RV 46/2019 Vzorový kodex zastupitele

Republikovému výboru je svěřena moc zákonodárná. Republikový výbor schvaluje stranické předpisy, programové dokumenty a kandidátní listiny.

Moderátoři: Jednatele, Republikovy vybor

Pravidla fóra
Do fóra mohou psát členové skupin Republikový výbor, Vedoucí orgánů, Garanti a Účastníci. Do skupiny Účastníci se přidává na základě oprávněné žádosti v podatelně RV nebo jednateli, eventuálně předsedajícímu. Jednáním předsedají Jednatelé eventuálně Předsedající.
Do fóra hlasování píšou jen členové republikového výboru a předsedající.
Zamčeno
Uživatelský avatar
Andrej.Ramaseuski
Republikový výbor
Příspěvky: 1871
Registrován: 28 srp 2016, 20:49
Profese: programátor
Bydliště: Sedlíšťka (Radhošť)
Dal poděkování: 1313 poděkování
Dostal poděkování: 1905 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 46/2019 Vzorový kodex zastupitele

Příspěvek od Andrej.Ramaseuski » 30 zář 2019, 09:21

na zaklade dalsiho podporeneho navrhu prodluzuji rozpravu do 10.10.2019. OFFTOPICto uz za chvili dotahneme do zasedani
two beers or not two beers?

Uživatelský avatar
Jiri.Rezek
Republikový výbor
Příspěvky: 4537
Registrován: 23 čer 2009, 19:35
Profese: výzkumný pracovník
Bydliště: Sokolovská, Plzeň
Dal poděkování: 1066 poděkování
Dostal poděkování: 1850 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 46/2019 Vzorový kodex zastupitele

Příspěvek od Jiri.Rezek » 06 říj 2019, 19:58

Předkládám zřejmě již poslední iteraci ze své strany. Změny vkládám na základě několika poznámek zde vyřčených či mne SZ zaslaných. Prosím o @Andrej.Ramaseuski o jejich včlenění do aktuálního finálního znění.
Republikový výbor
 1. schvaluje jako společný volební program (§ 14 VŘ) pro obecní, krajské, sněmovní, senátní a evropské volby Všeobecný kodex veřejného zastupitele,
 2. mění Volební řád takto:
  Změna Volebního řádu píše:a) v § 10 a) se slovo "vydán" nahrazuje slovem "schválen",
  b) v § 13 se doplňuje odstavec (3), který zní:
  (3) Součástí volebního programu jsou také, pokud jsou schváleny
  a) povolební strategie, a
  b) kodex pro veřejnou funkci.
Všeobecný kodex veřejného zastupitele

Tento kodex je určen všem kandidátům na kandidátní listině Pirátů pro všechny volby do veřejných funkcí.
Orgán, který schvaluje program pro dané volby, může pro tyto volby schválit další, vlastní kodex, který však s tímto nesmí být v rozporu. V případě schválení vlastního kodexu se zmíněnému orgánu doporučuje definovat pravidla pro kumulaci funkcí a střet zájmů u nevolených veřejných funkcí (pozice ve statutárních a kontrolních orgánech veřejných korporací).OFFTOPICNechme obsazování dozorčích a jiných rad na oblastních fórech. Spektrum možných případů je příliš složité na to, aby se to dalo jednoduše vystihnout v tomto kodexu, viz např. výše odměn v dozorčích radách v intervalu 0-100 000 Kč apod. Protože ne vždy (resp. kdo ví, jestli vůbec někdy) se u členů dozorčích a jiných rad definuje "uvolněnost" či "neuvolněnost" - co ty na to @Lukas.Blazej ?

Piráti chtějí fungovat jako dobře sehraný tým. Chceme, aby naši kandidáti byli důvěryhodní, posilovali dobré jméno strany a byli čitelnými partnery.

1. Závazek vůči Pirátské straně
 1. Zavazuji se hlasovat v souladu s programem Pirátů a nebudu hlasovat v rozporu s usnesením celostátního či příslušnéhoOFFTOPICděkuji @Vojtech.Pikal oblastního fóra.
 2. Nebudu „prát špinavé prádlo“​ na veřejnosti a nebudu řešit neshody s kolegy přes média či veřejné výstupy, dokud přiměřeně situaci nevyčerpám možnosti smírného a osobního řešení, a následně řešení prostřednictvím příslušných orgánů strany.
 3. Beru na vědomí, že účast Pirátů ve vedení obce/kraje/státu a souhlas s uzavřením koaliční smlouvy jsou ve výlučné působnosti celostátního fóra (sněmovní a evropské volby) či příslušného oblastního fóra.prosím, obsah závorky předělat na poznámku pod čarou, díky @Vojtech.Pikal
 4. Zavazuji se setrvat v zastupitelském (1) klubu Pirátů nebo koaličním klubu po celou dobu trvání svého mandátu.
2. Osobní poctivost
 1. Nebudu přijímat výhody, které určí zastupitelský klub nebo Pirátská strana jako neetické.
 2. Své postavení a privilegovaný přístup k informacím nebudu zneužívat pro osobní prospěch, pro osobní prospěch svých blízkých, pro nekalé zvýhodnění své vlastní strany ani jiných subjektů.
3. Transparence
 1. Vždy budu jednat maximálně otevřeně a transparentně. Pokud nastane závažný důvod jednak jinak, oznámím tuto skutečnost příslušnému předsednictvu.
 2. Budu zveřejňovat lobbistické kontakty dle předpisu Pirátské strany a smlouvy týkající se výkonu veřejné funkce.
 3. Pokud se během či po skončení výkonu mandátu objeví podezření z nelegálního či neetického obohacení, které mohlo souviset s výkonem funkce, zavazuji se rozhodčím orgánům strany a příslušnému předsednictvu na jejich výzvu předložit oznámení v rozsahu dle zákona o střetu zájmů (2).
4. Střet zájmů
 1. V případě střetu veřejného a osobního zájmu vždy upřednostním veřejný zájem.
 2. V případě pochybností se budu snažit ověřit možný střet zájmů předem. jak jen to půjde (např. dotazem u svých blízkých, přátel, spřízněných firem apod.)..OFFTOPICsouhlasím s @Michal.Marciniszyn , že výčet skupin nepůsobil vhodně. Nechal bych tedy jen první část věty.
 3. V případě účasti na projednání věci s možným střetem zájmů to prokazatelně a bez prodlení oznámím zastupitelskému klubu nebo jinému orgánu, který věc projednává.
 4. Nebudu využívat zastírací metody (nepřiznané anonymní akcie, skrytá identita přes advokáta, nebo osobu blízkou apod.).
 5. Odmítám klientelismus, nepotismus a jiná nekalá jednání ovlivňující rozhodování.
5. Boj s korupcí
 1. Pokud se věrohodně dozvím o korupčním jednání, celou věc neprodleně oznámím orgánům činným v trestním řízení a budu s nimi spolupracovat na získání důkazů vedoucích ke stíhání pachatele.
 2. V případě obvinění z korupce nebo jiného vážného obvinění se zavazuji bez prodlení poskytnout straně maximální součinnost k prošetření, aby nebylo poškozeno dobré jméno strany.

6. Kumulace funkcí
 1. V případě zvolení za Piráty se zavazuji současně vykonávat jen jednu uvolněnou volenou veřejnou funkci (poslanec, senátor, ministr, prezident, uvolněný zastupitel apod.) a vyhradit si na výkon veřejné funkce potřebný čas.
7. Závěrečná ustanovení
 1. Prohlašuji, že v případech, kde to zákon nevylučuje, považuji veškeré závazky vyplývající z kodexu z právního hlediska za závazky vůči České pirátské straně, s právními účinky plně vynutitelnými žalobou na plnění včetně vydání případného bezdůvodného obohacení, a to do veřejných rozpočtů.
 2. Zákon vynutitelnost vylučuje zejména:
  • při výkonu mandátu; v těchto případech jde o závazek voličům v morální rovině;
  • při obchodním vedení obchodní korporace.
 3. Zákonné omezení vynutitelnosti nebrání posouzení věci u rozhodčí komise Pirátů.
 4. Kandidát svou účastí v primárních volbách vyslovuje předběžný souhlas s tímto kodexem, který formálně potvrdí podpisem před zařazením na kandidátní listinu pro dané volby. Česká pirátská strana závazek podle tohoto kodexu přijme tím, že kandidáta, který se ke kodexu písemně přihlásil, zařadí na kandidátní listinu do voleb nebo ho nominuje do funkce. Způsob jednání strany uvnitř a navenek včetně postupu prošetření podezření a zveřejnění výsledku prošetření upravují její vnitřní předpisy.
(1) klub zastupitelů obce, kraje, poslanecký, senátorský
(2) § 7 a násl. zákona č. 483/1991 Sb., o střetu zájmů
Pokud se tedy nic zásadního nestane, přistoupíme brzy k hlasování ;) Jen připomínám, že krom možnosti "schválit usnesení" se nám objevilo "požádat CF o projednání" a "požádat CF o projednání v referendu" ;)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Rezek za příspěvky (celkem 5):
Vojtech.Pikal, Dan.Lestina, Martin.Smida, Lenka.Kozlova, Petra.Smutna
člen RV, tel.: 72tri 175 03devet

Uživatelský avatar
Andrej.Ramaseuski
Republikový výbor
Příspěvky: 1871
Registrován: 28 srp 2016, 20:49
Profese: programátor
Bydliště: Sedlíšťka (Radhošť)
Dal poděkování: 1313 poděkování
Dostal poděkování: 1905 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 46/2019 Vzorový kodex zastupitele

Příspěvek od Andrej.Ramaseuski » 07 říj 2019, 08:35

Jiri.Rezek píše:
06 říj 2019, 19:58
Předkládám zřejmě již poslední iteraci ze své strany. Změny vkládám na základě několika poznámek zde vyřčených či mne SZ zaslaných. Prosím o @Andrej.Ramaseuski o jejich včlenění do aktuálního finálního znění.
Provedeno. Ke kontrole.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Andrej.Ramaseuski za příspěvek:
Jiri.Rezek
two beers or not two beers?

Uživatelský avatar
Jiri.Rezek
Republikový výbor
Příspěvky: 4537
Registrován: 23 čer 2009, 19:35
Profese: výzkumný pracovník
Bydliště: Sokolovská, Plzeň
Dal poděkování: 1066 poděkování
Dostal poděkování: 1850 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 46/2019 Vzorový kodex zastupitele

Příspěvek od Jiri.Rezek » 07 říj 2019, 09:57

Andrej.Ramaseuski píše:
07 říj 2019, 08:35
Jiri.Rezek píše:
06 říj 2019, 19:58
Předkládám zřejmě již poslední iteraci ze své strany. Změny vkládám na základě několika poznámek zde vyřčených či mne SZ zaslaných. Prosím o @Andrej.Ramaseuski o jejich včlenění do aktuálního finálního znění.
Provedeno. Ke kontrole.
Zkontrolováno, skvěle, díky.
člen RV, tel.: 72tri 175 03devet

Uživatelský avatar
Jiri.Rezek
Republikový výbor
Příspěvky: 4537
Registrován: 23 čer 2009, 19:35
Profese: výzkumný pracovník
Bydliště: Sokolovská, Plzeň
Dal poděkování: 1066 poděkování
Dostal poděkování: 1850 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 46/2019 Vzorový kodex zastupitele

Příspěvek od Jiri.Rezek » 07 říj 2019, 10:38

Ačkoliv jsem k tomu nebyl vyzván, dávám sem krátké závěrečné slovo ;)
Vážení, děkuji vám za váš čas na práci na tomto dokumentu. Poděkování patří i @Jakub.Michalek a jeho resortnímu týmu Spravedlnost. Troufám si tvrdit, že předkládaná verze splňuje cíl, vytyčený na začátku:
1) nastavit jistá základní pravidla, především co se kumulace týče, tak aby nedocházelo k prudce nekonzistentním situacím napříč republikou.
2) nechat široké mantinely a přenést velkou část zodpovědnosti na konkrétní oblastní sdružení, ať si případně upraví i oblasti vzorovým kodexem neřešené. Typicky obsazování dozorčích, správních rad apod.
Doporučuji, abychom to nechali schválit CF v referendu. Široká diskuze ve vnitrostranické diskuzi již proběhla.
Díky za pozornost.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Rezek za příspěvek:
Vojtech.Pikal
člen RV, tel.: 72tri 175 03devet

Uživatelský avatar
Jiri.Rezek
Republikový výbor
Příspěvky: 4537
Registrován: 23 čer 2009, 19:35
Profese: výzkumný pracovník
Bydliště: Sokolovská, Plzeň
Dal poděkování: 1066 poděkování
Dostal poděkování: 1850 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 46/2019 Vzorový kodex zastupitele

Příspěvek od Jiri.Rezek » 09 říj 2019, 12:21

Zítra tedy bude doba na rozmyšlenou 😏 @Andrej.Ramaseuski ?
člen RV, tel.: 72tri 175 03devet

Uživatelský avatar
Andrej.Ramaseuski
Republikový výbor
Příspěvky: 1871
Registrován: 28 srp 2016, 20:49
Profese: programátor
Bydliště: Sedlíšťka (Radhošť)
Dal poděkování: 1313 poděkování
Dostal poděkování: 1905 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 46/2019 Vzorový kodex zastupitele

Příspěvek od Andrej.Ramaseuski » 09 říj 2019, 20:38

ano, pokud nedijde k dalsimu prodlouzeni
two beers or not two beers?

Uživatelský avatar
Petr.Tkadlec
Republikový výbor
Příspěvky: 3466
Registrován: 30 říj 2013, 07:37
Profese: rozpočtář/přípravář/stavbyvedoucí
Bydliště: Vsetín
Dal poděkování: 2807 poděkování
Dostal poděkování: 2424 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 46/2019 Vzorový kodex zastupitele

Příspěvek od Petr.Tkadlec » 09 říj 2019, 20:41

Andrej.Ramaseuski píše:
09 říj 2019, 20:38
ano, pokud nedijde k dalsimu prodlouzeni
Prodloužit by se mohlo jen kdyby nikdo nebyl proti, ne když prodloužení dostane podporu. :-)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Tkadlec za příspěvek:
Andrej.Ramaseuski
Petr Tkadlec - 724 879 117
jestli něco chcete, tak víte, kde mě naleznete

Uživatelský avatar
Andrej.Ramaseuski
Republikový výbor
Příspěvky: 1871
Registrován: 28 srp 2016, 20:49
Profese: programátor
Bydliště: Sedlíšťka (Radhošť)
Dal poděkování: 1313 poděkování
Dostal poděkování: 1905 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 46/2019 Vzorový kodex zastupitele

Příspěvek od Andrej.Ramaseuski » 11 říj 2019, 12:02

Tito uživatelé poděkovali autorovi Andrej.Ramaseuski za příspěvky (celkem 2):
Vojtech.Pikal, Jiri.Rezek
two beers or not two beers?

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Příspěvky: 20469
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 26633 poděkování
Dostal poděkování: 19601 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: RV 46/2019 Vzorový kodex zastupitele

Příspěvek od Vojtech.Pikal » 12 říj 2019, 01:35

(Udělal jsem si pro osobní zvědavost průběžný součet, tak kdyby ho pak chtěl předsedající použít - https://rvv.x2.cz/W3siaWQiOiI5MDY0Iiwid ... mFuZGwifV0)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvek:
Andrej.Ramaseuski
člen RV, AO, PO, ZO, FT a předsedající CF;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Zamčeno

Zpět na „Republikový výbor“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host