Komise dislokační - Praha 6

Moderátoři: Zastupitele - HMP, Zastupitele - komunalni, Zastupitele - krajsti

Uživatelský avatar
Ondrej.Chrast
Člen KS Praha
Příspěvky: 297
Registrován: 04 led 2018, 17:38
Profese: projektový manažer
Bydliště: Praha 6, Bubeneč
Dal poděkování: 572 poděkování
Dostal poděkování: 512 poděkování

Komise dislokační - Praha 6

Příspěvek od Ondrej.Chrast »

V tomto vlákně budeme transparentně informovat o dění v Komisi dislokační Prahy 6, kde máme ve volebním období 2018-2022 jako Pirátská strana Prahy 6 své nominanty.

Ty poprosím, aby zde pravidelně dávali odkazy na veřejné zápisy, případně aby zde informovali o všem důležitém, co se ve výboru děje, o svých námětech pro činnost apod.
Předseda Zastupitelského klubu Piráti Praha 6. Pověřený řízením KET kultura Praha. Asistent poslankyně Lenky Kozlové.
Blog; Pirátský profil; CV

Uživatelský avatar
Antonin.Stogr
Místní předsednictvo
Příspěvky: 171
Registrován: 03 bře 2018, 19:14
Profese: IT specialista
Bydliště: Praha 6 - Bubeneč
Dal poděkování: 271 poděkování
Dostal poděkování: 250 poděkování

Re: Komise dislokační - Praha 6

Příspěvek od Antonin.Stogr »

První zasedání dislokační komise (7. ledna)

Místopředsedkyní byla zvolena pí. Nesvadbová (ODS), žádný protikandidát nebyl navrhnut. Volbu jsme nepodpořili, protože předseda komise je ze stejného politického klubu, což nám nepřišlo ideální. Nahrávání jednání bylo na náš popud schváleno. Záznam slouží pouze jako podklad při řešení sporů o správnost zápisu z předchozích zasedání komise. Pirátská zastupitelka Eva Tichá byla jako jediná z opozice pověřena otvíráním obálek s nabídkami, jejich kontrole atd. Vyzvali jsme také koalici k aktualizaci cenové mapy, která byla vyhotovena již před 14 lety a neodpovídá tak dnešní situaci (sic není pro rozhodování komise nijak závazná).

Požadované slevy z nájmů nebyly doporučeny. Prodloužení nájemních smluv u všech žádostí ano. Byla vyhodnocena výběrová řízení a doporučen záměr vypsat výběrová řízení na několik volných nebytových prostor.

Nejdiskutovanějším tématem byl osud vily "Pamela" v Ruzyni. O její využití projevily zájem dva subjekty. Obecně větší podporu získal projekt Domu dětí a mládeže Praha 6 před soukromou dětskou skupinou - hlavně kvůli plánům využít všechny prostory budovy, která je navíc před užíváním potřeba celkově zrekonstruovat, což by DDM údajně zařídilo ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy. Komise ale neměla oficiální vyjádření z Magistrátu, takže nemohla doporučit ani jednu variantu a projednání odložila na další jednání.

Uživatelský avatar
Antonin.Stogr
Místní předsednictvo
Příspěvky: 171
Registrován: 03 bře 2018, 19:14
Profese: IT specialista
Bydliště: Praha 6 - Bubeneč
Dal poděkování: 271 poděkování
Dostal poděkování: 250 poděkování

Re: Komise dislokační - Praha 6

Příspěvek od Antonin.Stogr »

Zasedání 11. 2. 2019

Byla vyhlášena a vyhodnocena výběrová řízení, odsouhlaseno prodloužení či úpravu smluv stávajících nájemníků, kteří spolehlivě platí.

Co se agendy z minulého zasedání týče, zásadní byl vývoj kolo vily "Pamela", kdy jsme nedostali od Magistrátu kladné stanovisko, že by se chystal do této vily investovat výraznější finanční částku, která by na rekonstrukci byla potřeba. MČ tento zájem neprojevila již několik let. Necháváme tedy Odbor správy majetku (dále OSM) vyhotovit odhad, kolik by nutná rekonstrukce stála. Jako nejpravděpodobnější se jeví, že až budeme mít tuto informaci, tak navrhneme vilu komerčně pronajmout tomu, kdo bude schopen investovat do její rekonstrukce. Podmínky zatím ale stanoveny nebyly. Druhý bod bylo prodloužení smlouvy za vyšší cenu, kterou nájemce navrhl na náš popud na cenu dle posouzení komise přijatelnou.

Dostaly se k nám i dvě žádosti spojené s Poliklinikou Pod Marjánkou. V tomto bodě jsme doporučovali neschvalovat změny v nájmech v budově, u které se objevily informace, že má špatnou statiku, resp. není jasné, jak bude postupovat rekonstrukce. Změnu nájmu/stavební úpravy zamítla komise jednomyslně. U žádosti neziskové organizace jsme se snažili prosadit, aby pro ní byl nalezen jiný vhodný prostor, kde budou mít jistotu, že se nemusí za rok stěhovat pryč. Nikdo nás však nepodpořil, dle OSM "Praha 6 žádné jiné prostory nemá". Sic si ceníme bohulibé činnosti žadatele, nemohli jsme z důvodu nejasností okolo budoucnosti budovy v tomto bodě hlasovat a zdrželi jsme se. Komise žádost schválila. Poprosili jsme alespoň OSM o to, aby nezisková organizace byla před podpisem smlouvy ještě varována, že budoucnost polikliniky není jistá - byli jsme ubezpečeni, že tuto informaci určitě dostanou.

Tentokrát jsme dostali až na místě k odhlasování několik "dodatků k programu". Ty nebyly k dispozici pro jednání komise předem. Sic se na první pohled nejednalo o extra složité případy, odmítáme přijmout toto dodávání na poslední chvíli jako běžnou praxi.

Uživatelský avatar
Antonin.Stogr
Místní předsednictvo
Příspěvky: 171
Registrován: 03 bře 2018, 19:14
Profese: IT specialista
Bydliště: Praha 6 - Bubeneč
Dal poděkování: 271 poděkování
Dostal poděkování: 250 poděkování

Re: Komise dislokační - Praha 6

Příspěvek od Antonin.Stogr »

Zasedání 11. 3. 2019

Byla vyhlášena a vyhodnocena výběrová řízení, odsouhlaseno prodloužení či úprava smluv stávajících nájemníků, kteří spolehlivě platí. Bylo schváleno zvýšení nájmů o inflaci za rok 2018, tj. 2,1% (tam, kde je toto uvedeno ve smlouvě).

Opět jsme dostali až na místě k odhlasování několik "dodatků k programu". Sic část dodatků byla spíše administrativního charakteru, měli jsme od stolu opět rozhodovat o několika případech, kdy minimálně jeden nebyl jasný a zasloužil by si čas na přípravu. Radní pro majetek p. Lacina obhajoval tento postup tím, že pokud bychom o nějakém konkrétním "dodatečném bodu" měli pochybnosti, může komise konkrétní body odložit. Rázně jsme opět tuto praxi odmítli a hlasovali tak proti schválení programu jako celku vč. dodatků. Všechny tři dodatky, které neměly administrativní charakter, byly na OSM doručeny nejpozději 6. března (vč. vyjádření SNEO a jiných odborů k problematice) - byla tedy možnost tuto informaci elektronicky předat členům komise několik dní předem. U bodů, které jsme nestihli v krátké chvíli před zasedáním a při projednávání načíst, jsme se při hlasování zdrželi.

Na mou žádost přislíbil p. Lacina, že spolu s OSM prověří, zda jsou v majetku MČ prostory, které jsou pronajímány jako nebytové a přitom by je šlo překolaudovat jako byty. Jedná se minimálně o suterénní prostory označované jako "ateliery", které by ovšem, jak v předcházející diskuzi upozornil radní Hořánek, podle dnešních parametrů již mohly podmínky pro bydlení splňovat. Zajímal jsem se také o budovu ve Starostřešovické, u které jsme v únoru doporučili předčasné ukončení nájmu (na žádost nájemníka). Ta je stavěna jako "určena k bydlení", ale prý je kolaudována jako kancelář. Dle informací od p. Dočekala se nyní projednává několik variant využití, přeměna zpět na dům určený k bydlení mezi nimi ale pravděpodobně není.

Uživatelský avatar
Eva.Ticha
Člen KS Praha
Příspěvky: 79
Registrován: 06 dub 2018, 21:14
Profese: ekonomka
Dal poděkování: 530 poděkování
Dostal poděkování: 152 poděkování

Re: Komise dislokační - Praha 6

Příspěvek od Eva.Ticha »

Zasedání 8. 4. 2019

Dnešní jednání komise bylo velmi krátké a svižné. Vyhodnocovali jsme VŘ na prodejnu na Bělohorské 1683/76, prodejna 248,40 m2, do něhož se nikdo nepřihlásil. Pronájmy na Bělohorské jsou problematické.

Prodloužení doby nájmu ordinace v Zelené části NJ 63,50 m2 – rozvedla jsem diskuzi, zda nájemné 117 Kč/m2 odpovídá běžnému nájemnému v ordinacích v témže objektu a okolí. Po předložení podkladů ostatních ordinací jsme odsouhlasili prodloužení nájmu na dalších 5 let.

Bělohorská prodejna „Textil“, 104,40 m2 – žádosti o prodloužení doby nájmu jsme nevyhověli, jelikož se nám cena 100 Kč/m2 měsíčně zdála nízká, odhlasovali jsme prodloužení za stejných finančních podmínek, ale na dobu neurčitou.

V různém jsme diskutovali návrh Tondy nové cenové mapy (CN). K tomu Hořánek uvedl, že je to problém, že to outsourcujeme a např. Dejvickou podle CN je za 4000,-- Kč/m2 lze pronajmout i za 8000,-- Kč/m2, Terronská ve stejné cenové hladině 4000,-- Kč/m2 za 2000,-- Kč. Radní Lacina požádal o strpení, že je doba dynamická a mění se, že dříve za rekonstruovanou restauraci chtěli odstupné 2 milióny, což už dnes není. Slíbil, že budou pracovat na koncepci obce, kterou by měla kopírovat cenová mapa. Řekl, že obec nesleduje nejvyšší výnos, ale to, aby byla zajištěna občanská vybavenost a občanům se dobře žilo. (Tak uvidíme, jak to opravdu myslí. Doufám, že budou zohledňovat potřeby občanů i při rekonstrukcích stávajících zanedbaných objektů jako např. Dejvické 4, Polikliniky Pod Marjánkou apod.)

Znovu jsem připomněla Lacinovi slib z poslední komise, že prověří, zda takové nebytové prostory jsou, které by mohly být případně upraveny a rekolaudovány na byty. Zatím nic neprověřili. Jen o tom s Lacinovou – vedoucí OSM – mluvili. Lacinova poznámka, že s nebytovkami v domech SVJ jsou problémy.

Zdravím,
Eva
Ing. Eva Tichá
Zastupitelka MČ Praha 6

Uživatelský avatar
Antonin.Stogr
Místní předsednictvo
Příspěvky: 171
Registrován: 03 bře 2018, 19:14
Profese: IT specialista
Bydliště: Praha 6 - Bubeneč
Dal poděkování: 271 poděkování
Dostal poděkování: 250 poděkování

Re: Komise dislokační - Praha 6

Příspěvek od Antonin.Stogr »

Zasedání 8. 4. 2019 - doplnění

Vila Pamela - stále probíhá prověřování, kolik by stála minimální nutná rekonstrukce
dům Starostřešovická - MČ preferuje využití pro školství a prověřuje, zda by byl dům vyhovující

Uživatelský avatar
Antonin.Stogr
Místní předsednictvo
Příspěvky: 171
Registrován: 03 bře 2018, 19:14
Profese: IT specialista
Bydliště: Praha 6 - Bubeneč
Dal poděkování: 271 poděkování
Dostal poděkování: 250 poděkování

Re: Komise dislokační - Praha 6

Příspěvek od Antonin.Stogr »

Zasedání 13. 5. 2019

Největší diskuze probíhala nad pronájmem prodejny Bělohorská 1683/76 - dorazilo několik nabídek na prodej spotřebního zboží/levného textilu. Nejnižší doručenou nabídkou pak byla prodejna lahůdek, salátů dortů apod. Navázali jsme na debatu z minule - že tedy nemusí vždy jít o nejvyšší nabídku nájmu, ale doplnění pestrosti služeb/prodejen v dané lokalitě. Z toho důvodu jsme podporovali pronájem poslední nabídce, sic byl nájem nejnižší a zdrželi se u hlasování o pronájmu dle nabídnuté ceny. Ani na jednom se v komisi nenašla většinová shoda - postoupili jsme tak materiál bez doporučení do Rady MČ a uvidíme, jak se k němu postaví.

Kromě běžné agendy prodlužování nájmů apod. nám p. radním Hoškem byl podrobně představen předdomluvený plán stěhování lékařů v rámci Polikliniky Pod Marjánkou. S výměnou ordinací lékaři souhlasí, takže nebylo proč toto brzdit a doporučení bylo schváleno jednomyslně. Stejně tak zadání výběrového řízení na ordinaci diabetologie, která na poliklinice nyní chybí. Sleva pro kavárnu kvůli kopání plynu nebyla doporučena - primárně z důvodu, že omezení nebylo způsobené zásahem MČ Praha 6.

Přidávám odkaz na stránku, kde jsou zveřejňovány zápisy.

Uživatelský avatar
Antonin.Stogr
Místní předsednictvo
Příspěvky: 171
Registrován: 03 bře 2018, 19:14
Profese: IT specialista
Bydliště: Praha 6 - Bubeneč
Dal poděkování: 271 poděkování
Dostal poděkování: 250 poděkování

Re: Komise dislokační - Praha 6

Příspěvek od Antonin.Stogr »

Zasedání 10. června 2019

Poměrně složitou debatu jsme vedli nad požadovaným vrácením části nájmu v ulici Na Petynce, kde probíhaly stavební práce. Situace byla poměrně složitá, vč. podnájemních vztahů. Za firmu vystoupila i její zástupkyně, která nám ukázala fotodokumentaci. Pro schválení požadované částky v plné výši jsme nedostali dostatek informací, podle kterých bychom mohli takovou částku Radě doporučit. Částečné vrácení jsme podpořili, protože taková "škoda" z materiálů od žadatele i SNEO byla podložena dostatečně.

Byla dána další žádost o slevu z nájmu pro kopání plynu na Dejvické ulici. Toto nebylo doporučeno (většina se zdržela), což tedy byla situace lehce jiná, ale obdobná jako při zamítnutí při minulém zasedání. Slevy z důvodu nemožnosti užívat čerstvě pronajatých prostor byly schváleny. Umístit sídlo společnosti jsme opět povolili.

Uživatelský avatar
Antonin.Stogr
Místní předsednictvo
Příspěvky: 171
Registrován: 03 bře 2018, 19:14
Profese: IT specialista
Bydliště: Praha 6 - Bubeneč
Dal poděkování: 271 poděkování
Dostal poděkování: 250 poděkování

Re: Komise dislokační - Praha 6

Příspěvek od Antonin.Stogr »

Zasedání 9. 9. 2019

Poprázdninové jednání nemělo na programu příliš složitých věcí. V zásadě se řešily garáže a parkovací místa. U žádost o snížení nájemného u prodejny potravin jsme se zdrželi, protože prodejna sice na místě svůj užitek má, ale žádající svou žádost ničím nepodložil a dle informací od předsedy komise při jeho místním šetření žádné další infrmace nezískal.

Další žádosti o prodloužení nájmu za nízkou cenu byly odloženy a stejně tak žádost o snížení nájmu odběrového místa v Poliklinice Pod Marjánkou. OSM doplní na dalším zasedání informace.

Uživatelský avatar
Antonin.Stogr
Místní předsednictvo
Příspěvky: 171
Registrován: 03 bře 2018, 19:14
Profese: IT specialista
Bydliště: Praha 6 - Bubeneč
Dal poděkování: 271 poděkování
Dostal poděkování: 250 poděkování

Re: Komise dislokační - Praha 6

Příspěvek od Antonin.Stogr »

Zasedání 14. 10. 2019

Nízká účast zástupců ostatních politických stran, za nás ale jako vždy oba zástupci. Na programu jednání opět garáže + prodejna zdravých potravin na Bělohorské. Prosazovali jsme lehké snížení nájmu, toto ale neprošlo i z důvodu, že jsme byli těsně usnášenischopní, takže bychom museli hlasovat všichni "jako jeden muž". U zavedené pizzerie na Jugo. party. jsme u prodloužení navrhovali navýšení nájemného o 10%. Ani toto neprošlo. Třetí věcí byla žádost o další změnu užívání u prostoru na stejné ulici. Vzhledem k tomu, že nám nebylo vůbec známo, co má na místě vzniknout jsme vyzvali OSM, aby od žadatele získal víc informací.

Z minulé komise se nám vrátila informace o odběrovém místě na poliklinice. Schválili jsme snížení nájmu o 20%. Další byl malý kancl na Dejvické - tam jsme doporučili zvýšení nájmu a následně i možnost přepsat smlouvu z fyz. osoby na jeho vlastní firmu.

A opět jsme měli dodatek, ale pochvalu si zaslouží OSM, že tentokrát jsme ho dostali již v pátek v předstihu před úterním zasedáním!
Možnost podnajmout půlku prostor, které má v nájmu charitativní organizace jiné organizaci, která zaměstnává hendikepované jsme odsouhlasili - sic se vedla vzrušená diskuze, nakonec všichni hlasovali pro.
Podobně proběhla i žádost o pronájem zbytku domu (za 1 korunu ročně), ve kterém sídlí organizace starající se o rizikové skupiny dětí. Její práce pomáhá Praze 6 řešit problémy, na které by jinak musela vydat spoustu peněz z rozpočtu, pokud by měla pomoc zeřizovat svými silami.

Odpovědět

Zpět na „Zastupitelstvo - Praha 6“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů