Komise školská, sociální a zdravotní

Moderátoři: Komunální zastupitelé, Krajští zastupitelé, Zastupitele - HMP

Jana.Tomsikova
Komunální zastupitel/ka
Příspěvky: 78
Registrován: 26 dub 2018, 22:18
Profese: redaktorka, učitelka
Dal poděkování: 304 poděkování
Dostal poděkování: 188 poděkování

Re: Komise školská, sociální a zdravotní

Příspěvek od Jana.Tomsikova »

Zápis č. 1/2022
z jednání Komise sociální, školské a zdravotní RMO Plzeň 4 (dále jen komise), které se konalo dne 10.1.2022 od 17.00 hod. ve velké zasedací místnosti ÚMO P4, Mohylová 55, Plzeň.

Přítomni: 9
Mgr. Lukáš Zelinka, Ludmila Žaludová, Václav Michálek, Eva Burešová, Mgr. Jana Tomšíková, Ing. Karel Kepka, Ladislav Libotovský, Sandra Duspivová, DiS., Daria Jankových
Hosté:
Václav Beran, místostarosta MO Plzeň 4
Martina Seidlerová, Ing., Odbor finanční ÚMO P4

Komise je usnášeníschopná.

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Přijetí usnesení k čerpání Dotačního programu v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2021
  3. Přijetí usnesení k předložené závěrečné zprávě a vyúčtování individuálních dotací poskytnutých z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 v roce 2021 na projekty v oblasti sociální
  4. Dotační program v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2022
  5. Různé
  6. Závěr

k bodu 1) - Zahájení, schválení programu

Jednání zahájil předseda komise pan Lukáš Zelinka. Všechny přítomné včetně pana Berana a paní Seidlerové přivítal. Přednesl program jednání, který byl schválen všemi členy komise bez připomínek.

Hlasování:
9/ 0 / 0 pro/ proti/ zdržel se

k bodu 2) - Přijetí usnesení k čerpání dotačního programu v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2021
Předseda komise navrhl, aby komise přijala usnesení, ve kterém bere na vědomí předložené závěrečné zprávy Dotačního programu v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2021, a aby je bez připomínek schválila.
Pan Zelinka předložil návrh usnesení KSŠZ č.1/22 a dal o něm hlasovat.
Usnesení bylo všemi přítomnými schváleno.

k bodu 3) - Přijetí usnesení k předložené závěrečné zprávě a vyúčtování individuálních dotací poskytnutých z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 v roce 2021 na projekty v oblasti sociální
V loňském roce obvod kromě programových dotací přidělil také 4 individuální dotace. Dvě z těchto dotací byly na projekty z oblasti sociální. Jednalo se o přidělení dotací Mezigeneračnímu a dobrovolnickému centru Totem, z.s. ve výši 175 000 Kč a Salesiánskému středisku mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň ve výši 100 000 Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty na mzdové náklady na zaměstnance.

Pan Zelinka navrhl přítomným přijetí usnesení, ve kterém komise bere na vědomí předložené závěrečné zprávy a vyúčtování individuálních dotací poskytnutých z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 v roce 2021 na projekty v oblasti sociální a ve kterém souhlasí bez připomínek s předloženými závěrečnými zprávami příjemců čerpajících individuální dotace na projekty z rozpočtu MO Plzeň 4.

Pan Zelinka předložil návrh usnesení KSŠZ č. 2/22 a dal o něm hlasovat.
Usnesení bylo všemi přítomnými schváleno.

k bodu 4) – Dotační program v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2022

Předseda komise informoval přítomné o dotačním programu na příští rok. Opět bude rozdělována částka 400 000 Kč, lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 12.1. do 28.1.2021 do 14 hodin. Minimální požadovaná částka v rámci tohoto dotačního programu je 20 001 Kč, maximální požadovaná částka činí 60 000 Kč.

Paní Seidlerová informovala přítomné, že došlo ke změně zásad pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4. Ve výjimečných situacích mohou být poskytnuty vedle dotací programových také dotace individuální.

k bodu 5) – Různé

Pan Beran pozval přítomné členy komise na prezentaci studie docenta Váněho ohledně bezdomovectví. Ta se uskuteční dne 13.1.2022 ve velké zasedací místnosti ÚMO Plzeň 4 od 16 hodin.

Dále informoval přítomné o trvajících problémech s lidmi bez domova na území města Plzně. Dne 13.1. proběhne na území MO Plzeň 4 depistážní činnost sociálních pracovnic zdejšího úřadu. Dojde k vyhledávání osob bez domova, kteří potřebují pomoc. Pan Beran bude účasten.

Místostarosta uvedl, že město Plzeň připravuje vyhlášku, která by měla zakázat ve vybraných lokalitách města pití alkoholu ve veřejných prostranstvích.

Příští jednání komise se uskuteční dne 21.1.2022 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, Plzeň.

k bodu 6) – Závěr

Pan Zelinka poděkoval všem přítomným za účast a spolupráci.

Jana Tomšíková
zastupitelka Plzeň 4, členka FV Plzně 4, předsedkyně Komise pro školství, výchovu a vzdělávání RMP, členka Výboru pro vzdělávání a zaměstnanost RPK

Odpovědět

Zpět na „Zastupitelstvo - Plzeň 4“