Přezkum rozhodnutí KK o odložení stížnosti ve věci odvolání radní Praha 3

Do tohoto fóra se přesouvají uzamčené a zpracované členské podněty.


Moderátor: Predsedajici

Zamčeno

Jste pro přezkum rozhodnutí KK o odložení stížnosti ve věci odvolání pirátské radní Praha 3

Pro přezkum
13
14%
Proti přezkumu (stížnost je nedůvodná)
65
68%
Zdržuji se
17
18%
 
Celkem hlasujících: 95 - Celkem hlasů: 95

Uživatelský avatar
Milus.Kotisova
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 566
Registrován: 22 kvě 2014, 15:52
Profese: překladatelka, lektorka, publicistka
Dal poděkování: 733 poděkování
Dostal poděkování: 838 poděkování

Přezkum rozhodnutí KK o odložení stížnosti ve věci odvolání radní Praha 3

Příspěvek od Milus.Kotisova »

Ahoj Piráti,

žádám vás o podporu pro svůj členský podnět, kterým chci vyvolat přezkum Celostátním fórem rozhodnutí kontrolní komise ze dne 11.5. 2020 ve věci spisu č. #28977, kterým komise rozhodla o odložení stížnosti jako celku pro „neprojednatelnost“ podle paragrafu 14 rozhodčího řádu, kteréžto holé vyjádření bylo následně zpravodajem dovysvětleno jen tak, že stížnost byla odložena jako „nedůvodná“ (bod a). Tedy implicitně nedůvodná ve všech bodech stížnosti. (viewtopic.php?p=695226#p695226 )

Kromě obecného odkazu na paragraf 14 RŘ neobsahuje rozhodnutí komise žádné bližší zdůvodnění k poměrně rozsáhlé stížnosti, což považuji za špatnou praxi výkonu pravomocí KK a nedostatečné naplnění základního demokratického a vážného kontrolního úkonu (přezkoumání rozhodnutí orgánu, funkcionářů apod.), který tak neplní jeden ze základních účelů: informovat a poučovat účastníky a širší kolektiv (veřejnost) o právech a povinnostech, čili mezích konání politiků a veřejných činitelů. Až na výzvu zpravodaj doplnil pouze odkaz na výzvy a výhrady k doplnění, která jsou staršího data a neodrážejí nutně stav stížnosti k datu rozhodnutí, takže je ve skutečnosti nemohu považovat za zdůvodnění.

Proto navrhuji CF projednat toto usnesení a rozhodnout o něm:
Jelikož CF považuje stížnost Miluš Kotišové č. za důvodnou a projednatelnou, je zcela patrné, čeho se stěžovatelka domáhá, a je v zájmu pirátské strany, která o sobě říká, že je transparentní, přináší nový vítr do politiky a je „proti násilí“, aby proběhlo řádné šetření všech rozhodujících okolností a rozhodčí komise posoudila celou záležitost a vynesla výroky, zda a v jaké míře se kdo dopustil dle rozhodčího řádu (2) Závažných porušení stanov, zejména
a) zavrženíhodného porušení základních programových cílů strany,
c) úmyslné závažné újmy jinému členovi,
d) úmyslné závažné újmy straně nebo jejímu demokratickému řádu,
e) opakovaného poškození dobrého jména strany.(zdroj: https://wiki.pirati.cz/rules/rr)

a porušení předpisů dle stížnosti.

Není na místě, aby se podobně komplikovaný případ shodil se stolu odložením en bloc (v celku), ale věc by měla být postoupena rozhodčí komisi, aby by se ta náležitě vyslovila ke každému návrhu na nápravu jednotlivě.

NAVRŽENÉ USNESENÍ:
"CF ruší rozhodnutí KK o odložení stížnosti č. #28977"
EDIT: usnesení upraveno na základě připomínky Martina Kučery,
Poznámka: 26.5. 2020 může dojít k nevratnému kroku odvolání radní

Proč jsem podala stížnost
Důvod, proč jsem podala stížnost, je ten, že jsem měla velmi vážné pochybnosti, které dosud trvají, o důvodech odvolání. Vnímala jsem Janu Belecovou jako citelně otřesenou osobu po incidentu v říjnu. Vnímala jsem, že trivializující reakce jejího okolí na tento incident a jeho „vyřešení“ se negativně odrazilo a odráží na její psychice a bránilo jí se účinně hájit a hledat adekvátní formu přezkumu následných kroků konaných zbytkem zastupitelstva. (Argument většiny proti jednotlivci neberu jako důkaz. Odmítání odstoupit není argument o pravdě ani jedné strany.)
Pádným důvodem pro mne byl také způsob komunikace protistrany od samého počátku mého dotazování a v neposlední řadě argument použitý Michalem Gillem a Štěpánem Štréblem o tom, že Jana Belecová je „stejný případ“ jako vyloučený člen Lukáš Nový (tedy někdo, kdo vyráběl falešné volební weby „Vyhoň si ho levačkou“, v minulosti fyzicky inzultoval jiného člena, měl v jistou dobu v profilu fotku v nacistické uniformě a odkazy na založení profilu v roce 1933, hackoval technické systémy strany, šířil nepodložené tvrzení, že předseda strany bere tvrdé drogy a používal intimní informace o minulosti jisté členky k nátlaku na jejího partneru).
V kontextu všech okolností mne toto neuměřené a (ubohé) přirovnání přimělo se ozvat a vznést pochybovačný hlas. A požadovat důsledné a pečlivé prošetření všech událostí (příčin), které vedly k „nutnosti“ Janu odvolat.

Nemám v této kauze žádný osobní zájem, jsem osoba nestranná, konám na základě čistě vážných pochybností, které mám po vyhodnocení všeho, co jsem z různých stran vyslechla, pročetla si a do dnešního dne stále nerozumím tomu, proč vlastně má být radní Jana Belecová odvolána.

Moje obava je, že jednání a kroky zastupitelského klubu a MS Praha 3 budí dojem až svévole, která může být vedena snahou, aby se zapomenulo na incident vyvolaný místostarostou Štěpánem Štréblem, protože původně MS Praha 3 zvažovala variantu, že budou odvoláni oba radní (Štrébl i Belecová). Jeví se mi, že existuje vážný důvod se domnívat, že protiobvinění z šikany a bossingu ze strany se Jany Belecové se objevilo účelově až po incidentu vyvolaném Štréblem v říjnu.


Zde v kostce podstata stížnosti:
 • červen 2019: uvolněná radní Jana Belecová byla zvolena na uvolněné místo a získala (mimo jiné) gesci strategické plánování
 • 1. říjen 2019: incident na úřadě vyvolaný Štěpánem Štréblem, kdy Jana Belecové podle očitých svědků mohla mít oprávněný dojem fyzického ohrožení (tajemník úřadu Zahradník);
 • 7. říjen 2019: na jednání zastupitelského klubu sjednána v přítomnosti Jakuba Michálka (facilitátora) a členů PKS Praha dohoda o naplňování povolební strategie a urovnání sporu; na stejné jednání ale přichází mimo ohlášený program (což je v rozporu s Jednacím řádem zastupitelského klubu) společná asistentka místostarosty Štěpána Štrébla a Jany Belecové D. P., která přede všemi (přes 10 lidí) přichází s protiobviněním Jany Belecové z bossingu a šikany. O tomto jejím vystoupení zápis zcela mlčí a zdálo by se, že nemá žádnou váhu a nebylo bráno v potaz.
 • 2.12. 2019: na členský podnět bylo vysloveno důrazné napomenutí Janě Belecové za její chování
 • 14. leden 2020: zastupitelský klub vyzval v bodě Různé (!) Janu Belecovou ke zvážení rezignace, což Jana odmítla jako neodůvodněné, protože nejsou výhrady k její práci a výsledkům
 • 28. 1. 2020: MS Praha odhlasovalo jméno nového radního (17.3. mělo dojít k odvolání J.B. Na zastupitelstvu, k tomu nedošlo, zastupitelstvo bylo zrušeno), ale není ani slovo o tom, že radní bude vyloučena z klubu, pokud sama neodstoupí. Klub vyloučením z klubu porušil jako první koaliční smlouvu
  únor 2020: Michal Gill, člen MO Praha 3 a placený asistent mimo jiné i Jany Belecové, přestává podporovat mediální výstupy Jany Belecové, opírá své jednání o nepsané rozhodnutí MO, neexistuje v tomto smyslu ani žádné písemné rozhodnutí zastupitelského klubu ani MS Praha 3.
březen 2020:
 • 17.3. 2020: protože Jana Belecová neodstoupila sama (uvádí, že její odvolání je snaha zamést pod koberec incident z října, proto nehodlá odstoupit), zastupitelský klub ji k tomuto dni vyloučil z pirátského zastupitelského klubu (opět, neexistuje žádné předchozí rozhodnutí o tomto kroku v MS Praha 3, což je podmínka dokumentu Povolební strategie Praha 3),
 • konec dubna: z komise Vedlejší hospodářské činnosti byl bez projednání a udání důvodů a bez zápisu odvolán manžel Jany Belecové, Rudolf Belec (opakovaný modus operandi)
 • 6.5. 2020 – byl zrušen Jednací řád Zastupitelského klubu Praha 3
7.5. 2020 – aniž by KK stížnost přijala, dala prostor k vyjádření odpůrcům (v zastoupení Fr. Dosedělem) do tohoto data, ale poté nedala žádný prostor stěžovatelce reagovat na jejich tvrzení a vypořádat jejich připomínky. Považuji to za velmi nestandardní a nerovný přístup ke stranám ve sporu.
26.5.: se koná zastupitelstvo, kde má proběhnout odvolání radní Jany Belecové

V rámci koaličních dohod výměnou za odvolání radní Belecové pozice Pirátů na Praze 3 jednoznačně oslabí, pokud se naplní.


Zde jsou mé návrhy nápravy v komisí odložené stížnosti:

Návrh výroků rozhodčího nálezu:

1. Zastupitelský klub a místní sdružení Praha 3 hrubě chybovaly, když nevěnovaly náležitou pozornost incidentu na radnici vyvolaném Štěpánem Štréblem. KK ukládá MS Praha 3 a pirátskému zastupitelskému klubu Prahy 3, aby dodatečně založily a doplnily vlastní spis k tomuto incidentu (opatřený řádnou spisovou značkou dle Organizačního řádu), aby byl naplněn duch předpisů i zákonů

2. Zastupitelský klub a místní sdružení Praha 3 hrubě chybovaly, když nevěnovaly náležitou pozornost obvinění z údajné šikany na pracovišti a ponechaly tuto skutečnost mimo záznamy, přitom na něm stavěly svá další rozhodnutí. Janě Belecové tak nebyla dána možnost se účinně bránit a zejména vznikla vada nepřezkoumatelnosti. KK ukládá MS Praha 3 a pirátskému zastupitelskému klubu Prahy 3, aby dodatečně založily a doplnily vlastní spis k tomuto obvinění (opatřený řádnou spisovní značkou dle Organizačního řádu) a vzaly v potaz také probíhající šetření na samotném úřadě v gesci tajemníka asistentů a poté poskytly spis KK ke kontrole.

3. Zápisy zastupitelského klubu a místního sdružení mají obecně velmi závažné nedostatky (dle Správního řádu, předpisů strany – viz výše, v rozporu s principy transparentnosti), neboť neobsahují potřebné informace, na základě kterých by bylo možno s jistotou rozhodnout o tak závažném kroku, jako je odvolání vlastní radní, přičemž je pádná pochybnost, že ve skutečnosti snaha o odvolání radní a její vyloučení ze zastupitelského klubu by mohla být jen způsobem, jak docílit pomlčení o incidentu (bez následků) vyvolaném Štěpánem Štréblem na podzim 2019 či ukončení živého podání u kontrolní komise. Zápisy budou náležitě – se souhlasem všech účastníků – dodatečně doplněny podle skutečnosti (a tyto pasáže zpětně doplněné jako takové označeny).

4. U lednového zápisu, kde došlo k projednávání závažného bodu o odvolání radní v bodě Různé přidat Oznámení moderátora o chybném postupu a řádném neoznámení bodu v předstihu.

5. Michal Gill, potažmo MS Praha 3 se dopustili krácení na právech členky strany tím, že odmítl spolupracovat na zveřejňování výstupů Jany Belecové v úřadu Prahy 3 a aktivně se pokusil zabránit publikování rozhovoru – a tedy i propagaci práce Pirátů na radnici Prahy 3 – s ní v Pirátských listech. Článek byla na několik hodin zneviditelněn pro veřejnost. Vyloučení pirátského zastupitele ze zastupitelského klub, který nadále zůstává členem strany, nezakládá žádné právo vylučovat tohoto člena z pracovních skupin a jinak krátit jeho členská práva.

6. Michal Gill se dopustil křivého osočení Jany Belecové z přeběhlictví ve chvíli, kdy byla stále členkou zastupitelského klubu, je stále členkou Pirátů a nevidí důvod pro své odvolání z funkce radní, chtěla pokračovat v mediačním řízení a hledání smírčího řešení a nehodlá vystupovat z Pirátské strany. KK ukládá Michalovi Gillovi, aby se Janě Belecové za svá tvrzení písemně na fóru omluvil.

7. Michal Gill, Štěpán Štrébl a Margita Brychtová opakovaně ústně i na fóru sdělovali nepodložená závažná tvrzení p údajném bossingu ze strany Jany Belecové vůči asistentce D. P. KK ukládá Michalovi Gillovi, aby se Janě Belecové za svá tvrzení písemně na fóru omluvil.

8. Pakliže se neprokáže neformální obvinění ze šikany a bossingu ze strany Jany Belecové, MS Praha 3 by mělo vyvolat jednání o zpětvzetí odvolání radní, uvést na pravou míru všechna fakta v důsledku tohoto šetření kontrolní komise a Janě Belecové se veřejně omluvit na schůzi MS a na zastupitelském klubu Prahy 3 a ve všech kruzích, kde to bylo šířeno.

9. KK připomíná důrazně všem zúčastněným a dotčeným osobám, že šíří-li někdo tvrzení, pro které nemá důkazy, jeho jednání se může rovnat trestnému činu pomluvy.


Tvrzení o porušení předpisů:
1. Nejsou vedeny relevantní, srozumitelné, úplné a řádné zápisy, případně jiné interní zprávy o všech skutečnostech, na jejich základě by bylo možné nade vší pochybnost doložit závažná tvrzení, která vedla ke kroku odvolání, aktuálně k působení členky strany jako nezařazené radní a nefunkční spolupráci mezi zastupitelským klubem a radní a s určitou pravdědpoboností nyní hrozí, že tato schizofrenní situace potrvá i do konce volebního období, potažmo hrozí možný rozpad koalice. Rozhodnutí většiny zastupitelského klubu a předsednictva (potažmo mnoho řadových členů MS) operuje mnohdy s tvrzeními, která ale nejsou nijak doložena či věrohodně známa (bossing a šikana asistentky D. P. ze strany Jany Belecové), čímž nezpochybňuji jejich existenci jako takovou, jen nijak nevyplývají z dokumentů veřejně dostupných, kde by měly každopádně v prvé řadě být. Musí být tedy doplněny a ověřeny.
Zápis může mimo jiné (a také často obsahuje a v politice to může být ze své podstaty každá zaznamenávaná část) obsahovat skutečnosti a informace, které „mají právní význam“ bez ohledu na to, jestli jako Piráti máme nebo nemáme samostatný a úplný předpis k vedení zápisů. Už s tímto vědomím je třeba k zápisu přistupovat.

Zápisy Prahy 3 – minimálně týkající se věci odvolání radní – mají nedostatky v trojím smyslu:
a) nedodržují obecně námi hlásaný princip transparentního a věcného jednání a informovaného rozhodování v duchu pirátské politiky (volební program, mediální vystoupení představitelů strany),
b) nedrží se základních standardů práce a informování o administrativních či rozhodných úkonech, které minimálně očekáváme od státních úředníků a definuje je Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., který „upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy...“ a
c) nenaplňují ducha předpisů České pirátské strany obsahujících řadu ustanovení o zápisu (byť roztroušených, nicméně které se vyslovují poměrně jasně ohledně minima pořadu jednání, vlastního projednání pořadu jednání a zápisu o jednání/zasedání apod.).

Pirátský jednací řád CF, jednací řád Zastupitelského klubu, Zásady týmové spolupráce, Organizační řád ( nepochybně stanovuje rámcový standard a rozumná očekávání kvality pro jednání jakýchkoli týmů obecně, zejména tato ustanovení:
- Jednací řád Zastupitelského klubu Praha 3
- Jednací řád CF, § 33 Postup při sestavování pořadu zasedání – tím se samozřejmě myslí závazný pořad jednání. Je-li na programu jednání odvolání radních, nepochybně je tedy hrubým nedostatkem zápisu, že bez jakéhokoli vysvětlení tento bod na samotném zasedání 'schůzce) zmizí z programu bez vysvětlení. Nebo že se projednávají nové podstatné věci, které naopak v zápisu vůbec nejsou.
- Jednací řád CF, § 37 Svolání zasedání
- Jednací řád CF, § 39 Postup při zasedání
- Jednací řád CF, § 41 Zápis ze zasedání – viz výše
- Zásady týmové spolupráce, 6. Jednání týmu
- Organizační řád, § 7 Všeobecné úkoly (vedení spisů) – nepochybně obvinění ze šikany a bossingu vyžaduje písemné zpracování nějakého podání, protokolu, popis skutečností apod.
Zápisy zastupitelského klubu a MS Praha 3 ale rozhodně nenaplňují normy popsané ve Správním řádu, zákon č. 500/2004 Sb., který platí pro státní orgány vykonávající veřejnou správu: § 17 Spis, § 18 Protokol:
Cituji: „Může-li mít oprava právní význam, účastníci řízení se o ní vyrozumí.“ (Zde je nepřímo upozorněno na to, že cokoli uvedené v zápisu může mít právní význam!)

2. Členka a toho času stále uvolněná radní Jana Belecová je/byla nucena minimálně ve třech případech strpět omezení svých práv (neumožnění mediálních výstupů již nejméně měsíc nazpátek z rozhodnutí Michala Gilla, mimo jiné jejího placeného asistenta, – viz výše uvádím, že žádný předpis neopravńuje Michala Gilla k jeho kroku a naopak je chráněna iniciativa členů, pokud je v souladu se stanovami a cíli strany –, vyřazení z pracovních fejsbukových skupin Prahy 3, pakliže slouží témuž účelu jako jiné oficiální pirátské platformy a činí se na nich závazná a podstatná rozhodnutí a jednání, pak samozřejmě musí platit stejné pravidla o samozřejmé nevylučující inkluzi v těchto platformách.)
3. Členka Jana Belecová byla krácena ve svých právech tím, že jí bylo aktivně bráněno v tom, aby se dle Stanov čl. 3 Členství, (7) Člen strany má právo, bod d) mohla obracet na jiné členy a orgány strany se svými návrhy, iniciativami, otázkami a připomínkami (vyloučení z běžně používaných komunikačních fejsbukových pracovních skupin Prahy 3; pokus o zamezení spolupráce s Pirátskou putovní univerzitou v oblasti strategického plánování a uveřejnění rozhovoru v době, kdy byla stále zvolenou radní za Piráty a členkou strany). Zejména však byla (myšleno v době minimálně měsíc – viz korespondence Michala Gilla stěžovatelce – ještě před vyloučením ze zastupitelského klubu; ponechávám stranou komplikovanou situaci, kdy členka strany plní program mimo zastupitelský klub) nucena strpět omezení svých práv, které NEULOŽILA rozhodčí komise dle Čl. 3, 8 bod b) – jako člence strany jí bylo odepřeno základní pracovní zázemí dostupné ostatním zastupitelům a podpora při výkonu veřejné funkce a je v rozporu i s platnou Povolební strategií Prahy 3 (např. podpora asistenta, odebrání z chatu, vyloučení z Kajuty, projednávání zásadních rozhodnutí, tedy i o vyloučení ze zastupitelského klubu) předem místním fórem.. Jestliže se jakákoli platforma stane pracovním nástrojem zastupitelského klubu a ZK a MS, pak je zcela bezpředmětné, že tuto platformu neznají předpisy, ale vyplývá z podstaty věci samotné, že od té chvíle nejde o nepovinný „neformální“ nástroj, ale ryze pracovní a nutný (což dokládá dokonce i do včerejšího dne platný Jednací řád zastupitelského klubu či vyjádření Bohdany Holé na fóru, že se na Kajutě řešila „operativa“: viewtopic.php?p=693154#p693154). Rozhodnutí o odebrání takového nástroje jednomu z členů, notabene takové, o němž není žádný zápis a rozhodnutí, strany se rovná svévoli.

Podotýkám, že fejsbukové skupiny např. personálního odboru pro koordinátory i jiné se v roce 2017 dostaly do intenzivního zájmu pozornosti kontrolní komise, která usilovala o přístup do nich s jednoznačnou argumentací, že „Dle Organizačního řádu § 18 odst. 3, Kontrolní komise žádá Republikové předsednictvo, Republikový výbor, vedoucí odborů a všechny vedoucí pracovních týmů, které vytvářejí pracovní skupiny na sociální síti Facebook, aby členům KK poskytly seznam těchto skupin včetně hyperlinku a zajistili jim přístup do těchto pracovních skupin. Zajištěno musí být i to, aby člen skupiny neblokoval dalšího člena skupiny, protože v takovém případě by byla smysluplná činnost skupiny narušena, případně by tak mohlo docházet i k porušování stanov a dalších předpisů.

Pokud není odpovědný orgán schopný toto zajistit, musí neprodleně působení takových pracovní skupin ukončit a přesunout činnost na systémy strany (forum, redmine). (zdroj: Dalibor Záhora: viewtopic.php?f=191&t=36732)


Komentář obecný k návrhům výroků dle práva:

Požadavek ustanovení § 79 odst. 1 věty druhé o.s.ř. (občanského soudního řádu), aby ze žaloby (v našem kontextu stížnosti) bylo patrno, čeho se žalobce domáhá, neznamená, že by žalobce (v našem kontextu stěžovatelka) byl povinen učinit soudu návrh na znění výroku jeho rozsudku. Označí-li žalobce v žalobě přesně, určitě a srozumitelně povinnost, která má být žalovanému uložena rozhodnutím soudu [v případě žaloby podané podle § 80 písm. b) o.s.ř.], nebo způsob určení právního vztahu, práva nebo právní skutečnosti [požaduje-li ve smyslu ustanovení § 80 písm. c) o.s.ř. nebo podle zvláštních právních předpisů určení, zda tu právní vztah, právo nebo právní skutečnost je či není], soud nepostupuje v rozporu se zákonem, jestliže použitím jiných slov vyjádří ve výroku svého rozhodnutí stejná práva a povinnosti, kterých se žalobce domáhal.
Zdroj: https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhod ... 64925.html

Komentář k účasti Michaely Skokanové na hlasování a podjatosti:
Tuto námitku jsem nevznesla dopředu, protože jsem měla elementární důvěru v integritu komise, ale vidím, že jsem se zmýlila.
 • Očekávala bych, že se jako bývalá partnerka bývalého člena Lukáše Nového, o jehož vyloučení ze strany jsem spolurozhodla v roce 2017, vyloučí z tohoto případu z podjatosti.
 • A rovněž vezme úvahu svou podjatost v případě osoby Františka Doseděla, který jí (jako dobrovolník) pomáhal dle jejích slov v blíže nejmenovaných případech, které řešila (řeší) kontrolní komise, a v tomto spisu vystupoval jako zástupce odpůrců. Františka Doseděla navrhla zde (viewtopic.php?p=693920#p693920 ) ke zvolení do krajské kontrolní komise v Praze.
Komentář k formě komunikace odpůrců:
A nemohu si odpustit poznámku, že úroveň komunikace ze strany odpůrců a některých členů MS Praha 3 po celou dobu, kdy jsem začala vyslovovat pochybnosti o celé záležitosti a využila jsem svého členského práva podat stížnost (ať už je oprávněná nebo ne), považuji za hodně nízkou a jako projev politické kultury bez ohledů a okolků k názorovému disentu.

Děkuji celostátnímu fóru za zvážení.

V příloze všechny dokumenty (pokud jsem něco opomněla, doplním).
 • Odvolání Rudolfa Belece z komise
KK_odvolání_Belec_VHC_komise.pdf
(962 KiB) Staženo 184 x
Naposledy upravil(a) Martin.Kucera dne 12 kvě 2020, 13:38, celkem upraveno 3 x.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Milus.Kotisova za příspěvky (celkem 2):
Josef.Kubat, Jaroslava.Vatay
"Jednej, jako by svobodný a plný rozvoj kteréhokoli člověka závisel na tvém jednání." (Agnes Hellerová)

* * *
milus.kotisova@volny.cz, 773 219 196
zakladatelka, ex-1. kurátorka Pirátské putovní univerzity
nových 5 kurátorů viz web PPU
* * *
O PPU: https://otazky.github.io/ (dočasné umístění webu)
Akce PPU: viewtopic.php?f=75&t=48598
FB skupina: https://www.facebook.com/groups/Piratsk ... Univerzita
Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Kontrolní komise
Příspěvky: 16432
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2164 poděkování
Dostal poděkování: 30079 poděkování

Re: Přezkum rozhodnutí KK o odložení stížnosti ve věci odvolání radní Praha 3

Příspěvek od Martin.Kucera »

CF nemůže ukládat úkoly KK ani RK.
Navíc pokud označuješ tento členský podnět jako podnět na "přezkum", tak přezkumem je možné pouze zrušit rozhodnutí nějakého orgánu, nic víc.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Kucera za příspěvky (celkem 4):
Michal.Gill, Frantisek.Dosedel, Vojtech.Pikal, Pavel.Moravec
tel.: +420 778 702 711; (NEPIŠTE MI NA FACEBOOKU, TÉMĚŘ TAM NECHODÍM)
Jak jednoduchý by byl svět, kdybychom četli a dělali věci hned správně. :) -- Lucie Spáčilová
Uživatelský avatar
Milus.Kotisova
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 566
Registrován: 22 kvě 2014, 15:52
Profese: překladatelka, lektorka, publicistka
Dal poděkování: 733 poděkování
Dostal poděkování: 838 poděkování

Re: Přezkum rozhodnutí KK o odložení stížnosti ve věci odvolání radní Praha 3

Příspěvek od Milus.Kotisova »

Martin.Kucera píše: 12 kvě 2020, 11:25 CF nemůže ukládat úkoly KK ani RK.
Navíc pokud označuješ tento členský podnět jako podnět na "přezkum", tak přezkumem je možné pouze zrušit rozhodnutí nějakého orgánu, nic víc.
No a zrušení znamená, že tu stížnost musí projednat, nebo se pletu? Co říkám jiného? Než že by (EDIT: kondicionál) bylo zrušeno rozhodnutí o odložení stížnosti?
Jak bys to usnesení navrhl upravit?
"Jednej, jako by svobodný a plný rozvoj kteréhokoli člověka závisel na tvém jednání." (Agnes Hellerová)

* * *
milus.kotisova@volny.cz, 773 219 196
zakladatelka, ex-1. kurátorka Pirátské putovní univerzity
nových 5 kurátorů viz web PPU
* * *
O PPU: https://otazky.github.io/ (dočasné umístění webu)
Akce PPU: viewtopic.php?f=75&t=48598
FB skupina: https://www.facebook.com/groups/Piratsk ... Univerzita
Uživatelský avatar
Milus.Kotisova
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 566
Registrován: 22 kvě 2014, 15:52
Profese: překladatelka, lektorka, publicistka
Dal poděkování: 733 poděkování
Dostal poděkování: 838 poděkování

Re: Přezkum rozhodnutí KK o odložení stížnosti ve věci odvolání radní Praha 3

Příspěvek od Milus.Kotisova »

Vida, už 7 lidí stihlo pročíst a posoudit celý text a kontext.
"Jednej, jako by svobodný a plný rozvoj kteréhokoli člověka závisel na tvém jednání." (Agnes Hellerová)

* * *
milus.kotisova@volny.cz, 773 219 196
zakladatelka, ex-1. kurátorka Pirátské putovní univerzity
nových 5 kurátorů viz web PPU
* * *
O PPU: https://otazky.github.io/ (dočasné umístění webu)
Akce PPU: viewtopic.php?f=75&t=48598
FB skupina: https://www.facebook.com/groups/Piratsk ... Univerzita
Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Kontrolní komise
Příspěvky: 16432
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2164 poděkování
Dostal poděkování: 30079 poděkování

Re: Přezkum rozhodnutí KK o odložení stížnosti ve věci odvolání radní Praha 3

Příspěvek od Martin.Kucera »

Milus.Kotisova píše: 12 kvě 2020, 11:29
Martin.Kucera píše: 12 kvě 2020, 11:25 CF nemůže ukládat úkoly KK ani RK.
Navíc pokud označuješ tento členský podnět jako podnět na "přezkum", tak přezkumem je možné pouze zrušit rozhodnutí nějakého orgánu, nic víc.
No a zrušení znamená, že tu stížnost musí projednat, nebo se pletu? Co říkám jiného? Než že by (EDIT: kondicionál) bylo zrušeno rozhodnutí o odložení stížnosti?
Jak bys to usnesení navrhl upravit?
Má-li se jednat o mimořádný přezkum, pak usnesení nemůže znít jinak než "celostátní fórum ruší rozhodnutí to a to". Nic víc.
V praxi to znamená, že KK se tou stížností bude muset znovu zabývat. Ale může znovu rozhodnout o jejím odložení - s tím rizikem, že pak někdo navrhne odvolání/převolbu některých jejích členů či celé KK.

Edit: A ne, nepročítal a neposuzoval jsem celý text a kontext - k tomu, abych tě upozornil na zásadní chybu v navrženém usnesení (znamenající jeho nehlasovatelnost), to opravdu není potřeba.
tel.: +420 778 702 711; (NEPIŠTE MI NA FACEBOOKU, TÉMĚŘ TAM NECHODÍM)
Jak jednoduchý by byl svět, kdybychom četli a dělali věci hned správně. :) -- Lucie Spáčilová
Uživatelský avatar
Milus.Kotisova
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 566
Registrován: 22 kvě 2014, 15:52
Profese: překladatelka, lektorka, publicistka
Dal poděkování: 733 poděkování
Dostal poděkování: 838 poděkování

Re: Přezkum rozhodnutí KK o odložení stížnosti ve věci odvolání radní Praha 3

Příspěvek od Milus.Kotisova »

Martin.Kucera píše: 12 kvě 2020, 11:37
Edit: A ne, nepročítal a neposuzoval jsem celý text a kontext - k tomu, abych tě upozornil na zásadní chybu v navrženém usnesení (znamenající jeho nehlasovatelnost), to opravdu není potřeba.
Upravila jsem.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Milus.Kotisova za příspěvek:
Vit.Jurasek
"Jednej, jako by svobodný a plný rozvoj kteréhokoli člověka závisel na tvém jednání." (Agnes Hellerová)

* * *
milus.kotisova@volny.cz, 773 219 196
zakladatelka, ex-1. kurátorka Pirátské putovní univerzity
nových 5 kurátorů viz web PPU
* * *
O PPU: https://otazky.github.io/ (dočasné umístění webu)
Akce PPU: viewtopic.php?f=75&t=48598
FB skupina: https://www.facebook.com/groups/Piratsk ... Univerzita
Uživatelský avatar
Vit.Jurasek
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 1249
Registrován: 24 led 2012, 16:41
Profese: Programátor
Bydliště: Brno
Dal poděkování: 9049 poděkování
Dostal poděkování: 2413 poděkování

Re: Přezkum rozhodnutí KK o odložení stížnosti ve věci odvolání radní Praha 3

Příspěvek od Vit.Jurasek »

Osobně mi vadí ta část toho "CF říká, že to bylo nějak"
Moje stanovisko je "je to moc složité a nevidím do toho a vlastně vidět nechci" takže když po mě bude někdo chtít stanovisko, tak se na to vykašlu. Nicméně pokud bude žádost podnětu znít "CF ruší rozhodnutí KK, které říká /je do přehledné a zbytečné/, a nepřímo vyjadřuje názor, že situace je příliš složitá aby byla uzavřena bez verdiktu RK" tak se přidám.

Osobně mi to celé přijde jako byrokraticko-podpásová fackovaná v pražském zákulisí a bylo by třeba aby se to někdo (tzn. KK/RK) pokusil rozmotat. Přijde mi to jako když se státní zástupce pokusil shodit ze stolu Babišovy kauzy, protože "je přece jasné, že se nic nestalo a/nebo neexistují důkazy"
I kdyby z toho vypadl jen seznam napomenutí kvůli drobným porušením předpisů a jinak se do toho nezasahovalo.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vit.Jurasek za příspěvky (celkem 2):
Milus.Kotisova, Martin.Karel.Svetlik
Uživatelský avatar
Michaela.Nepejchalova
Administrativní odbor
Příspěvky: 2247
Registrován: 12 led 2016, 14:28
Profese: sociální pracovnice
Bydliště: I. P. Pavlova, Olomouc
Dal poděkování: 9873 poděkování
Dostal poděkování: 4513 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Přezkum rozhodnutí KK o odložení stížnosti ve věci odvolání radní Praha 3

Příspěvek od Michaela.Nepejchalova »

Milus.Kotisova píše: 12 kvě 2020, 11:21 Komentář k účasti Michaely Skokanové na hlasování a podjatosti:
...
Ehm, i kdybych nehlasovala, dopadlo by to stejně.

namachrovaná pani a samozvaná vůdkyně inkvizice --- 6o7 876 737 --- správce FB MRT Návykové chování
What mind-bogglingly pathetic and emotionally stunting little rules they make up. - Graham Chapman
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. - Edmund Burke

Uživatelský avatar
Jan.Bednarik
Republikový výbor
Příspěvky: 2576
Registrován: 24 říj 2017, 00:23
Profese: vývojář SW
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 5869 poděkování
Dostal poděkování: 6899 poděkování

Re: Přezkum rozhodnutí KK o odložení stížnosti ve věci odvolání radní Praha 3

Příspěvek od Jan.Bednarik »

Stížnost byla odložena s tímto zdůvodněním:
Stížnost byla odložena na základě bodu "a) není důvodná nebo nelze její důvodnost prokázat ani v prodloužené lhůtě" zmíněného paragrafu rozhodčího řádu.

Stěžovatelka byla opakovaně upozorněna na to, že jí uváděné události nejsou porušením předpisů, konkrétně v poznámkách 6, 26 a 34 a tam, kde to nebylo jednoznačné, byla požádána o upřesnění, jak k porušení předpisů došlo. Ani čtvrtá verze stížnosti však neobsahovala nic, co by podložilo porušení předpisů, a další prodlužování lhůty by tak nebylo efektivní.

Tady vůbec nejde o příběh Jany Belecové. Jako CF máme vyhodnotit, jestli se KK zmýlila, že jsi nepodložila domněnku o porušení předpisů. Můžeš nějak doložit, že jsi to porušení předpisů v podání #28977 doložila a KK to přehlédla?
„Vidíš-li, že se člověk mýlí, nehněvej se naň. Pomni, že není možné mýlit se schválně.“ Seneca

člen CF • jednatel RV • dělník v TO (vývoj a správa systémů) • člen AO • předsedající CF
emeritní předseda XOLK (6/2018–11/2019) • bývalý místopředseda MS Olomouc (12/2017–6/2018)
jan.bednarik@pirati.cz • 603 439 481 • pište mi na Zulip
Uživatelský avatar
Milus.Kotisova
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 566
Registrován: 22 kvě 2014, 15:52
Profese: překladatelka, lektorka, publicistka
Dal poděkování: 733 poděkování
Dostal poděkování: 838 poděkování

Re: Přezkum rozhodnutí KK o odložení stížnosti ve věci odvolání radní Praha 3

Příspěvek od Milus.Kotisova »

Michaela.Skokanova píše: 12 kvě 2020, 11:49
Milus.Kotisova píše: 12 kvě 2020, 11:21 Komentář k účasti Michaely Skokanové na hlasování a podjatosti:
...
Ehm, i kdybych nehlasovala, dopadlo by to stejně.
Michaelo, hlasování se nezúčastnili 2 členové komise. Na můj dotaz zpravodaj neuvedl, kdy bylo řádným způsobem oznámeno hlasování. Takže nejsem si tak úplně jistá. Ale obecně praxe nehlasování v případě podjatosti je myslím dobrá věc.
"Jednej, jako by svobodný a plný rozvoj kteréhokoli člověka závisel na tvém jednání." (Agnes Hellerová)

* * *
milus.kotisova@volny.cz, 773 219 196
zakladatelka, ex-1. kurátorka Pirátské putovní univerzity
nových 5 kurátorů viz web PPU
* * *
O PPU: https://otazky.github.io/ (dočasné umístění webu)
Akce PPU: viewtopic.php?f=75&t=48598
FB skupina: https://www.facebook.com/groups/Piratsk ... Univerzita
Zamčeno

Zpět na „[Archív] Ukončené členské podněty“