CF 3/2012 - Procedura

Vlákno pro námitky, které se týkají procedury a také pro samostatné řešení procedurálních otázek jednotlivých jednání.

Moderátor: Predsedajici

Pravidla fóra
  • Námitku proti proceduře lze podat, pokud nastaly při jednání okolnosti, které by mohly rozhodnutí zpochybnit.
    Námitku je třeba podat bezprostředně, který dá procedurálně hlasovat o námitce. Všechny obdobné návrhy k danému jednání se uplatní najednou.
  • Pokud je usnesení přijato i přes námitku správnosti, může se ten, kdo má hlasovací právo, obrátit na rozhodčí komisi stížností, a požadovat, aby se tato okolnost uvedla do zápisu.
  • Nevykazuje-li usnesení neodstranitelnou vadnost způsobenou absolutním nedostatkem působnosti nebo pravomoci, považuje se za přijaté a může vstoupit v platnost (čl. 6(1) a 6(4) St), což nebrání rozhodčí komisi ve vyslovení neplatnosti, pokud zjistí odstranitelnou vadnost, která by měla vliv na výsledek hlasování.
Uživatelský avatar
Jiri.Kaderavek
Krajský zastupitel
Příspěvky: 7846
Registrován: 21 dub 2009, 12:58
Profese: programátor, analytik, manažer, trenér
Dal poděkování: 2650 poděkování
Dostal poděkování: 7384 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Volba vedoucího finančního odboru - Procedura

Příspěvek od Jiri.Kaderavek »

Chtěl bych se předsedajícího dotázat na legitimnost a případně na harmonogram tohoto jednání (zejména kdy hodlá ukončit přihlašování kandidátů, rozpravu a zahájit volbu vedoucího FO).

Jde o to, že jednání k obsazení funkce volené celostátním fórem by se dle §4(2)e) JdŘ CF mělo svolat pokud se uvolní funkce volená celostátním fórem. Tato funkce se ale doposud neuvolnila.

Jakkoliv chápu, že se předsedající snaží, aby došlo k hladkému předání mandátu, pak jsem toho názoru, že rozprava může začít právě až v okamžiku uvolnění funkce. Jinak by bylo možné, aby předsedající vyhlásil jednání o novém vedoucím odboru např. v polovině mandátu (není totiž stanovena žádná lhůta, ve které je možné takové "předčasné" jednání svolat). Podle mého názoru by měl jednání nyní pozastavit (spíše ukončit) a rozpravu s přihlášením kandidátů obnovit až v okamžiku vypršení mandátu vedoucího FO. Jeho kompetence v takovém případě převezme RP, které jej zřejmě dle zvyklostí (nebo někoho jiného) pověří výkonem funkce. Je-li v JdŘ CF řečeno, že předsedající svolá jednání, pokud se uvolní funkce (vedoucího FO), obávám se, že této povinnosti nebude schopen předsedající dostát, bude-li zároveň probíhat toto jednání.
Zakladatel České pirátské strany
Svobodu nekoupíte, tu si volíte
https://lide.pirati.cz/personProfile/96/

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 22473
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 30799 poděkování
Dostal poděkování: 23961 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Volba vedoucího finančního odboru - Rozprava

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Jednání bylo svoláno na žádost samotného vedoucího FO.

Harmonogram je takový, že se čeká, až se objeví alespoň jedna plná kandidatura (kandidátská řeč + nominace), pak se vyhlásí termín voleb a s ním spojený termín pro předložení kandidatur, k tomuto terminu se ukončí rozprava.
Termíny jsou zatím gumové, jelikož nejsem sto ovlivnit ani odhadnout v současném stavu kdy bude taková kandidatura předložena či jak bouřlivá a dlouhá bude rozprava s kandidáty.
Co se týče zvolení a mandátu nového vedoucího FO, je možno se buď usnést, že mu započne až s koncem mandátu předchozího, nebo takto zkrátit mandát současného vedoucího. Děj se vůle fóra.

Pokud by došlo k uvolnění funkce vedoucího FO dříve, než by bylo ukončeno toto jednání, uplatní se zásada obsažená v §4(1) JdŘ -
Svolání jednání píše:Jednání celostátního fóra svolává předsedající ve věci, která již není na pořadu jiného jednání nebo zasedání celostátního fóra a jejímuž projednání nebrání zásada ne bis in idem.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvek:
Tomas.Vymazal
člen RP, AO, PO, ZO, FT; člen AO OlK, vedoucí MRT Demokracie
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj|Profil|fb| Tel: 776635258
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“[1]

Uživatelský avatar
Jiri.Kaderavek
Krajský zastupitel
Příspěvky: 7846
Registrován: 21 dub 2009, 12:58
Profese: programátor, analytik, manažer, trenér
Dal poděkování: 2650 poděkování
Dostal poděkování: 7384 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Volba vedoucího finančního odboru - Rozprava

Příspěvek od Jiri.Kaderavek »

Harmonogram je takový, že se čeká, až se objeví alespoň jedna plná kandidatura (kandidátská řeč + nominace), pak se vyhlásí termín voleb a s ním spojený termín pro předložení kandidatur, k tomuto terminu se ukončí rozprava.
To je procesně popletené.

- Rozprava v okamžiku kdy přijde první nominace teprve může začít (protože teď nemáme kandidáta, žádný nebyl nominován).
- Zkrácení volebního období by muselo být přijato jako zásadní návrh (určují jej stanovy) na zasedání.
- Termín ukončení rozpravy a přijímání nominací musí být pevně dán, protože pokud není, pak nemůže nikdo vědět, do kdy má čas si nominaci opatřit, pokud by měl zájem kandidovat.
- Navíc považuji za zcela legitimní, že se někdo rozhodne kandidovat teprve v okamžiku, kdy bude znám první kandidát. Teprve tehdy si začne shánět nominaci.

Příklad: Hypoteticky si nyní Jan Novák začne shánět nominaci, zítra přijde nominace pana Novotného a předsedající zároveň ukončí rozpravu? A co pan Novák. Má smůlu, protože Novotný byl rychlejší? Jednání musí mít svá pevná data, do kdy se přijímají nominace (lhuta musí dovolit si nominaci opatřit), do kdy probíhá rozprava a kdy bude zahájeno hlasování. Chápu fluid demokracii, ale jednání o obsazení tak významného postu by fluid být nemělo :)

S ohledem na výše uvedené žádám předsedajícího o předložení procedurálního návrhu dle §20(1)q) JdŘ CF o ukončení tohoto jednání. Jednání o volbě vedoucího odboru by mělo být zahájeno v okamžiku, kdy se podle §4(2)e) JdŘ CF uvolní funkce volená celostátním fórem.

Děkuji za pochopení.
Zakladatel České pirátské strany
Svobodu nekoupíte, tu si volíte
https://lide.pirati.cz/personProfile/96/

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 22473
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 30799 poděkování
Dostal poděkování: 23961 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Volba vedoucího finančního odboru - Rozprava

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

V některých ohledech jsem bohužel nebyl pochopen, pokusím se se vysvětlit lépe.

1) Nemám pocit, že by rozprava mohla začít až ve chvíli, kdy přijde nominace. Rozprava se začíná ve chvíli, kdy je předložena první kandidatura, nominace se ověřují až ve chvíli termínu voleb.
2) Stejně tak jsem nemyslel, že ve chvíli, kdy přijde první nominace se ukončí rozprava, rozprava se ukončí někdy poté. Ve chvíli kdy dorazí 1. nominace se pouze vyhlásí termín ukončení rozpravy - tedy nejzazší termín, do nějž je možno se přihlásit s kandidaturou a je možno nominaci předložit.
3) Nemyslím si, že kvůli (jednorázovému) zkrácení volebního období je nutno svolávat zasedání - jedná se vlastně o odvolání. Nicméně je pravda, že tato procesní záležitost není v tomto jednání dořešena a učiním k tomu kroky.

Tedy, jelikož jsem přesvědčen že záměrem žadatele o svolání bylo zajistit plynulý přechod z jednoho období vlády do druhého a nikoliv se nechat vystřídat, navrhuji aby funkční období vedoucího zvoleného v tomto jednání začínalo buď 20.6.2012 včetně nebo dnem vyhlášení výsledků voleb, podle toho, co nastane později.
To by umožnilo plynulé předání moci v případě, že by byl zvolen dříve, než cca za 2 měsíce.


Jedná se defacto asi o věcný návrh jednorázového předpisu, ovšem pokud by prošla navrhovaná úprava Petra Vilety, bylo by třeba něco obdobného do předpisů začlenit. V tomhle případě se jedná o jednorázovou vyhlášku a osobně bych byl rád, kdyby měl někdo sílu něco takového vyhlásit, ale nevím, jestli tomu tak je. (Jedná se vlastně o účinnost volby.)

Zároveň beru návrh na na ukončení jednání na vědomí a vyhlašuji, že se bude hlasovat 28.4. od 18.00. Hlasování potrvá 24 hodin a bude tajné. Pokud by nebyl stažen.
Prosím navrhovatele, pokud by mu mnou naznačené řešení přišlo jako vhodné, aby zvážil stažení svého návrhu.

(Chtěl bych poznamenat, že jsem pouhý automat, když se mi řekne svolej jednání a žadatel k tomu má oprávnění, tak ho svolám.)
člen RP, AO, PO, ZO, FT; člen AO OlK, vedoucí MRT Demokracie
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj|Profil|fb| Tel: 776635258
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“[1]

Uživatelský avatar
Jiri.Kaderavek
Krajský zastupitel
Příspěvky: 7846
Registrován: 21 dub 2009, 12:58
Profese: programátor, analytik, manažer, trenér
Dal poděkování: 2650 poděkování
Dostal poděkování: 7384 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Volba vedoucího finančního odboru - Rozprava

Příspěvek od Jiri.Kaderavek »

Petr Vileta píše:jiny kandidat take neni
Není teď, protože to teď není potřeba, ale klidně se může objevit jakmile se funkce uvolní a bude zahájeno ve věci jednání v souladu s JdŘ. Já osobně budu po předsedajícím (nebude-li procedurální hlasování úspěšné) v tom okamžiku žádat, aby dostál svým povinnostem a toto jednání svolal. Tohle žádným jednorázovým usnesením nezmění, protože tohle je psáno v JdŘ CF, což je zásadní předpis. Jestli předtím bude už někdo zvolen, pak je mi líto, ale jeho mandát bude zpochybněn procesním pochybením. Pokud se na zasedání CF rozhodne, že se funkce bude volit 30 dní před vypršením mandátu, OK, bude vše čisté, ale teď tomu tak není a já jsem proti tomu, aby se např. nový předseda (předsednictvo) volil předtím, než skončí mandát tomu stávajícímu.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Kaderavek za příspěvky (celkem 2):
Martin Broz, Ondrej.Kallasch
Zakladatel České pirátské strany
Svobodu nekoupíte, tu si volíte
https://lide.pirati.cz/personProfile/96/

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 22473
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 30799 poděkování
Dostal poděkování: 23961 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Volba vedoucího finančního odboru - Rozprava

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Technická:
1) Jednání se svolává pouze ve věci, v níž už jednání svoláno není §4(1) JdŘ
2) Jednání se automaticky svolává také pokud se uvolní funkce volená fórem §4(2e) JdŘ
3) Toto jednání bylo svoláno na žádost vedoucího finančního odboru §4(2a) JdŘ

a) Pokud by ve tu chvíli uvolnění postu vedoucího (2) již jednání o volbě nového vedoucího FO běželo, jednání se nesvolá, protože tomu brání zásada bodu (1)
b) Pokud by již byl zvolen nástupce a žádné jednání v dané věci by neběželo, nutnost svolání jednání dle bodu (2) je sporná, protože funkce jako taková se neuvolnila. Otázka výkladu, obraťme se na RK

Samozřejmě chápu, že svolání předem se může zdát někomu předčasné a o návrh na ukončení nechám řádně odhlasovat.
člen RP, AO, PO, ZO, FT; člen AO OlK, vedoucí MRT Demokracie
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj|Profil|fb| Tel: 776635258
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“[1]

Uživatelský avatar
Jiri.Kaderavek
Krajský zastupitel
Příspěvky: 7846
Registrován: 21 dub 2009, 12:58
Profese: programátor, analytik, manažer, trenér
Dal poděkování: 2650 poděkování
Dostal poděkování: 7384 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Volba vedoucího finančního odboru - Rozprava

Příspěvek od Jiri.Kaderavek »

(Chtěl bych poznamenat, že jsem pouhý automat, když se mi řekne svolej jednání a žadatel k tomu má oprávnění, tak ho svolám.)
Chápu to tak, že pokud vedoucí FO požádá o ukončení jednání (stáhne "návrh" na svolání jednání ve věci volby vedoucího FO), protože nebyl přesně pochopen (jeho zpráva měla být členům CF pouze na vědomí s tím, že si měli rozmyslet, kdo by byl ochoten na funkci kandidovat), tak jej ukončíš?
Zakladatel České pirátské strany
Svobodu nekoupíte, tu si volíte
https://lide.pirati.cz/personProfile/96/

Uživatelský avatar
Jakub.Vavra
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 18
Registrován: 28 úno 2012, 18:23
Profese: Quality Engineer
Bydliště: Brno-Lesná
Dal poděkování: 24 poděkování
Dostal poděkování: 43 poděkování

Re: Volba vedoucího finančního odboru - Rozprava

Příspěvek od Jakub.Vavra »

Chtěl byt tu konstatovat, že hlasování trvající pouhých 24 hodin a o víkendu, kdy spousta lidí odjíždí mimo dosah internetu mi přijde jako velmi nešťastný nápad, zvláště pokud se dá očekávat, že si lidé budou kvůli svátku brát poté v pondělí dovolenou. Nešlo by ho pro příště dělat delší a tak aby bylo částečně v pracovním týdnu a částečně o víkendu?
What is ominous is the ease with which some people go from saying that they don't like something to saying that the government should forbid it. When you go down that road, don't expect freedom to survive very long. (Thomas Sowell)

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 22473
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 30799 poděkování
Dostal poděkování: 23961 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Volba vedoucího finančního odboru - Rozprava

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

@Jiri:Mno, nato už je trošku pozdě, protože nám to běží rozprava a máme kandidáta. Taky tu není věcný návrh, který by se dal stáhnout - zpravodaji jsou kandidáti.
Ukončit jednání je možno na schválený procedurální návrh, nebo při vyčerpání programu. Takže pokud by byl návrh na ukončení a stažení všech kandidatur, mohl bych to nechat projít konsenzuálně (pokud není nikdo proti tak...)
@Jakub:Délku hlasování předepisuje JdŘ, s tím nehnu. Souhlasím, že čas není úplně nejlépe zvolen, snažím se ovšem, snažím se vždy procedurální hlasování provést co nejdříve, aby mohlo reflektovat vůli fóra o formování průběhu jednání, jak je jeho úkolem. Procedurální hlasování je v zásadě možno kdykoliv zopakovat, pokud by se změnila situace v jednání, není to nic závazného.
člen RP, AO, PO, ZO, FT; člen AO OlK, vedoucí MRT Demokracie
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj|Profil|fb| Tel: 776635258
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“[1]

Uživatelský avatar
Tomas.Vymazal
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 4770
Registrován: 23 dub 2009, 16:31
Profese: Softwarový analytik
Bydliště: Brno
Dal poděkování: 6513 poděkování
Dostal poděkování: 5459 poděkování

Re: Volba vedoucího finančního odboru - Procedura

Příspěvek od Tomas.Vymazal »

Ja nemam problem s hlasovanim o vikendu nebo o svatcich (samozrejme to muze nekomu delat problem, ale vetsina lidi by i na dovolene mela byt do 24 hodin schopna k Internetu na pet minut usednout). S cim problem mam, je neoznamovani zapocateho hlasovani. Tohle uz je druhy (ne-li dokonce treti) pripad za posledni tyden, kdy nebylo o proceduralnim hlasovani zpraveno CF soukromou zpravou. Je velmi pravdepodobne, ze to predpisy nevyzaduji, ale doposud to byvala dobra praxe a ja bych rad, abychom se snazili o opravdovou demokracii. Kdyz se proceduralniho hlasovani zucastni 12 lidi z cele clenske zakladny, tak je IMO neco spatne. Diky za zvazeni.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Vymazal za příspěvky (celkem 3):
Petr.Vileta, Jiri.Kaderavek.sen, Filip.Krska
Tom Vymazal, podporovatel phpBB a bojovník za legalizaci heroinu
Takovej ten stav, když seš uprostřed stavu a myslíš si, že nemáš stav. -- Michal Wagner, tč. garant programového bodu Drogy

Zamčeno

Zpět na „Procedurální námitky a jednání“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host