CF 24/2023 Volba Republikového předsednictva

Celostátní fórum tvoří všichni členové a je nejvyšším orgánem Pirátské strany.


Moderátor: Předsedající

Pravidla fóra

Na celostátním fóru se vyjadřujte slušně a k věci. Nepřístojnosti budou vykázány do samostatného vlákna.
Než napíšete nový příspěvek, zamyslete se, zda má takovou hodnotu, aby ho musely číst stovky lidí.

Zamčeno
Uživatelský avatar
Tomas.Valek
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 2521
Registrován: 08 dub 2018, 16:47
Profese: Navrhovatel
Dal poděkování: 1788 poděkování
Dostal poděkování: 2909 poděkování

CF 24/2023 Volba Republikového předsednictva

Příspěvek od Tomas.Valek »

Vážené Celostátní fórum,

na základě pověření a dle §19 JdŘ CF zahajuji jednání ve věci CF 24/2023 Volba Republikového předsednictva.

Dle Stanov:

Čl. 10 Republikové předsednictvo

(1) Republikové předsednictvo sestává z předsedy a čtyř místopředsedů.Dle Jednacího řádu:

§ 21 Navrhování kandidátů

(1) Přihlášený kandidát musí mít aktuální a pravdivou osobní prezentaci na webu strany se svým úplným jménem, podobenkou a životopisem, splňovat předpoklady pro výkon funkce a získat řádnou nominaci, přičemž

a) Kandidáta do republikového předsednictva, kontrolní komise, rozhodčí komise a nominaci do volby do Evropského parlamentu navrhuje krajské fórum svým usnesením nebo skupina členů.Všichni kandidáti jsou povinni mít na webu lide.pirati.cz vystaven svůj úplný a pravdivý medailonek včetně aktuální fotografie. Stejně tak dodají kandidátskou řeč, a to vše do konce doby na navrhování. V opačném případě nebudou registrováni do volby. Neúspěšní přijatelní kandidáti se stávají náhradníky, to neplatí u volby předsedy. Pokud nebude nikdo proti, budou kandidáti na předsedu automaticky nominováni i na místopředsedu.

  • Doba na navrhování potrvá do 18.12.2023, do kdy je také nejpozději nutné doručit všechny krajské nominace. Na později doručené nebude brán zřetel.
  • Doba na rozmyšlenou potrvá do 31.12.2023. Poté budou vytvořeny podklady, které je nutné nejpozději do 3.1.2024 řádně oznámit členům strany.
  • Následně bude volba odročena na Zasedání CF 1/2024 dne 13.1.2024 v Brně, na kterém proběhne rozhodující hlasování.

Toto hlavní vlákno bude sloužit k oznamování zahájení krajských nominací a jejich vyhlášení, doručování nominací kandidátů, kladení otázek na všechny kandidáty a pro jiná oznámení. Kandidáty žádám, aby na hromadné i jednotlivé dotazy odpovídali ve svých nominačních vláknech, kam umístí i svoji kandidátskou a závěrečnou řeč. Stanovuji jako pomocného předsedajícího @Jan.Hora, který mi pomůže zejména s moderací nominačních vláken.

Tomáš Válek
tomas.valek@pirati.cz
+420 774 652 082
Semper ita agere vis ut alii te faciant. Benevolentia adsume.
Někdo musel najít tu odvahu.

Uživatelský avatar
Tomas.Valek
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 2521
Registrován: 08 dub 2018, 16:47
Profese: Navrhovatel
Dal poděkování: 1788 poděkování
Dostal poděkování: 2909 poděkování

Re: CF 24/2023 Volba Republikového předsednictva

Příspěvek od Tomas.Valek »

Přeji vřelý večer všem,

jednací řád mi stanoví povinnost přednést v rozpravě úvodní slovo, ve kterém představím úkoly voleného orgánu strany.

Stanovy České pirátské strany stanovují tyto úkoly a pravomoce:

Čl. 10 Republikové předsednictvo

(2) Republikové předsednictvo

a) je statutárním a výkonným orgánem strany,
b) má všeobecnou odpovědnost za stranu a za politické záležitosti mezi zasedáními republikového výboru,
c) plní usnesení republikového výboru a celostátního fóra,
d) schází se podle potřeby; sejde se vždy, požádá-li o to kterýkoli člen předsednictva,
e) předkládá republikovému výboru vlastní návrhy týkající se činnosti strany,
f) může řádně vyhlásit nové volby předsednictva oblastního sdružení,
g) může v odůvodněných případech před hlasováním o návrhu rozhodnout, že návrh projednávaný republikovým výborem musí být usnesen většinou všech členů republikového výboru,
h) může v odůvodněných případech do dvou týdnů od vyhlášení vrátit úkol uložený republikovým výborem, který nebyl schválen jako zásadní návrh,
i) může jmenovat a odvolávat některé členy správní rady politického institutu, přičemž počet pozic obsazovaných republikovým předsednictvem a způsob výběru osob pro tyto pozice určuje Předpis o institutu,
j) jmenuje a odvolává kontrolora politického institutu.

(3) Členové republikového předsednictva mají právo zúčastnit se jednání všech organizačních jednotek a orgánů strany s hlasem poradním, vyjma porad přezkumných orgánů.

(4) Jednání republikového předsednictva může být vyhlášeno za uzavřené.

(5) Předseda

a) svolává zasedání celostátního fóra, republikového předsednictva a předsedá jim,
b) jedná jménem republikového předsednictva navenek,
c) může svolat zasedání republikového výboru.

(6) Místopředsedové zastupují předsedu ve stanoveném pořadí. Vykonávají funkce na základě pověření předsedou strany, republikovým předsednictvem nebo republikovým výborem.Organizační řád stanovuje Republikovému předsednictvu následující kompetence:

§ 10 Republikové předsednictvo

(1) Republikové předsednictvo má následující kompetence:

a) vedení a organizace činnosti strany na celostátní úrovni a plnění jejích úkolů, pokud je republikový výbor nebo celostátní fórum nesvěří jinému týmu,
b) ukládání úkolů odborům s výjimkou věcí, které patří do výlučné působnosti některého odboru,
c) příprava strategie strany, její plnění, příprava podkladů k vyhodnocení a aktualizace (§ 2),
d) příprava programových dokumentů na celostátní úrovni – předkládá je republikovému výboru nebo celostátnímu fóru,
e) zastupování strany v otázkách programu jako celku a řízení garantů (§ 2 předpisu o zřízení komisí a odborů),
f) vydávání politických stanovisek strany k aktuálním záležitostem,
g) schvalování smluvních vzorů doporučených pro celou stranu,
h) vyjednávání smluv s ostatními politickými stranami na vnitrostátní úrovni za podmínek volebního řádu,
i) právo účastnit se v rámci zahraničního odboru vyjednávání smluv se subjekty na mezinárodní úrovni,
j) zajištění materiálního zázemí pro volené zástupce na celostátní úrovni,
k) příprava návrhu rozpočtu centrály a další úkoly podle rozpočtových pravidel,
l) úkoly oblastního předsednictva (§ 23) v místech, kde krajské sdružení řádně nepůsobí (§ 20),
m) operativní rozhodování ve sporech mezi týmy (§ 4 odst. 4),
n) projednávání výroční zprávy předsedy strany o činnosti,
o) zajištění odborného právního zastoupení strany v soudních a podobných sporech,
p) krizové řízení (§ 32).

(2) V celostátních televizních debatách a dalších nejdůležitějších mediálních výstupech stranu zastupuje předseda strany, pověřený místopředseda nebo jiný vyslaný člen.Stávající RP se skládá z těchto členů @Ivan.Bartos, @Marcel.Kolaja, @Hana.Hajnova, @Blanka.Charvatova a @Martin.Jiranek. Mandát RP je stejně jako u našich dalších volených orgánů dvouletý, takže nás nové RP provede skrze 4 volby - do Evropského parlamentu, krajských zastupitelstev, Senátu vše v roce 2024 a Poslanecké sněmovny v roce 2025.

Zmíním ještě jednu informaci a sice dne 19. a 20.12. proběhnou dvě moderované diskuse s kandidáty na místopředsedu strany a 21.12. proběhne diskuse s kandidáty na předsedu. Z diskusí bude pořízen záznam.

Přeji úspěšné a klidné jednání

Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Valek za příspěvky (celkem 7):
Vojtech.Pikal, Martin.Jiranek, Jan.Zavadil, Marek.Lahoda, Frantisek.Elfmark, Antonino.Milicia, Marcel.Kolaja

Tomáš Válek
tomas.valek@pirati.cz
+420 774 652 082
Semper ita agere vis ut alii te faciant. Benevolentia adsume.
Někdo musel najít tu odvahu.

Uživatelský avatar
Tomas.Valek
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 2521
Registrován: 08 dub 2018, 16:47
Profese: Navrhovatel
Dal poděkování: 1788 poděkování
Dostal poděkování: 2909 poděkování

Re: CF 24/2023 Volba Republikového předsednictva

Příspěvek od Tomas.Valek »

Oznámení moderátora:

Souhrnný příspěvek pro registraci kandidátů.

Kandidáti na předsedu strany
Kandidát a jeho medailonekKandidátská řečNominační vláknoZávěrečné slovoNominace
Ivan BartošKandidátská řečNominační vláknoZávěrečné slovo12 - CF, JmK, Pha, SčK, JčK, ÚsK, OlK, KvK, LbK, KhK, PaK, Vys
Markéta GregorováKandidátská řečNominační vláknoZávěrečné slovo2 - CF, JmK
Kandidáti na místopředsedu strany
Kandidát a jeho medailonekKandidátská řečNominační vláknoZávěrečné slovoNominace
Marcel KolajaKandidátská řečNominační vláknoZávěrečné slovo13 - CF, JmK, PlK, Pha, SčK, JčK, ÚsK, ZlK, OlK, KvK, KhK, PaK, Vys
Jana Holomčík LeitnerováKandidátská řečNominační vláknoZávěrečné slovo11 - CF, JmK, PlK, Pha, JčK, MsK, KvK, LbK, KhK, PaK, Vys
Hana HajnováKandidátská řečNominační vláknoZávěrečné slovo9 - CF, PlK, Pha, OlK, KvK, LbK, KhK, PaK, Vys
Albert ŠtěrbaKandidátská řečNominační vláknoZávěrečné slovo5 - CF, Pha, ZlK, LbK, KhK
Dominika Poživilová MichailiduKandidátská řečNominační vláknoZávěrečné slovo4 - CF, SčK, JčK, ÚsK
Jana SkopalíkováKandidátská řečNominační vláknoZávěrečné slovo4 - CF, ÚsK, ZlK, Vys
Mikuláš PeksaKandidátská řečNominační vláknoZávěrečné slovo3 - CF, SčK, ÚsK
Tereza VovesováKandidátská řečNominační vláknoZávěrečné slovo3 - CF, SčK, ÚsK
Klára KocmanováKandidátská řečNominační vláknoZávěrečné slovo2 - CF, SčK
Lukáš HejdukKandidátská řečNominační vláknoZávěrečné slovo2 - CF, ÚsK
Jakub WolfKandidátská řečNominační vláknoZávěrečné slovo2 - CF, ÚsK
Markéta MonsportováKandidátská řečNominační vláknoZávěrečné slovo1 - CF
Mikuláš FerjenčíkKandidátská řečNominační vláknoZávěrečné slovo1 - CF

Kandidáti na předsedu jsou nominováni i na místopředsedu. Pořadí kandidátů je určeno schváleným návrhem postupu (počet nominací, počet hlasů Pro, včasnost založení.) Z volby odstoupil Vojtěch Pikal a Martin Kučera. Marcel Kolaja přijal nominaci jen na pozici místopředsedy strany.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Valek za příspěvky (celkem 3):
Pavel.Knezik, Lukas.Dolezal, Marcel.Kolaja

Tomáš Válek
tomas.valek@pirati.cz
+420 774 652 082
Semper ita agere vis ut alii te faciant. Benevolentia adsume.
Někdo musel najít tu odvahu.

Uživatelský avatar
Tomas.Valek
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 2521
Registrován: 08 dub 2018, 16:47
Profese: Navrhovatel
Dal poděkování: 1788 poděkování
Dostal poděkování: 2909 poděkování

Re: CF 24/2023 Volba Republikového předsednictva

Příspěvek od Tomas.Valek »

Oznámení moderátora:

Souhrnný příspěvek pro krajská nominační vlákna.

Udělené nominace
Rozhodnutí krajského fóraZveřejnění hlasováníDoručené nominace
Jihomoravský kraj10.12.Ivan Bartoš, Markéta Gregorová, Jana Holomčík Leitnerová, Marcel Kolaja
Plzeňský kraj11.12.Hana Hajnová, Jana Holomčík Leitnerová, Marcel Kolaja
Praha11.12.Ivan Bartoš, Jana Holomčík Leitnerová, Marcel Kolaja, Albert Štěrba, Hana Hajnová
Středočeský kraj11.12.Ivan Bartoš, Marcel Kolaja, Klára Kocmanová, Mikuláš Peksa, Tereza Vovesová, Dominika Poživilová Michailidu
Jihočeský kraj11.12.Vojtěch Pikal, Ivan Bartoš, Dominika Poživilová Michailidu, Marcel Kolaja, Jana Holomčík Leitnerová
Moravskoslezský kraj12.12.Martin Kučera, Jana Holomčík Leitnerová
Ústecký kraj12.12.Ivan Bartoš, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Dominika Poživilová Michailidu, Jana Skopalíková, Tereza Vovesová, Lukáš Hejduk, Jakub Wolf
Olomoucký kraj14.12.Ivan Bartoš, Marcel Kolaja, Hana Hajnová
Zlínský kraj14.12.Marcel Kolaja, Jana Skopalíková, Albert Štěrba
Karlovarský kraj15.12.Ivan Bartoš, Marcel Kolaja, Hana Hajnová, Jana Holomčík Leitnerová
Liberecký kraj15.12.Ivan Bartoš, Jana Holomčík Leitnerová, Hana Hajnová, Albert Štěrba
Královehradecký kraj17.12.Ivan Bartoš, Hana Hajnová, Albert Štěrba, Marcel Kolaja, Jana Holomčík Leitnerová
Pardubický kraj18.12.Ivan Bartoš, Marcel Kolaja, Jana Holomčík Leitnerová, Hana Hajnová
Vysočina18.12.Ivan Bartoš, Hana Hajnová, Jana Holomčík Leitnerová, Marcel Kolaja, Jana Skopalíková
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Valek za příspěvky (celkem 4):
Marketa.Markova, Pavel.Knezik, Lukas.Dolezal, Marcel.Kolaja

Tomáš Válek
tomas.valek@pirati.cz
+420 774 652 082
Semper ita agere vis ut alii te faciant. Benevolentia adsume.
Někdo musel najít tu odvahu.

Uživatelský avatar
Tomas.Valek
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 2521
Registrován: 08 dub 2018, 16:47
Profese: Navrhovatel
Dal poděkování: 1788 poděkování
Dostal poděkování: 2909 poděkování

CF 24/2023 Volba Republikového předsednictva

Příspěvek od Tomas.Valek »

Oznámení moderátora:

Začínáme rychle, takže zakládám:

Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Valek za příspěvky (celkem 3):
Vojtech.Pikal, Michal.Macek, Marcel.Kolaja

Tomáš Válek
tomas.valek@pirati.cz
+420 774 652 082
Semper ita agere vis ut alii te faciant. Benevolentia adsume.
Někdo musel najít tu odvahu.

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Kontrolní komise
Příspěvky: 18725
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2165 poděkování
Dostal poděkování: 33970 poděkování

Re: Nominace Ivana Bartoše na předsedu Pirátské strany

Příspěvek od Martin.Kucera »

Pavel.Tauer píše: 25 lis 2023, 19:54

V rámci aktuálního politického kontextu je zásadní poukázat na omezený počet vhodných kandidátů pro vedení Pirátské strany. V současné situaci identifikuji pouze trojici osob, jejichž vedení by nevedlo k degradaci dosažených výsledků. Těmito kandidáty jsou Ivan Bartoš, Jakub Michálek a Jan Lipavský, kteří představují klíčové figury, které mají potenciál upevnit a rozšířit současnou pozici strany.

Já bych ale připomněl (on to už naťukl Jan Korbel), že existují různé dúležité aspekty předsednické funkce. Například vzhledem k tomu, že naše strana stále ještě stojí (a dlouho stát bude) na enormním množství dobrovolnické práce, může být osoba předsedy či předsedkyně pro dobrovolníky významným motivačním či naopak demotivačním faktorem.

Jak jednoduchý by byl svět, kdybychom četli a dělali věci hned správně. :) -- Lucie Spáčilová

Uživatelský avatar
Tereza.Vovesova
Člen KS Středočeský kraj
Příspěvky: 1343
Registrován: 01 pro 2017, 22:10
Profese: rozpočtář, referent EU fondů a strategie
Dal poděkování: 1421 poděkování
Dostal poděkování: 2104 poděkování

Re: CF 24/2023 Volba Republikového předsednictva

Příspěvek od Tereza.Vovesova »

Mám otázku na všechny "nováčky", tj. nominantky a nominanty, kteří ještě nebyli členy RP.

Co podle vás funkce (místo)přesedkyně/(místo)předsedy Pirátské strany obnáší a naopak, do jakých záležitostí členové představenstva nezasahují nebo by podle vás zasahovat neměli?

Za odpovědi předem děkuju všem.

EDIT: Odpovědi prosím vložte do svých nominačních vláken a budu ráda, když mě otagujete.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Tereza.Vovesova za příspěvky (celkem 5):
Petr.Vileta, Alena.Jacikova, Lukas.Dolezal, Vojtech.Pikal, Marketa.Monsportova

Tereza Vovesová
Obrázek

Uživatelský avatar
Jiri.Snizek
Krajský zastupitel
Příspěvky: 2828
Registrován: 19 lis 2017, 10:01
Profese: školitel software pro veřejnou správu
Bydliště: Kolín
Dal poděkování: 7369 poděkování
Dostal poděkování: 3544 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: CF 24/2023 Volba Republikového předsednictva

Příspěvek od Jiri.Snizek »

Ahoj, mám dotaz pro všechny kandidáty a kandidátky. Kde se v pravolevém spektru nacházíte?

Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Snizek za příspěvky (celkem 2):
Albert.Sterba, Marketa.Monsportova

721 356 719, jiri.snizek@pirati.cz, středočeský radní pro regionální rozvoj a územní plánování, náměstek hejtmanky Středočeského kraje https://stredocesky.pirati.cz/lide/jiri-snizek/

Cílem politiky Pirátů je svobodná, vzdělaná a digitálně propojená společnost. Protože jedině ta vede k moderní, udržitelné a prosperující ekonomice, která umožní vysokou kvalitu života v budoucnosti.

https://swarmwise.pirati.cz/

Jan.Lipavsky
Republikový výbor
Příspěvky: 1272
Registrován: 21 srp 2013, 13:33
Profese: Analytik
Dal poděkování: 1636 poděkování
Dostal poděkování: 2333 poděkování

Re: Nominace Martina Kučery na místopředsedu Pirátské strany

Příspěvek od Jan.Lipavsky »

Jan.Zavadil píše: 26 lis 2023, 21:16

Martinovu nominaci, jakkoliv se určitě v řadě názorů můžeme lišit, podporuji a to z několika důvodů.

V první řadě má rozsáhlé zkušenosti se členstvím ve vrcholných pirátských orgánech na různých úrovních. Znamená to, že se nepřichází do pozice učit vše od nuly, jakkoliv se v podstatě všichni neustále učíme. Zároveň si myslím, že Pirátstvu obětuje velké množství času a práce, což je samozřejmě velmi podstatné. Za třetí, domnívám se, že v předsednictvu co by orgánu, který nemá jen reprezentační, ale i řadu vnitrostranických rolí, může přispět důležitým dílem práce a že je důležité mít více perspektiv při nazírání na nějakou problematiku. Orgány (nejen v úzkém pohledu stanov) by měly být heterogenní, různorodé. Věřím, že to přispívá kvalitnějšímu výsledku, i když někdy třeba trochu obtížnější cestou.

Já těmto důvodům dobře rozumím. Na druhou stranu jsme strana s účastí ve vrcholové politice, jak v Česku, tak v Evropě a od místopředsedy takové strany se očekává, že bude bezproblémově schopný ZASTOUPIT předsedu při mediálních vystoupeních, při politických jednání, například s koaličními partnery, nebo opozici, nebo třeba hovořit na předvolebním shromáždění. A nejsem si vědom toho, že by naši voliči “jiné perspektivy” oceňovali. Já tedy se všech stran slyším, ať jsme hlavně jednotní a neumetáme cestu Babišovi.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Jan.Lipavsky za příspěvky (celkem 2):
Lucie.Seguin, Zdenek.Hrib
Uživatelský avatar
Jan.Zavadil
Člen KS Praha
Příspěvky: 776
Registrován: 04 lis 2017, 17:54
Profese: Product Manager
Bydliště: Praha 10
Dal poděkování: 5142 poděkování
Dostal poděkování: 1670 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Martina Kučery na místopředsedu Pirátské strany

Příspěvek od Jan.Zavadil »

Jan.Lipavsky píše: 26 lis 2023, 22:41

Já těmto důvodům dobře rozumím. Na druhou stranu jsme strana s účastí ve vrcholové politice, jak v Česku, tak v Evropě a od místopředsedy takové strany se očekává, že bude bezproblémově schopný ZASTOUPIT předsedu při mediálních vystoupeních, při politických jednání, například s koaličními partnery, nebo opozici, nebo třeba hovořit na předvolebním shromáždění. A nejsem si vědom toho, že by naši voliči “jiné perspektivy” oceňovali. Já tedy se všech stran slyším, ať jsme hlavně jednotní a neumetáme cestu Babišovi.

Tvojí perspektivu a úhel pohledu chápu a respektuji.

Věcně vzato, ač politice věnuji relativně velkou část svého (volného) času, často se setkávám s tím, že někde slyším o nějakém vrcholném představiteli některé z našich parlamentních stran, a říkám si: Kdo to je?

Namátkou jsem si teď prosvištěl předsednictva všech parlamentních stran a narazil na 1-8 tváří, o kterých nemám žádné, nebo jen velmi malé povědomí, v závislosti na té které konkrétní straně. Nejsou mediálně známí, nejsou zřejmě na nějakých velice viditelných pozicích. Tím nechci všechny tyto lidi šmahem odsuzovat nebo nějak snižovat jejich kvality, ale domnívám se, že byli zřejmě zvoleni z jiných důvodů, než aby zastupovali předsedu či předsedkyní na nejvyšších jednáních či v mediálních výstupech.

Podobně, jako je tomu v jiných strukturách, mohou se lišit a často liší role těch kterých členů daného týmu. Někdo řeší více administrativu, organizační stránku věci, koordinaci, zázemí, strategie, někdo má v týmu třeba roli exekuční, někdo může být v týmu definován jako jeho reprezentace navenek. Co tím myslím?

Některé strany třeba ustanovily místopředsedu či místopředsedkyni s tímto více interním, organizačním záměrem, aby se třeba předseda či předsedkyně mohli věnovat více té činnosti třeba v té nejvyšší aktivní celostátní politice a mediální reprezentaci. Myslím, že to není špatný koncept, když v rámci týmu existuje nějaká dělba práce - osobně zastávám názor, že "když všichni dělají všechno, často nedělá nikdo nic", ne kvůli tomu, že by nechtěl, ale prostě kapacity máme všichni nějak omezené.

Tady bych třeba pro Martina spatřoval zajímavou možnou roli určitého koordinátora s odbory, komunikátora se členskou základnou, tedy více dovnitř, kde má IMHO silnější background i zkušenosti. Tím nechci nikomu nic podsouvat, je to můj subjektivní názor :)

Co se týče heterogenity a homogenity, měl jsem určitě na mysli primárně tu vnitřní - o tématech diskutujeme otevřeně a kriticky, zaujmeme stanovisko a to pak hájíme. Věřím, že každý případně zvolený člen předsednictva bude takový profík, aby naší komunikaci ven netříštil a nechaotizoval.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Jan.Zavadil za příspěvky (celkem 2):
Jan.Podhajsky, Bohdana.Hola
“There are naive questions, tedious questions, ill-phrased questions, questions put after inadequate self-criticism. But every question is a cry to understand the world. There is no such thing as a dumb question.” Carl Sagan
Zamčeno

Zpět na „Celostátní fórum“