Změna Jednacího řádu Celostátního fóra

Do tohoto fóra se přesouvají uzamčené a zpracované členské podněty.


Moderátor: Predsedajici

Podporuji členský podnět na změnu JdŘ dle předloženého návrhu

PRO

41
79%

PROTI

6
12%

Zdržuji se

5
10%
 
Celkem hlasujících: 49 - Celkem hlasů: 52

Uživatelský avatar
Tomas.Valek
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 640
Registrován: 08 dub 2018, 16:47
Profese: HW a SW support
Dal poděkování: 628 poděkování
Dostal poděkování: 535 poděkování

Změna Jednacího řádu Celostátního fóra

Příspěvek od Tomas.Valek »

Vážené Celostátní fórum,

chci Vám představit tento členský podnět na technickou změnu Jednacího řádu. Se skupinou předsedajících a členů AO jsme v pracovní skupině a následně v prostoru pro členské inciativy vypracovali několik změn, které mají za cíl usnadnit jednání, zvýšit komfort pro samotnou administraci předsedání a zjednodušit procesy, aby se v nich bylo možno lépe zorientovat. Hlavní cíl je jednoznačný - zlehčit jednání a jeho organizaci. Nechceme měnit rovnováhu sil, pravomoci orgánů, vylepšovat druhy volby osob atd., chceme jen usnadnit práci s JdŘ.

Tento podnět byl diskutován prvně již v červnu na schůzce AO, od srpna posléze proběhlo několik vln jednání zde na fóru. Součástí diskuse se staly i změny ve vyhlášce AO, které doplňují navrhované změny (a většinou již byly vyhlášeny a zapsány do vyhlášky). Poslední změnu, která by bez schválení tohoto podnětu nedávala smysl, "přislíbil" vedoucí AO doplnit v případě schválení podnětu.

Návrh je podáván ke schválení v referendu, jak již bylo zmíněno, všechny návrhy prošly poměrně dlouhou diskusí, kdy byla cizelována i jednotlivá slova a více či méně se vzájemně doplňují, je proto důležité vnímat je v kontextu. Zároveň doplňuji, že navržené úpravy vyhlášky AO slouží jen na dokreslení a upřesnění navrhovaných změn JdŘ, nicméně AO má vyhlášku nadále ve své výlučné působnosti (a dle příslibu) bude v případě prosazení změn JdŘ zbývající změnu vyhlášky aplikovat.

Prosím také všechny dotyčné Předsedající, kteří na změnách pracovali, vyjadřovali se k nim nebo je kontrolovali o jejich vyjádření a v případě souhlasu i o vyjádření podpory podnětu. Děkuji za Vaši pomoc, bez které by návrh nebyl dotažen do této podoby. Jmenuji zejména @Martin.Kucera @Vojtech.Pikal @Tomas.Pastircak @Georgia.Hejdukova a @Bara.Soukupova. Věřím, že tento návrh pomůže zjednodušit a zefektivnit naše jednání bez toho, aby byly kráceny práva členů.

Předkládám tedy podnět na jednání v referendu s tímto zněním návrhu:

Celostátní fórum mění svůj jednací řád takto:

§ 12 Hlasování

...
(3) Pokud celostátní fórum neschválí jiný hlasovací systém, hlasuje se takto:

 • a) V prvním kole se hlasuje o podpoře každé možnosti. Hlasující může svým hlasem podpořit libovolný počet možností, vždy alespoň jednu. Pokud není třeba možnosti seřadit a získá podporu nadpolovičního počtu hlasujících nejvýše takový počet možností, který má celostátní fórum vybrat, jde o výsledek hlasování a hlasování končí. Jinak se koná druhé kolo.

 • b) V druhém kole se hlasuje o tom, který z podporovaných návrhů má být upřednostněn. Hlasující může dát přednostní hlas tolika možnostem, kolik má celostátní fórum vybrat. Vybrány jsou možnosti v pořadí podle počtu přednostních hlasů, v případě rovnosti podle počtu hlasů v prvním kole a pak podle losu.

 • c) Pokud se hlasuje pouze o dvou možnostech, rozhoduje se v jediném kole. Hlasující svým hlasem může podpořit právě jednu možnost.

Slovo "referendum" nahradit za "zrychlené jednání". (na 7 místech)
V nadpisu kapitoly uvést "Postup při zrychleném jednání (referendu)"

§ 20 Rozprava

(1) Úvodní slovo v rozpravě přednáší předsedající, který představí úkoly voleného orgánu strany. Každý kandidát na funkci v kandidátské řeči popíše do konce lhůty na navrhování způsob, jakým bude funkci vykonávat, a jakou má k výkonu funkce způsobilost. Právo na závěrečné slovo má každý kandidát.

§ 23 Rozhodující hlasování

V rozhodujícím hlasování celostátní fórum vybere z navržených kandidátů takový počet kandidátů, který může být nejvýše zvolen. Hlasující má možnost vhodit prázdný lístek a hlasovat tak proti všem.

§ 28 Rozprava

Po zahájení jednání předsedající bezodkladně zjistí, zda nejsou jiné návrhy usnesení v téže záležitosti a následně vyhlásí, že již nelze předkládat jiné návrhy. Doba pro navrhování se vypouští. Doba na rozmyšlenou začíná zaznamenáním všech návrhů usnesení. Právo na závěrečné slovo má také odpůrce návrhu, který získal největší podporu přítomných. Postup odročit, odkázat či přerušit jednání je přijatelný pouze tehdy, pokud neznemožňuje o věci včas rozhodnout.

§ 29 Rozhodující hlasování

(1) V rozhodujícím hlasování celostátní fórum vybere jednu z následujících možností:
a) schválení některého návrhu usnesení, který předsedající zaznamenal,
b) ukončení projednávání návrhů usnesení bez přijetí usnesení,
c) odkázání projednávaného rozhodnutí republikovému výboru, pokud může věc rozhodnout a kterýkoli člen to do ukončení rozpravy navrhne,
d) odročení projednávaného rozhodnutí na jednání celostátního fóra, pokud to kterýkoli člen do ukončení rozpravy navrhne.

§ 36 Hlasování na internetu

(3) Minimální doba trvání hlasování se stanoví následovně:

 • Typ hlasování + Doba

  • Všeobecná shoda na návrhu postupu 24 hodin

  • Hlasování o návrhu postupu (mimo rozhodující hlasování) 24 hodin

  • Rozhodující hlasování od pátku 10 hodin do pondělí 20 hodin


Příloha s vyznačením změn a jejich vysvětlením:

§ 12 Hlasování

...
(3) Pokud se celostátní fórum neschválí jiný hlasovací systém, hlasuje se takto:

 • a) V prvním kole se hlasuje o podpoře každé možnosti. Hlasující může svým hlasem podpořit libovolný počet možností, vždy alespoň jednu. Pokud není třeba možnosti seřadit a získá podporu nadpolovičního počtu hlasujících nejvýše takový počet možností, který má celostátní fórum vybrat, jde o výsledek hlasování a hlasování končí. Jinak se koná druhé kolo.

 • b) V druhém kole se hlasuje o tom, který z podporovaných návrhů má být upřednostněn. Hlasující může dát přednostní hlas tolika možnostem, kolik má celostátní fórum vybrat. Vybrány jsou možnosti v pořadí podle počtu přednostních hlasů, v případě rovnosti podle počtu hlasů v prvním kole a pak podle losu.

 • c) Pokud se hlasuje pouze o dvou možnostech, rozhoduje se v jediném kole. Hlasující svým hlasem může podpořit právě jednu možnost.

Odůvodnění: Nejčastěji jednání obsahuje pouze jedno usnesení bez alternativních návrhů. V ten moment k vyjádření nesouhlasu s usnesením stačí vhodit proti. To by zdánlivě vypadalo jako bezpředmětná změna, ale je tu významný rozdíl, od začátku bude jasné, že pouze a ne méně než jedna varianta musí přesáhnout 50%, tím pádem tedy hlasování v každém případě musí skončit jednokolově, což je jednak úspora času a prostředků strany (ani dobrovolníci nejsou neomezený zdroj), zároveň to zvyšuje přehlednost, kdy je jasný termín vyřešení dané věci. Z letošních 7 hlasování podle § 17 by se tato varianta týkala 5 hlasování, jmenovitě CF 2/2022, CF 7/2022, CF 9/2022, CF 11/2022 a CF 15/2022. Pouze hlasování CF 10/2022 a CF 13/2022 měly více možností. Tato změna tedy znamená u nekomplikovaných hlasování zjednodušení hlasování na jednokolovou volbu.


Postup při referendu (a související ustanovení)

Slovo referendum nahradit za zrychlené jednání. (na 7 místech)
V nadpisu kapitoly uvést "Postup při zrychleném jednání (referendu)"

Odůvodnění: Slovo referendum je nepřesné označení našeho způsobu jednání, kdy znamená především vypuštění doby na navrhování, čímž vede ke svému zrychlenému průběhu. Obrat zrychlené jednání je tak více přesný a pro členy, nováčky i lidi zvenčí včetně laické veřejnosti je méně zavádějící. Dá se uvažovat i o zrychleném jednání s jedinou možností, nicméně to by nebylo přesné, protože i při vzniku zrychleného jednání (referenda) už může být více variant usnesení, které se tak do jednání i volby spojí. Název zrychlené jednání je asi nejvíce přesný a zjednodušující. Zachování původního názvu v nadpisu ale zajistí zpětnou kompatibilitu, aby nedocházelo ke zmatení při označování jednání, kdy si někteří členové budou na nový název teprve zvykat.


§ 20 Rozprava

(1) Úvodní slovo v rozpravě přednáší předsedající, který představí úkoly voleného orgánu strany. Každý kandidát na funkci v kandidátské řeči popíše do konce lhůty na navrhování v rozpravě způsob, jakým bude funkci vykonávat, a jakou má k výkonu funkce způsobilost. Právo na závěrečné slovo má každý kandidát.

Upřesnění postupu volby, kdy je poprvé definičně zaznamenána zvyklost přednášet kandidáty "kandidátskou řeč" a zároveň dochází k upřesnění, kdy je nutné vyjádřit souhlas i řeč do konce lhůty na navrhování. Je to z vysoce praktických důvodů, předejde se tím nejistotě, zda někoho nominovat dvě minuty před začátkem hlasování, omezí se tím vyhýbání se grillování a hlavně, předsedající bude vědět, zda nemá prodloužit lhůtu pro anvrhování pro nedostatek kandidátů, když nebude vědět, zda dotyční mají zájem kandidovat či ne.


§ 23 Rozhodující hlasování

V rozhodujícím hlasování celostátní fórum vybere z navržených kandidátů takový počet kandidátů, který může být nejvýše zvolen. Hlasující má možnost vhodit prázdný lístek a hlasovat tak proti všem.

Při změně u běžného jednání a referenda (zrychleného jednání) na jednokolové nám zůstává poslední typ hlasování a sice volba. Zde je žádoucí zachovat vhození prázdného lístku, kdy je to jediný relevantní způsob, který umožňuje v Heliosu být pokazatelně proti všem.


§ 28 Rozprava

Po zahájení jednání předsedající bezodkladně zjistí, zda nejsou jiné návrhy usnesení v téže záležitosti a následně vyhlásí, že již nelze předkládat jiné návrhy. Doba pro navrhování se vypouští. Doba na rozmyšlenou začíná zaznamenáním všech návrhů usnesení. Právo na závěrečné slovo má také odpůrce návrhu, který získal největší podporu přítomných. Postup odročit, odkázat či přerušit jednání je přijatelný pouze tehdy, pokud neznemožňuje o věci včas rozhodnout.

§ 29 Rozhodující hlasování

(1) V rozhodujícím hlasování celostátní fórum vybere jednu z následujících možností:
a) schválení některého návrhu usnesení, který předsedající zaznamenal,
b) ukončení projednávání návrhů usnesení bez přijetí usnesení,
c) odkázání projednávaného rozhodnutí republikovému výboru, pokud může věc rozhodnout a kterýkoli člen to do ukončení rozpravy navrhne,
d) odročení projednávaného rozhodnutí na jednání celostátního fóra, pokud to kterýkoli člen do ukončení rozpravy navrhne.

Odůvodnění: Hlasování v referendu (zrychleném jednání) má sice čtyři varianty, poslední dvě jsou ale jen menšinově využívány. Změna řádu by opět zjednodušilo hlasování pro členy – odpadnou varianty, u kterých si mnozí nejsou jistí, co znamenají, pokud ale samozřejmě někdo uzná vhodné, tak by se zařadily mezi hlasované varianty. V ideálním případě by díky jejich nezařazení bylo referendum hlasované podobně jako běžné jednání s jednou možností v návrhu výše, tedy pouze Pro návrh a prázdný lístek, což by opět znamenalo automaticky jednokolovou volbu. Pro připomenutí, JdŘ CF je přiměřeně používán i na místních a krajských úrovních, i pokud by se vždy našel jedinec, který alternativní možnosti vyžaduje na celostátní úrovni, i přesto by to bylo zjednodušení na krajské nebo místní. Z letošních 5 hlasovaných referend byla možnost odročení RV z různých důvodů hlasována pouze jednou (CF 8/2022), kdy to byly spolu s odročením nejméně volené varianty. Ve zbylých třech hlasování (CF 3/2022, CF 4/2022 a CF 12/2022) bylo odročení na jednání CF významně voleno jen v jednání CF 4/2022, ve zbylých dvou se jednalo o okrajovou možnost. Jednání CF/2018 bylo bez možnosti odkázání i odročení. Možnost požádat o odročení i odkázání by neměla způsobit zamezení dalšímu smysluplnému jednání o věci, proto by neměla být přípustná ve chvíli, kdy odročení či odkázání neznamená faktický konec jednání, jak je navrženo v §28.


§ 36 Hlasování na internetu

(3) Minimální doba trvání hlasování se stanoví následovně:

 • Typ hlasování + Doba

  • Všeobecná shoda na návrhu postupu 24 hodin

  • Hlasování o návrhu postupu (mimo rozhodující hlasování) 24 hodin

  • Rozhodující hlasování od pátku 10 hodin do pondělí 22 20 hodin

Odůvodnění: Obě změny § 36 spolu souvisí, protože sledují dva stejné cíle. Chtějí pomoci zjednodušit organizaci hlasování a díky tomu zajistit jeho hladší průběh pro hlasující. Záměrem obou změn je tedy zvýšení komfortu pro organizátory hlasování a stejně tak i pro hlasující, kteří tím budou vystaveni možnosti vytvořit méně chyb. Protože budou moci odvolit přímočařeji, což zpětně posílí důvěru v hlasování a ochotu v následování procesů.

A nyní jednotlivě, zavedení minimální délky hlasování znamená, že si předsedající může připravené hlasování spustit i dříve než v pátek 10:00, protože zrovna v tu dobu bude v zaměstnání, škole nebo u klienta. Proto nebude mít problém, že když bude chtít notifikovat hlasování například již v 8:00 a bude mít spuštěné hlasování, nedostane se do situace, kdy upozorňuje na událost, která ještě nenastala.

Druhá změna se dotýká naopak konce hlasování, běžné hlasování CF zaměstnává přímo 3-4 lidi (předsedající a dva až tři trustee), nepřímo v závislosti na významu hlasování až desítky dalších osob. Kromě toho výsledek hlasování očekává i část členské základny, která je zvědavá na výsledek, který chce a má právo znát. Konec hlasování v 22:00 nezřídka vede k tomu, že jeden či více lidí usnou, zapomenou na hlasování nebo nejsou online. Byli jsme více než jednou svědky vyhlašování výsledků druhý den ráno a podobně. Stejně tak členové, kteří chtějí znát výsledek (anebo s ním potřebují pracovat, například při vyjednávání atd.), jsou následně vystaveni tomu, že v dobrém případě bývá hlasování ukončeno a oznámeno kolem 22:15, v běžném případě kolem 23:00, v horším kolem 24:00 a v extrémním v 07:00 ráno. Jak zde někdy zaznívá, nejde o média, ti ať si opravdu počkají. Jde ale o nás členy, zkrácení hlasování o dvě hodiny ve všední den neznamená jen zkrácení celkové délky hlasování ale i rychlejší výsledek pro členy, kteří hlasovali již na počátku a chtějí nebo potřebují znát výsledek, stejně tak je usnadněním pro organizátory volby.Jak bylo výše zmíněno, v souladu s navrženými body došlo k několika změnám vyhlášky k Jednacímu Řádu Celostátního Fóra a sice u zásad elektronického hlasování:

Zásady elektronického hlasování:

 • 2. Předsedající odkáže v hlasování alespoň ta závěrečná slova, učiněná v den předcházející dni hlasování (lhůta pro závěrečná slova). Předsedající může nejpozději do ukončení doby pro navrhování tuto lhůtu zkrátit, nejvýše však o jeden den.

 • 5. Sčítaná hlasování se oznamují (odkazem na hlasování) v jednání ve kterém mají proběhnout a dále soukromou zprávou na fóru a emailem zaslanými všem hlasujícím. Oznámení hlasování je řádné, pokud nastane nejvýše do jedné hodiny od doby, kdy mělo hlasování nejpozději začít.

 • 6. Předsedající může hlasování připomenout, těm kteří ještě nehlasovali, na začátku posledního dne hlasování emailem z heliosu.Pokud by byl podnět úspěšný, tak k vyhlášce přibude toto ustanovení:

 • X. Hlasování nemůže započít dříve jak v den hlasování, kdy se mělo nejpozději konat.(Zároveň doplňuji, že navržené úpravy vyhlášky AO slouží jen na doplnění změn JdŘ, nicméně ty má AO nadále ve své výlučné působnosti, provedené změny již budou zachovány a poslední závisí na výsledku hlasování, je důležité podotknout, že jich se podnět netýká. Přikládám ale vysvětlení, proč byly změny provedeny nebo je navržena.)

2. Závazek pro předsedajícího doplnit včas dodaná závěrečná slova (tedy vše co je do čtvrtka do půlnoci), pokud nebude zavčasu ohlášena změna. Důvodem je jednak jistota pro předkladatele, odpůrce a další, dokdy mají čas, zároveň je snaha odbourat závod k zahájení hlasování, který není úplně žádoucí, a případně umožnit předsedajícímu v klidu si zprocesovat hlasování dopředu.

5. Doplnění o systémy notifikace, pokud budou zprovozněny SMS i pro kraje, tak se do budoucna počítá i s touto možností. Klíčová změna je stanovení konkrétní lhůty, do které lze odeslat notifikace bez toho, aby se nutně musela prodlužovat délka hlasování a tak jí proti smyslu změny JdŘ, kdy je záměr ukončit ho v obecně příjemnější čas (kdy je stále většina lidí vzhůru).

6. Aby bylo zamezeno námitkám na příliš krátkou dobu hlasování, je doporučeno předsedajícímu notifikovat před ukončením hlasování znovu. Není to zcela empiricky změřeno, nicméně pravděpodobně to má vyšší vliv na účast než délka hlasování do 22. hodiny.

X. Aby měl předsedající jasný mantinel, kdy může zahájit hlasování (a neukončil tak například dobu na rozmyšlenou včetně diskuse hned po jejím zahájení pět dnů dopředu), se stanoví jasná délka minima a sice na pátek (či půlnoc daného dne u procedurálních hlasování). Díky tomu zároveň nebude nutné, aby předsedající dopředu musel specifický čas oznámit, naopak si může v klidu připravené hlasování spustit, vyzkoušet a až poté ho oznámit. Oznamovat dva až tři týdny dopředu přesný čas, kdy se hlasování zahájí, by také nebylo praktické, předsedající častokrát tak dopředu nemůže znát své pracovní či jiné vytížení. Zároveň limitace na pátek je dostačující pro předvídatelnost volby.

Doplněny změny dle tohoto návrhu.

Naposledy upravil(a) Tomas.Valek dne 13 úno 2023, 17:57, celkem upraveno 2 x.
Důvod: EDIT: úprava podnětu navrhovatelem
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Valek za příspěvky (celkem 6):
Robert.Magni, Bara.Soukupova, Daniela.Weissova, Antonino.Milicia, Martin.Martin, Tereza.Vovesova

Tomáš Válek
tomas.valek@pirati.cz
+420 774 652 082
Semper ita agere vis ut alii te faciant. Benevolentia adsume.
Někdo musel najít tu odvahu.

Uživatelský avatar
Jan.Prokop
Místní předsednictvo
Příspěvky: 2099
Registrován: 22 dub 2009, 08:49
Profese: ITak
Bydliště: Brandýs nad Labem
Dal poděkování: 1594 poděkování
Dostal poděkování: 2566 poděkování

Re: Změna Jednacího řádu Celostátního fóra

Příspěvek od Jan.Prokop »

Mám dotaz ohledně toho přesnýho času hlasování na internetu, když se to prošvihne ať technickou závadou na heliosu, nebo chybou předsedajícího, že to špatně zadat nebo to prošvihl, tak se bude to celý muset o týden posunout?
Pokud MS/KS nemají vlatní jednací řád, tak se tento vztahuje i na ně, nebylo by dobré nějak zlegalizovat i to, že hlasování se může zkrátit pokud odhlasují všichni (v Heliosu to imho nejde, ale pokud se hlasuje jmenovitě, tak ano)?

http://www.svazautoru.org/
Podporuji myšlenky Renesance Pirátů. web | forum | zulip

Uživatelský avatar
Tomas.Valek
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 640
Registrován: 08 dub 2018, 16:47
Profese: HW a SW support
Dal poděkování: 628 poděkování
Dostal poděkování: 535 poděkování

Re: Změna Jednacího řádu Celostátního fóra

Příspěvek od Tomas.Valek »

Jan.Prokop píše: 29 lis 2022, 09:37

Mám dotaz ohledně toho přesnýho času hlasování na internetu, když se to prošvihne ať technickou závadou na heliosu, nebo chybou předsedajícího, že to špatně zadat nebo to prošvihl, tak se bude to celý muset o týden posunout?
Pokud MS/KS nemají vlatní jednací řád, tak se tento vztahuje i na ně, nebylo by dobré nějak zlegalizovat i to, že hlasování se může zkrátit pokud odhlasují všichni (v Heliosu to imho nejde, ale pokud se hlasuje jmenovitě, tak ano)?

Dnešní praxí je o přiměřený čas posunout konec hlasování (tato úprava je dnes již platná, tady se nejedná o zpřísnění), nicméně právě kvůli technickým důvodům či drobným lidským chybám je ve vyhlášce tolerance jedné hodiny na notifikaci hlasování, plus úprava na možnost začít hlasování v předstihu (stanoví se jen minimální délka, nikoli maximální) umožňuje předsedajícímu v klidu hlasování spustit, vyzkoušet a následně oznámit, takže je to dělané, aby byla snazší a ne horší možnost opravy než je aktuální stav. Dnes je to nastaveno (rozhodující hlasování) striktně Pá 10:00 - Po 22:00 bez výjimek. OFFTOPICKF a MF často jednají také dle ZaTyS, kde je jen 48 hodin lhůta.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Valek za příspěvek:
Jan.Prokop

Tomáš Válek
tomas.valek@pirati.cz
+420 774 652 082
Semper ita agere vis ut alii te faciant. Benevolentia adsume.
Někdo musel najít tu odvahu.

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 25035
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: politik, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 34502 poděkování
Dostal poděkování: 27787 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změna Jednacího řádu Celostátního fóra

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Pokud předsedající výrezně prošvihne čas (třeba o tři hodiny nebo tak) zahájení hlasování, nebo oznámení o zahájení hlasování, měl by prodloužit dobu hlasování tak, aby byla dodržena minimální délka.
Zároveň by měl vyhlásit lhůty pro případné námitky proti hlasování, aby se o tom, jestli je hlasování z důvodů zdržení apod. rozhodlo před tím, než bude znám výsledek.
(Aby lidi zbytečně nepálili čas hlasováním, které se bude opakovat.)

Děkuju moc Tomášovi, který tento návrh pro větší komfort předsedajících a v důsledku i hlasujících připravil.

Věřím, že schválení přispěje k většímu porozumění našim procesům u členské základny i vnějšího světa.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvky (celkem 3):
Robert.Magni, Tomas.Valek, Jan.Hora

Profil, Vedoucí AO; KaS, ZO; vedoucí MRT Demokracie v rezignaci
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“*
Podporuji myšlenky.

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec/poslankyně Parlamentu ČR
Příspěvky: 12154
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5258 poděkování
Dostal poděkování: 19690 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změna Jednacího řádu Celostátního fóra

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Ahoj, domnívám se, že

 • varianty hlasování pro návrh a proti návrhu by měly být stejne graficky výrazné (smutná zkušenost z referend za Hitlera, s velkým Ja),
 • že by se institut námitek měl uplatnit pouze na zasedání, že by termíny měly být pevně stanoveny jako u voleb, s přezkoumatelností u rozhodčí komise,
 • měla existovat možnost v případech závislých na zjištění fakt jednání přerušit, uložit určitému orgánu (předsednictvu či kontrolní komisi) prověřit a dodat potřebné podklady, po čemž by se jednání obnovilo.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvky (celkem 3):
Jan.Hrubes, Jan.Hora, Vojtech.Pikal

Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost

Podporuji Rekonstrukci Pirátů www.rekonstrukcepiratu.cz

Uživatelský avatar
Tomas.Valek
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 640
Registrován: 08 dub 2018, 16:47
Profese: HW a SW support
Dal poděkování: 628 poděkování
Dostal poděkování: 535 poděkování

Re: Změna Jednacího řádu Celostátního fóra

Příspěvek od Tomas.Valek »

Jakub.Michalek píše: 29 lis 2022, 16:34

Ahoj, domnívám se, že

 • varianty hlasování pro návrh a proti návrhu by měly být stejne graficky výrazné (smutná zkušenost z referend za Hitlera, s velkým Ja),
 • že by se institut námitek měl uplatnit pouze na zasedání, že by termíny měly být pevně stanoveny jako u voleb, s přezkoumatelností u rozhodčí komise,
 • měla existovat možnost v případech závislých na zjištění fakt jednání přerušit, uložit určitému orgánu (předsednictvu či kontrolní komisi) prověřit a dodat potřebné podklady, po čemž by se jednání obnovilo.

Ahoj,

děkuji za příspěvek.

 • Smyslem změny u jednání i u referenda (zrycheného jednání) o omezení možnosti hlasovat proti, pokud v dané věci nejsou žádné jiné návrhy, je, aby bylo možné dopředu určit, že jde o jednokolovou volbu. Pokud totiž existuje možnost Pro, Proti a prázdný lístek, kterou i kdybys omezil na povinnou jednu možnost (a tím šktrnul možnost prázdný lístek, která v tomto režimu nefunguje jako Proti ale pouze jako zvýšení kvóra), tak je možné, že bude dostatečný počet lidí hlasovat nadpolovičně pro Pro i Proti (v prvním kole se neomezuje počet možností). Tím pádem padá, že bude možné dopředu určit, že se bude jednat o jednokolové jednání. Ohledně možného znevýhodnění pro možnost Proti, chápu tě, nicméně hlasující CF je vždy výslovně upozorněn na možnost a způsob hlasovat proti, zároveň je důvodné se domnívat, že je kvalifikovaný hlasovat v našem způsobu hlasování, který definují do jisté míry technické možnosti Heliosu, které funguje jinak než ankety na Fóru, a je schopen se v možnostech hlasování zorientovat. OFFTOPICČistě psychologicky, být Proti je vždy mentálně snazší, protože jde o status quo, které mozek v defaultním nastavení podporuje. Nedomnívám se tedy, že je příliš mentálně náročné najít jak být proti.
 • Minimální termín délky voleb pevně stanoven je, návrh pouze rozšiřuje možnost zahájit hlasování i dříve, což nebrání přístupu k volbě v žádném myslitelném způsobu, diskuse výše o nestihnutí hlasování je jen popisem stávajícího stavu, pokud myslíš, že je aktuální praxe nevhodná, je to pak na jiný podnět na změnu, nicméně tohoto návrhu na změnu se to úplně netýká.
 • Tato možnost stále existuje, stejně jako doposud. V jednání dle §17 (běžné jednání) jsou přípustné jakékoli další návrhy stejně jako doposud, v jednání dle §27 (referendum, návrhem zrychlené jednání) je nyní možné odkázání či odročení, návrhem se to mění jen na případy, kdy to kdokoli navrhne a neodporuje to možnosti věc projednat (to je do značné míry upřesňuje dnešní praxi, kdy je již mnohdy předem určeno, že není možné věc odkázat či odročit z důvodu jistého prodlení a tím pádem zbytečnosti jednání samého). Jedná se tedy opět jen o upřesnění stavu a zjednodušení hlasování na jedno kolo, pokud nebude nikdo proti.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Valek za příspěvek:
Robert.Magni

Tomáš Válek
tomas.valek@pirati.cz
+420 774 652 082
Semper ita agere vis ut alii te faciant. Benevolentia adsume.
Někdo musel najít tu odvahu.

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 25035
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: politik, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 34502 poděkování
Dostal poděkování: 27787 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změna Jednacího řádu Celostátního fóra

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Děkuju Jakubovi za připomínku k stejné viditelnosti možnosti PRO a PROTI.

To je uričtě důležitá věc.

V zásadě chceme současně naplnit tyhle věci:
1) Srozumitelnost hlasování
2) Férové postavení hlasovaných možnosti
3) Vyřešení v jednom, pokud je to možné

(V minulosti jsme ještě chtěli mít, (4) Možnost hlasovat bez ovlidnění výsledku, ale to se v zásadě vylučuje s (1) a (3) současně)

To může naplnit IMHO jen "Hlasujeme dvě možnosti, můžeš vybrat jen právě jednu z nich". Asi by se návrh dal upravit, aby to takhle fungovalo, ostatně by to bylo dobré pro procedurální sčítaná hlasování.

Co na to @Tomas.Valek ?

Profil, Vedoucí AO; KaS, ZO; vedoucí MRT Demokracie v rezignaci
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“*
Podporuji myšlenky.

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Předseda kontrolní komise
Příspěvky: 17123
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2165 poděkování
Dostal poděkování: 31273 poděkování

Re: Změna Jednacího řádu Celostátního fóra

Příspěvek od Martin.Kucera »

To ale zase povede k nejednotnosti - v některých případech bude možné vhodit prázdný lístek, jindy naopak ne... V některých bude 0-N možností, v jiných právě 1... Zvýší se tím IMHO riziko chybovosti.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Kucera za příspěvky (celkem 4):
Vojtech.Pikal, Tomas.Valek, Jan.Hora, Frantisek.Navrkal

Jak jednoduchý by byl svět, kdybychom četli a dělali věci hned správně. :) -- Lucie Spáčilová
Podporuji myšlenky Renesance Pirátů. web | forum | zulip

Uživatelský avatar
Tomas.Valek
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 640
Registrován: 08 dub 2018, 16:47
Profese: HW a SW support
Dal poděkování: 628 poděkování
Dostal poděkování: 535 poděkování

Re: Změna Jednacího řádu Celostátního fóra

Příspěvek od Tomas.Valek »

Přesně jak říká Martin, tahle varianta by musela být popsaná tak, že pokud máš hlasování, kde je pouze možnost Pro návrh a Proti návrhu, tak zde nastavíš hlasování, že v 1. kole je povinná jedna odpověď a maximálně možná také jedna. Pokud ale máš hlasování, kde je variant více (třeba CF10/2022 nebo CF 13/2022), tak v tu chvíli máš například více možností Pro návrh, dále Proti Návrhu (případně i odkázání, odročení) a k tomu prázdný lístek.

Pominu to, že je to samozřejmě těžší vždy na první dobrou správně nastavit, hlavně je ale pro hlasujícího těžší se vyznat v tom, jak a proč se zrovna hlasuje. Ta úprava by teda šla proti smyslu tohoto návrhu, který chce užití JdŘ více zjednodušit a ne naopak. Pokud bychom chtěli jít touto cestou, tak bychom nejspíš museli prázdný lístek zrušit úplně, proto bych raději zůstal u aktuální varianty.

Tomáš Válek
tomas.valek@pirati.cz
+420 774 652 082
Semper ita agere vis ut alii te faciant. Benevolentia adsume.
Někdo musel najít tu odvahu.

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 25035
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: politik, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 34502 poděkování
Dostal poděkování: 27787 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Změna Jednacího řádu Celostátního fóra

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

(On jako prázdný lístek je obecně dlouhodobě blbý, že vypadá, že nehlasuje pro žádnou možnost, ale primárně podporuje Ukončení bez usnesení.)

Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvek:
Petr.Vileta

Profil, Vedoucí AO; KaS, ZO; vedoucí MRT Demokracie v rezignaci
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“*
Podporuji myšlenky.

Zamčeno

Zpět na „[Archív] Ukončené členské podněty“