Zápisy z jednání republikového předsednictva

Republikovému předsednictvu je svěřena moc výkonná a je zároveň statutárním orgánem strany.

Moderátoři: Republikové předsednictvo - asistenti, Republikové předsednictvo

Pravidla fóra
Odpovědět
Denisa.Horakova
Administrativní odbor
Příspěvky: 385
Registrován: 24 bře 2021, 11:41
Dostal poděkování: 26 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Denisa.Horakova »

Ahoj Pirátky a Piráti,

nový návrh programu RP 2 (22. 1. 2023) je přístupný všem členům a členkám ZDE.

Denisa.Horakova
Administrativní odbor
Příspěvky: 385
Registrován: 24 bře 2021, 11:41
Dostal poděkování: 26 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Denisa.Horakova »

Zápis z jednání republikového předsednictva RP 2/2023
 
Místo konání: Jitsi
Den a čas konání: 22. 1. 2023 18:00-20:00
Přítomni: Ivan Bartoš, Marcel Kolaja, Hana Hajnová, Blanka Charvátová, Martin Jiránek
Hosté: Denisa Horáková, Jiří Kárský, Vojtěch Pikal, Sámir Shanaáh, Vratislav Filípek, David F. Wagner
Zapisovatel: Denisa Horáková
Předsedající: Hana Hajnová
Ověřovatel: Martin Jiránek

Zápis z uzavřené části je k dispozici KK a RP ZDE.

Agenda

 1. CF 2023 v Liberci

 2. Harmonogram voleb

 3. Senátní volby

 4. Fundraising

 5. Změna dokumentu strategie a plánování

 6. Aktualizace stanov

 7. Evropské volby a nominace komisaře

 8. Různé

1. CF 2023 v Liberci
Připravuje se program na CF 2023, jsou hotové rešerše, nyní je potřeba vytvořit formát. Budeme využívat i věci z minulých let. Jelikož se bude jednat o nevolební rok, můžeme naplnit CF prezentacemi. Ivan dodává, že je potřeba finální kontrola těchto prezentací, jedná se o mediální akci. Blanka na závěr zmiňuje, že chceme využít možnost výhodných pronájmů na neděli a mohli bychom zorganizovat workshopy RT.

2. Harmonogram voleb
Potřebujeme posunout eurovolby a upravit harmonogram senátních voleb. Blanka se dotazuje na primárky (kdy by se volilo čelo, datum grilování). Hanka odpovídá, že případnou grilovačku lze pořešit operativně, lepší udělat to letos než až v únoru 2024. Je nutné řešit i senátní volby, aby se kandidáti hledali s dostatečnou časovou rezervou. Vojta podotýká, že pokud budou vyhlášeny primárky do Senátu, je pro to potřeba upravit i tento harmonogram. Marcel zmiňuje, že pokud budeme čelo volit na něčem jiným než na CF, tak nevyužijeme dostatečnou příležitost medializace. Proto by bylo dobré čelo navolit na samotném CF. Ivan dodává, že se musí udělat harmonogram voleb, aby se spustily procesy v krajích. Důležité je také rozložení jednotlivých voleb, každé mají jiná specifika (krajské x euro x senátní). Hanka předá zpětnou vazbu VV, připraví podklad na další jednání včetně rizik.

3. Senátní volby
Hanka uvádí bod s tím, že máme usnesení od RV. Je v kontaktu s Adélou Š., domlouvají osobní schůzku, aby se domluvily na strategii. Následně Hanka připraví usnesení RP. Adéla Š. mapuje volební obvody a poté dojde k vyhodnocení i směrem ke krajským sdružením. Následně se zaměříme na zbylé obvody. Hanka pošle Ivanovi podklady pro schůzi s Adélou Š.

4. Fundraising
Jirka začíná bod s tím, že po volbách 2022 byly různé názory, jak se fundraisng dělat. Nyní probíhají meetingy a řeší se i otázka zapojení fundraisingu do struktur strany. Sámir doplňuje Jirku a říká, že fundraising je profesionálně a komplexně nastaven. Fundraising není o darech, ale i o komunikaci, budování vztahů s našimi příznivci. Je tu vize a chuť propojovat ho s organizací a odbory, abychom ho mohli dělat více efektivněji. Rádi bychom F propojili s MO, budeme se pravidelně scházet. Ivan podotýká, že je potřeba nejprve vytvořit strategii, následně pak až rozpočet. Martin společně s pracovní skupinou budou na představě fundraisingu pracovat dále, připraví i analýzu čísel pro tento rok.

5. Změna dokumentu strategie a plánování
Stále probíhají schůze pracovní skupiny RP a RV. Objevují se konkrétní nápady. Řeší se také otázka strategie v budoucnosti. Našel se konsensus – velká strategie by se již nadále netvořila, škrtlo by se pravidelné reportování RP k RV o strategii. Co se týče otázky činnosti odborů, místo toho by se vytvořil jednoduchý plán práce. Dále by mohly existovat individuální strategie (např. MO strategie). Marcel zmiňuje, že nynější rozsáhlá strategie má jednotící element, který jde napříč stranou. Dále se diskutovalo nad mandátem RP (řízení strany, delegace). Do konce února má RV deadline, aby představilo další výstupy.

6. Aktualizace stanov
Existují deadliny na to, aby změna stanov mohla být odhlasována na CF. Jediný termín, kdy můžeme zorganizovat diskuzi s politology je neděle 29. 1. od 16 do 19 hodin. Diskuze proběhne hybridní formou (v PiCe, nebo online přes stream/Jitsi). Pozvánku členská základna obdržela.

7. Evropské volby a nominace komisaře
Bod byl již částečně řešen v druhém bodě. Ivan podotýká, že bychom se měli spojit s PK a domluvit se s nimi. RP bude ještě hlasovat k této věci v redmine.

8. Různé
Vojta informuje, že usnesení k nevymáhání dluhu pošle co nejdříve RP.

Denisa.Horakova
Administrativní odbor
Příspěvky: 385
Registrován: 24 bře 2021, 11:41
Dostal poděkování: 26 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Denisa.Horakova »

Ahoj Pirátky a Piráti,

nový návrh programu RP 3 (5. 2. 2023) je přístupný všem členům a členkám ZDE.

Denisa.Horakova
Administrativní odbor
Příspěvky: 385
Registrován: 24 bře 2021, 11:41
Dostal poděkování: 26 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Denisa.Horakova »

Zápis z jednání republikového předsednictva RP 3/2023
 
Místo konání: Jitsi
Den a čas konání: 5. 2. 2023 18:00-20:15
Přítomni: Ivan Bartoš, Marcel Kolaja, Hana Hajnová, Blanka Charvátová, Martin Jiránek
Hosté: Denisa Horáková, Matěj Kubíček, Mikuláš Peksa, Josef Bouše
Zapisovatel: Denisa Horáková
Předsedající: Ivan Bartoš
Ověřovatel: Marcel Kolaja

Zápis z uzavřené části je k dispozici KK a RP ZDE.

Agenda

 1. CF 2023 v Liberci

 2. Spolupráce s občanským hnutím na komunikaci evropských témat

 3. Sjednocení odměn vedoucích odborů

 4. Setkání RP, RV a PKS - program

 5. Výjezdní zasedání RP v Pardubicích 17. 2.

 6. Návrh jednodenních voleb

 7. Senátní volby

 8. Prezentace plánů TO

 9. Různé

1. CF 2023 v Liberci
Přípravy jsou v plném proudu, nyní se řeší platební brána. Byl spuštěn web, abychom alespoň věděli, které hotely máme k dispozici. Registrace by měla proběhnout co nejdříve, ten víkend bude v Liberci nabitý. Od Vojty máme připravenou tabulku, každý člen RP by se měl vyjádřil, zda s navrhovaným bodem programu souhlasí/nesouhlasí. Do tabulky se přidají i listy s vnitrostátními a zahraničními hosty, abychom na tom začali pracovat. Denisa se spojí s Veronikou Šmídovou a Michalem Gillem, aby tento úkol posunuli dále, Ivan by rád finalizoval seznam hostů na dalším zasedání RP. Platební bránu bude řešit Jirka Kárský s Blankou.

2. Spolupráce s občanským hnutím na komunikaci evropských témat
Na Mikuláše Peksu se obrátili lidé z Pulse of Europe, snaží se propragovat EU, evropská témata. Jelikož nemají celorepublikově pokrytou organizační strukturu, tak nás poprosili o pomoc se zábory a stánky. Dle Mikuláše můžeme třeba jen předat informaci, že se něco takového koná a lidé se mohou dobrovolnicky angažovat. Vhodní by pro to byli samotní KoKS, protože velice dobře vědí, kde je vhodné vytvořit zábor/stánek. Ivan navrhuje setkání s Pulse of Europe, zvážili bychom spolupráci, probrali plusy a mínusy, v čem by spolupráce byla dobrá. Společně s Ivanem se setkání bude účastnit i Hanka. Termíny domluví Denisa a předá je Pulse of Europe.

3. Sjednocení odměn vedoucích odborů
V minulých týdnech pracovala Blanka společně s Matějem na sjednocení odměn vedoucích odborů. Vytvořili tabulku s možnými úpravami odměn, pracovali s koeficientem 1,3, pro TO 1,5. RP pověřilo Blanku a Matěje, aby v této činnosti dále pokračovali. Změny budou nejdříve prezentovat samotným vedoucím odborů, pak by tuto diskuzi vzali na RV.

4. Setkání RP, RV a PKS - program
Další setkání RP, RV a PKS proběhne 7. 2. od 18 hodin. Program byl ze strany RP schválen. Za RP se připojí Blanka, Hanka, Martin a na první část Marcel.

5. Výjezdní zasedání RP v Pardubicích 17. 2.
RP čeká první letošní výjezdní zasedání v Pardubicích. Proběhne 17. 2. od 17 hodin v pirátském centru. Účastnit se ho mohou všichni členové a RegP. Následně proběhne neformální setkání v místní kavárně. Program na toto zasedání bude vytvořen více zajímavě, aby příchozí mohli ovlivnit naše rozhodnutí na místě. Návrh programu bude představen ve středu 15. 2. v odpoledních hodinách.

6. Návrh jednodenních voleb
Proběhla debata k návrhu jednodenních voleb, Blanka se dotazuje, jak to bude pokračovat dál. Ivan bude situaci hlídat, dodávat informace a navrhovat změny. V případě změn či dalšího vývoje bude Ivan informovat RP.

7. Senátní volby
Hanka senátní volby komunikuje s Adélou Šípovou, která má vše dobře připravené, budou se řešit ještě volební obvody. Když vše půjde dobře, rozdělíme si KS a budeme vyjednávat. Za 14 dní by podala report RP, jak se situace posunula.

Na základě usnesení RV 35/2022 republikové předsednictvo:
1. pověřuje Adélu Šípovou a Lukáše Wagenknechta přípravou na senátní volby 2024 v oblasti politického vyjednávání a vyhledávání vhodných kandidátů ve spolupráci s kraji a dalšími orgány strany;
2. schvaluje východiska strategie k senátním volbám 2024 dle přílohy;
3. pověřuje Hanu Hajnovou předáním tohoto usnesení Volebnímu výboru na jeho nejbližším jednání;
4. ukládá Denise Horákové doručit toto usnesení do podatelny RV a zařadit tento bod na program jednání RP, RV a PKS 7. 2. 2023.

 

PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Návrh usnesení byl přijat.

8. Prezentace plánů TO
Pepa Bouše představil RP hlavní úkoly TO pro letošní rok. Patří sem například: piroplácení, registr smluv, chobotnice, požadavky PO, kandidátky, nástěnka, mrak, maják, OVK, synchronizace systému, emaily, newslettery, HW. Proběhla i diskuze, jak tyto změny prezentovat dovnitř strany, aby se členská základna o nich dozvěděla. Pepa se proto spojí s MO, aby lépe propagovali práci TO. Za měsíc Pepa představí progres RP.

9. Různé
RP bere na vědomí od vedoucího AO, že byla zrušena pracovní pozice „zástupce/kyně vedoucí/ho administrativního odboru“ pro nadbytečnost.

Také se probíraly zpětné vazby na diskuzi s politology, která ve straně rezonuje pozitivně. Do 7. 2. se stále mohou předkládat jednotlivé návrhy ke změně Stanov.

Ivan informuje, že komunikuje se Zdeňkem Hřibem o situaci v Praze. V minulých dnech se setkal s lidmi z fundraisingové skupiny, jedná s nimi o dalších krocích.

Denisa.Horakova
Administrativní odbor
Příspěvky: 385
Registrován: 24 bře 2021, 11:41
Dostal poděkování: 26 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Denisa.Horakova »

Ahoj Pirátky a Piráti,

nový návrh programu RP 4 (17. 2. 2023) je přístupný všem členům a členkám ZDE.

Denisa.Horakova
Administrativní odbor
Příspěvky: 385
Registrován: 24 bře 2021, 11:41
Dostal poděkování: 26 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Denisa.Horakova »

Zápis z jednání republikového předsednictva RP 4/2023
 
Místo konání: Jitsi / Pardubice
Den a čas konání: 17. 2. 2023 17:15-19:30
Přítomni: Ivan Bartoš, Marcel Kolaja, Hana Hajnová, Blanka Charvátová, Martin Jiránek
Hosté: Denisa Horáková, Andrej Ramašeuski, Andrea Linhartová, Jiří Ducháček, Libuše Vévodová, Ivana Mrkvičková, Jiří Kárský a další
Zapisovatel: Denisa Horáková
Předsedající: Blanka Charvátová
Ověřovatel: Martin Jiránek

Agenda

 1. Senátní volby

 2. Informace o přípravě CF 2023 v Liberci

 3. Hosté na CF

 4. Situace v Praze

 5. Aktualizace Programového prohlášení vlády a klíčové priority pro rok 2023 ve vládním angažmá

 6. Vyčerpání benefitních bodů z T-Mobile

 7. Příprava na zasedání RV

 8. Různé

1. Senátní volby
Na minulém RP se odhlasovalo usnesení, kterým byli pověření Adéla Š. A Lukáš W. pověření vedením kampaně. Stanovili jsme si východiska: udržet, obhájit, posílit, hledat. Pracujeme na strategii a analýze. Diskutujeme s kraji na konkrétních jménech. Rádi bychom svolali RP, RV a PKS cca za měsíc kvůli senátním volbám. V okolí Pardubic se konkrétně jedná o Chrudimsko a Svitavsko. Dle Ivana je důležité udržet senátorský klub SEN21+Piráti.

2. Informace o přípravě CF 2023 v Liberci
Nyní řešíme platební bránu, web je veřejný, registrace ještě není spuštěna. Jirka řeší, zdali to bude vedeno pod stranou nebo pod 1. Pirátskou (je plátcem DPH a s tím by byl problém). Pokud obětujeme merch, může být vše pod stranou. 1. Pirátská by ho pak mohla prodávat na místě. RP souhlasí s tím, aby bylo CF organizováno pod stranou. Jirka společně s Andrejem dořeší platební bránu. Marcel udělal změny v programu, zařadil časové dotace. Zařadil i panelovou diskuzi, která může/nemusí být součástí programu. RP program ještě projde během víkendu a následující týden bude odhlasováno per rollam.

Blanka ještě podotýká, že Radek H. přišel s tím, že bychom měli plánovat CF 2024, proto tento bod zařadíme na příští zasedání RP.

3. Hosté na CF
Bod byl vyřešen v rámci předchozí debaty.

4. Situace v Praze
V minulém týdne se sešlo zastupitelstvo, byla zvolena Rada. Nyní uvidíme, jak se vše posune dál.

5. Aktualizace Programového prohlášení vlády a klíčové priority pro rok 2023 ve vládním angažmá
Ivan představil aktualizaci Programového prohlášení vlády. Provedly se analýzy věcí, které se nemění. Chceme se zaměřit na finance. Priority jsou: stavební zákon, veřejné zakázky, dětský ombudsman, zákon o podpoře bydlení atd. Vše bude komunikováno směrem k členské základně.

6. Vyčerpání benefitních bodů z T-Mobile
U T-mobile máme hodně benefitních bodů, měli bychom je vyčerpat. Jirka zmiňuje, že bychom mohli mít notebooky, mikrofony, pár odborů má požadavky. Peníze jsou v dikci RP, většinu peněz platila centrála. Domluvíme se vedoucími odborů, co je potřeba. Potřebujeme si říct, že to chceme vyčerpat.

Republikové předsednictvo
1. souhlasí s využitím benefitních bodů od T-Mobile pro koupit hardwaru;
2. pověřuje Jirku Kárským provedením.

PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo přijato.

7. Příprava na zasedání RV
V tomto bodě se řešila organizace RV a především účast RP na tomto jednání. Osovně se zúčastní Hanka, ostatní se nejspíše připojí online.

8. Různé
Proběhlo jednání VV, Dalibor přišel s návrhem samostatného senátního štábu. Řešíme možnosti CVŠ pro každé volby. Řešili jsme také harmonogram voleb, VV se shodl na tomto usnesení. RP se shodlo, že primárky začnou již začátkem září. Dále se řešilo, zdali k této události proběhne CF nebo tisková konference. Marcel je pro zářijové CF a podotýká, že na CF proběhne samotná volba, budou zde i novináři, jinak by se tříštila pozornost. Pavel Š. doplňuje, že pokud se bude volit na této akci, ušetříme tím čas. Pokud budeme volit na internetu, vše bude trvat dlouho. RP bude tuto věc (CF x tisková konference) řešit.

Denisa.Horakova
Administrativní odbor
Příspěvky: 385
Registrován: 24 bře 2021, 11:41
Dostal poděkování: 26 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Denisa.Horakova »

Ahoj Pirátky a Piráti,

nový návrh programu RP 5 (5. 3. 2023) je přístupný všem členům a členkám ZDE.

Denisa.Horakova
Administrativní odbor
Příspěvky: 385
Registrován: 24 bře 2021, 11:41
Dostal poděkování: 26 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Denisa.Horakova »

Zápis z jednání republikového předsednictva RP 5/2023
 
Místo konání: Jitsi
Den a čas konání: 5. 3. 2023 18:00-19:30
Přítomni: Ivan Bartoš, Marcel Kolaja, Hana Hajnová, Blanka Charvátová, Martin Jiránek
Hosté: Antonino Milicia, Vojtěch Pikal, Aleš Chán, Hana Černošová, Marek Förster, Jiří Kárský
Zapisovatel: Blanka Charvátová
Předsedající: Martin Jiránek
Ověřovatel: Marcel Kolaja

Zápis z uzavřené části je k dispozici KK a RP ZDE.

Agenda

 1. Report nominantů RP ve správní radě Institutu

 2. CF 2023

 3. CF na podzim 2023 a v roce 2024

 4. Výstupy z Volebního výboru

 5. Výroční zpráva předsedy – podklad za RP

 6. Teambuilding v ÚsK

 7. Výjezdní zasedání v Plzni 19. 3.

1. Report nominantů ve správní radě PI
Shrnutí současné situace, co se podařilo prosadit, jaké jsou klíčové věci, které by se měly podařit v nejbližší době. Nominanti RP ve správní radě se zaměřují zejména na strategické, organizační, manažerské, provozní, ekonomické a finanční aspekty fungování Institutu a zejména v těchto oblastech vyvíjí potřebné iniciativy. Dále  jsou spolupracující a podporující v iniciativách v oblasti marketingové, personální, akademické ad. Nominanti  RP jsou v průběžném kontaktu s místopředsedou strany dedikovaným pro Institut, Martinem Jiránkem. Blanka se dotazuje, jestli komunikace bude v budoucnu lepší. Antonino odpovídá, že se situace se zlepšuje. PR aktivity, komunikace, budou vnímány jako jeden ze základních kamenů fungování. Martin doplňuje, že je to teprve druhá akce od založení Institutu. Měl schůzku s Jankou, řešili fungování institutu. Vojta podotýká, že akce Institutu, ať byla jakákoliv, je zlepšení stavu, který byl. Na blížící se zasedání CF může být zařazen bod prezentace Institutu. Diskutuje, co by mohlo být náplní,
Hanka se dotazuje, zda Správní rada může stanovit indikátory pro ředitele a na základě plnění / neplnění vyvodit další kroky? Antonino navrhoval, aby ředitel a asistentka vykazovali výkazy práce. Dále proběhla debata nad chybějícími informacemi na webu.

Republikové předsednictvo
1. žádá své zástupce ve správní radě Institutu π, aby vyzvali ředitele Institutu k vypracování a představení cílů Institutu pro rok 2023, harmonogramu prací, projektů a akcí, které mají tyto cíle naplňovat v letošním roce, včetně výroční zprávy za rok 2022 do 30. března 2023.

Republikové předsednictvo
1. zve ředitele a správní radu Institutu π na jednání RP 2. dubna 2023, kde mohou výroční zprávu za rok 2022 a plán pro rok 2023 představit. Republikové předsednictvo pověřuje Denisu Horákovou doručením této žádosti do podatelny Institutu v redmine.

Pro: 5
Proti:0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

2. CF 2023
Úvodem se řešila palenová diskuze, která byla navržena Marcelem. Marek se dotazuje, jakým způsobem bude organizována, kteří hosté budou pozváni. Marcel odpovídá, že celou věc řeší sám se svým týmem, přesný seznam hostů ještě nemají, čekají na potvrzení z jejich strany. Nyní od organizátorů potřebují zajistit technické zázemí. Na zajištění ubytování se Marcel s organizátory domluví individuálně. Michal dodává, že tlumočníky sežene ZO. Registrace bude spuštěna po 15. březnu, platební brána nakonec nebude. Darovací web spuštěn, zatím máme dva dary, RP o webu bude informovat skrze newsletter. 18.3. Proběhne KF Libereckého kraje, RP je zváno. Vojta se případně spojí s Blankou a MO, aby dořešili hlasování o článku 2.

3. CF na podzim 2023 a v roce 2024
Probíhá diskuze, že musíme se rozhodnout, jestli uspořádáme CF na podzim (kvůli EU volbám) a jestli už chceme vyhlásit poptávku na CF 2024. Vojta zmiňuje, že Jednací řád neumožňuje uspořádat online zasedání, jen hybridně. Existuje několik způsobů, jak vyřešit primárky do EU parlamentu, popisuje jednotlivé varianty. Bude třeba kooreperace s RV na sestavení pořadu. Marcel podotýká, že skrze CF chceme docílit toho, že na konci CF bude navoleno čelo a celá akce bude mediálně zajímavá. Ideálně je nutné rozhodnout do dubna (dořeší Blanka s Vojtou).

Republikové předsednictvo
1. konstatuje, že preferovaný termín zasedání celostátního fóra 2024 je leden 2024;
2. souhlasí s vnitrostranickou poptávkou místa zasedání na CF 2024 a pověřuje provedením asistentku RP Denisu Horákovou;
3. navrhuje finanční limit na pořádání z centrály 200 tis. Kč a žádá vedoucího kanceláře, aby toto zahrnul při přípravě návrhu rozpočtu 2024;
4. doporučuje pořadateli, aby část nákladů nesli účastníci formou dobrovolného vstupného;
5. vyzývá kraje k předložení nabídek do konce května roku 2023;
6. konstatuje, že pokud kraj při organizaci přesáhne předem schválenou částku z rozpočtu centrály, jdou ostatní náklady za krajem.

Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0

Usnesení bylo přijato.

4. Výstupy z Volebního výboru
Na VV jsme nyní jednali o struktuře CVŠ pro rok 2024. Navržená struktura CVŠ je následující: RP - Volební výbor – Volební manažer - Koordinátor eurovoleb / senátních voleb / krajských voleb a další. RV prověřuje, jakým způsobem mohou být vytvořeny celostátní programy. Ideálně v RV programové skupině, je třeba čekat na převolbu RV. Vojta podotýká, že programový tým, který bude řešit program, by měl být v ideálním případě zavěšen pod volební výbor.

5. Výroční zpráva předsedy – podklad za RP
Je potřeba vytvořit i podklad za RP, ujme se toho někdo za RP, nebo má vytvořit něco Denisa? Text bude konsolidovat Ivan, Denisa má za úkol poslat všechny podklady Ivanovi.

6. Teambuilding v ÚsK
Ústecký kraj bude pořádat svůj víkendový teambuilding, rád by na něm uvítal alespoň dva členy RP (stačí účast jeden den, ne celý víkend). Termínově ještě přesně nevědí, preferují měsíce květen/červen, jinak by se RP přizpůsobili. RP bere na vědomí, pořeší individuálně.

7. Výjezdní zasedání v Plzni 19. 3.
Jaké jsou názory na zasedání v Pardubicích? Chtěli byste něco změnit/vylepšit? Další neděli nás bude čekat výjezdní zasedání v Plzni. Účast přislíbili Blanka, Martin, Marcel. Martin říká, že zasedání proběhlo dobře, bylo fajn, že celý výjezd byl rozdělen na formální a neformální část. Blanka doplňuje, že je důležité vybrat témata, která jsou pro ně zajímavá, jiné běžné provozní věci dořešit jindy a jinde. Neformální část ponechat.

Další zasedání RP proběhne v neděli 19. 3. od 14 hodin v Plzni. Online připojení bude nadále možné.

RP_výjezdy do krajů.jpg
Tito uživatelé poděkovali autorovi Denisa.Horakova za příspěvek:
Vojtech.Pikal
Denisa.Horakova
Administrativní odbor
Příspěvky: 385
Registrován: 24 bře 2021, 11:41
Dostal poděkování: 26 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Denisa.Horakova »

Ahoj Pirátky a Piráti,

nový návrh programu RP 6 (19. 3. 2023) je přístupný všem členům a členkám ZDE.

Denisa.Horakova
Administrativní odbor
Příspěvky: 385
Registrován: 24 bře 2021, 11:41
Dostal poděkování: 26 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Denisa.Horakova »

Zápis z jednání republikového předsednictva RP 6/2023
 
Místo konání: Jitsi
Den a čas konání: 19. 3. 2023 18:00-18:55
Přítomni: Ivan Bartoš, Marcel Kolaja, Hana Hajnová, Blanka Charvátová, Martin Jiránek
Hosté: Marek Valko, Zdeněk Kubala, Jiří Vavřina, Michal Gill, Tereza Vovesová, Adam Rut, Vojtěch Pikal, Lukáš Hejduk, Janka Michailidu, Martin Kučera, Jiří Kárský, Martin Martin, David F. Wagner, Josef Bouše
Zapisovatel: Denisa Horáková
Předsedající: Ivan Bartoš
Ověřovatel: Hana Hajnová

Zápis z uzavřené části je k dispozici KK a RP ZDE.

Agenda

 1. Konference Rekonstrukce Pirátů

 2. CF 2023

 3. Mediální odbor

 4. Pronájem sídla strany

 5. Nový termín schůze RP a vedoucích odborů

 6. Různé

1. Konference Rekonstrukce Pirátů
RP bylo pozváno na konferenci RePir. Marcel navrhuje tuto iniciativu otevřít pro celou členskou základnu. Blanka souhlasí, že by bylo žádoucí, aby konference byla pro všechny členy a navrhuje, abychom RePir oslovili s touto žádostí. Vojta podotýká, že se konference koná ve stejný den jako Kompot-con. Úkol: Denisa pošle odpověď za RP se žádostí, aby konference byla přístupná i členské základně Pirátů.

2. CF 2023
Marcel oznamuje, že registrace na CF 2023 stále neběží, jde něco udělat pro to, aby se to urychlilo? Blanka odpovídá, že organizátoři slíbili, že by to v pondělí mělo být spuštěno. Michal se dotazuje, kdo bude financovat zahraniční hosty. Marcel odpovídá, aby ZO vygeneroval seznam hostů společně s finančním budgetem. Úkol: Michal seznam a budget pošle RP a následně bude hlasováno per rollam.

3. Mediální odbor
Ivan se setkal s Vráťou F., řešili priority projektů. Je důležité se dohodnout na dotáhnutí projektů (reforma krajských mediálních spojek, školení KS apod.).

4. Pronájem sídla strany
Bod odložen na příště. Jedná se o možné přejednání nevýhodné inflační doložky ve smlouvě, která přináší od prosince skokové zdražení nájmu. Řeší se to i z pohledu smlouvy (finančně a podíl financování pražské centrály). Jirka se spojí ještě s Alešem Krupou.

5. Nový termín schůze RP a vedoucích odborů
Původní termín musel být zrušen z časových důvodů. Jaké jsou návrhy náhradního termínu? V dubnu těžko realizovatelné (Velikonoce, CF). Úkol: Denisa vytvoří tabulku na květen na Mraku.

6. Různé
A) Institut π
Na minulém zasedání jsme se obraceli na naše zástupce v Institutu, zda by nám ředitel institutu mohl představit plán prací na rok 2023. Zatím se k nám nic nedostalo. Správní rada odhlasovala usnesení, kterým mj. žádá o předložení návrhů cílů pro rok 2023. K Vojtovi Pikalovi se dostala žádost od Institutu ke správě uživatelů, mají/nemají být na našich systémech? Ivan odpovídá, že Institut je organizace, která má velký rozpočet. Management svých věcí mají na vlastní provozní náklady. Janka zmiňuje, že Institut chce, aby vše zůstalo otevřené a transparentní členům strany, proto ta žádost. Vojta podotýká, že pokud Institut bude využívat systémy strany, měla by existovat mezi námi a nimi dohoda. Adam doplňuje, že za dobrovolnický kruh by bylo dobré, kdyby vnitrostranické systémy mohli využívat. Tereza říká, že RV si nechává reportovat od jejich zástupců v Institutu. Dle jejich informací bude Institut zaměřen na střednědobé a dlouhodobé vize, což je pro ně v pořádku. Také informuje o zařazení bodu o nevhodné formě vyjadřování členů RV na další jitsi RV a požádala RP o informaci, jestli mají ještě nějakou poznámku k fungování RV, kterou bychom měli přiřadit. Do 30. 3. má vzniknout zpráva od Institutu a následně se domluví separátní schůzka.

B) Schválení záměrů TO
3 nové záměry jsou už součástí návrhu rozpočtu, nedochází k žádnému navyšování, vše jde dle předpisů.
Návrh usnesení:

Republikové předsednictvo schvaluje tyto rozpočtové záměry:
1. rozpočtový záměr „TO 7 Správce webů“ ve výši 134 tisíc Kč viz zdůvodnění;
2. rozpočtový záměr „TO 10 Nový server do clusteru“ ve výši 155 tis Kč z vyhrazených prostředků schválených na rozpočtové položce TO pro rok 2023;
3. rozpočtový záměr „TO 11 Nákup a rozvoj HW“ ve výši 70 tis Kč z vyhrazených prostředků schválených na rozpočtové položce TO pro rok 2023.

Zdůvodnění:
V rámci listopadového schválení rozpočtu a záměrů 2023 nám tento záměr omylem vypadl (v tabulce rozpočtu měl špatné označení pro schválení v RV, odkud byl z důvodu částky do 200 tis vyřazen, ale bohužel už nebyl propsán do záměrů schvalovaných RP). Schválením tohoto záměru nedochází k navýšení celkového rozpočtu centrály, protože byl součástí návrhu.

PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo schváleno.

Odpovědět

Zpět na „Republikové předsednictvo“