Návrh V-W 2.0 na změnu Předpisu o zřízení odborů a komisí

Místo pro pracovní vlákna projektů, které nezastřešuje žádný stranický orgán. Pokud pro práci na projektu potřebujete založit několik vláken, založte je zde a do vnitrostranické diskuze přidejte jedno informační vlákno s odkazy.

Moderátoři: Administrativní odbor, Předsedající

Pravidla fóra
Toto je sekce pro pracovní vlákna. Obecná diskuze bez konkrétního praktického cíle sem nepatří. Pro pracovní vlákna platí jediná podmínka: Cíl projektu musí být v souladu s Pirátskými ideály. Dodržujte prosím pravidla fóra.

Zásady moderace
 • Nepracovní vlákna budou přesunuta do Vnitrostranické diskuze.
 • Diskuze v pracovních vláknech, která nesouvisí s příslušným úkolem, bude na požádání oddělena do samostatného vlákna ve Vnitrostranické diskuzi.
 • Pokud je z procedurálních důvodů třeba vlákno zamknout, bude na požádání zamčeno. Procedurální podmínky pro zamčení vlákna určuje zakladatel vlákna v úvodním příspěvku.
 • Žádná jiná moderace nebude prováděna.
Odpovědět
Uživatelský avatar
Tomas.Valek
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 2522
Registrován: 08 dub 2018, 16:47
Profese: Navrhovatel
Dal poděkování: 1789 poděkování
Dostal poděkování: 2913 poděkování

Návrh V-W 2.0 na změnu Předpisu o zřízení odborů a komisí

Příspěvek od Tomas.Valek »

Vážení členové CF,

děkujeme moc za Vaši úžasnou pomoc, díky které jsme vycizelovali návrh 2.0.

Pro pořádek jen odkážu na původní vlákno ke změně předpisu a na společné upravené znění v návrhu V-W 1.0.

Přikládáme tedy již opřipomínkované paragrafované znění, do kterého jsme se snažili zapracovat všechny sebrané připomínky, chci poděkovat i všem členům odborům a kanceláře, kteří nám s tím také pomáhali.

(Podtrženě jsou vyznačeny všechny změny a žlutě změny oproti předchozí verzi.)

Úvodem:

Vážené Celostátní fórum,

předkládáme komplexní změnu Předpisu o zřízení odborů a komisí včetně doprovodných změn.

Hlavním účelem této změny je odstranění duplicit a zvýšených nákladů na provoz a zároveň zlepšení fungování odborného aparátu strany jako celku. Věříme, že každý v současné struktuře se upřímně snaží o co nejlepší výsledky pro Piráty, ale současná organizace z níže uvedených důvodů vytváří brzdy a duplicity v systému a nejasnost v odpovědnostech, aniž by tím byla dostatečně zvýšena kvalita či odpovědnost fungování.

Současné rozvržení odborného aparátu je přes dílčí reformy poměrně starého data a vychází z ideových dokumentů švédských pirátů, které nejsou zcela aplikovatelné na realitu 20. let 21. století v České republice, a také ze snahy zapojit dobrovolníky do fungování odborného aparátu strany, což se až na výjimky dnes již také neděje. Praktickým důsledkem trvání těchto podmínek je značně podvázaný výkon stranického aparátu spolu s extrémní závislostí na několika úzkých hrdlech v systému. Právě pro dobrovolníky náš současný model zjevně také nefunguje vůbec ideálně.

Nechtěli jsme zacházet do detailních podrobností, ale byli jsme požádáni o konkrétní příklady problémů, jež se dnes vyskytují a které spočívají v konfiguraci současného systému. Zdůrazňujeme tedy, že nejde o žádná lidská pochybení, ale o příklady “chyby systému”, která není opravitelná nebo jen obtížně a za použití mimořádných zdrojů, které mohou být alokovány jinde. Smyslem toho tedy není kritizovat ničí výkon práce a prosím, aby nikdo následující příklady takto nevnímal. Tento seznam problémů najdete v samostatném dokumentu zde.

Červenou nití, která se vine prostřednictvím téměř jakéhokoli úkolu, systému anebo zadání (souhrnně projektu) je následující:

 • chybí jasné vedení projektu, které by jej tlačilo vpřed a bylo odpovědné za splnění
 • chybí přidělené zdroje, které dnes jsou přidělovány na základě dobré vůle a nastavení priorit jednotlivých zúčastněných
 • veškerá komunikace i postup je z principu zdlouhavý
 • projekty jsou vyhodnocovány jen nahodile a nehledají se příležitosti pro zlepšení
 • pokud už je do věci vztaženo RP, tak ne proto, aby stanovilo hlubší priority, ale proto aby “pískalo férovku” tam, kde se odbory nedomluví samy
 • nejasné rozdělení odpovědnosti znemožňuje vyhodnocení práce jinak než “mysleli to asi dobře”

A ještě jednou připomenu, nic výše řečeného není kritikou žádné osoby, dokonce ani odboru samotného, stejně tak nejde o nějaký vyčerpávající výskyt problémů, ale jen o pouhou ilustraci toho, jak se věci mají.

Řešením této situace není tedy další tvorba strategie, ale odstranění úzkých hrdel systému, které jsou jasně identifikovatelné, trvalé a systémové. Proto největším problémem není volba vedoucích, to by samo o sobě působilo jen menší potíž, hlavním problémem je existence samostatných odborů, které si primárně zajišťují vlastní provoz, potřeby a náplň a jen následně pokračují v globální náplni práce pro stranu. Na ještě vyšší úrovni je pak ale tento problém při vyjednávání rozpočtu. Jednotlivé odbory musí od RP a RV získávat přísliby zdrojů, což vede k vzájemnému soupeření o cenné zdroje a přirozené organizační snaze pro sebe získávat funkce a zdroje, na ostatní vrhat povinnosti a ceny. I při nejlepší vůli všech zúčastněných se pak místo sestavování rozpočtu s jasným strategickým cílem opakuje nakonec kompromisní “budeme pokračovat v tom, co bylo”. Obzvláště v hubených letech kdy bude třeba hodně investovat do kampaní to není dobrý způsob jak chystat rozpočet.

Zároveň to není situace, kterou by RP dokázalo vyřešit, a která a priori není způsobena jejich časovým vytížením. I pokud bychom totiž měli 5 členů RP, co na full time řeší jen stranu, tak by naráželi na stejný problém a mohli by ho řešit jen díky použití nástrojů přímého převzetí správy, což by nejen nebylo dlouhodobě udržitelné, ale vyvolalo by to i oprávněný odpor.

V čem tedy spočívá návrh této změny a čeho má dosáhnout?

 1. Kompetence a zdroje administrativního, mediálního, personálního a část technického odboru se převedou pod kancelář strany, kde nově vzniknou tři oddělení - interní, marketingové a provozní.
 2. Zavádí se nové pojistky, kromě mimořádného přezkumu CF získá RV právo veta ke jmenování nejen vedoucího kanceláře, ale i oddělení, které také bude vybírat RP a ne vedoucí sám.
 3. Dále se kladou striktní požadavky na neutralitu všech členů kanceláře ve vnitrostranickém působení, zavádí se neslučitelnost těchto vedoucích s funkcemi na celostátních úrovních a v oblastních předsednictvech.
 4. Zároveň se odstraňuje podmínka na nestranickost vedoucího.
 5. Přidává se záruka transparentního fungování kanceláře, její organizaci jinak vnitřním předpisem nastaví RP. RP získává široké možnosti jak si kancelář přeorganizuje podle své volby.
 6. Zůstanou zachovány ty části odborů, které byly schopny kolem shromáždit dobrovolníky, tedy vývojová část technického odboru. Ten by navíc nebylo ani možné zrušit obratem bez dalšího.
 7. Problematika předsedání CF se přesouvá z působnosti monokratického AO a zavádí volbu komise předsedajících. Toto řešení zajišťuje, že předsedající budou mít jasnou legitimitu a podporu členstva.
 8. Zavádí se úřad ombudsmana, který nebyl doposud nijak definován, stanoví se základní úkoly a nezávislost, ke které přispěje i způsob výběru skrze schválení RK.
 9. Technické změny - přečíslování paragrafů a uvedení pořadí dle vyjmenování týmů.

Kancelář strany tak bude tvořit odborný profesionální aparát, který podléhá RP a v rámci něhož se odehrává podpora samotného provozu strany a jejich hlavních úkolů. Ta má být depolitizována a fungovat neutrálně směrem dovnitř strany.

Kancelář tak bude mít nově kromě svého vedoucího i tři oddělení, ne které bude členěna. Náplň těchto oddělení stanoví předpisem RP, ale samotná oddělení nebude moci zrušit (ale bude je moci členit na sekce a podobně), bude jim moci přidělovat kompetence, určovat zdroje atd. Vnímáme to jako dobrý kompromis mezi vysokou mírou flexibility (jak si RP naplní oddělení je na ní) a nutným minimálním zadáním “toto má řešit kancelář strany”.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Valek za příspěvky (celkem 5):
Jan.Lipavsky, Simona.Mikusova, Jaroslav.Toman, Vojtech.Pikal, Tereza.Hubackova

Tomáš Válek
tomas.valek@pirati.cz
+420 774 652 082
Semper ita agere vis ut alii te faciant. Benevolentia adsume.
Někdo musel najít tu odvahu.

Uživatelský avatar
David.Wagner
Republikový výbor
Příspěvky: 2206
Registrován: 06 lis 2017, 23:35
Profese: vykonavatel vůle
Dal poděkování: 947 poděkování
Dostal poděkování: 7411 poděkování

Re: Návrh V-W 2.0 na změnu Předpisu o zřízení odborů a komisí

Příspěvek od David.Wagner »

Dovolím si navázat.

Pozice existujících orgánů po změně

RP
Mění se role RP. Vznikne jasná struktura, která připraví podklady, vydefinuje zdroje a možnosti růstu, a předá tyto možnosti svému politickému vedení - tedy RP, které určí politické priority. Je to model, který jsme se vždy snažili prosadit ve státní správě, aby výkonná a efektivní správa udělala odbornou apolitickou a kvalitní práci, kterou předá politikům ke stanovení politického směru a ti již budou jen dohlížet a úkolovat jeho dodržení.

RV
Republikový výbor ze změny také nevyjde oslaben. Naopak, jeho role v systému se úměrně zvýší, bude mít jako zodpovědnost právo veta vůči jmenování vedoucích, dále se ještě zvýrazní jeho role při schvalování rozpočtu a záměrů, pomocí které bude schopen efektivně dohlížet na kancelář. Je více než vhodné, aby si v danou chvíli vytvořil pracovní skupinu, jež může za úkol vyhodnocovat činnost kanceláře i oddělení, sbírat zpětnou vazbu od členů, komunikovat s RP a hledat příležitosti pro zlepšení a celkově dávat zpětnou vazbu provozu strany, což se dnes neděje.

Dalším důležitým úkolem RV se stane doplnění Organizačního řádu, kde stanoví náležitosti půlročních zpráv o stavu kanceláře. Ty by měly obsahovat zejména stavy a plnění projektů, plnění rozpočtů a seznamy dodavatelů a zaměstnanců, a to vše po jednotlivých odděleních, které členům poskytnou efektivní zpětnou vazbu, jak se na tom nachází vnitřní aparát, což se dnes také neděje.
Dále pod RV přejde pravomoc k vydávání vyhlášek, důležité jsou zejména tyto dvě, Vyhláška k jednání CF a Vyhláška k provádění personálních VŘ. RV tak kromě legislativních nástrojů bude v podobné situaci jako zastupitelstvo města a bude moci efektivně dohlížet na provoz strany bez toho, že by ten byl nadmíru zatížen přílišnou administrativou.

CF
Členstvo si také zachovává široká práva. Získává funkční aparát, po kterém nyní může snadněji žádat některé úkony a pomoc (například otázka toho, kdo je propagován MO musí mít jasné podklady). aK tomu získává i další záruky.
Zaprvé nikdo nebude moci zrušit oddělení kanceláře, takže nebude moci unést kancelář před očima CF ani za spolupráce RV. Dále CF získá možnost mimořádného přezkumu nejen na vedoucího kanceláře ale i na vedoucí oddělení, jeho práva veta se tak rozšíří. Dále získá novou komisi předsedajících, kterou zvolí ze svého středu a která bude kromě předsedání na fóru dožadovat i plnění usnesení CF, což se dnes často neděje, není dána jasná odpovědnost šťouchat do daného orgánu, dožadovat se plnění usnesení a v případě jeho ignorace tento problém předat dál. CF tak přibude klepadlo na dveře, které jej bude hájit.

Současný stav - přehled
Jak bylo uvedeno, velkou pojistkou pro CF bude existence oddělení. Ale jak by měly asi fungovat? Tohle je asi nejvíce klíčová podstata návrhu. Mnoho členů nezná dnešní stav, jak vlastně odbory vnitřně z hlediska úvazků vypadají. Stav je přibližně takovýto:
MO má asi 16 dodavatelů, které se podílí dohromady na celých 12 úvazcích, z toho 3 částečně řeší administrativu.
AO má dva částečné úvazek, které řeší administrativu a jeden menší na produkci a zajišťování akcí.
PO má 4 částečné úvazky (asistentka RT, analytik PO, produkce, asistent PO) a jeden celý pro vedoucí.
TO má 6 částečných úvazků a 3 plné, konkrétně asistent TO, helpdesk, správa systémů, správa webů, vedoucí, zástupce, vedoucí vývojář, vedoucí interních systémů (1,5).
A kancelář má jeden a půl úvazku.
Dále máme asistentku RV, asistentku RP, dokonce i asistenta KK.
Pokud se na výše uvedený stav střízlivě podíváte, přičemž je nutné doplnit, že někteří dodavatelé dodávají pro více odborů, fungují v rámci více odborů anebo se prolínají mezi odbory nebo kanceláří a KS, tak je evidentní poměrně rozsáhlý průnik jejich práce a existence nadměrné granularity jejich vedení.
Problém,není jen, že existují odbory, jejichž vedoucí jsou voleni. Hlubší organizační problém je, že máme příliš mnoho složek s příliš společnou či podobnou agendou, kterou bezdůvodně štěpíme. A pokud nevyřešíme tento problém, tak je celkem irelevantní, zda zrušíme všechny odbory a 1:1 je převedeme pod kancelář, anebo je všechny zachováme a dodáme jim reportovací povinnosti.
Klíčová je v tomto ohledu snaha spojit jejich fungování, čímž dojde k jak úsporám k rozsahu, tak i zefektivnění řízení, koordinaci činností, sdílení dobré praxe a mnohému dalšímu, čemuž v cestě stojí dnešní roztříštěnost.

Abychom zhruba popsali způsob, jak by to mohlo vypadat, tak si to můžete představit následujícím způsobem:

Interní oddělení aneb Péče o členy strany
Péče o členy strany je výmluvný pojem, který zahrnuje produkci akcí a teambuildingů, organizaci školení a elearningů, rozesílání newsletterů a informací členům, pomoc při správě a koordinaci týmů (tedy asistentské pozice orgánů). Případně další činnosti, které se týkají strany dovnitř a nejsou povinné nebo tzv. nudné.
Zde je dobré připomenout, že například asistentky týmů dnes fungují relativně odděleně od sebe, nezastupují se, nepředávají si dobrou praxi a nejsou ani nijak organizované. Už jen pomoci je spojit beze změn jejich úvazků vyprodukuje další možnosti jak zlepšit jejich práci a zvýšit její efektivitu pro členy daných týmů. (Pokud má někdo pocit, že máme příliš lidí, co pomáhají našim vnitrostranickým politikům vykonávat jejich dobrovolnickou činnost, ta ho rád vyvedu z omylu.)

Komunikační oddělení aneb Vnější obraz strany
Zde je třeba asi nejmenší imaginaci, co je zde myšleno, přesto i zde existují další vazby. Dnešnímu MO se dnes často stává, že stojí jako sám voják v poli, a ať už právem či ne, schytává ostrou kritiku. Kromě možného propojení administrativy je zde hlavní výhodou náhled na jeho činnost zvenčí, který mu může pomoci odebrat zbytečné procesy, lépe focusovat práci na hlavní záměr a neřešit vnitrostranickou politiku.

Provozní oddělení aneb Správa strany
Velmi jednoduše se dá říci, že sem patří vše, co musíme dělat ať už proto, že je to povinné anebo proto, že se to musí udělat , i když je to nudné. Bavíme se zde o administrativě, právu, financích, přípravě rozpočtů, výběrových řízeních, personalistice, správě technických systémů a všemu, co s tím souvisí. Velkou část těchto agend dnes vykonávají lidé na částečný úvazek a je velmi podobná, má podobnou strukturu, odpovědnost a zároveň se sama sebe úzce dotýká.
Typicky, když přijmu člověka skrze VŘ, tak mu pak musím upravit systémy, zádrhel vyřešit s jejich správcem, naučit ho jak si zajistit proplácení práce a uzavřít s ním smlouvu.
Bude velkým umem, jak nové RP a vedoucí kanceláře a tohoto oddělení připraví a nastaví jeho provoz, bylo by ale nevyužitou příležitostí jen zkopírovat dnešní stav, když zde lze ve skutečnosti nalézt poměrně široké možnosti toho, jak členům strany ulevit od nadbytečné administrativy a přepisování tabulek, usnadnit procesy při přijímání členů, sdílet know how, předávat si dobrou praxi a celkově tak výrazně pohnout stranu dopředu, aby se mohla zabývat primárně nabídkou pro voliče místo starosti o vnitřní záležitosti.
Výhledově by toto oddělení mohlo ve spolupráci s vedoucím kanceláře být jedním z hlavních zadavatelů úkolů pro TO a skrze mechanismy jako vnitřní účtování práce by tak byl zachován tlak na kvalitu a rychlost dodávky při zachování vývojové části TO.

K TO ještě krátce odbočíme, navrhujeme jeho zachování ve věci vývoje systém strany, pro což existuje prostý důvod. Způsob fungování TO zachoval možnost zapojení srdcařů a dobrovolníků, o což by byla škoda přijít, protože by kromě ideově softwarových zásad, jež se prolínají našim fungováním, bychom si dané služby navíc i zdražili, neboť bychom jej na trhu nejspíš nebyli schopni takto pořídit.
TO by tedy pod kancelář převedlo správu domén, technických a informačních systémů a technického vybavení strany. Dále zajištění kybernetické bezpečnosti, nastavení pravidel domén strany a podobně. Skrze alokace rozpočtu pak může strana pomalu a organicky bu´d posilovat nebo oslabovat TO jako prvek.

Shrnutí
Nenavrhujeme změnu revoluční, ale evoluční, prodiskutovanou a připravenou na základě nějaké žité reality. Výsledkem nemá být ztráta vnitřní demokracie nebo únos strany, nýbrž prosté vyvození důsledků z toho, že současná struktura má nejen organizační minusy, ale i zájem o účast ve volbách je mizivý, vedení a odpovědnost roztříštěné a vstupujeme do časů velmi ostrých výzev a hubených let. Věříme, že to jde zvládnout a neztratit sami sebe, ale bude to chtít odvahu.

Díky patří i všem, kdo s námi konzultovali, diskutovali a pracovali na návrhu.

Tito uživatelé poděkovali autorovi David.Wagner za příspěvky (celkem 5):
Tomas.Valek, Simona.Mikusova, Ondrej.Profant, Jaroslav.Toman, Vojtech.Pikal

Podporuji myšlenky.

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Kontrolní komise
Příspěvky: 18725
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2165 poděkování
Dostal poděkování: 33971 poděkování

Re: Návrh V-W 2.0 na změnu Předpisu o zřízení odborů a komisí

Příspěvek od Martin.Kucera »

David.Wagner píše: 21 lis 2023, 00:04

Členstvo si také zachovává široká práva. Získává funkční aparát, po kterém nyní může snadněji žádat některé úkony a pomoc (například otázka toho, kdo je propagován MO musí mít jasné podklady).

Nějak to v tom předpisu nevidím, napovíš?
Stále postrádám ohledně MO to "otevření blackboxu" o kterém psala Markéta v viewtopic.php?p=857466#p857466

Tomas.Valek píše: 20 lis 2023, 23:53

Hlavním účelem této změny je odstranění duplicit a zvýšených nákladů na provoz

V čem přesně jsou nyní ty duplicity a zvýšené náklady na provoz?

Edit: BTW, opravdu je "chybou systému", když RP a kancelář mají k dispozici nástroje řešící značnou část vyjmenovaných problémů, ale nepoužívají je?

Edit2: A stále mi chybí ta pojistka "současní vedoucí odborů dokončí svůj mandát jako vedoucí oddělení". Protože přeorat provoz strany těsně před eurovolbami strukturně i personálně by se nám mohlo šeredně vymstít.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Kucera za příspěvky (celkem 2):
Lukas.Novy, Alena.Jacikova

Jak jednoduchý by byl svět, kdybychom četli a dělali věci hned správně. :) -- Lucie Spáčilová

Uživatelský avatar
David.Wagner
Republikový výbor
Příspěvky: 2206
Registrován: 06 lis 2017, 23:35
Profese: vykonavatel vůle
Dal poděkování: 947 poděkování
Dostal poděkování: 7411 poděkování

Re: Návrh V-W 2.0 na změnu Předpisu o zřízení odborů a komisí

Příspěvek od David.Wagner »

Martin.Kucera píše: 21 lis 2023, 08:41
David.Wagner píše: 21 lis 2023, 00:04

Členstvo si také zachovává široká práva. Získává funkční aparát, po kterém nyní může snadněji žádat některé úkony a pomoc (například otázka toho, kdo je propagován MO musí mít jasné podklady).

Nějak to v tom předpisu nevidím, napovíš?
Stále postrádám ohledně MO to "otevření blackboxu" o kterém psala Markéta v viewtopic.php?p=857466#p857466

Tomas.Valek píše: 20 lis 2023, 23:53

Hlavním účelem této změny je odstranění duplicit a zvýšených nákladů na provoz

V čem přesně jsou nyní ty duplicity a zvýšené náklady na provoz?

Edit: BTW, opravdu je "chybou systému", když RP a kancelář mají k dispozici nástroje řešící značnou část vyjmenovaných problémů, ale nepoužívají je?

Edit2: A stále mi chybí ta pojistka "současní vedoucí odborů dokončí svůj mandát jako vedoucí oddělení". Protože přeorat provoz strany těsně před eurovolbami strukturně i personálně by se nám mohlo šeredně vymstít.

a) momentálně když s něčím nesouhlasíš, končíš třeba zrovna na tom, že MO jako je ve struktuře někde tak jako bokem, chtěl to vůbec dělat jen jeden člověk a ten tlak tam jako těžko hledat (jiný než "hádáme se po chatech"). Ve chvíli, kdy se z toho stane služba za kterou jasně odpovídá RP (kam lidi docela chtějí) tak upřímně věřím, že bude výrazně jednodušší bušit na dveře.
A podmínku transparence vkládáme s tím, že pololetní reporting je přímo zadrátovaný, jinak jak transparence dosáhne je starost RP. Ale...musí.

b) ad edit 2: protože i měníme vůbec strukturu práce, tak není možný říct "všichni pokračují". To už si musí vyřešit ti, co budou v novém RP s ohledem na naše společné rozpočty, dodávané služby a tak dále.

Tito uživatelé poděkovali autorovi David.Wagner za příspěvek:
Tomas.Valek

Podporuji myšlenky.

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Kontrolní komise
Příspěvky: 18725
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2165 poděkování
Dostal poděkování: 33971 poděkování

Re: Návrh V-W 2.0 na změnu Předpisu o zřízení odborů a komisí

Příspěvek od Martin.Kucera »

David.Wagner píše: 21 lis 2023, 09:56

b) ad edit 2: protože i měníme vůbec strukturu práce, tak není možný říct "všichni pokračují". To už si musí vyřešit ti, co budou v novém RP s ohledem na naše společné rozpočty, dodávané služby a tak dále.

U MO a PO by to klidně možný bylo.
Trochu složitější by byl přechod AO - provozní oddělení, ale to by bylo na vedoucím AO, zda by se na to cítil (stejně Ao aktuálně s TO úzce průběžně spolupracuje) nebo by to složil.

Jak jednoduchý by byl svět, kdybychom četli a dělali věci hned správně. :) -- Lucie Spáčilová

Uživatelský avatar
David.Wagner
Republikový výbor
Příspěvky: 2206
Registrován: 06 lis 2017, 23:35
Profese: vykonavatel vůle
Dal poděkování: 947 poděkování
Dostal poděkování: 7411 poděkování

Re: Návrh V-W 2.0 na změnu Předpisu o zřízení odborů a komisí

Příspěvek od David.Wagner »

Martin.Kucera píše: 21 lis 2023, 10:04
David.Wagner píše: 21 lis 2023, 09:56

b) ad edit 2: protože i měníme vůbec strukturu práce, tak není možný říct "všichni pokračují". To už si musí vyřešit ti, co budou v novém RP s ohledem na naše společné rozpočty, dodávané služby a tak dále.

U MO a PO by to klidně možný bylo.
Trochu složitější by byl přechod AO - provozní oddělení, ale to by bylo na vedoucím AO, zda by se na to cítil (stejně Ao aktuálně s TO úzce průběžně spolupracuje) nebo by to složil.

Pokud nové Rp které má za úkol nastavit funkční věc sezná "ano, tyhle lidi potřebujeme pro naplnění společné pirátské práce", tak je samozřejmě může oslovit a za mě klidně i rovnou jmenovat.
Ale rozhodně ho nemůžeme nutit, třeba proto, že se třeba může stát že velkou část agend třeba PO se rozhodne RP bud rozšířit nebo naopak zúžit. Vkládat do toho povinnost někomu "držet flek" fakt nechceme.

Tito uživatelé poděkovali autorovi David.Wagner za příspěvek:
Tomas.Valek

Podporuji myšlenky.

Uživatelský avatar
Tomas.Valek
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 2522
Registrován: 08 dub 2018, 16:47
Profese: Navrhovatel
Dal poděkování: 1789 poděkování
Dostal poděkování: 2913 poděkování

Re: Návrh V-W 2.0 na změnu Předpisu o zřízení odborů a komisí

Příspěvek od Tomas.Valek »

Martin.Kucera píše: 21 lis 2023, 08:41
David.Wagner píše: 21 lis 2023, 00:04

Členstvo si také zachovává široká práva. Získává funkční aparát, po kterém nyní může snadněji žádat některé úkony a pomoc (například otázka toho, kdo je propagován MO musí mít jasné podklady).

Nějak to v tom předpisu nevidím, napovíš?
Stále postrádám ohledně MO to "otevření blackboxu" o kterém psala Markéta v viewtopic.php?p=857466#p857466

Podívej se do části, kde mluvíme o ustanovení pracovní skupiny RV pro provoz strany. Ten dohled si nezaslouží jen "oddělení vnějšího obrazu strany" ale i zbylá.

Martin.Kucera píše: 21 lis 2023, 08:41
Tomas.Valek píše: 20 lis 2023, 23:53

Hlavním účelem této změny je odstranění duplicit a zvýšených nákladů na provoz

V čem přesně jsou nyní ty duplicity a zvýšené náklady na provoz?

Edit: BTW, opravdu je "chybou systému", když RP a kancelář mají k dispozici nástroje řešící značnou část vyjmenovaných problémů, ale nepoužívají je?

Edit2: A stále mi chybí ta pojistka "současní vedoucí odborů dokončí svůj mandát jako vedoucí oddělení". Protože přeorat provoz strany těsně před eurovolbami strukturně i personálně by se nám mohlo šeredně vymstít.

Snažíme se tu udržet věcnou debatu bez osobních útoků, takže budu stále pokračovat v obecné rovině. Jednou duplicitou systému jsou například asistentky týmů, které dbají jen o daný tým, nedoplňují se, nezastupují se a i v případě volné časové dotace nejsou využity pro práci pro jiný tým. (Jinak se tu jen opakuji, vše je uvedeno výše.) Další příklad je počet částečných úvazků s velmi blízkou náplní práce. (Část úvazku vždy spolkne samotné zapojení do týmu a základní komunikace.)

Chyba systému představují malé odbory s úzce vymezenými kompetenci, které se primárně (a logicky) zabývají vlastní agendou, čímž je upozaděna nadoborová agenda. Proto tím hlavním problémem není zda jsou voleni vedoucí nebo jemnováni, ale to že jsou odbory na takto malou organizaci dnes již nevhodně poskládány. (V minulosti tomu bylo jinak a vhodným systémem to bylo.) RP nemá jak toto řešit, navíc stále nerozumím té představě, že má RP nějak aktivně řešit vnitřní provoz strany. RP má naopak přinést své politické záměry a cíle (plus je konfrontovat s realitou,a le to přeskočme) a následně má aparát strany přinést způsob, jak danou věc bude řešit a jak ji provede a RP to jen dozoruje. (Velmi obdobně jako při práci rady města a městského úřadu.) Co se týče kanceláře, tak je to reálně nejmenší a nejslabší část aparátu, která má zdaleka nejmenší páky s něčím hýbat. Opět systémový problém.

Smyslem této změny není vytvořit prostor pro trafiky, ale transformovat provoz strany. Je na novém RP, jakým způsobem využije stávající zdroje, chtěl bych totiž připomenout, že oddělení nejsou myšlena jako odraz odborů (a ani zdaleka), naopak mají rozsáhle jinak navrženy kompetence, stejně tak není možné někomu garantovat jeho úvazek a podobně, pokud to pro stranu nebude účelné. Mezi dodavateli strany je vysoké množství kompetentních a výkonných lidí a bude na novém RP, jak se toho zhostí a jak to sestaví. Pokud bychom tu ale jen překlápěli odbory 1:1 pod kancelář (jak to činí návrh Jakuba Michálka), tak ve skutečnosti nic moc neřešíme a hlavnímu problému se vyhneme.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Valek za příspěvek:
Vojtech.Pikal

Tomáš Válek
tomas.valek@pirati.cz
+420 774 652 082
Semper ita agere vis ut alii te faciant. Benevolentia adsume.
Někdo musel najít tu odvahu.

Uživatelský avatar
Tomas.Valek
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 2522
Registrován: 08 dub 2018, 16:47
Profese: Navrhovatel
Dal poděkování: 1789 poděkování
Dostal poděkování: 2913 poděkování

Re: Návrh V-W 2.0 na změnu Předpisu o zřízení odborů a komisí

Příspěvek od Tomas.Valek »

Martin.Kucera píše: 21 lis 2023, 10:04
David.Wagner píše: 21 lis 2023, 09:56

b) ad edit 2: protože i měníme vůbec strukturu práce, tak není možný říct "všichni pokračují". To už si musí vyřešit ti, co budou v novém RP s ohledem na naše společné rozpočty, dodávané služby a tak dále.

U MO a PO by to klidně možný bylo.
Trochu složitější by byl přechod AO - provozní oddělení, ale to by bylo na vedoucím AO, zda by se na to cítil (stejně Ao aktuálně s TO úzce průběžně spolupracuje) nebo by to složil.

Ještě pro upřesnění, u MO a komunikačního oddělení je ten přeryv velmi vysoký, většina AO, PO a část TO spolu s FT ale má směřovat pod provozní oddělení. Interní oddělení zahrnuje namyšlenou agendou spíše dodavatele mimo odbory, k tomu část agendy PO a AO. Nelze ale říct, že interní je překlopené PO, tak to myšlené není.

Tomáš Válek
tomas.valek@pirati.cz
+420 774 652 082
Semper ita agere vis ut alii te faciant. Benevolentia adsume.
Někdo musel najít tu odvahu.

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Kontrolní komise
Příspěvky: 18725
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2165 poděkování
Dostal poděkování: 33971 poděkování

Re: Návrh V-W 2.0 na změnu Předpisu o zřízení odborů a komisí

Příspěvek od Martin.Kucera »

Tomas.Valek píše: 21 lis 2023, 10:13

Podívej se do části, kde mluvíme o ustanovení pracovní skupiny RV pro provoz strany. Ten dohled si nezaslouží jen "oddělení vnějšího obrazu strany" ale i zbylá.

Ale v tom PDF nic takového nevidím, takže jak zakostíš že taková skupina vznikne?

David.Wagner píše: 21 lis 2023, 10:09

Pokud nové Rp které má za úkol nastavit funkční věc sezná "ano, tyhle lidi potřebujeme pro naplnění společné pirátské práce", tak je samozřejmě může oslovit a za mě klidně i rovnou jmenovat.
Ale rozhodně ho nemůžeme nutit, třeba proto, že se třeba může stát že velkou část agend třeba PO se rozhodne RP bud rozšířit nebo naopak zúžit.

Hm, a jak dlouho podle tebe potrvá, než to nové RP "nastaví funkční věc"? To není otáza dnů, a nejspíš ani nižších jednotek týdnů.
Co se bude dít v mezidobí?

Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Kucera za příspěvek:
Lukas.Novy

Jak jednoduchý by byl svět, kdybychom četli a dělali věci hned správně. :) -- Lucie Spáčilová

Uživatelský avatar
David.Wagner
Republikový výbor
Příspěvky: 2206
Registrován: 06 lis 2017, 23:35
Profese: vykonavatel vůle
Dal poděkování: 947 poděkování
Dostal poděkování: 7411 poděkování

Re: Návrh V-W 2.0 na změnu Předpisu o zřízení odborů a komisí

Příspěvek od David.Wagner »

Martin.Kucera píše: 21 lis 2023, 10:17
Tomas.Valek píše: 21 lis 2023, 10:13

Podívej se do části, kde mluvíme o ustanovení pracovní skupiny RV pro provoz strany. Ten dohled si nezaslouží jen "oddělení vnějšího obrazu strany" ale i zbylá.

Ale v tom PDF nic takového nevidím, takže jak zakostíš že taková skupina vznikne?

David.Wagner píše: 21 lis 2023, 10:09

Pokud nové Rp které má za úkol nastavit funkční věc sezná "ano, tyhle lidi potřebujeme pro naplnění společné pirátské práce", tak je samozřejmě může oslovit a za mě klidně i rovnou jmenovat.
Ale rozhodně ho nemůžeme nutit, třeba proto, že se třeba může stát že velkou část agend třeba PO se rozhodne RP bud rozšířit nebo naopak zúžit.

Hm, a jak dlouho podle tebe potrvá, než to nové RP "nastaví funkční věc"? To není otáza dnů, a nejspíš ani nižších jednotek týdnů.
Co se bude dít v mezidobí?

V mezidobí se můžou dít doslova desítky různých kombinací věcí, z nichž se všechny dají zvládnout. Bavíme se tady o změně organizační struktury pár desítek lidí s celkem jasně identifikovanými kritickými místy (někdo stále musí dávat výplaty, někdo stále musí komunikovat ven...) a hlavně s doslova DVĚMA vedoucími, kterých se to nějak zásadně týká (MO a PO).
Prosím, nedělejme z toho kovbojku, ta doba nutná na změny odpovídá tak jako jedné horší chřipce/ jiné pracovní neschopnosti. Je naprosto v pohodě, že to třeba chceš jinak, ale hrozba, že se mezitím zhroutí vše je velmi, velmi přehnaná.

Tito uživatelé poděkovali autorovi David.Wagner za příspěvek:
Tomas.Valek

Podporuji myšlenky.

Odpovědět

Zpět na „Pracovní prostor pro členské iniciativy“