Zápisy z jednání KET

Moderátoři: asistent strany, Vedouci organu, Odbor - personalni, PKS Praha, asistent PKS Praha, Krajske expertni tymy - vedouci

Odpovědět
Uživatelský avatar
Jan.Hora
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 1946
Registrován: 19 led 2016, 15:51
Profese: IT analytik / Software developer (MSSQL)
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 3048 poděkování
Dostal poděkování: 3825 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Zápisy z jednání KET

Příspěvek od Jan.Hora »

Zápis z jednání KET 21.11. 2019
Účastníci: Adam Kopetzký, Vít Chrom, Michal Oplt, Ondřej Vojta, Jan Hora, Patrik Šebesta

Body k projednání:
 1. Úvod
 2. Doporučení k face recognition v kamerách
 3. Doporučení k angažování policistů bez čistého lustračního osvědčení ve vedoucích funkcích MP (zejména kontrolních)
 4. ZZS HMP - report k projektu nové centrály
 5. SDH a ochrana obyvatelstva - projekt nákupu vozíků
 6. Nadační fond bezpečná Praha
 7. Informace z BeKo
 8. Diskuse o organizaci KET
Zápis
Ad 1) Shodli jsme se na programu

Ad 2) Probrali jsme, co k tomu říká program a prodiskutovali přínosy a rizika. Byla zde dlouhá diskuse, ve které se členové KET vyjádřili k problematice automatizovaného rozpoznávání obličejů a osob obecně v současném stavu vysokého rizika zneužití ze strany governmentu a dalších rizik jako jsou zejména možné krádeže dat (technologie je vesměs od společností, které nejsou známé jako spolehlivé, co do ochrany osobních údajů), ztráta soukromí apod., tak KET přijal následující usnesení:
Potenciální přínos technologie face recognition je natolik malý, že je v hrubém nepoměru s riziky, které přináší (riziko zneužití dat, krádeže dat, ztráta soukromí zákonadbalých občanů i turistů apod.). KET Bezpečnost proto nedoporučuje nasadit a používat tuto technologii, a to ani v omezeném rozsahu. KET Bezpečnost naopak doporučuje pirátskému zastupitelskému klubu zabránit používání této technologie a odmítnout ji i veřejně.
Hlasování Pro-Proti-Zdržel se: 6-0-0

Ad 3) Situaci už řeší média a senátorka Dernerová. KET Bezpečnost vychází především z § 3 odst. 2 zákona o obecní policii, kdy zastupitelstvo může pověřit plněním některých úkolů při řízení městské policie určeného strážníka. Toto nastává ve všech případech, kdy je strážník nadřízeným ve smyslu § 11 zákoníku práce jiným zaměstnancům městské policie. Tito strážníci, kteří mají tedy řídící nebo kontrolní funkci a narodili se před 1. 12. 1971, musí doložit lustrační osvědčení. Pokud jej nepředloží, nebo jej nemají negativní, tak mohou být strážníky bez řídících nebo kontrolních pravomocí, tj. strážníky „na ulici“ vykonávající běžnou činnost strážníka. KET přijal následující usnesení:
KET Bezpečnost doporučuje pirátskému klubu důrazně vyžadovat dodržování ustanovení zákona o obecní policii, které ukládá všem strážníkům obecních policií na místech vedoucích, aby měli negativní lustrační osvědčení. Strážníky nesplňující tuto podmínku doporučuje převést na pozice, kde lustrační osvědčení není vyžadováno.
KET Bezpečnost zároveň doporučuje rozšířit povinnost předložení negativního lustračního osvědčení na všechny strážníky v oddělení Inspekce Městské Policie a oddělení Kontroly a stížností ředitele Městské Policie.
Hlasování Pro-Proti-Zdržel se: 6-0-0

Ad 4) Bezpečnostní komise doporučila stavbu nové centrály ZZS. Členové komise znova ukázali finální (komisí RHMP schválenou) studii projektu (umístění, hrubá podoba, využití prostor). Bude tam i něco jako dětská skupina (variace na dětský koutek nebo školku). Výjezd bude řešen do ulice a přímý nájezd na dálnici se dělat nebude. V prostoru bude i plocha s možností přistání vrtulníků v případě nutnosti, který nebude mít charakter letištní plochy – „nouzový heliport“. Materiály dostává Eva Horáková, ještě musíme poslat poslední verzi, protože v té jsou už termíny (provede Michal Oplt). Vypadá to, že stavba může začít ještě v tomto volebním období. Bude nutno pohlídat transparentní soutěž a výstavbu, aby byl projekt hospodárný.

Ad 5) Projekt se týká speciálních přívěsných vozíků (nástavba na míru) s vybavením pro podporu několika typů zásahů v oblasti ochrany obyvatelstva. Obsahovat bude vybavení pro tzv. dlouhé zásahy, zateplený stan pro nouzové ubytování osob apod. 1 vozík cca 800 000,- Kč. Návrh je zakoupit cca 30ks těchto vozíků s vybavením. Tedy skoro každá předurčená jednotka SDH bude mít jeden. HZS to zatím neposunulo na magistrát, zajišťují se aktuální informace pomocí BeKo. Michal Oplt se HZS dotáže, jak projekt pokračuje a kdy to HZS předá na magistrát.

Ad 6) Do fondu dostala za Piráty nominaci Ilona Chromová, bude mít za úkol prověřit hospodaření fondu

Ad 7) ZZS má problémy i se stanicí Míčánka, řeší se problémy s pozemky, Patrik Šebesta a Michal Oplt z KET jako zástupci Pirátů v Komisi RHMP toto pohlídají. Ředitel ZZS chce zaměstnávat veterány (vojáky) a pomoci jim tak s návratem do běžného života a současně využít jejich odborné znalosti z urgentní medicíny v krizových situacích ve které jsou vojáci též cvičeni. Jednání na toto téma bude v půlce prosince - jde tam Michal Oplt. Záchranka nabídla organizaci exkurze do moderních centrál záchranných služeb v jiných městech (např. Brno, Vídeň) pro námi vybrané lidi. Smysl dává toto nabídnout zastupitelům ZMHP či velkých MČ, členům komisí a výborů s relevantní působností, členům relevantních KET a resortních týmů (Honza Hora dá vědět tajemníkovi klubu v PS, ostatní už to vědí nebo jim to dá vědět Eva Horáková Patrik Šebesta a Michal Oplt z KET jako zástupci Pirátů jdou příští týden na P11 jednat o nové výjezdové stanici ZZS (Jirka Dohnal)

Ad 8) Informace o nových jednacích řádech KET. KET Bezpečnost se bude scházet každý měsíc, příští schůzka bude 15.1.2020. Na běžnou práci se využije FB. Pro informace pro členy, zastupitele apod. se využije fórum.
PKS Praha
MS Praha 4
jan.hora@pirati.cz
Keep calm and practise Iaido

Uživatelský avatar
Jan.Hora
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 1946
Registrován: 19 led 2016, 15:51
Profese: IT analytik / Software developer (MSSQL)
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 3048 poděkování
Dostal poděkování: 3825 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zápisy z jednání KET

Příspěvek od Jan.Hora »

Zápis z KET Bezpečnost 26.2. 2020
Zahájení v 18:10
Přítomni: Adam Kopetzký, Jan Hora (zápis), Michal Oplt, Patrik Šebesta. Cca v 18:45 přišel Viktor Mahrik a zúčastnil se diskuse k ohňostrojům

Diskuse k regulaci ohňostrojů (předbězný draft zaslaný k projednání)

Základní východiska
 • Negativy jsou zdravotní dopady znečištěním ovzduší, ohrožení ptactva, zvěře, zranění lidí, nepořádek v ulicích druhý den
 • Proti tomu stojí obliba veřejnosti k tomuto typu oslav, kdy nejde nabídnout alternativu (barevnou show můžeme dělat, ale exploze nikoliv)
 • Preambule může být v rozporu s ústavním pořádkem (takto nelze regulovat), nutno ověřit
 • Památková rezervace je obrovské území - 3a znamená obrovský plošný zákaz
 • 3b dává smysl, bude chránit ptáky a neomezuje příliš
 • 3c dává smysl, ale 250 metrů je zbytečně moc a bude těžké identifikovat pro která zařízení to platí (městská, soukromá, malá, velká), asi by byl nucen výčet adres kterých se to týká a bylo by nutné to průběžně aktualizovat o vzniklá a zaniklá zařízení, takže jednodušší je definovat to zřizovatelem (nemocnice a zařízení zřizovaná státem nebo městem nebo MČ)
 • 3d upravit na přírodní parky HMP podle nařízení 10/2014 sbírky HMP o zřízení přírodních parků na území HMP, tím se nic nezakáže na parkových plochách, vyhodit nebo přeformulovat "hnízdiště ptáků", protože právně vzato ty máme všude - holubi, vrabci apod. hnízdí všude
 • Nedává smysl smysl vymezení některých MČ v paragrafu 3, padá to na různé MČ bez zjevného klíče a judikatura ÚS ruší vyhlášky kde je plošný zákaz který není zjevně odůvodněný (což je 3a a bod nesprávně číslovaný jako 3-3 s výčtem MČ)
 • 3-5 se odkazuje na obchodní název, takže lze obcházet nařízení pomocí názvu a vhodné klasifikace, lepší je využívat klasifikovat podle kategorie pyrotechnického výrobku (F1)
 • Paragraf 4 zcela odstranit (neexistují ohňostrojné práce pro které to platí)
 • Paragraf 5 zdůvodnit ochranným pásmem letišť (opatření obecné povahy) a nebezpečím otevřeného ohně pro majetek: zákon 133/1985 § 1 odst. 2 (Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek;),
Navržené řešení
 • Zákazy v rozsahu dle poznámek výše (řeka, přírodní parky, okolí soc. a zdrav. zařízení)
 • K tomu důsledné vymáhání existujícího zákona (drastické tresty pro osoby, co odpálením pyrotechniky pod vlivem návykové látky poškodily majetek nebo zdraví své či cizí, tvrdé tresty při namátkových kontrolách při odpalování pyrotechniky osobou pod vlivem návykové látky)
 • Časové omezení v průběhu roku 10-22 a o silvestra ještě 23:45 - 0:15 nebo 22-01 (konkréntní časy k diskusi, na omezení na silvestra nebyla jednomyslná shoda)
 • pozitivní motivace, aby lidi přestali vypouštět malé ohňostroje a radši se přišli podívat na jeden velký (novoroční). To by ale předpokládalo obnovení novoročního ohňostroje. Tato varianta je pro lidi i zvířata lepší - místo, bezpečnost, exhalace.

Exkurze do záchranek
 • Zájem projevil Petr Třešňák, Lukáš Kolářík, Martin Arden, Eva Horáková
 • Zorganizuje Michal Oplt

Kamery na P14
 • MS by si měli přijít v předstihu pro informace a pomoc, když mají náročné téma jako je tohle, jinak se budou stávat zbytečné chyby

Vozíky ochrany obyvatelstva
 • Zajímavý projekt pro SDH, kdy dostanou standardizované vozíky.Základní vybavení mají všechny vozíky stejné, drobně přizpůsobeny jsou dle její předurčenosti konkrétní jednotky. podle svého zaměření v rámci celoměstské strategie
 • Dávaly by smysl i pro případ pandemie koronaviru (jsou tam stany a vybavení pro vytvoření tábora)
 • V neděli probere Michal osobně s HZS
 • Kluci to vezmou na komisi a budou hledat podporu pro projekt

Hasičské městečko
 • kluci na komisi se zeptají na stav projektu

Konec ve 20:08
PKS Praha
MS Praha 4
jan.hora@pirati.cz
Keep calm and practise Iaido

Odpovědět

Zpět na „Bezpečnost“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů