Usnesení & Zápisy - kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem strany, dohlíží na hospodaření a dodržování předpisů a vyšetřuje stížnosti na jejich porušení, které předává rozhodčí komisi.


Moderátor: Kontrolní komise

Uživatelský avatar
Karel.Fuzik
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 3202
Registrován: 27 čer 2009, 18:53
Profese: Kolotočář
Dal poděkování: 1441 poděkování
Dostal poděkování: 1519 poděkování

Usnesení ve věci porušení pravidel hospodaření (KK 003/2011)

Příspěvek od Karel.Fuzik »

Usnesení se týká podani: https://www.ceskapiratskastrana.cz/foru ... 233&t=6486

Kontrolní komise při svém šetření dospěla k závěru, že PKS Praha porušilo postupy stanovené příslušnými předpisy strany, zejména PraH a svým jednáním mohlo ohrozit finanční stabilitu strany tím, že schválilo objednávku, která nebyla kryta disponibilními prostředky a neměla oporu v rozpočtu.

Z údaje https://www.ceskapiratskastrana.cz/wiki/fo:spisy:4_2011 vyplývá, že faktura byla vystavena na částku 17.182Kč, zatímco z rozpočtu https://www.ceskapiratskastrana.cz/wiki ... 0:rozp_pha vyplývají výdaje 13.900Kč, z toho určeno 600Kč na internetové domény. Tedy i s rezervou předsednictva bylo možno teoreticky čerpat maximálně 13.300Kč. Ovšem ani tyto prostředky nebyly v době zadání objednávky disponibilní.

Kontrolní komise klasifikovala stav jako vysoce závažný dle §14 (3) StKK, proto bude věc předána rozhodčí komisi k dalšímu řízení. Zároveň žádá RK o prominutí jistoty v tomto řízení.


Poučení: Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány strany. Publikování tohoto usnesení účinkuje jako oznámení dle §14 - 3 a §14 - 1c StKK.
Předseda MS Ostrava. "Rozum nakonec vždycky zvítězí, jen co dorazí munice."
Chcete nějaký Bony, Marky? Nechcete? Tak co vlastně chcete . . .
Karel Fuzik
Uživatelský avatar
Tomas.Vymazal
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 4794
Registrován: 23 dub 2009, 16:31
Profese: designér legálních konopných produktů
Bydliště: Brno
Dal poděkování: 6558 poděkování
Dostal poděkování: 5611 poděkování

Usnesení ve věci neplatného přijímání členů (KK 006/2011)

Příspěvek od Tomas.Vymazal »

Nezávislé šetření kontrolní komise ve věci neplatného přijímání členů ČPS.

OFFTOPICNález KK: Kontrolní komise pri svém nezávislém šetření zjistila, že hlasování o přijetí Michaely Krausové za členku ČPS (zde) je neplatné neboť při prvním pokusu proběhlo bez ohlášení a hlasovali jen dva členové krajského předsednictva, a při druhém pokusu proběhlo hlasování veřejně, což je v případě osobnostních otázek nepřípustné. Protože již nabylo právní moci, nehodlá kontrolní komise rozhodnutí o přijetí Michaely Krausové napadnout. Avšak kontrolní komise chce vyjádřit znepokojení nad způsobem, kterým předmětné hlasování proběhlo a proto uděluje předsednictvu KS Praha důrazné pokárání s výzvou k dodržování platných předpisů strany při svém dalším jednání.

Kontrolní komise klasifikovala stav jako středně závažný a proto nehodlá věc předat k řešení rozhodčí komisi.


Dále: Z diskuse uvnitř kontrolní komise a z výroku místopředsedy strany Mikuláše Ferjenčíka
Hlasování o přijetí člena být tajné nemusí, to je krtkova smyšlenka.
vyplynulo, že je třeba osvětlit právní aspekty přijímání nových členů, aby dále nedocházelo k podobným přehmatům.

1. Hlasování o přijetí osoby za člena ČPS je možné provést pouze potom, co dotyčná osoba podáním přihlášky vyjádří svoji vůli do strany vstoupit.
2. Hlasování o přijetí osoby za člena ČPS musí být za každých okolností tajné (je to osobnostní hlasování) a může proběhnout buď na internetovém fóru, pokud dotyčná osoba má do fóra (a konkrétně do tématu s hlasováním) přístup, nebo prezenčně na schůzi oblastního sdružení, kde je přijímaná osoba přítomna.
3. Osoba je přijata za člena strany, pokud pro její přijetí hlasovala víc než polovina přítomných členů oblastního předsednictva v případě předem korektně ohlášeného hlasování, nebo více než polovina všech členů předsednictva v případě hlasování neoznámeného.
4. Členství ve straně vzniká dnem zaplacení členského příspěvku, potažmo dnem zaevidování zaplacení členského příspěvku administrativním odborem ČPS.

Poučení: Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány strany. Publikování tohoto usnesení účinkuje jako oznámení dle §14 - 2b StKK.
Tom Vymazal, podporovatel phpBB a bojovník za legalizaci heroinu
Takovej ten stav, když seš uprostřed stavu a myslíš si, že nemáš stav. -- Michal Wagner, tč. garant programového bodu Drogy
Uživatelský avatar
Tomas.Vymazal
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 4794
Registrován: 23 dub 2009, 16:31
Profese: designér legálních konopných produktů
Bydliště: Brno
Dal poděkování: 6558 poděkování
Dostal poděkování: 5611 poděkování

Dodatek k usneseni (KK 006/2011)

Příspěvek od Tomas.Vymazal »

Dodatek k usnesení kontrolní komise ve věci neplatného přijímaní členů. (KK 006/2011)

Část předchozího usnesení označená značkou OFFTOPIC je neplatná, neboť předmětné neplatné hlasování bylo následně napraveno v topicu https://www.ceskapiratskastrana.cz/foru ... 313&t=6616, kde proběhlo korektně. Tomáš Vymazal, jakožto iniciator celého řízení, se za tento přehmat omlouvá všem neprávem nařčeným.

Zbytek původního usnesení zůstává platný.

Poučení: Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány strany. Publikování tohoto usnesení účinkuje jako oznámení dle §14 - 2b StKK.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Vymazal za příspěvek:
Mikulas.Ferjencik
Tom Vymazal, podporovatel phpBB a bojovník za legalizaci heroinu
Takovej ten stav, když seš uprostřed stavu a myslíš si, že nemáš stav. -- Michal Wagner, tč. garant programového bodu Drogy
Uživatelský avatar
Karel.Fuzik
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 3202
Registrován: 27 čer 2009, 18:53
Profese: Kolotočář
Dal poděkování: 1441 poděkování
Dostal poděkování: 1519 poděkování

Re: Usnesení KK ve věci veřejné soutěže (KK 7/2011)

Příspěvek od Karel.Fuzik »

Komise zahájila šetření z vlastní iniciativy, podpořeno dvěma podáními.

Kontrolní komise se usnesla, že podá ve věci žádost o předběžné opatření - https://www.ceskapiratskastrana.cz/foru ... 51#p106051 .

Kontrolní komise předala věc rozhodčí komisi - https://www.ceskapiratskastrana.cz/foru ... 96#p106196 .


Za KK Karel Fuzik, předseda komisePoučení: Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány stany. Publikování tohoto usnesení účinkuje jako oznámení dle §14 - 3 a §14 - 1c StKK.
Předseda MS Ostrava. "Rozum nakonec vždycky zvítězí, jen co dorazí munice."
Chcete nějaký Bony, Marky? Nechcete? Tak co vlastně chcete . . .
Karel Fuzik
Uživatelský avatar
Tomas.Vymazal
Člen KS Jihomoravský kraj
Příspěvky: 4794
Registrován: 23 dub 2009, 16:31
Profese: designér legálních konopných produktů
Bydliště: Brno
Dal poděkování: 6558 poděkování
Dostal poděkování: 5611 poděkování

Usnesení KK ve věci KK 008/2011 - Mandát kontrolní komise

Příspěvek od Tomas.Vymazal »

Původní podání Marcela Kolaji: https://www.ceskapiratskastrana.cz/foru ... 233&t=9413

Kontrolní komise v této věci provedla šetření a zjistila následující skutečnosti:
 • 25. 10. 2009 byli na CF v Albrechticích v 1. kole volby členy KK zvoleni Petr Vileta a Ondřej Málek, následně po druhém kole, ve kterém nebyl zvolen nikdo, byla volba odročena na jednání CF na internetovém fóru.
 • 6. 11. 2009 skončilo na internetovém fóru odročené 3. kolo volby do KK, během kterého byl členem KK zvolen Lukáš Nový, a volba byla ukončena. V tento moment nabyla KK svého mandátu, protože obsahovala stanovami předvídaný minimální počet členů.
 • 3. 1. 2010 rezignoval Ondřej Málek na svoji funkci v kontrolní komisi a tím se snížil počet zbývajících původních členů komise na 2.
 • 12. 2. 2010 byl v doplňující volbě do KK zvolen Zbyněk Krystýn jejím členem a komise mohla nadále pokračovat ve svojí funkci.
 • 4. 11. 2010 rezignoval Lukáš nový na svoji funkci v kontrolní komisi a tím se snížil počet zbývajících původních členů komise na 1.
 • Díky tomu de iure komise kolektivně rezignovala, čehož si ale zřejmě AO nevšiml a vyhlásil tedy doplňující volbu na místo odstoupivšího Lukáše Nového.
 • 14. 11. 2010 byli v této doplňující volbě zvoleni členy komise Karel Fuzik, Vlastimil Holík a Tomáš Vymazal.
Kontrolní komise zjistila následující pochybení:
Administrativní odbor Pirátské strany nezareagoval adekvátně na situaci nastalou 4. listopadu 2010 a nesprávně vyhlásil dovolbu do kontrolní komise.

Kontrolní komise vyhodnotila situaci jako vysoce závažnou dle §14(3) a proto věc předává rozhodčí komisi.

Poučení: Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány strany.
Tom Vymazal, podporovatel phpBB a bojovník za legalizaci heroinu
Takovej ten stav, když seš uprostřed stavu a myslíš si, že nemáš stav. -- Michal Wagner, tč. garant programového bodu Drogy
Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Administrativní odbor
Příspěvky: 26263
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: politik, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 37070 poděkování
Dostal poděkování: 30247 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Usnesení KK 010/2011 - Chybný format spisové značky

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Původní podání Lukáše Nového: https://www.ceskapiratskastrana.cz/foru ... 233&t=9446

Kontrolní komise v této věci provedla šetření tím, že prodiskutovala význam odkazovaného předpisu, a dospěla k závěru, že v předpisu obsažené vzorové příklady zápisu spisové značky nijak nespecifikují použití úvodních nul ve spisové značce. Z tohoto důvodu se kontrolní komise domnívá, že formát spisové značky, který používá, neodporuje platným předpisům Pirátské strany.

Kontrolní komise také dodává, že formát, který používa, narozdíl od formátu, který používají ostatní orgány strany, podporuje strojové řazení. Některé počítačové programy by například při vzestupném řazení zařadili značku KK 10/2011 před značku KK 2/2011, zatímco značku KK 010/2011 by zařadili až za značku KK 002/2011 - tedy tak, jak to má být.

Z těchto důvodů kontrolní komise stížnost zamítá.

Poučení: Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány stany.

Poznámka: Usnesení přijato komisí v předchozím složení.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvek:
Karel.Fuzik

Profil, Vedoucí AO; KaS, ZO; vedoucí MRT Demokracie v rezignaci
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“*
Podporuji myšlenky.

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Administrativní odbor
Příspěvky: 26263
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: politik, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 37070 poděkování
Dostal poděkování: 30247 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Usnesení KK

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Původní podnět J. Kadeřávka.

Usnesení:

Vzhledem k tomu, že:
1) Program České pirátské strany pro volby do PSPČR 2010 je platným programovým dokumentem (viz usnesení RV)

2) Pirátské dvanáctero je rovněž platným programovým dokumentem.

3) V programových dokumetech, uvedených v bodě 1) a 2) se vyskytuje formulace
komerční kopírovací monopol je třeba zkrátit na 5 až 10 let od zveřejnění.
4) V obecném statutu pro odbory a komise §15 ukládá orgánům strany " při své činnosti vycházet z politiky strany a prosazovat ji"

5) na webových stránkách http://piratskefilmy.cz jsou prokazatelně umístěny odkazy vedoucí na komerční využití děl, mladších 5-10 let (viz např. http://www.piratskefilmy.cz/super-8-2011/ )

6) doména http://www.piratskefilmy.cz je majetkem Pirátské strany

7) MO s vědomím RP (zjištěno dotazem na M. Ferjenčíka) spustilo inkriminovaný web

došla Kontrolní komise k tomu, že byl porušen §15 Obecného statutu pro odbory a komise. Provinění se dle zjištěných okolností dopustil Mediální odbor. Kontrolní komise doporučuje, aby kompetentní orgán (v tomto případě Mediální odbor) zabránil zobrazování takovýchto odkazů a již umístěné odkazy, které jsou v rozporu s výše zmíněným §15 neprodleně odstranil.
Kontrolní komise považuje situace za středně závažnou a výsledky šetření předává Rozhodčí komisi.

Poučení: Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány strany.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvky (celkem 3):
Jiri.Kaderavek, Petr.Stehlik, Karel.Fuzik

Profil, Vedoucí AO; KaS, ZO; vedoucí MRT Demokracie v rezignaci
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“*
Podporuji myšlenky.

Uživatelský avatar
Jiri.Rezek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 5237
Registrován: 23 čer 2009, 19:35
Profese: výzkumný pracovník
Bydliště: Sokolovská, Plzeň
Dal poděkování: 2015 poděkování
Dostal poděkování: 3084 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Usnesení KK

Příspěvek od Jiri.Rezek »

Stížnost na provoz přidružených systémů (KK 4/2012)

Vyšetřování:

Stěžovatel: Jiří Kadeřávek ml.
Vyšetřovatel: Jiří Rezek
Typ řízení: stížnost člena na orgán strany-MO
závažnost: střední

Předmětem vyšetřování je, zda není provozováním přidruženého systému strany http://www.anon-board.cz poškozováno dobré jméno České pirátské strany.

Usnesení:

Vyšetřováním bylo zjištěno:
1) Stránky http://www.anon-board.cz fungují na stejném hardwaru, jako stránky Pirátů. Jedná se tedy zřejmě o přidružený systém dle StTO §4 (1d).
2) web anon-board.cz slouží k anonymní komunikaci uživatelů sítě Internet.
3) provozovatelem není člen strany ani neexistuje žádný smluvní dokument mezi Českou pirátskou stranou a provozovatelem anon-board.cz
4) Pokyn k poskytnutí hardwaru, na kterém běží stránky České pirátské strany, dal Mikuláš Ferjenčík, na základě hlasování RP.

S ohledem na tyto skutečnosti Kontrolní komise:

1) Není toho názoru, že poskytování webového prostoru pro anonymní komunikaci uživatelů sítě Internet vede k poškozování dobrého jména České pirátské strany.

2) konstatuje, že došlo k porušení StTo, konkrétně §4:
Provozovatel přidruženého systému
je člen strany nebo právnická osoba, která podléhá podle svých stanov kontrole hospodaření stranou a změna stanov vyžaduje souhlas strany, nebo jejich uskupení, jejichž jménem a na jejichž odpovědnost se přidružený systém provozuje.

Kontrolní komise konstatuje, že provinění se dopustilo Republikové předsednictvo, když dalo svým hlasováním k tomuto pokyn. TO zřejmě potom jednal v dobré víře.
Kontrolní komise tedy požaduje, aby byl smlouvou upraven vztah mezi provozovatelem anon-board.cz a Českou pirátskou stranou tak, aby již nedocházelo k porušení tohoto ani jiného předpisu České pirátské strany. KK požaduje nápravu tohoto stavu do deseti dnů od vyhlášení tohoto usnesení, jinak bude nucena postoupit celou věc Rozhodčí komisi, včetně možných doporučení na uvalení předběžného opatření.

Poučení: Toto je oficiální usnesení kontrolní komise. Účinkuje okamžikem vyhlášení. Je přezkoumatelné příslušnými orgány strany.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Rezek za příspěvky (celkem 5):
Martin.Broz, Filip.Krska, Karel.Fuzik, Jiri.Kaderavek, Tomas.Vymazal
 1. místopředseda KS Plzeňský kraj tel.: 72tri 175 03devet
  místostarosta Plzeň 1
Uživatelský avatar
Jiri.Rezek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 5237
Registrován: 23 čer 2009, 19:35
Profese: výzkumný pracovník
Bydliště: Sokolovská, Plzeň
Dal poděkování: 2015 poděkování
Dostal poděkování: 3084 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Usnesení KK

Příspěvek od Jiri.Rezek »

Věc se spisovou značkou KK 16/2011 byla odložena.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Rezek za příspěvek:
Filip.Krska
 1. místopředseda KS Plzeňský kraj tel.: 72tri 175 03devet
  místostarosta Plzeň 1
Uživatelský avatar
Adam.Zabransky
Krajský zastupitel
Příspěvky: 2132
Registrován: 06 led 2012, 22:10
Profese: politik, vystudovaný právník
Bydliště: Praha 10 - Vršovice
Dal poděkování: 2067 poděkování
Dostal poděkování: 3794 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Usnesení KK

Příspěvek od Adam.Zabransky »

Na tohle vlákno KK tak trochu zapomněla, tak doplňuji resty:

20. 5. 2012 byl předsedou KK zvolen Jiří Rezek (KK 12/2012)
26. 5. 2012 bylo staženo řízení KK 15/2012
30. 5. 2012 byl místopředsedou KK zvolen Karel Fuzík (KK 13/2012)
16. 6. 2012 bylo odloženo řízení KK 3/2012
15. 7. 2012 bylo staženo řízení KK 15/2011
15. 7. 2012 bylo vydáno usnesení KK 10/2012
18. 7. 2012 bylo požádáno o svolání jednání CF kvůli změně JdŘ (KK 21/2012)
23. 7. 2012 byl RV předán návrh nového statutu KK (22/2012)
24. 7. 2012 bylo staženo řízení KK 6/2012
27. 7. 2012 bylo odloženo řízení KK 7/2012
2. 8. 2012 bylo odloženo řízení KK 16/2011
Tito uživatelé poděkovali autorovi Adam.Zabransky za příspěvky (celkem 2):
Filip.Krska, Martin.Broz

Pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu, člen republikového výboru, vystudovaný právník, bojovník za ochranu zvířat a efektivní altruista.
FB: https://www.facebook.com/piratzabransky Twitter: https://twitter.com/adamzabransky

Zamčeno

Zpět na „Kontrolní komise“