Archiv: Zápisy ze schůzí MS Piráti Praha 11 2017 - 2020

Moderátoři: KoKS Praha, Pražští předsedající, PKS Praha, PMS Praha 11

Uživatelský avatar
Zuzana.Boehmova
Komunální zastupitel/ka
Příspěvky: 344
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 214 poděkování
Dostal poděkování: 307 poděkování

12. 11. 2018

Příspěvek od Zuzana.Boehmova »

Zápis ze schůze Piráti Praha 11
12. 11. 2018
Zúčastnění: ZU, ZB, JD, LK, JS, MK, MiM, MD, MaM, JK, TS

1. NÁVRH PROGRAMU – předsedá ZU
PRO 11, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0 – PROGRAM BYL SCHVÁLEN
Vytvořena kasička na porušování pravidel schůze.

2. NAŠE PRACOVNÍ SKUPINY
Budou sloužit jako pomoc pro zastupitele, aby se lépe zorientovali. Pracovní skupiny: podle komisí X podle předchozích skupin X podle resortních týmů MG. LK obnoví seznam původních skupin.

3. ZASTUPITELSTVO
JD měl schůzku s Jiravou – konzultovali stažení bodů 5 – 8, 10 a 11 – návrh na ustanovení nové rady. Draft KS, historie Pirátů, časový plán.
Postup na ZMČ bude zveřejněn předem. Budeme stahovat body, jelikož není koalice domluvena.
Je možné navrhnout odvolání současných radních, starosty.

USNESENÍ o hlasování ohledně ZMČ vystavíme na FB:
PRO 9, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0, (hlasovali členové MS) – BYLO PŘIJATO

USNESENÍ – Návrh bodu do programu: Kluby jsou oprávněny bezplatně používat místnost pro jednání klubu. Existuje tzv. Sklep, je tam kuchyňka a záchod, je tam i separátní vchod. Žádám radu, aby přijala opatření. Buď bod do programu, interpelace, nebo emailem. Zastupitelstvo žádá Radu, aby stanovila podmínky. Aby každý zastupitelský klub měl možnost. Aby rada připravila pro všechny zastupitelské kluby tuto možnost. – JD
PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 – (zastupitelé) BYLO PŘIJATO

USNESENÍ – Návrh bodu do programu: Aby se jednání zastupitelstva přesunula do prostorů vlastněných Jihoměstskou Majetkovou a.s. Piráti Prahy 11 řeknou na zastupitelstvu, že chtějí být na KC Zahrada. V prosinci není možné – jsou tam koncerty. Chceme to, aby to bylo v našem, z důvodu finančních. Zastupitelstvo MČ žádá Radu MČ, aby podnikla kroky vedoucí k zajištění konání jednání ZMČ v prostorech v majetku MČ Praha 11 a to pro celý kalendářní rok 2019. – MK
PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 – (zastupitelé) BYLO PŘIJATO

USNESENÍ – Návrh na stažení bodů 5, 6, 7, 8, 10, 11 z programu: Možnost dohromady, nebo bod po bodu. Žádost o stažení bodů do programu v bodě jedna i písemně. – MD
PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 – (zastupitelé) BYLO PŘIJATO

DISKUZE: Odvolání členů rady. Různé přístupy a řešení. Odloženo na prosinec.

Technická: Volné hlasování – nebývají závazné k programu
Závazné hlasování – k bodům programu, procesuální věci ohledně fungování MČ.

Připravit zprávu o naší aktivitě na ZMČ a vydat ji ideálně v úterý dopoledne.

4. GESCE A RADNÍ
Školství je problematické pro Memorandum, bojí se našeho jednání. Které gesce jsou pro nás nejdůležitější a koho chceme v radě. Primární jsou pro nás GESCE z tabulky: životní prostředí, územní rozvoj, technologie a IT, finance, školství

RADNÍ – závazní kandidáti (hlasujeme po jednom):
Dohnal – starosta, IT, technologie, finance
USNESENÍ: Deklarujeme, že máme tohoto nominanta, kterého budeme prosazovat a neustoupíme z něj.
PRO: 8, ZDRŽELO SE: 1, PROTI: 0 – (členové MS) BYLO PŘIJATO

Ujhelyiová – školství
USNESENÍ: Deklarujeme, že máme tohoto nominanta, kterého budeme prosazovat a neustoupíme z něj.
PRO: 8, ZDRŽELO SE: 1, PROTI: 0 - (členové MS) BYLO PŘIJATO

Duška – životní prostředí, městský mobiliář a veřejný prostor
USNESENÍ: Deklarujeme, že máme tohoto nominanta, kterého budeme prosazovat a neustoupíme z něj.
PRO: 6, ZDRŽELO SE: 3, PROTI: 0 - (členové MS) BYLO PŘIJATO

4. RADNÍ – hlasuje se přijatelnost na radního s určitou gescí
Kovařík – kultura, sport, sousedské vztahy, participativní rozpočet, komunitní život
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 2 - (členové MS) BYLO PŘIJATO

Kocourek – územní rozvoj a doprava
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 2 - (členové MS) BYLO PŘIJATO

Mejsnar – územní rozvoj, doprava
PRO: 2, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 6 - (členové MS) NEBYLO PŘIJATO

Mejsnar – sociální a zdravotní oblast
PRO: 8, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 0 - (členové MS) BYLO PŘIJATO

5. VYJEDNÁVÁNÍ KOALICE
Shrnutí vyjednávání v minulém týdnu. Z interní schůzky s HPP, z jejich interního zápisu vyplývá, že chtějí sepsat smlouvu o společném postupu. Dnes poslali okomentovanou koaliční smlouvu. Materiál ohledně developmentu. Diskuze nad pracovními skupinami (2-3 setkání před koaliční smlouvou). Zeptat se Memoranda, s čím konkrétním mají problém.

6. KŘIVÁČEK
Zvolený do ODS. Neověřené informace od MK. Křiváček chce údajně těžit z majetku JM.

7. Správcovství FB
MiM, LK, ZB


Vybráno 114 korun.

Zápis provedl: ZB
Uživatelský avatar
Zuzana.Boehmova
Komunální zastupitel/ka
Příspěvky: 344
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 214 poděkování
Dostal poděkování: 307 poděkování

19. 11. 2018

Příspěvek od Zuzana.Boehmova »

Zápis ze schůze Piráti Praha 11
19. 11. 2018
Účast: ZU, ZB, MD, MaM, JK, JS, JD, LK, MP, FM

1. DISKUZE K PROGRAMU – předsedá ZU
Technikálie k programu - ucelený program vždy do 15:00, každý bod asi 15 min, program přečten.
SCHVÁLENÍ PROGRAMU
PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 - PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY SPOLUPRÁCE
HM.: Schůzky by měly být veřejné a měl by z nich být zápis, pracovní skupiny veřejné – tedy měli by být na webu a v kalendáři, report na padu a na tajné fb skupině, Vlastní vlákna pracovních skupin na padu a po nějaké době sumarizace – veřejně.
DISKUZE:
Na pracovní skupiny možno přizvat veřejnost – garanti.
Mediální výstupy - mediální tým: schůze X skupiny X veřejná schůze X skupina (garanti dodají podklady), zveřejňují věci na fóru
ZMČ – pracovní skupiny (garanti) si rozeberou body a zpracují je nejpozději do 2 dnů před ZMČ.

USNESENÍ: O věcech chodu MS Prahy 11 hlasují členové, zastupitelé a aktivní příznivci. O věcech jak hlasovat na zastupitelstvu MS, rozhoduje zastupitelský klub Pirátů Prahy 11.
PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 – (členové MS) BYLO PŘIJATO

3. ROZBOR A POUČENÍ Z TVORBY NOVIN, TVORBY KANDIDÁTKY, PROGRAMU A POVOLEBNÍ STRATEGII
DISKUZE: Samostatné noviny na jaře, které budou k EU volbám. Měl by být stanoven garant – brainstorming k novinám a bude vypracovávat koncept novin. Diskuze nad posledními novinami.

4. PRACOVNÍ SKUPINY
DISKUZE: Garant odpovídá za pracovní skupinu, součástí pracovní skupiny může být kdokoliv, kdo má zájem. Možnost přibírat lidi i mimo Piráty, nezávislé odborníky, jak na konzultaci, tak dlouhodobě. Platformu pro fungování zvol skupina sama (drive, fb, sdílený disk,…).

USNESENÍ: Garanti by měli být stanovení do příštího týdne 26. 11. 2018. Garanti spolu se v rámci skupiny domluví na formě prezentování výstupů skupiny.
PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 – BYLO PŘIJATO

5. KLUBOVNA PRO KLUBY
ZÁVĚR: Martin oficiálně požádá o klub pro kluby.

6. VEŘEJNÁ SCHŮZE – MÍSTO
DISKUZE: Různé návrhy. Bude vyvěšena anketa, ve které rozhodneme.

7. POVOLEBNÍ VYJEDNÁVÁNÍ
DISKUZE: JD a OP: Problém máme s ODSkou. Není pro ně průchozí jakákoliv koalice s HPP11 + Piráti + ANO. Maximálně 4 koalice bez ODS a HPP, ale ani tomu nejsou nakloněni. Další schůzky s ANO probjehnou na úrovni předsedů Prahy a Prahy 11. Pokus zapojit i poslance Michálka, který se s OP snažil jednat.
Víme, že se konalo setkání Štylera a Soukupové, budou mít i další schůzku, podrobné informace nemáme.
HPP chce deklaraci 22. Návrh na dotaz 511.

USNESENÍ: V tuto chvíli nechceme veřejně deklarovat společný postup HPP11 a Piráti.
PRO 9 PROTI 0 ZDRŽELI SE 2 – BYLO PŘIJATO

JK: Návrh na změnu postupu vyjednávání – odstranit ODS, 4 koalice: 3HPP+3Pirati+3ANOaTOP.

USNESENÍ: Pokud do 25. 11. včetně nebude zaznamenán reálný zájem odtržení jednoho subjektu od Memoranda, začínáme vyjednávat 4koalici bez ODS.
PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELI SE 1 – BYLO PŘIJATO

Pro Memorandum - chceme: možnost jmenného hlasování, obecný princip pro development, materiály předem před ZMČ, umožnit opozici přístup na jednání Rady a do orgánů Rady.

8. USTAVENÍ KOALIČNÍ SMLOUVY
JD upravil oba dva návrhy KS a nahraje je na úložiště.

Ke dnešnímu dni vybráno 267 KČ.
Zápis provedl: ZB Kontrola: ZU
Uživatelský avatar
Zuzana.Boehmova
Komunální zastupitel/ka
Příspěvky: 344
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 214 poděkování
Dostal poděkování: 307 poděkování

19. 11. 2018

Příspěvek od Zuzana.Boehmova »

Zápis ze schůze Piráti Praha 11
19. 11. 2018
Účast: ZU, ZB, MD, MaM, JK, JS, JD, LK, MP, FM

1. DISKUZE K PROGRAMU – předsedá ZU
Technikálie k programu - ucelený program vždy do 15:00, každý bod asi 15 min, program přečten.
SCHVÁLENÍ PROGRAMU
PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 - PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY SPOLUPRÁCE
HM.: Schůzky by měly být veřejné a měl by z nich být zápis, pracovní skupiny veřejné – tedy měli by být na webu a v kalendáři, report na padu a na tajné fb skupině, Vlastní vlákna pracovních skupin na padu a po nějaké době sumarizace – veřejně.
DISKUZE:
Na pracovní skupiny možno přizvat veřejnost – garanti.
Mediální výstupy - mediální tým: schůze X skupiny X veřejná schůze X skupina (garanti dodají podklady), zveřejňují věci na fóru
ZMČ – pracovní skupiny (garanti) si rozeberou body a zpracují je nejpozději do 2 dnů před ZMČ.

USNESENÍ: O věcech chodu MS Prahy 11 hlasují členové, zastupitelé a aktivní příznivci. O věcech jak hlasovat na zastupitelstvu MS, rozhoduje zastupitelský klub Pirátů Prahy 11.
PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 – (členové MS) BYLO PŘIJATO

3. ROZBOR A POUČENÍ Z TVORBY NOVIN, TVORBY KANDIDÁTKY, PROGRAMU A POVOLEBNÍ STRATEGII
DISKUZE: Samostatné noviny na jaře, které budou k EU volbám. Měl by být stanoven garant – brainstorming k novinám a bude vypracovávat koncept novin. Diskuze nad posledními novinami.

4. PRACOVNÍ SKUPINY
DISKUZE: Garant odpovídá za pracovní skupinu, součástí pracovní skupiny může být kdokoliv, kdo má zájem. Možnost přibírat lidi i mimo Piráty, nezávislé odborníky, jak na konzultaci, tak dlouhodobě. Platformu pro fungování zvol skupina sama (drive, fb, sdílený disk,…).

USNESENÍ: Garanti by měli být stanovení do příštího týdne 26. 11. 2018. Garanti spolu se v rámci skupiny domluví na formě prezentování výstupů skupiny.
PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 – BYLO PŘIJATO

5. KLUBOVNA PRO KLUBY
ZÁVĚR: Martin oficiálně požádá o klub pro kluby.

6. VEŘEJNÁ SCHŮZE – MÍSTO
DISKUZE: Různé návrhy. Bude vyvěšena anketa, ve které rozhodneme.

7. POVOLEBNÍ VYJEDNÁVÁNÍ
DISKUZE: JD a OP: Problém máme s ODSkou. Není pro ně průchozí jakákoliv koalice s HPP11 + Piráti + ANO. Maximálně 4 koalice bez ODS a HPP, ale ani tomu nejsou nakloněni. Další schůzky s ANO probjehnou na úrovni předsedů Prahy a Prahy 11. Pokus zapojit i poslance Michálka, který se s OP snažil jednat.
Víme, že se konalo setkání Štylera a Soukupové, budou mít i další schůzku, podrobné informace nemáme.
HPP chce deklaraci 22. Návrh na dotaz 511.

USNESENÍ: V tuto chvíli nechceme veřejně deklarovat společný postup HPP11 a Piráti.
PRO 9 PROTI 0 ZDRŽELI SE 2 – BYLO PŘIJATO

JK: Návrh na změnu postupu vyjednávání – odstranit ODS, 4 koalice: 3HPP+3Pirati+3ANOaTOP.

USNESENÍ: Pokud do 25. 11. včetně nebude zaznamenán reálný zájem odtržení jednoho subjektu od Memoranda, začínáme vyjednávat 4koalici bez ODS.
PRO 10 PROTI 0 ZDRŽELI SE 1 – BYLO PŘIJATO

Pro Memorandum - chceme: možnost jmenného hlasování, obecný princip pro development, materiály předem před ZMČ, umožnit opozici přístup na jednání Rady a do orgánů Rady.

8. USTAVENÍ KOALIČNÍ SMLOUVY
JD upravil oba dva návrhy KS a nahraje je na úložiště.

Ke dnešnímu dni vybráno 267 KČ.
Zápis provedl: ZB Kontrola: ZU
Uživatelský avatar
Zuzana.Boehmova
Komunální zastupitel/ka
Příspěvky: 344
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 214 poděkování
Dostal poděkování: 307 poděkování

28. 11. 2018

Příspěvek od Zuzana.Boehmova »

Zápis ze schůze Piráti Praha 11
28. 11. 2018
Místo: Pražanka
Účast: ZU, MaM, MD, JD, MiM, JK, ZB, LK

1. NÁVRH PROGRAMU – předsedá ZU
PRO 8, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0 – PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA
informace o výstupech (rozdělení gescí) - stav v podatelně. Aktuálně gesce: JD – vyjednávání; MD – komunikace se zájemci, vyjednávání; MiM – komunikace s médii; ZU – vnitřní chod, disciplína

3. NOCLEŽENKY
Stanoven termín odevzdání Armádě spásy 28. 11. (příspěvky za porušování pravidel schůze + dary)

4. ÚČAST NA AKCÍCH
Nahlašovat akce, kterých se účastníme – do Google kalendáře. Výstupy na FB – mediální tým. Sdílet mezi sebou výstupy z akcí – případně zveřejňovat. Resumé z besedy vnitrobloku: špatná komunikace s občany.

5. PRACOVNÍ SKUPINKY
Stav, komunikační kanály, první pracovní schůzky
Otevřít tabulku kontaktů, termíny schůzek, fungování skupin, komise, zpracování materiálů na ZMČ(MD).

6. PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ VEŘEJNÁ SCHŮZE
Chceme něco více kulturního, méně politického. Návrh na malování světlem. – garant MK
Akce v PiCe pro děti – Plavení světla na sv. Lucii 12. 11. 2018

7. PŘÍPRAVA NA ZMČ (OBECNĚ)
Materiály zatím nejsou zcela kompletní.
DISKUZE:
Úložiště: FTP X Google
Bod 16 odměny: současný stav, zastupitelská odměna je daná + předseda/člen komise/výboru.Adam Zábranský chtěl, aby to bylo sčítání do maxima 3 funkcí, aby mohli zastupitelé pracovat pro radnici. – přesunuto
Návrh bodu do programu od občana - odpadková stání stává a velkoobjemový odpad. Úkol pro komisi. – MD
Škola Michael přijde na ZMČ – JD pošle odkaz s informacemi.

8. INFO Z RADY (Studie Opatov – Na Jelenách a Kulturní dům Kotelna)
Magistrát chtěl jen územní studii (ne regulační plán) – v současnosti připomínkování a představení projektu.
Architektonická studie Kotelna, odkoupení Galaxie.

9. Ing. JIRAVA
Schváleno usnesení z 31. 10. 2018 – nepodporujeme ho v Radě.

10. VYJEDNÁVÁNÍ – SOUČASNÝ STAV
HPP: Jednají se Šorfovou jako s individuem. Dále jednají se STAN (Janečková, Soukupová). Navrhují spojení zastupitelských klubů, či vzájemné navštívení. Návrhy na komise a výbory (výbor pro školství).
Memorandum: Opravená doplněná koaliční smlouva. Lepš má zájem o školství. Diskutovány smlouvy s developery na Praze 7. Přišly jejich návrhy na rozložení sil v Radě.

DISKUZE: Smlouvy s investory – platby za metry čtvereční, právní formulace dokumentu. Spojení zastupitelských klubů s HPP. Veřejně budeme vyhazovat na FB, jak budeme hlasovat. Počet výborů a komisí. Manipulace skrze školství (JL vyjádřil zájem, který doteď nezmínil). Vašíček poslal email. Je domluvena schůzka s ANO na úrovni předsedů Prahy + Prahy 11. OP vznesl požadavek na místo starosty. ODS navrhuje do rady ty, kteří nejsou trestně stíhaní. Zrevidovat ks od Memoranda. JK se zmínil, že by také měl o post starosty zájem. Stále chceme držet 4/3+S.

USNESENÍ: Piráti odmítají koalici postavenou na přeběhlících. Přeběhlíkem jsou myšleni jednotlivci z různých politických stran.
PRO 9 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 – (všichni přítomní) BYLO PŘIJATO

Opakovat body navrhované na minulém ZMČ. MiM: Chceme 4+2+2+1 a zároveň náš starosta, Zuzka školství, Martin mobiliář a kytky. JK: Nechceme být jen hadr, ODSka je pro mě průchozí pouze s jedním radním. LK: Nebude hlasovat pro smlouvu, ale pokud bude odhlasována, podepíše.
Do pondělí sepsat připomínky k opravené koaliční smlouvě.

Zápis provedl: LK, ZB Zápis ověřil: ZU
Uživatelský avatar
Zuzana.Boehmova
Komunální zastupitel/ka
Příspěvky: 344
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 214 poděkování
Dostal poděkování: 307 poděkování

3. 12. 2018

Příspěvek od Zuzana.Boehmova »

Zápis ze schůze Piráti Praha 11 + zastupitelský klub
3. 12. 2018
Místo: U rychlé želvy
Účast: MK, MD, MiM, ZB, JK, MaM, LK, MP, JM, JD, MP, ZU, JS

1. NÁVRH PROGRAMU – předsedá JD
PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 – PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. HLASOVÁNÍ PŘEDSEDNICTVA MS PRAHA 11
Předsednictvo nebylo schváleno, špatně vypsána volba na fóru, volbu na fóru je nutné opakovat.

USNESENÍ: Vyhlásíme novou volbu předsednictva MS na fóru.
PRO 12 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 – (všichni přítomní) BYLO PŘIJATO

2. PŘÍPRAVA NA ZMČ + GRÉMIUM
MD - grémium: Jediný, kdo aktivně něco řešil, byl Mlejnský. Ostatní zástupci se více méně shodli.
Celkem 16 bodů. Bod 12 – platby občanům. Bod 14 – převod peněz do rezervy. Bod 15 – nové dotace využívané současnou radou pouze v období 2018. Bod 16 – maximálně souběh 3 funkcí. Bod 17 – přísedící u soudu.
Rada vyhověla požadavku na prostor pro zastupitelský klub, není však ve vyhovující čas.
Převod do rezerv je následně možné převádět na jiné účely? Posouvá se jen využití v čase, nikoliv využití cíle.
Materiály na ZMČ nebyly kompletní 7 dní předem.
10. 1. 2019 – Seminář o rozpočtu 17. 1. 2019 – ZMČ
V programu jsou procesní věci nutné pro fungování MČ, proto jej podpoříme.
Hlasování na ZMČ: 1. - 3. PRO; 4. - 11. STAHUJEME; 12. - 14. PRO; 15. – V ŘEŠENÍ; 16. PRO; 17. PRAVDĚPODOBNĚ PRO (ještě chybí detaily); 18. POVINNÉ; 19. - 20. – V ŘEŠENÍ

NAVRHOVANÉ BODY DO PROGRAMU:
- Odvolání radních Štefek, Frey a Lukeš – nejsou v současné době zastupitelé
- Příspěvek od občana – Železné neděle jednou za rok, velkoobjemové kontejnery, sběrný dvůr, dotace na uzamčená stání – v řešení MD

3. OBSAZENÍ MÍSTA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA JMM KANDIDÁTEM PIRÁTŮ (vyhlášení výběrového řízení)
Můžeme požádat Radu, pravděpodobně nám vyhoví. Návrh odložen.

USNESENÍ: Garantem pro otevřená výběrová řízení na místa v městských firmách za Piráty bude M. Minařík.
PRO 11 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 – (všichni přítomní) BYLO PŘIJATO


4. ROZBOR VZNIKU POVOLEBNÍ STRATEGIE (JAN MEJSNAR) - přesunuto

5. TECHNIKÁLIE (ULOŽIŠTĚ A FORMA EMAILOVÝCH PODPISŮ)
Nastavení emailů, emailové podpisy – obrázek Pirátů. Bezpečnostní certifikát MČ, úložiště – přesunuto

6. PŘEDVÁNOČNÍ VEŘEJNÁ SCHŮZE
17. 12. 2018 – Mediální tým - dvě části: 1. občanské setkání ve veřejném prostoru – světelná show, 2. část by proběhla v interiéru – Chodovská tvrz

7. CVIČNÉ HLASOVÁNÍ O KOALICI
Procesně můžeme udělat cvičné hlasování, které není jako usnesení, nemusí být v zápise. – Diskuze


8. VYJEDNÁVÁNÍ
MD a JŠ: Piráti stále jednají na obě strany, zjišťují situaci a snaží se o třetího. HPPse sejde se STAN a pravděpodobně i s JL, nabízejí 4+3+2.
JD – schůzka „předsedů“ Prahy a Prahy 11: ANO trojkoalici s HPP nechce. Průchozí je pro ně Piráti+Memoradum případně budou hledat jinou cestu bez HPP:

DISKUZE: Dle zákulisních informací jsou veškerá vyjednávání (Šorfová, STAN) s HPP jen „špehování“. Upravená KS od Memorada je přijata negativně. Ing. JIrava je problematický pro obě strany, ANO trvá na tom, aby byl v Radě.
KOLEČKO: ODS je problematická, preferujeme jednoho radního. Budeme jednat s Memorandem, ale nastavíme tvrdé podmínky. Z HPP chceme konstruktivní opozici.

USNESENÍ: Usnesli jsme se, že ukončujeme jednání o trojkoalici s HPP a budeme pokračovat ve vyjednávání čtyřkoalice v rámci výzvy „Memoranda“ (TOP, ANO, ODS) s podmínkami 4 + starosta (ústupová varianta 3 + starosta) pro Piráty, za podmínky gesce školství pro Piráty. V případě neakceptování těchto podmínek, Piráti deklarují připravenost odchodu do opozice.
PRO 11 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 – (všichni přítomní) BYLO PŘIJATO

Vybráno 276 Kč

Zápis provedl: ZB
Uživatelský avatar
Zuzana.Boehmova
Komunální zastupitel/ka
Příspěvky: 344
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 214 poděkování
Dostal poděkování: 307 poděkování

10. 12. 2018

Příspěvek od Zuzana.Boehmova »

Zápis ze schůze Piráti Praha 11
10. 12. 2018
Místo: U rychlé želvy
Účast: MK, MD, MiM, ZB, JK, MaM, JM, JD, ZU
Později příchozí: JS

1. NÁVRH PROGRAMU – předsedá JD
PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELI SE 1 – PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. VEŘEJNÁ SCHŮZE 10. 12. 2018
malba světlem od 18:00, od 19:00 v Chodovské Tvrzi

3. ROZBOR VZNIKU POVOLEBNÍ STRATEGIE
JM: Analýza povolební strategie. Technické chyby. Příliš priorit. Pro příště se musíme lépe organizovat.

4. SŠ MICHAEL
Požádáno o kompletní materiály – ZB.

5. STUDIE OPATOV NA JELENÁCH
ZB předání informací z IPRu. Diskuze.

6. ZHODNOCENÍ ZMČ
Disciplína na ZMČ.
DISKUZE: Sladit hlasování, abychom byli jednotní. Důležité je najít argumenty, proč a jak hlasujeme.

7. STAV VYJEDNÁVÁNÍ
První k jednání školství. Vytvoření koncepce/představy.
Starosta a školství jsou pro nás nepodkročitelné. Sedeke chce být radní pro územní rozvoj.Kontrolní výbor pro HPP. Zveřejnění dosavadních vyjednávání v lobokontaktech.

USNESENÍ: Vložit upravenou formu vyjednávání s HPP do lobokantaktů.
PRO 4 PROTI 1 ZDRŽEL SE 4 – (všichni přítomní) NEBYLO PŘIJATO

NÁVRH USNESENÍ:Zveřejnit upravenou formu všech vyjednávání do 30. 11. 2018. do lobokantaktů.
PRO 8 PROTI 1 ZDRŽEL SE 0 – (všichni přítomní) BYLO PŘIJATO

8. JINÉ
„zastupitel v kurzu“; připomínky ke koaliční smlouvě; výběrová řízení městských firem

Vybráno: 211 Kč
Zápis provedl: ZB
Uživatelský avatar
Zuzana.Boehmova
Komunální zastupitel/ka
Příspěvky: 344
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 214 poděkování
Dostal poděkování: 307 poděkování

7. 1. 2019

Příspěvek od Zuzana.Boehmova »

Zápis ze schůze Piráti Praha 11
7. 1. 2019
Místo: Plzeňka u Pommerů
Účast: ZU, MD, LK, JK, JD, ZB
Později příchozí: MaM

1. NÁVRH PROGRAMU – předsedá JD
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 – PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ
Předsednictvo včera přijalo ZB, dnes JS a LP. Piratizaci má na starost MD.

3. ROZPOČET MČ
10. 1. 2019 – seminář k rozpočtu MČ

4. PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ DO EU
představení Matej Šandor, Ladislav Koubek

5. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ V TÁBOŘE
Volba kandidátů do EU a změny stanov

6. VYJEDNÁVÁNÍ KOALICE (PRIORITY, INFO Z PRACOVNÍ SKUPINY ŠKOLSTVÍ)
Report z pracovní skupiny školství (komiseXvýbor, MAPXkoncepce).
Memorandum chce pořadí našich priorit.
DISKUZE: rozložení sil v radě, další postup, školství považujeme za vyřešené, požádat o jména a gesce v koalici.

1/2019 HLASOVÁNÍ: MS souhlasí s:
I. obsah emailu pro memorandum s pořadím priorit.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 – (členové MS) BYLO PŘIJATO6. TECHNIKÁLIE (ULOŽIŠTĚ, SDÍLENÝ INTERNET, NOVÁ FB SKUPINA, MAILOVÉ PODPISY, ZÁPISY NA FÓRUM) - AŽ PŘIJDE HONZA S.
Garant pro zastupitele v kurzu (MaM) pošle odkaz na online kurz Zastupitel v kurzu.


Vybráno: 85 Kč
Zápis provedl: ZB
Uživatelský avatar
Zuzana.Boehmova
Komunální zastupitel/ka
Příspěvky: 344
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 214 poděkování
Dostal poděkování: 307 poděkování

14. 1. 2019

Příspěvek od Zuzana.Boehmova »

Zápis ze schůze Piráti Praha 11
14. 1. 2019
Místo: Plzeňka u Pommerů
Účast: ZU, MD, JM, JK, MaM, MiM, JD, ZB, Jarmil H.
Později příchozí: LK

1. NÁVRH PROGRAMU – předsedá JD
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 – PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. HOST
příznivec Jarmil, dobrovolničí na Magistrátu, na Praze 4, trvalé mimo prahu, na JM žije 4 roky

3. ZMČ (navržené body od HPP)
body do programu od HPP - diskuze

MALÁ - prodej pozemků - hlasují přítomní členové
PRO: 1, PROTI: 3, ZDRŽELO SE: 4 - NESCHVÁLENO

ZDEŇKOVÁ - stromy na Blankytu- hlasují přítomní členové
PRO: 5, PROTI: 2, ZDRŽELO SE: 0 - SCHVÁLENO

KOS 1 - Výstavní- hlasují přítomní členové
PRO: 0, PROTI: 5, ZDRŽELO SE: 3 - NESCHVÁLENO

KOS2 – Komise vyřeší Martin D.

3. ROZPOČET
DISKUZE: Školství by mělo mít o 12 mil. Více – zvládli najít 10,3 mil. Přidat body: dotační program MČ pro podporu vzdělávání, digitalizace školství
Naše změny v rozpočtu – OK
Sandra - rekonstrukce, výběr firmy
Materiály - Sandra, Opatov a Starochodovská - MD, JD

JM - opustil schůzi

Byty - DISKUZE
PRODEJ BYTŮ - hlasují členové
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1 - SCHVÁLENO

Další body budou vybarveny v tabulce, byly prodiskutovány. Některé doplňující informace od p. Davidové.

4. POŽADAVKY NAŠÍ MČ vůči PVK
odsunuto

5. TECHNIKÁLIE (uložiště, sdílený internet, nová FB skupina, mailové podpisy, fórum)
odsunuto

6. BANKOVNÍ ÚČET A JEHO SPRÁVA
odsunuto

7. VYJEDNÁVÁNÍ
Aktuální zprávy: Návrh od Memoranda - jednotlivé jména radních, starosta pro Piráty, 3 + 2 + 2 + 2. Nemožnost přehlasování. Jirava v radě. ODS 2 radní.

Nepřekročitelná většinová 7, nebo minimálně 1 z každé strany. Co když budou chybět oba z ODS - nebudou hlasovat? Dobře vyřešit PR. Jiravu stále nechceme.

2/2019 USNESENÍ: MS Praha 11 podporuje navrhovaný postup vůči Memorandu:
I. Trváme na splnění 3 ze 4 podmínek. Ing Jirava pro nás není problematický za podmínky 4+S,
II. podporujeme postup vyjednávacího týmu.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1 - SCHVÁLENO

Vybráno: 170 Kč
Zápis provedl: ZB
Uživatelský avatar
Zuzana.Boehmova
Komunální zastupitel/ka
Příspěvky: 344
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 214 poděkování
Dostal poděkování: 307 poděkování

21. 1. 2019

Příspěvek od Zuzana.Boehmova »

Zápis ze schůze Piráti Praha 11
21. 1. 2019
Místo: Plzeňka u Pommerů
Účast: ZU, MD, JM, JK, MaM, MiM, JD, ZB, MP, MK, LK, LP, FM
Hosté: K. Kubeška, T. Kučera, M. Šantor, J. Beránek, J. Hora

1. HOSTÉ
Areál ledový sport Ke Kateřinkám - K. Kubeška, T. Kučera
Zapsáno v evidenci lobbistických kontaktů.

2. NÁVRH PROGRAMU – předsedá ZU
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 – (všichni přítomní)PROGRAM BYL SCHVÁLEN

3. J. BERÁNEK
stav vyjednávání, podpora od PKS, pokud budou vyjednány férové podmínky, podle povolební strategie
DISKUZE: posvěcení předsednictvem nebo fórem, prezentace v PiCe na téma Praha 11, náročnost hledání cesty, stávající PKS nebylo od nikoho z venku informováno o situaci na Praze 11

4. CO JSME VYJEDNALI
MD: Aktuální informace z vyjednávání s TOP&STAN, ODS, ANO – Vše podle platné povolební strategie. Podmínky byly 4 - splněny 2 (starosta, školství, 4 radní, bez Jiravy). Budeme si muset Jiravu mediálně obhájit, ale není to důvod, proč by měla padnout koalice.

DISKUZE: gesce, městské firmy, co nejpodrobnější ks, centralizace zakázek (úspora)

HOST: Co nejdetailněji vyjednat koaliční smlouvy, ideálně programové prohlášení jako součást. Téma úvodník v místním periodiku, výběrová řízení - otevřené na členy představenstva firem. Členy komisí nepsat, ale počty a předsedy. Komise mají na Praze 4 otevřené. Výběrka na dozorčí rady jen za Piráty. Do 6 měsíců nezačneš plnit své povinnosti, pokud neplníš, odvoláme tě (na představenstva, DR, komise,…).

3/2019 USNESENÍ: MS souhlasí s vyjednanými podmínkami a:
I. ukládá vyjednávacímu týmu dokončit vyjednávání a předložit koaliční smlouvu ke schválení,
II. akceptuje podmínky 3 radní a starostu pro Piráty, školství pro Piráty, rozložení rady 3 (Piráti) + 2 (ANO) + 2 (TOP&STAN) + 2 (ODS, 1 neuvolněný radní) a Ing. Petra Jiravu jako radního pro sociální a zdravotní oblast.
PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 3 – (členové MS) BYLO PŘIJATO
Nutnost skupinek a vyjednání programového prohlášení, je důležité mít připomínky k programu a zásady, které chceme, je nutno už teď zpracovat do příštího pondělí.

5. P. NAZARSKÝ a H. HORA
P.N.: Den před radou mají poradu, aby mohli prodiskutovat a nezdržovat. První, co jsme dělali byl klíč - počty v radě. Programové prohlášení dodělávali až postupně - problematické. I dohody ústní, alespoň potvrzovat mailem. Programové prohlášení do 100 dnů hájení. Programové priority v koaliční smlouvě a programové prohlášení do 3 měsíců. Možnost navolit nekompletní komise/výbory a postupně dovolit. Anonymní náměty od zaměstnanců MČ/úředníků.

H.H.: Nechlastejte na schůzích. Chodíte na KS. Pracovat systematicky, nemohou to dělat starosta a radní. Hlavně medializujte to, co zvládnete prosadit. Opozice je opozice. Kompetence v MS, sponzorování odkazů. Žádejte od úředníků jejich stanoviska. Pokuste se zapojit do otevrenamesta.cz. Technická: upravuje, doplňuje, zkracuje diskuzi. Životnost politika je omezená. Zprávy o tom, co děláte, a jejich následné zveřejnění.

Kasa: 370 Kč
Zápis provedl: ZB
Uživatelský avatar
Zuzana.Boehmova
Komunální zastupitel/ka
Příspěvky: 344
Registrován: 12 čer 2018, 16:17
Profese: středoškolský pedagog
Dal poděkování: 214 poděkování
Dostal poděkování: 307 poděkování

29. 1. 2019

Příspěvek od Zuzana.Boehmova »

Zápis ze schůze Piráti Praha 11
29. 1. 2019
Místo: Plzeňka u Pommerů
Účast: ZU, ZB, MD, JS, JK, MP, LP, JD, MaM
Později příchozí: LK
Online: MiM

1. NÁVRH PROGRAMU – předsedá ZU
PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 – (všichni přítomní)PROGRAM BYL SCHVÁLEN

2. PROHIBICE:
Úvod - diskuze
4/2019 USNESENÍ: Všichni členové MS akceptují:
I. že při schůzích MS a zastupitelského klubu nebudou pít alkoholické nápoje do bodu RŮZNÉ.
PRO: 8, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 0 – (všichni přítomní) BYLO PŘIJATO

3. KOMISE A VÝBORY
Úvod MD komentuje poslední vyjednávání.
DISKUZE: Komise, počty v komisích, personální obsazení, pravidla pro rozdělování, komise seniorů

5/2019 USNESENÍ: Členové MS podporují:
I. zachování komise Seniorů.
PRO: 3, PROTI: 5, ZDRŽELO SE: 2 – (členové MS) NEBYLO PŘIJATO

Mediální komise – politická, redakční rada „apolitická“ rovnoměrné zastoupení politických stran (7 členů nezastupitelů). Problematický je uvolněný p. Holan. Zvážit vznik PR oddělení na radnici.
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí: p. Šorfová X JK

5. GARANT KOALIČNÍ SMLOUVY
Textovou část koaliční smlouvy si vezme na starost JD, kontrola Hřib a Michálek.

6. PROGRAMOVÉ PRIORITY
Sejít se s Memorandem v rámci pracovních skupin a vytvořit priority. Vlastní návrhy přibližně do pátku.

7. KOALIČNÍ SMLOUVA
Diskuze o podobě první části, systém hlasování, pojistky.

8. STAROCHODOVSKÁ
Diskuze: Při minulém ZMČ bylo dohodnuto, že bude na dalším ZMČ případně na první RMČ. Objeví se v programových prioritách.

7. OPATOV/SANDRA
Informace: Ukončeno výběrové řízení, odhad nákladů byl jiný, než v současné době je. Rekonstrukce je jen na vnitřky, bez zateplení. Sandra 174 bytů. Opatov 360 bytů. Na magistrátu se snažíme, aby se Opatov měl méně bytů. Velmi nutná komunikace a pravidla pro přidělování bytů. Na majetku řeší parkovací místa - nutnost parkovacího domu ideálně i s rezervou pro obyvatele. Tím vzniká možnost pro rekolaudaci na byty.
Diskuze.

8. RŮZNÉ
Volná diskuze, magistrát

Celkem vybráno: 425Kč
Zápis provedl: ZB
Odpovědět

Zpět na „Místní fórum Praha 11“