Krajská expertní komise - KEK

Moderátoři: PKS Vysočina, Mediální tým - KS Vysočina

Pravidla fóra
 • Toto je veřejné fórum. Stanoviska nevyjadřují názor Pirátů, pokud nebyla schválena příslušnými orgány. Stanoviska se publikují na krajském webu.

 • V anketách mohou hlasovat i návštěvníci bez přihlášení. Ankety proto nelze v žádném případě považovat za závazná hlasování.

 • Moderátorem tohoto fóra je krajské předsednictvo.

 • Toto fórum je viditelné pro návštěvníky bez přihlášení. Kdokoliv do něj může psát nebo hlasovat v anketách.

 • Registrovaní uživatelé (včetně členů a RegP) si mohou fórum zneviditelnit, viz návod.

Uživatelský avatar
Vojtech.Prchal
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 93
Registrován: 07 úno 2018, 22:58
Profese: Zastupitel města Jihlava
Dal poděkování: 82 poděkování
Dostal poděkování: 213 poděkování

Krajská expertní komise - KEK

Příspěvek od Vojtech.Prchal »

Krajská expertní komise je zřízena Předsednictvem krajského sdružení. Je orgánem, jehož účelem je poskytovat podporu činnosti Krajských expertních týmů a sdílet a rozvíjet know-how napříč politickými tématy.

Vlákno slouží k informování o proběhnuvších jednáních formou zápisů a k diskusi ohledně fungování komise.

KEK se schází pravidelně 1x měsíčně vždy druhou středu v měsíci.

Statut KEKu je k dispozici zde: viewtopic.php?f=416&t=56175

Uživatelský avatar
Vojtech.Prchal
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 93
Registrován: 07 úno 2018, 22:58
Profese: Zastupitel města Jihlava
Dal poděkování: 82 poděkování
Dostal poděkování: 213 poděkování

Re: Krajská expertní komise - KEK

Příspěvek od Vojtech.Prchal »

Edit: Krajská expertní komise je orgánem PKS, ale zřízena Krajským fórem.

Díky za upozornění @Vit.Zacek ;)

Uživatelský avatar
Blanka.Lednicka
Krajský zastupitel
Příspěvky: 695
Registrován: 08 čer 2019, 18:52
Profese: OSVČ - rodopisec
Bydliště: Olešná u HB
Dal poděkování: 1001 poděkování
Dostal poděkování: 1243 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Krajská expertní komise - KEK

Příspěvek od Blanka.Lednicka »

Jednání KEK, 12. 5. 2021

Program

 1. Zhodnocení úkolů (úvodní email KS, info na forum, komunikační schéma, spolupráce s KoKS)
 2. Seznámení s aktuálním stavem (diskuse na PKS k rozpočtu)
 3. Diskuse k pracovní verzi rozpočtu a jeho čerpání
 4. Volba hospodáře/hospodářů
 5. Diskuse k pracovnímu okolí KEKu (co na nás má vliv, na co má vliv KEK,...)
 6. Aktuální stav KETů a jejich garantů (Blanka, 10 min)
 7. Harmonogram setkávání s garanty KETů
 8. Spolupráce s KoKS a nováčky, dostupná data
 9. Různé

1. Zhodnocení úkolů
Úvodní email rozešleme buď po této schůzce nebo až po schůzkách s garanty KETů. Na foru založíme vlákno v KF Vysočina (Viki), zpracované komunikační schéma probereme v bodě 5 a spolupráce s KoKS nám stojí, protože KoKS nemáme. Prozatím nebudeme využívat.

2. Seznámení s aktuálním stavem
Vojta informoval o jednáních s PKS, ve kterých se ujasňovalo, zda má KEK svůj vlastní rozpočet či nikoliv a následně z toho plynoucí otázka nutnosti hospodáře. Aktuálně probíhají jednání na Fóru, ale výsledkem by mělo být svěření obou položek týkajících se KEKu do hospodaření KEKu.

3. Rozpočet
rozdělený na odměnu předsedkyně ZK a volné finance na expertovné
do budoucna spolupráce se sněmovnou i co se expertních stanovisek týká
pracovní verzi rozpočtu bereme jako KEK na vědomí

4. Volba hospodáře/hospodářů
máme rozpočet, máme mít hospodáře
hlavní hospodář Blanka Lednická
vedlejší hospodář Ondra Tůma

Usnesení KEK Vys 01/2021: Krajská expertní komise volí prvním hospodářem Blanku Lednickou, druhým hospodářem Ondřeje Tůmu.
5 pro
0 proti
0 se zdrželo
schváleno

5. Diskuze k pracovnímu okolí KEKu
tabulka od Vojty - úkol Vojta: poslat v upravitelné podobě ostatním
kontakty komise a výbory - na mraku
zápisy z jednání zastupitelského klubu - pravidelné reporty z komisí a výborů - viewtopic.php?f=1482&t=54665
kalendář jednání ZK, komisí - na mraku
jak bude fungovat sdílení informací mezi členy komisí a výborů, zastupitelským klubem, KEKem a KETy?
společné úložiště - Google Drive, google adresy
na koho v rámci komunikace nezapomenout?
resortní týmy - linka mezi garantem KETu a resortním týmem
Irena - sociální RT
Blanka - RT ŽP, Zemědělství

6. KETy a jejich aktivita
Garanti programových bodů:

 • Bezpečnost: Dan Škarka
 • Zemědělství a životní prostředí: Blanka Lednická
 • Místní rozvoj: Milan Daďourek
 • Kultura a cestovní ruch: Roman Pašek
 • Doprava: Ondřej Tůma
 • Otevřený úřad, IT: Pavel Knežik
 • Finance a majetek: Ivoš Bártík
 • Sociální oblast: Eva Nováková
 • Zdravotnictví: Miroslav Vácha
 • Školství: Jan Břížďala

Bezpečnost - víceméně spí
Zemědělství - cca. 3 aktivní lidi, probíhá reakce na emaily, neschází se pravidelně, KET není na 100 % funkční
Místní rozvoj - stagnace (vytíženost Hanky a Milana)
Kultura a cestovní ruch - Roman a Jirka W., zapojení do kulturní komise, neaktivní
Doprava - nefunguje
Otevřený úřad a IT - sdílení IT Know How v Kraji Vysočina (Vojtova práce) - nefunguje (říká předseda)
Finance a majetek - nefunguje
Sociální oblast - Eva funguje (těžko říct, jak funguje spolupráce) - nefunguje
Zdravotnictví - schůze na zdravotní komisi
Školství - nefunguje (vytíženost)
Vojta: vnímám, že nemáme aktivní lidi a že garanti moc nefungujou; 1. pošťouchnout garanty; 2. ty, kteří nefungují, případně vyměnit;
úkol Blanka: přenést na ZK, co chceme, aby fungovalo (tam, kde máme aktivní politiky?)
Irena: jak najít náhradu za lidi, kteří nefungují?
Vojta: začít u ZK; možnost sloučení bezpečnosti a sociálu
komunikace s KETy
rozdělení gescí u zastupitelů - viewtopic.php?f=1481&t=55745 - nutné vyjádření ZK
Vojta - IT, finance a majetek
Blanka - ŽP/zemědělství, místní rozvoj
Dan - bezpečnost + sociál, zdravotnictví
Irena - doprava
Viki - kultura, školství
co budeme od KETů očekávat?
základní kámen programové prohlášení, naplňování programu, se kterým šli Piráti do voleb (co se povedlo, proč se něco nedaří, odstraňování překážek)
přehled v tématech za Piráty (na celostátní i krajské úrovni, do budoucna v komunálu)
aby v KETu byla znalost (experti), někdo, kdo má lokální přesah
revize krajského programu s ohledem na nové vědomosti o fungování kraje (přidáno ve spolupráci VP, BL, HH) - co tam nově promítnout, co je irelevantní, co chybí
využívání kapacit krajského úřadu - každý zastupitel může požádat odbor o informace, stanoviska apod.
vytěžování Hanky a Honzy a jejich možností v rámci úřadu

7. Harmonogram setkávání s garanty KETů
pozvat garanty na příští setkání - úkol Vojta a Blanka

8. Spolupráce s KoKSem a nováčky
Viki - představení tabulky z Nalodění
nutná komunikace s garanty a následně KoKSem kvůli provázání kontaktů
Vojta a Viki se potkají nad tabulkou

9. Různé
bez příspěvku :)
další setkání středa 9.6.

Souhrn úkolů:
Vojta: poslat v upravitelné podobě tabulku s provázaností KEK a dalších týmů ostatním
Blanka: zřídit Google Drive
Blanka: přenést na ZK, co chce ZK, aby fungovalo – KETy, kde máme aktivní politiky? všechny? priority?
Vojta+Blanka: pozvat garanty KETů na příští setkání

Blanka Lednická
KS Vysočina

Uživatelský avatar
Blanka.Lednicka
Krajský zastupitel
Příspěvky: 695
Registrován: 08 čer 2019, 18:52
Profese: OSVČ - rodopisec
Bydliště: Olešná u HB
Dal poděkování: 1001 poděkování
Dostal poděkování: 1243 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Krajská expertní komise - KEK

Příspěvek od Blanka.Lednicka »

Zápis z jednání KEK 8.6.2021

PROGRAM:

 1. Představení spolupráce KEK s KETy, diskuse s garanty KETů
 2. Zhodnocení úkolů
 3. Diskuse k odměňování předsedy ZK + administrátora KEKu
 4. Představení vykazování práce + vzetí na vědomí výkazu za 05/2021
 5. Rozpočet
 6. Zveřejňování zápisů, správa vlákna na fóru
 7. Diskuse k fungování KETů (jak vznikají, jak často by se měly scházet, jak probíhá komunikace s KEKem, jak komunikuje KEK s PKS a KF...)
 8. Různé

Vojta přivítal všechny přítomné vč. přizvaných představitelů jednotlivých KETů. Představení KEKu, jeho činností a popis spolupráce s KETy.

1. Vnímání KETů s KEKem
Pavel - kladena otázka na to, zda KEK bude zpracovávat program nebo podporovat KETy ve zpracování programu; rád by se nadále podílel na práci v KETu IT (Vojta má vizi vytvořit návod/směrnici pro KETy - aby každý nováček věděl, co a jak)
Roman - KET kultury má dostatek členů, ale má malou aktivitu; rád by pokračoval, ale oddělil by od kultury cestovní ruch; představuje si KEK jako poradní orgán krajských zastupitelů a zároveň pomoc komunálním zastupitelům (KET by měl držet know-how k dané problematice)
Dan (Eva) - sociální oblast a bezpečnost (sloučeno, práce ve dvojici); cílem je za každý region posílit práci KETu, porovnání sociální oblasti v různých regionech; kontrola programových prohlášení; pravidelné setkání garantů KETů a KEKu a hledání slabých míst
Jan Kurka - udržitelný rozvoj - vznik nového KETu?

Postup: zpracujeme žádosti garantů, napíšeme “kuchařku” pro KETy

Pavel - KEK by měl myslet na to, že každý KET by měl pracovat s celorepublikovými týmy
Roman (úkol) - na webu zmínit jednotlivé KETy a kontakty na garanty

2. Úkoly
ZÁPISY: revidovat a zveřejňovat na fóru - otázkou je, zda tam nedávat zápisy v osekané formě
spravování vlákna na fóru (Viky) - odpovědi na otázky, dotazy brát na setkání KEKu (Vojta bude podpora)
Vojta i Blanka splnili úkoly z minulého setkání.

3. Diskuse k odměňování předsedy ZK + administrátora KEKu
úkolovat Blanku bude ZK (Hanka) a schvalovat to bude Vojta; KEK bere na vědomí…

4. Představení vykazování práce + vzetí na vědomí výkazu za 05/2021(Blanka)
každý měsíc Redmine (práce, kterou Blanka vykonává za ZK, Kraj Vysočina apod.), pro účely hodnocení zadává každý měsíc úkol; bereme na vědomí výkaz na Redminu, který je veřejně dostupný, těšíme se na další práci, necháváme úkolování na Hance

5. Rozpočet
pracovní verze rozpočtu; nevíme, jak budeme čerpat peníze na experty, kolik budou potřebovat KETy

Usnesení KEK Vys 02/2021:
Členové Krajské expertní komise schvalují pracovní verzi rozpočtu.

PRO : 5 (Blanka má potenciální střet zájmu, ale je PRO)
PROTI: 0
Zdržel/a se: 0
rozpočet je schválen

6. Zveřejňování zápisů, správa vlákna na fóru
na fórum zápis bez odkazů, kontaktů apod.; na drive bude vždy vložen v plném znění; bere si na starost Blanka

7. Diskuse k fungování KETů (jak vznikají, jak často by se měly scházet, jak probíhá komunikace s KEKem, jak komunikuje KEK s PKS a KF...):
sociální oblast a bezpečnost - Dan s tím počítá
doprava - Ondra nevíme
finance - TBD
cestovní ruch - aktuálně neobsazeno, navržen S. Zíma, Blanka zjistí, zda je ochotný se toho ujmout
místní rozvoj - Hanka to převezme za Milana (protože volby)
školství - Honza - nevíme
zdravotnictví - spojit se soc. oblastí a bezpečností
zemědělství - Blanka

8. Různé
Viky chce KET udržitelného rozvoje

ÚKOLY:
Blanka připomene Romanovi vložení jednotlivých KETů na web + kontaktní osoby
Vojta zveřejní rozpočet + přednesení na PKS
Viky se bude starat o vlákno na fóru
Vojta osloví Standu Zímu, zda by měl zájem o vedení CR
Blanka probere CR a místní rozvoj s Hankou
Viky probere školství s Honzou
Dan se spojí s Mírou a proberou zdravotnictví
Vojta vykopne “kuchařku” pro KETy
Blanka šťouchne Vojtu, aby rozeslal email o konání dalšího KEKu dřív

Kdy se příště potkáme a jak?
PIVO v Jihlavě!!! 21. července jde KEK na pivo do Zverimexu + pozveme i garanty KETů

Blanka Lednická
KS Vysočina

Uživatelský avatar
Vojtech.Prchal
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 93
Registrován: 07 úno 2018, 22:58
Profese: Zastupitel města Jihlava
Dal poděkování: 82 poděkování
Dostal poděkování: 213 poděkování

Re: Krajská expertní komise - KEK

Příspěvek od Vojtech.Prchal »

Vážené pirátky, vážení piráti,

Zahujuji jednání k záměru níže a prosím členy KEKu o vyjádření své vůle k usnesení KEK Vys 03/2021 odpovědí v tomto vlákně, a to hlasováním "Pro" nebo "Proti" nebo "Zdržuji se".

Usnesení bylo vytvořeno v návaznosti na schválený rozpočet KEKu a diskusi k odměňování předsedy ZK ZKV.

Usnesení KEK Vys 03/2021:
Krajská expertní komise schvaluje záměr "2021 - Odměňování předsedkyně zastupitelského klubu Zastupitelstva kraje Vysočina" ve výši 69 000 Kč z rozpočtové položky "220700510 - Výdaje na předsedu ZK a administrátora KEK".

Zdravím Vás a v červenci naviděnou.

Vojta

Uživatelský avatar
Irena.Bacinova
Člen KS Vysočina
Příspěvky: 20
Registrován: 27 čer 2019, 22:04
Profese: Sociální pracovník
Dal poděkování: 169 poděkování
Dostal poděkování: 65 poděkování

Re: Krajská expertní komise - KEK

Příspěvek od Irena.Bacinova »

Pro

Uživatelský avatar
Blanka.Lednicka
Krajský zastupitel
Příspěvky: 695
Registrován: 08 čer 2019, 18:52
Profese: OSVČ - rodopisec
Bydliště: Olešná u HB
Dal poděkování: 1001 poděkování
Dostal poděkování: 1243 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Krajská expertní komise - KEK

Příspěvek od Blanka.Lednicka »

Zdržuji se (protože se mě usnesení týká).

Blanka Lednická
KS Vysočina

Uživatelský avatar
Viktorie.Vidlakova
Komunální zastupitel/ka
Příspěvky: 122
Registrován: 15 črc 2019, 14:04
Profese: Studentka FM VŠE
Bydliště: Hvězdoňovice
Dal poděkování: 163 poděkování
Dostal poděkování: 209 poděkování

Re: Krajská expertní komise - KEK

Příspěvek od Viktorie.Vidlakova »

Pro!

členka MS Třebíčsko
místostarostka obce Hvězdoňovice

Uživatelský avatar
Vojtech.Prchal
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 93
Registrován: 07 úno 2018, 22:58
Profese: Zastupitel města Jihlava
Dal poděkování: 82 poděkování
Dostal poděkování: 213 poděkování

Re: Krajská expertní komise - KEK

Příspěvek od Vojtech.Prchal »

Pro

Uživatelský avatar
Daniel.Skarka
Místní předsednictvo
Příspěvky: 35
Registrován: 17 bře 2017, 18:43
Profese: soc. prac., soc. antropolog, romista,
Dal poděkování: 94 poděkování
Dostal poděkování: 117 poděkování

Re: Krajská expertní komise - KEK

Příspěvek od Daniel.Skarka »

PRO

Zdar a sílu najdeš v PiFu. 8-)

Odpovědět

Zpět na „Vysočina“