CF 14/2022 Změna Stanov - Neschvalování Finanční zprávy CF

Celostátní fórum tvoří všichni členové a je nejvyšším orgánem Pirátské strany.


Moderátor: Předsedající

Pravidla fóra

Na celostátním fóru se vyjadřujte slušně a k věci. Nepřístojnosti budou vykázány do samostatného vlákna.
Než napíšete nový příspěvek, zamyslete se, zda má takovou hodnotu, aby ho musely číst stovky lidí.

Zamčeno
Uživatelský avatar
Tomas.Valek
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 2485
Registrován: 08 dub 2018, 16:47
Profese: Navrhovatel
Dal poděkování: 1763 poděkování
Dostal poděkování: 2841 poděkování

CF 14/2022 Změna Stanov - Neschvalování Finanční zprávy CF

Příspěvek od Tomas.Valek »

Vážené celostátní fórum,

zahajuji jednání ve věci Změny Stanov – Neschvalování Finanční zprávy CF.
Jednání je zahájeno na základě podpořeného členského podnětu Vojtěcha Pikala. Každý návrh na změnu stanov je v souladu s Čl. 6 odst. 5 Stanov, zásadním návrhem, tedy i o tomto návrhu budeme jednat jako o zásadním.
Návrh:

Návrh píše:

Celostátní fórum

 1. mění Stanovy České Pirátské strany takto:

  1. V článku 8, odst. (5) se vypouští písmeno g); další písmena se přečíslují.

 2. ukládá administrativnímu odboru provést z bodu (1) vyplývající opravy odkazů v dalších stranických předpisech,
 3. ukládá republikovému předsednictvu aby součástí výroční zprávy předsedy strany byla i informace o finančním zdraví strany.

Příloha:

Změna stanov týkající se vypuštění schvalování Finanční zprávy Celostátním fórem

 1. Stanovy se mění následovně (viz vyznačené změny níže):
  (5) Celostátní fórum ve výlučné působnosti
 • a) volí a odvolává republikové předsednictvo,

 • b) volí a odvolává členy republikového výboru volené celostátním fórem,

 • c) zřizuje a ruší komise a odbory na celostátní úrovni,

 • d) volí a odvolává členy komise a vedoucího odboru na celostátní úrovni, u komisí na celostátní úrovni může určit jiný způsob jejich obsazení,

 • e) schvaluje změny stanov,

 • f) projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy strany,

 • g) projednává a schvaluje výroční finanční zprávu podle ZPS,

 • h)g) mimořádně přezkoumává rozhodnutí orgánu strany, pokud to skupina členů strany navrhne předsedovi do dvou týdnů od právní moci rozhodnutí; od toho okamžiku se vykonatelnost rozhodnutí pozastavuje. Celostátní fórum může do dvou týdnů od pozastavení rozhodnutí zrušit. Jinak se rozhodnutí vykoná. Pro účely tohoto ustanovení se skupinou rozumí alespoň pětina, nestanoví-li celostátní fórum ve svém jednacím řádu méně,d)

 • i) h) schvaluje zakládací dokument politického institutu jako právnické osoby zakládané stranou,

 • j) i) může schválit Předpis o institutu, který upravuje vztah strany k právnické osobě, která je jejím politickým institutem,

 • k) j) může volit a odvolávat některé členy správní rady politického institutu, přičemž počet pozic obsazovaných celostátním fórem určuje Předpis o institutu.

Odůvodnění:

Smyslem návrhu je snížit stranickou byrokracii.
Finanční zpráva podle Zákona o politických stranách, není rozhodně běžně srozumitelným dokumentem, který něco napoví o finančním fungování strany. V tomto ohledu poskytuje lepší přehled rozpočet, rozpočtový výhled a výsledky hospodaření, které průběžně projednává republikový výbor. Nepovažuji tedy za účelné aby celostátní fórum tímto pravidelným a úkonem trávilo čas. Celostátní fórum by se mělo věnovat reálným a nikoliv jen formalistickým rozhodnutím.Doba pro navrhování potrvá do pondělí 23. 5. 2022 včetně, doba na rozmyšlenou bude probíhat do čtvrtka 2. 6. 2022 včetně (minimálně 10 dnů). Následně bude jednání odročeno na nejbližší zasedání Celostátního fóra, kde proběhne rozhodující hlasování.

Prosím navrhovatele @Vojtech.Pikal o úvodní slovo.

Tomáš Válek
tomas.valek@pirati.cz
+420 774 652 082
Semper ita agere vis ut alii te faciant. Benevolentia adsume.
Někdo musel najít tu odvahu.

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Administrativní odbor
Příspěvky: 26208
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: politik, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 36988 poděkování
Dostal poděkování: 30150 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: CF 14/2022 Změna Stanov - Neschvalování Finanční zprávy CF

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Ahoj všem,

děkuji za zahájení a děkuji těm, kteří podpořili původní návrh v členském podnětu.

Návrh byl předložen již podruhé, minule nezískal podporu, takže věřím, že jste si letos všichni užili formalistické projednání finanční zprávy a chtěl bych navrhnout, aby jsme to už nikdy nedělali.

Rychlá verze:
Formální schvalování finanční zprávy dle zákona o politických stranách je reliktem z dob před tím, než jsem měli kancelář a kdy se správa odevzdávala do sněmovny a nikoliv specializovanému úřadu. V boji proti zbytečné byrokracii je třeba nezapomínat na sebe, posunout se a zrušit tuto zbytečnou povinnost celostátního fóra.

Delší verze:
Výroční finanční zpráva politické strany je dokument jehož forma a obsah jsou dány zákonem, stejně jako termín odevzdání. Není to dokument, který by členovi srozumitelně sdělil, jak na tom finančně jsme a není to dokument, jehož neschválení celostátním fórem by jej mohlo změnit.
Odevzdat se musí a musí se odevzdat v předepsané formě. Za správnost a úplnost ručí kancelář strany, externí auditor a předsednictvo. V posledních letech je již správa celkem pravidelně připravována a odevzdávána v dostatečném předstihu, ale nikoliv v dostatečném předstihu na to, aby mohla smysluplně projít řádným jednáním celostátního fóra.
V minulosti (v době schvalování stanov strany) nebyly finanční zprávy stran po odevzdání hned ze zákona zveřejňovány a nebyly tak k dispozici. Projednání celostátním fórem tak představovalo způsob, jak na sobě vynutit zveřejnění. Dnes jsou již zprávy zveřejňovány a dostupné ze zákona v online archivu úřadu.

Kromě výroční finanční zprávy, která má veskrze formální charakter, projednává celostátní fórum také výroční zprávu předsedy strany. V ní je myslím prostor na dva slidy věnované finančnímu zdraví strany v nějaké lidsky srozumitelné a čitelné formě (grafy, obrázky) daleko lepší, než v rámci projednávání zprávy naplněné čísly, jejichž hodnoty vyplývají ze zákona a neposkytují obraz o předchozích letech, budoucích výhledech ani plánech utrácení.

Tolik asi vše, kdyby měl někdo nějaký dotaz, proč, nebo proč až teď, sem s ním.

Kdyby měl někdo ještě nějaký typ na nějakou zbytečnou povinnost ve stanovách, kterou bychom mohli taky škrtnout, můžeme to sem zkusit přidat.

Pěkný květen všem.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvky (celkem 4):
Karel.Nejedlik, Petr.Vileta, Tomas.Valek, Jaroslav.Toman

Profil, Vedoucí AO; KaS, ZO; vedoucí MRT Demokracie v rezignaci
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“*
Podporuji myšlenky.

Uživatelský avatar
Tomas.Valek
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 2485
Registrován: 08 dub 2018, 16:47
Profese: Navrhovatel
Dal poděkování: 1763 poděkování
Dostal poděkování: 2841 poděkování

Re: CF 14/2022 Změna Stanov - Neschvalování Finanční zprávy CF

Příspěvek od Tomas.Valek »

Oznámení moderátora:

Vzhledem k uplynutí lhůta na rozmyšlenou, uzamykám vlákno a odročuji jednání na zasedání nejbližšího Celostátního fóra, kde dojde k rozhodujícímu hlasování.

OFFTOPICSice nemám tolik zkušeností s předsedáním, ale takhle krátké vlákno na půdě CF tu ještě asi nebylo. Tímto skládám hold předkladateli, že vše dokázal sdělit v návrhu a v úvodním příspěvku.

Hlasovat se bude o následujícím návrhu:

Návrh

Celostátní fórum

 1. mění Stanovy České Pirátské strany takto:

  1. V článku 8, odst. (5) se vypouští písmeno g); další písmena se přečíslují.

 2. ukládá administrativnímu odboru provést z bodu (1) vyplývající opravy odkazů v dalších stranických předpisech,
 3. ukládá republikovému předsednictvu aby součástí výroční zprávy předsedy strany byla i informace o finančním zdraví strany.

Příloha:

Změna stanov týkající se vypuštění schvalování Finanční zprávy Celostátním fórem

 1. Stanovy se mění následovně (viz vyznačené změny níže):
  (5) Celostátní fórum ve výlučné působnosti
 • a) volí a odvolává republikové předsednictvo,

 • b) volí a odvolává členy republikového výboru volené celostátním fórem,

 • c) zřizuje a ruší komise a odbory na celostátní úrovni,

 • d) volí a odvolává členy komise a vedoucího odboru na celostátní úrovni, u komisí na celostátní úrovni může určit jiný způsob jejich obsazení,

 • e) schvaluje změny stanov,

 • f) projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy strany,

 • g) projednává a schvaluje výroční finanční zprávu podle ZPS,

 • h)g) mimořádně přezkoumává rozhodnutí orgánu strany, pokud to skupina členů strany navrhne předsedovi do dvou týdnů od právní moci rozhodnutí; od toho okamžiku se vykonatelnost rozhodnutí pozastavuje. Celostátní fórum může do dvou týdnů od pozastavení rozhodnutí zrušit. Jinak se rozhodnutí vykoná. Pro účely tohoto ustanovení se skupinou rozumí alespoň pětina, nestanoví-li celostátní fórum ve svém jednacím řádu méně,d)

 • i) h) schvaluje zakládací dokument politického institutu jako právnické osoby zakládané stranou,

 • j) i) může schválit Předpis o institutu, který upravuje vztah strany k právnické osobě, která je jejím politickým institutem,

 • k) j) může volit a odvolávat některé členy správní rady politického institutu, přičemž počet pozic obsazovaných celostátním fórem určuje Předpis o institutu.

Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Valek za příspěvky (celkem 2):
Vojtech.Pikal, Karel.Nejedlik

Tomáš Válek
tomas.valek@pirati.cz
+420 774 652 082
Semper ita agere vis ut alii te faciant. Benevolentia adsume.
Někdo musel najít tu odvahu.

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Administrativní odbor
Příspěvky: 26208
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: politik, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 36988 poděkování
Dostal poděkování: 30150 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: CF 14/2022 Změna Stanov - Neschvalování Finanční zprávy CF

Příspěvek od Vojtech.Pikal »

Zde si také dovolím doručit ex-post stanovisko Výboru. - https://redmine.pirati.cz/issues/41573#note-6

Tentokrát spíše nesporné.

RV doporučuje schválit.

Profil, Vedoucí AO; KaS, ZO; vedoucí MRT Demokracie v rezignaci
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“*
Podporuji myšlenky.

Zamčeno

Zpět na „Celostátní fórum“