Sekretář/ka předsedy výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy Jiřího Brůžka

Výběrová řízení na zaměstnanecká místa a zakázky

Moderátoři: Vedoucí centrálních orgánů, Republikové předsednictvo - asistenti, Republikové předsednictvo, Vyberova rizeni

Pravidla fóra
  • Pro každé řízení zakládá hospodář nové téma.
  • V úvodním příspěvku stanovte co nejlépe požadavky a způsob výběru vítěze.
  • Dále řízení probíhá stanoveným způsobem.
  • Připomínky a námitky směřujte do podatelny zadavatele, pokud není v úvodním příspěvku řízení stanoveno jinak.
  • Po ukončení řízení hospodář vlákno zamkne.
Pro zakázky a zaměstnanecká místa nad 100 000 Kč je výběrové řízení povinnost. Zaměstnanecká místa lze vytvářet pouze na základě usnesení schvalujícího orgánu.
Zamčeno
Uživatelský avatar
Linda.Kasparkova
Administrativní odbor
Příspěvky: 388
Registrován: 17 črc 2018, 13:05
Profese: Produkční PO
Dal poděkování: 103 poděkování
Dostal poděkování: 599 poděkování

Sekretář/ka předsedy výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy Jiřího Brůžka

Příspěvek od Linda.Kasparkova »

Magistrát hlavního města Prahy obsazuje pracovní místo zaměstnankyně/zaměstnance na dobu určitou sekretář / sekretářka dlouhodobě uvolněného předsedy výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy Jiřího Brůžka

Stručná náplň práce
• zajišťování organizačních a koordinačních činností a agend v rámci předsedy Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. města Prahy (ZHMP)
• sledování úkolů z operativní porady primátora a dalších termínovaných úkolů podle pokynů předsedy výboru ZHMP
• spolupráce při přípravě materiálů projednávaných ve vládě ČR a na ministerstvech ČR v působnosti předsedy výboru ZHMP
• organizační zabezpečení porad s řediteli odborů Magistrátu hl. města Prahy včetně pořizování zápisu
• příprava podkladů k jednání předsedy výboru ZHMP
• sledování a kontrola plnění úkolů předsedy výboru ZHMP
• zajišťování spisové manipulace a evidence písemností pomocí elektronické spisové služby GORDIC

Požadované vzdělání
• střední vzdělání s maturitní zkouškou Další požadavky
• uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
• velmi dobré komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
• organizační schopnosti
• samostatnost, odpovědnost, pečlivost
• flexibilita, ochota učit se novým věcem

Hodnotící kritéria
• Kompetence vůči požadavkům pozice 40 %
• Znalost agendy zastupitele a předsedy výboru pro výchovu vzdělání 15 %
• Celkový dojem 15 %
• Motivace 15 %
• Zkušenosti/vzdělání 15 %

Nabízíme
• pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou, po dobu výkonu funkce dlouhodobě uvolněné členky Zastupitelstva hl. m. Prahy ve volebním období „2022-2026“
• platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě1 8, struktura platu: základní plat v 8. PT (20.130 Kč až 29.520 Kč podle započitatelné praxe), osobní příplatek, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
• pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna
• systém Cafeteria, příspěvky na MHD (Lítačka), stravování, penzijní připojištění a bydlení, rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením a řadu dalších zajímavých benefitů
• pracoviště v centru Prahy

Více informací o odměňování, dalších pracovních podmínkách a zaměstnaneckých benefitech naleznete na kariérních stránkách MHMP: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/mag ... index.html

Způsob podání nabídky
Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je zaslání:
● strukturovaného životopisu a
● motivačního dopisu.

Nabídky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 25. srpna 2023 na adresu kariera.magistrat@praha.eu.

Do předmětu zprávy uveďte: Volné místo – sekretář/ka předsedy výboru ZHMP/OVO/VM42/23/K.

Poznámky

  1. V platové třídě podle zákona č.262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Poskytnuté osobní údaje uvedené v životopise budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení a v souladu s platnými právními předpisy. Správcem osobních údajů je hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy. Po skončení výběrového řízení bude zaslaný životopis, popř. další zaslané písemnosti zlikvidovány. Záznam o výběrovém řízení obsahující osobní údaje účastníků výběrového řízení (jméno, p říjmení, kontaktní údaje) bude v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, uchován u správce po dobu 3 let, po jejím uplynutí dojde ke skartaci těchto dokumentů, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů.
    V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem a k informacím o jejich zpracovávání, popř. můžete požadovat jejich kopie (čl. 15); máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů (čl. 16); právo na výmaz, pokud již pominul účel zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně (čl. 17); dále máte právo na omezení zpracování těchto údajů (čl. 18); a právo vznést námitku u správce ohledně zpracovávání svých osobních údajů (čl. 21). Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaj poverenecgdpr@praha.eu. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se také můžete obrátit se stížností.
Uživatelský avatar
Linda.Kasparkova
Administrativní odbor
Příspěvky: 388
Registrován: 17 črc 2018, 13:05
Profese: Produkční PO
Dal poděkování: 103 poděkování
Dostal poděkování: 599 poděkování

Re: Sekretář/ka předsedy výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy Jiřího Brůžka

Příspěvek od Linda.Kasparkova »

Výběrové řízení bylo ukončeno.

Do VŘ se přihlásilo celkem 12 uchazečů a uchazeček. Po vyhodnocení zaslaných materiálů bylo přizváno k pohovorům 5 kandidátů a kandidátek. Pohovory se konaly v budově MHMP 26.9.2023.

Výběrová komise ve složení Jiří Brůžek, Magdalena Valdmanová, Simona Bártová a Linda Kašpárková se rozhodla pozici obsadit kandidátkou Michaelou Šarochovou.

Paní Šarochová pozici přijala.

Snímek obrazovky 2023-09-27 v 11.38.57.png
Zamčeno

Zpět na „Veřejná výběrová řízení“