Předběžná otázka #41053 - právo veta předsedy KS při podpisu kandidátky

Rozhodčí komise rozhoduje ve stranických sporech, vydává předběžná opatření, rozhoduje o omezení práv člena za porušení předpisů a o jeho vyloučení, rozhoduje o platnosti právních aktů, odpovídá na předběžné otázky.

Moderátoři: asistent/ka RV, Komise - rozhodci

Pravidla fóra
Uživatelský avatar
Tomas.Pastircak
Rozhodčí komise
Příspěvky: 1299
Registrován: 02 lis 2017, 07:09
Profese: Informatik, student práv
Dal poděkování: 460 poděkování
Dostal poděkování: 2719 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Předběžná otázka #41053 - právo veta předsedy KS při podpisu kandidátky

Příspěvek od Tomas.Pastircak »

Zahajuji jednání k předběžné otázce #41053.Účastníkem řízení podle §10 odst. 3 JdŘ RK je @Martin.Suchan.

Otázka:

1) má předseda KS jakoukoliv pravomoc takto "vetovat" kandidátku MS, kterou si řádně schválilo MF, když VŘ říká jasně to, že "Kandidátní listinu podepisuje předseda příslušného krajského sdružení", nikoliv že jí schvaluje?
2) pokud by k podobné situaci došlo v budoucnu, jak má postupovat příslušné PMS, pokud zbývá jen několik dnů do termínu podání kandidátky a předseda KS odmítá tuto kandidátku podepsat? Jaké orgány strany má PMS kontaktovat?
3) je přípustné si v podobné situaci nechat podepsat kandidátku do komunálních voleb třeba od někoho z RP, či samotným předsedou?


Návrh odpovědi:

1) Předseda KS nemá pravomoc vetovat kandidátku, kterou si řádně schválilo MF.

2) Tato část předběžné otázky se v souladu s § 11 odst. 3) JdŘ RK odkládá.

3) Člen předsednictva strany může v určitých případech podepsat kandidátní listinu do komunálních voleb místo předsedy krajského sdružení.


Odůvodnění

1) V komunálních volbách je povinnost podpisu osoby oprávněné jednat jménem strany dána zákonem (§ 22 odst. 1 písm. i) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů). Zákon výslovně uvádí „Kandidátní listina obsahuje … podává-li kandidátní listinu politická strana … jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena“. Organizační jednotkou jsou místní sdružení a krajská sdružení (čl. 5 odst. 2 Stanov). Okruh osob, které mohou splnit tuto povinnost, je tedy již ze zákona poměrně omezený:

Pro jiné druhy voleb se zákonná norma liší (srov. např. § 32 odst. 1 písm. h) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky ve znění pozdějších předpisů, § 21 odst. 1 písm. h) zákona č. 130/2000 o volbách do zastupitelstev krajů ve znění pozdějších předpisů), tyto předpisy neobsahují část, která v komunálních volbách umožňuje, aby kandidátní listina byla podepsána i osobou oprávněnou jednat jménem organizační jednotky – pouze jménem strany.

Volební řád tyto zákonné normy reflektuje v obecné části (§ 7 odst. 7), kde určuje, že „kandidátní listinu …podepisuje předseda strany, není-li stanoveno jinak, na návrh toho, kdo organizuje dané volby.“, a dále pak ve zvláštní části (§20a odst. 6), kde speciálně pro komunální volby vyjma voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy určuje, že „ Kandidátní listinu … podepisuje předseda příslušného krajského sdružení na návrh toho, kdo organizuje dané volby.“

Předseda strany je tedy vnitřními předpisy jako jediný výslovně zmocněn*) k podpisu kandidátní listiny v jiných, než komunálních volbách. Na úrovni ostatních (=jiných než komunálních) voleb tedy nic jako „právo veta“ zjevně nemůže existovat, neboť by veškeré demokratické postupy stály a padaly na libovůli předsedy strany).

Jelikož ustanovení §20a odst. 6) VŘ upravuje podpis na kandidátní listině pro zvláštní případ voleb (=komunální volby) a používá k tomu obdobná slova, jako obecný § 7 odst. 7) VŘ a pravomoc „práva veta“ není ani zde výslovně udělena, lze dovodit, že ani krajský předseda tuto pravomoc nemá.

Pro úplnost je vhodné doplnit, že existují situace, ve kterých je předseda oprávněn kandidátku nepodepsat; mezi takové situace patří zejména zjevné objektivní vady kandidátní listiny porušující zákon, např. nezhojitelná absence pasivního volebního práva kandidáta v daných volbách, formální vady kandidátní listiny apod. Subjektivní kontrola kandidátky (tedy např. vhodnost kandidátů) předsedovi KS přímo nepřísluší, ale může ji provádět PKS, které jako nadřízený tým může vykonávat dohled nad PMS jako organizátorem voleb (§6 odst. 2) Organizačního řádu), případně RV jako orgán konající dohled nad volbami (§ 17 Volebního řádu).

*) = To neznamená, že kandidátní listinu nemůže podepsat místopředseda strany; v takovém případě ale pravomoc není dána výslovným zmocněním k podpisu, ale pravomocí zastupovat předsedu dle čl. 10 odst. 6) Stanov.

2) Tato část otázky nesleduje výklad předpisu, nýbrž řešení modelové situace. RK nepřísluší určovat řešení této modelové situace a může pouze stručně odkázat na Rozhodčí řád, zejména na § 2 a § 5.

3) Ve znění § 6 odst. 1) Organizačního řádu je RP nadřízeným týmem PKS. V případě, kdy k nepodepsání kandidátní listiny dojde porušením předpisů může RP dohlížet na výkon působnosti PKS (§6 odst. 2) OŘ) a pokud to nestačí, zjednat nápravu v souladu s § 6 odst. 3) OŘ. Takovou nápravou může být i nahrazení podpisu předsedy krajského sdružení na kandidátní listině podpisem republikového předsedy.

Rozprava potrvá nejméně do pondělí 30.1.2023 včetně. Poté bude zahájeno hlasování.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Pastircak za příspěvky (celkem 5):
Tomas.Valek, Viktor.Derka, Marian.Babic, Jan.Lejcko, Martin.Suchan
Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 24804
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: politik, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 34290 poděkování
Dostal poděkování: 27545 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Předběžná otázka #41053 - právo veta předsedy KS při podpisu kandidátky

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Ahoj,

mám za to, že předseda KS má také právo listinu nepodepsat, pokud došlo ke zjevným vadám (porušením volebního řádu) při procesu primárních voleb či předvolebního vyjednávání.

Pokud už zmiňujeme právo přezkumu, připojil bych k výkladu že přezkum kandidátky dělá RV a předsednictvo nebo zástupce kraje v RV může změnu kandidátky navrhnout - JŘ RV §6 (3) i)

Jak je to se zmocněním místopředsedy KS/zastoupením předsedy KS k podpisu.

Profil, Vedoucí AO; KaS, ZO; vedoucí MRT Demokracie
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“*
Podporuji myšlenky.

Uživatelský avatar
Tomas.Pastircak
Rozhodčí komise
Příspěvky: 1299
Registrován: 02 lis 2017, 07:09
Profese: Informatik, student práv
Dal poděkování: 460 poděkování
Dostal poděkování: 2719 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Předběžná otázka #41053 - právo veta předsedy KS při podpisu kandidátky

Příspěvek od Tomas.Pastircak »

Vojtech.Pikal píše: 25 led 2023, 15:12

Ahoj,

mám za to, že předseda KS má také právo listinu nepodepsat, pokud došlo ke zjevným vadám (porušením volebního řádu) při procesu primárních voleb či předvolebního vyjednávání.

Pokud už zmiňujeme právo přezkumu, připojil bych k výkladu že přezkum kandidátky dělá RV a předsednictvo nebo zástupce kraje v RV může změnu kandidátky navrhnout - JŘ RV §6 (3) i)

Jak je to se zmocněním místopředsedy KS/zastoupením předsedy KS k podpisu.

Ahoj Vojto,
S ohledem na to, že termín podání kandidátní listiny je pevně dán zákonem (66 dnů před začátkem voleb, § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) bych právě zde právo kandidátní listinu nepodepsat nevyvozoval, a to z důvodu, že je nepoměrně menší škodou, pokud bude podepsána a následně stažena OFFTOPIC(jelikož v takovém případě ještě existuje dostatečné množství času, kdy mohou dodatečně "zatáhnout za záchranou brzdu" právě Republikový výbor (§ 17 písm. a) Volebního řádu) nebo krajské předsednictvo jako nadřízený týmu místního předsednictva (§ 6 OŘ), než aby byl podpis předsedou neplatně odmítnut, jelikož v případě zmeškání termínu podání kandidátky již neexistuje žádný způsob, jak by se dala tato vada napravit.

Ohledně přezkumu kandidátky RV, považoval jsem to za tak zřejmé, že jsem nepovažoval za nutné to výslovně zmiňovat, ale zvážím změnu formulace tohoto odstavce.

Ohledně zmocnění či zastoupení jiným členem předsednictva, na rozdíl od Republikového předsednictva Stanovy nijak neupřesňují možnost zastoupení na základě Stanov. Takže zatímco na úrovni republikového předsednictva taková možnost zastoupení existuje implicitně (čl. 10 odst. 6 Stanov), na úrovni krajských předsednictev žádná taková možnost implicitně neexistuje a k podpisu je tedy implicitně zmocněn výhradně předseda (čl. 7 odst. 6 písm. b) Stanov). Podpis místopředsedou KS, jiným členem strany nebo úplně jinou osobou by se zřejmě dal řešit smluvním zastoupením (např. na základě plné moci předsedy KS), ale pokud vím, z žádného předpisu nevyplývá, že by taková možnost existovala implicitně.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Pastircak za příspěvek:
Vojtech.Pikal
Uživatelský avatar
Tomas.Pastircak
Rozhodčí komise
Příspěvky: 1299
Registrován: 02 lis 2017, 07:09
Profese: Informatik, student práv
Dal poděkování: 460 poděkování
Dostal poděkování: 2719 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Předběžná otázka #41053 - právo veta předsedy KS při podpisu kandidátky

Příspěvek od Tomas.Pastircak »

Ještě jednu věc budu opravovat, a to v odstavci, kde mluvím o "např. absence pasivního volebního práva kandidáta v daných volbách", tuto formulaci upravím na "např. nezhojitelná absence pasivního volebního práva kandidáta v daných volbách. Pokud bude takovou absencí např. vada v místě trvalého bydliště (=kandidát má trvalé bydliště jinde), která se dá do voleb zhojit, není důvod, aby ji předseda krajského sdružení nepodepsal, způsoby opravy této vady a legitimnost takového kroku přísluší k přezkoumání jiným (RV, PKS). Pokud kandidát zemře nebo pokud bude kandidátovi (extrémní případ) 16 let, jedná se o důvod, pro který dává smysl kandidátní listinu nepodepsat (a zároveň o dostatečně jednoduše opravitelnou vadu kandidátní listiny, aby nebylo nutné její podpis zdržovat, a tedy riskovat to, co jsem uvedl v předchozím příspěvku).

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 24804
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: politik, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 34290 poděkování
Dostal poděkování: 27545 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Předběžná otázka #41053 - právo veta předsedy KS při podpisu kandidátky

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Zas jako, vadu na kandidátovy nám opraví úřad. Zmršené primárky nebo neoznámenou volební spolupráci a na jejím základě podanou koaliční kandidátku bez smlouvy, kde nemáme 100 % spolehnutí na zmocněnce už nikdo.

Ale chápu, že tohle asi není orgán, kde to případně řešit, případně je to třeba řešit specifikací smyslu/zodpovědnosti podpisu kandidátky ve VŘ.

Profil, Vedoucí AO; KaS, ZO; vedoucí MRT Demokracie
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“*
Podporuji myšlenky.

Uživatelský avatar
Tomas.Pastircak
Rozhodčí komise
Příspěvky: 1299
Registrován: 02 lis 2017, 07:09
Profese: Informatik, student práv
Dal poděkování: 460 poděkování
Dostal poděkování: 2719 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Předběžná otázka #41053 - právo veta předsedy KS při podpisu kandidátky

Příspěvek od Tomas.Pastircak »

Vojtech.Pikal píše: 25 led 2023, 16:44

Zas jako, vadu na kandidátovy nám opraví úřad. Zmršené primárky nebo neoznámenou volební spolupráci a na jejím základě podanou koaliční kandidátku bez smlouvy, kde nemáme 100 % spolehnutí na zmocněnce už nikdo.

Ale chápu, že tohle asi není orgán, kde to případně řešit, případně je to třeba řešit specifikací smyslu/zodpovědnosti podpisu kandidátky ve VŘ.

Chápu, ale pod "porušení volebního řádu při procesu primárních voleb" by spadalo např. i nedodržení harmonogramu voleb v řádu hodin. Jedná se o zjevné porušení volebního řádu? Ano. Jedná se o důvod, aby kandidátní listina nebyla podána? Nemyslím si. Jedná se o důvod, aby předseda sám svým jménem rozhodl, že kandidátní listina nemá být podepsána? Také si nemyslím.

Proto nepovažuju za vhodné dávat takovou možnost přezkumu čistě osobě předsedy krajského sdružení - ať zhojitelnost takové vady vyřeší jiné orgány.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Pastircak za příspěvek:
Vojtech.Pikal
Uživatelský avatar
Tomas.Pastircak
Rozhodčí komise
Příspěvky: 1299
Registrován: 02 lis 2017, 07:09
Profese: Informatik, student práv
Dal poděkování: 460 poděkování
Dostal poděkování: 2719 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Předběžná otázka #41053 - právo veta předsedy KS při podpisu kandidátky

Příspěvek od Tomas.Pastircak »

Jelikož diskuse nijak nepokračuje, zahajuji tímto hlasování.

Pro transparentnost uvádím, že od zahájení jednání se změnil pouze tento odstavec odůvodnění bodu 1, změny vyznačeny tučně:

Pro úplnost je vhodné doplnit, že existují situace, ve kterých je předseda oprávněn kandidátku nepodepsat; mezi takové situace patří zejména zjevné objektivní vady kandidátní listiny porušující zákon, např. nezhojitelná absence pasivního volebního práva kandidáta v daných volbách, formální vady kandidátní listiny apod. Subjektivní kontrola kandidátky (tedy např. vhodnost kandidátů) předsedovi KS přímo nepřísluší, ale může ji provádět PKS, které jako nadřízený tým může vykonávat dohled nad PMS jako organizátorem voleb (§6 odst. 2) Organizačního řádu), případně RV jako orgán konající dohled nad volbami (§ 17 Volebního řádu).

.

Hlasování bude trvat do 3.2.2023 včetně; pokud odhlasují všichni, bude ukončeno dříve.
Hlasovat můžete PRO, PROTI nebo ZDRŽUJI SE.

Uživatelský avatar
Viktor.Derka
Rozhodčí komise
Příspěvky: 1111
Registrován: 04 kvě 2017, 17:49
Profese: Právník
Bydliště: Praha 4
Dal poděkování: 765 poděkování
Dostal poděkování: 1887 poděkování

Re: Předběžná otázka #41053 - právo veta předsedy KS při podpisu kandidátky

Příspěvek od Viktor.Derka »

pro

Viktor Derka
MS Praha 4
Doktorand na Universität Bayreuth
Doktorand na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK
Profil na lide.pirati.cz
Vrchní ministerský rada na Ministerstvu spravedlnosti

Uživatelský avatar
Marian.Babic
Rozhodčí komise
Příspěvky: 619
Registrován: 04 dub 2016, 21:13
Profese: advokát
Dal poděkování: 921 poděkování
Dostal poděkování: 1091 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Předběžná otázka #41053 - právo veta předsedy KS při podpisu kandidátky

Příspěvek od Marian.Babic »

PRO

If we have data, let's look at the data.
If all we have is opinions, let's go with mine.

Můj profil

Uživatelský avatar
Frantisek.Navrkal
Rozhodčí komise
Příspěvky: 4728
Registrován: 11 kvě 2012, 23:42
Profese: datový inženýr
Dal poděkování: 9853 poděkování
Dostal poděkování: 5693 poděkování

Re: Předběžná otázka #41053 - právo veta předsedy KS při podpisu kandidátky

Příspěvek od Frantisek.Navrkal »

Pro

Flamewar does not determine who is right - only who is left.
Moje (bývalé) poslancování: poslanecký report, stránka na Facebooku, Twitter profil, podcast Na vrkanou

Zamčeno

Zpět na „Rozhodčí komise“