Komise životního prostředí

Moderátoři: Krajští zastupitelé, Komunální zastupitelé, Zastupitele - HMP

Uživatelský avatar
Miroslav.Vanacek
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 63
Registrován: 07 bře 2014, 07:28
Profese: Konstruktér
Bydliště: Jaroslav Ježka 21, Plzeň
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 107 poděkování
Kontaktovat uživatele:

9. Komise životního prostředí RMO P4 9. 9. 2021

Příspěvek od Miroslav.Vanacek »

9. Komise životního prostředí RMO P4 9. 9. 2021

Dne 10. 11. 2020 od 15:30 se uskutečnilo deváté zasedání komise pro životní prostředí za Plzeň 4 v roce 2020.
Zasedání komise bylo koncipováno jako výjezdní a uskutečnilo se v areálu ZEVO Plzeň Chotíkov. Zde jsme si prohlédli „bunkr“, kam je svážen odpad určený ke spálení a následně jsme byli uvedeni do návštěvnického centra, kde nám byla vysvětlena historie i budoucnost nakládání s odpady ve světě a v ČR. Dále nám byla detailně popsána technologie spalovny, zvláště pak čištění a úprava emisí. Po skončení koronavirové krize jsme byli pozváni na exkurzi, které se konají, za normálního stavu, každou sobotu.

Uživatelský avatar
Miroslav.Vanacek
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 63
Registrován: 07 bře 2014, 07:28
Profese: Konstruktér
Bydliště: Jaroslav Ježka 21, Plzeň
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 107 poděkování
Kontaktovat uživatele:

10. Komise životního prostředí RMO P4 1. 12. 2021

Příspěvek od Miroslav.Vanacek »

10. Komise životního prostředí RMO P4 1. 12. 2021
Dne 1. 12. 2021 od 17:00 se uskutečnilo desáté zasedání komise pro životní prostředí za Plzeň 4 v roce 2021.

Program:
1) Zahájení – odsouhlasení programu schůze. Toto zasedání proběhlo společně s komisí rozvoje RMO P4.
2) Prezentace studie proveditelnosti „Revitalizace Hrádeckého potoka“ – paní místostarostka představuje přítomné zástupce zadavatele a zpracovatele studie. Dále je zhotovitelem prezentována výsledná studie, ta počítá s rozdělením práce na 3 úseky s postupným odkrytím potoka, vymodelováním koryta a vytvořením prvků v okolí (hřiště, stromy, cesty). Studia počítá s několika variantami s cenou od 73 do 106 milionu korun.
3) Různé, Diskuze – byly dohodnuty termíny na zasedání KŽP v příštím roce.
5) Závěr

Uživatelský avatar
Miroslav.Vanacek
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 63
Registrován: 07 bře 2014, 07:28
Profese: Konstruktér
Bydliště: Jaroslav Ježka 21, Plzeň
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 107 poděkování
Kontaktovat uživatele:

1. Komise životního prostředí RMO P4 12. 1. 2022

Příspěvek od Miroslav.Vanacek »

1. Komise životního prostředí RMO P4 12. 1. 2022
Dne 12. 1. 2022 od 17:00 se uskutečnilo první zasedání komise pro životní prostředí za Plzeň 4 v roce 2022.
Program:
1) Zahájení – odsouhlasení programu schůze. Toto zasedání proběhlo společně s komisí rozvoje RMO P4.
2) Prezentace architektonické studie „Krajinářské úpravy – Plzeň – Lobzy, povodňový park II. etapa“ – studie je prezentována autorem, který se věnuje obecnému přínosu zadržování vody ve městech, jednotlivým prvkům studie, mobiliáři, majetkovým poměrům, uvažované výsadby dřevin. Jedná se zatím o pracovní verzi, není třeba známa finanční rozvaha projektu.
3) Závěrečné zprávy „Dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2021“ – na místě je možnost prostudovat zprávy ze všech 3 udělených dotací. Zprávy byly jednomyslně přijaty.
4) Byly stanoveny termíny jednání pro rok 2022.
5) Různé, Diskuze – člen komise varuje před indickým kůrovcem. Je sděleno, že na stránkách úřadu jsou již vypsány podmínky pro dotační program pro rok 2022. Pan předseda upozornil na připravované jednání ohledně studie „Revitalizace Hrádeckého potoka“. Bylo dohodnuto, že komise se k této studii vyjádří až po tomto jednání.
6) Závěr

Uživatelský avatar
Miroslav.Vanacek
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 63
Registrován: 07 bře 2014, 07:28
Profese: Konstruktér
Bydliště: Jaroslav Ježka 21, Plzeň
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 107 poděkování
Kontaktovat uživatele:

2. Komise životního prostředí RMO P4 2. 3. 2022

Příspěvek od Miroslav.Vanacek »

2. Komise životního prostředí RMO P4 2. 3. 2022
Dne 2. 3. 2022 od 17:00 se uskutečnilo druhé zasedání komise pro životní prostředí za Plzeň 4 v roce 2022.
Program:
1) Zahájení – odsouhlasení programu schůze. Paní místopředsedkyně zahájila zasedání a nechala odsouhlasit program.
2) Projednání žádostí o dotaci z programu „Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2022“ – k projednání byly předloženy 3 žádosti, o kterých komise rozhodla takto:

Žádost č. 1 – Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Doubravka – požadavek 30.000 Kč, návrh komise: 30.000 Kč.
Žádost č. 2 – Hasiči Česká Republika, Z. S., Odbor vyhledávání a záchrany – SAR – Požadavek 20.000 Kč, návrh komise 20.000 Kč.
Žádost č. 3 – Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná – Požadavek 50.000 Kč, návrh komise 50.000 Kč.

V tomto duchu bylo jednomyslně přijato usnesení.

3) Různé, Diskuze – Člen komise se zabývá tématem civilní obrany a navrhuje vydat v Doubraveckých listech článek k tomuto tématu. Další člen navrhuje navštívit v rámci výjezdního zasedání ČOV, pan tajemník se pokusí exkurzi domluvit.
4) Závěr

Uživatelský avatar
Miroslav.Vanacek
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 63
Registrován: 07 bře 2014, 07:28
Profese: Konstruktér
Bydliště: Jaroslav Ježka 21, Plzeň
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 107 poděkování
Kontaktovat uživatele:

3. Komise životního prostředí RMO P4 20. 4. 2022

Příspěvek od Miroslav.Vanacek »

3. Komise životního prostředí RMO P4 20. 4. 2022
Dne 20. 4. 2022 od 17:00 se uskutečnilo třetí zasedání komise pro životní prostředí za Plzeň 4 v roce 2022.
Program:
1) Zahájení – odsouhlasení programu schůze. Pan předseda zahájil zasedání a nechal odsouhlasit program.
2) Aktuality dotýkající se životního prostředí v rámci právních předpisů statutárního města Plzeň
a) Diskuze o obecně závazné vyhlášce č. 1/2022 o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranství, která přichází v platnost 1. 5. 2022.
b) Zpoplatnění odevzdání stavební suti platné od 1. 1. 2022.
3) Pilotní projekt – nádoby na jedlé oleje – informace o umístění 20 nádob na sběr jedlých olejů v lokalitě ČH, Újezd a Bukovec od června 2022.
4) Různé, Diskuze – zaznělo pár podnětů na úpravu zeleně a zajištění úklidů. Členové se shodli na červnové exkurzi do ČOV.
5) Závěr

Odpovědět

Zpět na „Zastupitelstvo - Plzeň 4“