Komunální volby 2022 Trutnov / 06.12.2021

Moderátoři: Krajsti predsedajici, KoKS Královéhradecký kraj, PKS Královéhradecký kraj, PMS Trutnovsko

Michal_Dedek
Příznivec Pirátů – Královehradecký kraj
Příspěvky: 3
Registrován: 25 čer 2020, 07:14
Profese: učitel
Dostal poděkování: 13 poděkování

Re: Komunální volby 2022 Trutnov / 06.12.2021

Příspěvek od Michal_Dedek »

Přátelé!

Jsou dva základní pohledy na město jako životní prostor. V jedné perspektivě se město jeví jako soubor budov, komunikací a dalších objektů. Takový pohled je zaměřený na stav vozovek, investice do infrastruktury, kvalitu fasád. V perspektivě druhé město vytváří komunita lidí sdílející společný časoprostor. Jako podstatnější se pak jeví životní podmínky jednotlivých obyvatel či skupin. Město je tak vlastně vytvářeno sítí mezilidských vztahů a vztahem obyvatel k (městské) krajině. Přes dvacet let v Trutnově převládal pohled první, upřednostňující správu nemovitostí a komunikací. V péči o situaci obyvatel, a to hlavně těch nějak znevýhodněných, či dokonce ohrožených ale přístup vedení města výrazně a dlouhodobě zaostával. Nezájem o sociální tematiku se projevuje i v porovnání s aktuálními investičními kroky kraje (kraj ve městě zřídil Centrum duševního zdraví, rekonstruuje budovu budoucího rozšířeného SPC a PPP). Pokud se pohyb současného vedení města směrem k sociálním oblastem politiky odehrává, je to pod vlivem působení Pirátů. Klíč k politickým rozhodnutím je v Trutnově ale často personální, a to i v oblasti sociální. Vůči lidem bez domova netečný starosta podpořil noclehárnu až jako projev vstřícnosti Monice Hillebrandové.

Značným nedostatkem trutnovské ODS není pouze fakt, že nevidí trutnovské bezdomovce, ale také to, že je „slepá“ i vůči dalším ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel. Sociální služby města jsou proto přetížené, pracovníci jsou vystaveni značnému stresu, organizace služeb je narušena osobními spory úředníků (Geisler x Béla). Opět je klíčem k řešení situace mimo jiné potlačení personálního hlediska.

Podobná „slepota“ zasahuje také oblast exstarostova nejvlastnějšího zájmu: centrum města a centrum trutnovské společnosti (podnikatele). Významné rekonstrukční investice v centru nepohnuly s jeho mrtvými zónami. Trutnovští si postupně zvykli na množství vyklizených obchodů v urbanisticky nejunikátnější části města, v dlouhém podloubí procházejícím horní částí náměstí (v nevýhodné situaci jistě jsou také provozovatelé obchodů nezavřených) nebo na rozsáhlou mrtvou zónu mezi poštou a Kotvou, na místě někdejší městské tržnice. Adamec chtěl mít z centra atrakci pro turisty, nevytvořil ale ani místo pro úspěšné podnikání místních živnostníků. Trutnované si na „osmdesátkový“ vizuál některých partií města zvykli příliš rychle, nejen zde bude třeba jim otevřít oči.

Podobně zaostale se často jeví i samotná trutnovská radnice. Tomáš mi líčil, jak mnohdy polekaní úředníci pracují na zastaralých počítačích zastaralými metodami práce; přestože jsou ustrašení, snaží se nadřízeného přechytračit. Je možná načase se s těmito rysy postkomunismu v Trutnově rozloučit.

Piráti si velmi zakládají na pojmu „smart“. Své „vlajkové slovo“ prosazují (vzhledem k posledním událostem logicky stále méně), protože vědí, že je výraznou součástí jejich přitažlivosti. Druhou vlastnost, která se na jejich appealu podílí možná výrazněji (Pusťte nás na ně!), si ale takto nepojmenovali. Myslím, že druhou součástí pirátské identity, díky které nás voliči přijali, je být „sharp“. Nejedná se ale o samoúčelné vyhledávání konfrontace, či dokonce o afektovanou agresivitu. „Sharp“ znamená mít jasně vyprofilovaný, autentický pohled na věc. Ten pak hájit a prosazovat s vůlí a jistotou. (Současná krize identity u Pirátů možná pramení právě z potlačení onoho „sharp“). V následujícím období bychom měli mít jasnou představu, kam chceme své město posunout. Tuto představu bychom následně měli věcně a atraktivně formulovat před voliči.

Trutnovští Piráti voličům nabízejí jasně profilované a výrazné „sharp“ osobnosti. Ty ale až na výjimky nemají profláknutá všeobecně známá jména. V následujících měsících bychom se proto měli ve veřejném prostoru prosazovat nejen personálním aspektem politiky, ale hlavně vynášením nosných témat a návrhů na řešení konkrétních nepříznivých situací. Měli bychom dbát také na to, abychom v očích voličů nesplývali s ostatními subjekty usilujícími o volební vítězství.

Je pravděpodobné, že ODS bude v osobě starosty-architekta zastávat „betonovou“ perspektivu města budov a silnic. STAN naopak bude zřejmě hrát notu sociální. To je přístup nosný. Současná doba totiž směřuje k důrazu na společnost, podporu ohrožených a na důležitost vztahů k lidem i bezprostřednímu okolí. Piráti by ale měli oba pohledy překlenout. Vlastní sociální témata (jimi prosazovaná už jedno volební období), by měl doplnit projev ambicí k větším investicím (rozšiřování bytového fondu, výstavba nových startovacích bytů).

V kampani jistě prokážeme schopnost orientovat se v celospolečenských problémech, mnohem podstatnější ale je vidět, jak se tyto širší pohyby projevují v Trutnově a jak je možné jim případně čelit. Stárnutí populace musí radnice reflektovat rozšířením příslušných služeb. Stav českého školství v pandemické době se projevuje výrazně na druhém stupni základních škol, kdy je obecně vztah žáků ke školnímu prostředí a vzdělávací náplni nejslabší. Situaci nikdo nesleduje, stejně jako nikoho na radnici nenapadne reflektovat období distanční a hybridní výuky. Nová doba přinese také nové podoby kriminality (na ulicích nočního Trutnova lze potkat podivné teenagerské „protogangy“, v Trutnově stoupá spotřeba, a tedy i výroba omamných látek). Městští strážníci jsou „nočním viděním“ radnice. Spolupracuje s nimi vedení města do dostatečné míry?

Pozice v čele kandidátky není pohodlným místem v Tomášově stínu či místem, které samovolně táhne nahoru. Kandiduji s představou, že dokážu naší společné kampani dodat myšlenkový i textový obsah, že ostatní Piráty dokážu v diskusi inspirovat a že v kontaktu s voliči budu „mít co říct“.

Na pozici v čele kandidátky kandiduji také s představou, že Trutnov dlouhodobě a nevratně ztrácí komunitní a časoprostorové vztahy (Ivan Adamec ani jeho nástupce totiž netuší, že něco takového existuje). Například plocha před RIAPSem se nemusela stát takřka nevyužívaným placeným parkovištěm, mohl vzniknout kreativně pojatý klidový prostor vhodný pro návštěvníky SVČ i RIAPSu, dnes anonymní plocha mohla být třeba náměstím A. Justa (kronikář učil na blízké „Zdrávce“). Podobně kino mohlo zůstat červené, držet barvu červené skály i hradeb, a vytvářet tak pohledový celek krajiny, historie a kultury. Radnice se druhdy rozhodovala, kde umístí dětskou prolézačku v podobě Ettrichova mimořádného prototypu letadla (Holubice), rozhodla špatně. Místo navrhovaného umístění vedle školy „u letadla“, kde by ji děti využívaly denně, rozhodla pro odlehlejší místo u pevnosti Stachelberg.

Pokud by tyto či podobné podněty byly realizovány a takto (edukativně) veřejnosti prezentovány, napomáhaly by k upevnění vztahů našich spoluobčanů s časoprostorem města, vztahů, které jsou právě dnes podstatné i ohrožené zároveň.

Uvedený výčet návrhů je hlavně příkladem koncepčního přemýšlení o městě, které vede při úpravách městské krajiny ke zohlednění časoprostorového kontextu, ke zdůraznění kulturních a sociálních vazeb. Právě takové myšlení v rozhodnutích současné radnice často chybí. Stávající provinční a obtížně měnitelné politické klima na radnici rozhodně nepřinese ani moderní „smart“ koncepci rozvoje města.

Kandidátskou řeč jsem nepojal jako prezentaci své osoby a svého dosavadního angažmá. Vlastním tématem bylo naše město a představa Trutnova jako vrstevnaté časoprostorové sítě vztahů (do níž je život každého Trutnovana zaklesnutý), kterou je potřeba udržovat a kultivovat. V současné době jsou to právě Piráti, kteří v Trutnově dovedou onu síť uchovat a rozvíjet nejlépe. Pojďme o tom přesvědčit i naše spoluobčany!

Cením si podpory a důvěry, kterou jste mi doposud věnovali, a děkuju vám za pozornost.

Profil: https://lide.pirati.cz/profil/2284/

Tito uživatelé poděkovali autorovi Michal_Dedek za příspěvky (celkem 7):
Martina.Vagner.Dostalova, Ondrej.Calovka, Adam.Valenta, Alena.Valentova, Martin.Jiranek, Katerina.Hulkova, krouzelo
Uživatelský avatar
Martina.Vagner.Dostalova
Příspěvky: 15
Registrován: 21 čer 2018, 17:54
Profese: zastupitelka KHK
Bydliště: Kryblická 189 - Trutnov 541 01
Dal poděkování: 31 poděkování
Dostal poděkování: 53 poděkování

Re: Komunální volby 2022 Trutnov / 06.12.2021

Příspěvek od Martina.Vagner.Dostalova »

Ahoj Pirátky, Piráti, přátelé,
ráda bych se ucházela o pozici 2-5 na naší pirátské kandidátce pro komunální volby Trutnov 2022.

Pár mých slov pro vás.

O komunální politiku jsem se začala zajímat v roce 2013, a to právě díky mé práci a s tím spojeným působením na veřejnosti. Cítila jsem, že pokud chci něco změnit či posunout dál, tak se musím naplno zapojit do veřejného dění. Není a nebylo mi jedno, jak se lidem žije. Trávím hodně času v terénu, mezi lidmi, naslouchám jejich příběhům, zajímají mě jejich životní radosti a strasti. Vím, že nemůžu změnit svět, ale se srdcem na „pravém místě“ nebudu prostě sedět v koutě s rukama v klíně a čekat, že to za mě někdo nahoře vyřeší. Toto jsem napsala už v roce 2017 a cítím to tak i dnes.

V roce 2014 jsem poprvé kandidovala do zastupitelstva města Trutnova jako nezávislá za Liberálně ekologickou stranu (LES). Stala se členkou sociální komise, poradního orgánu rady města. A v dalším volebním období roku 2018 kandidovala na post zastupitelky města Trutnova již pod pirátskou vlajkou (a to hlavně díky Martinovi Jiránkovi, který se zajímal o mě a mou práci). Byla jsem zvolena zastupitelkou města Trutnova, předsedkyní sociální komise a členkou kontrolního výboru.
Po jednom takovém „náhodném“ rozhovoru s Tomášem Eichlerem (myslím, že nás je více, koho Tom pozitivním směrem ovlivnil 😊 ) jsem se rozhodla kandidovat i v krajských volbách. V roce 2020 tomu voliči chtěli a já byla zvolena zastupitelkou Královéhradeckého kraje, předsedkyní výboru pro životní prostředí a zemědělství (po roce aktivního působení v této funkci v listopadu 2021 jsem se stala po schválení zastupitelstvem KHK předsedkyní uvolněnou pro výkon této funkce). Dále jsem členkou komise pro problematiku seniorů KHK (poradní orgán rady Královéhradeckého kraje) a členkou komise pro plánování a financování sociálních služeb KHK. V roce 2021 jsem rezignovala na funkci člena kontrolního výboru v Trutnově (neviděla jsem smysl mého setrvávání v tomto výboru). Toť nějaké to shrnutí mé cesty coby političky, ač se jako politička necítím. Mých aktivit je samozřejmě mnohem více, takže pokud mi chcete věnovat ještě dál svůj čas, tak tady je můj profil: https://lide.pirati.cz/profil/3165/

Když se ohlédnu v čase zpět, vidím kus opravdové životní cesty. Kus cesty kterou jsem ušla, a to nejen té pracovní, ale i té politické a samo i soukromé. Jenže já nekoukám moc zpět, ale spíše dopředu. A proto chci být i nadále činná v tom, co dělám pro Trutnov a naše obyvatele, stručně řečeno: i když jsem na kraji, komunál je pro mne důležitý.
Zpětnou vazbou, že jsem pracovala dobře a že mě naši spoluobčané vnímají kladně, bylo, že jsem v krajských volbách získala jako druhá největší počet volebních hlasů na naší pirátské kandidátce.

I nadále se chci věnovat oblasti týkající se sociálních věcí. Svou aktivitu ovšem již nechci soustředit jen a pouze tímto směrem. Jako velké plus vnímám to, že jsem zapojena jako krajská zastupitelka v oblasti životního prostředí. Toto bych ráda zúročila a propojila na komunální úrovni. Není mi jedno, jak se u nás žije (a to se již opakuji) a nechci ztratit spojení s životem v našem městě. S odchodem nynějšího starosty cítím nějaký svěží závan do zakonzervovaných zdí trutnovské radnice a celkového vedení města. Ráda bych teď i v budoucnosti pokračovala se svými vizemi, že pomáhat je normální, že by nám nemělo být jedno, v čem a kde žijeme, a že za svoje názory a upřímnost se nemusíme stydět a nebo dokonce i mlčet.

S upřímností mně vlastní děkuji za to, že jste dočetli až do konce a věnovali mi tímto svůj čas.
Vaše Martina

Mé motto: "NENÍ ČAS ZTRÁCET ČAS" "VŽDY JE DOST ČASU NA TO SE VZDÁT" !!!

Tito uživatelé poděkovali autorovi Martina.Vagner.Dostalova za příspěvky (celkem 5):
Adam.Valenta, Ondrej.Calovka, Alena.Valentova, Martin.Jiranek, Katerina.Hulkova
Uživatelský avatar
Adam.Valenta
Příspěvky: 462
Registrován: 10 čer 2010, 08:33
Profese: analytik, webdesigner
Bydliště: Trutnov
Dal poděkování: 433 poděkování
Dostal poděkování: 590 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Komunální volby 2022 Trutnov / 06.12.2021

Příspěvek od Adam.Valenta »

Konstatuji, že o půlnoci uplynula lhůta pro přihlašování kandidátů do čela. Všechny výše uvedené kandidatury byly zaznamenány a uvedeny v úvodním příspěvku.

Zítra proběhne dle harmonogramu grilování - několik málo otázek sólo pro každého a pak společná diskuze se všemi kandidáty.

Uživatelský avatar
Adam.Valenta
Příspěvky: 462
Registrován: 10 čer 2010, 08:33
Profese: analytik, webdesigner
Bydliště: Trutnov
Dal poděkování: 433 poděkování
Dostal poděkování: 590 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Komunální volby 2022 Trutnov / 06.12.2021

Příspěvek od Adam.Valenta »

Grilování máme za sebou a všem jeho účastníkům děkuji.

Hlasování proběhne dle návrhu v úvodním příspěvku Postupnou volbou - 1. kolo o přijatelnosti kandidátů + čtyři další kola na jednotlivé pozice z přijatelných kandidátů

Hlasování bude zahájeno v pondělí 17.1. v 8:00 ráno a potrvá do středy 19.1. do 20:00 večer.

Adresa hlasování vám bude zaslána SZ a na e-mail v průběhu víkendu.

Uživatelský avatar
Adam.Valenta
Příspěvky: 462
Registrován: 10 čer 2010, 08:33
Profese: analytik, webdesigner
Bydliště: Trutnov
Dal poděkování: 433 poděkování
Dostal poděkování: 590 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Komunální volby 2022 Trutnov / 06.12.2021

Příspěvek od Adam.Valenta »

Hlasovat můžete na odkazu níže, přihlašovací údaje máte ve vašich emailových schránkách.

Omlouvám se za zdržení z různých důvodů (nemoc, rodina, úpravy a opravy v seznamu hlasujících, podcenění rychlosti trustees).

Hlasování jsem oproti původnímu plánu prodloužil až do 20.1. 9:00 ráno.

Pochopím, pokud se najde někdo, kdo by s nedodržením původně ohlášeného termínu měl problém (z pracovních, rodinných či jiných důvodů). V takovém případě mi prosím napište a hlasování si zopakujeme se všemi rádnými náležitostmi.

https://helios.pirati.cz/helios/e/187b7 ... 22d92c7f41

Uživatelský avatar
Adam.Valenta
Příspěvky: 462
Registrován: 10 čer 2010, 08:33
Profese: analytik, webdesigner
Bydliště: Trutnov
Dal poděkování: 433 poděkování
Dostal poděkování: 590 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Komunální volby 2022 Trutnov / 06.12.2021

Příspěvek od Adam.Valenta »

Hlasování bylo ukončeno a hlasovalo v něm 14 voličů - pro postup do dalších kol je tedy potřeba 7 a více hlasů.

Výsledek:

Z následujících kandidátů jsou na 2. až 5. pozici přijatelní:

Jakub Rus 11
Alena Valentová 10
Ondřej Čalovka 10

Michal Dědek 6
Martina Vágner Dostálová 5


Všem účastníkům děkuji, postoupivším gratuluji a Michal s Martinou se předpokládám budou ucházet o další pozice.

Následující postup tedy navrhuji takový:

  1. Budeme hlasovat o pozicích 2 až 4, protože máme jen 3 postupující. Toto hlasování bude vyhlášeno v nejbližších chvílích.

  2. Pro 5. pozici otevírám znovu možnost přihlášení, pokud by se našel někdo, kdo Martinu a Michala doplní. Budeme pak o 5. pozici hlasovat samostatně dvoukolovou volbou - přijatelnost a výběr kandidáta, který ve druhém kole získá nejvyšší počet hlasů (v případě rovnosti hlasů ve druhém kole bude rozhodující zisk hlasů z prvního kola nebo i při další rovnosti rozhodne los).

  3. Po navolení čela kandidátky budeme postupovat dle původního návrhu, jak je uveden v úvodním příspěvku.

Pokud máte někdo jiný návrh, tak běží lhůta 24 hodin, ve které můžete další návrh předložit a o postupu budeme hlasovat. Pokud se tak nestane, budeme se řídit výše uvedeným postupem.

Uživatelský avatar
Martina.Vagner.Dostalova
Příspěvky: 15
Registrován: 21 čer 2018, 17:54
Profese: zastupitelka KHK
Bydliště: Kryblická 189 - Trutnov 541 01
Dal poděkování: 31 poděkování
Dostal poděkování: 53 poděkování

Re: Komunální volby 2022 Trutnov / 06.12.2021

Příspěvek od Martina.Vagner.Dostalova »

Děkuji velmi za důvěru a hlasy. Vzdávám se účasti a ucházení se místa na dalších pozicích.

Krásný den přeji.
Martina

Uživatelský avatar
Martina.Vagner.Dostalova
Příspěvky: 15
Registrován: 21 čer 2018, 17:54
Profese: zastupitelka KHK
Bydliště: Kryblická 189 - Trutnov 541 01
Dal poděkování: 31 poděkování
Dostal poděkování: 53 poděkování

Re: Komunální volby 2022 Trutnov / 06.12.2021

Příspěvek od Martina.Vagner.Dostalova »

Pro přesné znění upravuji informaci... nebudu se již ucházet o pozici č. 5 a podpořím kandidátku od 6 - 10 místa. ;)
Hezký večer
Martina

Tito uživatelé poděkovali autorovi Martina.Vagner.Dostalova za příspěvky (celkem 3):
Adam.Valenta, Ondrej.Calovka, Pavel.Volk
Ondrej.Calovka
Komunální zastupitel/ka
Příspěvky: 37
Registrován: 22 říj 2018, 22:55
Profese: adiktolog, sociální pracovník
Bydliště: Trutnov
Dal poděkování: 354 poděkování
Dostal poděkování: 59 poděkování

Re: Komunální volby 2022 Trutnov / 06.12.2021

Příspěvek od Ondrej.Calovka »

Děkuju za důvěru. 👍

Tito uživatelé poděkovali autorovi Ondrej.Calovka za příspěvky (celkem 2):
Adam.Valenta, Katerina.Hulkova

zastupitel Trutnov

Tomas.Eichler
Komunální zastupitel/ka
Příspěvky: 15
Registrován: 01 pro 2017, 10:04
Profese: projektový manažer
Dal poděkování: 8 poděkování
Dostal poděkování: 45 poděkování

Re: Komunální volby 2022 Trutnov / 06.12.2021

Příspěvek od Tomas.Eichler »

Ahoj,

navrhuji prodloužit možnost přihlášení se na kandidaturu na zbývající místo v první pětce ještě alespoň o týden nebo do příštího setkání MS.
Zároveň navrhuji prodloužit možnost přihlášení se na pozice 6-10 do konce února.

Může to pro nás být dobrá příležitost přizvat ještě nějaké další lidi, kteří by mohli mít zájem nás podpořit.

Viděli jsme Jindřicha Havrdu ze Starého Rokytníka, zájem před nějakým časem deklarovala i Blanka Neubergová, ale bezpochyby bychom uměli vytipovat i nějaké další. Pokud by měli zájem a pokud by přišli na osobní schůzku můžeme je ogrilovat a dovolit tu pozici "čerstvou krví" :)

T.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Eichler za příspěvky (celkem 2):
Adam.Valenta, Ondrej.Calovka
Odpovědět

Zpět na „Místní fórum Trutnovsko“