Piráti hledají důvěrníky a důvěrnice a koordinátor/ky prevence

Výběrová řízení na zaměstnanecká místa a zakázky

Moderátoři: asistent/ka RP, Vedouci organu, Republikove predsednictvo, Vyberova rizeni

Pravidla fóra
 • Pro každé řízení zakládá hospodář nové téma.
 • V úvodním příspěvku stanovte co nejlépe požadavky a způsob výběru vítěze.
 • Dále řízení probíhá stanoveným způsobem.
 • Připomínky a námitky směřujte do podatelny zadavatele, pokud není v úvodním příspěvku řízení stanoveno jinak.
 • Po ukončení řízení hospodář vlákno zamkne.
Pro zakázky a zaměstnanecká místa nad 100 000 Kč je výběrové řízení povinnost. Zaměstnanecká místa lze vytvářet pouze na základě usnesení schvalujícího orgánu.
Odpovědět
Uživatelský avatar
Matej.Kubicek
Vedoucí personálního odboru
Příspěvky: 423
Registrován: 28 čer 2018, 19:24
Profese: Vedoucí PO
Dal poděkování: 86 poděkování
Dostal poděkování: 456 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Piráti hledají důvěrníky a důvěrnice a koordinátor/ky prevence

Příspěvek od Matej.Kubicek »

Milé Pirátky, milí Piráti,
jak asi víte, Česká pirátská strana na jaře roku 2020 na základě výběrového řízení navázala s organizací Konsent, z. s. spolupráci na projektu Kultura a komunikace v Pirátské straně. V rámci tohoto projektu byla založena Pracovní skupina ze zástupců/kyň, která pracovala na tématech vzešlých z analýzy stávajícího prostředí. Výsledkem práce této skupiny byl dokument s návrhy opatření.

Nyní se projekt blíží do fáze implementace těchto opatření a jedním z nich je i zavedení Systému prevence a řešení patologických jevů jakými jsou šikana, mobbing, bossing, obtěžování se sexuálním podtextem a násilí.
Tento Systém stojí na několik pilířích: Vrbách čili důvěrnících na peer-to-peer bázi, KoPrech čili koordinátorech prevence, ombudsmanovi/nce a nástrojem pro anonymní oznamování patologických jevů.

V této chvíli hledáme osoby, které by měly zájem o to stát se Vrbami nebo KoPry. Co to znamená a kdo jsou Vrba a KoPr se dozvíte níže.

VRBY
*pozn.: vrba funguje na principu peer to peer znamená doslova rovný s rovným - komunikace dvou lidí na stejné úrovni

Co vrba dělá? Nabízí podporu a radu těm, kteří zažili něco nepříjemného a neví si se svou situací rady. Zná paletu možných řešení, nasměrovává dál k osobám, které pomohou problém vyřešit.

Časová náročnost: několik hodin měsíčně

Proč jsou důležití? Je to možnost, obrátit se na někoho ze spolustraníků a to buď na někoho, koho už známe, nebo naopak na někoho s kým jsme se ještě nepotkali. Vrba poskytuje první a nejdostupnější stupeň intervence a oběť se díky ní dozví, jak může ve své situaci postupovat dále.

Vrbami se stanou vyškolení dobrovolníci z řad členů a registrovaných příznivců/kyň Pirátské strany, kteří se stanou kontaktními osobami, na které se lze obrátit v případě problémů a kteří mohou poskytnout radu těm, kteří chtějí svůj problém konzultovat na peer-to-peer bázi. Tito lidé budou mít přehled o možnostech zjednání nápravy, vědět kde hledat informace, jak se obrátit na koordinátory prevence, co je v kompetenci ombudsmana/ky, vědět jak a kdy zorganizovat supervizi či mediaci, nasměrovat na odbornou pomoc či poskytnout slova útěchy a podpory. Této metody může využít kdokoliv, kdo zažil něco nepříjemného, pokud se jedná o méně závažný přečin, pokud se necítí komfortně o své situaci hovořit s představiteli strany či ji veřejně ohlašovat, nebo jako první stupeň intervence, kde se dozví, jak může postupovat dále.

Vzhledem k citlivé povaze informací, je pro tento druh podpory klíčové, aby měl člověk, který chce využít podpory vrby, na výběr z více osob a mohl/a si vybrat komu se svěří. Povinností vrby je považovat všechny jemu sdělené informace za přísně důvěrné a sdělovat je kamkoliv dál může jen se souhlasem dotyčného. Velký důraz při výběru dobrovolníka by měl být kladen na morální integritu a citlivý přístup.
Dobrovolníci budou zaškoleni a vedeni koordinátorem/kou a pravidelně přeškolováni. Jejich seznam s emailem bude přístupný všem Pirátům, Pirátkám, Registrovaným příznivcům i dodavatelům na systému strany.

Pozice Vrby je dobrovolná a dobrovolník či dobrovolnice se může rozhodnout neposkytovat pomoc, pokud je zahlcený, je v osobním střetu nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Vrbám je nabízena pravidelná supervize. Nejde tedy o profesionální pomoc ani psychologa, ale o osobu, která je proškolená v empatickém jednání a zná systém pomoci v Pirátské straně.

Kdo je vrba?
Vrba je osoba, která poskytuje informace a podporu těm, kteří se na ni obrátí. Zná Systém řešení a prevence patologických jevů, orientuje se ve straně, chce pomáhat jednotlivcům aby se cítili bezpečně a Pirátské straně ve zlepšení jejího prostředí. K tomu, aby si byla Vrba jistá tím, že pomáhá v souladu s dobrou praxí, projde školením, během kterého se dozví informace podstatné pro vykonávání své funkce a vyzkouší si získané znalosti na praktických příkladech.
Vrbou se může stát každý z řad členů a členek či registrovaných příznivců Pirátské strany.

Co se od Vrby očekává?

 • Poskytuje podporu na dobrovolné bázi.
 • Poskytuje osobám, které chtějí řešit nějaký problém konzultace a podporu osobně, telefonicky nebo online.
 • Projde školením.
 • Je ochotná věnovat své funkci nějaký čas.
 • Chce pomáhat obětem působení patologických jevů s nejlepším vědomím a svědomím.
 • Chce pomáhat Pirátské straně ve zlepšení jejího prostředí.
 • Dodržuje Hodnoty Pirátské strany.
 • Je vázána mlčenlivostí, kterou striktně dodržuje.
 • Zná své limity a pokud jich dosahuje, probere situaci s KoPrem.
 • Pravidelná komunikace s KoPrem.
 • Empatie, trpělivost, zvládání emočně náročných situací, spolehlivost.

KOPŘI ČILI KOORDINÁTOŘI A KOORDINÁTORKY PREVENCE

Co Kopr dělá? Má zodpovědnost za systém prevence a řešení patologických jevů. Koordinuje Vrby, poskytuje informace, komunikuje s Ombudsmanem, případně s KK.

Časová náročnost: (minimálně 20 hodin měsíčně)

Proč jsou důležití?
Pro hladký chod systému je třeba zodpovědná osoba, která má všechny informace, systém řídí a zároveň se na ni mohou obracet členové a členky, kteří potřebují pomoc.

Kdo je KoPr?
KoPr je proškolená kontaktní osoba, která je zodpovědná za chod celého Systému a podává informace všem zainteresovaným stranám, což předpokládá orientaci jak Systému samotném, tak v předpisech strany. Jde o dobrovolnou pozici. KoPr dále spravuje anonymní oznámení patologických jevů, uchovává je a kvartálně vyhodnocuje.

Jakou roli hraje Kopr v Systému řešení a prevence patologických jevů?
Na Kopra se obrací se na něj Vrby, kterým poskytuje podporu. Spolupracuje s ombudsmanem/kou, případně Kontrolní komisí, pro které sbírá podklady. Zároveň je schopný/á vyhodnotit závažnost nastalých situací a ty méně závažné řeší ve své pravomoci, případně je doporučuje k řešení ombudsmanovi/nce nebo Kontrolní komisi. Může organizovat potřebná školení.

Co se od KoPra očekává?

 • Poskytuje podporu v časově nastaveném rámci
 • Zvládání administrativních úkonů vztahujících se k dané pozici.
 • Poskytuje osobám, které chtějí řešit nějaký problém konzultace a podporu osobně, telefonicky nebo online.
 • Zpracovává anonymní oznámení.
 • Projde školením.
 • Chce pomáhat obětem působení patologických jevů s nejlepším vědomím a svědomím.
 • Chce pomáhat Pirátské straně ve zlepšení jejího prostředí.
 • Dodržuje Hodnoty Pirátské strany.
 • Je vázána mlčenlivostí, kterou striktně dodržuje.
 • Zná své limity a pokud jich dosahuje, podstoupí supervizi.
 • Pravidelná komunikace s ombudsmanem či ombudsmankou.
 • Strukturovanost, empatie, trpělivost, zvládání emočně náročných situací, spolehlivost.

Chcete se stát Vrbou, nebo Koprem? , Zašlete strukturované CV a krátký motivační dopis na piratipersonalni@gmail.com.
My Vám pošleme sebehodnotící dotazník, na základě kterého spolu s Konsentem vyhodnotíme, zda Vás pozveme na školení, které proběhne 11.6.2022 v pražském Pirátském centru.

Pokud si nejste jistí, zda Vrba nebo KOPR, Konsent Vám pomůže se zařazením.

Termín pro přihlášení je do 31.5. 2022.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Matej.Kubicek za příspěvky (celkem 2):
Vojtech.Pikal, Janka.Michailidu
Matěj Kubíček
kubicek.haul@gmail.com
Uživatelský avatar
Matej.Kubicek
Vedoucí personálního odboru
Příspěvky: 423
Registrován: 28 čer 2018, 19:24
Profese: Vedoucí PO
Dal poděkování: 86 poděkování
Dostal poděkování: 456 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Piráti hledají důvěrníky a důvěrnice a koordinátor/ky prevence

Příspěvek od Matej.Kubicek »

Z důvodu nedostatečného počtu přihlášených prodlužujeme výběrové řízení do 24.9. s tím, že školení bude vyhlášeno na základě hledání psolečného termínu v průběhu listopadu či prosince.

Matěj Kubíček
kubicek.haul@gmail.com
Odpovědět

Zpět na „Veřejná výběrová řízení“