Piráti vs Zdravotnictví - epizoda 1

Moderátor: Zdenek.Hrib

Piráti vs Zdravotnictví - epizoda 1

Příspěvekod Zdenek.Hrib » 19 čer 2017, 11:05

Níže dávám do středy ke crowdsourcingové korektuře návrh článku vysvětlující na 3 stránkách trochu podrobněji program pro Zdravotnictví. Snaha byla ten program rozškatulkovat do našich základních 4 sdělení kampaně. Ta středu mám určenou jako deadline shora, takže kde se nestihne vymáčknout má prostě smůlu a lichotky na mou adresu mu nepomůžou. Na tento článek bude navazovat série dalších článků rozebírající jednotlivá témata. Způsob jejich publikace nemám ještě úplně vyjasněný.

Legalizace konopí v tomhle přehledovém článku přímo není zmíněná, protože na to máme samostatné články a stanoviska. Nechám to na MO, ať to tam kdyžtak doplní odkazem. To že chceme legalizaci konopí o nás všichni vědí (máme to i v programu), ale potřebujeme teď primárně ukázat, že rozumíme i tomu zbytku. Ostatně přes okraj znakového limitu asi přepadlo i něco jiného.

Za tento příspěvek dostal jeho autor Zdenek.Hrib poděkování od:
Robert.Magni
Uživatelský avatar
Zdenek.Hrib
Garant programového bodu
 
Příspěvky: 1092
Registrován: 03 říj 2013, 08:43
Dal poděkování: 505 krát
Dostal poděkování: 1666 krát

Re: Piráti vs Zdravotnictví - epizoda 1

Příspěvekod Zdenek.Hrib » 19 čer 2017, 11:06

Piráti vs Zdravotnictví
Do letošních voleb vyrazili Piráti s hesly Kontrola moci a mocných, Zjednodušení státu pomocí technologií, Ochrana občanů před šikanou a Ochrana svobody. Co si pod nimi ale představit v konkrétním sektoru veřejných služeb pro lidi, jakým je například zdravotnictví?

Kontrola moci a mocných

Ve zdravotnictví se tento rok utratí 277 miliard korun z veřejného zdravotního pojištění a jde tak o typický příklad oblasti, kde je nezbytná veřejná kontrola pomocí zvýšení transparence a zavádění účelných prvků přímé demokracie. V oblasti zdravotnictví proto plánují Piráti zavést zcela novou formu samosprávných zdravotních pojišťoven, které budou mít přímo volené správní a dozorčí rady svými pojištěnci, které pak jmenují ředitelem zkušeného odborníka. Aktuálně jsou totiž zdravotní pojišťovny řízeny úředníky, kteří nemají žádnou skutečnou odpovědnost a nemají ani žádný důvod vycházet svým pojištěncům vstříc a jsou často obětí korupčních tlaků a politického trafikanství. Jde také o kontrolu nad velkým množstvím citlivých osobních údajů, které o svých pojištěncích shromažďují. Tyto instituce proto musí být svým pojištěncům co nejblíže a pojištěnci musí být ti, kdo budou rozhodovat o tom, jak se utratí peníze z jejich daní určené na péči o jejich zdraví.
Příkladem netransparence ve zdravotním pojištění je například dosavadní způsob stanovování úhrad zdravotnických prostředků (tedy pomůcek a přístrojů), kde situace došla už tak daleko, že Ústavní soud v červnu 2017 zrušil příslušnou část zákona o zdravotní pojištění s odkladem účinnosti na konec roku 2018. Proces stanovení úhrad zdravotnických prostředků je totiž nyní zcela netransparentní a nemá vlastně ani žádná pravidla. Jde o dlouhodobý problém a v jeho řešení selhalo několik ministrů v řadě. Opakuje se tak situace z roku 2007, kdy Ústavní soud zasáhl obdobným způsobem do netransparentního procesu stanovování cen a úhrad léčiv a díky takto vynucené úpravě má ČR nyní jedny z nejnižších cen léků v EU.
Dalším příkladem jsou tzv. zpětné bonusy, kdy nemocnice oficiálně odebírá od farmaceutických firem zboží za vyšší cenu, ale pak dostane vrácenou část ceny. Důvodem je mimo jiné to, že pak mohou pojišťovně vykázat daný lék či materiál za vyšší cenu, než kolik je reálně stál. Jedná se tedy v podstatě o pojišťovací podvod. Nemocnice se obvykle omezují na konstatování „dělají to tak všichni“ a politici poukazují na to, že zpětný bonus si neodnášejí manažeři domů v kapse, ale nemocnice jej použije na dotování ztrátových oblastí. Namísto desetiletí ignorování problému by ale logickým krokem mělo být narovnání cenotvorby pojišťovny pro vykazované materiály a práce tak, aby nebylo nutné v nemocnicích z podvodů na jednom oddělení dotovat druhé oddělení.

Zjednodušení státu pomocí technologií

Stávající politická reprezentace není zjevně schopná využít potenciál moderních informačních technologií pro rozvoj a zkvalitnění služeb. Hlavním motorem inovací totiž nemůže být státní investice do megaprojektů realizovaných spřátelenými firmami politiků. Nutná je primárně taková změna legislativy, která umožní liberalizaci prostředí a legální využití moderních řešení v běžné praxi. Namísto nesmyslných zákazů v kauzách typu Uber a AirBnB je nutné prostě akceptovat fakt, že došlo k technologickému pokroku a legislativně se s touto situací vypořádat. Ve zdravotnictví je to vidět například na zákonném zákazu doručování léčiv na předpis kurýrním způsobem. Lékárník je tak dnes díky lobby vlastníků lékáren asi jedinou profesí, jejíž služby si nemůžete objednat elektronicky až domů, ale musíte si za nimi dojít nebo poslat příbuzného. Přitom možnost kurýrního doručování léčiv na předpis by umožnila vznik srovnávačů doplatků typu heuréka.cz a zboží.cz, čímž by pacient získal snadný přehled o doplatcích bez obíhání lékáren. Kromě toho by se omezil i problém nedostupnosti lékárenské péče v odlehlých regionech.
Z pohodlí domova by také měli být lidé schopni nalézt na internetu ověřené údaje o kvalitě služeb poskytovaných každou nemocnicí i ambulancí. Indikátory kvality vypočítané z tvrdých dat zdravotních pojišťoven by tak měly doplnit dnes běžně dostupná uživatelská hodnocení. Smysluplná elektronizace by mohla pomoci i zdravotníkům, kdyby měli například se souhlasem pacienta přístup k jeho zdravotnické dokumentaci.
Informační technologie by našly své uplatnění i při realizaci voleb zástupců pojištěnců do správních a dozorčích rad zdravotních pojišťoven. Podle zákona by si totiž pojištěnci již od roku 1992 měli volit své zástupce ve všech zdravotních pojišťovnách kromě VZP. Vyhláška jim však toto právo v rozporu se zákonem vzala, mimo jiné s odkazem na tehdejší obtížnou realizovatelnost takovýchto voleb. V dnešní době si však lze snadno představit možnost využití CzechPointu a nebo elektronických voleb pro tento účel.

Ochrana občanů před šikanou

Namísto účelného využití technologií ve prospěch občanů je stávající politická reprezentace nakloněna spíše snaze využít je k masivní šikaně a sledování obyvatel. Ve zdravotnictví tak například vznikl obří státní Národní registr hrazených zdravotních služeb, který shromažďuje citlivé osobní údaje o prakticky každém kontaktu každého pacienta se zdravotnictvím pod záminkou statistického zpracování údajů. Je však zjevné, že pro statistické zpracování údajů není potřeba shromažďovat rodná čísla ani žádné jiné osobní údaje. Vzniklo tak zcela zbytečně další datové silo, ve kterém si mohou úředníci číst v údajích o zdravotním stavu svých sousedů a které vytváří riziko masivního úniku takto citlivých dat.
Příkladem další nesmyslné šikany obyvatel i je aktuální zákonný zákaz doplatit si rozdíl mezi hrazenou standardní variantou a dražším nadstandardem, tedy za lepší materiál, anebo jiné provedení výkonu. Část politiků se dokonce tváří, že tento zákaz má údajně někoho chránit, ale přitom tento zákaz se v praxi běžně obchází různými „dary“ či přímo úplatky. U zubaře si také běžně lidé zaplatí za bílou plombu, kdy ale nedoplácí jen ten rozdíl mezi amalgámovou a bílou plombou, ale platí si celý výkon z vlastní kapsy. Kdyby přitom jen dopláceli ten rozdíl, bylo by to pro pacienta samozřejmě levnější. Nemožnost si legálně připlatit tak zhoršuje dostupnost péče pro většinu obyvatel. V ostatních oblastech je přitom zcela běžné, že si za nadstandard připlácíme a užitek z toho mají všichni. Jen díky tomu, že si bohatší mohou dobrovolně připlatit za větší display mobilu nebo auto na elektřinu, se totiž za pár let tyto technologické novinky dostanou do standardu dostupného pro všechny. Nové technologie ve zdravotnictví, do kterých se vkládají velké naděje, ale přitom s nimi není dlouhodobá zkušenost, a zejména nejasné podmínky pro jejich vstup do úhradového standardu veřejného zdravotního pojištění, jsou to, co zásadním způsobem ohrožuje finanční stabilitu pojišťoven. Plíživým způsobem dnes dochází k často velmi spornému rozšiřování možných indikací předražených léčiv. Pirátská cesta spočívá ve zkrácení ochranné doby patentů na tato léčiva a stanovení jasných pravidel pro jejich vstup do standardních úhrad s možností příplatku či připojištění na nadstandard.
Řehtání úředního šimla provází i ty z nás, kteří se snaží těžce nemocným členům své rodiny zajistit nějaké sociální služby, protože sociální a zdravotní péče u nás není nijak provázaná. Pacient tak může ležet buď v zařízení poskytujícím pobytové sociální služby anebo ve zdravotnickém zařízení LDN, kde běžný občan není schopen rozlišit rozdíl. Obě instituce mají však úplně jinak řešeny úhrady a limity pobytu a celý systém působí z hlediska pacienta jako jeden velký chaos. Snahy o systémové řešení přitom už několikrát narazily na neschopnost ministerstev zdravotnictví a sociálních věcí se dohodnout z důvodu zažitého resortismu.
Šikana státu dopadá i na zdravotníky jednak v rovině přebujelé administrativy, ale také v postgraduálním vzdělávání. Namísto možnosti praxe v běžné okresní nemocnici jsou mladí lékaři a lékařky v podstatě nuceni absolvovat často jen velmi formální školení ve fakultních nemocnicích, za které musí platit nemalé částky. Přitom možnost praxe v okresních nemocnicích by alespoň zčásti mohla vyřešit jejich personální problémy a z praktického hlediska by i pro školence byla zřejmě přínosnější.

Ochrana svobody

Přestože u nás existuje zákonem garantovaná svoboda volby způsobu léčby, tato zůstává spíše jen teoreticky na papíře. Důvodem je to, že se zdravotní pojišťovny od sebe nijak neodlišují rozsahem hrazených služeb, takže ve spojení se zákazem příplatku za nadstandard vlastně není ani důvod proč v praxi dávat většině pacientů jakkoliv vybrat. Možnost volby tak zůstává rezervována jen pro nejbohatší oligarchy, kteří si mohou dovolit existovat úplně mimo systém zdravotního pojištění a platit za zdravotní služby přímo hotově.
Je nutné si uvědomit, že v souladu s mezinárodní Úmluvou o lidských právech a biomedicíně je u nás pouze pacient tím, kdo určuje jaké léčebné a diagnostické výkony na něm mohou být prováděny. Logicky by tedy měl mít pacient také možnost určit, jaké výkony budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, které je u nás financováno formou daní. Zcela mylná je oproti tomu představa, že určení rozsahu hrazených služeb má být odbornou disciplínou. Stačí se jen zamyslet nad tím, jak by asi mělo být odborně určeno, zdali má být hrazena účinnější metoda s více nežádoucími účinky nebo méně účinná metoda s méně nežádoucími účinky. Vzhledem k tomu, že o přípustnosti nežádoucích účinků rozhoduje vždy jedině pacient, tak je zjevné, že toto rozhodnutí musí být vyhrazeno pacientovi, který se samozřejmě může řídit odborným doporučením.
Pro reálné uplatnění svobody rozhodování ve zdravotnictví tedy navrhují Piráti systém samosprávných zdravotních pojišťoven. Pojišťovny řízené svými pojištěnci se tak budou moci dle vůle svých pojištěnců odlišit rozsahem hrazených služeb, mírou spoluúčasti, příplatkem k pojistnému nebo rozsahem sítě smluvních poskytovatelů. Bude tedy možné, aby ve vybraných zdravotních pojišťovnách byly hrazeny také alternativní metody, aniž by se to jakkoliv dotklo zbytku populace, který o ně nemá zájem. Podmínkou bude zachování vyrovnaného ročního rozpočtu pojišťovny. Stejně zásadní jako svoboda rozhodování je pro Piráty také svobodná možnost se nerozhodnout a proto počítáme se zachováním VZP coby garanta ústavního práva na bezplatnou péči, která bude řízena stávajícím způsobem, a jí hrazené služby budou tedy představovat typicky mainstreamové řešení. Pokud by například došlo k tomu, že bude u VZP na základě většinového konsenzu uzákoněn příspěvek 60 Kč za den na stravu při hospitalizaci, tak samosprávné pojišťovny mohou stanovit tento příspěvek vyšší ale také nižší až nulový za předpokladu, že udrží vyrovnané hospodaření.
Předpokladem takto pojaté svobody rozhodování ve zdravotnictví je zachování stávajícího mechanismu úplného přerozdělení pojistného, kdy vybraná zdravotní daň je mezi pojišťovnami převáděna tak, že na staré a nemocné dostane pojišťovna více peněz než na mladé a zdravé. Solidarita je proto už nyní zajištěna tím, že na každého stejně nemocného vynaloží stát stejně peněz prostřednictvím jeho zdravotní pojišťovny. Situace, kdy každý má povinnost se smířit s mainstreamovým řešením svých zdravotních potřeb a problémů bez ohledu na svou individualitu, není solidaritou, ale falešným pokrytectvím, a toto nesmyslné pravidlo je navíc v praxi nejrůznějšími způsoby obcházeno.
Svoboda volby by měla být zvýšena i pro zdravotníky a to zejména v jejich úlevě od přesčasů za odpovídajícího platového ohodnocení i při jejich odmítnutí. Každý zdravotník by tak měl mít možnost se svobodně rozhodnout, zdali bude pracovat přesčas za vyšší plat, anebo stráví svůj čas s rodinou či přáteli.

Za tento příspěvek dostal jeho autor Zdenek.Hrib 6 poděkování od:
Dana.Balcarova, Ivan.Bartos, Michael.xChaos.Polak, Petr.Vileta, Vit.Jurasek, Zdenek.Lajbner
Uživatelský avatar
Zdenek.Hrib
Garant programového bodu
 
Příspěvky: 1092
Registrován: 03 říj 2013, 08:43
Dal poděkování: 505 krát
Dostal poděkování: 1666 krát

Re: Piráti vs Zdravotnictví - epizoda 1

Příspěvekod Zdenek.Hrib » 19 čer 2017, 18:27

návrh doprovodného obrázku č.1 :D

nestihl jsem tam přidat logo Pirátů
Přílohy
Kdo má dva palce.jpg
Kdo má dva palce.jpg (38.63 KiB) Zobrazeno 415 krát
Uživatelský avatar
Zdenek.Hrib
Garant programového bodu
 
Příspěvky: 1092
Registrován: 03 říj 2013, 08:43
Dal poděkování: 505 krát
Dostal poděkování: 1666 krát

Re: Piráti vs Zdravotnictví - epizoda 1

Příspěvekod Zdenek.Hrib » 20 čer 2017, 07:23

návrh doporovodného obrázku č.2 - jen prozatimní náčtek :D
Přílohy
Když dostanema 100tis lajků.jpg
Uživatelský avatar
Zdenek.Hrib
Garant programového bodu
 
Příspěvky: 1092
Registrován: 03 říj 2013, 08:43
Dal poděkování: 505 krát
Dostal poděkování: 1666 krát

Re: Piráti vs Zdravotnictví - epizoda 1

Příspěvekod Maria.Vasickova » 20 čer 2017, 22:43

Zdenek.Hrib píše:návrh doporovodného obrázku č.2 - jen prozatimní náčtek :D

Sliby => chyby.
Ty palce jsou lepší.
Předsednictvo MS Slovácko


Štěstí spočívá ve svobodě a svoboda v odvaze.

Periklés
Uživatelský avatar
Maria.Vasickova
Krajské předsednictvo
 
Příspěvky: 2092
Registrován: 01 úno 2010, 21:56
Bydliště: Jižní Morava
Dal poděkování: 1593 krát
Dostal poděkování: 1451 krát

Re: Piráti vs Zdravotnictví - epizoda 1

Příspěvekod Zdenek.Hrib » 21 čer 2017, 13:25

uzavřeno a s mírnými stylistickými korekturami uloženo na google drive
Uživatelský avatar
Zdenek.Hrib
Garant programového bodu
 
Příspěvky: 1092
Registrován: 03 říj 2013, 08:43
Dal poděkování: 505 krát
Dostal poděkování: 1666 krát


Podobná témata

Zpět na Zdravotnictví

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník