Infovlákno - Kulturní komise

Moderátoři: Zastupitele - komunalni, Zastupitele - krajsti

Uživatelský avatar
Frantisek.Dosedel
Místní předsednictvo
Příspěvky: 174
Registrován: 26 lis 2017, 10:51
Profese: advokátní koncipient
Bydliště: Praha 3
Dal poděkování: 67 poděkování
Dostal poděkování: 89 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Infovlákno - Kulturní komise

Příspěvek od Frantisek.Dosedel » 14 úno 2019, 15:28

Zpravodaj: Martin "Šumák" Sumerauer
František "Akirfa" Doseděl

Uživatelský avatar
Frantisek.Dosedel
Místní předsednictvo
Příspěvky: 174
Registrován: 26 lis 2017, 10:51
Profese: advokátní koncipient
Bydliště: Praha 3
Dal poděkování: 67 poděkování
Dostal poděkování: 89 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Infovlákno - Kulturní komise

Příspěvek od Frantisek.Dosedel » 19 úno 2019, 13:28

Na pokyn Martina vkládám následující:

Zápis č. 2 z jednání Kulturní komise Rady městské části
Datum jednání: 5. 2. 2019
Místo jednání: Havlíčkovo nám. 9
Začátek jednání: 17:30 hod.
Konec jednání: 20:03 hod.
Jednání řídil: Martin Sumerauer

Počet přítomných členů: 6, komise usnášení schopná
Přítomni dle prezenční listiny: Vladimír Lieberzeit
Pavel Trojan
Zdena Štěpánková příchod 17: 50 hod.
Irena Kryštůfková
Martin Sumerauer
Robert Pecka
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový přístup.
Omluveni Bohumil Čáp
Alexander Bellu
Gabriela Pecićová

Hosté:
Počet stran: 3
Zapsal: Eva Hájková, tajemník komise

Kulturní komise Rady městské části schvaluje zápis z předchozího jednání č. 1 ze dne 31. 1. 2019.
Hlasování: pro: proti: zdržel se:
5 0 0
Návrh programu jednání:
Cíle a směřování kulturní komise – předkladatel Martin Sumerauer, předseda komise
Podpora propagace kulturních aktivit v Praze 3 Informačním centrem MČ Praha 3 – předkladatel Martin Sumerauer, předseda komise
Podněty a připomínky kulturní komise k dotačnímu řízení – předkladatel Bohumil Čáp, člen komise
Místo kultury ve strategickém plánu – mapování spektra kulturních subjektů v Praze 3 a možnosti spolupráce s městskou částí – předkladatel Martin Sumerauer, předseda komise
Konsolidace oblasti kultury obsahová i gesční (zástupci samosprávy) – předkladatel Zdena Štěpánková, člen komise
Koncepce Pivobraní 2019 - předkládá Odbor kultury
Různé

Hlasování: pro: proti: zdržel se:
5 0 0

Ověřovatelem zápisu byl pověřen: Robert Pecka
Hlasování: pro: proti: zdržel se:
5 0 0

Jednání:
1. Cíle a směřování kulturní komise
Předkladatel: M. Sumerauer, předseda komise
V souladu s koaliční smlouvou bude komise podporovat propagaci kultury v rámci celé Prahy, pouliční umění, místní umění, zapojení široké veřejnosti a nalezení kompromisu mezi živou kulturou v ulicích a regulacemi místně i obecně platnými.
Hlasování: pro: proti: zdržel se:
6 0 0


2. Podpora propagace kulturních aktivit v Praze 3 Informačním centrem MČ Praha 3
Předkladatel: M. Sumerauer, předseda komise
Kulturní komise se domnívá, že pro naplnění potřeb obyvatel je nezbytné změnit otevírací dobu v odpoledních hodinách všedního dne a v sobotu dopoledne a v době konání akcí. Zároveň komise doporučuje, aby Infocentrum více spolupracovalo s místními galeriemi, kluby a divadly v oblasti propagace programu a akcí.
Hlasování: pro: proti: zdržel se:
6 0 0


3. Podněty a připomínky kulturní komise k dotačnímu řízení
Předkladatel: B. Čáp, člen komise
Komise doporučuje Radě MČ kompletní přepracování dotačního procesu s cílem jeho vyšší transparence a atraktivity pro žadatele.
Hlasování: pro: proti: zdržel se:
6 0 0

4. Místo kultury ve strategickém plánu – mapování spektra kulturních subjektů v Praze 3 a možnosti spolupráce s městskou částí
Předkladatel: M. Sumerauer, předseda komise
Komise doporučuje vytvořit mapu všech kulturních institucí v Praze 3. Komise vyslovuje zájem účastnit se procesu návrhu a tvorby Strategického plánu Prahy 3 v oblasti kultury.
Hlasování: pro: proti: zdržel se:
6 0 0

5. Konsolidace oblasti kultury obsahová i gesční (zástupci samosprávy)
Předkladatel: Z. Štěpánková, člen komise
Vzhledem ke složitosti problému komise bod projedná na příštím jednání.
Hlasování: pro: proti: zdržel se:
6 0 0

6. Koncepce Pivobraní 2019
Předkladatel: Odbor kultury
Komise konstatuje, že koncept Pivobraní formou výběrového řízení není reálný z časových důvodů, proto navrhuje v rámci zachování tradiční akce v Praze 3, aby tuto akci nadále pořádala městská část pod podmínkou dostatečného navýšení rozpočtu.
Hlasování: pro: proti: zdržel se:
6 0 0

7. Různé

Materiály na vědomí:


Příští jednání komise se uskuteční ve středu 6. 3. 2019 v 17.30 hod.

Zápis ověřil: Martin Sumerauer
předseda
František "Akirfa" Doseděl

Martin.Sumerauer
Místní předsednictvo
Příspěvky: 32
Registrován: 01 čer 2017, 20:58
Profese: skladník
Bydliště: slezská 128,praha 3
Dostal poděkování: 16 poděkování

Re: Infovlákno - Kulturní komise

Příspěvek od Martin.Sumerauer » 19 bře 2019, 20:41

Zápis č. 3 z jednání Kulturní komise Rady městské části
Datum jednání: 6. 3. 2019
Místo jednání: Havlíčkovo nám. 9
Začátek jednání: 17:30 hod.
Konec jednání: 19:50 hod.
Jednání řídil: Martin Sumerauer

Počet přítomných členů: 7, komise usnášení schopná
Přítomni dle prezenční listiny: Vladimír Lieberzeit příchod 17.48 hod.
Pavel Trojan
Zdena Štěpánková
Irena Kryštůfková
Martin Sumerauer
Robert Pecka
Bohumil Čáp

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový přístup.
Omluveni Alexander Bellu
Gabriela Pecićová

Hosté: Yvona Kreuzmannová, ředitelka Divadla Ponec
Jan Vlk, kronikář
Počet stran: 3
Zapsal: Eva Hájková, tajemník komise

Kulturní komise Rady městské části schvaluje zápis z předchozího jednání č. 2 ze dne 5. 2. 2019.
Hlasování: pro: proti: zdržel se:
5 0 1
Návrh programu jednání:
Podněty Divadlo Ponec - předkladatel host Yvona Kreuzmannová, ředitelka Divadla Ponec
a)širší povědomí občanů Prahy 3 o činnostech divadla a jeho přesahu do komunitního života Žižkova, podpora propagace ze strany MČ Praha 3
b)možnosti dalšího rozvoje těchto aktivit v souvislosti s převedením části pozemku SŽDC v těsné blízkosti divadla (bývalá železniční trať) na město Prahu
c)vyjasnění historických okolností vzniku divadla pro tanec v PONCI a jeho perspektivy
Kronika městské části Praha 3 – schválení textu za rok 2018 (host kronikář městské části) – předkladatel Odbor kultury
Návrh podoby dotazníku pro dotazníkové šetření v oblasti kulturních zařízení a organizací MČ Prahy 3 – předkladatel Vladimír Lieberzeit, člen komise
Projekt Dýmová hora - osazení uměleckého díla na Třebešíně – předkladatel Odbor kultury
Různé

Hlasování: pro: proti: zdržel se:
6 0 0

Ověřovatelem zápisu byl pověřen: Robert Pecka
Hlasování: pro: proti: zdržel se:
6 0 0

Jednání:
1. Podněty Divadlo Ponec
Předkladatel: Yvona Kreuzmannová, ředitelka Divadla Ponec
Paní ředitelka seznámila komisi s historií a činností divadla, s jeho zapojením do komunitního života Žižkova. Nastínila potřeby do budoucna v oblasti rozšíření technického zázemí divadla a rozšíření spolupráce s MČ v oblasti propagace.


2. Kronika městské části Praha 3 – schválení textu za rok 2018
Předkladatel: Odbor kultury
Komise doporučuje RMČ schválit znění kroniky za rok 2018 v předložené podobě.
Hlasování: pro: proti: zdržel se:
7 0 0

3. Návrh podoby dotazníku pro dotazníkové šetření v oblasti kulturních zařízení a organizací
MČ Prahy 3
Předkladatel: Vladimír Lieberzeit, člen komise
Členové komise doporučují Odboru kultury využít dotazník v předložené podobě pro šetření v oblasti kulturních zařízení a organizací MČ Prahy 3 a požadují předložení výstupů tohoto šetření na červnovém jednání komise
Hlasování: pro: proti: zdržel se:
6 1 0

4. Projekt Dýmová hora - osazení uměleckého díla na Třebešíně
Předkladatel: Odbor kultury
Členové komise se seznámili s předloženým projektem.5. Různé
Předseda komise navrhuje na příští jednání zařadit jako hlavní bod otázku úpravy dotačního systému a přizvání kompetentního člena rady pana Jiřího Svrčka.
Materiály na vědomí:


Příští jednání komise se uskuteční v úterý 2. 4. 2019 v 17.30 hod.

Zápis ověřil: Martin Sumerauer
předseda

Odpovědět

Zpět na „Zastupitelstvo - Praha 3“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů