KF KHK 2/2022 - komunální volby Jičín

Fórum pro diskusi členů a registrovaných příznivců. Zde lze vyhlašovat závazná hlasování členů krajského sdružení.

Moderátoři: PKS Kralovehradecky kraj, Krajsti predsedajici, KoKS Královéhradecký kraj

Uživatelský avatar
Libuse.Verisova
Koordinátor/ka krajského sdružení
Příspěvky: 1159
Registrován: 07 kvě 2017, 20:47
Profese: Technik
Dal poděkování: 283 poděkování
Dostal poděkování: 620 poděkování

KF KHK 2/2022 - komunální volby Jičín

Příspěvek od Libuse.Verisova »

Ahoj Piráti a Pirátky,
v souladu s volebním řádem zahajuji jednání ve věci primárních voleb pro volby do zastupitelstva města Jičín.

Jičín jde do voleb ve spolupráci s Jičínským demokratickým klubem a s podporou nezávislých kandidátů.
Rozprava o dohodě o spolupráci bude zahájena v průběhu několika málo dní v příslušné sekci na fóru.
V současné chvíli víme, že Piráti budou na tuto kandidátku nominovat 3 osoby.
Která místa v tomto případě obsadí Piráti, je předmětem dohody o spolupráci , resp. rozhodnutím společné rady.

Volební řád stanoví pro primární volby následující podmínky kandidatury - §10 VŘ a speciálně pak pro komunální volby §20a:

V primárních volbách smí kandidovat na pozici lídra a čelo kandidátky pouze člen nebo registrovaný příznivec České pirátské strany, který vystavil ve vyhrazené části webu strany svou prezentaci s fotografií, životopisem, případně osobními prioritami ve stanoveném formátu; prezentaci kandidáta může s jeho souhlasem vystavit i jiný člen nebo registrovaný příznivec.
Pro ostatní kandidáty platí pouze povinnost vystavit ve vyhrazené části webu strany svou prezentaci s fotografií, životopisem, případně osobními prioritami ve stanoveném formátu.

(1) Oblastní fórum toho oblastního sdružení, ve kterém je obec, do jejíhož zastupitelstva se volí,
a) volí lídra kandidátní listiny v primárních volbách,
b) volí čelní kandidáty a ostatní kandidáty na kandidátní listině v primárních volbách, není-li stanoveno jinak,
c) může doplňovat kandidátní listinu sestavenou v primárních volbách o další kandidáty usnesením i bez konání primárních voleb.
(2) Příslušné oblastní předsednictvo
a) organizuje primární volby,
b) má pravomoc vyjednávat volební spolupráci, není-li stanoveno jinak,
c) předkládá kandidátní listinu republikovému výboru.
(3) V případě, že nemá jít o lídra ani čelního kandidáta, nemusí být kandidát členem ani registrovaným příznivcem České pirátské strany a nevztahuje se na něj ustanovení § 10 odst. (2) písm. b).
(4) Kandidátní listinu a související koaliční smlouvu pro komunální volby s výjimkou voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy podepisuje předseda příslušného krajského sdružení na návrh toho, kdo organizuje dané volby.

Následně pro samotné volby platí tato pravidla:

Ve volbách za Českou pirátskou stranu smí kandidovat ten, kdo ke dni podání kandidátní listiny:
a) podepsal čestné prohlášení, které obsahuje náležitosti podle volebního zákona a souhlas kandidáta s demokratickým minimem, kodexem pro danou veřejnou funkci, pokud byl schválen a programem pro dané volby, a
b) vystavil ve vyhrazené části webu strany svou prezentaci s fotografií, životopisem, případně osobními prioritami ve stanoveném formátu; prezentaci kandidáta může s jeho souhlasem vystavit i jiný člen nebo registrovaný příznivec, a
c) nekandiduje souběžně do více funkcí, jejichž neslučitelnost stanoví zákon nebo program strany.

Kdy nebude kandidát puštěn k volbám:

Nezpůsobilému kandidátovi poskytne organizátor voleb pomoc se splněním podmínek kandidatury, je-li to možné. Pokud nezpůsobilý kandidát podmínky přesto nesplní nebo pokud mu pomoci nelze, k jeho kandidatuře se nepřihlíží. Proto nebude připuštěn k primárním volbám, nebude zařazen na kandidátní listinu, případně ho volební zmocněnec z kandidátní listiny odvolá.

Průběh jednání:

• Celé jednání je veřejné, a probíhá ve vyhrazené části fóra příslušného krajského sdružení.
• Jednání probíhá dle jednacího řádu krajského fóra KhK, a dle jednacího řádu CF.
• Členové KS mají právo za podmínek předpisu podat návrh skupiny členů, účastnit se rozpravy a hlasovat.

Forma oznámení kandidatury:

• Kandidaturu oznamujte v tomto vlákně spolu s kandidátskou řečí, odkazem na medailonek (na https://lide.pirati.cz/) a specifikací, zda kandidujete na pozici lídra, čelního kandidáta, nebo na zbytek kandidátní listiny.
• Neúspěšní kandidáti budou automaticky zařazeni do volby následujícího místa na kandidátní listině, pokud v oznámení kandidatury neuvedou jinak.
Přihlašovat se můžete do 12.6.2022.

Navrhuji následující postup volby:

• Postup při primárních volbách stanoví Volební řád. Nejdříve se samostatně dvoukolovou volbou zvolí lídr kandidátky.
V primárních volbách je přiměřeně použit volební systém pro volbu do orgánu strany voleného celostátním fórem. (Volí se tedy dvoukolově. Pokud kandidát bude jen jeden tak rozhodující bude zisk nadpolovičního počtu hlasů, který bude vyjadřovat přijatelnost.)
• V případě ostatních nezávislých kandidátů (nominovaných za Piráty) bude jejich pozice určena a navržena usnesením, které může schválit příslušné krajské fórum.

Termíny a lhůty:

Z důvodu časové tísně navrhuji 24 hodin na projednání a 24 hodin na volbu.
Přihlašování na všechny pozice 10.6.2022 - 12.6.2022
Projednání všech pozic 12.6. - 14.6.2022
Hlasování 14.6.2022 - 16.6.2022, nejprve o lídrovi a následně o ostatních místech

Tito uživatelé poděkovali autorovi Libuse.Verisova za příspěvky (celkem 2):
Adam.Valenta, Helena.Vondrakova
Líba Věříšová
*********************************
Nemůžu změnit směr větru, ale můžu nastavit plachty tak, abych vždy doplul, kam chci.
Jimmy Dean
Uživatelský avatar
Libuse.Verisova
Koordinátor/ka krajského sdružení
Příspěvky: 1159
Registrován: 07 kvě 2017, 20:47
Profese: Technik
Dal poděkování: 283 poděkování
Dostal poděkování: 620 poděkování

Re: KF KHK 2/2022 - komunální volby Jičín

Příspěvek od Libuse.Verisova »

Jan Ent
24.02. 1972 středoškolské vzdělání, od roku 1994 podnikám v cestovním ruchu, v gastronomii a hotelnictví. Nikdy jsem nebyl člen žádné politické strany a až teď Pirátů.

PROČ
V komunálních volbách kandiduji proto, že v Jičíně je potřeba změna, změna na radnici, změna klimatu. Poslední dvě volební období vládne v Jičíně ANO a z krásného malebného historického města v Českém ráji se stalo město průměrné, průměrné ve všech faktorech. Koalice na radnici nekomunikuje s opozicí, s občany......... Drží se osvědčeného hesla, vláda jedné strany a lidu (starosta a místostarosta byli místní bosové KSČ).

CO CHCI DĚLAT
Aktivně se chci podílet na řízení města, otevřenou radnici pro všechny, nehrát si na vítěze a poražené, široká spolupráce mezi všemi.
Rozvoj cestovního ruchu v Jičíně a Českém ráji, vysvětlit rezidentům, v čem je prospěch, výhoda rozvoje cestovního ruchu pro Jičín a Český ráj.

Líba Věříšová
*********************************
Nemůžu změnit směr větru, ale můžu nastavit plachty tak, abych vždy doplul, kam chci.
Jimmy Dean
Uživatelský avatar
Libuse.Verisova
Koordinátor/ka krajského sdružení
Příspěvky: 1159
Registrován: 07 kvě 2017, 20:47
Profese: Technik
Dal poděkování: 283 poděkování
Dostal poděkování: 620 poděkování

Re: KF KHK 2/2022 - komunální volby Jičín

Příspěvek od Libuse.Verisova »

Karolína Gáborová
17.12.1997 středoškolské vzdělání
myslím že mladí lidé jsou dnes přehlížení a že společnost nemyslí na jejich budoucnost. Utrácí peníze, které budeme muset jednou splatit.

Zajímá mě

Manželství pro všechny
Zapojení mladých do věcích veřejných
Setkávání mladých, vytváření prostoru pro ně.

Líba Věříšová
*********************************
Nemůžu změnit směr větru, ale můžu nastavit plachty tak, abych vždy doplul, kam chci.
Jimmy Dean
Uživatelský avatar
Libuse.Verisova
Koordinátor/ka krajského sdružení
Příspěvky: 1159
Registrován: 07 kvě 2017, 20:47
Profese: Technik
Dal poděkování: 283 poděkování
Dostal poděkování: 620 poděkování

Re: KF KHK 2/2022 - komunální volby Jičín

Příspěvek od Libuse.Verisova »

David Kotlář

Po letech strávených v cizině jsem se rozhodl vrátit do svého rodného Jičína a zúročit zkušenosti nabyté prací v zahraničních stájích. Nyní jsem majitelem stáje Jezdecké Centrum Jičín a spolumajitelem zemědělské společnosti Mach Zebín s.r.o., která vzorně obhospodařuje pozemky a chová koně pod ikonickou dominantou města - vrchem Zebín. Mojí vizí je, že zemědělství nemá být pouze o množství hektarů a pobírání dotací, ale také o vztahu k půdě, na které se hospodaří, jejímu okolí a patriotismu k danému místu. U nás byl tento vztah minulým režimem a kolektivizací násilně přerušen, což se týkalo i mojí rodiny. Inspirují mě malí farmáři a zemědělci v západní Evropě, kde jsem žil i pracoval, pro které je starost o krajinu a péče o své okolí samozřejmostí. V loňském roce jsem obnovil pomník z války 1866, který v 80. letech zanikl, nyní zpracovávám koncept malé naučné stezky, která se těmto událostem pod Zebínem věnuje. Na naše louky a pastviny vracím stromy, tůně, meze. Pořádám jezdecké závody. Rád bych svým přístupem a filosofií přispěl k rozvoji našeho města.

Vzdělání

Lepařovo Gymnázium v Jičíně, 2004 - 2008
Univerzita Karlova v Praze, FF, bakalářské studium, Historické vědy 2008 – 2012
Instruktor jezdectví, certifikace MŠMT, 2021

Jazyky

Čeština – rodný jazyk
Angličtina – pokročilý
Francouzština – základní
Ruština – základní
Němčina - pasivní
4.Komunál
Komunál není o politice je o chuti pro obec, pro lidi pracovat. Zajímám se o rozvoj malého zemědělství, chov sportvních koní, rozvoj hypostezek, volný a bezpečný pohyb jezdců a koní v přírodě. Rozvoj a přínos cestovního ruchu pro mikroregion Český ráj.

Líba Věříšová
*********************************
Nemůžu změnit směr větru, ale můžu nastavit plachty tak, abych vždy doplul, kam chci.
Jimmy Dean
Jan.Ent
Místní předsednictvo
Příspěvky: 12
Registrován: 21 led 2021, 10:02
Dal poděkování: 7 poděkování
Dostal poděkování: 12 poděkování

Re: KF KHK 2/2022 - komunální volby Jičín

Příspěvek od Jan.Ent »

Jan Ent kandiduje jako lídr, Karolína Gáborová číslo dvě, David Kotlář číslo tři.

Uživatelský avatar
Libuse.Verisova
Koordinátor/ka krajského sdružení
Příspěvky: 1159
Registrován: 07 kvě 2017, 20:47
Profese: Technik
Dal poděkování: 283 poděkování
Dostal poděkování: 620 poděkování

Re: KF KHK 2/2022 - komunální volby Jičín

Příspěvek od Libuse.Verisova »

Děkuji za specifikaci jednotlivých pozic v rámci návrhu Pirátské strany a upřesňuji pozice dle dohody o spolupráci v rámci společné volební kandidátky.

Piráti na kandidátce obsadí 5.;9. a 15. pozici.

Jelikož je už po všech termínech a osobnostní a osobní grilování není z časové nouze možné, pokládejte dotazy zde a prosím kandidáty o jejich postupné, ale rychlé vypořádávání.

Rozprava potrvá do neděle 3.7. a poté ( v pondělí 4.7.) spustím hlasování.
Zvlášť o lídrovi, zvlášť o dalších pozicích ale všechna hlasování budou spuštěna souběžně, věnujte jim prosím pozornost.

Zahajuji rozpravu tímto rozpravu.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Libuse.Verisova za příspěvek:
Jan.Ent
Líba Věříšová
*********************************
Nemůžu změnit směr větru, ale můžu nastavit plachty tak, abych vždy doplul, kam chci.
Jimmy Dean
Uživatelský avatar
Pavel.Bulicek
Krajský zastupitel
Příspěvky: 577
Registrován: 09 srp 2013, 12:00
Profese: 1.nám. Hejtmana - inovace, investice, IT
Bydliště: Hradec Králové
Dal poděkování: 131 poděkování
Dostal poděkování: 382 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF KHK 2/2022 - komunální volby Jičín

Příspěvek od Pavel.Bulicek »

Ahoj,
Proč kandidujete za Piráty?
Co se vám v Piratskem (celostatnim) programu líbí? A co se nelíbí (s čím nesouhlasite).
Pokud uspejete v jake oblasti na městě se chcete věnovat?
Kdo Vám je v KHK za Piráty sympatický a s kým sdilite názory?
Dostali jste jako osoba nebo vaše firma finanční prostředky od veřejného sektoru? A od jakeho?

Děkuji za odpovědi

Tito uživatelé poděkovali autorovi Pavel.Bulicek za příspěvek:
Libuse.Verisova
Pavel Bulíček
Uživatelský avatar
Libuse.Verisova
Koordinátor/ka krajského sdružení
Příspěvky: 1159
Registrován: 07 kvě 2017, 20:47
Profese: Technik
Dal poděkování: 283 poděkování
Dostal poděkování: 620 poděkování

Re: KF KHK 2/2022 - komunální volby Jičín

Příspěvek od Libuse.Verisova »

Protože toho o Jičíně a práci v rámci přípravy voleb vím velmi málo, tak se tedy rovnou zeptám @Jan.Ent

1.) Pokud by ses stal lídrem společné kandidátky za Piráty či bys byl v jejím čele, kolik svého volného času by jsi byl ochoten věnovat kampani?
a) ostrá fáze kampaně červenec-září........................ hodin
b) 4 další roky (uvolněný/neuvolněný radní/zastupitel)........................ hodin

2.) Předpokládám, že znáš současnou komunální politiku v Jičíně. Prosím, napiš sestupně politická uskupení (nemusí být zastoupená v současném Zastupitelstvu Jičína), ke kterým máš blízko (programově nebo personálně) a rád bys s nimi vedl diskuzi v rámci potenciální politické spolupráce. A naopak, uveď, s kým bys o spolupráci vyjednávat nechtěl a proč?

3.) Pokud by ses dostal do Rady města Jičína: Každý zastupitel má svá témata, která dlouhodobě sleduje a rozumí jim, nikdo nerozumí všemu. Rada města je však zodpovědná za vše, co má město v gesci. Jak zajistíš dobré řízení v těch oblastech, kterým Ty ani ostatní pirátští zastupitelé nebudou sami perfektně rozumět?

4.) Zásadní schopnost politika je schopnost komunikovat s občany, jak je hodláš informovat? Jakým médiem, jak často?

5.) Jak by měla fungovat spolupráce a propojení zastupitelského klubu s členy místního/krajského fóra během funkčního období? Pokud krajské/místní fórum přijme k nějaké věci usnesení ( např. nespolupráci s nějakým pol. subjektem ) , se kterým nebudeš úplně souhlasit, jak se zachováš?

6.) Jak jsi hlasoval v referendu o vstupu do vlády a proč si se tak rozhodl? A pokud jsi nehlasoval, z důvodu že nejsi člen, jak bys hlasoval kdybys tu možnost měl?

Za písemné odpovědi sem do vlákna děkuji

Tito uživatelé poděkovali autorovi Libuse.Verisova za příspěvek:
Jan.Ent
Líba Věříšová
*********************************
Nemůžu změnit směr větru, ale můžu nastavit plachty tak, abych vždy doplul, kam chci.
Jimmy Dean
Uživatelský avatar
Pavel.Vrbicky
Místní předsednictvo
Příspěvky: 328
Registrován: 30 bře 2017, 08:42
Profese: technický poradce - strojírenství
Bydliště: Hradec Králové
Dal poděkování: 379 poděkování
Dostal poděkování: 392 poděkování

Re: KF KHK 2/2022 - komunální volby Jičín

Příspěvek od Pavel.Vrbicky »

Ahoj. Za mě je to celé špatně. Představuji si, že budu kandidáta za Piráty znát. A prosím, nevymlouvejme se na covid. Od té doby bylo pár krajských příležitostí se osobně potkat a já prostě pana Enta nikde nepotkal. Popravdě bych ani nečekal od PKS, že to nechá zajít takto daleko. Další podrobnosti proč nemohu hlasovat pro, sem ani nebudu psát. (Pokud vás to zajímá, zavolejte mi.) Jsem radikálně proti a doufám, že se přidáte.
Pavel

Tito uživatelé poděkovali autorovi Pavel.Vrbicky za příspěvek:
Vera.Kralova

Svět patří těm, co se neposerou.
(Charles Bukowski)

Uživatelský avatar
Dusan.Plch
Člen KS Královehradecký kraj
Příspěvky: 358
Registrován: 15 led 2018, 09:10
Profese: IT specialista
Bydliště: Hradec Králové
Dal poděkování: 523 poděkování
Dostal poděkování: 217 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF KHK 2/2022 - komunální volby Jičín

Příspěvek od Dusan.Plch »

Mám podobný problém jako @Pavel.Vrbicky , myslím, že grilovat lze i v šibeničním termínu.
Klidně on-line, příležitostí bylo hodně, krajské probíhali on-line.

Plch D.
MS Královéhradecko

Odpovědět

Zpět na „Krajské fórum Královéhradecký kraj“