Zápisy z porad resortního týmu školství

Moderátoři: Rada resortních týmů - členové, Resortni tym Skolstvi

Pravidla fóra
Vítejte ve fóru resortního týmu Školství. Kalendář akcí a další informace najdete na internetové stránce týmu.
Martin.Ulovec
Vedoucí resortního týmu
Příspěvky: 118
Registrován: 22 led 2019, 16:06
Profese: Analytik
Dal poděkování: 16 poděkování
Dostal poděkování: 139 poděkování

Zápisy z porad resortního týmu školství

Příspěvek od Martin.Ulovec »

Zápis ze schůze resortního týmu školství 21.01.2019
přít.: Bartoň (LB), Úlovec (MU), Wagner (DW)
oml. Kozlová (LK)


1) Stanoviska a příprava podkladů k jednotlivým bodům schůze Poslanecké sněmovny
 • Bezplatné školní stravování - návrh mimo jiné předpokládá financování z rozpočtu MŠMT, s čímž rozhodně nesouhlasíme. Celková koncepce zdaleka nepočítá s veškerými finančními náklady, které bude třeba ve vazbě na zavedení bezplatného školního stravování zajistit. MU napíše argumentaci, návrh z dílny MŠMT budeme konzultovat s Olgou. Mediálizaci necháme na Olze a LB. (LB) T: 21.1.
 • Den mateřských škol - neexistuje relevantní zdůvodnění předkládaného návrhu (LB)
 • Národní agentura pro sport - načíst cca 12 pozměňováků, vydáme tiskovku (LB)
 • Třídnické příplatky - jsme pro, musíme usilovat o navýšení v kapitole MŠMT. (LB)
 • Návrh zastupitelstva Karlovarského kraje k ovlivňování oborové struktury a vzdělávací nabídky ze strany zřizovatelů - jsme proti, MU sepíše argumentaci T: 27.1. (LB)
 • KR GAČR - MU prostuduje, zatím pro. T: 3.2.
 • Kontrola usnesení č. 66 - MU vypočítá, nejlépe zjistí oficiální čísla MŠMT průměrného platu učitele v roce 2019, průměrný plat v roce 2019, kolik to je tedy procent. Chceme číslo o kolik se musí příští rok zvednout platy učitelů, aby bylo dosaženo 130 % odhadu průměrného platu v ČR. Budeme usilovat, aby k tomu došlo. (LB) T: 28. 1.
2) Reaktivní agenda
 • Cut-off score - MU dodá analýzu dat, stavíme se proti. T:do konce ledna
 • Zákon o pedagogických pracovnících - tento návrh vzhledem k situaci ve školství podporujeme, ovšem za předpokladu rozumného systémového nastavení tak, aby nedošlo ke snížení kvality vzdělávání. MU připraví analýzu počtu studentů pedagogických oborů a přehled ke kariérnímu řádu pro LB. T: do konce února
 • Podpora nadaných a mimořádně nadaných dětí - MU prostuduje problematiku a funkčnost současného systému a v součinnosti se stranickým školským týmem se pokusí doplnit toto téma do vizí školství (LK) T: do konce února
 • RVP- MU zjistí veřejné informace a připraví interpelace ve vazbě na aktuální stav prací na revizích RVP T: info do konce února a interpelace v průběhu března nebo dříve
3) Naše agenda
 • Příprava vizí pro regionální školství + web - MU a WG navrhnou strukturu webu a připraví obsah. T: 23.1
 • Krajské akční plány - MU připraví info pro resortní tým. T: do výborového týdne
 • Administrativa a byrokracie ve školství (DW a LK). T: plná medializace v květnu
 • Příprava a finalizace střednědobých cílů a souvisejících úkolů (MU). T: neprodleně
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Ulovec za příspěvek:
V__
Martin.Ulovec
Vedoucí resortního týmu
Příspěvky: 118
Registrován: 22 led 2019, 16:06
Profese: Analytik
Dal poděkování: 16 poděkování
Dostal poděkování: 139 poděkování

Re: Zápisy z porad resortního týmu školství

Příspěvek od Martin.Ulovec »

Zápis ze schůze resortního týmu školství 04.03.2019
přít.: Bartoň (LB), Úlovec (MU), Wagner (DW), Kozlová (LK)

1) Kontrola plnění úkolů
 • Proběhla finalizace střednědobých cílů do REDMINE na základě požadované struktury, včetně dílčích úkolů a jejich aktualizace v rámci příslušného sprintu.
 • Vypracováno stanovisko a argumentace k návrhu ČSSD k obědům zdarma, bylo konzultováno též s resortním týmem práce a sociálních věcí - zamítavé stanovisko, především ve věci financování z rozpočtu MŠMT.
 • Zpracovány přehledy o počtech studentů v rámci pedagogických oborů.
 • Dopracování a nahrání pozměňovacích návrhů k předloženému návrhu o vzniku sportovní agentury - v souvislosti s tímto tématem byla připravena TK.
 • Vypracovány podklady a stanovisko k návrhu Karlovarského kraje k ovlivňování oborové struktury a vzdělávací nabídky SŠ a rozšíření pravomocí zřizovatelů. Toto téma je pro nás prioritou, předkládaný návrh jde proti pirátskému programu ve vazbě na svobodnou volbu vzdělávací cesty.
 • Zpracovány podklady ve vazbě na aktuální stav a předpokládané navyšování platů učitelů v souvislosti s kontrolou usnesení č. 66.
 • Vypracovány podklady k problematice cut-off score, včetně argumentace proti návrhu a požadavku Asociace krajů.
 • Byly zpracovány podklady k analýze podpory nadaných a mimořádně nadaných žáků v ČR.
 • Byly zpracovány podklady k problematice krajských akčních plánů a aktivit s nimi spojených na úrovni jednotlivých regionů.
 • Byly připraveny podklady pro ústní interpelaci ministra Plagy ve věci aktualizace RVP, vydána TK ve vazbě na představení revizí RVP na konferenci MŠMT ke Strategii 2030 - v souvislosti s představením vizí MŠMT jsou písemné interpelace k revizím RVP prozatím odloženy (MŠMT v zásadě nic připraveného nemá, chybí oficiální zadání i vyhodnocení dosavadního fungování RVP).
 • Byly připraveny podklady ve vazbě na návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, kterou předkládá MŠMT. Probíhá příprava vlastního návrhu kvalifikačních požadavků na výkon učitelské profese.
 • Probíhají práce na přípravě vizí pro regionální školství - analýza strategických dokumentů na národní a mezinárodní úrovni a z nich plynoucích doporučení, přepracování struktury dokumentu a příprava dílčích témat v rámci hlavních kapitol dokumentu.
 • Tisková konference k uveřejnění vizí stanovena na 3.4., 17.3. naplánována schůzka s pirátskými zastupiteli ve věci interního představení vizí a následné moderované diskuse.
 • Probíhá příprava analýzy byrokracie ve školství, na jejímž základě budou formulována doporučení, medializace plánována na květen.
2) Stanoviska a příprava podkladů k jednotlivým bodům schůze Poslanecké sněmovny
 • Zvýšení příplatků pedagogických pracovníků - souhlasné stanovisko s předkládaným návrhem.
 • Zavedení dne mateřských škol - doporučení zamítnout, neexistuje relevantní zdůvodnění předkládaného návrhu.
 • Návrh zastupitelstva karlovarského kraje na rozšíření pravomoci zřizovatelů ve věci ovlivňování oborové struktury a vzdělávací nabídky škol - navrhujeme zamítnout. Jedná se o prioritní bod, byly zpracovány podklady a argumentace proti předkládanému návrhu.
 • Ustanovení češtiny jako státního jazyka - jsme proti.
 • Zřízení Národní sportovní agentury - jsme proti předkládanému návrhu, připravili jsme vlastní pozměňovací návrhy.
3) Reaktivní agenda
 • Příprava Strategie 2030 - zpracovat vyhodnocení naplňování cílů Strategie 2020 z hlediska návaznosti cílů Strategie 2030 (MU). T: do 5.4.
 • Připomínkování školského zákona - státní maturity (MU). T: do 21.3.
 • Připomínkování Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací soustavy ČR (MU). T: do 26.3.
4) Naše agenda
 • Kontinuální příprava obsahu pirátských vizí pro regionální školství - doplňování témat, úpravy a aktualizace textových částí, zapracování připomínek a návrhů v rámci konzultace materiálu (MU). T: do 17.3.
 • Zahájit přípravu webu s vizemi pro regionální školství na základě dohodnuté struktury (MU). T: do konce měsíce
 • Zajistit koordinační schůzku s pirátskými zastupiteli k připravovaným vizím pro regionální školství (MU). T: schůzka naplánována na 17.3. v PICE
 • Dále probíhá příprava analýzy byrokratické a administrativní zátěže ve školství (včetně doporučení vyplývajících z analýzy).
 • Příprava podkladů s aktuálními informacemi o vývoji HDP ve vazbě na financování školství (MU). T: do 10.3.
 • Příprava podklady k platům učitelů, a to i ve vazbě na plánované škrty ve státním rozpočtu (kontrola Usnesení č.66) (MU). T: do 20.3.
Naposledy upravil(a) Martin.Ulovec dne 25 dub 2019, 14:47, celkem upraveno 1 x.
Martin.Ulovec
Vedoucí resortního týmu
Příspěvky: 118
Registrován: 22 led 2019, 16:06
Profese: Analytik
Dal poděkování: 16 poděkování
Dostal poděkování: 139 poděkování

Re: Zápisy z porad resortního týmu školství

Příspěvek od Martin.Ulovec »

Zápis ze schůze resortního týmu školství 15.04.2019
přít.: Úlovec (MU), Kozlová (LK)
oml.: Bartoň (LB), Wagner (DW)


1) Kontrola plnění úkolů
 • 17.3. proběhla v PICE diskuse s pirátskými zastupiteli k připravované pirátské vizi pro regionální školství.
 • Byly dokončeny weby pro uveřejnění vizí pro regionální školství.
 • 3.4. proběhla tisková konference pro novináře k představení vizí pro regionální školství v PICE.
 • Dále probíhá příprava analýzy byrokracie ve školství, na jejímž základě budou formulována doporučení, medializace plánována na květen.
 • Připraveny podklady s aktuálními informacemi o vývoji HDP ve vazbě na financování školství.
 • Připraveny podklady k navyšování platů učitelů, připravili jsme návrh usnesení. Ten nakonec neprošel.
 • Proběhlo připomínkování Národního programu reforem k oblasti školství v rámci 1. a 2. připomínkovacího řízení - snaha o konkretizaci plánovaných kroků ze strany MŠMT + požadavky na doplnění / vysvětlení vybraných bodů, které jsou v souladu s pirátským programem.
 • Národní agentura pro sport - neprošly naše pozměňovací návrhy, budeme se snažit tlačit v rámci Senátu.
 • Proběhlo připomínkování novely školského zákona ke státní maturitě.
 • Zpracování připomínek k dlouhodobému záměru rozvoje vzdělávací soustavy, na jehož základě budou kraje připravovat vlastní dlouhodobé záměry.
 • Dobíhá zpracování vyhodnocení naplňování cílů a priorit Strategie 2020.
 • Probíhá příprava návrhu kvalifikačních požadavků na výkon pedagogické profese.
2) Stanoviska a příprava podkladů k jednotlivým bodům schůze Poslanecké sněmovny
 • Zvýšení příplatků pedagogických pracovníků - souhlasné stanovisko s předkládaným návrhem.
 • Zavedení dne mateřských škol - doporučení zamítnout, neexistuje relevantní zdůvodnění předkládaného návrhu.
 • Návrh zastupitelstva karlovarského kraje na rozšíření pravomoci zřizovatelů ve věci ovlivňování oborové struktury a vzdělávací nabídky škol. S předloženým návrhem nesouhlasíme, byly zpracovány podklady a argumentace proti předkládanému návrhu.
 • Ustanovení češtiny jako státního jazyka - jsme proti, navrhnout zamítnutí v prvním čtení.
3) Reaktivní agenda
 • Připomínkování návrhu novely č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, návrhu novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a návrhu novely č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání (MU, DW, LK, LB). T: do konce měsíce
4) Naše agenda
 • Dopracovat požadavky na kvalifikaci pro výkon pedagogické profese (MU, DW, LB, LK). T: do konce měsíce
 • Připravit písemné interpelace ve věci zveřejnění aktualizací RVP pro odborné vzdělávání ze strany MŠMT, plánu MŠMT na navýšení platů pedagogickým pracovníkům v roce 2020 a rozšířením pravomocí zřizovatelů v souvsilosti s ovlivňováním oborové struktury a vzdělávací nabídky SŠ v regionech (MU). T: do 26.4.
 • Připravit první podkladový materiál ve věci metodické podpory školských rad - příprava metodiky, jejímž prostřednictvím by byla posílena funkce a role institutu školských rad (připraví externista, MU bude koordinovat). T: do konce měsíce
 • Příprava vlastního pozměňovacího návrhu novely školského zákona ke státním maturitám ve věci umožnění dosažení střední úrovně vzdělání (bez příznaku) žákům, kteří neuspějí u státní maturity, přestože úspěšně zakončili studium na SŠ (MU). T: do konce měsíce
 • Připravit podklady k návrhu týkajícím se navýšení platů začínajícím učitelům (MU). T: do konce měsíce
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Ulovec za příspěvek:
Jiri.Bruzek
Janek.Wagner
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 3215
Registrován: 26 úno 2012, 19:46
Profese: ICT konsultant, novinář
Dal poděkování: 3870 poděkování
Dostal poděkování: 4291 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zápisy z porad resortního týmu školství

Příspěvek od Janek.Wagner »

martin.ulovec píše: 25 dub 2019, 14:40 Proběhlo připomínkování Národního programu reforem k oblasti školství v rámci 1. a 2. připomínkovacího řízení - snaha o konkretizaci plánovaných kroků ze strany MŠMT
O co se jedná? Je to někde k dispozici?
Martin.Ulovec
Vedoucí resortního týmu
Příspěvky: 118
Registrován: 22 led 2019, 16:06
Profese: Analytik
Dal poděkování: 16 poděkování
Dostal poděkování: 139 poděkování

Re: Zápisy z porad resortního týmu školství

Příspěvek od Martin.Ulovec »

Janek.Wagner píše: 05 kvě 2019, 09:59
martin.ulovec píše: 25 dub 2019, 14:40 Proběhlo připomínkování Národního programu reforem k oblasti školství v rámci 1. a 2. připomínkovacího řízení - snaha o konkretizaci plánovaných kroků ze strany MŠMT
O co se jedná? Je to někde k dispozici?
Jedná se o plán reforem a agendy jednotlivých resortů a sociálních parnterů na podporu konkurenceschopnosti. NPR je připravován v rámci koordinace hospodářských politk členských států EU. Za MŠMT zde byla zmiňována strategicky důležitá agenda, na kterou se MŠMT hodlá dále zaměřovat (například aktualizace a komplexní revize RVP, nástroje dalšího vzdělávání včetně NSK, prevence předčasných odchodů ze vzdělávání apod.) Pokud vím, tak materiál zatím není ještě k dispozici. Teď proběhlo druhé připomínkovací kolo materiálu, upravený dokument po zapracování připomínek nám zatím z Úřadu vlády neposlali.
Martin.Ulovec
Vedoucí resortního týmu
Příspěvky: 118
Registrován: 22 led 2019, 16:06
Profese: Analytik
Dal poděkování: 16 poděkování
Dostal poděkování: 139 poděkování

Re: Zápisy z porad resortního týmu školství

Příspěvek od Martin.Ulovec »

Zápis ze schůze resortního týmu školství 27.05.2019
přít.: Bartoň (LB), Úlovec (MU), Kozlová (LK)
oml.: Wagner (DW)

1) Kontrola plnění úkolů
 • Probíhá kontinuální příprava požadavků na výkon pedagogické profese - pozornost je věnována především požadavkům na kvalifikaci pedagogů na středních školách v rámci výuky všeobecně-vzdělávacích předmětů a odborných předmětů, včetně odborného výcviku a praktického vyučování.
 • Byly zpracovány interpelace na ministra Plagu ve věci zveřejnění aktualizací RVP pro odborné vzdělávání, navyšování platu pedagogů v roce 2020 a předpokládaný rozpočet na pokrytí plánovaného navyšování, rozšíření pravomocí zřizovatelů ve věci ovlivňování oborové struktury a vzdělávací nabídky SŠ v jednotlivých regionech.
 • Byla zpracována struktura podkladového materiálu ve věci metodické podpory školských rad, jejímž prostřednictvím by byla posílena funkce a role školských rad (připravuje externista).
 • Byl připraven poslanecký návrh novely školského zákona ke státním maturitám, který sestává ze tří dílčích návrhů: a) zachování svobodné volby matematiky a cizího jazyka b) uznání střední úrovně dosaženého vzdělání žákům, kteří neuspějí u maturity, přestože řádně ukončili studium na SŠ a zakončili poslední ročník a za c) přenesení písemných a ústní části do profilové části maturitní zkoušky (větší důvěra školám).
 • Probíhá příprava podkladů ve věci navyšování platů začínajícím učitelům (zpracování dostupných dat, příprava žádosti o předání dat na MŠMT.
 • Byly připraveny podklady a interpelace ve věci přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030.
2) Stanoviska a příprava podkladů k jednotlivým bodům schůze Poslanecké sněmovny
 • Zvýšení příplatků pedagogických pracovníků - souhlasné stanovisko s předkládaným návrhem.
 • Změna hodnocení výsledků výzkumu a podpory výzkumných infrastruktur - omezení honby za RIV body (souhlasné stanovisko, možnost přípravy vlastních PN).
 • Odstranění 5% limitu pro převod účelově určených prostředků do zvláštního fondu pro veřejné VŠ - souhlasné stanovisko.
 • Povinnost zveřejňování ŠVP a výročních zpráv na webu školy, návrh ke zrušení školských rad v soukromých školách - naším cílem je aktivizace a podpora školských rad, nikoliv jejich rušení a omezování jejich činnosti.
 • Doplnění mateřských škol do odpovědnosti zřizovatele za škody způsobené dítěti - souhlasné stanovisko.
3) Naše agenda
 • Průběžná příprava požadavků na kvalifikaci pro výkon pedagogické profese (MU, DW, LB, LK). T: bude upřesněno.
 • Resortní tým jednomyslně odhlasoval a schválil aktuální verzi poslaneckého návrhu ve věci státní maturity a předčasných odchodů.
 • Zajištění podpory pro poslanecký návrh ke školskému zákonu ve věci státní maturity a předčasných odchodů ze vzdělávání (LB). T: průběžně.
 • Zajistit tiskovou konferenci k poslaneckému návrhu ve věci státní maturity a předčasných odchodů ze vzdělávání (MU, LB).T: do konce měsíce.
 • Pokračovat v přípravě podkladů k platům učitelů a připravit první návrh variantního řešení (MU). T: do konce června.
Naposledy upravil(a) Martin.Ulovec dne 06 zář 2019, 12:24, celkem upraveno 1 x.
Martin.Ulovec
Vedoucí resortního týmu
Příspěvky: 118
Registrován: 22 led 2019, 16:06
Profese: Analytik
Dal poděkování: 16 poděkování
Dostal poděkování: 139 poděkování

Re: Zápisy z porad resortního týmu školství

Příspěvek od Martin.Ulovec »

Zápis ze schůze resortního týmu školství 08.07.2019
přít.: Bartoň (LB), Úlovec (MU), Kozlová (LK)
oml.: Wagner (DW)

1) Kontrola plnění úkolů
 • Byla dokončena finální verze poslaneckého návrhu novely školského zákona ve věci státní maturity a předčasných odchodů ze vzdělávání. Finální verze dokumentu byla distribuována mezi poslance ostatních klubů k zajištění podpory předkládaného návrhu. Kromě Pirátů jsou pod předloženým návrhem podepsáni také členové školského výboru z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. K části návrhu vyjádřili podporu zástupci ČSSD. Zástupci KSČM o návrhu ještě diskutují a inklinují k jeho podpoře.
 • 6.června proběhla tisková konference, kdy byl návrh novely školského zákona ke státní maturitě zveřejněn.
 • Byl připraven první návrh požadavků na kvalifikaci pedagogů. Materiál ještě projde kontrolou, finální verze bude předložena k internímu připomínkování.
 • Byly zkompletovány podklady k platům učitelů a na základě dostupných dat připraven návrh variantního řešení nastavení platů učitelů. Návrh materiálu byl připomínkován CERGE-IDEA, která dala podnět k přípravě nového modelu nastavení platu učitelů.
2) Stanoviska a příprava podkladů k jednotlivým bodům schůze Poslanecké sněmovny
 • Novela zákona o pedagogických pracovnících a otevření učitelské profese - vzhledem k současné situaci a nedostatku učitelů souhlasné stanovisko (v souvislosti s novelizací je připravován vlastní vlastní návrh požadavků na kvalifikaci, i opatření k zajištění kvality výuky při otevření profese).
3) Reaktivní agenda
 • Účast na kulatých stolech k připravované Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030.
 • Připomínkování aktualizované verze Dlouhodobého záměru vzděláván a rozvoje vzdělávací soustavy ČR pro roky 2019-2023.
 • Připravit podklady ke slučování NÚV a NIDV na jednání školského výboru.
Naše agenda
 • Zahájit přípravu návrhu vlastní koncepce maturitní zkoušky a příprava pozvánky na připravovaný seminář Budoucnost maturit v ČR, kde bude otevřena diskuse napříč politickými stranami a relevantními aktéry ve věci možné podoby maturity (MÚ) T: do 31.8.
 • Zaktualizovat datové podklady k výsledkům maturitní zkoušky, který bude sloužit k argumentaci a podpoře připravované koncepce podoby maturity (MÚ). T: do 31.8.
 • Zkompletovat aktuální a ověřená data k platům učitelů - oslovení MŠMT a MPSV (MÚ). T: do 31.8.
 • Zajistit schůzku se zástupci MŠMT ve věci připravované reformy financování regionálního školství (MÚ). T: do 31.8.
 • Zajistit schůzku s expertním týmem, který připravuje Strategii vzdělávací politiky do roku 2030 - informace o aktuálním stavu prací, informace o tématech a prioritách, snaha promítnout do materiálu Pirátské priority (MÚ). T: do 31.8.
Martin.Ulovec
Vedoucí resortního týmu
Příspěvky: 118
Registrován: 22 led 2019, 16:06
Profese: Analytik
Dal poděkování: 16 poděkování
Dostal poděkování: 139 poděkování

Re: Zápisy z porad resortního týmu školství

Příspěvek od Martin.Ulovec »

Zápis ze schůze resortního týmu školství 9. 9. 2019
přít.: Bartoň (LB), Úlovec (MU), Kozlová (LK), Chrást (OCH)

1) Kontrola plnění úkolů
 • Resortní tým připravil návrh koncepce maturitní zkoušky, který bude následně distribuován v rámci interního připomínkového řízení. Materiál bude rovněž distribuován v rámci nově vzniklé politické platformy pod záštitou předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jiřího Drahoše.
 • V souvislosti s přípravou vlastního návrhu modelu maturitní zkoušky byly vyhodnoceny výsledky jarního termínu maturitní zkoušky v roce 2019, včetně detailní analýzy změn výsledků didaktických testů z matematiky.
 • Probíhá příprava semináře Budoucnost maturit v ČR, který proběhne 30. října v PSP ČR pod záštitou školského výboru. V souvislosti s přípravou semináře byl vytvořen návrh programu, rovněž byla předběžně zajištěna účast řečníků a účastníků semináře tak, aby zde byli zastoupeni klíčoví aktéři za oblast středního školství, za vysoké školy a zaměstnavatele.
 • 24. 7. proběhla schůzka se zástupci MŠMT ve věci přípravy reformy financování regionálního školství, která bude účinná od ledna 2020. V souvislosti s reformou financování regionálního školství si resortní tým vyžádal aktuální informace o stavu připravované reformy a diskutoval možná rizika, která ze zavedení reformy vyplývají (jak se reforma dotkne větších škol a školských zařízení, nepedagogických pracovníků zajišťujících zázemí pro praktické vyučování a odborný výcvik, riziko umělého dělení tříd apod.).
 • 4. 9. proběhla schůzka se zástupci expertního týmu, který má na starosti přípravu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Cílem setkání byla diskuse ohledně hlavních témat a priorit v souvislosti s přípravou strategického dokumentu a hledání styčných ploch v souvislosti s pirátských programem a prioritami v oblasti školství.
 • V souvislosti s přípravou návrhu k navázání platu pedagogických pracovníků na průměrnou mzdu si resortní tým vyžádal aktuální data z resortu MŠMT a MPSV. Data byla zpracována pro potřeby přípravy a aktualizace návrhu k platům pedagogických pracovníků.
 • Byla zpracována aktualizovaná verze podkladového materiálu k metodice školských rad (zpracovává Petr Chaluš).
 • Probíhají přípravy na vizích pro vysoké školství a výzkum. První draft materiálu byl předložen k internímu připomínkovému řízení. Následně proběhne vypořádání připomínek a zohlednění podnětů.
2) Stanoviska a příprava podkladů k jednotlivým bodům schůze Poslanecké sněmovny
 • Novela zákona o pedagogických pracovnících a otevření učitelské profese - vzhledem k současné situaci a nedostatku učitelů souhlasné stanovisko (v souvislosti s novelizací je připravován vlastní návrh požadavků na kvalifikaci, i opatření k zajištění kvality výuky při otevření profese).
3) Reaktivní agenda
 • Připomínkování aktualizované verze Dlouhodobého záměru vzděláván a rozvoje vzdělávací soustavy ČR pro roky 2019-2023 a doplnění podnětů v souvislosti s projednáváním materiálu na školském výboru v PSP.
4) Naše agenda
 • Zástupci resortního týmu byli aktivně zapojeni do přípravy programu pro krajské volby, tematické okruhy a priority byly prezentovány na Strategickém krajském dnu 30. srpna.
 • Zajistit sběr podnětů a přípravu pozměňovacích návrhů k novele zákona o pedagogických pracovnících (MÚ). T: do 14. 10.
 • Připravit podklady a aktualizaci rámcového návrhu k navázání platu pedagogických pracovníků na průměrnou mzdu, zejména v souvislosti se způsobem financování v regionálním školství a případným dopadům změny systému financování od ledna 2020 + přípravu výstupů na základě aktualizovaných dat (MÚ). T: do 14. 10.
 • Zajistit a finalizovat přípravu semináře k maturitám v PSP (MÚ). T: do 1. 10.
Naposledy upravil(a) Martin.Ulovec dne 02 led 2020, 12:00, celkem upraveno 1 x.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Ulovec za příspěvek:
V__
Martin.Ulovec
Vedoucí resortního týmu
Příspěvky: 118
Registrován: 22 led 2019, 16:06
Profese: Analytik
Dal poděkování: 16 poděkování
Dostal poděkování: 139 poděkování

Re: Zápisy z porad resortního týmu školství

Příspěvek od Martin.Ulovec »

Zápis ze schůze resortního týmu školství 14. 10. 2019
přít.: Bartoň (LB), Úlovec (MU), Kozlová (LK), Chrást (OCH)

1) Kontrola plnění úkolů
 • V souvislosti s přípravou semináře k maturitám, který proběhne v PSP 30. října pod záštitou školského výboru, byla zajištěna a potvrzena účast všech vystupujících. Rovněž bylo zajištěno občerstvení a technické zázemí, detailní program a návrh tematických okruhů pro panelovou diskusi. Ve spolupráci se školským výborem byla zajištěna rozesílka a zveřejnění pozvánek, příprava zasedacího pořádku atd.
 • V rámci politické platformy Jiřího Drahoše proběhly první námi iniciované diskuse k maturitám, kde probíhala se zástupci ostatních politických stran rozprava o tom, jak by maturita do budoucna mohla vypadat.
 • V souvislosti s návrhem modelu maturitní zkoušky proběhlo setkání se zástupci Svazu průmyslu a dopravy a Jednotou českých matematiků a fyziků.
 • Na základě dat z resortu MŠMT a MPSV byly připraveny a aktualizovány datové výstupy a podklady k platům pedagogických pracovníků. Na základě výstupů bude připraven upravený a aktualizovaný návrh k navázání platu pedagogických pracovníků na průměrnou mzdu. Rovněž proběhly schůzky s řediteli škol ohledně financování pedagogických a nepedagogických pracovníků, vnímaných rizik nebo pozitiv v souvislosti se zaváděním reformy financování regionálního školství.
 • Na základě obdržených interních podnětů a zpětné vazby aktérů v oblasti školství proběhla v resortním týmu diskuse ohledně jejich dalšího zpracování do podoby pozměňovacích návrhů k novele zákona o pedagogických pracovnících. Členové resortního týmu podněty odsouhlasili, bude zahájena příprava pozměňovacích návrhů.
 • Probíhají přípravy na vizích pro vysoké školství a výzkum a k vypořádání již obdržených podnětů a připomínek.
2) Stanoviska a příprava podkladů k jednotlivým bodům schůze Poslanecké sněmovny
 • Příprava stanoviska k přepracovanému vládnímu návrhu novely školského zákona ve věci nastavení modelu maturitní zkoušky.
3) Naše agenda
 • Pokračovat v přípravě pozměňovacích návrhů k novele zákona o pedagogických pracovnících na základě obdržených a projednaných podnětů (MÚ). T: do 31. 10.
 • Připravit aktualizovanou verzi věcného návrhu k navázání platu pedagogických pracovníků na průměrnou mzdu pro interní oponenturu v rámci pirátského klubu v PSP (MÚ). T: do 25. 11.
 • Zajistit ve spolupráci se školským výborem vše potřebné pro realizaci semináře v PSP k maturitám (MÚ). T: do 25. 10.
Naposledy upravil(a) Martin.Ulovec dne 02 led 2020, 12:00, celkem upraveno 1 x.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Ulovec za příspěvek:
V__
Martin.Ulovec
Vedoucí resortního týmu
Příspěvky: 118
Registrován: 22 led 2019, 16:06
Profese: Analytik
Dal poděkování: 16 poděkování
Dostal poděkování: 139 poděkování

Re: Zápisy z porad resortního týmu školství

Příspěvek od Martin.Ulovec »

Zápis ze schůze resortního týmu školství 25. 11. 2019
přít.: Bartoň (LB), Úlovec (MU), Kozlová (LK), Chrást (OCH)

1) Kontrola plnění úkolů
 • Ve vazbě na odsouhlasené podněty k novele zákona o pedagogických pracovních byly připraveny podklady k pozměňovacím návrhům, které budou následně finalizovány a dopracovány ve spolupráci s legislativním týmem v PSP.
 • Na základě aktualizovaných dat a diskusích byl připraven aktualizovaný návrh věcného záměru k navázání platů pedagogických pracovníků na průměrnou mzdu. Školský resortní tým návrh projednal a odsouhlasil. Materiál bude předložen k internímu připomínkovému řízení, na základě vypořádání připomínek bude zhotovena finální verze záměru, kterou začneme komunikovat se zástupci ostatních politických stran a klíčovými stakeholdery v resortu školství.
 • 30. 10. jsme v Poslanecké sněmovně pod záštitou školského výboru uspořádali seminář Budoucnost maturit v ČR, v jehož rámci probíhala diskuse o tom, jak by maturita mohla do budoucna vypadat a jak maturitu nastavit, aby bylo ověřování znalostí a dovedností žáků skutečně relevantní a mělo vyšší vypovídací hodnotu pro vysoké školy a zaměstnavatele.
 • 23. 11. proběhlo v Praze celorepublikové setkání Pirátů za oblast školství, kde probíhala diskuse o prioritách a tématech v souvislosti s přípravou programu na krajské volby. Rovněž proběhla diskuse a představení záměru k platům pedagogických pracovníků. Další setkání proběhne v rámci CF 2020 v Ostravě.
 • Probíhá vypořádání připomínek a aktualizace materiálu k vizím pro vysoké školství a výzkum.
2) Stanoviska a příprava podkladů k jednotlivým bodům schůze Poslanecké sněmovny
 • V souvislosti s přípravu rozpočtu na rok 2020 jsme připravili a předložili pozměňovací návrhy k navýšení finančních prostředků na platy pedagogických pracovníků (zajištění původně slibovaného navýšení o 15 %) a platu zaměstnanců veřejných vysokých škol.
3) Reaktivní agenda
 • 7. 11. jsme se zúčastnili konference MŠMT k připravované Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Na základě zveřejněných materiálů k chystanému strategickému dokumentu připravíme podněty a připomínky v rámci vyhlášeného veřejného připomínkového řízení.
4) Naše agenda
 • Distribuovat věcný návrh k navázání platu pedagogických pracovníků na průměrnou mzdu (MÚ). T. ASAP.
 • Příprava pozměňovacích návrhů k novele zákona o pedagogických pracovnících + zajistit legislativní tým pro přípravu legislativy (MÚ). T: do 20. 12.
 • Zajistit vypořádání připomínek k věcnému záměru o platech pedagogických pracovníků, připravit zkrácenou verzi věcného záměru k vyjednávání se zástupci ostatních politických stran a zahájit přípravu legislativního znění (věcný návrh bude předložen v podobě pozměňovacího návrhu k novele zákona o pedagogických pracovnících) (MÚ). T: do 13. 12.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Ulovec za příspěvek:
Ondrej.Chrast
Odpovědět

Zpět na „Školství“