RV 1/2019 - Povolební strategie pro eurovolby

Republikovému výboru je svěřena moc zákonodárná. Republikový výbor schvaluje stranické předpisy, programové dokumenty a kandidátní listiny.

Moderátoři: Republikovy vybor, Jednatele

Pravidla fóra
Do fóra mohou psát členové skupin Republikový výbor, Vedoucí orgánů, Garanti a Účastníci. Do skupiny Účastníci se přidává na základě oprávněné žádosti v podatelně RV nebo jednateli, eventuálně předsedajícímu. Jednáním předsedají Jednatelé eventuálně Předsedající.
Do fóra hlasování píšou jen členové republikového výboru a předsedající.
Uživatelský avatar
Frantisek.Kopriva
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 2430
Registrován: 10 říj 2013, 20:37
Profese: poslanec
Bydliště: Mladá Boleslav / Praha
Dal poděkování: 5337 poděkování
Dostal poděkování: 3317 poděkování
Kontaktovat uživatele:

RV 1/2019 - Povolební strategie pro eurovolby

Příspěvek od Frantisek.Kopriva »

Zahajuji jednání k povolební strategii pro eurovolby a kodexu europoslance.

Důvodem pro zahájení je předložení návrhu republikovým předsednictvem.

Návrhem usnesení je následující návrh RP (možnost A):
Republikový výbor
1. schvaluje povolební strategii pro volby do Evropského parlamentu 2019,
2. schvaluje kodex europoslance pro volby do Evropského parlamentu 2019.

Důvodová zpráva:
Jak je naší tradicí, Republikové předsednictvo ve spolupráci s Volebním Výborem a Zahraničním odborem zpracovalo Povolební strategii pro volby do Evropského parlamentu 2019 a Kodex europoslance. Tyto dokumenty vycházejí z obdobných dokumentů použitých pro sněmovní volby 2017 a při svém vzniku prošly několikatýdenním připomínkováním na Pirátském fóru. Na základě usnesení RP z 17.12. Vám tímto předkládám oba dokumenty k projednání a schválení.


Celé znění dokumentu:
OFFTOPIC
Povolební strategie Pirátů pro volby do Evropského parlamentu 2019

Česká pirátská strana je proevropská, liberální, středová, demokratická, progresivní strana s kořeny v mezinárodním pirátském hnutí. Společně s dalšími podobně smýšlejícími stranami chceme Unii vrátit zpět z rukou oligarchů, korupčníků a nekompetentních byrokratů jejím občanům, aby nabyla zpět ztracenou důvěru po desítkách let vlády velké koalice evropských lidovců a socialistů. Naší vizí je vzdělaná, digitálně propojená Evropa, která bude globálním lídrem a ochráncem svobody ve virtuálním i skutečném světě, individuálního soukromí a udržitelného rozvoje celé planety.

Chceme, aby občané, kteří se rozhodnou podpořit svým hlasem Piráty, jasně věděli, jak budeme po volbách pracovat pro Česko i pro Evropu. Evropský parlament pro nás není odkladištěm vysloužilých politiků, ale důležitým nástrojem pro prosazování našeho programu. Proto předkládáme jasnou a závaznou strategii povolební činnosti.

Dlouhodobým cílem evropských Pirátů je ustavení politické skupiny reprezentující pirátské hodnoty v Evropském parlamentu. Na cestě k tomuto cíli jsme připraveni spolupracovat s dalšími obdobně smýšlejícími stranami mimo Evropskou pirátskou stranu. Budeme se podílet na práci, a budeme členy, takové frakce, s níž nalezneme největší ideologický a programový průnik a díky které budeme moci prosadit maximum z našeho programu. Odmítáme se proto podílet na tvorbě politické skupiny se stranami nedemokratickými či stranami, které nerespektují lidská práva nebo jsou principiálně proti existenci Evropské unie jako takové.

Jsme připraveni konstruktivně jednat při ustanovování Evropské komise. Svůj postup budeme koordinovat se zbytkem politické skupiny. Chceme, aby se do vyjednávání promítly naše programové priority i personální požadavky na osoby komisařů. Eurokomisaři musejí být lidé kompetentní, bez korupčních skandálů a vazeb na lobbisty velkých korporací.

Kandidáti se zavázali:
• Dodržovat Demokratické minimum www.pirati.cz/program/dlouhodoby/minimum/.
• Hlasovat v souladu se schváleným programem pro volby do Evropského parlamentu, dlouhodobým programem i programem pro volby do PSP ČR z roku 2017.
• Respektovat usnesení celostátního fóra Pirátů.
• Dodržovat Pirátský kodex europoslance.

Období voleb
• Před volbami vyzve celostátní lídr sesterské Pirátské strany v ostatních zemích k povolebnímu setkání europoslanců.
• Po vyhlášení výsledku voleb ve všech zemích projednají zvolení europoslanci postup s pirátskými europoslanci z ostatních evropských zemí.
• Na tomto setkání se domluvíme, kdo bude dále komunikovat s médii a jakou zvolíme taktiku pro vyjednávání s politickými skupinami v Evropském parlamentu.
• Europoslanci České pirátské strany vyzvou europoslance ostatních Pirátských stran k založení společného klubu Pirátů v Evropském parlamentu (dále jen Klub).
• Postup vyjednavačů bude dán na vědomí republikovému předsednictvu, republikovému výboru a klubu Pirátů v PS PČR. Celostátní lídr má na starosti také hlavní mediální výstupy.
• Všichni europoslanci za Piráty vyplní a zveřejní majetkové přiznání alespoň v rozsahu požadovaném zákonem o střetu zájmů či podle podrobnější šablony schválené Klubem. Všichni si připomenou Kodex pirátského europoslance.
• Spolupráce Klubu s jinými stranami při tvorbě politické skupiny v Evropském parlamentu musí být smluvně ošetřena. Tuto smlouvu schvaluje Republikový výbor.
• Do 6 měsíců po volbách proběhnou otevřená výběrová řízení na veškeré asistenty a odborný tým europoslanců a budou zveřejněny jejich výsledky.

Vnitřní poměry Klubu
• Klub utvoří všichni europoslanci zvolení za Českou pirátskou stranu. Každý se řídí schváleným Kodexem pirátského europoslance. Europoslanci ostatních pirátských stran smějí do Klubu vstoupit, budou-li si to přát. Za takovou pirátskou stranu považujeme organizace sdružené v rámci Evropské pirátské strany.
• Členové Klubu se zavazují spolu konzultovat a koordinovat politickou činnost.
• Klub při své činnosti dodržuje tuto strategii.
• Klub schvaluje rozdělení funkcí a gescí uvnitř Klubu, volí a odvolává svého předsedu a své místopředsedy a schvaluje svůj jednací řád.
• Pracovním jazykem Klubu je angličtina. Klub svou při své činností navenek podporuje užívání dalších jazyků, zejména jde-li o dostupnost informací o Klubu nebo frakci a komunikaci s občany.
• Klub usiluje o maximální transparentnost ve všech procesech, jmenovitě například v rozhodování, kontaktech a správě finančních prostředků. Klub přejímá a aktivně rozvíjí pirátské koncepty využívané pro tyto účely (transparentní účty, evidence lobbistických kontaktů, registry smluv…).
• Nelze-li rozhodnout podle programu či jiných schválených dokumentů, konzultuje Klub otázku se stranickými orgány, do jejichž působnosti problematika spadá - zejména s rezortními týmy. Stejně tak tyto orgány se mohou obrátit na Klub a ten je povinen s nimi za přítomnosti jejich zástupců věc projednat.
• Pro nominace kandidátů do různých funkcí zřídí Klub za účasti stranických orgánů zodpovědných za personalistiku zvláštní nominační tým s účastí expertů a stanoví tomuto týmu průhledný postup.
• Definice a obsazování pracovních míst bude projednávána Klubem a orgány pirátských stran zodpovědnými za personalistiku. Jako ochranu před zneužíváním těchto pozic k odměňování spřízněných osob si Klub ponechá při výběru právo veta. Klub se zavazuje toto právo uplatňovat na základě rozhodnutí revizních orgánů některé z jím reprezentovaných stran, pokud by bylo ohroženo dobré jméno nebo fungování této strany.
• Činnost Klubu se řídí platnou legislativou a to i v případech, kdy by to bylo ve sporu s touto strategií nebo ustanoveními z ní vyplývajících.


Vztah Klubu k České pirátské straně
• Klub bude pravidelně informovat členskou základnu, republikové předsednictvo a republikový výbor o své činnosti a výsledcích.
• Klub konzultuje otázky zásadního politického charakteru (vstup do politické skupiny, aktivace čl. § 7 Smlouvy o EU, přístupové dohody, dohody o vystoupení státu z EU,...) s republikovým předsednictvem a republikovým výborem.
• Neschválí-li celostátní fórum něco jiného, Klub je vázán volebním programem tak, jak byl v platnosti v době voleb.
• Europoslanci se mohou účastnit zasedání klubu Pirátů v Poslanecké sněmovně s poradním hlasem. Jedná-li se o celoevropsky významném tématu, konzultuje poslanecký klub europoslance ještě před zasedáním a aktivně je zve.
• Europoslanci mají k dispozici společný mediální tým. Mediální tým spolupracuje s mediálním odborem strany na vytvoření jednotné mediální prezentace Pirátů.
• Klub spolupracuje při tvorbě infrastruktury a zajišťování kybernetické bezpečnosti s technickým odborem strany.
• Při personálních výběrových řízeních na asistenty českých europoslanců spolupracuje Klub s personálním odborem strany.
• Klub spolupracuje se zahraničním odborem při podpoře a koordinaci aktivit strany mimo Českou republiku.
• Česká pirátská strana respektuje a toleruje závazky europoslanců zvolených za ostatní pirátské strany vůči svým stranám a podporuje rovnoprávné zapojení těchto stran do činnosti Klubu. To se vztahuje zejména na situace, kdy Klub musí spolupracovat s orgánem jiné pirátské strany.
• Rozmisťování europoslaneckých kanceláří v rámci České republiky koordinuje Klub tak, aby zajistil dle možností spravedlivou dopravní dostupnost pro všechny voliče, členy strany i její zaměstnance z Čech, Moravy a Slezska a možnost pravidelného kontaktu s pirátskými poslanci, krajskými a komunálními zastupiteli.

Vztah Klubu k pirátským skupinám v národních parlamentech
• Klub bude s pirátským klubem v PSP ČR, pirátskými senátory a pirátskými reprezentanty v dalších národních parlamentech EU sdílet relevantní informace pro výkon kvalitní politické práce.
• Pirátští členové národních parlamentů se mohou účastnit zasedání Klubu s poradním hlasem.
• Jsou-li v národním parlamentu ustanoveny resortní týmy, europoslanci se s ohledem na svou gesci do jejich činnosti aktivně zapojují.
• Zúčastněné strany budou usilovat o vzájemné sladění postojů k projednávané legislativě.
Výběrová řízení pro Klub
• Klub plánuje využití svých dostupných mzdových prostředků kolektivně, aby bylo dosaženo maximální synergie.
• Výběrová řízení na pozice asistentů, odborných asistentů, stážistů i dalších osob pracujících pro europoslance budou otevřená všem, transparentní a oznámena s dostatečným předstihem na k tomu určených digitálních platformách.
• V zvláště odůvodněných případech lze asistenta nebo stážistu přijmout na základě předchozích zkušeností bez výběrového řízení. Europoslanci České pirátské strany předkládají toto odůvodnění Republikovému předsednictvu.
• Za použití odpovídajících technických a organizačních prostředků bude zájemcům přiměřeně umožněna i vzdálená účast.
• Plánování vzniku pracovních pozic musí zohledňovat možnost on-line komunikace, aby bylo umožněno zapojení i uchazečů ze vzdálenějších míst. Rozmisťování pracovních pozic v rámci ČR musí být maximálně nediskriminační, europoslanci respektují celý obvod, za který byli zvoleni, kterým je v případě českých europoslanců celá ČR.
• Pracovní pozice Klubu a jejich náplň budou vytvářeny v ohledem na dlouhodobou strategií České pirátské strany. Naším cílem je optimální využití dostupných zdrojů k práci pro občany.
Spolupráce s dalšími pirátskými stranami
• Česká pirátská strana je součástí Evropské pirátské strany i Pirate Parties International, aktivně se účastní jejich činnosti a pečuje o dobré vztahy s ostatními Piráty v Evropě i ve světě.
• Klub podporuje rozvoj a funkčnost Evropské pirátské strany, Pirate Parties International a pirátských stran v jednotlivých zemích.
• Klub při své činnosti zohledňuje vůli Rady Evropské pirátské strany, není-li tato v rozporu s jiným ustanovením této strategie.
• Stejně jako předchozí pirátští europoslanci budeme pokračovat v dobré praxi nabízení stáží a pracovních míst v Klubu pro zájemce z ostatních zemí.
Kodex pirátského europoslance
Tento kodex je určen všem kandidátům na kandidátní listině Pirátů pro volby do Evropského parlamentu. Kandidát vyplní svůj písemný souhlas s kodexem v prohlášení kandidáta, na základě kterého se kodexem zavazuje řídit, pokud bude zvolen do Evropského parlamentu.
Preambule
Piráti chtějí v Evropském parlamentu fungovat jako dobře sehraný tým. ​Chceme, aby naši poslanci posilovali dobré jméno Pirátské hnutí a byli čitelnými partnery sobě i ostatním.
1. Spolehlivost
1. Zavazuji se před hlasováním své záměry a sporné otázky ​projednat​ na jednání klubu Pirátů v Evropském parlamentu (dále jen Klub) a zavazuji se ​vyslechnout​ doporučení Klubu a členské základny Pirátů, bude-li to možné.
2. Zavazuji se hlasovat v souladu​ s programem Pirátů (případně koaličním programem) a ​nebudu hlasovat proti​ usnesení celostátního fóra.
3. Zavazuji se setrvat​ v Klubu po celou dobu trvání mandátu.
4. Své zapojení do politických skupin budu rozhodovat kolektivně se zbytkem Klubu.
5. Aniž by to bylo na ujmě transparentnosti výkonu mé funkce, budu řešit své neshody s kolegy přímo s nimi a nikoli přes média či veřejné výstupy na sociálních sítích.
6. Ctím zásadu subsidiarity. Problémy, která lze efektivněji řešit na úrovni členských zemí Evropské unie, nechávám rozhodovat na úrovni členských zemí.
2. Osobní poctivost
1. Nebudu přijímat výhody, které určí Klub nebo Pirátská strana jako společensky neetické.
2. Nepřijmu žádné účelově přeplácené místo nebo jinou neadekvátní výhodu výměnou za protislužbu nebo za změnu jednání (tzv. „politická trafika​“).
3. Své postavení a privilegovaný přístup k informacím nebudu zneužívat pro osobní prospěch.
4. Nebudu kumulovat funkci europoslance s jinou uvolněnou funkcí.
5. Poslanecké náhrady a další zdroje spojené s funkcí europoslance budu využívat pro politickou činnost v zájmu občanů.
6. Považuji za svou morální povinnost podporovat ze svých osobních prostředků organizace a aktivity podporující vzdělání, transparenci, ochranu lidských práv, svobodný přístup ke kulturním dílům a informacím nebo jiné veřejně prospěšné účely.
7. Budu se věnovat výkonu funkce řádně a potřebnou dobu, jaká odpovídá práci na plný úvazek. Budu si nicméně zároveň udržovat kontakt se svými voliči, dosavadní profesí a komunitou, odkud pocházím (např. průběžným vzděláváním, setkáváním s voliči, činnostmi směřujícími k rozvoji mého regionu).

3. Průhlednost osobních poměrů
1. Budu zveřejňovat lobbistické kontakty dle předpisu Pirátské strany a smlouvy týkající se výkonu funkce europoslance (např. smlouvy s asistenty a poradci).
2. Budu ihned po nástupu do funkce a nejméně jednou v roce aktualizovat a zveřejňovat své veřejné majetkové přiznání​ (včetně případného společného jmění manželů).
3. Pokud se po skončení výkonu mandátu objeví podezření z nelegálního či neetického obohacení, které mohlo souviset s výkonem funkce, zavazuji se rozhodčím orgánům strany na jejich výzvu předložit majetkové přiznání.
4. Střet zájmů
1. V případě střetu veřejného a osobního zájmu vždy ​upřednostním veřejný zájem​.
2. Respektuji zájem všech občanů EU.
3. V případě pochybností se budu snažit ověřit možný střet zájmů předem, jak jen to půjde (např. dotazem u svých blízkých, přátel, spřízněných organizací apod.).
4. V případě účasti na projednání věci s možným střetem zájmů to prokazatelně a bez prodlení oznámím Klubu nebo jinému orgánu, který věc projednává.
5. Slibuji, že se po dobu výkonu funkce vzdám pozice vlastníka či představitele masmédií (s výjimkou jasně označených stranických), firem získávajících veřejné zakázky a dotace a dalších subjektů, kde bych byl v ​neustálém​ střetu zájmů.
6. Nebudu využívat zastírací metody při výkonu vlastnických práv (nepřiznané anonymní akcie, správa majetku skrze advokáty, svěřenecké fondy či osoby blízké apod.).
7. Odmítám klientelismus, nepotismus, pozitivní i negativní diskriminaci na základě náboženství, rasy, pohlaví či sexuální orientace, jako i jiná nekalá jednání ovlivňující rozhodování.
8. Nebudu využívat poslanecké imunity u osobních pochybení.
5. Boj s korupcí
1. Pokud se věrohodně dozvím o korupčním jednání, budu reagovat zcela neutrálně. Celou věc neprodleně oznámím orgánům činným v trestním řízení (nebo případně důvěryhodným a nestranným médiím). Následně jim poskytnu součinnost pro získání důkazů vedoucích k odhalení a usvědčení pachatele.
2. V případě obvinění z korupce nebo jiného vážného obvinění (dále jen „obvinění“) se zavazuji bez prodlení poskytnout straně maximální součinnost k prošetření, aby nebylo poškozeno dobré jméno strany.
3. Odmítám zneužívání národních zájmů k zakrývání korupce, získávání osobního prospěchu či protěžování spřátelých skupin v evropsképolitice a budu proti tomuto jednání vystupovat.

Prohlašuji, že veškeré závazky vyplývající z kodexu považuji z právního hlediska za závazky vůči České pirátské straně, s ​právními účinky plně vynutitelnými žalobou na plnění zaslanou soudu včetně vydání případného bezdůvodného obohacení, a to do státního rozpočtu České republiky. To neplatí při výkonu mandátu, kde to zákon neumožňuje, a v těchto případech jde o závazek voličům v morální rovině, postižitelný disciplinárními prostředky včetně řízení u rozhodčí komise Pirátů.

Česká pirátská strana závazek podle tohoto kodexu přijme tím, že kandidáta, který se ke kodexu veřejně přihlásil, zařadí na kandidátní listinu do voleb. Způsob jednání strany uvnitř a navenek včetně postupu prošetření podezření a zveřejnění výsledku prošetření upravují její vnitřní předpisy.


Jednat budeme na Internetu.

Jiné návrhy lze podávat do 12. 1. 2019 20:00 (lze návrhem postupu prodloužit). Pak poběží doba na rozmyšlenou minimálně 24 hodin.

Rozhodující hlasování se bude konat na internetu od 14. 1. 2019 cca od 14:00 do 18. 1. 2019 cca do 14:00. Mezi jednotlivá kola hlasování se tato doba rozloží rovným dílem.
Přílohy
Poeurovolební strategie a Kodex europoslance - v1.odt
(27.23 KiB) Staženo 57 x
Tito uživatelé poděkovali autorovi Frantisek.Kopriva za příspěvky (celkem 4):
Petr.Tkadlec, Petra.Smutna, Michaela.Vodova, Daniela.Bila
sněmovní profil |< >| veřejný kalendář |< >| Facebook |< >| Twitter |< >| Instagram

* místopředseda výboru pro evropské záležitosti PSP, delegát do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, vedoucí skupiny přátel Tibetu
* vedoucí rezortního týmu EZO, vedoucí mezirezortního týmu Lidská práva

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 22674
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 31297 poděkování
Dostal poděkování: 24383 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 1/2019 - Povolební strategie pro eurovolby

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Ahoj, co si navrhovatelem představují pod pojmem "progresivní"? Nejsem si jist, nakolik je tento pojem jasně zakotven v českém politickém (politologickém) diskursu.

Tahle věta: "Budeme se podílet na práci, a budeme členy, takové frakce, s níž nalezneme největší ideologický a programový průnik a díky které budeme moci prosadit maximum z našeho programu." má nějak moc čárek?

Když vidím seznam programových dokumentů s nimiž kandidáti mají držet souhlas, co manifest PPEU? - https://wiki.pirati.cz/zo/docs/manifestppeu

V odseku "Období voleb" jsou věci co se týkají "bezrostředně po volbách".

Není volba komise taky zásadním rozhodnutím?

Asi bych ocenil, kdyby se případně Strategie a Kodex hlasovali zvlášť(dvě samostatná nevylučující se usnesení současně v jednom hlasování), zvláště pokud k jednomu připomínky budou a k druhému ne.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvky (celkem 2):
Petr.Tkadlec, Ondrej.Tuma
člen RP, AO, PO, ZO, FT; člen AO OlK, vedoucí MRT Demokracie
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj|Profil|fb| Tel: 776635258
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“[1]

Uživatelský avatar
Mikulas.Peksa
Poslanec Evropského parlamentu
Příspěvky: 4091
Registrován: 29 lis 2012, 08:33
Profese: europoslanec, ajťák, fyzik
Dal poděkování: 7295 poděkování
Dostal poděkování: 10308 poděkování

Re: RV 1/2019 - Povolební strategie pro eurovolby

Příspěvek od Mikulas.Peksa »

Vojtech.Pikal píše:
06 led 2019, 15:15
Ahoj, co si navrhovatelem představují pod pojmem "progresivní"? Nejsem si jist, nakolik je tento pojem jasně zakotven v českém politickém (politologickém) diskursu.
Mám za to, že se jedná o antonymum ke "konzervativní".
Vojtech.Pikal píše:
06 led 2019, 15:15
Tahle věta: "Budeme se podílet na práci, a budeme členy, takové frakce, s níž nalezneme největší ideologický a programový průnik a díky které budeme moci prosadit maximum z našeho programu." má nějak moc čárek?
Jménem navrhovatele upravuji na:
"Budeme se podílet na práci a budeme členy takové frakce, s níž nalezneme největší ideologický a programový průnik a díky které budeme moci prosadit maximum z našeho programu."
Vojtech.Pikal píše:
06 led 2019, 15:15
Když vidím seznam programových dokumentů s nimiž kandidáti mají držet souhlas, co manifest PPEU? - https://wiki.pirati.cz/zo/docs/manifestppeu
Mám za to, že byl schválen usnesením RV 7/2014, čímž se k němu přihlásila strana jako celek. Volební řád dle mého názoru tuto povinnost kandidátům neukládá, čili je na libovůli RV, zda-li jí zahrne. Z praktického hlediska mi připadá zbytečné nutit kandidáty "podepisovat další papír", jehož obsah se našimi programovými dokumenty prolíná, nicméně neexistuje prinicipielní důvod, proč bychom to neměli udělat. Pokud by po tom byla poptávka, lze to zahrnout.
Vojtech.Pikal píše:
06 led 2019, 15:15
V odseku "Období voleb" jsou věci co se týkají "bezrostředně po volbách".
Pojem "období voleb" dle mého názoru umožňuje i interpretaci "doba těsně předcházející samotné volbě a po volbě následující". Odstavec vznikl spojením původních odstavců "Během voleb" a "Po volbách" v Povolební strategii pro parlamentní volby 2017, neboť původní rozdělení působilo opticky nepatřičně. Máš-li návrh na úpravu, sem s ním.
Vojtech.Pikal píše:
06 led 2019, 15:15
Není volba komise taky zásadním rozhodnutím?
Nepochybně je. Výčet je záměrně ponechán neúplný, aby umožnil doplnění dalších věcí. Pro pořádek tedy jménem navrhovatele upravuji tento odstavec na
Klub konzultuje otázky zásadního politického charakteru (vstup do politické skupiny, podpora Komise, aktivace čl. § 7 Smlouvy o EU, přístupové dohody, dohody o vystoupení státu z EU,...) s republikovým předsednictvem a republikovým výborem.
aby to bylo jasné explicitně.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Mikulas.Peksa za příspěvky (celkem 2):
Vojtech.Pikal, Michal.Gill
Mám blog, jsem na Facebooku, Twitteru, Instagramu a Mastodonu.

Chcete se zapojit do evropské politiky? Náš konzultační tým na Mattermostu evropských Pirátů najdete zde!

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 22674
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 31297 poděkování
Dostal poděkování: 24383 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 1/2019 - Povolební strategie pro eurovolby

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Velice děkuji za obsáhlou a strukturovanou odpověď. Zareaguji na některé části.
Mikulas.Peksa píše:
08 led 2019, 00:00
Vojtech.Pikal píše:
06 led 2019, 15:15
Ahoj, co si navrhovatelem představují pod pojmem "progresivní"? Nejsem si jist, nakolik je tento pojem jasně zakotven v českém politickém (politologickém) diskursu.
Mám za to, že se jedná o antonymum ke "konzervativní".
Ok, asi ano.
Mikulas.Peksa píše:
08 led 2019, 00:00
Vojtech.Pikal píše:
06 led 2019, 15:15
Když vidím seznam programových dokumentů s nimiž kandidáti mají držet souhlas, co manifest PPEU? - https://wiki.pirati.cz/zo/docs/manifestppeu
Mám za to, že byl schválen usnesením RV 7/2014, čímž se k němu přihlásila strana jako celek. Volební řád dle mého názoru tuto povinnost kandidátům neukládá, čili je na libovůli RV, zda-li jí zahrne. Z praktického hlediska mi připadá zbytečné nutit kandidáty "podepisovat další papír", jehož obsah se našimi programovými dokumenty prolíná, nicméně neexistuje prinicipielní důvod, proč bychom to neměli udělat. Pokud by po tom byla poptávka, lze to zahrnout.
Tak já zase, když tam vidím "2 roky starý program pro jiné volba (PSP 2017)" jako závazný, tak se ptát musím. Zvážím v tomto návrh či návrhy změn.
Mikulas.Peksa píše:
08 led 2019, 00:00
Vojtech.Pikal píše:
06 led 2019, 15:15
V odseku "Období voleb" jsou věci co se týkají "bezrostředně po volbách".
Pojem "období voleb" dle mého názoru umožňuje i interpretaci "doba těsně předcházející samotné volbě a po volbě následující". Odstavec vznikl spojením původních odstavců "Během voleb" a "Po volbách" v Povolební strategii pro parlamentní volby 2017, neboť původní rozdělení působilo opticky nepatřičně. Máš-li návrh na úpravu, sem s ním.
Tak jsem si zjistil jak to je. 24.-25.5. jsou volby u nás, 26.5. v 23:00 vyhlásí náš staťák naše výsledky, zbytek EU by měl zhruba bezprostředně následovat. (Je to po zavření všech místností. Takže asi dává smysl si dát termín, že se ti zvolení Europoslanci spojí pracovně třeba 27.?

Když to vezmu v celku:
Období voleb
  • Před volbami vyzve celostátní lídr sesterské Pirátské strany v ostatních zemích k povolebnímu setkání europoslanců.
  • Po vyhlášení výsledků voleb ve všech zemích projednají zvolení europoslanci postup s pirátskými europoslanci z ostatních evropských zemí.
    Na tomto setkání se domluvíme, kdo bude dále komunikovat s médii a jakou zvolíme taktiku pro vyjednávání s politickými skupinami v Evropském parlamentu.
    Postup vyjednavačů bude dán na vědomí republikovému předsednictvu, republikovému výboru a klubu Pirátů v PS PČR. Celostátní lídr má na starosti také hlavní mediální výstupy.
  • Europoslanci České pirátské strany vyzvou europoslance ostatních Pirátských stran k založení společného klubu Pirátů v Evropském parlamentu (dále jen Klub).
  • Všichni europoslanci za Piráty vyplní a zveřejní majetkové přiznání alespoň v rozsahu požadovaném zákonem o střetu zájmů či podle podrobnější šablony schválené Klubem. Všichni si připomenou Kodex pirátského europoslance.
  • Spolupráce Klubu s jinými stranami při tvorbě politické skupiny v Evropském parlamentu musí být smluvně ošetřena. Tuto smlouvu schvaluje Republikový výbor.
  • Do 6 měsíců po volbách proběhnou otevřená výběrová řízení na veškeré asistenty a odborný tým europoslanců a budou zveřejněny jejich výsledky.
Tedy, navržené tučné zvýraznění to může imho trošku racionalizovat. (Podtrhl jsem tam taky jednu změnu, výsledků je více - v každé zemi jeden)
Přehodil jsem pořadí odrážek a tím snížil jejich počet.
Ten celostátní lídr má na starosti hlavní mediální výstupy během voleb furt? Jen k té věci? Ta věta tam nějak nesedí.
Poslední ustanovení o výběrových řízeních se prostě týká spíše vnitřních poměrů klubu nebo prostě mi tam věcně nesedí. (Do období kolem voleb a náležitostí povolebního vyjednávání)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvek:
Michal.Gill
člen RP, AO, PO, ZO, FT; člen AO OlK, vedoucí MRT Demokracie
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj|Profil|fb| Tel: 776635258
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“[1]

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 22674
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 31297 poděkování
Dostal poděkování: 24383 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 1/2019 - Povolební strategie pro eurovolby

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Ahoj, zřejmě nebylo rozesláno, což by znamenalo, že pro některá je na návrhy změn jeden den. Jelikož se jedná o dlouhý dokument, tak bych si dovolil ponechání původních lhůt namítnout a požádal o prodloužení třeba o týden?
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvek:
Lenka.Kozlova
člen RP, AO, PO, ZO, FT; člen AO OlK, vedoucí MRT Demokracie
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj|Profil|fb| Tel: 776635258
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“[1]

Uživatelský avatar
Jitka.Novotna
Technický odbor
Příspěvky: 318
Registrován: 12 čer 2017, 11:12
Profese: programátorka
Dal poděkování: 441 poděkování
Dostal poděkování: 510 poděkování

Re: RV 1/2019 - Povolební strategie pro eurovolby

Příspěvek od Jitka.Novotna »

Ráda bych do sekce "Vztah Klubu k České pirátské straně" přidala:

"Europoslanci překládají své rozpočty RV ke schválení."

V praxi si to představuji, tak že europoslanci vyrobí rozpočet tam budou jak personální výdaje tj jaké pozice vypsali (ať už vlastní nebo sdíleně v rámci kulub), tak ostatní př kolik peněz dávaji za kancelář.
RV tento dokument schválí, vrátí k přepracování či odmítne. V případně odmítnutí by to šlo rovnou do KK a RK.
Nejsem si jistá jestli je třeba řešit tu část odmítnutí nebo jestli to rozumně neřeší jiné předpisy.

Budu ráda za názory k tomuto nápadu a případná vylepšení.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jitka.Novotna za příspěvek:
Petr.Tkadlec

Uživatelský avatar
Lukas.Cernohorsky
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 1738
Registrován: 05 lis 2009, 21:54
Profese: Projektový manažer
Dal poděkování: 82 poděkování
Dostal poděkování: 1817 poděkování

Re: RV 1/2019 - Povolební strategie pro eurovolby

Příspěvek od Lukas.Cernohorsky »

Jitka.Novotna píše:
15 led 2019, 15:10
Ráda bych do sekce "Vztah Klubu k České pirátské straně" přidala:

"Europoslanci překládají své rozpočty RV ke schválení."

V praxi si to představuji, tak že europoslanci vyrobí rozpočet tam budou jak personální výdaje tj jaké pozice vypsali (ať už vlastní nebo sdíleně v rámci kulub), tak ostatní př kolik peněz dávaji za kancelář.
RV tento dokument schválí, vrátí k přepracování či odmítne. V případně odmítnutí by to šlo rovnou do KK a RK.
Nejsem si jistá jestli je třeba řešit tu část odmítnutí nebo jestli to rozumně neřeší jiné předpisy.

Budu ráda za názory k tomuto nápadu a případná vylepšení.
Proč by měli předkládat svůj rozpočet RV? Mají ho k dispozici, tak ať s penězi nakládají s nejlepším vědomím a svědomím. Byl bych radši, kdyby jim strana zařídila support, ne buzeraci.
Takže ať se "euroklub" připojí do piroplacení, ať si čerpání peněz nemusí hlídat někde v excelu.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Lukas.Cernohorsky za příspěvky (celkem 4):
Petr.Tkadlec, Vojtech.Pikal, Lenka.Kozlova, Jiri.Rezek
tel. : 601573955

Uživatelský avatar
Jitka.Novotna
Technický odbor
Příspěvky: 318
Registrován: 12 čer 2017, 11:12
Profese: programátorka
Dal poděkování: 441 poděkování
Dostal poděkování: 510 poděkování

Re: RV 1/2019 - Povolební strategie pro eurovolby

Příspěvek od Jitka.Novotna »

Lukas.Cernohorsky píše:
15 led 2019, 15:29
Proč by měli předkládat svůj rozpočet RV?
Tenhle nápad vznikl v diskuzi s Peksou, sama jsem původně chtěla jít dát a určovat kolik procent peněz má jít na osobní asistenty kolik na odborné,...

Podávala jsem pozměňovák kterým jsem chtěla přidat peníze na kampaň na úkor poslaneckých expertů a zdůvodňovala to tím, že spoustu činností co dnes dělaji experti poslaneckého klubu by mohli dělat experti europoslaneckého klubu a této myšlenky se stále držím.

Chci, aby experti europoslaneckého klubu úsce spolupracovali s gestčními tými a garanty.

Taky chci, aby se v rámci samostatnosti klubu nevzdálila politika europoslanců od politiky strany. Jsem moc ráda, že ve strategii je spolupráce s PO na výběrkách.

-------

Teď při čtení jsem narazila ještě na odstavec:
Europoslanci se mohou účastnit zasedání klubu Pirátů v Poslanecké sněmovně s poradním hlasem. Jedná-li se o celoevropsky významném tématu, konzultuje poslanecký klub europoslance ještě před zasedáním a aktivně je zve.

Tohle by chtělo i otočit a zvát poslance ČR na porady k zasedání týkající se zásadně jejich agendy a samozdřejmě umožnit přístu.

Uživatelský avatar
Lukas.Cernohorsky
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 1738
Registrován: 05 lis 2009, 21:54
Profese: Projektový manažer
Dal poděkování: 82 poděkování
Dostal poděkování: 1817 poděkování

Re: RV 1/2019 - Povolební strategie pro eurovolby

Příspěvek od Lukas.Cernohorsky »

Jitka.Novotna píše:
15 led 2019, 16:09
Tenhle nápad vznikl v diskuzi s Peksou, sama jsem původně chtěla jít dát a určovat kolik procent peněz má jít na osobní asistenty kolik na odborné,...
Chápu to tak, že Mikuláš ustoupil, ale proboha proč bychom jim měli určovat kolik má jít na asistenty a kolik na odborné věci? To budou muset rozhodovat oni sami. Oni jsou ti, kdo budé každý den řešit danou problematiku. RV nemá šanci objektivně a informovaně rozhodovat o tom, jak mají čerpat peníze. Jejich agenda bude reaktivní, tj. budou muset sledovat co se děje v EK a potom sledovat co jim z EK vypadne do výborů. Takže se jejich potřeby budou měnit podle toho co zrovna bude na ně padat z EK. Druhou důležitou věcí je, že je možné, že v tom klubu můžou být i členové Pirátů z jiných zemí (pravděpodobně jenom Němci), ale tím pádem bude vypadat divně, že si naše RV uzurpuje právo klubu diktovat i "cizím" europoslancům jak bude využíván rozpočet.
Jitka.Novotna píše:
15 led 2019, 16:09
Podávala jsem pozměňovák kterým jsem chtěla přidat peníze na kampaň na úkor poslaneckých expertů a zdůvodňovala to tím, že spoustu činností co dnes dělaji experti poslaneckého klubu by mohli dělat experti europoslaneckého klubu a této myšlenky se stále držím.
A už při jednání o rozpočtu ti bylo řečeno, že je to vize špatná, jelikož tým v ČR má pouze malou část shodné činnosti. Jediný průnik tam je kolem čerpání dotací a premiérův střet zájmů, ale to není jejich hlavní a jediná aktivita, ač je mediálně nejvíc vidět. Poslanecký aparát se v mnohém nepřekrývá s europoslaneckým. Takže tyto aparáty prosím plně nepřekrývejme.
Jitka.Novotna píše:
15 led 2019, 16:09
Tohle by chtělo i otočit a zvát poslance ČR na porady k zasedání týkající se zásadně jejich agendy a samozdřejmě umožnit přístu.
Co se týče účasti na jednání, tak je dosti pravděpodovné, že pokud bude součástí klubu i europoslanec z jiné země, tak bude klub zasedat v zahraničí. Otevřeně ti řeknu, že časově nemáme šanci chodit na senátní klub, takže proto se jako spojka používá v našem případě Správce životního cyklu schůze, který sesbírá stanoviska a potom jde do Senátu. Takže sice bude hezké, že se budeme moci účastnit jednání, ale v reálu to prostě nestíháme. Nechal bych tam spíš ne přímo (euro)poslance, ale zástupce klubu:

Potřebujeme tam dostat něco jako: Pověřený zástupce Poslaneckého, Senátního, či Europoslaneckého klubu se může účastnit jednání ostatních klubů s hlasem poradním. Kluby se o termínech zasedání v předstihu vzájemně informují.

Na titulní straně bych změnili z
oligarchů, korupčníků a nekompetentních byrokratů
oligarchů, lobistů a nekompetentních byrokratů
. Tedy jestli chceme nechat dost bulvárnosti na první stránce. Protože takhle to vypadá jako bychom již byli posledlí tím, že všude vidíme korupci. Leč v EU a i na ministerstvech to funguje spíš tak, že tam jdou brečet, že zkrachují když nezasáhnou atd. Leč není za tím přímo žádný úplatek.

Ještě jsem pro, abychom vyjmuli z části 2. odstavec 6.
Považuji za svou morální povinnost podporovat ze svých osobních prostředků organizace a aktivity podporující vzdělání, transparenci, ochranu lidských práv, svobodný přístup ke kulturním dílům a informacím nebo jiné veřejně prospěšné účely.
Populisticky to zní dobře, ale s penězi co obdrží za výkon mandátu jsou dle mého názoru jejich a neměli bychom jim tímto nařizovat co s nimi musí dělat. Je jenom čistě na nich, jestli s tím doplatí svou hypotéku, nebo budou sponzorovat dětské domovy.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Lukas.Cernohorsky za příspěvky (celkem 3):
Lenka.Kozlova, Jiri.Rezek, Daniela.Weissova
tel. : 601573955

Uživatelský avatar
Jitka.Novotna
Technický odbor
Příspěvky: 318
Registrován: 12 čer 2017, 11:12
Profese: programátorka
Dal poděkování: 441 poděkování
Dostal poděkování: 510 poděkování

Re: RV 1/2019 - Povolební strategie pro eurovolby

Příspěvek od Jitka.Novotna »

Lukas.Cernohorsky píše:
15 led 2019, 22:59
Co se týče účasti na jednání, tak je dosti pravděpodovné, že pokud bude součástí klubu i europoslanec z jiné země, tak bude klub zasedat v zahraničí. Otevřeně ti řeknu, že časově nemáme šanci chodit na senátní klub, takže proto se jako spojka používá v našem případě Správce životního cyklu schůze, který sesbírá stanoviska a potom jde do Senátu. Takže sice bude hezké, že se budeme moci účastnit jednání, ale v reálu to prostě nestíháme. Nechal bych tam spíš ne přímo (euro)poslance, ale zástupce klubu:

Potřebujeme tam dostat něco jako: Pověřený zástupce Poslaneckého, Senátního, či Europoslaneckého klubu se může účastnit jednání ostatních klubů s hlasem poradním. Kluby se o termínech zasedání v předstihu vzájemně informují.
Tahle varianta se mi líbí
Lukas.Cernohorsky píše:
15 led 2019, 22:59
Na titulní straně bych změnili z
oligarchů, korupčníků a nekompetentních byrokratů
oligarchů, lobistů a nekompetentních byrokratů
. Tedy jestli chceme nechat dost bulvárnosti na první stránce. Protože takhle to vypadá jako bychom již byli posledlí tím, že všude vidíme korupci. Leč v EU a i na ministerstvech to funguje spíš tak, že tam jdou brečet, že zkrachují když nezasáhnou atd. Leč není za tím přímo žádný úplatek.
Nesouhlasím, protože nechci podporovat to že se z lobbisty stává sprosté slovo. Pro spoustu lidí je lobbista ten co je v kontaktu s politikem a představuje určitý názor tj třeba Rekonstrukce státu, Jsme fér a podobní jiný, lobbismus může být legitimní prostředek pokud je rozumně kontrovován.

Zamčeno

Zpět na „Republikový výbor“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti