Schůze RT školství 6.4. od 18h - připomínkování Hlavních směrů revize RVP pro základní vzdělávání

Moderátoři: Rada resortních týmů - členové, Resortni tym Skolstvi

Pravidla fóra
Vítejte ve fóru resortního týmu Školství. Kalendář akcí a další informace najdete na internetové stránce týmu.
ok_Sauron
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 58
Registrován: 19 úno 2020, 11:04
Profese: metodik
Dostal poděkování: 17 poděkování

Re: Schůze RT školství 6.4. od 18h - připomínkování Hlavních směrů revize RVP pro základní vzdělávání

Příspěvek od ok_Sauron »

Klíčové kompetence a gramotnosti

* Definice vs. ověřování klíčových kompetencí *
kapitola 6.2, str. 30, řádek 29

Text uvádí „Zjišťování úrovně naplnění kompetencí je obtížné.“ Jakožto definiční vlastnost KK. Hned v další větě však zmiňuje vznikající ověřovací nástroje. Je tedy zřejmé, že obtížnost ověřování KK není jejich definiční vlastností, ale vlastností popisnou, která se postupem času mění – KK se stávají ověřovatelnějšími vznikem nových ověřovacích postupů a nástrojů.

Mohlo by se zdát, že jde o malichernou připomínku, ale tendence definovat KK jakožto „obtížně ověřovatelné“ posiluje u veřejnosti averzi vůči ověřování a hodnocení, a tím podrývá snahy o tvorbu efektivních ověřovacích postupů a nástrojů (často paralyzuje i samotnou diskuzi o existenci takových nástrojů, jak bylo patrné i v průběhu některých workshopů), které jsou naopak velmi žádoucí, počítá s nimi strategie 2030+ i Hlavní směry (viz str. 32, řádek 16: „hodnocení reálného rozvíjení KK a gramotností“, které implikuje schopnost měřit dosaženou úroveň KK a gramotností – neznáme-li úroveň, nepoznáme, zda k rozvíjení skutečně dochází; str. 33, řádek 1: „Pokud budou KK a gramotnosti formulovány neměřitelně, zůstanou jen deklaratorní.“) pro potřeby autoevaluace škol i monitorování vzdělávací soustavy jako celku.

Navrhuji zmínky o (ne)ověřovatelnosti KK z definic vypustit a problematiku diskutovat konstruktivně v jiných částech dokumentu.

Kapitola 6.2, str. 32, řádek 2 – vypustit vymezení gramotností jakožto sledovatelných (věty „Konečně…“ a „Učitelé a žáci…“

Kapitola 6.2, str. 35, řádek 7 – vypustit větu „Jsou obtížně kvantitativně měřitelné.“

* Specifikace klíčových kompetencí a gramotností *
kapitola 6.2, str. 31, řádek 21

Doporučení větší volnosti ve vymezení klíčových kompetencí se zdá být v rozporu s řádkem 24 strany 30, kde je naopak vyjádřena nezbytnost zpřesnění pojmu kompetence. Navrhuji koncepci uvést do souladu, případně vysvětlit, co je „větší volností“ zamýšleno.

kapitola 6.2, str. 32, řádek 5
Text uvádí „klasifikace gramotností a kompetenci nebude rigidní a pro školy závazná“. Není jasné, co si pod tím představit. Text v předchozích odstavcích žádá srozumitelnější vymezení kompetencí a gramotností a na řádku 28 této strany deklaruje potřebu propojit gramotnosti a kompetence s očekávanými výstupy. Zdá se, že takové očekávání je s tímto tvrzením v rozporu. Stejně jako následující „školy si mohou gramotnosti a kompetence klasifikovat a pojmenovat jinak“ s „RVP bude obsahovat definici gramotností a kompetencí“.

Navrhuji upravit, nebo vysvětlit formulaci.

* Školní a mimoškolní vzdělávání *
kapitola 6.2, str. 31, řádek 1

Text uvádí „Kompetence jsou rozvíjeny v průběhu celého života, a to nejen školou.“ Všechny dovednost, gramotnosti i znalosti jsou rozvíjeny v průběhu celého života, nejenom školou. Omezení se v tomto ohledu pouze na KK budí nesprávný dojem výjimečnosti a vytváří odstup mezi „celoživotními a mimoškolními kompetencemi“ a „školní výukou“, který je u veřejnosti patrný. Namísto konstruktivní diskuze o propojování školního a mimoškolního vzdělávání a prolínání vzdělávacích přístupů, pak vzniká dojem, že mezi školním a mimoškolním, či „státními“ a „alternativními“ přístupy, existuje propast.

Hlavní směry by z pozice své autority měly napomáhat konstruktivní diskuzi. Navrhuji tedy podobné vymezující zmínky z textu vyřadit. Samotné Hlavní směry v kapitole 6.7 propojování formálního a neformálního vzdělávání očekávají.

ok_Sauron
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 58
Registrován: 19 úno 2020, 11:04
Profese: metodik
Dostal poděkování: 17 poděkování

Re: Schůze RT školství 6.4. od 18h - připomínkování Hlavních směrů revize RVP pro základní vzdělávání

Příspěvek od ok_Sauron »

Koncepční a formulační konzistence

Dokument obsahuje řadu nejasných až matoucích formulací. Při srovnání jednotlivých kapitol navíc místy působí nejednotně, jako by je autoři tvořili odděleně bez vzájemného sladění.

kapitola 5.2.4, strana 21, řádek 21
Kapitola zvažuje možnost opt-outu ze systému RVP. Zároveň nespecifikuje konkrétní způsoby, jak by to mělo být umožněno a negeneruje žádné konkrétní zadání, jedná se o pouhou vizi.
RVP je základním kurikulárním dokumentem a mimo jiné definuje rámec požadavků (vzdělávacích cílů) státem garantovaného vzdělávání. Jeho požadavky by tedy měla splňovat každá škola, která státem garantované, a povinné, vzdělávání poskytuje, nezávisle na konkrétních metodách, jakými tak činí. RVP by měl být nastaven tak, aby umožňoval všechny přípustné způsoby vzdělávání. Z toho pohledu se opt-out jeví jako nežádoucí a jeho uvedení matoucí a vzbuzující zbytečné kontroverze.

Navrhuji celou kapitolu 5.2.4 z textu vyřadit, stejně jako větu v kapitole 6.4.4 na straně 56 a řádku 13. Stejně jako celé RVP by i uzlové body měly být nastaveny tak, aby vyhovovaly všem školám poskytujícím státem garantované vzdělávání.

kapitola 6.3, strana 42, řádek 14
Text uvádí: „Aby vymezení JVO přineslo žádoucí změny, je potřeba nastavit mechanismy vedoucí k tomu, že ho žáci budou dostatečně zvládat. Bude srozumitelně specifikována odpovídající úroveň očekávaného výkonu (nelze chápat mechanicky, že „každý žák při ověřování splní všechny výstupy JVO“).“ Zároveň je však JVO „minimálním obsahem“ [6.3/42/6]. Není zřejmé, jak tedy má být specifikovaná úroveň očekávaného výkonu chápana. Je-li JVO specifikován jako „minimální“, pak je nejspíše na místě očekávat, že každý žák dosahující základní vzdělání jej (s ohledem na příslušné uzlové body) zvládne, a tedy bude schopen jeho zvládnutí při ověřování prokázat. Navrhuji citovanou větu vypustit jakožto matoucí, nebo vysvětlit její vztah ke specifikaci JVO jakožto minimálního obsahu.

kapitola 6.4, strana 53, řádek 25
ČŠI organizuje každoroční ověřování výsledků vzdělávání ve vybraných oblastech na vybraném vzorku škol. Každé čtyři roky organizuje plošné šetření pokrývající většinu vzdělávacích oblastí vztažené k očekávaným výstupům RVP ZV. Navrhuji větu „Přestože RVP ZV…“ vypustit jako nedůvodnou a matoucí.

Uživatelský avatar
Daniel.Mazur
Republikový výbor
Příspěvky: 747
Registrován: 25 lis 2013, 10:23
Profese: fyzik
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 744 poděkování
Dostal poděkování: 1572 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Schůze RT školství 6.4. od 18h - připomínkování Hlavních směrů revize RVP pro základní vzdělávání

Příspěvek od Daniel.Mazur »

Ahoj,
s callem za 5 minut - tedy 18.4. od 18h - počítám.
Dan

Daniel Mazur

+420-602-439-639
daniel.mazur@pirati.cz

"Hey, what does this button do?" (Curiosity)

eladar
Návštěvník – nepatří k Pirátům
Příspěvky: 465
Registrován: 04 bře 2021, 11:42
Dal poděkování: 179 poděkování
Dostal poděkování: 345 poděkování

Re: Schůze RT školství 6.4. od 18h - připomínkování Hlavních směrů revize RVP pro základní vzdělávání

Příspěvek od eladar »

Mám k aktuální verzi dokumentu dvě výhrady:

  1. Pokud má být určen pro veřejnost, pak by neměl být psán jazykem, za který by se nemusel stydět ani sir Humphrey Appleby.
  2. A to vidím jako problém - z navrženého způsobu hodnocení a ověřování vypadli "budoucí zákazníci". Takže celý model zase sklouzává k akademické hračce pro vybrané experty, která je odtržená od potřeb života. Čímž se celý projekt stává zbytečným.
Uživatelský avatar
Daniel.Mazur
Republikový výbor
Příspěvky: 747
Registrován: 25 lis 2013, 10:23
Profese: fyzik
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 744 poděkování
Dostal poděkování: 1572 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Schůze RT školství 6.4. od 18h - připomínkování Hlavních směrů revize RVP pro základní vzdělávání

Příspěvek od Daniel.Mazur »

eladar píše: 18 dub 2022, 18:44

Mám k aktuální verzi dokumentu dvě výhrady:

  1. Pokud má být určen pro veřejnost, pak by neměl být psán jazykem, za který by se nemusel stydět ani sir Humphrey Appleby.
  2. A to vidím jako problém - z navrženého způsobu hodnocení a ověřování vypadli "budoucí zákazníci". Takže celý model zase sklouzává k akademické hračce pro vybrané experty, která je odtržená od potřeb života. Čímž se celý projekt stává zbytečným.

Zdravíčko. :)
K první připomínce nemohu než přistupovat opatrně, protože určitou míru "náročnosti" text potřebuje, aby byl odborně správně. Humphreyovskost svítí asi hlavně z některých vnitřních nekonzistentností a rozhodně z toho, že se autoři ke zjevným problémům s navrženými přístupy nestaví čelem - nejčastěji je vůbec nekomentují.
To odtržení chceme připomínkovat, ale i dokument samotný mluví o nutnosti vytvoření nástroje pro tvorbu ŠVP a nastavení podpory učitelům i ředitelům pro jejich vytváření. Na úrovni hlavních směrů některé oblasti ještě nemůžou být uchopené jinak než "akademicky" - konkrétní odpovědi na konkrétní otázky by měly dát jednotlivé pracovní skupiny jako výstupy svojí práce. Obecně chci navrhnout vytvoření "živého" dokumentu FAQ k revizi RVP, takže by tam mohli ti zodpovědní zveřejnit odpovědi na praktické otázky. Když to bude existovat a bude to udržované, bude možno i přiznat v první fázi "zatím nevíme" a později odpověď nahradit tím, k čemu se dojde jako k výstupu.
Zdraví Dan

Daniel Mazur

+420-602-439-639
daniel.mazur@pirati.cz

"Hey, what does this button do?" (Curiosity)

Odpovědět

Zpět na „Školství“