Nominace Alberta Štěrby do primárek do Evropského parlamentu

Místo pro členské podněty, podporu změn stanov, žádosti o nominaci členstvem a návrhy na mimořádný přezkum.


Moderátor: @predsedajici

Pravidla fóra

Do tohoto fóra vkládají členové strany písemné návrhy, které chtějí předložit celostátnímu fóru k projednání. Celostátní fórum může projednat například návrhy předpisů, programových dokumentů, návrh na odvolání nebo mimořádně přezkoumat rozhodnutí libovolného orgánu do 14 dnů od jeho právní moci. Dále zde lze sbírat podporu pro projednání návrhů změn stanov nebo pro nominaci (návrh kandidáta) členskou základnou. Více informací naleznete v jednacím řádu.
Podrobný návod

  • U každého podnětu založte zvláštní vlákno s textem návrhu, zdůvodněním a dalšími náležitostmi a anketní otázkou s možnostmi "Pro", "Proti" a "zdržuji se". (Anketa se zadává v záložce "Anketa" pod příspěvkem, u ankety neomezujte trvání, nastavte viditelnost výsledků a možnost změny hlasu.)

  • Členský podnět, který získá aspoň stanovený počet hlasů, rozešle na žádost navrhovatele administrativní odbor všem členům strany mailem s odkazem na dané vlákno, a to nejpozději do jednoho týdne od žádosti. Stanovený počet hlasů se pro účely tohoto pravidla vypočítá jako odmocnina z počtu členů strany zaokrouhlená nahoru na celé číslo. (Pro 1157 až 1225 členů je to 35 hlasů.)

  • Celostátní fórum bude svoláno, požádá-li o to nejméně dvě odmocniny počtu členů. (Pro 1157 až 1190 členů je to 69 hlasů.) Přičemž nesmí být více členů proti svolání, než pro svolání.

  • Do již svolaného jednání budou začleněny další návrhy, které získaly podporu alespoň odmocniny členů. (Platí i pro návrh kandidáta do funkce volené celostátním fórem.)

Aktuální počet členů naleznete zde, velikost potřebných skupin pro libovolný počet si můžete spočítat tady
Představitele strany prosíme, aby návrhy na svolání, informace o rezignacích a další úkony k fóru směřovali do podatelny.

Doporučujeme nastavit si Sledování fóra Členských podnětů.

Podporuji nominaci Alberta Štěrby do primárních voleb do EP:

Pro

85
71%

Proti

14
12%

Zdržuji se

20
17%
 
Celkem hlasujících: 119 - Celkem hlasů: 119

Uživatelský avatar
Ondrej.Vojta
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 383
Registrován: 26 led 2017, 18:35
Profese: PR
Bydliště: Praha - Petrovice
Dal poděkování: 596 poděkování
Dostal poděkování: 1157 poděkování

Nominace Alberta Štěrby do primárek do Evropského parlamentu

Příspěvek od Ondrej.Vojta »

Milé Celostátní fórum,

proces primárních voleb už chvíli běží a já tímto rád předkládám nominaci, která jistě zpestří pole kandidátů - nominuji tímto Alberta Štěrbu.

Albert je neurochirurg ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze, náš člen v MS Praha 2, a především velmi inteligentní, pracovitý, přátelský - a co nám Pirátům často schází, pokorný člověk. Jeho první zapojování se do pirátských akcí si vybavuji dobré tři roky nazpět. Od prvních měsíců, kdy se mezi námi objevil, mě bavil a baví jeho pohled na řadu palčivých témat (nejen v oblasti zdravotnictví) a velký rozhled.

Jeho aktivity jsou široké, namátkou zastupuje Mladé lékaře na řadě jednání a kulatých stolů, kde hájí zájmy lékařů před atestací; nastupuje za českou lékařskou fotbalovou reprezentaci; je součástí aktivních záloh Armády ČR.

S kandidátskou řečí předstoupí @albert.sterba sám, za sebe jen dodám, že jsem přesvědčen, že by byl velkou posilou v pirátském týmu v Evropském parlamentu, a že uchopuje důležitá témata, která jsme však dosud spíše odsouvali na druhou kolej.

P.S.: Nechám Alberta, aby sám řekl, o které pozice na kandidátní listině se uchází - tedy za mě platí prozatím nominace od lídra níže.

toho času 1. místopředseda KS Praha a zastupitel MČ Praha-Petrovice | Profil na lidé
tel.: +42O 736 726 061 | e-mail: ondrej.vojta@pirati.cz

„Difficult to see. Always in motion is the future.” - Master Yoda

Uživatelský avatar
albert.sterba
Člen KS Praha
Příspěvky: 69
Registrován: 21 lis 2020, 19:33
Profese: lékař - neurochirurg
Bydliště: Praha 2 - Vinohrady
Dal poděkování: 99 poděkování
Dostal poděkování: 111 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Alberta Štěrby do primárek do Evropského parlamentu

Příspěvek od albert.sterba »

Moc děkuji, Ondro, za nominaci. Velice si toho vážím!

Vážené pirátky, vážení piráti,

rozhodl jsem se před Vás předstoupit s žádostí o podporu v primárních volbách naší strany pro následující volby do Evropského parlamentu, a to na pozici lídra kandidátky, čelo kandidátky, případně jakoukoliv další pozici.

Kdo jsem a co dělám?

Pracuji jako neurochirurg ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. V současnosti rovněž studuji v rámci programu MBA management zdravotnictví. Politicky jsem pak aktivní nejvíc právě v oblasti zdravotnictví, a to jako zástupce předsedy spolku Mladí lékaři, s nímž hájíme zájmy lékařů před atestací, upozorňujeme na chyby v jejich vzdělávání, nadměrnou přesčasovou práci, mnohdy nevyhovující pracovní podmínky ze strany zaměstnavatelů, účastníme se četných jednání a kulatých stolů či diskusí s politiky na ministerstvech, v Poslanecké sněmovně i Senátu (naposledy například o tom, jak zajistit dostatek ambulantních pediatrů v Česku).

Vším výše zmíněným se v konečném důsledku snažíme o to, aby začínající lékaři zůstávali v Česku, stali se z nich dobře připravení profesionálové v daných oborech, kteří budou za důstojných podmínek poskytovat co nejkvalitnější a dobře dostupnou lékařskou péči pro pacienty. V neposlední řadě pořádáme vzdělávací a osvětové akce a konference a budujeme komunitu motivovaných a ve zdravotnictví angažovaných lidí, kteří v budoucnu věříme dokážou systém zlepšit zevnitř.

Dlouhodobě se také zajímám o politiku všeobecně, domácí i zahraniční. A po delší době rozvažování jsem se rozhodl jít do ní naplno. A to rovnou té evropské, protože náš život v Česku je s tím, co se děje kolem nás v Evropě, neodmyslitelně a neoddělitelně spjat.

Podrobněji o mně viz v medailonku: https://lide.pirati.cz/profil/3191/

Proč kandiduji?

Protože:

  1. Vnímám Evropskou unii jako významný projekt, jehož úloha ještě vzrostla v současné době velkých geopolitických a enviromentálních změn.
  2. Věřím, že aby hlas Česka byl ve světě slyšet, je potřeba spojit síly s podobně smýšlejícími zeměmi kolem nás a spolupracovat na četných výzvách, jimž čelíme.
  3. Jsem přesvědčen, že politika včetně té evropské si zaslouží vice energických a iniciativních lidí napříč generacemi, aby zájmy a potřeby všech skupin společnosti byly náležitě reprezentovány.
  4. Pro výše řečené chci, aby do Evropského parlamentu, potažmo dalších institucí EU, bylo zvoleno co nejvíce aktivních a morálně pevně zakotvených lidí, kterým opravdu v tom nejlepším slova smyslu leží u srdce budoucnost Evropy – silné, svobodné a udržitelně prosperující.

Na čem budu v Evropském parlamentu aktivně pracovat? Jakou konkrétní agendu si primárně vezmu na starost?

1. Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví, prevence civilizačních chorob, dostupnost léků, sociální služby. Budu se snažit posílit spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi členskými státy EU a zlepšovat dostupnost kvalitní zdravotní péče pro všechny občany. To zahrnuje citlivou, ale zcela zásadní problematiku digitalizace zdravotnické dokumentace a možnosti jejího zabezpečeného sdílení mezi nemocnicemi napříč hranicemi států Unie. Na celoevropské úrovni budu hledat způsoby, jak pomoci jednotlivým členským státům při řešení nedostatku zdravotnického personálu (lékařů, sester) či nedostatečného přístupu k lékařské péči, jímž často trpí zejména tzv. periferní oblasti jednotlivých zemí.

Dále budu pracovat na rozvoji účinných politik k prevenci civilizačních chorob (kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, obezita aj.), což vnímám jako tu nejlepší a zároveň nejlevnější cestu, jak zvýšit zdraví obyvatel a ulevit přetíženému zdravotnickému systému. Svou energii a pozornost rovněž věnuji podpoře očkovacích programů a paralelně s tím nezbytným a dobře srozumitelným informačním kampaním o bezpečnosti a výhodách vakcinace. V souvislosti s válkami, uprchlickými krizemi či ekonomickými potížemi nemohu opomenout důležitost péče o duševní zdraví. Chtěl bych proto pomoci vybudovat široce dostupný systém kombinující osvětu, prevenci i včasný záchyt, na nějž se budou moci lidé v těžké životní a psychické situaci obrátit a jenž jim pomůže se znovu navrátit do šťastného i (dle možností) produktivního života.

V neposlední řadě se budu speciálně zabývat otázkou dostupnosti léků, zvýšením transparentnosti cen léčiv a přesunutím podstatné části jejich výroby do Evropy. S ohledem na demografický vývoj na našem kontinentu vnímám také jako kritické věnovat se podpoře, rozvoji a modernizaci asistenčních a sociálních služeb a zařízení, tak aby se zejména starším občanům, kteří se již o sebe nejsou schopni sami postarat, zajistily důstojné podmínky k životu.

2. Podpora demokracie, obrana lidských práv a svobod, práva menšin, nezávislost médií, mezinárodní spolupráce. Budu podporovat demokracii, lidská práva a svobody, jelikož to jsou stavební kameny, na nichž byla Unie vystavěna a měla by být nadále budována. Tyto ústřední hodnoty vnímám jako určující pro další jednotlivé agendy EU. Budu bojovat proti všem formám diskriminace, hájit rovnoprávnost žen a znevýhodňovaných národnostních, etnických či jazykových menšin. Zvýšenou pozornost budu věnovat legislativě posilující nezávislost médií před politiky i boji proti dezinformacím a zahraničním (zejména autoritářským) vlivům. Budu se snažit o posílení spolupráce a kultivaci dialogu napříč členskými státy EU. Budu podporovat otevřenost, solidaritu a respektování různorodosti v rámci Unie. Budu hájit evropské hodnoty a spolupráci s dalšími státy a organizacemi na globální úrovni.

3. Inovace, digitalizace, umělá inteligence, strategické hospodářství, otevřená data a sdílená ekonomika. Vhodnými finančními nástroji a systémovými kroky budu podporovat inovace a digitalizaci v rámci Evropské unie. Budu se zasazovat o vytvoření podmínek pro rozvoj technologických startupů, etického využívání schopností umělé inteligence a férového podnikatelského prostředí (včetně nastavení a uplatňování patřičných antimonopolních podmínek). Mimořádnou pozornost budu věnovat strategicky významným odvětvím s cílem posílení soběstačnosti EU na poli výroby čipů, výzkumu kvantových počítačů, syntetické biologie, moderní energetiky a obnovitelných zdrojů, elektromobility a baterií či vývoji a produkci nových léků.

Budu také podporovat využívání otevřených dat a rozvoj sdílené ekonomiky. Veškerá data vytvořená a shromažďovaná ve veřejném sektoru byla měla být dostupná a použitelná pro všechny občany a podniky. To umožní vznik nových aplikací, služeb a analytických nástrojů, které povedou k lepšímu rozhodování a efektivnějšímu využívání veřejných zdrojů. Ohledně sdílené ekonomiky, jejíž smysl vidím v efektivnějším využití zdrojů a menším plýtváním s nimi, se budu snažit vytvořit podmínky podporující její udržitelnost, společenskou ohleduplnost a pracovně-právní spravedlnost (s lepší ochranou práv pracovníků i spotřebitelů).

Jak vidím ostatní problémy a výzvy? O co budu dále usilovat, na čem se budu podílet či spolupracovat? V jakých intencích budu hlasovat? Co je pro mě důležité?

• Transparentnost a otevřenost, budování důvěry. Budu se zasazovat o zvýšení transparentnosti a otevřenosti evropských institucí a rozhodovacích procesů v nich. Toto vnímám jako důležitý první krok na cestě ke zvýšení důvěryhodnosti a legitimity EU ve vztahu k jejím obyvatelům.
• Ochrana soukromí, posílení digitálních práv, svoboda internetu. Budu hájit právo na soukromí a bojovat proti neoprávněnému a neopodstatněnému sběru osobních dat. Budu usilovat o přijetí moderních a efektivních zákonů týkajících se digitálních práv a kybernetické bezpečnosti. Významnou pro mě bude ochrana spotřebitelů při pořizování zboží a služeb v online prostředí a zajištění svobodného internetu a široce dostupného přístupu k němu.
• Udržitelnost a ochrana životního prostředí. Budu se zasazovat o posílení opatření s cílem účinněji chránit životní prostředí, efektivněji bojovat proti klimatickým změnám a podpořit udržitelný rozvoj. Budu podporovat přechod na bezemisní a obnovitelné zdroje energie a podporovat ekologicky šetrné iniciativy a projekty.
• Chytré a k přírodě ohleduplné zemědělství. Ruku v ruce s výše zmíněným půjde má snaha o udržitelné zemědělství a potravinářství. Budu podporovat ochranu životního prostředí, zajištění dobrých pracovních a investičních podmínek pro ekologicky zodpovědné farmáře v souladu s cílem produkce dostatečného množství kvalitních potravin pro obyvatele EU.
• Investice do dopravní infrastruktury. Budu usilovat o vytvoření efektivnějšího a udržitelnějšího systému mobility v rámci Evropské unie. Budu podporovat rozvoj veřejné dopravy – integrovaných sítí MHD, mezinárodních i regionálních železnic, cyklistických tras i chodníků – a podporovat další investice do moderní dopravní infrastruktury.
• Podpora malých a středních podniků. Budu se zasazovat o podporu malých a středních podniků a vytváření příznivého podnikatelského prostředí snížením byrokracie a administrativní zátěže napříč státy EU, tak aby bylo snazší dobré nápady a řešení šířit z jedné členské země do druhé.
• Kvalitní vzdělávání, podpora mladých lidí i zapojení starších generací. Budu se zasazovat o modernizaci vzdělávacích systémů, posilování digitálních dovedností a zajištění přístupu ke kvalitnímu vzdělání pro všechny. Zaměřím se na programy zvyšující profesní rozvoj a pracovní mobilitu mladých lidí. Budu podporovat celoživotního učení, aktivizaci a lepší zapojení seniorů do společnosti.
• Sociální spravedlnost, boj proti nerovnostem. Budu se zasazovat o legislativní změny na podporu rovných příležitostí, snižování nespravedlivých společenských rozdílů a opatření v boji proti chudobě. Budu podporovat řešení, která posílí sociální jistoty a zlepší přístup ke kvalitnímu zdravotnímu a sociálnímu zabezpečení pro všechny občany EU. Speciální pozornost budu věnovat podpoře a zajištění důstojných životních podmínek ohroženým skupinám (dětem ze sociálně vyloučených oblastí či neúplných rodin, sirotkům, zdravotně indisponovaným ad.).
• Férová daňová politika, boj proti daňovým únikům a nelegálnímu obchodu. Budu pracovat na způsobech narovnání daňového prostředí napříč EU, tak aby zejména velké mezinárodních firmy férově odváděly daně v jednotlivých členských zemích, a to proporčně ke svým ziskům v nich. Budu se angažovat v boji proti daňovým únikům a nelegálnímu obchodu a organizovanému zločinu. Budu na tomto poli prosazovat zodpovědnou spolupráci a koordinaci činností mezi institucemi a státy EU i jejími globálními partnery.
• Boj proti korupci, kontrola dotačních programů. Budu se angažovat v boji proti korupci a nelegálnímu ovlivňování rozhodování v Evropské unii. Budu prosazovat přijetí přísnějších pravidel a kontrolních mechanismů s cílem zvýšit průhlednost a integritu veřejných institucí. Budu požadovat přísnější podmínky a kontrolní mechanismy pro čerpání evropských dotací.
• Funkční imigrační politika. Budu se angažovat v otázce migrace a uprchlictví z lidského a humanitárního hlediska. Budu podporovat zavedení spravedlivých a účinných mechanismů pro přijímání uprchlíků a budu pracovat na funkční integrační politice pro efektivní začleňování nově příchozích do evropské společnosti a pracovního trhu EU. Zároveň je nutné potírat nelegální pašerácké kriminální skupiny a adekvátně chránit vnější hranice schengenského prostoru.
• Pomoc třetím zemím. Ruku v ruce s aktualizací imigrační politiky EU budu spolupracovat na politikách cílících na zlepšování životní úrovně v zemích, z nichž lidé prchají (podporou vzdělávání, transparentními a motivačními opatřeními na snižování korupce, výstavbou klíčové infrastruktury, vědecko-technologickou a obchodní spoluprací či bojem proti klimatickým změnám), a tím snižovat důvody k emigraci občanů těchto zemí.
• Podpora Ukrajiny, integrace kandidátských zemí do Unie. Jednoznačně podporuji a budu podporovat Ukrajinu v boji proti ilegální a ničím neospravedlnitelné ruské agresi. Vnímám jako nezbytné se začít seriózněji a proaktivněji zabývat otázkou postupného začleňování kandidátských zemí do struktury Unie. A to Moldavska, Ukrajiny a dále balkánských zemí, v nichž hrozí nepolevující ruský vliv využít váhavosti zemí EU ve svůj prospěch.
• Spravedlivý regionální rozvoj. Budu se zasazovat o rychlejší rozvoj zejména periferních regionů a malých měst a obcí v jednotlivých zemích EU. A to podporou investic do infrastruktury, inovací, služeb a podnikání v nich, tak aby se staly znovu atraktivním místem k životu.
• Obrana a bezpečnost, včetně kyberprostoru. Budu se angažovat v zahraniční politice a prosazovat diplomatické a mírové řešení konfliktů všude tam, kde to bude možné. Budu hájit společný postup členských států proti vnějším hrozbám (vojenským i hybridním) a užší spolupráci při zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany. Budu pracovat na koncepčních řešeních, jak zajistit zvýšenou ostrahu klíčové fyzické infrastruktury a bezpečnost stěžejních služeb (bankovnictví a pojišťovnictví, zdravotnictví, telekomunikace aj.).
• Podpora rozkvětu evropské kultury. Budu podporovat kulturu, tvůrčí průmysly a uměleckou tvorbu jako důležitý prvek evropské identity. Budu se zasazovat o ochranu autorských práv, kulturního dědictví a podporu všech tvůrčích odvětví.
• Zapojení občanů, popularizace společného evropského projektu. V souladu se zásadami transparentní politiky se budu snažit o větší zapojení občanů do rozhodovacích procesů. Budu organizovat otevřené diskuse, veřejné konzultace, objíždět regiony (české i zahraniční) s cílem zvýšit celkovou informovanost i nadšení Evropanů ohledně idejí, fungování a role EU jakožto společně budovaného evropského projektu.

Co bude udávat můj politický kurz?

S ohledem na vše výše zmíněné se jako kandidát České pirátské strany budu při svém rozhodování na půdě Evropského parlamentu řídit primárně následujícími ústředními principy a cíli:

1. Posílení důvěry v Evropskou unii. A to vyšší transparentností veřejných institucí, prevencí a potíráním korupce i aktivnějším zapojením občanů a posílením jejich role v politickém procesu.
2. Udržitelný a spravedlivý společenský i ekonomický rozvoj. Budu podporovat investice do vědy, výzkumu a inovací. Při tom budu v rámci hospodářství silně zohledňovat ochranu životního prostředí a boj proti změnám klimatu. A budu usilovat napříč Unií o maximální možnou rovnost příležitostí a přístupu k základním službám a potřebám (zdravotnictví, školství, rodinná a sociální politika ad.).
3. Otevřená Evropa založená na hodnotách. ​Budu hájit otevřenou Evropu založenou na hodnotách, jako jsou demokracie, svoboda a lidská práva a důstojnost, a podporovat tyto hodnoty na celosvětové úrovni. Budu usilovat o posílení spolupráce mezi členskými státy s respektem k jejich různorodosti.

Předem mnohokrát všem děkuji za projevenou podporu. Za jakékoliv dotazy budu rád. Těším se i na mnohá osobní setkání s Vámi.

Pojďme vyhrát evropské volby!

Daniela.Weissova
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 1167
Registrován: 19 čer 2014, 11:48
Profese: dramaturg
Bydliště: Turnov, 5.května 26
Dal poděkování: 2760 poděkování
Dostal poděkování: 787 poděkování

Re: Nominace Alberta Štěrby do primárek do Evropského parlamentu

Příspěvek od Daniela.Weissova »

Tak tohle podání jsem podpořila hned. A dík, za tu iniciativu za mladé lékaře. Shodou okolností si neskutečné martyrium zažívala moje neteř - zubařka. Jen mám otázku. Nebude ti chybět ta práce?

Edit: omlouvám se za otázku. Já vím, že bude :)

Tito uživatelé poděkovali autorovi Daniela.Weissova za příspěvek:
albert.sterba

Daniela Weissová
místopředsedkyně PKS Liberecký kraj a MS Turnovsko, krajská zastupitelka LB a předsedkyně sociálního výboru Lb kraje

Uživatelský avatar
Andrej.Ramaseuski
Jednatel/ka republikového výboru
Příspěvky: 3291
Registrován: 28 srp 2016, 20:49
Profese: programátor
Bydliště: Sedlíšťka (Radhošť)
Dal poděkování: 2427 poděkování
Dostal poděkování: 4570 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Alberta Štěrby do primárek do Evropského parlamentu

Příspěvek od Andrej.Ramaseuski »

Jednoznačně pro

Tito uživatelé poděkovali autorovi Andrej.Ramaseuski za příspěvky (celkem 3):
Daniela.Weissova, Marketa.Markova, albert.sterba

0x8DE5F4739D2A2F0B | Ceterum censeo Facebook esse delendam

Uživatelský avatar
Blanka.Charvatova
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 737
Registrován: 20 črc 2018, 10:04
Profese: HR analytička
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 684 poděkování
Dostal poděkování: 1956 poděkování

Re: Nominace Alberta Štěrby do primárek do Evropského parlamentu

Příspěvek od Blanka.Charvatova »

Z téhle nominace mám radost a dala jsem pro, Albertovu činnost sleduju a je velmi inspirativní. Jen mám podobný dotaz jako Daniela, protože mi přijde, že ho jeho práce velmi baví - takže nebude ti to chybět? Každopádně držím palce ve všem, co tě v životě čeká.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Blanka.Charvatova za příspěvek:
albert.sterba

„Nevěřte ničemu, co čtete na internetu. Kromě tohodle. Vlastně, včetně tohodle, řekl bych.“

Uživatelský avatar
Tereza.Hubackova
Republikový výbor
Příspěvky: 524
Registrován: 10 dub 2016, 10:11
Profese: sociální pracovník
Dal poděkování: 1982 poděkování
Dostal poděkování: 967 poděkování

Re: Nominace Alberta Štěrby do primárek do Evropského parlamentu

Příspěvek od Tereza.Hubackova »

Skvěle, z téhle nominace mám opravdu radost. Sice mě mrzí, že přijdeme o mladého lékaře (navíc neurochirurga!), ale pokud do toho chceš jít, tak podporuju!

Tito uživatelé poděkovali autorovi Tereza.Hubackova za příspěvek:
albert.sterba

Tereza Hubáčková
PMS Praha 6
Republikový výbor
Zastupitelka v Praze 6
RT sociálních věcí, pracovní skupina pro SPOD

Uživatelský avatar
albert.sterba
Člen KS Praha
Příspěvky: 69
Registrován: 21 lis 2020, 19:33
Profese: lékař - neurochirurg
Bydliště: Praha 2 - Vinohrady
Dal poděkování: 99 poděkování
Dostal poděkování: 111 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Alberta Štěrby do primárek do Evropského parlamentu

Příspěvek od albert.sterba »

Daniela.Weissova píše: 20 čer 2023, 00:01

Tak tohle podání jsem podpořila hned. A dík, za tu iniciativu za mladé lékaře. Shodou okolností si neskutečné martyrium zažívala moje neteř - zubařka. Jen mám otázku. Nebude ti chybět ta práce?

Edit: omlouvám se za otázku. Já vím, že bude :)

Ahoj Danielo,

moc děkuji za podporu. Z Tvého příspěvku vidím, že se potíže žel nevyhýbají ani zubařům... :/

Stran mé práce, a jak se dá/nedá skloubit s politikou, to pro mě byla nejtežší otázka vůbec. A byla taky tou první, která mi přišla na mysl, když jsem začal o kandidatuře v evropských volbách uvažovat. Jsem ochoten přerušit svou práci lékaře a vyměnit ji v případě úspěchu ve volbách za práci politickou na plný úvazek?

A musel jsem v tomto k sobě být maximálně upřímný. Pravdou totiž je, že ačkoli neurochirurgii mám velice rád a nevyměnil bych ji v rámci medicíny za žádný jiný obor, tak svůj největší potenciál i motivaci vidím v konečném součtu jinde. A to v práci politické, jíž je člověk schopen zlepšit život nebo řešit problémy nikoli po jednotlivcích a jednotlivých případech, jako v třeba v neurochirurgii, ale systémově a plošně rozumnými zákony a jejich spravedlivým uplatňováním. A může tak pomoci "vzkvétat" mnoha dalším.

Čeho si totiž často např. ve zdravotnictví (ale nejen tam) všímám, je spousta šikovných lidí pracujících v systému, který je nedostatečně podporuje v jejich činnosti, často jim práci dokonce ztěžuje, komplikuje a prodlužuje. Uvedu jeden příklad za všechny, ilustrující, jak jedna systémová změna dokáže zlepšit a zeefektivnit péči o nespočet pacientů: Sám jako lékař strávím úplně zbytečně velké množství času ručním přepisováním údajů z lékařských zpráv z jiných zdravotnických zařízení, protože neexistuje digitální nástroj, který by dokázal bezpečně a spolehlivě rúzná zdravotnická zařízení (nemocnice a ambulance) elektronicky propojit. Času, který bych jinak mohl věnovat samotným pacientům a jež by mi jich umožnil ošetřit více, lépe a více "lidsky", protože bych se každou chvíli nemusel dívat do monitoru, jestli to přepisuji správně. Toto je jeden důvod, proč jsem přesvědčen, že personální krize ve zdravotnictví není jen o nedostatku zdravotníků samotných, ale i o tom, že jim systém nedovoluje pracovat efektivněji. To vše se potom propisuje mj. do vyšších nákladů a delších čekacích dob u jednotlivých vyšetření.

Ve zkratce jsem tedy dospěl k závěru, že nemůžu dělat obojí a je to o prioritách. Tou by pro mě byla práce europoslance. Nicméně, jak je věřím vidět z předešlých řádků, od zdravotnictví bych se úplně neodtrhl. Naopak to je pro mě jedno z klíčových témat i na evropské úrovni!

Tito uživatelé poděkovali autorovi albert.sterba za příspěvky (celkem 3):
Robert.Magni, Daniela.Weissova, Daniela.Bila
Uživatelský avatar
albert.sterba
Člen KS Praha
Příspěvky: 69
Registrován: 21 lis 2020, 19:33
Profese: lékař - neurochirurg
Bydliště: Praha 2 - Vinohrady
Dal poděkování: 99 poděkování
Dostal poděkování: 111 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Alberta Štěrby do primárek do Evropského parlamentu

Příspěvek od albert.sterba »

Blanka.Charvatova píše: 20 čer 2023, 05:46

Z téhle nominace mám radost a dala jsem pro, Albertovu činnost sleduju a je velmi inspirativní. Jen mám podobný dotaz jako Daniela, protože mi přijde, že ho jeho práce velmi baví - takže nebude ti to chybět? Každopádně držím palce ve všem, co tě v životě čeká.

Moc děkuji, Blanko! Velmi si vážím Tvých slov i podpory. Má současná práce mě baví a se vší vážností přiznávám, že mě rozhodování ohledně kandidatury stálo nemálo přemýšlení. Ale jak podrobněji uvádím v odpovědi na dotaz Daniely, došel jsem k přesvědčení, že stejně tak, ne-li více by mě bavila, motivovala a naplňovala i práce na důležitých tématech v evropské politice. Zdravotnictví nevyjímaje, takže by z naší pirátské práce v oblasti zdravotnictví mohla nakonec profitovat i samotná neurochirurgie ;)

Tito uživatelé poděkovali autorovi albert.sterba za příspěvky (celkem 2):
Blanka.Charvatova, Daniela.Bila
Uživatelský avatar
Jiri.Belsan
Koordinátor/ka krajského sdružení
Příspěvky: 989
Registrován: 01 bře 2018, 08:04
Profese: Pozastavovač
Dal poděkování: 1889 poděkování
Dostal poděkování: 1707 poděkování

Re: Nominace Alberta Štěrby do primárek do Evropského parlamentu

Příspěvek od Jiri.Belsan »

Tato nominace mi udělala radost. Albert je skvělý kandidát. Tuto nominaci jednoznačně podporuji.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Belsan za příspěvek:
albert.sterba

▌BDP ▌SDP ▌
Nedošel jsem tak daleko jen abych došel tak daleko.

Uživatelský avatar
albert.sterba
Člen KS Praha
Příspěvky: 69
Registrován: 21 lis 2020, 19:33
Profese: lékař - neurochirurg
Bydliště: Praha 2 - Vinohrady
Dal poděkování: 99 poděkování
Dostal poděkování: 111 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nominace Alberta Štěrby do primárek do Evropského parlamentu

Příspěvek od albert.sterba »

Tereza.Hubackova píše: 20 čer 2023, 08:29

Skvěle, z téhle nominace mám opravdu radost. Sice mě mrzí, že přijdeme o mladého lékaře (navíc neurochirurga!), ale pokud do toho chceš jít, tak podporuju!

Moc děkuju, Terko. O mladého lékaře asi přijdete tak jako tak (proces stárnutí nezastavím!). A byť bych v případě zvolení v práci neurochirurga nepokračoval, zdravotnictví bych tak úplně neopustil a jako důležitému politickému tématu bych se mu intenzivně nadále věnoval.

Tito uživatelé poděkovali autorovi albert.sterba za příspěvek:
Tereza.Hubackova
Odpovědět

Zpět na „Členské podněty“