Zápisy ze schůzí MS Jihlavsko

Moderátoři: PKS Vysočina, PMS Jihlavsko

Odpovědět
Uživatelský avatar
Tomas.Bouda
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 237
Registrován: 23 říj 2017, 20:37
Profese: Projektový vedoucí
Dal poděkování: 486 poděkování
Dostal poděkování: 283 poděkování

Re: Zápisy ze schůzí MS Jihlavsko

Příspěvek od Tomas.Bouda »

Schůze MS Jihlavsko 22. 11. 2019

Přítomní: Tomáš Bouda, Viktor Dvořák, Marek Křejpský, Marek Maštera, Eva Nováková, Vojtěch Prchal, Tomáš Ryška, Vít Žáček
Program:
• Představení
• Diskuse nad listopadovým a prosincovým zastupitelstvem
• Celostátní fórum Pirátů v lednu 2020
• Rozpočet MS na rok 2020
• Report z KF a PKS
• Krajské volby
• Komise a pracovní skupiny města Jihlavy
• Členská základna Pirátů
• Zulip


1) Představení
Proběhlo představovací kolečko, kde každý v rychlosti představil sám sebe a své zájmy. A zároveň bylo v rychlosti představeno, co je cílem MS a jak Jihlavsko funguje.

2) Diskuse nad listopadovým a prosincovým zastupitelstvem
Listopad

Eva a Vojta shrnuli listopadové zastupitelstvo.
Proběhla diskuse o návrhu Dukly a jejího sponzora otevřít v Jihlavě luxusní kasino.
Byla představena možnost přinést své body k zastupitelstvu a řešit je společně.

3) Celostátní fórum Pirátů v lednu 2020
10. 01. 2019 a 11. 01. 2019 proběhne v Ostravě celostátní fórum Pirátů. Každý člen, nečlen i příznivec má možnost.

4) Rozpočet MS na rok 2020
PKS předložilo návrh rozpočtu KS Vysočina, MS v něm mají po 15 tisících.
Vojta navrhuje uspořádat akci pro příznivce/veřejnost a část peněz a využít je jako PR.


5) Report z KF a PKS
Piráti z Vysočiny vyjeli za Piráty do Českých Budějovicích. Vysočina nastavila nový systém schůzování. PKS řešilo, jak bude nastavena kandidátka do krajských voleb.

6) Krajské volby
Ve středu 20. 11. 2019 proběhla grilovačka kandidátů na čelo (2. – 9. místo). Byla představena skupina pro tvorbu programu a zároveň představen aktuální posun v tvorbě programu.

7) Komise a pracovní skupiny města Jihlavy
Kulturní komise: Byly obdrženy materiály k „jihlavskému stříbru“ (stříbrné údolí). Vojta v rychlosti představil, o co se jedná.
Zdravé město:
Pro sport přibude dotační titul, který bude připsán právě Zdravému městu. Dosud byl nastaven na jednorázové akce. Teď už by do něj měli spadat i ti, co působí v průběhu času.
Majetková komise:
Eva představila problematiku garáží. Město chce mít možnost vyměňovat garáže v majetku města za jiné. Město má předkupní právo (když někdo bude chtít prodat garáž, která leží na pozemku města, musí ji nejprve nabídnout městu k odkupu). Na základě doporučení UMA (útvar městského architekta) by chtělo město do budoucna tohoto práva využívat.
Sociální komise:
Řešil se grantový program pro organizace, které poskytují sociální služby v městě.
Bezpečnost a prevence kriminality:
Nyní je cílem komise aby se městu podařilo naplnit podmínky pro dotaci k plán bezpečnosti.

8) Zulip
Komunikační platforma (Tom – úkol poslat všem pozvánky)

9) Členská základna Pirátů
Byla představena základní koncepce fungování Pirátů. Marek zdůraznil, že by se Piráti měli více angažovat mimo velká města.
Uživatelský avatar
Eva.Novakova
Krajský zastupitel
Příspěvky: 968
Registrován: 29 led 2018, 14:38
Profese: Metodička
Bydliště: Jihlava
Dal poděkování: 4182 poděkování
Dostal poděkování: 1686 poděkování

Re: Zápisy ze schůzí MS Jihlavsko

Příspěvek od Eva.Novakova »

MS Jihlavsko, 20. 12. 2019

Přítomní členové a členky MS: Tomáš Bouda, Vít Žáček, Ondřej Tůma, Eva Nováková
Přítomní hosté: Alan Paclík, Marek Křejpský, Jan Pošvář, Filip Versteeg, Vojtěch Prchal

Zapsala: Eva Nováková
Zápis ověřil: Tomáš Bouda

Program:
1. Setkání k projednávání bodů na zastupitelstvu, zastupitelstvo
2. Noví členové
3. CF
4. Dění u Pirátů
5. Plán na další období
6. Rozpočet
7. Různé

1. Setkávání k zastupitelstvu
Chceme pokračovat v setkávání před zastupitelstvem (a doladit formát)
Dohodnut termín dalšího setkání - 13. 2. v 18:00
Úkol: Tom potvrdí termín a přidá ho do kalendáře
Informace z předchozího zastupitelstva - Vojta (situace v Teniscentru)

2. Zájemce o členství
Alan Paclík - představení a vysvětlení dalšího postupu
Diskutována možnost měsíční stáže pro KS Vysočina

3. Celostátní fórum
10. - 12. ledna v Ostravě
Zájem o účast projevili všichni zúčastnění - je nutné se registrovat
Na fóru probíhá domlouvání společných cest: Celostátní fórum 2020

4. Dění u Pirátů
Informace o interní půjčce na krajské volby a aktuálním hlasování Republikového výboru
Informace o primárních volbách na krajskou kandidátku - stále je možné se hlásit
Informace o Vánočním večírku (kdo chce pomoct Ondrovi s přípravou, může přijít v 1)

5. Plán akcí
Dohodnuty schůze MS na leden (17. 1.) a únor (28. 2.)
Info o PirateConu v Pardubicích (29. 2.)
Termíny schůzí PKS (předsednictva kraje) jsou zveřejňovány v kalendáři Pirátů Vysočiny, schůze jsou otevřené a je možné se jich účastnit - program je vždy řešen ve vlákně na fóru
Marek by rád řešil otázku aktivizace Žďárska - odkázán na PKS

6. Rozpočet
Ve schváleném rozpočtu kraje je počítáno s výdaji na provoz místních sdružení - pokud chceme peníze využít, je třeba vytvořit záměr

7. Různé
Vojta bude mít klíče od JiPiCe, aby ji mohl využívat pro pracovní schůzky v rámci výkonu funkce zastupitele (v koordinaci s Ondrou)

Podporuji myšlenky Renesance Pirátů
web | forum | zulip

Uživatelský avatar
Tomas.Bouda
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 237
Registrován: 23 říj 2017, 20:37
Profese: Projektový vedoucí
Dal poděkování: 486 poděkování
Dostal poděkování: 283 poděkování

Re: Zápisy ze schůzí MS Jihlavsko

Příspěvek od Tomas.Bouda »

MS Jihlavsko, 17. 01. 2020

Přítomní: Eva Nováková, Vojtěch Prchal, Ondřej Tůma, Marta Kozdas, Alan Paclík, Josef Pekárek, Jiří Vlasák, Tomáš Bouda, Vít Žáček

Body programu:

1) Představení
2) CF report
3) Profily členů, příznivců a web
4) PR + Komunikace
5) zájemci o členství
6) Návrh Alan
7) PKS info

1) Představení
Proběhlo úvodní kolečko, kde každý z přítomných v rychlosti řekl informace ohledně svého působení v Pirátské straně a také se v krátkosti představil.

2) Report z celostátního fóra
Byl představen program a průběh celostátního fóra očima Evy, Vojty, Víti a Ondry.

3) Profily členů a příznivců
Vojta navrhuje, aby si členové na Vysocina.pirati.cz vyplnili základní informace a zároveň sjednotili profily. Z tohoto tématu vyplynulo několik úkolů, které budou v blízké době provedeny tak, aby došlo k větší přehlednosti a aktuálnosti profilů členů a příznivců.

4) PR + Komunikace
Byla nabídnuta možnost se stát mediální spojkou pro krajský mediální odbor za Jihlavsko. Do této pozice byla po diskusi PMS Jihlavsko navržena Eva. V průběhu řešení bodu byl do této pozice nominován i Vojtěch Prchal.
Od Vojty byl podán návrh na zlepšení image schůzí.

5) Zájemci o členství
Z důvodu přítomnosti tří zájemců o členství proběhla krátká diskuse o tom, co to znamená být členem a jak se jim stát. Byla představena základní koncepce Pirátské strany.

6) Návrh Alan
Alan představil svou vizi ohledně kampaně ke krajským volbám. Rád by uspořádal akci, která by napomohla ke zviditelnění. Zároveň by se rád stal členem volebního štábu.

7) PKS Info
Eva v krátkosti představila, co právě PKS řeší a s jakými problémy se PKS potýká. Byla vyzdvihnuta možnost veřejnosti (i nečlenů PKS) se jejich jednání účastnit – ať již prostřednictvím Jitsi nebo osobně. Na fóru je založeno vlákno ohledně transparentnosti PKS.Úkoly:

Tomáš Bouda:
Sjednotí profily – Každý si přesměruje Wiki na lidé nebo aby tam měl také profil. Členové si vyplní povinně lide.pirati.cz a příznivci si to vyplní podle svých možností. Tom pak vymyslí, co budeme nadále využívat. Potřeba aktualizovat lidi na webech.

Vít Žáček:
Pokusí se upravit velikosti fotek na webu Jihlavska.

Vojta:
Udělá článek o Teniscentru
Zamluví zverimex na 13.02.2020
Uživatelský avatar
Tomas.Bouda
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 237
Registrován: 23 říj 2017, 20:37
Profese: Projektový vedoucí
Dal poděkování: 486 poděkování
Dostal poděkování: 283 poděkování

Re: Zápisy ze schůzí MS Jihlavsko

Příspěvek od Tomas.Bouda »

Mimořádná schůze ke koaliční smlouvě 25.01.2020

Přítomní: Eva Nováková, Tomáš Bouda, Vít Žáček, Vojtěch Prchal
Zapisovatel: Tomáš Bouda
Ověřovatel: Vít Žáček

Na začátku proběhla rozprava ohledně situace mimořádné schůze, kde Tomáš Bouda vysvětlil důvody, proč bylo nutné jednání přesunout z 31. 1. 2020 na 25. 1. 2020.

Po úvodním slovu proběhla diskuse ohledně bodů v koaliční smlouvě.

Po ukončení diskuse byl na řadě bod hlasování o přijetí/nepřijetí koaliční smlouvy. Byla představena pravidla pro hlasování.

Nepřítomní hlasující (Ondřej Tůma, Jan Spěváček) byli seznámeni se všemi náležitostmi. Zároveň měli možnost koaliční smlouvu připomínkovat. Oba nepřítomní členové vyjádřili formou emailu svůj souhlas jak s touto schůzí, tak s formou koaliční smlouvy a jsou tedy pro její přijetí.

Výsledek hlasování:
Pro přijetí nové koaliční smlouvy – Tomáš Bouda, Eva Nováková, Vít Žáček
Proti přijetí nové koaliční smlouvy – nikdo
Zdrželi se – nikdo

Místní fórum Jihlavsko jednomyslně rozhodlo pro přijetí nové koaliční smlouvy.
Uživatelský avatar
Eva.Novakova
Krajský zastupitel
Příspěvky: 968
Registrován: 29 led 2018, 14:38
Profese: Metodička
Bydliště: Jihlava
Dal poděkování: 4182 poděkování
Dostal poděkování: 1686 poděkování

Re: Zápisy ze schůzí MS Jihlavsko

Příspěvek od Eva.Novakova »

Jednání MS Jihlavsko, 28. 2. 2020

Přítomní: Vít Žáček, Jan Pošvář, Vojtěch Prchal, Tomáš Bouda, Eva Nováková, Ondřej Tůma, Tomáš Ryška, Dominik Hána, Marta Kozdas

Body programu:
1. Diskuse nad hlasovacími body zastupitelstva 02. 03. 2020
2. Report z PKS (přesunuto na příště)
3. Situace na radnici
4. Hlasování o kandidátech do krajských voleb (přesunuto na příště)
5. Komise a pracovní skupiny města Jihlavy (přesunuto na příště)
6. Podpora pravidelných akcí v JiPiCe (přesunuto na příště)
7. Komunikace informací
8. Info o Zimáku (přesunuto na příště)
9. Městské společnosti
10. Report z PMS
11. Vztahy

1. Diskuse nad body do zastupitelstva
TB zašle své připomínky e-mailem Evě a Vojtovi

3. Situace na radnici
Report z dění v posledním týdnu - návrh na složení rady jde do pondělního zastupitelstva

7. Komunikace informací
Cílem je nastavit správný tok informací
Komunikační kanály - bude se na nich pracovat na základě doporučení PKS
Rozdělujeme kanály, na kterých se jedná a kanály, na kterých se vede běžná komunikace
Debata, jestli Messenger nebo Zulip - záleží na naší potřebě a na tom, abychom nikoho nediskriminovali
Vojta - budu mít problém se přemigrovat, Zulip je pro mě bariéra
Úkol - Tom představí novou koncepci komunikace - do příští schůze

Distribuce informací mezi členy - teď jde všechno všem - jak to chceme - co s kým řešit?
Jan - co si občas svolat třeba online jednání?
Vojta - každý, kdo bude chtít, poskytnu mu rád informace, ale nezvládám všem dávat detailní informace
Marta - kdybych nebyla na chatu ŽiJ, tak spoustu věcí vůbec nevím
Závěr - vždy dát nějaký shrnutí i na Piráty
Tomáš R. - nemusím nutně vědět všechno, kdybych měl o něco zájem, vím, že mi vyjdete vstříc
Vojta - super, mám zpětnou vazbu, tak se budu snažit věci předávat dál
Tom - až ty kanály nastavíme, můžeme mít různá vlákna a pak jednotlivá témata řešit v nich - je náročné komunikovat one to one
Eva - byla bych nerada, abychom rozjížděli komunikaci one to one
Vojta - ta iniciativa by měla vycházet od členů MS, kteří se o dané téma aktivně zajímají, jsem pak schopný sehnat materiály, zprostředkovat kontakty
Marta - když nevím, co řešíš, tak nevím, na co se mám ptát - jde hlavně o využití potenciálu ostatních lidí
Vítek - neměli bychom obnovit online jednání? fyzické schůze jsou dost náročné
Eva - týdenní Jitsi mi přijdou příliš zatěžující
Tom - možná by bylo lepší nastavit tu psanou komunikaci a pak se z toho ty skupinky, co si jedou Jitsi, už vykrystalizujou
Vojta - chtěl bych mít jistotu, že informace posílám ověřeným lidem
Závěr - Tom koncepci připraví i s ohledem na citlivé informace
Víťa - neměli bychom dělat Jihlavský newsletter?
Ondra - lidi jsou newsletterama přehlcený, jsou tam i technický bariéry

9. Městské společnosti
VP představil svou vizi, jak zefektivnit práci s městskými společnostmi

10. Report z PMS
Proběhla schůze PMS a rozdělení základních zodpovědností (první krok)
Ve druhém kroku si body rozepíšeme do většího detailu
Cílem je zefektivnění a znovu nastartování fungování předsednictva
PMS začátkem srpna končí mandát, cílem je zanechat novému PMS MS v takovém stavu, aby bylo funkční

11. Vztahy
Domluva na tom, jak je řešit - schůzka 6. 3. v 16:00

Podporuji myšlenky Renesance Pirátů
web | forum | zulip

Uživatelský avatar
Tomas.Bouda
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 237
Registrován: 23 říj 2017, 20:37
Profese: Projektový vedoucí
Dal poděkování: 486 poděkování
Dostal poděkování: 283 poděkování

Re: Zápisy ze schůzí MS Jihlavsko

Příspěvek od Tomas.Bouda »

Jednání MS Jihlavsko 20. 03. 2020

Přítomní: Tomáš Bouda, Eva Nováková, Vít Žáček, Marta Kozdas, Viktor Dvořák (část)
Zapsal: Tomáš Bouda
Ověřila: Eva Nováková
Předsedající: Vít Žáček

Body programu:
1. Komise:
2. Činnost zastupitelů

1. Komise:

Vzdělávání:
Marta i Honza mají skoro nejvyšší účast a oba tam jsou slyšet
Neustále se řeší Inkluze a s ní spojený projekt
Odhlasovali dar na konferenci o vzdělávání
Ředitelka Mozaiky byla představit svou vizi, jak by chtěla mateřskou školku vést
Marta představila koncepci projektového vyučování

Projekt zdravé město:
Za rok 2020 byly 2 komise
Letos se budou rozdělovat dva dotační tituly, ke kterým tato komise připravila metodiku rozdělování
V únoru proběhl sběr požadavků na ty dotace a celkově byly sečteny na 360 000 Kč (tato částka je tedy nižší než množství peněz v dotačním titulu)
Nyní se budou hodnotit jednotlivé požadavky a udělá se výsledné pořadí, kterým žádostem bude vyhověno
Vítek se pokusí nadnést otázku participativního rozpočtu

Majetková:
Přichází různé žádosti, o pronajmutí či koupi bytů a pozemků a komise dá doporučení radě
Ne vždy rada rozhodne podle usnesení komise
Město má v plánu vykupovat postupně garážové kolonie na několika místech - město by je pak chtělo zrušit a začít město rozvíjet smysluplněji
Nový předseda komise je Martin Laštovička
Nechodí příliš mnoho členů komise, a občasně je problém, že je komise neusnášeníschopná
Řeší se odkup azylového domu
Vytváří se nový mechanismus o pronájmu bytů (ne v rámci komise)

Bezpečnost a prevence kriminality:
Občas je neusnášeníschopná, chodí méně členů, ale hodně hostů (někteří členové se už vyměnili)
Na začátku byl dotazník, kde se vybíralo, co by tato komise měla řešit a podle toho by měla jet
Členové a členky diskutovali výsledky šetření vnímání lidí v oblasti bezpečnosti
Byl vytvořen nový grantový program
Řeší, jak by mělo město komunikovat opatření v rámci bezpečnosti a prevence kriminality
Od května budou fungovat asistenti prevence kriminality

Komise pro neziskovou a sociální oblast:
Je aplikován nový sytém pro rozdělování grantů
Byly dále představeny oblasti, které se na komisi řeší
Komise v zimě podpořila nákup Iglou a provoz noclehárny


2. Činnost zastupitelů
Vojta do konce dubna přebírá pozici krizového ředitele Teniscentra z důvodu pracovní neschopnosti předchozího ředitele.

Eva:
Byla na schůzce s Danem a Honzou Milotou, kde řešili ochranu zdraví lidí bez domova
Účastnila se prvního kola výběrového řízení na asistenty prevence kriminality
Uživatelský avatar
Tomas.Bouda
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 237
Registrován: 23 říj 2017, 20:37
Profese: Projektový vedoucí
Dal poděkování: 486 poděkování
Dostal poděkování: 283 poděkování

Re: Zápisy ze schůzí MS Jihlavsko

Příspěvek od Tomas.Bouda »

Jednání MS Jihlavsko 24. 04. 2020

Přítomní: Tomáš Bouda, Eva Nováková, Richard Pospíchal, Vojtěch Prchal, Roman Pašek, Tomáš Ryška, Michaela Vodová
Zapsal/a: Eva Nováková
Ověřil/a: Tomáš Bouda
Body Programu:
1. Plánu na další období (schůze, akce..)
2. Činnosti našich dvou zastupitelů Evy Novákové a Vojty Prchala
3. Novinky za radnice
4. Míša členství v MS Jihlavsko, Ríša
5. Rekapitulace bodů jednání krajského sdružení Pirátů (ze dne 19. 04. 2020) a novinky ze strany KF
6. Úklid Jipice
7. Kandidátka kraj
8. Náhrada jednání PMS
9. Různé: Lidé bez domova

1. Plán na další období
EN - Na květen jsou svolány i úklidy JiPiCe - lze spojit
TB - pojďme si určit termín formálního jednání - přichází v úvahu 22. nebo 29. 5.
TR - mám zkouškový
TB - 29. 5. v 18:30

ÚKOL - TB svolá schůzi PMS od 17 a MS od 18:30 a přidá informace do kalendáře Pirátů Vysočiny

2. Činnost zastupitelů
Vojta Prchal - úřad fungoval v omezeném módu, komise nebyly, bylo zrušené zastupitelstvo, proběhly nějaké koaliční schůze, například schůze k investičnímu plánu/rozpočtu, schůze koaličních stran k situaci související se vztahem primátorky a náměstka, komise nebyly, Vojta je předseda představenstva Teniscentra, situace je kritická, ředitel marodí, zastupitelnost byla nulová, takže Vojta je zastupující výkonný ředitel, týden potom přišel COVID, takže Teniscentrum zavřeli, řeší se hlavně administrativní věci a snaha o to, aby společnost přežila, takže se tomu všemu teď věnuje na full time, je k dispozici pro další dotazy, chce napsat článek o tom, jak vést společnost v době koronavirové krize bez výkonného ředitele.
Eva Nováková - byla majetková komise (po tom, co dvě zrušili), která proběhla online, hlasování o dotacích v rámci komise pro bezpečnost a prevenci kriminality proběhlo taky online, v majetkové komisi se řešilo hlasování o nájmech v městkých prostorech. Vojta dal podnět, aby Eva zkusila sepsat krátký článek, jak je možné věci řešit i jednodušeji online. V sociální oblasti se řešilo ubytovávání lidí bez domova v případě nařízené karantény. Dnes byla podepsat zápis z výběrového řízení na asistenty prevence kriminality. Několik z nich bylo doporučeno na pokračování studia a následně zapojení do řad městské policie.
RP - Jak se bude dále využívat kontejnerů pro lidi bez domova?
EN - Jsou pro případ potřeby zavedení karantény pro lidi bez domova. Dále se s nimi zatím nejspíše nepočítá.
VP - Navrhuje abychom se nad tím zamysleli, zda bychom dokázali vymyslet nějaké další řešení, jak by se daly kontejnery nadále užívat.
EVA: Sepíše krátký článek o změně komunikace a řešení v rámci online schůzí komisí města.

3. Novinky z radnice
VP - já mám pocit, že jsem vše shrnul v předchozím bodu, měli jsme tam samozřejmě tu love story, ale pokud můžu mluvit za ŽiJ, tak jsme přijali stanovisko, že to je jejich věc, i když já mám osobně pocit, že takhle úzký vztahy v týhle úrovni nemůžou moc dobře fungovat, ale nemáme jinou možnost než je podpořit, za ŽiJ nemáme jiného kandidáta na náměstka, jako ŽiJ za ním stojíme a nemá smysl to dál hrotit, stojíme i za primátorkou

VP - děkuje, že se můžeme takhle scházet a za konstruktivní přístup, loučí se

4. Členství v MS Jihlavsko
MV - vzhledem k tomu, jaká je teď situace, se zabývám svým dalším působením v Pirátech, tak mě napadlo, že bych ráda odešla z MS Třebíčsko a chtěla jsem požádat o členství v Jihlavsku, je to i z toho důvodu, že mám blíž k Jihlavě, jezdím tam víc, omlouvám se Romanovi, že se to dozvídá takhle
RP - samozřejmě mě to mrzí, protože na Třebíčsku jsi platný člen, tak mě ještě napadá jestli by se to nedalo vyřešit jinak
MV - mě to napadlo včera, mám hlavně ten lokální důvod, není to něco, na čem bych trvala, záleží i na vaší reakci, je to pocit a jedna z cest, která by mi mohla pomoct se cítit u Pirátů líp než se teď cítím
TB - jsem všema 10, 20, 40 pro, ale asi by bylo fajn, kdyby kvůli nám nezůstal Roman na Třebíčsku sám
MV - s Romanem jsem to neřešila, protože teď potřebuju myslet sama na sebe a to prostředí, který nevnímám jako bezpečný, mě dost tlačí
RP - vnímám, že MS Třebíčsko potřebuje restart, takže za to se neomlouvej
MV - spadám sice podle mapy pod Třebíčsko, ale jezdím častěji do Jihlavy, takže v tomhle směru to s Třebíčskem nemá nic společného
TB - chápu, že to není lehké téma, takže se o tom můžeme pobavit i na PMS
MV - já to zjistím, jak se to dělá, nepotřebuju, aby to měl za úkol Tom
TB - pak mi prosím řekni, abych to taky věděl
RP - já to jako předseda MS Třebíčsko podporuju :)

Ríša
Roman - jestli bys chtěl být členem KPT Kultura, řešíme tam program do krajských voleb a pak tu práci po volbách
Ríša - jasně, i z toho důvodu bych chtěl kandidátku podpořit

5. Shrnutí jednání KF
TB - mrzí mě, že jsem tam nebyl a chtěl bych vás poprosit o pár vět jako shrnutí hlavních bodů
MV - to asi nedokážu, ale určitě je zápis
RP - pamatuju si primárně senátní volby, představoval se Standa Zíma, ještě sám neví, kde přesně
EN - Ivan tam byl déle, diskutovalo se, Hana představila MO směrem k členům, pak volby, volební claim, "kraj středem pozornosti", Roman a Ondra T. vyrobili logo, Pirátské listy a jejich náplň, představování PL,
RPo - ptá se na to, jak se pomáhá lidem bez domova,
EN - prosím o přesun bodu na konec, je to v pohodě?
RPo - jojo
EN - pokračuje v souhrnu z krajské schůze, představuje anketu a to, že by měla být dostupná členům, kteří odhlasovali, že nebude veřejná; od RP nabídka prorůstové balíčky kvůli koronakrizi pro volební program

6. úklid JiPiCe
Ondra posílal e-mail s informacemi a doodle tabulkou s cílem organizace jarního úklidu, odkaz na termíny: https://doodle.com/poll/tgz3bsn7b6wbcq94

ÚKOL: TB hodí termín na chat a vybere termín, který vyhovuje nejvíce lidem z MS Jihlavsko a propojí to s nějakým neformálním setkáním

7. kandidátka do krajských voleb
V této chvíli je obsazováno 30-50 místo. Bylo by super zvážit, zda bychom další chtěli podpořit Piráty a napsat se na tyto místa. Za Jihlavsko jsou tam v současné chvíli Eva, Víťa, Tom Ryška a Míša.

ÚKOL: TR se nalodí do Nalodění, aby ho Míša mohla kontaktovat během kampaně s výzvama k pomoci

8. náhradní jednání PMS
PMS se domluví na náhradním termínu

9. Různé
neformální diskuse (bez zápisu)
Uživatelský avatar
Tomas.Bouda
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 237
Registrován: 23 říj 2017, 20:37
Profese: Projektový vedoucí
Dal poděkování: 486 poděkování
Dostal poděkování: 283 poděkování

Re: Zápisy ze schůzí MS Jihlavsko

Příspěvek od Tomas.Bouda »

Jednání MS Jihlavsko 29. 05. 2020

Přítomní: Tomáš Bouda, Eva Nováková, Vojtěch Prchal, Tomáš Ryška, Vít Žáček
Host: Roman Pašek
Předsedající: Vít Žáček
Zapisovatel: Tomáš Bouda
Ověřovatelka zápisu: Eva Nováková
Body programu:
Městské společnosti
Převolba předsednictva MS Jihlavsko
Dění na radnici
Komise
Vztahy v týmu
Volby

Městské společnosti
Tento bod vznikl jako reakce na členský podnět a jednání CF o odvolání Jana Nováka z kontrolní komise. V Týně nad Vltavou při dosazování do společnosti neproběhlo výběrové řízení, podobně jako v Jihlavě. Vojtěch Prchal, který byl zvolen do představenstva TC Jihlava za Piráty, taktéž nebyl nominován na základě výběrového řízení.
ÚKOL: Tom založí dokument, ve kterém zanalyzujeme naši situaci vzhledem k programu, identifikujeme problematická místa a navrhneme další postup.
Převolba předsednictva Jihlavska
Tom: Blíží se konec mandátu současného PMS. Měli bychom to dát vědět všem našim aktivním lidem, aby začali zvažovat, zda by se chtěli stát členy a mít tak možnost kandidovat do PMS.
ÚKOL: Vítek pošle výzvu registrovaným příznivcům a zájemcům o členství
Dění na radnici
Koalice je v tuto chvíli menšinová, pokračují jednání o její možné stabilizaci. Byla posílena komunikace s opozicí. Možné rozšíření rady se zatím nekoná.
Komise
Jediná komise (kde máme zastoupení), kde proběhlo něco důležitého v květnu je komise pro zdravé město. Komise nakonec odsouhlasila, že peněžní podporu získají všechny projekty. Do příštího roku bude ale zavedena změna. Dotační programy budou fungovat na bázi školního roku a nikoliv kalendářního. Díky této změně budou žadatelé moci peníze využívat dříve.
Vztahy v týmu
Zrekapitulovali jsme březnovou intervizní schůzku, kde jsme řešili vztahy a důvěru mezi jednotlivými členy týmu. V současné době je situace stabilizovaná. Pokud budeme mít potřebu o tomto tématu znovu mluvit, uděláme druhé sezení.
Volby
Lavičky
Zábory je třeba vyřešit co nejdříve. Velikost lavičky je 120x80 cm. Lavičky by měly být na místě srpen/září.
ÚKOL: sepsat místa, kam bychom je chtěli dát a nahlásit Romanovi počet. Deadline je do 19. 6. 2020. (koordinace Tom)
Bannery
Velikost je 2x1 metr. Na Jihlavu spadá cca 10 bannerů. Na banneru bude vždy jeden z prvních tří pozic kandidátky a Ivan. Do 19. 7. je potřeba vyřešit místa, kde bannery vyvěsit (bezplatně). Pokud si někdo bude chtít dát banner na plot nebo kamkoliv, musíme s ním uzavřít smlouvu o nefinančním plnění.
ÚKOL: Tom zkoordinuje hledání míst na bannery
Akce
11. 9. Ivan Tour
Cca 14:00 – 20:00. Je třeba vymyslet program (společně s volebním štábem).
2. a 3. 9. Autobus na Vysočině
Bude jezdit společně s kandidáty. Můžeme vymyslet vlastní akce, kam by tento autobus měl dorazit.
ÚKOL: Tom, Vítek a Eva se účastní jednání volebního štábu 4. 6.
Uživatelský avatar
Vit.Zacek
Republikový výbor
Příspěvky: 505
Registrován: 17 kvě 2018, 00:37
Profese: student ekonomie
Bydliště: Jihlava
Dal poděkování: 939 poděkování
Dostal poděkování: 646 poděkování

Re: Zápisy ze schůzí MS Jihlavsko

Příspěvek od Vit.Zacek »

Jednání MS Jihlavsko 19. června 2020

Účast: Eva Nováková, Libor Dušek, Marta Kozdas, Tomáš Ryška, Dominik Hána, Tomáš Bouda, Vít Žáček, Vojtěch Prchal, Viktor Dvořák
Předsedající: Tomáš Bouda
Zapisovatel: Vít Žáček
Ověřovatelka: Eva Nováková

Body programu:
1) Volby (sraz kandidátů 18.06, start kampaně, Ivan Tour (oslovit jídlo), billboardy, aktivizace dobrovolníků, schválené priority)
2) Zastupitelstvo
3) Novinky z radnice
4) Multifunkční aréna
5) Informace z fóra (LARP – možnost, odloženo, úložiště radioaktivního odpadu (bude schůzka), Etika hlasování, volby do senátu, KOKS...)
6) Re-use centrum (nabídka od Ukliďme Česko)
7) Různé

Zápis:
1) Volby - na zahájení kampaně do Prahy pojede Hanka, Roman a Ondra. EN: Kdo se zúčastní tiskovky v Jihlavě a kdo potom bude roznášet Listy? Jaký máme kapacity? TR: Roman dával tabulku na účast. EN: Potvrdit účast a domluvit se na roznosu listů po schránkách a na náměstí. Způsob distribuce závisí na kapacitách. Musíme se rozhodnout, jak budeme dělit ulice pro roznos.
Úkol: Tom si vezme na starost vytvoření rozpisu a organizaci roznosu.

Lavičky - VŽ: Místa u Dukly a nemocnice, která jsme vytipovali, nejsou vhodná. TB: Kdyby vás napadlo dobrý místo, tak řekněte. EN: Můžete se zapojit do manuální práce. TB: Bannery - hledáme místa pro umístění bannerů. Bude uzavřena dohoda o nefinančním plněním. Pokud znáte místo, tak řekněte.
Aktivizace dobrovolníků - TB: Ivan tour bude naše největší akce. Musíme přemýšlet, jak tu akci naplnit. EN: Chceme to víc komunitní. TB: Chceme pozvat lokální farmáře nebo kavárnu apod. EN: Chci vodní bitvu (vtip)
Úkol: Tom přiloží dokument pro brainstorming.
TB: Na KF jsme odhlasovali pět hlavních budů programu do voleb.
2) a 3) VP: Důležitá je dohoda SVAK s městem, podařilo se najít určitou shodu. Na zastupitelstvo jdou tři varianty provozování: Bude to spravovat JVAK. Druhá: přejde to pod SMJ. Je tam pro to zázemí, úspory nákladů. Třetí: VAS. V ŽiJ je shoda, aby to bylo pod SMJ. Další materiál: Zápůjčka Teniscentru. Probíhají jednání s menšinovými vlastníky.
VP: Vítek Z. bude vytvářet komisi pro architekturu s placenými členy. EN: Zásady spolupráce s investory se na tomto zastupitelstvu řešit nebudou.
LD: Vítek si měl vytvořit půdu pro návrh. V tuto chvíli se to jeví jako selhání PR. Je třeba lepší příprava. Nápad je to dobrý. Je potřeba si říct, že zaplacení příspěvku je podmínkou pro kladné stanoviska města. Je to dobrý zdroj peněz a také tím město získává kontrolu nad výstavbou. Zdůraznit, že výše poplatku bude odstupňována. Zdůraznit, za co lidé platí, vytvořit ceník za služby pro občany u nových staveb. U rezidenčních zón je to obtížné. Tam, kde je kompletní infrastruktura, tam nic, ale tam kde se musí vytvořit infrastruktura, tam platit víc.
Úkoly: Eva dodá Liborovi materiály k Vítkovu návrhu. Libor: Podívá se na návrh Vítkova návrhu.
4) Multifunkční aréna: VP: Je potřeba zviditelnit sbírku na stadion. Usnadní to vyjednávání se sponzory. EN: Zkontaktuju Hanu a mohli bychom se k tomu přihlásit jako kraj. LD: Chceme vyvolat dobrý signál. Mohl by přispět každý a potom i strana. Strana víc. Povzbudit zájem veřejnosti pomocí přidáváním peněz k příspěvkům, které lidé dají. Zastupitelé by mohli rozhodnout, že město bude přidávat peníze k příspěvkům občanů. EN: Idea by měla jít od MO.
Úkol: Eva se spojí s Hanou.

5) Informace z fóra
TB: Standa Zíma se věnuje radioaktivnímu úložišti. Vytvoříme skupinu na toto téma. Napište mi a dohodneme schůzi.
TB: Na foru se řeší etika hlasování.
TB: Hlasovalo se o kandidátovi do senátu. Nikdo podpořen nebyl. EN: Byly vzneseny připomínky, že primárky neproběhly úplně korektně. Probíhá diskuze, do které se můžete zapojit.
6) Re-use centrum (nabídka od Ukliďme Česko) - Tom představil možnost vzniku re-use centra.
7) Různé: VP: Teniscentrum vyhlásí VŘ na pozici ředitele a možná se nikdo nepřihlásí, takže by se možná zúčastnil. Je tu ale možný střet zájmů, tak bych rád věděl, jak se na to díváte. EN: Já tam ten střet vidím a byla bych raději, kdybys to předem s někým prokonzultoval (například s RK prostřednictvím předběžného dotazu, nebo alespoň s MD na začátek). VP: Propagujeme VŘ, aby se někdo přihlásil. Nutně je potřeba vedení společnosti.
Uživatelský avatar
Vit.Zacek
Republikový výbor
Příspěvky: 505
Registrován: 17 kvě 2018, 00:37
Profese: student ekonomie
Bydliště: Jihlava
Dal poděkování: 939 poděkování
Dostal poděkování: 646 poděkování

Re: Zápisy ze schůzí MS Jihlavsko

Příspěvek od Vit.Zacek »

Jednání MS Jihlavsko 30. července 2020
Účast: Vít Žáček, Eva Nováková, Roman Pašek

Body programu:
1) Příprava na volby

Zápis:
1) Příprava na volby
Řešil se finanční příspěvek z rozpočtu místního sdružení Jihlavska. EN: Nelíbí se mi, že bychom měli mít na akci Jamese Colea, který má kontroverzní minulost. Nebylo by špatný, kdyby náš příspěvek za Jihlavu šel třeba na Terne Čhave. RP: Dám příspěvek na fórum a zeptám se ostatních. Ukázky z tvorby Jamese Colea máte v mailu. VŽ: Stejně náš příspěvek pokryje jen malou část nákladů na akci, takže při schvalování výdaje si můžeme dát do usnesení, že náš příspěvek půjde výhradně na odměnu pro Terne Čhave.
Úkol: Vítek založí hlasování PMS na schválení výdaje.
Odpovědět

Zpět na „Jihlavsko“