouhých Dvou Stran... Víte, dobrý demokratický vládce má v třetím volebním období pohodlnou ústavní většinu, protože dělá to, co si většina jeho lidu přeje, i když leckdy to bývá to, co si cizí mocnosti nepřejí...))

Že by mohl občan prodávat svůj hlas? Proč a jak? Když mi teď někdo zaplatí za hlas, tak ho ale zase za měsíc odvolám. Kdyby mě měl platit každý měsíc, na to buďto nikdo nemá, a jestli někdo má na to, aby všem občanům platil dost každý měsíc, tak ať si vládne, když to tak občanům připadá prospěšné? Protože kdyby to připadat prospěšné přestalo, tak se to velmi rychle zase změní... A leckdo brzy pozná, že stabilní zaměstnání, klid a bezpečí, je výhodnější, než nějaká jednorázová "pětistovka" za hlas...

Takový systém by totiž i Lumpy i Neschopné velmi rychle eliminoval, a brzy by vládli jen ti, kdo dávají a také plní splnitelné Sliby...

Vydírání občanů? Na to musí být nějaký mechanismus tak jako tak...??

Stabilita - námitka, že by takový systém nebyl stabilní - jenže Stabilita Špatného je nyní naopak škodlivá... Příliš Stabilní systém postrádá Zodpovědnost, protože postrádá Důvěru, protože ji není možné Odvolat a tedy není možné zjistit, jestli ještě je ta Důvěra Aktuální, a tedy Aktuální není... Nyní by ale vládnul Důvěryhodný Zastupitel a důvěra v něj by byla prokazatelně Aktuální... Myslím, že by se to stabilizovalo poměrně brzy eliminací Lumpů a Neschopných... Zřejmě je třeba tam mít určité časové zpoždění třeba platnost změny hlasu až za měsíc... Civilizace se zrychluje, a zatímco ve středověku stačilo mít volby jednou za století, v nedávném novověku jednou za pár let, nyní se ukazuje, že i pár let je příliš dlouhý interval na případnou Nezodpovědnost a Zradu...

Média? Ano, poskytlo by to větší prostor médiím na štvavé kampaně... S tím je ale i bez toho potřeba něco dělat...

Populismus? - Populismus je jen jiné slovo pro Demokracii, Populos je Démos jen v latině místo řečtiny... Ano, mohla by to být skutečná vláda ve prospěch lidu, ne jen plané sliby, jako dosud... V celé Evropě nyní vládnou tzv. populisté, dávající sliby, které neplní dostatečně, a i proto nařkávají z Populismu ty, kdo mají hlas dost silný na to, aby je z neplnění těch slibů nařkli... V průběžné zastupitelské demokracii, kdo neplní sliby, byl by poměrně brzy eliminován...

Že to není nyní politicky průchozí? Já jsem psal, že to není návrh na tohle volební období, ale zdůvodnění, jak a proč by to bylo Správné. Současný systém Selhal a nakročil k fatálnímu Kolapsu ((a ten není Klimatická Změna nebo jiný podobný podvod, ale plánovaný Replacement obyvatel a jejich Civilizace za něco, co udržitelně fungovat nemůže, nebo ne tak, jak bychom s tím souhlasili... Nebo vy souhlasíte, že budete vy a vaše děti Nahrazeni jimi a jejich dětmi, nebo znáte někoho takového? A ovšem viz třeba Zimbabwe a SA, jak taková forma Civilizace, připravovaná i sem, funguje... Tedy za nás bez nás se tu rozhodlo o něčem nevratném a fatálním a současný systém neposkytl dost prostředků s tím vyjádřit nesouhlas. Občané v 27 z 27 dotazovaných států většinově nesouhlasí s příchozí migrací, a přesto nemají v současné volené Tyranii prostředek na vyjádření svého nesouhlasu.)) a tlak na Změnu tedy je a bude a čím dál vyšší, jednou to Správné řešení (lépe pokud Správné!) projde nebo bude protlačeno, protože kdyby nebylo včas prosazeno to Správné řešení, vedlo by to ke Špatným Koncům... Nikoho tu tím nevydírám ani nepodněcuji, ale - copak vy to nevidíte také?

----
Co se tomu dá namítnout? Po technické stránce, po filosofické stránce, praktické nebo teoretické problémy ?
Proč musí být volby Tajné?

(Na okraj, text v dvojtých závorkách je jen pro příklad a zdůvodnění aktuální politický komentář, se kterým polovina "spektra" nemusí souhlasit, ale ten neměl být předmětem téhle polemiky, i když i to mohu rozvést a zdrojovat... Nebo o tom pochybujte, ale myslíte snad, že současný systém na Západě funguje zcela tak, jak by měl? Zatímco systém na Východě nebo jinde funguje zcela tak, jak by neměl? A v čem že se to vlastně liší?? Jak ale mám zdůvodňovat problémy současného stavu a tím zdůvodňovat potřebu Dobré Změny, kdybych je neměl popsat na ukázkách?)
Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Administrativní odbor
Příspěvky: 26173
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: politik, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 36939 poděkování
Dostal poděkování: 30070 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zastupitelská Demokracie - filosoficky...

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Oznámení moderátora:
Přesunuto do příslušného programového fóra

Profil, Vedoucí AO; KaS, ZO; vedoucí MRT Demokracie v rezignaci
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“*
Podporuji myšlenky.

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Administrativní odbor
Příspěvky: 26173
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: politik, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 36939 poděkování
Dostal poděkování: 30070 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zastupitelská Demokracie - filosoficky...

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Volby musí být tajné proto, aby člověk měl právo na soukromý politický názor.
Představte si ty úžasné možnosti cílení reklamy a kampaně na váhavé voliče, na voliče, které je třeba znejistět a od volby odradit, na vyčítavé pohledy sousedů a příbuzných se kterými se nechcete hádat o tom, kde je debil protože volí toho či onoho.
A na možnosti tajných a bezpečnostních služeb našich či cizích vyhledávat tu správnou podvratnou opozic a následně ji podporovat či eliminovat.

Tajnost volby je nutnou součástí všelidové demokracie.

(Jinak ztrátu důvěry zastupitele by mělo být ideálně možno řešit odvolatelností, ale oběvují se také hlasy, že v systému permanentních voleb nelze nic změnit a ničeho dlouhodobého dosáhnout. A já jim rozumím.)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvky (celkem 3):
Jiri.Snizek, Michael.Polak, Vit.Fux

Profil, Vedoucí AO; KaS, ZO; vedoucí MRT Demokracie v rezignaci
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“*
Podporuji myšlenky.

P.A.Semi
Návštěvník – nepatří k Pirátům

Re: Zastupitelská Demokracie - filosoficky...

Příspěvek od P.A.Semi »

Děkuji za polemiku, opravdu...

"možnosti tajných a bezpečnostních služeb našich či cizích vyhledávat" - I nyní si mohu, a tedy si může i Ruský, Čínský, Americký nebo Izraelský agent stáhnout kompletní přehled voleb, porovnat se statistikami, třeba dojít jaké já k podloženému závěru, že méně inteligentní lidé chodí méně volit (což se třeba dá z těch statistik doložit), nebo volební preference v jednotlivých obcích a najít další souvislosti... Nebo třeba USA - tam si "Judicial watch" přes FOIA vyžádá dokumenty, které by tamní vláda jen nerada dala ale nakonec musí, a pak si to já, východoevropský trol, stáhnu také, a jistě tedy i všichni znepřátelení agenti a jejich Brigády a Analytici... To je vlastnost a cena za Transparentnost, kterou i vy prosazujete, třeba pro různé státní firmy atd... Třeba ta "Judicial watch" ale právě poněkud brání vládě dělat věci, za které by se styděla (a ovšem ne dost), třeba u nás to, že si každý může stáhnout výsledky voleb až na úroveň okrsku, a předem neznámý okruh těch okrsků si to fakt stáhne a ověří, že tam je to, co tam poslali, pak zaručuje, že ten úřad v tom nepodvádí, ale ani z toho nemůže být hloupě nebo podle nebo oprávněně podezírán (a funguje to)...

Tedy cílení reklamy na statistické skupiny je možné již nyní.

Máte z části pravdu, ale když to bude provázané třeba na ten chip v občance, nějaké jednosměrné číslo, ze kterého zpátky konkrétní osobu zjistit nelze (kromě těch státních orgánů, které ty čísla mají a vydávají, ale na ty je zase GDPR a zveřejňovat to přiřazení nebudou...), tak se jen mírně zpřesní jemnost těch statistik, co už dnes beztak jsou...

(Naopak když to teď čtu, mohlo by to moje řešení naopak ztížit možnost dělat korelační statistiky, kdyby u toho hlasu nebyla obec... Zůstaly a zlepšily by se aspoň ale statistiky přesunu preferencí (které se dnes dají dělat taky, ale jen souhrně v průměru dle obcí)... (U statistik vás stejně nezajímají jednotlivci ale skupinové trendy) To by bylo trochu škoda, protože studovat korelace (třeba územní) může být přínosné...)

"Vyčítavé pohledy sousedů" - inu, sice jako občan mohu ukázat někomu, jaké ID mám (nebo to předvést s kartou u toho automatu), ale kdybych nechtěl, aby se mi posmívali, no tak to nikomu ukazovat nebudu... Kdybych to ale chtěl ukazovat "sponzorovi" z vypočítavosti - jak jsem psal, sponzor se brzy ukáže jako ne-dost-výhodný, když zároveň bude dělat nevýhodnou exekutivu... Kdyby mě chtěl vydírat, tak si ho jednou u toho natočím na mobil a bude mít smůlu... (Možnost si někoho natočit jako policejní důkaz je ohromná možnost ochrany... A třeba policisté - ti by měli mít na uniformě mezi hvězdičkami povinně zapnutou kameru. Jednak kvůli možné šikaně lidí policisty, ale i obráceně kvůli šikaně policistů lidmi - protože třeba jsem slyšel, jak na západě se v no-go-zóně na policistu seběhnou chuligáni a stropí nějakou nepříjemnost, a pak všichni svorně tvrdí, že se to tak nestalo, a je to hlas proti hlasu, resp. hlas policisty proti hlasu 20 prolhaných svědků... Reálná story "ze života"... Čest mnohých zejména Arabů bych si nijak neidealizoval, zvláště když na to mají v Koránu pravidlo, že obelhat nevěřícího psa není žádný problém a pro různé nevím šíření víry je to někdy i žádoucí a potřebné...)

"sousedů a příbuzných" - problém jsou spíš zfanatizované Kampusy a Aktivisté (víc na Západě než tady)... Tohle ale je také potřeba řešit, protože to má dost dalece dlouhodobý dopad rozměru generací...

"cílení reklamy a kampaně na váhavé voliče, na voliče, které je třeba znejistět" - to se děje již nyní a Média jsou fakt problém. Zejména pokud mají orchestrovaný Kartel. A jak se nyní spolu s internetem vynořila Lidová Žurnalistika (tzv. Alt-Média), sice neprofesionální amatérská, ale může lidem ukazovat, kde Korporátní Kartel lže a co by chtěl zatajit, a když to přerostlo až do té míry, že Lidová Žurnalistika proti Korporátním Zájmům protlačila až Trumpa na jeho "Trůn", tak spustili podvodnou kampaň nálepky "Fake News", kterou se ta Alt-Média snaží očernit a nahnat "ovečky" zpátky do Mainstream Korporátního Kartelu. Jenže se to proti nim brzy obrátilo, protože brzy a dost silně se z Lidu ozvalo: "Kdo že je tady Fake News?!" To vy, MSM, jste Fake News... Takže MSM tu kampaň zase poněkud stáhli, a už jen Trump si spravedlivě vytwítovává, jak jsou CNN aspol Fake News... Jak takový sjednocený Kartel poskytovatelů Telekomunikačních služeb (Google, Twitter, Facebook & Others) a Bankovních služeb (Paypal, Patreon, Gofundme etc.) vypadá, jsme si mohli prohlédnout, když všichni najednou v jednom dni umlčeli nepříjemného kritika Režimu Alexe Jonese, ale když se podíváte podrobněji, těch umlčených nepohodlných hlasů jsou doslova stovky, jenže nejsou tolik slyšet (zejména když byly umlčeny, že...) Věříte, že ten nevolený a netransparentní Korporátní Kartel, co takhle stráží Informace a Pravdu, má vždy dobré Zájmy v souladu s vašimi? Když třeba známý Politický Lhář (třeba Snopes) dělá nájemného Strážce Pravdy ?

U toho systému, co navrhuji, by se zvýšilo riziko a dopad cílených štvavých kampaní... Například: pan Čestný je najednou obviněn, že si ho nějaký odsouzený Dodavatel zapsal do deníku, jak mu dává Úplatky. Média spustí štvavou Kampaň, a než se pan Čestný stihne obhájit, nejen před veřejností ale třeba několik let před Justicí (a to v takovém případě může být dost těžké, protože se těžko dokazuje, že jste něco neudělal... sice na to má Západní Právo nějakou zásadu, latinský název si nevzpomenu, česky "presumpce neviny", ale leckterý Občan nechápe, v čem je její ztráta zrádná), bude zcela znečištěn a politicky zničen... (Ani toho konkrétního hejtmana nebudu jmenovat, zde posloužil pro obecný případ...)

Tedy myslím, že právo na soukromý názor by s tím OP-chipem měl i nadále, ale nyní má i Povinnost na soukromý názor, je mu zatím zakázáno (spíš znemožněno) svou preferenci zveřejnit a dokázat, a tu by nyní ztratil... Nemyslím ale, že by to byl takový problém...

"vyhledávat tu správnou podvratnou opozici a následně ji podporovat či eliminovat" - fakt problém to nastává v době, kdy se ani vlastní Exekutivě nedá věřit, nebo ad-extremum když někde začnou vládnout fašisti (jako třeba na Ukrajině)... Jenže ne-důvěryhodnou exekutivu by tenhle systém naopak měl eliminovat... Tohle (podpora a eliminace ideologií) ale především dělají Média, stejně MSM jako Alt, jen často opačným směrem...

"Podvratná opozice", "Ruský špion" nebo kdysi "Americký agent" jsou obvyklé Nálepky, které minimálně jsou nefér, které Režim nálepkuje na své Oponenty... My legitimně máme právo na "podvratný" názor, pokud ho projevujeme kultivovaně a ne rozbíjením výloh a zapalováním aut. (To jen když je náš Hlas tak dlouho a pyšně přehlížen, tak musíme vyjít do Ulic a Křičet. Pak je ale potřeba včas zase přestat - jako nedávno v Iránu, protože když jsou drzouni na náměstí, procento rebelů které nesmí vynutit politickou změnu, tak dlouho neústupné, tak ospravedlní své umlčení. Majdan celkem ospravedlnil Tien-an-men, mohu vysvětlit i podrobněji? Aktivisté sice mohou Volat po Změně, ale nemohou Diktovat Podmínky, to leda když se za ně postaví Lid Generálně, nebo prostě jen svým Voláním po Změně změní veřejné mínění...) ... Třeba dnes RT a kdysi Hlas Ameriky nejlépe provádí podvratnou činnost tak, že říká lidem Pravdu, kterou by MSM média i Exekutiva nejradši zatajili, že dají prostor takové opozici, kterou by MSM i Exekutiva nejradši umlčeli. To bývá nej-podvratnější... Jenže my máme legitimní právo na Pravdu. "Desinformace"? některé jsou vyráběné schválně pro diskreditaci příliš naivních amatérů, některé vznikají spontánně. (A ovšem konkrétně to RT, sleduji dlouhodobě, a nevšiml jsem si jediné Desinformace, jenže i oni si jen vybírají, co řeknou a co ne... A ovšem Plastický obraz Reality získáte teprve porovnáváním informací z více úhlů pohledu. Když se omezíte na jediný zdroj, ať již MSM nebo jeden okruh příbuzných Alt-Médií, máte (získáte, je vám získána) nutně zploštěnou a zkreslenou představu...) Jenže když někdo (obvykle dobře zaplacený z příslušných zdrojů) dostane právo být Strážce ""Pravdy"", obvykle pak jen dělá Pasáka Lží...

"zastupitele by mělo být ideálně možno řešit odvolatelností" - a jak píšu, zastupitele by měl mít možnost odvolat ten, jehož byl tento Zastupitel a nyní již není, protože přestal Důvěryhodně Zastupovat. Nemůže zastupitele Menšiny odvolávat Většina. Neměl by systém dát výhradní právo na Hlas Mluvčího jen nejsilnější Většině, protože Menšiny sice nemohou určovat Pravidla a Zákony, ale mají právo, aby jejich Hlas byl přeměřeně (v Parlamentu) slyšet, nejlépe ústy Mluvčího, kterého si vyberou...

"v systému permanentních voleb nelze nic změnit a ničeho dlouhodobého dosáhnout" - především by nešly dělat změny, se kterými by Lid nesouhlasil. Takové především a právě kvůli tomu by ten Průběžný systém byl lepší... A zejména ti, kteří si příliš zvykli dělat takové změny, se kterými Lid nesouhlasí, nejvíce křičí, že by pak "nešly dělat změny"... Ano, zamezilo by se Zvůli voleného Suveréna...

OFFTOPIC((Jiný příklad, vzpoměl jsem si ráno firemní Podobenství - mezi různými firmami vyvíjíme Komunikační protokol, kde ale bohužel každá z těch firem má právo Veta na jakoukoliv změnu, a vývoj jde dopředu jen velmi pomalu spíš skoro vůbec... A další paralela - jsem asi pěkná mrcha na vývojáře webu, když trvám na věčné kompatibilitě starých technologií a aplikací, tak vlastně vetuji veškerý nový vývoj a je to poněkud nefér...? Nevím, kdyby mě každý neudával na Google a další Kartel, kdyby fonty nešly zavirovat nebo prostě kdyby šlo nepovolit jejich použití, kdyby se Firefox i Chrome (a nevím které další) neptal na seznam nežádoucích webů - prý malware - případně ho neměl již vestavěný, kdyby atd... tak by ani nebyl oprávněný důvod ten nový vývoj blokovat...))

Právo Veta blokuje vývoj až k neschopnosti. (Třeba i středověké Polsko, kde měl každý šlechtic právo Veta, se nebylo i století schopné na ničem dohodnout a sousedi si ho rozporcovali...) Ale je to důležitá pojistka, záchranná brzda...

Na druhou stranu a v moderní době - myslím, že Lid by měl mít právo Veta na cokoliv, na co svolá X podpisů to zorganizovat a pak >50-60% to prohlasovat, ale i názorem 30% v referendu by se měla Exekutiva vážně zabývat a třeba doložit, proč mu nevyhoví. Prohlasovat těmi, kdo přijdou hlasovat, referendum by mělo být platné i při nízké účasti, kdo nepřijde volit ten nemá názor a deleguje ho spolu-občanům, kteří přijdou volit. Stejně jako u voleb to je tak legitimní, mělo by to tak být legitmní i u Referenda.

Na okraj - tady https://russian-faith.com/history-shows ... racy-n1429 americký rusofil vysvětluje, v čem je lepší Monarchie než Demokracie. Jen zčásti má pravdu, že když je Bohabojný Vládce, který se nezodpovídá Lidu ale Bohu, tak mnohdy může být mnohem lepší, než to, co vygeneruje Populismus s názvem Demokracie. Jenže tenhle Systém má zásadní BUG, že vždy jednou za čas po dobrých Králích přijde nějaký totálně Špatný a Zlý, a je to pak mnohem horší... A jen-předstíraná Bohabojnost není mnohým argument... A Genetika není zárukou, Demokracie může vybírat vždy ty nejlepší, ale dědiční Králové Degenerují... Nejsem zastáncem Monarchie, ale tam si můžete přečíst, jakou kvalitní argumentaci lze přinést v její prospěch. Prostě myslím, že je jen z části správná a Chyby jsou v tom Systému závažnější, i když by běžný průběh byl často Lepší... Ano, Král může dělat nepopulární-ale-Dobrá rozhodnutí, která Demokracií neprojdou...

((K tomu poznámka - všemocná Justice není dobrá Pojistka - viz USA, kde politicky angažovaní Soudci dál tlačí Obamovu agendu proti Trumpovi. Tam ad-absurdum, že okresní soudce-aktivista z Hawaje zablokuje důležitý národně-obranný exekutivní akt (pamatujete, zákaz turistů ze 7 muslimských zemí), a zakáže to ze lživých ideologických důvodů, a po půl roce a výměně na vyšších soudech je to prokázáno, že to byla bota a právo měl prezident, což bylo jasné od začátku, ale - nevolená Justice (zejména když je tak nezávislá, že je nezávislá i na zákonech) také nesmí mít příliš mnoho zejména Exekutivních pravomocí... Je tam pak příliš prostoru pro Politický Kartel v Justici... Nemyslím teď u nás, ale viz USA, reálně je to možné... Další případy by taky šly třeba najít... Trump byl mnohem lepší volba z možností. Jenže má svázané ruce, dost možná nějakou analogií Kennedy-option nebo jakkoliv jinak, a mnohé jejich vnitro-politické problémy nemůže vyřešit, jak v něj byly vkládány naděje, a dál Média lžou, gangster Mueller dál štve, atd... Někdo říká, že se připravují sealed-indictments a jednou najednou spadne klec a všechny ty gangstery lapnou najednou... Čím dál víc to vypadá jako planá naděje, bohužel... Je tam bohužel locked-situation, pat, kdy ti Lepší (ti schovaní mezi těmi Lepšími) mají na rukou o dost víc krve než ti Horší, a zničit teď ty Lepší tím, že se z nich odbourají Gangsteři, vypadá jako Národní a Globální Sebevražda, protože by se dostali k ruce bolševičtí globalisté z tzv. "Demokratů/Liberálů"... Kdyby Trump sáhnul na nedávné Gangstery tamní Levice (Clinton,Mueller,Strzok,McCabe,Comey,DWS,...,... jenže tyhle všechny Loutky nejsou Jádrem toho Problému, ale Symptomem...) a na jejich (ž.-b.! L!) Média a Kartely, tak ta by naopak proti nim vytáhla karty Kennedy a 911 a třeba Iráq... Byl to velmi Ďábelský plán schovat ty Zlé mezi Dobrými, aby se ti Špatní dostali k Moci (k velké veselosti těch Zlých o patro výš - k tomu off-topic poznámka: "Peklo se neraduje, Peklo se veselí..." - to nechte na jindy, až se zamyslíte, co z takové teze vyplývá), až to všechno praskne... Proto především Trump váhá s tou pastí na Lumpy, myslím... 4D-chess stalemate... patová situace...))

OFFTOPIC((Na okraj se ale jen trochu omlouvám, že to prokládám politickými komentáři nejen pro souvislost. Pokud si myslíte, že jsou špatné, tak mi to zdůvodněte, porovnáme si argumenty... Protože si myslím, že se v nich z velké části nemýlím, a pokud si vy myslíte, že se z velké části mýlím, tak se dle mě v lepším případě mýlíte vy, nebo jako obvykle, je spousta, dle mého názoru který lze zdůvodnit a spousta lidí ho vidí, když se chtějí rozhlédnout, je spousta různých lhářů, kteří šíří z MainStreamu lži spíš než omyly... Zde tím "vy" nemyslím vůbec toho Piráta, který to bude číst první, ale ty, kteří si to třeba budou číst později a prskat vzteky z mých komentářů... Na druhou stranu, možná se leckomu uleví, když někdo dost nahlas pípne: Král je Nahý...?))

OFFTOPIC((Na okraj poznámka pirátům - omlouvám se, ale VY mi nyní nebudete nejen z technických důvodů dávat palec nahoru nebo dolu... I jiným čtenářům na vysvětlení, jsem tu drze anonymní, takže mě fórum neumožňuje běžně palcovat, takže neznámý okruh pirátů si to přečetl a buď souhlasili nebo nesouhlasili, ale tuhle jejich Kolektivní Preferenci "na-první-dobrou" jsem čtenářům odepřel. Ale ze Symbolického hlediska, jsem tu jako Gladiátor Pravdy, bojuji tu v aréně Slovy a Argumenty, a jednou mi někdo dá palec nahoru nebo dolu... Kdo se postaví do této role Císaře a pak možná bude zdůvodňovat, proč považoval Zápas za Ukončený? (Inu, je i vyšší nebo širší Instance, která pak může Palcovat...) Symbolika je někdy důležitá, a i z jiného hlediska Piráti pochopí, že je vlastně dobře, že je jim v tomto pol-nekorektním případě technicky odepřena možnost vyjádřit k tomu svou Kolektivní Preferenci, kterou by jim někdo mohl vyčítat... Nicméně jistě můžete a uvítal bych Argumenty, zejména s nesouhlasnými budu férově bojovat a tak si zlepším vlastní argumentaci... Na další stranu, zde jde primárně o tu podstatu Demokracie a to řešení může být Dobré a ku prospěchu Lidu...))
A tak jsem si vzpoměl - palcování je mnohdy velmi prospěšné vyjádření Kolektivní Preference, někdy je vhodné vyhodnocovat názory včas. OFFTOPIC((A namátkou třeba HydeparkČT24, když zjistili, co a jak dlouhodobě Lid palcuje v seznamu otázek, tak tuhle možnost odstranili, což je škoda, a zeptejte se jich: Proč?! (a k tomu taky zamezili plošné stahování dotazů posluchačů, protože někomu byl názor Lidu nepříjemný, jen na okraj, nějakou dobu jsem to archivoval, už to nejde, něco bylo zajímavé ale leccos už dost zastarává)... )) Obecně by bylo dobré, kdyby šlo nezávazně leccos palcovat, připravovaná legislativa atd, i když je třeba chápat, že to je především prostor pro Aktivisty, kteří se o to zajímají (Pasivisti se nezajímají nebo ne včas), a ovšem takové palcování, které pro někoho může být důležité, si pak někdo může Najmout, takže přeceňovat se to taky nedá... Ale k lecčemu (nejen návrhy zákonů nebo zprávy atd) by měl být prostor pro Vyjádření...
P.A.Semi
Návštěvník – nepatří k Pirátům

(dovětky)

Příspěvek od P.A.Semi »

K tomu dovětky, omlouvám se že jsem to tak chaoticky promíchal s tou diskusí o demokracii, to v plánu nebylo... Jenže když už jsem tam odbočil, tak ...

(Trump (4D-chess) sice může pokosit všechny ty shnilé loutky (leckdo je tam zná!), ale na jádro problému do London City (zřejmě, pravděpodobně) stejně nedosáhne, ostatně i ten B.N. z I. (se זה אנחנו או הם ("Toto my nebo oni" - volební slogan) jsem v té své Knize ostře polemizoval, ale pak jsem to naopak pochopil a leccos i tam je Správné, přestože to tak odleckud nevypadá... psal jsem jinde OFFTOPIC155573133 jsem žebral o další ukázky a sám jsem něco přinesl, ale zřejmě na nesprávném místě, jistě ale by šly najít další příklady, jenže o tom se těžko diskutuje, když leckde se nesmí...), který vrtí skrz AIPAC s USA (mohu rozvádět ale ani nemusím, to také ví leckdo... ale problém je jen trochu AI (dual loyality), ani PAC (na to má jistě každý právo), ale problém je to "vrtí"...) OFFTOPIC(k tomu - pan Zeman, kterého si velmi vážím, když tady byly protesty s červenými kartami, jistě pamatujete, jel do NY, ani se neobtěžoval jít k Obamovi (jak někdo vtipně podotknul: k tiskovému mluvčímu pánů Emanuel Rahm a David Axelrod, viz www.bollyn.com/who-is-barack-obama/ - to je velmi pilný novinář a poučný zdroj pro pochopení lecčeho, ne všeho, zejména při srovnání s mnoha dalšími zdroji to ale takhle lze říct...), ale šel M.Z. rovnou k těm důležitým na AIPAC, za větu "I.a.a.J." sklidil potlesk ve stoje a červené karty zase brzy přestaly... může to být jen shoda náhod, ale já se domnívám, že není...), je (B.N.) jenom jejich prodloužená ruka... Toto vše jen jako poněkud podložené Domněnky, nejsem vševědoucí, jsem jen dobře Informovaný (i když ne dost dobře, ale přesto lépe než leckdo)... A rozhodl-li jsem se Pojmenovávat Problémy, tak bych neměl končit u drobností...)

Třeba USA - vedou vynikající statistiky, kterými se dají leckdy vyvracet různé populární bludy... Třeba různé druhy zločinů podle různých etnických skupin - které třeba leckde v Evropě asi(? nevím přesně) nevedou z důvodu politické korektnosti. Jenže my máme Právo na Pravdu a Úplné Informace, nebo aspoň zdůvodnění, proč jsou Tajné... (Pak se totiž třeba téžko dá lhát, jak jsou třeba černoši neškodní... Nebo třeba u nás Romové (Cikáni), kteří ale ve srovnání s americkými černochy v podstatě neškodní jsou... Toto o Statistickém Průměru, tedy Kolektivně, ne o nejlepších, nejhorších, o žádném individuálně ale o všech dohromady... "Zblízka se lze podívat bližnímu do očí, ale zdálky jsou vidět kontury a trendy. Ačkoliv nikdo z nás není průměrný, v průměru potkáte průměrného člověka nejčastěji..." - nepřesně se cituji...) Volby podle etnických skupin a podle pohlaví - to je poněkud poučné... atd...

(Abych nebyl až tolik jednostranný - tak Rusko - až nedávno jsem narazil na "Yarovaya law" a tohle tedy spravedlivé rozhodně není, aby Stát určoval, která církev je Oprávněná a která není, atd... Třeba kosmický výzkum, NASA+NOAA jsou super, i ESA se dobře snaží, ale proč mají Rusové svůj kosmický program schovaný za klikyháky azbuky nebo prostě ne dost zveřejněný? Tak Ukrajina - taky mi vadil Majdan a fašisti, ale nyní s církví - velké schizma Orthodoxie prý srovnatelné s rokem 1054, na to jistě má Ukrajina plné právo, mít vlastní církev a ne Ruskou, když ta je politickým prodloužením ruky Kremlu a navzájem... Rusko velmi-pravděpodobně potichu doufalo, že Ukrajinu rozvrátí nebo napraví odspodu přes Církev, a proto se teď z Moskvy tolik rozčilují, když Constantinopole uznala Ukrajinskou církev... (I když samozřejmě detaily nevím, ta se třeba ukáže jako pěkná mrcha, třeba naopak ne, je to čerstvé) Ukrajina je ukázkový připad, že dva národy v jednom státě spolu mohou soužít jen těžko, ti by se měli poučit z Česko-Slovenského řešení... Nemohou pro-Evropští západní ukrajinci utlačovat východní pro-Ruské rusy, jistě ani naopak by to nebylo dobré... Demokratický útlak menšinového etnika ospravedlňuje požadavek na samostatnost...) (Rusko potřebuje nárazníkový stát, takže podporuje své krajany v Doněcku, ale vstřebat je nechce, to by pak nebyl žádný Nárazník... Pro srovnání - kdyby začali střílet američany v Mexiku, to teprve byste viděli, jak rychle a jak agresivně by tam následovala invaze... Jako třeba Panama v roce 1990 se analogicky jako my v 1968 svému místnímu geo-politickému jádru vzbouřila a bylo to tam o dost tvrdší než tady...)

A když demokracie - Krym byl velké vítězství Přímé Demokracie ...! (Kdežto Katalánci měli smůlu, že se jich žádná Velmoc nezastala... A Španělé i jen tím, jakou brutální reakci provedli proti pokojnému Referendu, analogie našeho 17.11., ospravedlnili další snahy Katalánců... Protož Daně nejsou důvod k Separaci, ale Útlak ano...) (Jinde to rozvádím podrobněji (str. 567), můžu i zde... Později...? Spíš ani ne, už netřeba...)

Ještě citát o Demokracii, tohle je z Aristotela nebo spíš z nějaké knihy o něm, v nadpisu stránky je Philia (to je jeden z druhů Lásky), já to mám jen jako vyžlucenou fotku stránky, a považuji to za poměrně dost důležitou úvahu:
"For Aristotle, democracy is possible only within homogenous ethnic groups, while despots have always reigned over highly fragmented societies.
A multi-ethnic society is thus necessarily anti-democratic and chaotic, for it lacks philia, this profounded, flesh-and-blood fraternity of citizens. Tyrants and despots divide and rule, they want the City divided by ethnic rivalries. The indispensable condition for ensuring a people's sovereignty accordingly resides in its unity. Ethnic chaos prevents all philia from developing. A citizenry is formed on the basis of proximity - or it is not formed at all."
Protože třeba i zatímco u nás jsou volby o souboji Ideologií a Stavovských skupin, někdy bohužel jen o špinění oponentů, tak u muslimů a černochů nebo v Izraeli (joint arab list) jsou volby především o Rase, oni se sjednotí velmi dobře... (jak z leckterých statistik vyplývá, ale dohledával bych to dlouho... no třeba statistiky, jak američtí černoši jednotně volí Levici a gibmedats (give me that) bych ani dlouho hledat nemusel - je libo odkaz url nebo stačí takhle odkaz slovně v zobecnění...?)

----

Psal jsem jinde - jsem tu teď Digitální Squatter a kromě té věcné diskuse výše (je to i diskuse i kázání i skica, happening, třeba se to pak seškrtá a po částech použije) tu taky sprayuju Informační Graffity, jejichž estetickou hodnotu možná nedoceňujete. (jak si leckterý squatter+graffity myslí... jinde rozvádím víc...)

A ovšem - když jdu převracet Paláce Zlých, nebudu při tom rozbíjet Výlohy Pilných OFFTOPIC(nebo aspoň ne ty podlé, třeba do Médií si kopnu později... taky nemám Patent na Pravdu a mohu se Mýlit, ale taky jako i leckdo mohu vyjádřit svůj Informovaný Názor! A já nechci být nespravelivý, ale leccos je potřeba zmínit... Stejně to vidí leckdo - Král je Nahý ! -- teď ještě aktualizace, už jsem to zmínil 567, to ani netřeba rozvádět víc...)... OFFTOPIC(tady Pirátům žádnou výlohu nerozbíjím, jen jsem mírně zneužil/použil jejich pohostinnost a otevřenost... pokud máte jiný názor - tady to stejně brzy zapadne do Historie...) Je dobré se z Chyb umět poučit Včas (dříve než pozdě), a ovšem Důvěru je třeba neustále Aktualizovat...

OFFTOPIC(takhle dlouhé "tapety" a ještě chaoticky tu dělám mimo jiné proto, že si myslím, že mi tu na to moc času nezbývá, robustně předpokládám hned několik možností proč, i mi to bylo naznačeno (nevěřte, a ani já si nejsem jistý), nebo i prostě za chvíli vyčerpám to podstatné a pak proč se nimrat v detailech, a ovšem co jsem považoval za důležité už jsem "zasadil" dřív, uvidíme (spíš asi uvidíte? nevím...), jak to vykvete... prostě jsem tu i poněkud neplánovaně a ve spěchu udělal happening, akci... a ovšem leccos mohu rozvádět podrobněji, až/jestli bude příležitost, ale taky ani už nemusím... a ovšem prohlašuji, že mě nikdo nenaváděl ani nenajal... mě si nelze koupit, vysvětluji tu i jinde, není těžké mě ale přinutit třeba vydíráním, takže kdybych později psal nesmysly, tak to snad poznáte...)

Chcete se mě na něco zeptat, polemizovat, nesouhlasit, nahrát mi na smeč? Bylo by to fajn...
(Pokud se jen stydíte, pošlete na mě nějakého Anonyma? Třeba půjde nějaký zrovna okolo...)
P.A.Semi
Návštěvník – nepatří k Pirátům

Re: Zastupitelská Demokracie - doplnění a poznámky...

Příspěvek od P.A.Semi »

Ještě poznámka (zde in-topic k tomuto) : -- což by se měl zamyslet někdo, kdo se zamýšlí nad Demokracií a jaká a proč...

Na to, aby takovéhle uspořádání (průběžná demokracie, zrychlený populos) bylo spravedlivé nebo použitelné, tak každému občanovi by se musela přidělit váha hlasu, vyjádřená jako
(počet_let_vzdělání) * (?koeficient_oboru default 1) * (?koeficient_dekády_narození default 1) * (???koeficient_pohlaví default 1)
nebo také spravedlivé by bylo, kdyby to bylo
funkce(IQ_okresu nebo IQ_změřené, koeficient_pýchy tedy neochoty přiznat si chybu)
ale to by šlo rozporovat nebo by se někdo urážel a bylo by to administrativně složitější a bylo by to méně anonymizovatelné atd...
(tedy transparentně tak, že každý vidí "hlas,váha,číslo občana", za to "číslo občana" (namátkou 3444F1E1B45C - z guid-generátoru, prostor cca 200k miliard stačí? -- člověk si to nemusí pamatovat, ten na to má klíč v chipu v občance -- a v autobuse to umí prvňáčci: "přiložte kartu") se dá sledovat vývoj, ale nelze za to dohledat občana, leda by se sám přiznal (občan své číslo musí při volbě vidět na obrazovce a dostat stvrzenku z té volby třeba na své tiskárně nebo z volebního automatu, aby se daly teoreticky rozporovat podvody státu a tím se vyloučily možné pochybnosti - protože nejlepší mechanismus kontroly je dobrovolný a předem neznámý, ale zamezující občanovi podvádět proti státu), takže by měla být funkce v systému, aby si občan vyžádal zrušení svého čísla a dostal přidělené nové, třeba při výměně té občanky s čipem nebo bez výměny (tedy číslo není nutné měnit při výměně OP kartičky, to přiřazení je někde v db bokem)... -- karta v kapse, ne chip (čip) pod kůží ! - a nesmí se její nezničení vydírat hladem, jako že si bez toho nekoupí jídlo, což by bylo zlé a nespravedlivé, ale my chceme laskavý a užitečný systém... )

Průměrný počet let vzdělání v okresu se dá stáhnout ze statistického úřadu, takže někde za tím je jistě databáze (osoba,počet let,typ škol)

Toto řešení by bylo dostatečně anonymizované naspodu (tedy je z toho vidět, že takto hlasoval středoškolák atd), a navrchu by z toho čněly málo anonymizované hlasy profesorů a docentů, protože i běžní vysokoškoláci mají na obor+typ_školy všichni stejnou váhu...

Takže tím sice neseberete hlasovací právo nikomu, a může třeba 10 kopáčů přehlasovat 1 profesora, kde ty čísla jsou jen parametry na ukázku, nicméně není vůbec spravedlivé ani společensky únosné (společnost by zkolabovala), aby měl jeden kopáč váhu hlasu jako jeden profesor...

Bylo by to spravedlivé a motivující: chceš větší váhu hlasovacího práva? Víc studuj... -- tomu se říká Rovné Podmínky, ale ne Rovné Zastoupení, a je to důležitý rozdíl...

-------
Na příkladu Česká Republika :

Ve svých statistikách (data stažená z CSÚ, vystavil jsem to na internetu asi 2013, viz zde dole příloha...) z průměru počtu let vzdělání v okresu mám mapu IQ republiky, na které je vidět, jak do podkrkonoší po odsunutých němcích nastěhovali horníky a dělníky do továren na ložiska atd (mého otce tam vystěhovali z Prahy a Běchovic (elitní výzkumák kde se mimo-jiné montovaly i družice pro sovětský svaz, nevím v jakém rozsahu, kvůli studentským protestům 68-69) dělat IT v elektrárně, a další, tam nenastěhovali jen horníky, ale ty především) a je tam bílý pás přes Krušné Hory, nebo naopak v Metropolích co mají svůj vlastní okres (a v přilehlých okresech trochu taky, jak dojíždějí za prací), je tmavá skvrna většího průměrného vzdělání...
Prostě mapa IQ republiky v průměrech na okresy... Naštěstí se to kryje přibližně s mapou volební účasti, protože třeba v tom podkrkonoší chodí nejmenší počet lidí k volbám, ale to není dostatečná záruka pro dobrou funkčnost systému... Když na to koukám, je tam v podkrkonoší i větší zločinnost, ale třeba Hospodářská je dost velká naopak v Praze...

Jenže tady v Čechách, v Praze jste se opakovaně kolektivně mýlili (a v Praze víc), a zfanatizovaně a hystericky za to bojovali lžemi a urážkami třeba za KS, včetně těch Profesorů, kteří k tomu tlačili své studenty... (takže dítě na škole v Praze, které by volilo MZ, se za to muselo stydět, protože by ho spolužáci zlynčovali urážkami a nenávistí a pohrdáním, a ty děti to neměly ze své hlavy! Protože takhle zfanatizované volby byly srovnatelné nebo horší s propagandou bolševiků...)

Takže takový systém (s větší vahou lidu) by byl použitelný jedině, kdyby se zakázala politická propaganda na školách, kromě nějakého předmětu "Občanská_nauka" podle dohodnutých osnov, jen na okraj, v Izraeli to prý takhle letos nebo loni uzákonili (zákaz míchání politické propagandy do univerzitního studia) a je to asi to nejlepší, jakou změnu tam udělali, vedle dalších, kterým tady Propaganda brání, jako další třeba kvalitní železný plot s želitkovým drátem, u kterého se nechá vyfotit premiér B.N. s nějakým článkem... (když to drsně zkrátím, nepamatuji si to, je to prý proti dravé zvěři... jistý si nejsem, že si to pamatuju správně, nebo že to seriózní internetový magazín nedesinterpretoval...)

Protože ti Profesoři se také občas mýlí kolektivně, a bylo dobré, že jsme vás jako zbytek republiky 9:1 na Prahu přehlasovali, a o tuhle pojistku proti "příliš moudrým na omyl" také nechceme ztratit...

Koeficient dekády věku kromě jiného proto, že starší lidé jsou moudřejší, poučili se z chyb, ví, co je kdy bolelo třeba společensky nebo profesně a tuší proč, ale také zejména když se podíváte na statistiky průměrného vzdělání v populaci při sčítání lidu podle dekády, tak vidíte, že v padesátých letech byl Pan Inženýr jeden ze sta a Gymnázium byla elitní škola, a dnes studuje na inženýra půl mladých a maturitu má leckdo, takže Váha Vzdělání dnes a u starších lidí prostě není to samé...
Víte ale, zejména by to také ponižovalo různé kulturní činitele třeba Hudebníky nebo Moderátory, protože ti si také myslí, jak jsou ta Elita, mají nástroj Propagandy v rukách a brát se jim nedá, na satyru máme právo a není možné ji zakazovat... Nedávno pamatuji, jak v "Show J.K." (jak má za sebou pěkný obrázek Prahy a červený divan pro hosty) byla nějaká protestní akce, kde se postavilo "X velevážených a pyšných hňupů" (přehnaná urážka a karikatura) a požadovali veřejně něco špatného nebo zlého (já už si nepamatuji, co chtěli, ale pamatuji si, jak mě to naštvalo a lidi na fórech), leckdo z republiky si o tom takhle nějak povídal na fórech... Tahle Show je přesně ten typ satyry, kam takové věci patří a jsou vidět a oni mohou vyjádřit svůj názor a jménem své Tváře, kterou všichni znají, něco doporučovat. To je zcela v pořádku v takové Oblíbené Show, ale byli jako ukázka, že i takhle moudří lidé se mohou mýlit v zásadních věcech...

(jen na okraj, formát té Show Jana Krause zhruba odpovídá i podobným na západě, Moderátor za stolem a Hosté na divanu, ale J.K. je v tom fakt dobrý, i když s jeho politickými názory (a argumenty kritiky nebo satyry) zčásti dost nesouhlasím, tak ale pokud nemám čas to slevovat celé, tak mě stejně rodiče přijdou zavolat si poslechnout ten úvodník, na to čas nikdy nelituji, (i kdybych se jinak na nic kromě zpráv když jdu kolem na záchod) nedíval... -- ze zbytku té Show pak obvykle nic, nebo třeba jednoho co mě zajímá, i když zvete si tam asi zajímavé lidi), a když to nestihneme přímo, tak si to přes iptv pustíme se zpožděním... teď tu rodiče nebydlí a nemá mě tam kdo volat, že už to začíná, takže v poslední době nevím... A ovšem ukazoval také, jak se umí zcela věrohodně rozesmát a okamžitě třeba zastavit, je to dobrý herec, jenže lidi si myslí, že to je normálně upřímné, jako mezi sebou jednají...
Prostě Inteligentní Satyra, i když někdy se dost mýlí a mýlí tím pak leckoho, kdo to sleduje... (Tedy J.K. má efektivní_váhu_hlasu asi jako okresní město, nehledě na to, jaký má osobně koeficient...) Zákaz Satyry byla druhá nejhorší věc z fašistické i bolševické totality, kromě vražd fašisty, kromě vyvlastnění střední třídy v socialismu, to ostatní byly relativně drobnosti nebo jednorázové akce (tedy vyvlastnění Buržoazie první Republiky a postupné nahrazení jinou Elitou bylo sice také dost nespradlivé, ale tím jenom odebrali ekonomickou váhu těm, kdo se Systémem Nesouhlasili...) (tedy Měnová Reforma 53, kterou odrali leckoho, kdo to měl v penězích v bance nebo doma, rovnostářské dělníky naspodu od-výplaty-k-výplatě nijak zvlášť nepoškodila, a ovšem ale sebrala úspory důchodcům, ale stejně tu byl důchodový systém, aby nehladověli, což třeba v USA není -- nejvíce možná jediní, vůči komu byla Měn.Ref. nespravedlivá, byli Důchodci) (jenže tohle tu nikdo rozumný nechce, vy si nechcete zruinovat řemeslníky nebo podnikatele střední třídy, to bylo nejdrsnější na Socialismu u nás)... (k tomu, vychovalo to tu teď celkem zdravou Střední Třídu podnikatelů - jako jednou dvakrát za století, když je střední třída zkažená, tak se dá ekonomicky zadupat do země vyvlastněním, a počkat, až vyroste nová zdravější...) (takže Restituce tu byly, že se majetky vrátí s omluvou potomkům těch, kdo kolektivně tu byli Zkažená Střední Třída tenkrát, a dostali tak zase původní Ekonomickou Váhu, ale taky to dalo prostor pro nové, leckdo neschopný z restituentů to rozházel nebo nevím, leckdo schopný dostal prostor vedle toho vyrůst...) (Zkažená střední třída, ta také odnesla jako Měšťanstvo asi nejvíc Husitské války nebo Bílou Horu, třeba... Jenže v třicetileté válce pomřelo dost chudiny hladomorem nebo nemocemi, jako snad v Německu třeba třetina populace tehdy 1618-1648 (a začalo to Defenestrací v Praze), nepamatuji si parametry a je to možná zkreslené...) )

Tedy že Známý Satyrik má efektivní váhu hlasu, kolik mu kdo věří (což mentální spodina nesleduje, mentální elita si myslí své, a z toho uprostřed to naštěstí nesledují všichni, aby s nimi takhle schopný manipulátor zametal a vrtěl jimi jak ocasem), je zřejmě v pořádku,
ale aby každý Učitel měl efektivní váhu hlasu jako objem studentů, které popletl, a nakolik to tihle šíří, spravedlivé naprosto není, protože oni tam přišli pro Drahokam: Plody Vědy a Civilizace, a on jim ho zprostředkovává z pozice Převahy Rozumu a neměl by jej otravovat politickým jedem (což je analogie Mentálního Znásilnění),
podobně jako do Chrámu ke knězi nebo imámovi se chodí pro Drahokam: Slovo Boží (myslete si co chcete, ale ti co tam chodí, si myslí, že tam chodí pro tohle a celkem se nemýlí, tedy řekněme Slovo Boží ústy Elity Myslí tenkrát kdysi) a kněz jim ho nesmí otravovat jedem politického handrkování své doby...
(aby se někdo neurážel, tak Známý Satyryk proti Režimu byli třeba W&V, nebo tenhle J.K., ale J.W. byl tedy o X tříd moudřejší pán a o X tříd menší mediální prostor, ale stejně ho fašisti dost umlčeli, přesně nevím... a ten ovšem měl nezanedbatelný (ale ne jediný, větší byl asi efekt vděčnosti osvoboditelům, ale W&V k tomu směrovali spíš chudší "Inteligenci" tehdy) vliv na to, že KSČ tu dostala v roce 1946 38% hlasů ve volbách a zbytek roztříštěn mezi ty, kdo se handrkovali o drobnosti, takže analogií akce Únor1948 by bylo, kdyby se z vlády ČSSD rozhodla natruc vystoupit a Prezident by dovolil A.B. sestavit vládu komplet bez ohledu na parlament, ten vyčistit z pozice ministra vnitra, a je totalita na 40 let... Ale základ tam byly svobodné volby s výraznou dominantní převahou komunistů, větší ještě o třetinu než má dnes A.B. ...)

Poznámka té Elitě u Krause - co je fér - pokud vystoupíte v Show Nejznámějšího Satyrika (který si tu vypěstoval dojem, že všemu zcela rozumí svými postřehy na začátku show, mnohdy trefnými karikaturami, občas ale jedovatými omyly, zejména asi proti MZ) dělat s ním jednorázově Zesílenou Propagandu vahou svých Elitních Tváří, tak já vás můžu urazit Drsnou Karikaturou (obsahující slovo "pyšný hňup" - oni si mysleli, že to prostě ví zrovna nejlépe (byl to omyl z větší části), a půl národa si myslelo, že jsou to pyšní hňupové (a inu, oni v Lidu se nemýlili tolik v té politické věci) a nepomohlo to tenkrát stejně), takhle se bojuje na poli Satyry ...
K tomu, nic není černé ani bílé, prostě to je větší omyl nebo menší omyl, ale postavit se na stranu většího omylu Vahou své Osobnosti není fér a nese to rizika, třeba kolektivního zesměšnění, jak to tehdy část národa viděla, dle reakcí... (tedy tahle akce tu bylo největší faux-pas propagandy (postavit váhu vážených osobností na stranu satyrika k protestu) nedávno, nehledě na to, na které straně byla větší váha omylu... -- a ovšem to se nedá používat často, protože to váhu podílejících se osobností snižuje v očích publika, toho které je dost přesvědčené o opaku, a utvrdí to třeba nesprávný postoj toho publika, které si řekne "dyť to říkám taky" a je dost přesvědčené o správnosti svého omylu) (Tedy ještě přirovnání - jako říkám "U Kamennýho Jimma" a myslím tím hospodu, tak vy tam z politického hlediska máte "Kavárnu Jana Krause", je fajn lidi bavit, ale nemůže tam nastoupit plné pódium Elity a z Baru nebo Kavárny dělat Politiku vážně, protože tím velmi efektivně znásobujete váhu stanoviska (lidi si tam zvykli za zábavou (ne všichni ale leckteří), uvolnit se a brát to, co se odtamtud vysílá, bez kontrolování rozumem, a ta show se zesílila na tvářích těch osobností na Divanu), nebo ať se pak taková Elita nediví...)
Už si nepamatuji, o čem tahle Demonstrace Elity byla, pamatuji si reakce...

Takže k tomu další Karikatura:
Pokud náš Nejvyšší možný Ceremoniální Obchodník M..š Zeman jede potřást rukou Císaři Xi jedné ze tří globálních říší, ale za zády si veze šedesát schopných jednatelů průmyslu a obchodu - doufám, že to byli Prodejci a ne Nákupčí?! a zpřístupňovali nám Odbytiště - (protože to je tu pro průmysl a lid dělníků nejprospěšnější, mít další odbytiště), tak to je zcela fér.
Kdyby tam jel jen předseda vlády nějakého malého státu, který většina američanů a témeř všichni číňané neumí ukázat na mapě přesněji než přibližně na kontinent (třeba v USA leckdo nevěděl, že Česko není Čečensko, a ukázat Ukrajinu (tedy místo se 4x větší vahou geometricky a populačně a 100x větší vahou aktuální krize) na mapě světa má odtamtud dost velký rozptyl) , tak to asi jako kdyby za Generálním ředitelem Čezu poslali z nějaké nevím těžební společnosti vyjednávat místo svého Ředitele jen vedoucího odboru Těžby, nebo kdyby za Rektorem poslal Děkan vyjednávat změnu rozložení fakult nějakého Docenta a neobtěžoval se o tom si promluvit napřed lidsky zpříma... (nevím, takhle asi jako znázornění urážky sebe-úcty čínského císaře, je těžké najít vhodné znázornění, prostě je to nepoměr ceremoniální kompetence, navíc ze slabšího kdo něco chce k silnějšímu, kterého nechce urazit...)
(Tedy nemůže poslat Trump k Putinovi nebo naopak jednat příslušného náměstka z ministerstva, nebo se s ním pak nechat fotit potřásat si rukou, protože to by byla nevyslovená urážka: "takle malej proti mě seš", ale může tam poslat náměstka ministerstva jednat na ministerstvo, to se dělá častěji než osobní setkání na úrovni prezidentů, a tohle diplomaté moc dobře vědí... -- říká se tomu "setkání na úrovni", jako rovný s rovným, zde třeba služebním poměrem ke své vlasti, ale z úrovně třeba prezidenta to je otevírání dveří pro užitečné podnikatele... -- pokud tam do Č s MZ nejeli užiteční podnikatelé, tak proč? -- pro nás je prospěšné vyvážet kamkoliv, ale své dodavatele odměňujeme naší přízní... -- takže když vám vadí Čína, horlete proti používání zrovna jejich mobilů zde, ne proti exportní delegaci tam...)

Tedy co zrovna dělá M.Z. v Číně je prostě na okraj (a poměřuje se to vkusem číňanů ne nás), důležité je to Letadlo plné Podnikatelů, které tam může občas dojet s ním, a doufám, že se tam nejedou jenom rekreovat, a není žádné Odbytiště dost Špinavé atd aby nebylo správné s ním obchodovat ve směru vývoz, kromě Zbraní... (ehm, jsme světově dost známý vývozce zbraní, zejména za první republiky před válkou, proto nás Hitler dostal darem od Anglie jako první, ale Zbrojovka Brno je oblíbená i u amerických střelců z řad lidu - jako setkal jsem se s tím, že americký konzervativec mě podle vlajky a když mě začali zesměšnovat, jako se tam dělá s každým, tak se zastával - ne, ten je ze země té Zbrojovky a začali se dohadovat (nebo vychvalovat a "hm...") o kvalitě zbraní, asi pušek... - takže z pohledu některých američanů jsme ta země, co má profi Zbrojovku, víc o nás neví... každý má různý rozhled a oni také poukazují na to, že z Evropy neumíme na nepopsané mapě USA pojmenovat jednotlivě všechny státy... - inu, já třeba podle názvu státu v USA umím přibližně ukázat kde je ale ty menší také spletu, a jednou jsem na "slepé" mapě světa jen s hranicemi nakreslil symbol Iránu do Kazachstánu (když jsem dokresloval symboly do asi 15?) a trvalo chvíli (trojí dokreslování a scanování), než si toho sám všimnul, nebyla tam ale barevná moře, tak jsem si nevšiml, co je moře a co pevnina, a velikostně jsou podobné hned vedle sebe, a Irán tam byl jen okrajově...)
Tedy když si M.Z. přiveze jako dárek z návštěvy Huawei za milion, není to nijak nepřiměřené, kdyby tady ale dělal tu propagaci Huawei, tak to je sprosté, jen jsem si jí nijak nevšiml a M.Z. za ministerstva nezodpovídá, dokud o ní neřekli v televizi, čímž ČT sice špinila při tom čest prezidenta v očích občanů (kteří tuhle skvrnu mohli přehlédnout), ale teprve tak dělala zprostředkovaně tu reklamu na Huawei pro občany (občan: "hele, M.Z. taky má H., proč ne já?")... -- nebo jsem si něčeho nevšiml, jak třeba M.Z. vytáhne náhodou z kapsy mobil, aby to bylo vidět, a dělalo to reklamu? (ne,ne, to je moudrý pán...) (tedy tam nemůže říct Císařovi Xi, že děkuji ne, ale tenhle dárek nemohu přijmout...) (pokud nechápete proč "Císař Xi" (teď nevím, jestli jsem si vybral dobře mezi Xi a JinPing? "Xi" tu zní vznešeněji z lingvistického hlediska češtiny (nevyvolává nesmyslnou asociaci na sport ani tao), a "císař" je delší slovo s větší vahou než "Xi"), tak ale tam to mají jako 5000 let historie takhle a tenhle není vyjímkou, jen se tomu říká jinak a není dědičný, a garderoba doby postoupila, dnes se vznešeně vypadá v saku a není to stupňované dál, setkání státníků nebo finančníků není módní přehlídka, i když v Anglii se třeba i debatuje a dobře o tom, jaká žena měla hezčí klobouk na svatbě jejich prince s cizí krasavicí, ale tam je monarcha asi o tom, že jednou za rok v parlamentu přečte svou "vizi", a teoreticky stojí i nad Arcibiskupem v Canterbury (mají vlastní národní církev s vrcholem v jedné osobě, což asi není moc fér, ale...), ale jinak je tam královna asi jen šperk na ozdobu, vládne parlament a ministři a soudci pomocí neopravitelných precedentů z jediného procesu...)

-------

Příloha - statistické mapy - pár vybraných k této problematice z roku 2013... (vzdělanost,volební účast,populační strom,kriminalita,...)
(moje stránky nekoušou a není tam žádný script nebo externí css, ale LOG si prohlédnu - kolik lidí to zajímalo, kolik lidí to zajímalo víc, nebo aspoň kdy na to skrz tohle fórum přišel i Google...)

http://pialpha.cz/cz jsem naházel zatím ledabyle (hodina práce nyní, 11 měsíců po večerech v roce 2013, a 2.5 hodiny píšu tenhle text) nějaké vybrané statistické mapy a grafy (přehodil jsem je tam ze své stránky z roku 2013 a z cca 800 map a grafů vybral pár zajímavých... někdy to tam přehodím možná celé (je tam ta původní verze v RARu v html+svg nebo pdf), ale leccos už není aktuální, a nové mi stahovat z CSU nejdou, podmínili to javascriptem a já nebudu v seznamu 1000 ukazatelů rozklikávat myší jejich tabulky, zvlášť když to pak nejde ke mně uložit, protože ajaxová data se neukládají ctrl+s -- měl by tam být <noscript><a> vedle toho... ale třeba se to už zlepšilo, nevím...) (stahoval jsem to plošně analogem wget, veřejný státní server v noci neobtěžuju další uživatele (jako spustit minutu nebo až hodinový export z db CSU (datová krychle i 4D a víc) a čekat, jestli to XML spadne na timeout nebo to budu mít, pak jsem si psal vlastní web+sql+javascript nad Firebird sql doma, co to měl z mé menší db (pouze 260 tabulek, 2.5M položek) v řádu vteřin... asi už se zlepšili, bylo to kdysi...), jako třeba data z NASA a Stanfordu ve velkém stahuji o víkendu (tedy v čase amatérů), nebo aspoň když je v Americe noc, nebo se velmi stydím, že jsem nedočkavý)
P.A.Semi
Návštěvník – nepatří k Pirátům

Re: Zastupitelská Demokracie - (upřesnění, omluva)

Příspěvek od P.A.Semi »

Teď když na to koukám, co jsem dole napsal, tak to tedy zkresluju a přehnaně, CSU (ČSÚ) se omlouvám... (-- vynikající zdroj dat, a pak aspoň jsem šel dělat zas něco jiného...)
Ten počet záznamů u mě je na celou databázi, jedna tabulka ve výřezu třeba na mapu z toho leze ven pod vteřinu, ale export jedné tabulky ve formátu jako od nich (tedy ta jedna krychlička dat (třeba okres,rok,ukazatel,upřesnění + číselná hodnota, vše v jednom), až 50Mb v xml, /csu?VdbOut& ...) byl jen asi 10x rychlejší (z pc pod stolem) než jejich tehdy, nevím z jaké DB (nejspíš mám rychlejší ale zjednodušené xml, tedy výstup přímo v řádkách xml-textu scriptem bez použití objektů) (nebo je to lépe indexované? nevím...), ale tedy není to hodina proti vteřině, to ne...
Uživatelský avatar
osicka
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 17
Registrován: 07 srp 2012, 18:53
Profese: IT (ETL) administrátor
Dal poděkování: 9 poděkování
Dostal poděkování: 26 poděkování

Zamyšlení nad budoucností elektronické rozpravy

Příspěvek od osicka »

Už roky mi podobné téma vrtá hlavou, něco jsem sepsal na blogu, chtěl jsem byl supervtipný a atraktivní, když se na to zpětně dívám, tak jsem to asi přehnal, ale budiž.
Ověřená identita pirátům asi moc nevoní, ale anonymních výšplechtů je plný internet, podle mne je tahle alternativa vhodná, pro důvěryhodnost komentáře závisí především na reputaci autora.
Moc rád bych znal názor pirátů na návrh hodnocení komentářů a struktury rozpravy, mají s diskuzní aplikací nejvíce zkušeností.
https://osicka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=687856
Tito uživatelé poděkovali autorovi osicka za příspěvek:
V__
Karel666
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 1017
Registrován: 02 říj 2017, 20:16
Profese: Mám
Dal poděkování: 187 poděkování
Dostal poděkování: 311 poděkování

Re: Zastupitelská Demokracie - (upřesnění, omluva)

Příspěvek od Karel666 »

P.A.Semi píše: 30 pro 2018, 19:24
Četl jsem celé, nevím co napsat, když nejsi schopen pochopit, že např. tajná volba je právě proto, že můžeš volit jinak než někdo po tobě chce a měls možnost venku tvrdit po tlakem "udělám" a za pletou něco jiného. Dalším, je šikata okolíprotože máš nepopulární názor, každý není terminátor nebo rambo a snese dobře kritiku okolí, viz poslední volba presidenta, kde jedni i druzzí veřejně nadávali sprostě, ale i kamarádi psali druhému "volils toh, kterého, jsi sráč a nebudu s tebou kamarádit" a to nekomentuju situaci jako po obsazení nacisty, kdy se "kadrovalo politicky"...

A to nekomentuju ideální svět "musí být důvěra" :D Hele, když někdo u voleb říká něco a po volbách pak něco jiného nebo si osvojuje rozhodnout stylem "dostal sem důvěru", takže můžu o nečem jako např. důchodová reforma nebo u socanů vrácení církvím, kdy udělali pravej opak toho co lidem slibovali? Je svět okolo tebe takovej, že nemá mít zpětnou vazbu? Při řízení systémů v průmyslu je zpětná vazba jedna z hlavních věcí co zajišťuje řízení, aby fungovalo, nelze ho nahradit důvěrou ve výpočet a konstruktera natož obsluhu...

Jeko super to číst v nějakém scifi co jsi napsal, ale u tvorů co mají schopnost přetvařovat se a touhu po moci...
Tito uživatelé poděkovali autorovi Karel666 za příspěvky (celkem 2):
Vojtech.Pikal, V__
Odpovědět

Zpět na „Demokracie“