Zápisy KVV

Moderátoři: PKS Moravskoslezský kraj, KoKS Moravskoslezský kraj

Pravidla fóra
 • Toto je veřejné fórum. Stanoviska nevyjadřují názor Pirátů, pokud nebyla schválena příslušnými orgány. Stanoviska se publikují na krajském webu.

 • V anketách mohou hlasovat i návštěvníci bez přihlášení. Ankety proto nelze v žádném případě považovat za závazná hlasování.

 • Moderátorem tohoto fóra je krajské předsednictvo.

 • Toto fórum je viditelné pro návštěvníky bez přihlášení. Kdokoliv do něj může psát nebo hlasovat v anketách.

 • Registrovaní uživatelé (včetně členů a RegP) si mohou fórum zneviditelnit, viz návod.

Uživatelský avatar
Lukas.Cernohorsky
Republikový výbor
Příspěvky: 1960
Registrován: 05 lis 2009, 21:54
Profese: Projektový manažer
Dal poděkování: 109 poděkování
Dostal poděkování: 1978 poděkování

Zápisy KVV

Příspěvek od Lukas.Cernohorsky »

Zápis ze dne 28.2.2021, začátek 17:00 online

Program:

1) Rozpočet a rozmístění na Outdoor reklamy
2) Online reklama - Dan Galuszka a Petr Letocha
3) Rozpočet
4) Koaliční listy (noviny)
5) Stanovení data a času dalšího setkání

Přítomní
za Piráty: Jiří Demel (JD), Rostislav Řeha (RR), Lukáš Černohorský (LC), Daniel Galuszka (DG)
za STAN: Ladislav Honusek (LH), Petr Letocha (PL)

Další použité zkratky:
CVŠ - centrální volební štáb
KL - Koaliční listy

1) Rozpočet a rozmístění outdoor reklamy
LH předložil nabídku z centrály na outdoor reklamu, kterou je potřeba posoudit a co nejdříve zajistit její objednávku prostřednictvím centrály.

Usnesení

KVV Schvaluje vybranou reklamu, která bude vyvěšena dle tabulky. LH zajistí objednávku prostřednictvím pověřených osob centrálního volebního štábu.
Hlasování: 5 - 0 - 0
Piráti: LČ, RŘ, JD - Pro
STAN: PL, LH - Pro

2) On-line reklama

PL poslal aktuální návrh rozpočtu. Došlo ke shodě, že by mělo být propagováno 5+, max. 8 kandidátů. Další detaily budou řešeny na příštím KVV

3) Rozpočet

Vzhledem k nedořešeným otázkám v dalších bodech rozpočtu bylo navrženo se rozpočtem zabývat na příštích KVV

4) Koaliční listy

Z CVŠ vznikl požadavek na stanovení počtu výtisků jarního vydání. KVV se shodl na tom, že bude objednávat pouze cca 75tis. kusů (objednávku v množství odpovídající ceně, který bude vložena z centrálního rozpočtu). Roznos bude domluven na následujícím KVV, tou dobou bude již známá cena. Je pak možné stanovit rozpočet.

Poznámka: v případě centrálně vysoutěženého roznosu bychom zaplatili 0,6 Kč za roznos 1ks a 0,4 Kč za 1 kus novin navíc.

Usnesení:
KVV schvaluje pro jarní vydání Koaličních listů konečné množství v souladu s nabídkou CVŠ tj. cca 75 tis. ks. Další tisk z prostředků krajského rozpočtu nebude objednávat.
Hlasování: 5 - 0 - 0
Piráti: LČ, RŘ, JD - Pro
STAN: PL, LH - Pro

5) Příští schůzka se uskuteční 5.3 v 19 hod.
tel. : 601573955
Uživatelský avatar
Lukas.Cernohorsky
Republikový výbor
Příspěvky: 1960
Registrován: 05 lis 2009, 21:54
Profese: Projektový manažer
Dal poděkování: 109 poděkování
Dostal poděkování: 1978 poděkování

Re: Zápisy KVV

Příspěvek od Lukas.Cernohorsky »

Zápis ze dne 5.3.2021

Program:

1) Sdílený disk
2) Kontrola úkolů
3) Informace z centrálního setkání
4) Kandidáti (seznam)
5) Stanovení volebního manažera či manažerů
6) Dořešení rozpočtu v základních kapitolách, (hospodář, pravidla hospodaření, stanovení limitů)
7) Zmocněnec
8) Redakční rada
9) Grafik pro kraj
10) On-line reklama
11) Outdoor - nové nabídky, doplnění, přesuny v rámci centrální nabídky
12) Stanovení data a času další schůzky

Přítomní: Jiří Demel, Rostislav Řeha, Lukáš Černohorský, Ladislav Honusek, Jiří Jureček, Monika Czepczorová, Petr Letocha, Jan Lipner,

Bod 1) Je připraven sdílený disk, který hostuje u Lukáše Černohorského. Zajistí přístupy pro členy KVV za STAN. Členové KVV za Piráti již přístup mají

Bod 2) JCD bohužel mělo již dvě CLV obsazeny v Opavě. Zbytek požadavků na outdoor byl předána na centrálu a není zatím zpětná vazba.

Bod 3) a) Předány informace shrnující přípravy v jednotlivých krajích.
b) Předány informace o tom, že do konce dubna bude potřeba mít připraveny články pro Koaliční listy.

Bod 4) Zatím není informace o Zuzce Klusové. V tuto chvíli je řešeno na centrále. Poslední zpráva o Ivana Bartoše je, že bude v pondělí, či úterý dořešeno. Je potřeba vědět do 9.3, jestli bude Zuzka kandidovat, nebo ne.

Bod 5) Volební manažer pro offline kampaň je navržen Laďa Honusek, Online kampaň je navržena Zuzana Klusová, Jako volební manažer je ustaven Ladislav Honusek, Do příště zařadit bod o odměně pro volebního manažera za mandáty a za práci Zuzany Klusové

Bod 6) Stanovení hospodáře pro koalici. Rosťa Řeha vysvětluje postupy u Pirátů. V tuto chvíli není ještě dohoda na prahové hodnotě a hospodařící osobě. Vrátíme se k tomu příště s podrobněji připravenými pravidly. Návrh je zatím limit pro volebního manažera 20tis. nad tento rámec by schvaloval tým. Aktuálně je připravena centrální pravidla hospodaření

Bod 7) Je shoda na zmocněnci, kterým by byl Rostislav Řeha. Náhradník zmocněnce Ladislav Honusek

Bod 8) Za piráty by byla členem redakční rady Jana Ožanová a Michael Rataj za STAN.

Bod 9) Předat seznam kontaktů s grafiky a jejich specializací zařídí Lukáš Černohorský

Bod 10) V tuto chvíli ještě není finální informace z centrály o tom, jak to bude s centrálním zadáváním reklamy. STAN navrhuje, že bude potřebovat finanční prostředky na správu sítí. Lukáš Černohorský ověří, zda-li jsou nahlášeny jako nefinanční plnění MO spojky Pirátů a co je vlastně nahlášeno jako nefinanční plnění za MSK. K On-line se vrátím příště, až bude dořešen zápočet správců sítí Piráti MSK. Na příští jednání Ladislav Honusek připraví návrh rozpočtu, pro finalizaci.

Bod 11) Další schůzka v pátek 12.3. ve 14:00. Lukáš Černohorský pošle pozvánky na online jednání na gmaily.
tel. : 601573955
Uživatelský avatar
Lukas.Cernohorsky
Republikový výbor
Příspěvky: 1960
Registrován: 05 lis 2009, 21:54
Profese: Projektový manažer
Dal poděkování: 109 poděkování
Dostal poděkování: 1978 poděkování

Re: Zápisy KVV

Příspěvek od Lukas.Cernohorsky »

Zápis z jednání ze dne 12.3.2021, začátek 14.00 online

Návrh programu

1) Kontrola úkolů - Navrhovatel Černohorský (5min.)
2) Schválení outdoor RailReklam - Navrhovatel Černohorský (20 min.)+Honusek
3) Finanční dary, nefinanční plnění ze strany kandidátů - Honusek (5 min.)
4) Focení - kdo, koho, termíny - Honusek (5 min.)
5) LED reklamní tabule ano/ne - Honusek (5 min.)
6) Plachty - dobrovolníci, pronájem konstrukcí, ocenění - Honusek (5 min.)
7) Koaliční listy, termíny, rada, články (10 min.)
8) Online - Letocha
9) Rozpočet a financování kampaně- Honusek (10 min.)
10) Různé


Přítomní
za Piráty: Jiří Demel (JD), Rostislav Řeha (RR), Lukáš Černohorský (LC), Daniel Galuszka (DG)
za STAN: Ladislav Honusek (LH), Jiří Jureček (JJ), Monika Czepczorová (MC), Petr Letocha (PL)

Další použité zkratky:
CVŠ - centrální volební štáb
KL - Koaliční listy

1) Kontrola úkolů
sdílený disk a přístup pro členy KVV - LC - splněno
návrh na odměny pro volebního a online manažera - trvá
stanovení hospodáře(ů) koalice - trvá
otázka umístění Z.Klusové na kandidátce - LC - trvá
předat seznam kontaktů na grafiky - LC - splněno
ověření nefinančního plnění v případě MSK Pirátů v souvislosti se správou sítí a pod. - LC - splněno

2) Outdoor RailReklama
LH připravil návrh reklamních ploch fy RailReklamy, vzhledem k časové tísni předobjednal 15 ploch, v předložené tabulce je zajištěno z požadovaných jen 14 a z toho je ještě jedna náhradní oproti původnímu požadavku. Reklamní plocha v Novém Jičíně je již obsazena. Je možné ještě dnes provézt úpravy.

Návrh usnesení:
KVV schvaluje zajištění reklamních ploch dle předložené tabulky na období ve variantě na září až ½ října s těmito úpravami: zrušit ...xx, namísto toho …, xx a ukládá LH zajistit prostřednictvím centrály jejich zakoupení z centrálního rozpočtu.
Hlasování: 6 - 0 - 0
Piráti: LČ, RŘ, JD - Pro

3) Finanční dary a nefinanční plnění
LH požádal, aby na příští schůze KVV informovali zejména kandidáti, zda budou v rámci předvolební kampaně zajišťovat nějaké služby nad rámec krajského rozpočtu a to buď formou daru nebo nefinančního plnění (vlastní BB, sponzoring na sociálních médiích a pod.). LH musí informaci přenést na CVŠ z důvodu limitu rozpočtu pro volby dle zákona - úkol na příští KVV

4) Focení kandidátů
LH informoval o záměru CVŠ fotit lídry, případně dvojky na kandidátce, ostatní je potřeba zajistit přes KVV s tím, že focení je nutné realizovat v termínu od 5. do 15.dubna dle art manuálu, který bude dodán začátkem dubna. Zároveň požádal, aby bylo KVV rozhodnuto o tom, kolik kandidátů se bude fotit - úkol všem na příští KVV.

5) LED reklamní tabule
LH předložil návrh na zajištění reklamy prostřednictvím LED světelných tabulí. Předběžně je možné zajistit reklamu na třech světelných tabulích v Opavě a dvou v Ostravě.
Dle loňských cen za měsíční:
- Ostrava (LED Multimedia) - Zábřeh a Vítkovice cca 10.500,- Kč za 10 vteřinový spot po dobu tří týdnů
- Opava (INFOLED) - 4.700,-Kč za 15 vteřinový spot po dobu jednoho týdne

Usnesení:
KVV ukládá LH zajistit do příští schůze KVV cenovou nabídku.

Hlasování: 6 - 0 - 0
Piráti: LČ,RŘ, JD - Pro

6) Plachty, ocenění, pronájem konstrukcí

LH požádal koaliční strany, aby do příští schůze KVV zmapovali možnosti umístění reklamních plachet (2x1) u svých příznivců s tím, že nefinanční plnění na jednu plachtu na jeden měsíc bylo stanoveno ve výši 200,-Kč - je potřeba doložit z důvodu hlídání finančního limitu.

Zároveň předložil návrh s nabídkou umístění 30 ks reklamních nosičů (dvě plachty na jeden nosič) v Ostravě. Rovněž je možné poptat rozmístění i do jiných měst s tím, že cena bude navýšena o dopravu (instalace a demontáž).

Pokud bude umístění plachet na konstrukce KVV schváleno, bude zpracován návrh na jejich konkrétní umístění a tento předložen KVV k projednání. Nabídka fy Papilio je na sdíleném disku. Pro 30 ks nosičů na měsíc činí 104.840,-Kč včetně DPH.
Do konce března bude potřeba stanovit kdo a s kým bude na plachtách - požadavek CVŠ na počet mutací v jednotlivých krajích a návaznost na focení viz výše - úkol všem na příští KVV.

Usnesení:

KVV schvaluje umístění reklamních plachet na konstrukce v rámci Ostravy a ukládá LH zajistit nabídku vhodných lokalit. Současně schvaluje částku ve výši 105 tis.Kč zařadit do rozpočtu.

Hlasování: 6 - 0 - 0
Piráti: LČ,JD, RŘ - Pro

7) Koaliční listy (KL)

LH informoval o termínech jarního vydání KL jak byly prezentovány na poradě vol. manažerů 11.3.:
- do 31.3. dodá agentura podklady včetně šablon
- do 10.4. dodá CVŠ texty a podklady pro společnou část KL
- do 15.4. bude nutno dodat veškeré podklady ze strany krajů
- do 30.4. musí grafici a korektoři připravit tisková data

Informace k jarnímu vydání KL jsou na sdíleném disku ve složce “Koaliční listy”

Pro jarní edici je pro náš kraj naplánováno 75. 750 výtisků, které budou hrazeny z centrálního rozpočtu. Na sdíleném disku je seznam pro roznos s počty v jednotlivých okrscích. Je potřeba na příští schůzi KVV rozhodnout o způsobu distribuce a na to navázat rozpočet. Na podzimní vydání máme pro kraj rezervováno 232.300 ks výtisků a roznos pro cca 131 tis.míst z centrálního rozpočtu. Na příští schůzi KVV je nutno rozhodnout o případném dotisku z krajského rozpočtu a o způsobu distribuce a na to navázat rozpočet.

Usnesení:
KVV ukládá LH a LC do příštího jednání KVV zpracovat variantní návrh na dotisk a distribuci podzimních KL a na distribuci jarního vydání KL.
Hlasování: 6 - 0 - 0
Piráti: LČ, JD, RŘ - Pro

8) Online reklama
PL předložil návrh online kampaně a rozpočet pro jednotlivé položky, které zpracovali spolu s J.Ožanovou.
FB - Zůstanou dva profily plus profily kandidátů.
Display - jen nástřel
Návrh je předložen ve dvou variantách 592 tis. Kč a 692 tis.Kč

Usnesení:
KVV schvaluje předložený návrh na online reklamu včetně financování jednotlivých položek ve výši 592 tis.
Hlasování: 6 - 0 - 0
Piráti: LČ,JD,RŘ
Orientační LČ, RŘ, JD, LH - 592,-
JJ, PL, - 692 ,-

9) Rozpočet a financování kampaně
V návaznosti na výše uvedené a projednané je potřeba co nejdříve schválit krajské rozpočty - požadavek z CVŠ do konce března. Současně je potřeba “překlopit” rozpočet do šablony, která byla zaslána z CVŠ. LH informoval, že již prozatím známé položky do šablony přepsal. LH dále informoval o oceňování práce dobrovolníků, kdy bylo stanoveno, že za dílčí část dne bude vykazováno 200,- Kč na osobu a v případě celodenního zapojení 400,- Kč na osobu (jako nefinanční plnění).

10) Různé
- LH informoval o záměru koaličních manažerů potkat se s jednotlivými KVV v krajích alespoň formou online komunikace ještě do konce března. Termíny budou projednány.

- LH upozornil na nutnost u všech reklamních materiálů uvádět zadavatele a zpracovatele, nemusí být u fotografií a videí zveřejňovaných na sociálních médiích pokud budou zveřejněny v neupravené podobě (bez titulků apod.), jinak nutno uvádět např. Piráti a Starostové/Piráti a Starostové - poučit zejména kandidáty.

- LH nadnesl otázku obsahu plakátů, dle informací by měl kraj obdržet 1.000 ks ve formátu A2 popřípadě A1 a dále navrhl zadat si z vlastního rozpočtu formát A3 pro menší výlepové plochy. Pro výlep prostřednictvím fy Rengl navrhl formát A2, A1 budou vhodné pro Opavu a pod.- úkol všem na příští KVV.

- LH navrhl zpracovat na sdílený disk tabulku s kontakty na jednotlivé osoby, které budou jakýmkoliv způsobem spolupracovat na předvolební kampani a její přípravě, aby byla k dispozici pro všechny členy KVV doplňovala by se průběžně a rovněž tabulku s kontakty na kandidáty.
Dále navrhl zřídit společný krajský kalendář - v té souvislosti zřídit koaliční gmail např. ---@gmail.com (kalendář, sdílený disk, email pro interní komunikaci s kandidáty)

Usnesení:
KVV ukládá LH připravit tabulky dle výše uvedeného a všem členům KVV průběžně kontakty v tabulce aktualizovat.
KVV ukládá LH zřídit společný krajský účet u gmailu, připravit kalendář a sdílený disk.

Hlasování: 6 - 0 - 0
Piráti: LČ,JD,RŘ

- Termín příští schůze KVV byl stanoven na 19.3.2021 od 14:00 hod.
- RR navrhl zjistit možnosti výlepu plakátů v lokalitách mimo oblast, kterou zajišťuje Rengl, v diskuzi JD uvedl i jiná města
tel. : 601573955
Uživatelský avatar
Lukas.Cernohorsky
Republikový výbor
Příspěvky: 1960
Registrován: 05 lis 2009, 21:54
Profese: Projektový manažer
Dal poděkování: 109 poděkování
Dostal poděkování: 1978 poděkování

Re: Zápisy KVV

Příspěvek od Lukas.Cernohorsky »

Zápis z jednání Krajského volebního výboru ze dne 19.3.2021, začátek 14.00 online

Návrh programu

1) Kontrola úkolů
2) Koaliční listy
3) On-line reklama
4) Reklamní předměty
5) Podpora kontaktní kampaně
6) Dobrovolníci
7) Plachty na ploty
8) Setkání s volebními manažery
9) Různé


Přítomní
za Piráty: Jiří Demel (JD), Rostislav Řeha (RR), Lukáš Černohorský (LC), Daniel Galuszka (DG)
za STAN: Ladislav Honusek (LH), Jiří Jureček (JJ)

Další použité zkratky:
CVŠ - centrální volební štáb
KL - Koaliční listy

1) Kontrola úkolů

návrh na odměny pro volebního a online manažera - trvá
stanovení hospodáře(ů) koalice - trvá
Finanční dary a nefinanční plnění - splněno
Focení kandidátů - trvá
LED reklamní tabule - trvá
Počet mutací plachet - splněno
Koaliční listy - splněno viz bod 2
účet xxx@gmail.com - založen, seznamy pro kontakty připraveny

2) Koaliční listy

Na základě úkolu z minulé KVV byl vypracovány možné varianty roznosu podzimního vydání Koaličních listů. Verze byly zpracovány na základě podkladů z České pošty co do počtu schránek. Jsou ve verzi jen pro Ostravu, pro lokality nad 30 tis., nad 20 tis., nad 10 tis., nad 5 tis obyvatel a naopak pod jednotlivé úrovně počtu obyvatel. K tomu byla dopočteno předpokládané množství pro podzimní kontaktní kampaň ve výši 20 tis.ks. Na základě těchto počtů a informaci z centrály o cenách a množství hrazeného z centrálního rozpočtu byly dopočítána finanční zátěž pro krajský rozpočet. Po vzájemné konzultaci LH a LC byla doplněna ještě varianta “speciální výběr”, kde jsou zahrnuty lokality nad 6 tis.obyvatel a obce kandidátů.
Pro jarní distribuci byly jako vstupní hodnoty vzaty počty výtisků financované z centrály a uvažovaný počet cca 5750 ks pro kontaktní kampaň od zahájení do podzimního vydání. Po vzájemné konzultaci doporučujeme schválit pro distribuci cca 70 tis.ks výtisků a to do lokalit prvních čtyř kandidátů což odpovídá částce pro roznos cca 43 tis.Kč.
Pro podzimní vydání doporučujeme ke schválení variantu speciální výběr, která obnáší tisk 415.200 ks novin a roznos do cca 395 tis. schránek v rámci kraje. Z krajského rozpočtu by bylo v tomto případě potřeba zajistit financování ve výši cca 266 tis.Kč. Z této částky je cca 100 tis.Kč na tisk 182.200 ks novin a na roznos do 264.200 schránek. Ostatní by mělo být finančně pokryto z centrály. Všechny výše uvedené částky předpokládají vysoutěžení tisku ve výši 0,45 Kč a distribuci 0,52 Kč, vše bez DPH, se kterými momentálně kalkuluje i centrála.
Veškeré výpočty jsou v tabulce noviny_v1.xlsx na sdíleném disku.

Usnesení:
KVV schvaluje v souladu s předloženou tabulkou:
distribuci jarního vydání Koaličních listů dle tabulky do cca 68 tis. schránek. Navýšení počtu ks podzimního vydání Koaličních listů na 415.200 ks s tím, že do schránek by byla zajištěna distribuce cca 395 tis.schránek v rámci kraje schvaluje částku ve výši 100.000,- Kč na tisk Koaličních listů pro podzimní vydání a částku ve výši 210.000,- Kč pro distribuci jarního i podzimního vydání.

Hlasování: 5 - 0 - 0
Piráti: LC, JD,RR - Pro
STAN: JJ, LH - Pro

3) On-line reklama

Na čtvrtečním jednání manažerů a lídrů zazněla informace, že CVŠ nedoporučuje krajům dělat PPC reklamu neboť centrála ji plánuje dělat ve vysokém rozsahu a tato bude cílena na lidi v krajích. KVV proto ukládá PL zjistit k této záležitosti více podrobností a případně zapracovat do návrhu krajského rozpočtu.

Požadavek z CVŠ - výši proma do sociálních sítích, kolik se řádově v kraji plánuje utratit, termín do konce března - zajistí LH po schválení krajského rozpočtu

Bez usnesení

4) Reklamní předměty

Z CVŠ je požadavek na specifikaci reklamních předmětů, které by měly být pořizovány na kontaktní kampaň. Jednotlivé položky jsou uvedeny na v dokumentu centrály. V současné chvíli se nejedná o závaznou objednávku ale pouze o předběžnou specifikaci pro potřebu zajištění centrální poptávky. Termín je 24.3. Z centrály máme alokováno 100 tis.Kč. V dotazníku z centrály jsou uvedeny orientační ceny, které se budou v závislosti na objednávaných počtech měnit.
Konkrétní objednávky budou realizovány až po vysoutěžení.

Předběžně prostřednictvím centrály bylo požádáno o:
Samolepka 1.000 ks Textilní taška 300 ks
Náramek 1.000 ks Propiska eko 2.000 ks
Tes.tužka 1.000 ks Placka 2.000 ks
Žeton 2.000 ks Otvírák na klíče 500 ks
Předběžně dle udaných cen jde o předměty v částce cca 74 tis.Kč

Do poznámky byly uvedeny další požadavky jako Křída (1.000 ks), Pastelky (1.000 ks) a Balonek (3.000 ks)

Bez usnesení

Podpora kontaktní kampaně

Pro zajištění kontaktní kampaně byl vznesen požadavek na specifikaci podpůrných prostředků a předmětů. Je proto potřeba ze zkušeností předchozích let vyspecifikovat požadavky za jednotlivé kraje a případné požadavky nahlásit na CVŠ.
STAN v kraji disponuje party stanem, dvěma pultíky a třemi stolky. Společně s OL máme k dispozici skákací hrad. Piráti v kraji disponují stany, RR prověří stav a množství.

Bez usnesení - úkol do příště: vyspecifikovat potřeby pro kontaktní kampaň

6) Dobrovolníci

Informace z CVŠ k dobrovolníkům:
bude spuštěna kampaň
seznam vlastních
trička budou pravděpodobně v režií centrály (do nějakého počtu)
za kraje je potřeba specifikovat počty dobrovolníků
balíčky jako odměna v režií centrály

Bez usnesení

7) Plachty na ploty

Z CVŠ je požadováno stanovit počet plachet jednotlivými kraji a jejich mutace do 24.3. Z centrály bychom měli mít finančně pokryto cca 300 plachet. Je proto potřeba v této chvíli rozhodnout o počtu mutací a případně o množství plachet nad rámec zajišťovaný centrálou.
LH zajistí vyplnění formuláře.

Usnesení:
KVV schvaluje pro potřebu předběžné specifikace 8 mutací plachet (bannerů) v celkovém počtu 310 ks.
Hlasování: 5 - 0 - 0
Piráti: LC, JD,RR - Pro
STAN: JJ, LH - Pro

8) Setkání s manažery

Na základě informace z minulé KVV navrhuji z centrály termín pro setkání s naším KVV v on-line prostoru na 31. března od 15:00 do 16:00 na adrese https://jitsi.pirati.cz/2Dtour
"Setkání nemá žádnou pevnou agendu, pro nás je důležité abychom se vzájemně poznali a věděli o sobě. Je pro nás důležité znát vaše očekávání, na co se těšíte, čeho se bojíte, v čem se cítíte silní a kde byste třeba uvítali nějakou podporu. Zajímá nás co potřebujete a očekáváte od centrálního štábu a vás bude jistě zajímat, jak vidíme svoji roli my. Určitě bude zajímavé porovnat jak vidíme roli krajů v kampani my a jak vidíte svoji roli vy. Necháváme na vás, jak široký štáb chcete na setkání pozvat, za nás budeme Štěpán Hofman a Pavel Gruber.”
Bez usnesení - úkol pro LH: potvrdit termín.

9) Různé

JJ oznámil změnu ve složení členů KVV za STAN - namístro Moniky Czepczorové,která z osobních a pracovních důvodů z pozice člena KVV odstoupila nominuje STAN Michaela Rataje.
Na centrálním štábu je diskutována změna termínu zahájení kampaně.
Lídr tour - připravuje se pro předsedy - v první fázi vytipovat firmy, které by lídři mohli navštívit, v ideálním případě zkusit vytipovat domy se sociální službou - úkol pro všechny - průběžně
koaliční call centrum (6 úvazků)
LH upozornil, že na příští KVV je nutno schválit rozpočet
JJ se dotázal na způsob nominací do VOK. LC informoval, že dle zatím dostupných informací budou min. dvě úrovně (první interní, dohoda mezi partnery a následně veřejná prostřednictvím webové aplikace)
tel. : 601573955
Uživatelský avatar
Lukas.Cernohorsky
Republikový výbor
Příspěvky: 1960
Registrován: 05 lis 2009, 21:54
Profese: Projektový manažer
Dal poděkování: 109 poděkování
Dostal poděkování: 1978 poděkování

Re: Zápisy KVV

Příspěvek od Lukas.Cernohorsky »

Zápis z jednání Krajského volebního výboru ze dne 26.3.2021, začátek 14.00 online

Návrh programu

1) Kontrola úkolů - LC
2) On-line reklama - PL
3) Kontaktní kampaň - LC, LH
4) Bannery v Ostravě - LH
5) Bannery v Karviné a Bohumíně - LH
6) Rozpočet - LH
7) Různé

Přítomní
za Piráty: Jiří Demel (JD), Rostislav Řeha (RR), Lukáš Černohorský (LC), Daniel Galuszka (DG),
za STAN: Ladislav Honusek (LH), Jiří Jureček (JJ), Petr Letocha (PL)

Další použité zkratky:
CVŠ - centrální volební štáb
KL - Koaliční listy

1) Kontrola úkolů

Návrh na odměny pro volebního a online manažera - trvá
Stanovení hospodáře(ů) koalice - trvá
Focení kandidátů - zajištění fotografa - trvá
On-line reklama - splněno viz níže
LED reklamní tabule - splněno viz rozpočet
Počet mutací plachet - nahlášeno 8 mutací, celkem 310 plachet
Reklamní předměty, předběžný požadavek - splněno
Podpora kontaktní kampaně - vybavení jednotlivých stran - viz různé
Setkání s manažery - nahlášeno
Místa pro setkání s lídry - trvá

2) On-line reklama
Informace o zajištění reklamy na Seznamu a Googlu byly potvrzena a tudíž je možné z původního rozpočtu na internetovou reklamu použít 170 tis.Kč.
PL navrhl zařadit do rozpočtu on-line reklamy zaplacení “odpovídačů”. Po diskuzi byla polovina “ušetřené” částky ponechána v on-line reklamě a polovina bude použita jinak viz rozpočet

Usnesení:
KVV schvaluje upravený rozpočet pro internetovou reklamu dle tabulky v celkové částce 512.750,- Kč.
Hlasování: 6 - 0 - 0
Piráti: LC, RR,JD - Pro
STAN: 3 - Pro

3) Kontaktní kampaň
LH informoval o záměru centrálního volebního štábu týkající se kontaktní kampaně, která má být realizována ve třech frontách
Krajská tour - plně v režií kraje (dohodnout se na rozsahu a způsobu)
Lídr tour - návštěvy VR a IB v okresních městech včetně krajských eventů
Vehikl tour - centrálně organizovaná v režií centrály, o použitém “vehiklu” se jedná

Bez usnesení

4) Bannery v Ostravě
LH informoval, že na sdílený disk nahrál soubor s návrhem na umístění konstrukcí v rámci Ostravy a navrhl do příště individuálně prostudovat a na příští KVV se dohodnout.

Bez usnesení - úkol na příště

5) Bannery Bohumín, Karviná případně další
LH vzhledem k předchozímu navrhl zajištění umístění 5 ks konstrukcí v Bohumíně a 5 ks konstrukcí v Karviné. Finanční prostředky v rozpočtu jsou. Za tímto účelem navrhl navýšení v položce “pronájem bannerů” o 50 tis. Kč s tím, že je potřeba počítat i s případnými individuálními pronájmy.

Usnesení:
KVV schvaluje zajištění pronájmu reklamních nosičů na plachty v počtu 5 ks v Bohumíně a 5 ks v Karviné a současně navýšení položky pronájem bannerů na celkovou částku 155 tis. Kč

Hlasování: 6 - 0 - 0
Piráti: LC, JD, RR - PRO
STAN: 3x PRO

6) Rozpočet
LH informoval KVV, že na sdílený disk umístil návrh úprav v rozpočtu, který zohledňuje následující úpravy proti verzi po KVV dne 19.3.2021:

6.1 Outdoor reklama
Navýšení částky na pronájem bannerů viz předchozí bod.
Upozornil, že dosud není poptána položka reklama v MHD (z krajského rozpočtu) ve výši 100 tis. Kč. LC doporučil položku ponechat a reklamu v rámci MHD následně zajistit.
Upozornil, že není v současné době poptána položka CLV (z krajského rozpočtu) a finanční prostředky z centrály nemáme rovněž plně vyčerpány. Po diskuzi bylo rozhodnuto částku na CLV z rozpočtu vypustit a 50 tis.Kč přesunout na billboardy.
Navrhl doplnit řádek Reklama na auta (magnety) pro individuální vozidla, po diskuzi byl návrh akceptován ve výši 20 tis. Kč.
Navrhl doplnit řádek reklama na LED obrazovkách v Ostravě, jak bylo na minulém KVV diskutováno o částku 25.000 Kč, přičemž za tuto částku bude reklamní 10 vteřinový spot vysílán 20x za hodinu (denně 16 hod.provozu) po dobu posledních deseti dnů před volbami. Dále navrhl, aby částka byla uhrazena z centrální rozpočtu. Uvedl, že má tuto variantu předjednanou. Všichni přítomni s návrhem vyslovili souhlas.

6.2 Internet
Mimo výše uvedenou změnu, tj vypuštění 170 tis.Kč z rozpočtu na reklamu na Seznamu a Googlu, která bude realizována centrálou bylo dohodnuto navýšení položky na podporu videa na FB o 50 tis.Kč a 20 tis. Kč bude rezervováno na úhradu nákladů spojenou s “odpovídači”.

6.3 Tiskoviny
LH navrhl doplnit položku Letáky pro potřebu kontaktní kampaně jako doplněk k novinám a reklamním předmětům o 5 tis.Kč. tato částka by měla stačit na tisk 10 - 15 tis. ks jednostranných barevných letáčků formátu DL (1/3A4). K návrhu nebyla vznesena žádná námitka.

6.4 Kontaktní kampaň
LH vzhledem k připravované kontaktní kampani jak bylo uvedeno v bodě č. 3 navrhli doplnit položku polep auta a navýšit částky za pronájem a PHM. Nově se předpokládá využití vozidla již od poloviny srpna.

6.5 Podpora
V položce focení kandidátů LH navrhl navýšit částku na 30 tis. Kč. Tato záležitost byla diskutována již na minulých KVV, k návrhu nebyla vznesena připomínka.
Dále LH navrhl navýšení položky na režijní náklady na 50 tis. Kč a počítat s nákupem např. nových stánků, případně dalšího vybavení trvalejšího charakteru. Tyto předměty by byly pořizovány tak, aby se po skončení kampaně daly rozdělit mezi strany.

I přes tyto navržené změny zůstala rezerva v rozpočtu ve výši cca 139 tis.Kč.

Usnesení:
KVV po projednání schvaluje rozpočet krajských nákladů dle tabulky ve verzi k 26.3.2021
Hlasování: 6 - 0 - 0
Piráti: LC, JD, RR - PRO
STAN: 3x PRO

7) Různé
LH informoval o požadavku z centrály - definovat vybavení pro kontaktní kampaň a potřebu rebrandingu, zajistí LH ve spolupráci s JD.
LH připomněl úkol z mediální rady - články do Koaličních listů
LH připomněl, že se 31.3. dle dohody z minula uskuteční od 15.00 do 16.00 hod. setkání s generálními manažery obou stran Pavlem Gruberem a Štěpánem Hofmannem na https://jitsi.pirati.cz/2Dtour
PL informoval o jednání mediálního výboru, kde řešili umístění na BB a plachtách. K tomu poznamenal LC, že se s tímto nemá zatím spěchat a raději počkat na pokyny z centrály.

Příští KVV se uskuteční v pátek 9.4. od 14.00 hod.

tel. : 601573955
Uživatelský avatar
Lukas.Cernohorsky
Republikový výbor
Příspěvky: 1960
Registrován: 05 lis 2009, 21:54
Profese: Projektový manažer
Dal poděkování: 109 poděkování
Dostal poděkování: 1978 poděkování

Re: Zápisy KVV

Příspěvek od Lukas.Cernohorsky »

Zápis z jednání Krajského volebního výboru ze dne 9.4.2021, začátek 14.00 online

Návrh programu

1) Kontrola úkolů - LC
2) Informace z centrály
3) Různé

Přítomní
za Piráty: Jiří Demel (JD), Rostislav Řeha (RR), Lukáš Černohorský (LC),
za STAN: Ladislav Honusek (LH), Jiří Jureček (JJ), Petr Letocha (PL), Michael Rataj (MR),

Další použité zkratky:
CVŠ - centrální volební štáb
KL - Koaliční listy

1) Kontrola úkolů

Návrh na odměny pro volebního a online manažera - trvá viz různé
Stanovení hospodáře(ů) koalice - splněno viz různé
Focení kandidátů - zajištění fotografa - trvá
Místa pro setkání s lídry - trvá
Rozmístění plachet v rámci OV - viz různé

2) Informace z centrály
LH informoval o přípravě kontaktní kampaně, jak si ji představuje centrála. V jednotlivých krajích by byly dohodnuty odběry merche v mrazírnách. Krajské vozidla by byly vybaveny měničem na 220V a mrazákem podle velikosti použitého vozidla. Předpokládaný termín zahájení ostré kampaně by se pravděpodobně (právě kvůli zmrzlině) přesunul někde na polovinu srpna. LH nahlásil na centrálu, že jsme schopni vozidlo případně mrazícím boxem vybavit.
Dále informoval o záměru lídr tour uspořádat v krajských městech větší akce a dále, že bude možné využít vozidlo s podiem pro případné akce většího rozsahu.
V této souvislosti požádal, aby se sešli lídři, resp. čelo kandidátky a nastínili si rozsah kontaktní kampaně v návaznosti na časové možnosti jednotlivých kandidátů.
LC přislíbil na příště zpracovat pravděpodobný kalendář za seba a za sněmovnu.

Závěrem zmínil připravované desatero pro kandidáty a dobrovolníky v souvislosti s Covidem.

3) Různé
Odměny pro manažery: V této souvislosti LH navrhl jako jednu z možností nastavení parametru předpokládaného zisku počtu mandátů a na to nastavit hodnocení např. tak, že za zisk dalšího mandátu by byla odměna 10 tis.Kč a za každého dalšího 20 tis.Kč. LC upozornil, že je ještě před definitivním schválením novela volebního zákona, která by mohla změnit zisky pro kraje, navrhl zatím posečkat a rovněž uvedl možnost odměn počítat ze zisku hlasů. Následně se přítomni shodli na odložení.

Stanovení hospodáře(ů) pro volební kampaň - LH navrhl, zda by se toho neujal JD s tím, že se v této problematice orientuje a nebylo by tak potřeba školení pro Piroplacení.
LC souhlasil s tím, že by proplácení řešili ve spolupráci LH a JD. Přítomni vyslovili s tímto postupem souhlas.

Rozmístění plachet v rámci Ostravy - přítomni se shodli na nevhodných místech dle návrhu firmy takto:
strana 5 - umístit někde na viditelnější místo
strana 22 - ponechat jen jeden u ul.Halasova
strana 26 - ponechat jen dvě u ul.Nádražní
LH požádá firmu o změnu umístění (Jih, Poruba)

Příští KVV se uskuteční v pátek 16.4. od 14.00 hod

tel. : 601573955
Uživatelský avatar
Lukas.Cernohorsky
Republikový výbor
Příspěvky: 1960
Registrován: 05 lis 2009, 21:54
Profese: Projektový manažer
Dal poděkování: 109 poděkování
Dostal poděkování: 1978 poděkování

Re: Zápisy KVV

Příspěvek od Lukas.Cernohorsky »

Zápis z jednání Krajského volebního výboru ze dne 16.4.2021, začátek 14.00 online

Návrh programu

1) Kontrola úkolů
2) Informace z centrály
3) Focení kandidátů
4) Outdoor
5) Různé

Přítomní
za Piráty: Jiří Demel (JD), Rostislav Řeha (RR), Lukáš Černohorský (LC),
za STAN: Ladislav Honusek (LH), Jiří Jureček (JJ), Petr Letocha (PL), Michael Rataj (MR),

Další použité zkratky:
CVŠ - centrální volební štáb
KL - Koaliční listy

1) Kontrola úkolů

Návrh na odměny pro volebního a online manažera - trvá
Focení kandidátů - zajištění fotografa - viz níže
Místa pro setkání s lídry - trvá

Informace z centrály

2.1 Ve sdílené složce Nikomu …. je grafický manuál v poslední verzi, stále ještě jen pro interní použití.

2.2 Ve sdílené složce Manuály jsou uloženy:
Covid desatero pro kampaň
Příručka kandidáta

2.4 Hlavni link kampaně “xxx”

2.3 Rozhodnuto o termínu zahájení kampaně - Zahřívací fáze - 18.5. - ráno noviny (návrh lokalit), odpoledne lídři v Praze.

3) Focení kandidátů
Focení kandidátů je domluveno v atelieru v Mošnově na následující termíny:
20.4 - od 8:00 do 10:00 a následně od 15:00
21.4 / 22.4 / 23.4 - od 9:00 celý den
26.4 / 27.4 / 28.4 / 29.4 - od 9:00 celý den

Cena za fotografie (5 ks pro každého kandidáta je 2.600 Kč + DPH včetně stylisty).
LH rozešle informace kandidátům včetně termínů, na které se mohou předem domluvit.
KVV schvaluje pro atelierové focení kandidáty na pozicích 3, 5, 6, 7, 8.

4) Outdoor

4.1 Ve složce Outdoor je nahrán soubor Situační mapky Bohumín se schválenými plochami pro umístění konstrukcí pro plachty v Bohumíně.

Usnesení
KVV po projednání schvaluje umístění reklamních konstrukcí v Bohumíně dle předloženého návrhu.
Hlasování: 6 - 0 - 0
Piráti: - LC, JD, RR - Pro
STAN: 3x - Pro

4.2 Ve složce Outdoor jsou nahrány soubory Nabídka RP STAN .pdf a .xls a 2021-09-nabidka-BB.pdf s nabídkami BB v okresech Nový Jičín, Frýdek Místek a Bruntál.
V rozpočtu máme ještě 50 tis. Kč za outdoor z centrály a 50 tis.Kč na BB. V součtu to v průměru cen za plochy je 13-14 ploch, které je potřeba dohodnout.

5) Různé

doplnit e-mailové adresy všech kandidátů pro rozesílání informací k volbám, akce pro lídr tour PL navrhl, aby si jednotliví kandidáti namluvili samostatně
PL dotaz na redakční radu , jestli už je konečná verze článků, odpovídal MR, že to má na svém webu po úpravách, vzájemně si to prověří

Příští KVV se uskuteční v pátek 23.4. od 14.00 hod

tel. : 601573955
Uživatelský avatar
Lukas.Cernohorsky
Republikový výbor
Příspěvky: 1960
Registrován: 05 lis 2009, 21:54
Profese: Projektový manažer
Dal poděkování: 109 poděkování
Dostal poděkování: 1978 poděkování

Re: Zápisy KVV

Příspěvek od Lukas.Cernohorsky »

Zápis z jednání Krajského volebního výboru ze dne 23.4.2021, začátek 14.00 online

Návrh programu

1) Kontrola úkolů
2) Informace z centrály
3) Outdoor
4) Různé

Přítomní
za Piráty: Jiří Demel (JD), Rostislav Řeha (RR), Lukáš Černohorský (LC),
za STAN: Ladislav Honusek (LH), Jiří Jureček (JJ), Petr Letocha (PL), Michael Rataj (MR),

Další použité zkratky:
CVŠ - centrální volební štáb
KL - Koaliční listy

1) Kontrola úkolů

Návrh na odměny pro volebního a online manažera - trvá
Focení kandidátů - zajištění fotografa - fotograf zajištěn, objednán, kandidáti jsou již na termínech dohodnuti; foto z centrálního focení - Lukáš??
Místa pro setkání s lídry - trvá
Výběr BB - viz níže
Doplnění e-mailových adres - splněno

2) Informace z centrály
Byly prezentovány informace ke geodatům, které má k dispozici centrála a mapa potenciálu koalice. V adresáři Outdoor na sdíleném disku je prezentace k venkovní reklamě řešící kdo či co by na jednotlivých prvcích mělo být umístěno

25.9. - krajský event s oběma lídry v Ostravě - místo, program bude úkolem krajského štábu. Z centrály by dojelo podium, auto s nanuky a oba lídři.
Zamluvena jedna lednice (mražák) asi 60 litrů a dvě přenosné po cca 10 litrech (po dohodě z OPiCe) pro krajské vozidlo a pěší hlídky.

Outdoor
Na minulé KVV byli členové vyzvání, aby se vyjádřili k nabídce BB viz soubory, které byly nahrány Nabídka RP STAN .pdf a .xls a 2021-09-nabidka-BB.pdf s nabídkami BB v okresech Nový Jičín, Frýdek Místek a Bruntál.
V rozpočtu máme ještě 50 tis. Kč za outdoor z centrály a 50 tis.Kč na BB. V součtu to v průměru cen za plochy je 13-14 ploch.

Usnesení
KVV po projednání schvaluje , aby LH předobjednal BB dle předložené nabídky v počtu cca 14 - 15 ks.

Hlasování: 6 - 0 - 0
Piráti: - JD, LC a RR - Pro
STAN: - 3x Pro

3) Různé

Po dohodě s JD a koordinátory dobrovolníků za Piráty řešili objednávku triček , objednáno bylo 130 triček s tím, že z centrály bude hrazeno pro náš kraj 76 ks (ks 80-95 korun); dále od koordinátorů vzešel požadavek na dámská trička, která centrála nebude řešit (jen unisex). KVV po projednání rozhodl, že se nákup dámských triček nebude realizovat.
LH informoval, že se zástupci Pirátů byla řešena i záležitost rozdávání novin 18.5., v této souvislosti diskutován dovoz novin a jejich distribuce jednotlivým “kamelotům”; a požádal o úpravu vjezdu do garáže, kde by měly být koaliční listy složeny. RR a JD přislíbili řešení.

LH informoval, že pravděpodobně budou problémy s financováním podzimního roznosu novin ze strany centrály, kdy na roznos byl ponížen finanční rozpočet; lze tedy očekávat nižší roznos; podle konečné informace pak bude potřeba redukovat i počet výtisků. Bylo vzato na vědomí, bude řešeno až po obdržení konkrétních informací.

LH dále informoval, že poptal půjčovny dodávek, vyhodnocení, pokud bude kompletní předloží na příští schůzi a zároveň požádal, zda někdo může oslovit nějakého známého, neboť současné nabídky se nezdají relevantní.

LH informoval o problémech s přípravou medailonků pro koaliční web neboť toto zadání šlo zbytečně po dvou směrech. Za STAN byly medailonky již odevzdány, bohužel za Piráty dosud nikdo neřešil. Na základě tohoto zjištění bylo dohodnuto s Janou Ožanovou, že si to vezme na starost a spolu s LH, který ji dodá podklady budou řešit. Pravděpodobně se však nestihne termín daný centrálou.

tel. : 601573955
Uživatelský avatar
Lukas.Cernohorsky
Republikový výbor
Příspěvky: 1960
Registrován: 05 lis 2009, 21:54
Profese: Projektový manažer
Dal poděkování: 109 poděkování
Dostal poděkování: 1978 poděkování

Re: Zápisy KVV

Příspěvek od Lukas.Cernohorsky »

Zápis z jednání Krajského volebního výboru Moravskoslezského kraje ze dne 7.5.2021, začátek 14.00

Návrh programu

1) Kontrola úkolů
2) Informace z centrály
3) Zahájení kampaně
4) Různé

Přítomní
za Piráty: Jiří Demel (JD), Lukáš Černohorský (LC),
za STAN: Ladislav Honusek (LH), Jiří Jureček (JJ), Petr Letocha (PL), Michael Rataj (MR),

Další použité zkratky:
CVŠ - centrální volební štáb
KL - Koaliční listy

1) Kontrola úkolů

Návrh na odměny pro volebního a online manažera - trvá
Místa pro setkání s lídry - trvá
Výběr BB - proveden, smlouvy k podpisu, LH ještě dořeší, kdo bude podepisovat smlouvy, které bude hradit centrála
CLV Breda Opava - zajištěno 4 ks, smlouva k podpisu po kontrole bude zasláno JD

2) Informace z centrály

 • smlouva se zmocněncem - RR odesláno s pokyny
 • LC uvedl, že se bude spolu s několika dalšími přefocovat

3) Zahájení kampaně

noviny by měly dorazit v úterý - garáž je domluvena
trička středa - pátek, po obdržení budou dodány do Opice dle rozdělení
kandidáti a dobrovolníci - LH přijede v úterý na schůzku do Opice - doladíme podrobnosti
LH požádal vložit do tabulky počty výtisků pro jednotlivá místa, aby je bylo možné připravit
LC informoval, že Piráti mají klíče od Opice a moho si tak výtisky sami odebrat
LH doplnil, že potřebné počty pro ostatní regiony je připraven v pondělí před akcí rozvézt

4) Různé

 • letáky na kampaň - pověřit mediální radu přípravou vzorů (2-3 provedení) - souhlas, LC zajistí vzorek z minulých senátorských voleb pro inspiraci
 • grafik na plachty - Piráti mají grafiky, budeme tedy řešit vlastními prostředky
 • OVK bude řešit LH spolu s JD v úterý, aby nebyly zbytečné rozbroje v případě shody

k 19. 5. VR a IB v Ostravě - na sdíleném disku je připraven program - Liberty, …. na závěr v Hošťálkovicích, JJ připraví raut, Ostatní bude dohodnuto podle počtu doprovodu příští pátek

tel. : 601573955
Uživatelský avatar
Lukas.Cernohorsky
Republikový výbor
Příspěvky: 1960
Registrován: 05 lis 2009, 21:54
Profese: Projektový manažer
Dal poděkování: 109 poděkování
Dostal poděkování: 1978 poděkování

Re: Zápisy KVV

Příspěvek od Lukas.Cernohorsky »

Zápis z jednání Krajského volebního výboru ze dne 14.5.2021, začátek 14.00 online

Návrh programu

1) Kontrola úkolů
2) Informace z centrály
3) Akce 18. a 19.5.
4) Různé

Přítomní
za Piráty: Jiří Demel (JD), Rostislav Řeha (RR), Lukáš Černohorský (LC),
za STAN: Ladislav Honusek (LH), Jiří Jureček (JJ), Petr Letocha (PL)

Další použité zkratky:
CVŠ - centrální volební štáb
KL - Koaliční listy

1) Kontrola úkolů

 • Návrh na odměny pro volebního a online manažera - trvá
 • Místa pro setkání s lídry - trvá

Informace z centrály

Akce 18. a 19.5.
k 18.5.

 • LH informoval, že je v rámci kraje je rozdávání novin připraveno, dobrovolníci i členové jsou vzájemně informování

 • rozdávání proběhne na 16-ti místech v rámci kraje

 • v pondělí ještě budou doplněny koaliční listy do karviné a Frýdku-Místku, kde požádali o větší množství než bylo původně plánováno

 • LC uvedl, že na sdílený disk připraví tabulku pro záznam o počtech dobrovolníků při kontaktní kampani - potřeba vyúčtování za kampaň

  k 19.5.
  Program

6:30 - Ivan Odjíždí vlakem z Prahy
7:08 - Vítek Odjíždí spolu s Ivanem vlakem z Kolína (od této chvíle budou spolu)
10:00 Příjezd do Ostravy
10:45-11:30 Jednání s odboráři v Liberty Ostrava
11:45-12:30 Setkání s vedením Liberty Ostrava
13:00-13:45 Setkání se Zlatou Holušovou, ředitelka Colours of Ostrava
14:00-14:30 Setkání se zastupitelským klubem Ostrava
14:45 - 15:00 oběd
15:15 - 15:45 Setkání s ředitelem Janáčkovy filharmonie Janem Žemlou
16:12 odjezd IB - Praha (Ostravan)
16:00 na radnici v Hošťálkovicích - dojede LČ
16:45 D1 - protihluková stěna
17:30- 18:30 VR - Setkání se starostou Hošťálkovic Jiří Jureček (STAN), problémy hluku a D1
19:07 VR - Odjezd vlakem do Kolín

4) Různé

 • kdo bude z kandidátů na BB? foto pouze to z Prahy nebo po souhlasu i z regionálních ateliérů

 • balonky na kampaň (za krajské finance) , přítomni souhlasili s pořízením cca 2.000 balonků, LH prověří cenu a nákup (ústředí/samostatně).

 • KVV schvaluje pořízení 2.OOO ks balónků
  Hlasování: 6 - 0 - 0
  Piráti: - LC, JD, RR - Pro
  STAN: 3x - Pro

 • LH informoval, že má rozjednáno zapůjčení malé dodávky - Renault Kangoo s tím, že je můžeme polepit. RR se dotazal jak to bude s pojištěním a kdo bude auto řídit - LH uvedl, že pojištěno bude v rámci pronájmu a řídit auto po dobu kampaně bude jen on.
  Hlasování: 6 - 0 - 0
  Piráti: - LC, JD, RR - Pro
  STAN: 3x - Pro

 • LH požádal o stanovisko k termínu vydání podzimních listů, přítomní se shodli, že nejvhodnějším termínem je polovina srpna. Do té doby budou využívání jarní koaliční listy.

 • LC informoval, že do složky vloží nabídku na reklamu v MHD, bude se řešit na příští schůzi.

 • Zahájení kampaně na úrovni kraje - bud se řešit na příští schůzi, je potřeba najít vhodný termín. PL navrhl poslední týden v červnu , LH upozornil , že v tento termín se koná republikový sněm STAN.

tel. : 601573955
Odpovědět

Zpět na „Moravskoslezský kraj“