Reporty poslance Lukáše Bartoně

Uživatelský avatar
Lukas.Barton
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 1708
Registrován: 29 říj 2012, 15:36
Profese: Konstruktér
Bydliště: Plzeň
Dal poděkování: 562 poděkování
Dostal poděkování: 1806 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

Příspěvek od Lukas.Barton »

červenec a srpen


Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
7.7.-10.7.- schůze poslanecké sněmovny
1.7. - pořádání kulatého stolu na téma „aktuální situace v předškolním vzdělávání“. Semináře se účastnil cca. 30 ředitelů a ředitelek mateřských škol. Diskutovala se problematika mateřských škol a dětských skupin, jejich vzájemné postavení a budoucnost.
1.7. - videokonference k digitálnímu vzdělávání.
2.7. – účast na otevření numizmatické sbírky v Národním muzeum
19.8. – mimořádná schůze sněmovny. Na schůzi jsme se postavili proti novele školského zákona, která zavádí povinnost distanční výuky, aniž by bylo jasně řečeno, co tato povinnost obnáší.
19.8. – jednání poslaneckého klubu. Jednání mandátového a imunitního výboru a jednání podvýboru pro sport.
25.8. - schůzka se senátorem Drahošem v Senátu.

jednání výborů a podvýborů:
1.7. - účast na podvýboru pro vědu a vysoké školy. Diskuse nad novelou zákona nad přípravou o novele zákona k vysokým školám. Projednávala se i příprava zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.
8.7. – zasedání výboru VVVKMT (zápis: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=179760) . Projednávám byl především návrh z dílny SPD o pomoci v hmotné nouzi. Návrh je velice špatný.
19.8. – VVVKM, který se zabýval předložením školského zákona v legislativní nouzi na možnost legalizace distanční výuka. K zákonu jsem měl dvě významné připomínky, přičemž ta hlavní se týkala zákonné povinnosti účasti na distanční výuce. Tuto povinnost bez podrobnějšího vysvětlení nemohu akceptovat.


Lobbistické kontakty:
1.7. - účast na platformě pro vzdělávání pořádané senátorem Drahošem.
3.7. – Schůzka se zástupci iniciativy „změna školství“, kteří představili několik bodů, jak dle jejich představ změnit školství, přičemž hlavním bodem by byla změna posledního ročníku před maturitou. Jejich návrh má pozitiva, rád jsem ho podpořil.
21.7. – Schůzka s doc.Mauritzovou a debata nad budoucností Sušické nemocnice.
28.7. – schůzka se zástupci iniciativy "Počítače dětem" a diskuse nad uvolněním finančních prostředků pro nákup počítačů do škol.
28.7. – Schůzka Zdeněk Šlejška. Z Edu změna. Dostali jsme informace o tomto projektu a těšíme se na jeho výsledky.
30.7. - Schůzka se zástupci VOŠ k uzákonění sociálního pedagoga.
30.7. - Schůzka s Jan Waldman – na téma občanské angažovanosti a zapojení se do veřejných diskusí.
10.8. - posezení se zástupci STAN. V čele s Bernardem a Čížkem. Nezávazné popovídaní si u piva nad krajskými tématy.

Aktivita ve volebním kraji:
10.8. – Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři


Výkaz redmine:
31.7. - Program '21 - Aby škola bavila a připravila pro život (https://redmine.pirati.cz/issues/31639)
1.8. - Program '21 - Zaměříme se na kvalitu vzdělávání (https://redmine.pirati.cz/issues/31640)
25.8. - Program '21 - Digitální vzdělávání (https://redmine.pirati.cz/issues/31642)
25.8. - Program '21 - Vzdělávání, kde si každý vybere (https://redmine.pirati.cz/issues/31638)
Resortní tým školství se v průběhu červenec/srpen scházel minimálně 1x týdně, ať už fyzicky či formou videokonferencí. Resortní tým převážně řešil předkládanou novelu školského zákona. Přípravu podkladových materiálů k Pirátskému programu pro sněmovní volby 2021 a nové vyhlášky Min. školství, zejména tu o maturitní zkoušce. Resortní tým dále připravil pozměňovací návrh k novele školského zákona, který byl předložen na jednání poslanecké sněmovny i výboru 19.8. Pozměňovací návrh nebyl schválen. Resortní tým dále připravil doprovodné usnesení, které neprošlo pouze o několik hlasů, a ve kterém vyzýváme vládu, resp. Min. školství k tomu, aby připravilo vyhlášku, která bude specifikovat zákonnou povinnost distančního vzdělávání.
Velkou otázkou, kterou se rezortní tým školství zabýval, byla možnost ošetřování člena rodiny pro všechny rodiče, jejichž dítě bude pod zákonnou povinností distančního vzdělávání.
Resortní tým se zabýval také uvolněním finančních prostředků na nákup počítačů pro školy. Dále resortní tým upravil pozměňovací návrh na zavedení sociálního pedagoga do škol. Tento návrh bude předložen do druhého čtení zákona o pedagogických pracovnících.

V průběhu července a srpna jsem absolvoval několik mediálních výstupu na téma paliativní péče a eutanazie. Zejména na DVTV (https://video.aktualne.cz/dvtv/hadka-o- ... 47ab5f122/), CNN Prima News, Blesk atd.

Uživatelský avatar
Lukas.Barton
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 1708
Registrován: 29 říj 2012, 15:36
Profese: Konstruktér
Bydliště: Plzeň
Dal poděkování: 562 poděkování
Dostal poděkování: 1806 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

Příspěvek od Lukas.Barton »

Září 2020

Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
3.9. – účast na celodenním workshopu v rámci Fóra rodinné politiky na téma: Jak karanténa změnila každodenní chod a vzdělávání dětí. Zde jsem vystupoval jako jeden z panelistů.
10.9. – účast na 59. schůzi poslanecké sněmovny.
14.9. – jednání Pirátského klubu.
15.9. – 18.9. schůze sněmovny.
20.9. – účast na výkonných týmu Pirátů.
21.9. – účast na krizovém štábů Pirátů.
22.9. – účast na jednání poslaneckého klubu.
29.9. – 30.9. – schůze sněmovny 56.-60.
29.9. – jednání poslaneckého klubu.Jednání výborů a podvýborů:
9.9. – účast na schůzi Výboru pro vzdělávání (zápis: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=182598). Na schůzi se probíraly především informace MŠMT ohledně vyhlášky o způsobu financování nestátních školských poradenských zařízení.
22.9. – konání podvýboru pro regionální školství, kterému předsedám.
- podvýbor projednal zprávu o nákupu vybavení pro školy. Dále projednal metodické materiály pro online výuku a hlavní část se věnoval návrhu nové vyhlášky k inkluzivnímu vzdělávání. Tento nový návrh vyhlášky je z pohledu Pirátů učiněné zlo a absolutně neobhajitelný. Šetří se zde na nesprávných místech a tato úspora se nám v budoucnu krutě nevyplatí. Na výboru vystoupilo mnoho organizací a zástupců zřizovatelů škol, kde se všichni shodli na tom, že tato vyhláška se musí přepracovat. Návrh je usnesením, které podvýbor schválil a ve kterém vyzíváme, aby vyhlášku stáhl a kompletně přepracoval na základě analýzy současného stavu a praxe.
23.9. – školský výbor (zápis: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=144952). Dále se probírala možná podpora science center.
Výbor jednal o návrhu SPD na vydání zákona, kterým se mění zákon o pomoci hmotné nouze. Ačkoliv se předkladatelé snažili bít pobírače dávek, tak ve skutečnosti předložili novelu, která bude umožňovat ještě větší zneužívání/využívání dávek v hmotné nouzi. Jako jediný jsem hlasoval proti. Na výboru se dále probírala inkluzivní vyhláška a výbor schválil podpůrné stanovisko, jako podvýbor pro regionální školství, ve kterém vyzval ministerstvo k přepracování vyhlášky a jejím předložením nejdříve výboru a až poté dáním do připomínkového řízení.
23.9. – účast na podvýboru pro sport. Výbor se zabíral zprávou NSA o činnosti a zaměření dotací. Uvítal jsem, že NSA zprovoznila rejstřík a navázala financování činnosti klubů na něj, díky čemuž odpadne velké množství administrativy pro malé kluby. K mé lítosti jsem se však dozvěděl, že NSA plánuje navýšit dotace pro sportovní asociace a střešní organizace oproti minulému roku. Vždy jsem prosazoval, aby dotace mířily napřímo k samotným klubům, kde sportují dětí a mládež, místo toho, aby byly rozdělovány ještě nějakým dalším mezičlánkem.
S hrůzou jsem vyslechl informace o programu COVID – sport, kde z vyčleněné miliardy pro podporu malých klubů bylo čerpána 15 % a vláda schválila, že z této miliardy půjde až půl miliardy profesionálním klubům, zejména fotbalovým a hokejovým, jako náhrada za neprodané lístky. Než jsem se z tohoto šoku stačil vzpamatovat, tak výbor skončil.

Lobbistické kontakty:
2.9. - Schůzka s velvyslancem Jižní Koreje a korejskou delegací včetně prezidenta KHNP.
Na schůzce jsme se bavili o tom jakou mají Piráti politiku v oblasti energetiky. Uvedl jsem obecné rámce a odkázal na kolegu Třešňáka, který tuto oblast řeší detailněji. Delegaci jsem provedl po budově PS.
2.9. - schůzka se zástupci vyšších odborných škol (paní Monika Havlíčková a další). K tématu sociálního pedagoga. Na základě této schůzky jsme doladili náš pozměňovací návrh k zavedení sociálního pedagoga ve školském zákoně.
2.9. - účast na platformě pro vzdělávání pořádané senátorem Drahošem.
9.9. – Večeře v rámci skupiny přátel ČR – Korea s Korejským velvyslancem v jeho rezidenci.Aktivita ve volebním kraji:
7.9. – Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři
21.9. – Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři

Výkaz redmine:
Práce na:
Program '21 - Aby škola bavila a připravila pro život (https://redmine.pirati.cz/issues/31639)
Program '21 - Zaměříme se na kvalitu vzdělávání (https://redmine.pirati.cz/issues/31640)
Program '21 - Digitální vzdělávání (https://redmine.pirati.cz/issues/31642)
Program '21 - Vzdělávání, kde si každý vybere (https://redmine.pirati.cz/issues/31638)
V měsíci září jsem se nejvíce věnoval přípravě a projednávání novely vyhlášky o společném vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných. Návrh vyhlášky odebírá podpůrná opatření pro některé děti ze skupiny dětí se skupiny se speciálními vzdělávacími potřebami. Nově tak by neměli nárok na asistenta pedagoga a to děti s tělesním postižením, vadou řeči nebo poruchami učení. Dále dle vyhlášky nebude placena pedagogická intervence pro další skupiny žáků. Návrh vyhlášky byl napsán velice necitlivě a nesmyslně. Ponechává nadále povinnost zajišťování podpůrných opatření školou, ale bere jim financování těchto podpůrných opatření.
Proti návrhu vyhlášky jsem se silně postavil a udělal vše proto, aby současný návrh byl stažen a kompletně přepracován.
Také jsem otevřel debatu o sporné vyhlášce k inkluzi. Rozprava byla přerušena do projednání podvýborem pro regionální školství, jehož jsem předseda a který jsem svolal.

Odpovědět

Zpět na „Reporty z jednání klubu“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host