Podnět: dílčí změna zákona o veřejném zdravotním pojištění, která usnadní proces návratu českých občanů v cizině

Fórum pro diskusi a připomínkování připravovaných předpisů a jiných legislativních návrhů.
Pravidla fóra
Fórum slouží pro diskuzi, připomínkování a přípravu předpisů vnějšího světa(zákonů, vyhlášek, evropské legislativy, mezinárodních smluv) - vnitrostranické předpisy diskutujeme zde
  • Do fóra vkládejte návrhy předpisů označené jejich názvem případně návrhy na změnu předpisů.
  • Do prvního příspěvku v tématu vložte odkaz na plný text návrhu.
[iwiki]/zakony/start[/iwiki]
JanNovak
Příspěvky: 2
Registrován: 24 dub 2024, 16:16
Dal poděkování: 4 poděkování
Dostal poděkování: 2 poděkování

Podnět: dílčí změna zákona o veřejném zdravotním pojištění, která usnadní proces návratu českých občanů v cizině

Příspěvek od JanNovak »

Ministerstvo zdravotnictví podalo návrh zákona, kterým mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORND47JWNOH/
Mohl by prosím někdo z lidí, kteří jsou oprávněni přidávat připomínky na eKLEP, zvážit přidání následující připomínky? V druhé části zákona č. 48/1997 Sb., § 8 odst. (4) změnit z:

„(4) Pojištěnec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině, pokud je v cizině zdravotně pojištěn a učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení. Povinnost platit pojistné však zaniká až dnem, který pojištěnec v prohlášení podle věty prvé uvedl, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy toto prohlášení bylo doručeno příslušné zdravotní pojišťovně. Od stejného dne až do dne, kdy se pojištěnec u příslušné zdravotní pojišťovny opět přihlásil, nemá pojištěnec nárok na poskytování hrazených služeb. Současně s opětovným přihlášením u příslušné zdravotní pojišťovny je pojištěnec povinen této pojišťovně dodatečně předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pokud pojištěnec nepředloží příslušné zdravotní pojišťovně doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, je povinen doplatit zpětně pojistné tak, jako by k odhlášení nedošlo; penále se v takovém případě nevymáhá. Jestliže pojištěnec předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině, který nekryje celou dobu, kdy nebyl povinen platit pojistné v České republice podle věty první, je povinen doplatit zpětně pojistné za každý kalendářní měsíc, ve kterém zdravotní pojištění v cizině netrvalo po celý takový kalendářní měsíc; penále se v takovém případě nevymáhá. Další prohlášení podle věty první lze zdravotní pojišťovně podat nejdříve po uplynutí 2 celých kalendářních měsíců následujících po dni opětovného přihlášení. Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců.“

na následující nebo podobné znění:

„(4) Pojištěnec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině, pokud učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení. Povinnost platit pojistné však zaniká až dnem, který pojištěnec v prohlášení podle věty prvé uvedl, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy toto prohlášení bylo doručeno příslušné zdravotní pojišťovně. Od stejného dne až do dne, kdy se pojištěnec u příslušné zdravotní pojišťovny opět přihlásil, nemá pojištěnec nárok na poskytování hrazených služeb. Pokud pojištěnec podá další prohlášení podle věty první dříve než po uplynutí celého kalendářního měsíce následujícího po dni opětovného přihlášení, je pojištěnec povinnen uhradit pojistné ve výši celého kalendářního měsíce. Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců.“

Komentář k připomínce:
Účelem původního textu je zabránit nutnosti dvojitého placení zdravotního pojištění v ČR a zahraničí, čehož je docíleno tím, že se člověk musí odhlásit ze zdravotního pojištění v ČR před odjezdem na dlouhodobý pobyt v zahraničí. Z nějakého zvláštního důvodu ale původní text obsahuje několik bizarních vět o tom, že mimo to, že se člověk má při návratu opět přihlásit u příslušné zdravotní pojišťovny, tak musí předložit doklady o uzavření zdravotního pojištění v cizině a jeho délce (a pokud tak neučiní, musí zaplatit za každý nedoložený měsíc pojistné, jako kdyby v cizině nežil a byl nadále pojištěn v ČR, ačkoliv byl ze zdravotního pojištění odhlášen a zdravotních služeb v ČR nemohl logicky využívat).

Tato bizarní část původního textu o zpětného dokládaní zdravotního pojištění v cizině by měla být vyškrtnuta z následujících důvodů:

  1. Je naprosto nelogická a nic nepřináší. To, že občan doloží, že měl v zahraničí uzavřené zdravotní pojištění (ať už komerční nebo v rámci zdravotního systému cizí země), nic nikomu nepřinese a jen to všem stranám bere čas.

  2. Zjednoduší to proces návratu do ČR statisícům českých občanů žijících dlouhodobě v zahraničí.

  3. Zefektivní to práci VZP snížením zbytečné administrativní zátěže.

Znovu přihlášení se k VZP při návratu do ČR je častým zdrojem frustrace a tématem objevujícím se mezi českými občany žijící dlouhodobě v zahraničí. Mimo to, že je tento proces zpětného dokládání zdravotního pojištění v cizině zcela zbytečný, je také časově náročný, protože při dlouhodobém pobytu se český občan mohl ocitnout v situacích, kdy měl zajištěný přístup ke zdravotní péči v zahraničí a uzavírat k tomu další zdravotní pojištění by bylo zbytečné (a nemá tedy potencionálně patřičný doklad k tomu): žil v zemi s odlišným konceptem všeobecného zdravotnictví (např. léčby plně hrazené z daní namísto zdravotního pojištění), měl léčbu krytou v rámci zdravotního pojištění partnera, byl student a měl přístup ke zdravotním službám v rámci univerzitního školného atd.

Současné znění zákona tak může vést k naprostému paradoxu, který ilustruji na následující modelové situaci: česká občanka se přestěhuje za manželem do USA, před odjezdem (podle zákona) učinila o této skutečnosti prohlášení u Všeobecné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení, aby se vyhnula dvojím platbám. Po 10 letech se rozhodne vrátit do Evropy a má následující možnosti:

  1. Jako česká občanka se vrátí do kterékoliv země EU mimo ČR: v této situaci se může normálně přihlásit do zdravotního systému dané země a nemusí nic dokládat ohledně zdravotního pojištění v USA.

  2. Má více občanství (např. jiné země EU), vzdá se českého občanství a jako občan cizí země se vrátí do ČR: v této situaci se může v ČR přihlásit k zdravotní pojišťovně jako v kterékoliv jiné zemi EU a nemusí dodatečně dokládat, že si 10 let v USA platila zdravotní pojištění.

  3. Jako česká občanka se vrátí do ČR: v této situaci musí dodatečně doložit, že měla po celou dobu v USA uzavřené zdravotní pojištění, což vzhledem k odlišnému zdravotního systému USA může být problém (mohla být žena v domácnosti a být kryta zdravotním pojištěním manžela; mohla vystřídat během 10 let mnoho prací a různých zdravotních pojišťoven, k čemuž by dlouho hledala zpětně doklady; mohla upřednostnit platbu za zdravotní služby v hotovosti nebo z charitativních fondů nemocnic atp.). Pokud ji VZP neuzná doklady ohledně pojištění v USA, které pracně sháněla, čeká ji k tomu ještě doplacení zdravotního pojištění za 10 let, což by při současné výši pojistného vycházelo na cca 200,000-300,000 Kč.

Paradoxně tedy „vrátit se jako občan ČR do ČR“ je mnohonásobně byrokraticky složitější než „vrátit se jako občan ČR do jiné země EU“ nebo „vrátit se jako občan jiné země EU do ČR“. Jinými slovy pro české občany žijící v zahraničí může být pro návrat do ČR jednodušší se vzdát českého občanství, což je naprosto absurdní.

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Administrativní odbor
Příspěvky: 26253
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: politik, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 37064 poděkování
Dostal poděkování: 30232 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Podnět: dílčí změna zákona o veřejném zdravotním pojištění, která usnadní proces návratu českých občanů v cizině

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

@Josef.Pavlovic

Profil, Vedoucí AO; KaS, ZO; vedoucí MRT Demokracie v rezignaci
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“*
Podporuji myšlenky.

JanNovak
Příspěvky: 2
Registrován: 24 dub 2024, 16:16
Dal poděkování: 4 poděkování
Dostal poděkování: 2 poděkování

Re: Podnět: dílčí změna zákona o veřejném zdravotním pojištění, která usnadní proces návratu českých občanů v cizině

Příspěvek od JanNovak »

Vojtech.Pikal píše: 25 dub 2024, 11:54

@Josef.Pavlovic

Je Josef Pavlovic pod tímto uživatelským jménem na fóru aktivní?

Jinak jsem se pokusil kontaktovat několik lidí, kteří se na tom původním zákonu tehdy nějak podíleli, jestli si nepamatují, zda byl pro tu bizarní část textu nějaký speciální důvod. Z těch, kteří mi odpověděli, si nebyl nikdo jistý, proč tam ta konkrétní část textu je, ale potvrdili mi, že účel celé té části je zabránění dvojitého placení pojistného v ČR a v zahraničí při dlouhodobém pobytu v cizině (pro což stačí, když se podle zákona člověk odhlásí a po návratu znovu přihlásí).

Ten návrh zákona se týká především podpory prevence, usnadnění čerpání péče v zahraničí (pro lidi žijící v pohraničí atp.) a změny úhrad ve stomatologii. Krom toho ten návrh zákona ale také opravuje mnoho zbytečných částí původního zákona. Myslím, že kdyby se opravila i tato část o znovu přihlašování po dlouhodobém pobytu v zahraničí, každý by to jistě uvítal.

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 34818
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: Celkem Spokojený Důchodce
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 31730 poděkování
Dostal poděkování: 25778 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Podnět: dílčí změna zákona o veřejném zdravotním pojištění, která usnadní proces návratu českých občanů v cizině

Příspěvek od Petr.Vileta »

JanNovak píše: 25 dub 2024, 15:58
Vojtech.Pikal píše: 25 dub 2024, 11:54

@Josef.Pavlovic

Je Josef Pavlovic pod tímto uživatelským jménem na fóru aktivní?

Po "vyvolání" by se tu mohl objevit, protože ho to upozorní hned jak přijde na fórum, ale má samozřejmě i pirátský mail josef.pavlovic@pirati.cz ;)

Řadový člen, stínový ministr švihlých nápadů a fórista

Fide, sed cui fidas, vide.
Věř, ale komu věříš měř.

(Perchta z Pernštejna - Bílá paní)

Uživatelský avatar
Robert.Magni
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 5642
Registrován: 18 led 2013, 17:08
Profese: dělník
Bydliště: Břasy 264,okr.Rokycany
Dal poděkování: 22733 poděkování
Dostal poděkování: 4618 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Podnět: dílčí změna zákona o veřejném zdravotním pojištění, která usnadní proces návratu českých občanů v cizině

Příspěvek od Robert.Magni »

Ono na opravu by se toho našlo mnohem víc.
Například už jen povinnost platit zdravotní pojištění i pro osoby bez příjmu... Pro systém je totiž výroba exekucí a bezdomovců mnohem prodělečnější než by bylo zrušení téhle povinnosti.

Robert Magni
zabzicek@gmail.com
799796575
Nelíbí se vám moje názory ? Tak vypadněte na bar !
Roger Waters, Praha 2023

Uživatelský avatar
Josef.Pavlovic
Republikový výbor
Příspěvky: 127
Registrován: 02 srp 2016, 12:26
Profese: marketingový specialista
Bydliště: Mariánské Lázně
Dal poděkování: 100 poděkování
Dostal poděkování: 225 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Podnět: dílčí změna zákona o veřejném zdravotním pojištění, která usnadní proces návratu českých občanů v cizině

Příspěvek od Josef.Pavlovic »

Moc děkuji za podnět, předám jej kolegům na MZd, kteří Novelu zákona o veřejném zdravotní pojištění řeší.

Odpovědět

Zpět na „Připravované předpisy“