Report poslance - František Navrkal

Moderátoři: Poslanecka snemovna - poslanci, Poslanecka snemovna - asistenti poslancu

Uživatelský avatar
Frantisek.Navrkal
Zahraniční odbor
Příspěvky: 4765
Registrován: 11 kvě 2012, 23:42
Profese: datový inženýr
Dal poděkování: 9913 poděkování
Dostal poděkování: 5725 poděkování

Září 2020

Příspěvek od Frantisek.Navrkal »

Září 2020
Na začátku měsíce jsem se bohužel nakazil koronavirem. Dvoutýdenní izolace měla značný dopad na můj program a zabránila mi účastnit se standardního programu ve Sněmovně i kontaktní kampaně před krajskými volbami.Přesto se mi podařilo dotáhnout do konce několik projektů, zejména pozměňovacích návrhů souvisejících se zákonem o evidenci skutečných majitelů.

Reforma exekucí
Tento měsíc se ústavně-právní výbor znovu zabýval reformou exekučního řádu. Z velké vládní novely ovšem nakonec prošel jen zlomek návrhů. Výbor nepodpořil teritorialitu exekutorů ani princip jeden dlužník-jeden exekutor. Naopak dal zelenou 300 milionům pro velké exekutory na zastavení bagatelních exekucí.

Projekt e-Sbírka jednání s PS
Se zástupci sněmovní pracovní skupiny k projektů e-Sbírka a e-Legislativa, jejichž podstatou je digitalizace legislativního procesu a sbírky zákonů, jsme jednali o prodlevách v naplňování stanovených milníků. V návaznosti na toto setkání jsem kontaktoval zástupce Ministerstva vnitra, aby mi potíže spojené s nedodržováním stanovených cílů objasnili.

Programové body
V rámci přípravy nového pirátského programu pro sněmovní volby 2021 jsem pokračoval v analýze svěřených témat – především protikorupční agendě.

Pozměňovací návrhy k evidenci skutečných majitelů
Během září jsem dokončil pozměňovací návrhy k návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů a souvisejícímu prováděcímu zákonu. Návrhy k druhému z nich na svém jednání podpořil rozpočtový výbor.

Zahraniční výbor
Hlavním tématem schůze byly česko-ruské vztahy a aktuální situace v Bělorusku.

Flamewar does not determine who is right - only who is left.
Moje (bývalé) poslancování: poslanecký report, stránka na Facebooku, Twitter profil, podcast Na vrkanou

Uživatelský avatar
Frantisek.Navrkal
Zahraniční odbor
Příspěvky: 4765
Registrován: 11 kvě 2012, 23:42
Profese: datový inženýr
Dal poděkování: 9913 poděkování
Dostal poděkování: 5725 poděkování

Říjen 2020

Příspěvek od Frantisek.Navrkal »

Říjen 2020

Dotace jen pro firmy uvádějící svého skutečného majitele
Ve Sněmovně se mi podařilo prosadit velice důležitou změnu rozpočtových pravidel. Ta do budoucna umožní přidělování dotací jen firmám, které transparentně uvádí svého skutečného majitele. Kromě toho podporu získalo taky mé opatření, které umožní zadavateli veřejné zakázky odstoupení od smlouvy uzavřené s dodavatelem v případě, kdy dodavatel uvede v evidenci skutečných majitelů nepřesné či nepravdivé údaje.

Zdravé stravování
Moje pracovní skupina se v říjnu věnovala nové analýze Státního zdravotního ústavu hodnotící fungování školního stravování. Hlavní nedostatky současného systému jsem okomentoval pro Pirátské listy a následně jsem formou písemné interpelace požádal ministra školství Plagu, aby se vyjádřil, jak se je chystá řešit.

Sbírka počítačů pro děti
Piráti v říjnu vyhlásili sbírku na sběr počítačů, laptopů a další techniky pro děti ze sociálně slabých rodin, které se jinak nemůžou zapojit do probíhající distanční výuky. Jelikož jsem se tomuto tématu během léta věnoval, oslovil jsem zpřízněné neziskové organizace z Ústeckého kraje, aby nám pomohly se zprostředkováváním pomoci rodinám, které ji potřebují.

eJustice
Vzhledem k tomu, že se opakovaně nedaří naplňovat stanovené cíle projektu eSbírka a eLegislativa, oslovil jsem Ministerstvo vnitra, aby se vyjádřilo, jak tyto potíže hodlá řešit. Na společném jednání spolu se zástupci příslušných sněmovních odborů (legislativní odbor, odbor informatiky) jsme byli zpraveni o dalším pokračování prací a dohodli se, že bližší informace nám Ministerstvo předá na podvýboru pro digitalizaci justice v průběhu listopadu.

Zákon k regulaci lobbingu
V Poslanecké sněmovně pokračují jednání k přípravě komplexní novely návrhu zákona na regulaci lobbingu (ST 565). Během října jsem připravil za pirátský poslanecký klub připomínky, které bychom do ní chtěli zapracovat.

Zahraniční výbor
Tento měsíc jsme se na zahraničním výboru věnovali konfliktu mezi Arménií Ázerbajdžánem v Náhorním Karabachu.

eSpis
V rámci přípravy programového bodu k elektronickému spisu jsem jednal se soudcem okresního soudu v německém Siegenu Paulem Springerem. Bavili jsme se o zavádění elektronického spisu v Německu a stavu digitalizace tamnní justice.

Jednání Rekonstrukce státu
Na jednání jsme řešili naplňování protikorupčních závazků vlády a připravovanou pirátskou protikorupční strategii.

Ústavně právní výbor
Na ústavně právím výboru jsme se věnovali opatřením na zmírnění dopadů vládních opatření na účastníky soudních řízení.

Flamewar does not determine who is right - only who is left.
Moje (bývalé) poslancování: poslanecký report, stránka na Facebooku, Twitter profil, podcast Na vrkanou

Uživatelský avatar
Frantisek.Navrkal
Zahraniční odbor
Příspěvky: 4765
Registrován: 11 kvě 2012, 23:42
Profese: datový inženýr
Dal poděkování: 9913 poděkování
Dostal poděkování: 5725 poděkování

Listopad 2020

Příspěvek od Frantisek.Navrkal »

Listopad 2020
Evidence skutečných majitelů
Tento měsíc Sněmovnou konečně ve třetím čtení prošel důležitý návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. Velkým úspěchem bylo, že se z něj podařilo vypustit výjimku šitou na míru premiéru Babišovi, jež měla krýt jeho střet zájmů. V souvisejícím změnovém zákoně se nám podařilo prosadit moje pozměňovací návrhy, které zaručí, že dotace a veřejné zakázky budou dostávat už jen firmy se známým vlastníkem.

Doručování léků na předpis
V listopadu jsem začal připravovat právní úpravu zákona o léčivech, která má umožnit, aby lidem léky na předpis mohli doručovat kurýři. Tato změna má pomoci zejména starším a nemohoucím lidem, kteří si nemůžou léky vyzvednout sami či s pomocí svých blízkých.

Interpelace na ministra Plagu ke školnímu stravování
Ministrovi školství jsem zaslat písemnou interpelaci, ve které jsem se ho ptal na jeho postoj k analýze SZÚ shrnující nedostatky současného stravování ve školách a hlavně na to, jak se tyto problémy snaží řešit. Nabídl jsem mu spolupráci se svou pracovní skupinou zabývající se reformou školního stravování.

Reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Spolu s Vojtou Pikalem jsme připravovali k podání novelu zákona o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek, jenž má za cíl vyčlenit agendu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek mimo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a hlavně ji zefektivnit a zlepšit kvalitu rozhodování.

Interpelace na ministra zdravotnictví Blatného v souvislosti s vývojem české vakcíny proti koronaviru
Ve své interpelaci jsem se ministra zdravotnictví ptal na pokračování vývoje české vakcíny proti koronaviru. Zajímalo mě hlavně, jestli miliony investované do tohoto od začátku kontroverzního záměru přinesou nějaké konkrétní výsledky. Ze zpráv v médiích totiž vyplývalo, že se vývoj vakcíny po první fázi zcela zastavil, což ve své odpovědi potvrdil i ministr Blatný.

Zahraniční výbor
Na zahraničním výboru jsme tentokrát probírali hlavně návrh rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Jan Lipavský se taky snažil zařadit na jednání tzv. nízkouhlíkový zákon související s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany, a to hlavně kvůli možným bezpečnostním rizikům, které případné zadání zakázky ruským či čínským firmám přináší. Většina členů výboru z řad vládní koalice a ODS ale tento návrh zablokovala.

Ústavně právní výbor
Na jednáních ústavně právního výboru jsme v listopadu řešili hlavně rozpočet resortu spravedlnosti a také připravovanou novelu zákona o vojenském zpravodajství.

Flamewar does not determine who is right - only who is left.
Moje (bývalé) poslancování: poslanecký report, stránka na Facebooku, Twitter profil, podcast Na vrkanou

Uživatelský avatar
Frantisek.Navrkal
Zahraniční odbor
Příspěvky: 4765
Registrován: 11 kvě 2012, 23:42
Profese: datový inženýr
Dal poděkování: 9913 poděkování
Dostal poděkování: 5725 poděkování

Prosinec 2020

Příspěvek od Frantisek.Navrkal »

Prosinec 2020

Mimořádná schůze Sněmovny k boji s korupcí
V prosinci se Poslanecká sněmovna sešla na mimořádné schůzi, kde jsme diskutovali o protikorupčních zákonech. Mimo jiné jsme po více než roce konečně v 1. čtení projednali návrh zákona k regulaci lobbingu. K naplňování vládních cílů v oblasti boje s korupcí jsem taky sepsal komentář pro Deník Referendum .

Reforma Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Se skupinou poslanců jsme na tiskové konferenci představili náš návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Návrh spočívá ve vyčlenění zadávání zakázek mimo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Jednání sněmovní protikorupční skupiny
V rámci protikorupční skupiny předsedy Poslanecké sněmovny jsme se zástupci dalších sněmovních stran jednali o reformě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V návaznosti na jednání jsem spolupředložil zmiňovanou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek.

Projekty e-Sbírka a e-Justice
Během měsíce jsem se účastnil několika jednání k problémům, do kterých se dostala příprava projektů souvisejících s elektronizací legislativního procesu a sbírky zákonů. Na jednání podvýboru pro digitalizaci justice a e-Sbírku, jehož jsem předsedou, jsme projekty probírali se zástupci Ministerstva vnitra. Oznámili nám nutnost dalšího odkladu a odložení účinnosti souvisejícího zákona až k 1. lednu 2023. Další podrobnosti jsem sepsal v krátké [https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/e- ... louva.html]tiskové zprávě[/url].

Doručování léků na předpis
V prosinci jsem přichystal paragrafové znění novely zákona o léčivech, která má umožnit doručování léků předepsaných na předpis pomocí kurýrní služby. Návrh jsme dále projednávali se členy resortního týmu zdravotnictví, jejichž připomínky jsem do návrhu zapracoval.

Resortní tým Evropa, zahraničí a obrana (EZO)
Na resortním týmu jsme řešili hlavně další přípravu programových bodů v souvislosti s vyjednáváním o koaliční smlouvě mezi Piráty a Starosty a nezávislými.

Podcast
V prosinci jsem začal s natáčením podcastu Na vrkanou. V prvním díle jsem se věnoval aktuálnímu dění ve Sněmovně a tomu, jak vnímám politiku a úlohu poslance.

Masarykovy ideje
V Severočeském pirátském centru jsme před Vánocemi uspořádali přednášku doktora Milana Hanyše z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Přednáška se týkala politické filozofie prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

Flamewar does not determine who is right - only who is left.
Moje (bývalé) poslancování: poslanecký report, stránka na Facebooku, Twitter profil, podcast Na vrkanou

Uživatelský avatar
Frantisek.Navrkal
Zahraniční odbor
Příspěvky: 4765
Registrován: 11 kvě 2012, 23:42
Profese: datový inženýr
Dal poděkování: 9913 poděkování
Dostal poděkování: 5725 poděkování

Leden 2021

Příspěvek od Frantisek.Navrkal »

Leden 2021

Jednání ústavně právního výboru
Na lednovém ústavně právním výboru jsme se zabývali několika velice důležitými tématy. Byli jimi novela zákona o střetu zájmů, novela zákona o soudech a také otázka digitalizace legislativního procesu (projekty e-Legislativa a e-Sbírka) a projekt elektronického monitorovacího systému.

Pozměňovací návrhy k novele zákona o střetu zájmů
V návaznosti na jednání ústavně-právního výboru jsem začal připravovat několik pozměňovacích návrhů k novele zákona o střetu zájmů. Tyto návrhy se týkají zahrnutí prezidenta republiky do výčtu veřejných funkcionářů, na které se zákon vztahuje; možnosti využití bankovní identity pro přístup do registru oznámení; navázání sankcí za přestupky proti zákonu na hodnotu aktiv právnické osoby, aby bylo dosaženo proporcionality sankcí, a ty tak plnily svou úlohu i v případě velkých firem (sankce ve výši až 3 % hodnoty aktiv, podobný princip je již dnes užíván např. v zákoně o účetnictví).

Protiprávní exekuce
Během prosince a ledna jsem oslovil řadu okresních soudů s otázkou na průběh prošetřování a zastavování exekucí zahájených na základě rozhodčích doložek. Z jejich odpovědí jasně vyplynulo, že součinnosti, respektive její absence, ze strany exekutorů celý proces velice komplikuje, a proto jsem připravil pozměňovací návrh, který má tento stav změnit. Podstatou návrhu je povinnost zasílat soudům v elektronické podobě jednoroční zprávu o stavu exekucí. Soudům tak odpadne administrativní zátěž spojená s vymáháním těchto informací od exekutorů a zrychlí se celý proces zastavování protiprávních exekucí.

Vznik skupiny ke školnímu stravování při Ministerstvu školství
Po domluvě se zástupci Ministerstva školství jsme se dohodli na vzniku pracovní skupiny k reformě školního stravování, kterou jsem v listopadu inicioval. Podařilo se nám vyjednat, aby do ní byla zapojena řada odborníků, se kterými jsme tuto problematiku řešili v Poslanecké sněmovně.

Podcast
Tématu exekucí byl věnován poslední díl mého podcastu Na vrkanou. Mým hostem byl tentokrát kolega Jan Farský ze STAN, který se touto problematikou ve Sněmovně intenzivně zabývá.

Flamewar does not determine who is right - only who is left.
Moje (bývalé) poslancování: poslanecký report, stránka na Facebooku, Twitter profil, podcast Na vrkanou

Uživatelský avatar
Frantisek.Navrkal
Zahraniční odbor
Příspěvky: 4765
Registrován: 11 kvě 2012, 23:42
Profese: datový inženýr
Dal poděkování: 9913 poděkování
Dostal poděkování: 5725 poděkování

Březen 2021

Příspěvek od Frantisek.Navrkal »

Podvýbor pro digitalizaci justice
V březnu jsem svolal podvýbor pro digitalizaci justice. Bylo totiž nutné věnovat se otázce elektronického monitorovacího systému (elektronické náramky pro odsouzené), dálet aké pokračování příprav projektů e-Sbírka a e-Justice. V souvislosti s připravovaným Národním plánem obnovy, jsem si také od Ministerstva spravedlnosti vyžádal informace k tomu, jak chce prostředky z plánu využít na digitalizaci v resortu.

Setkání s Rekonstrukcí státu
Na schůzce jsme se zabývali legislativními prioritami, které bychom chtěli do konce volebního období prosadit. Mimo to jsme se zástupci Rekonstrukce státu probírali přípravu koaličního programu, zejména body týkající se boje s korupcí.

Zahraniční výbor
Na zahraničním výboru jsme měli v tomto měsíci velice důležitou agendu. Řešili jsme například přípravu Národního plánu obnovy. Věnovali jsme se také aktuálním problémům v Asii. Konkrétně jsme řešili pronásledování Ujgurů v komunistické Číně a nepokoje v Myanmaru.

Schůze ústavně-právního výboru
Výbor se v tomto měsíci zabýval několika návrhy na změnu volebního zákona či zákona o přístupu k informacím.

Interpelace k průběhu očkování v Ústeckém kraji
V interpelaci jsem se ministra zdravotnictví plat, proč do Ústeckého kraje přišlo nejméně vakcín v celé České republice

Jednání k přípravě programu
Na sérii jednání jsem se zodpovědnými poslanci a spolupracovníky řešil stav přípravy bodů v rámci protikorupčního plánu koaličního programu, za které jsou zodpovědní.

Resortní tým Evropa, zahraničí, obrana
Na programu byl v tomto měsíci opět koaliční program, kromě toho jsme se věnovali stiuaci pendlerů.

Podvýbor pro exekuce
Na podvýboru jsme se již znovu věnovali reformě exekučního řádu.

Porada ke školnímu stravování
V březnu jsem finišoval přípravy konference ke školnímu stravování, kterou jsem ve spolupráci s řadou expertů připravil pro krajské a obecní zastupitele. Hlavním smyslem bylo jim zprostředkovat kontakty na již existující projekty věnující se zlepšení kvality školních jídelen a předat jim zkušenosti ze škol, kde se již takových změn podařilo dosáhnout.

Flamewar does not determine who is right - only who is left.
Moje (bývalé) poslancování: poslanecký report, stránka na Facebooku, Twitter profil, podcast Na vrkanou

Uživatelský avatar
Frantisek.Navrkal
Zahraniční odbor
Příspěvky: 4765
Registrován: 11 kvě 2012, 23:42
Profese: datový inženýr
Dal poděkování: 9913 poděkování
Dostal poděkování: 5725 poděkování

Duben 2021

Příspěvek od Frantisek.Navrkal »

Mimořádná schůze zahraničního výboru ke kauze Vrbětice
Na zahraničním výboru jsme se seznámili s bližšími detaily vyšetřování výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích.

Příprava protikorupční části koaličního programu
V dubnu jsem doplňoval svůj programový bod k elektronickému spisu v justici. Koordinoval jsem také celkovou přípravu protikorupčního plánu společného koaličního programu Pirátů a STAN.

Předložení pozměňovacích návrhů k novele zákona o střetu zájmů
V dubnu jsem předložil sérii pozměňovacích návrhů k novele zákona o střetu zájmů. Hlavní změny se týkají změny sankčních mechanismů, umožnění využití bankovní identity do registru či doplnění úřadu prezidenta republiky mezi veřejné funkcionáře.

Ústavně právní výbor
Na ústavně právním výboru jsme se zabývali hlavně zmiňovanou novelou zákona o střetu zájmů. Kromě toho byl na pořadu taky návrh na přenesení zodpovědnosti za výmáhání poplatků v justici na celní správu.

Zahraniční výbor
Na dubnové schůzi výboru jsme řešili eskalaci napětí na ukrajinsko-ruských hranicích vyvolanou zvýšenou koncentrací ruských vojsk při této hranici. Dále jsme probírali také polské vztahy s Běloruskem s ohledem na pokračující perzekuci protestujících ze strany režimu Alexandra Lukašenka.

Projednání novely exekučního řádu
V dubnu se po dvou letech konečně dostala do třetího čtení reforma exekučního řádu, jež měla odstranit hlavní problémy dnešního systému. Důležité pozměňovací návrhy pirátů na zavedení teritorialitu exekutorů či principu 1 dlužník-1 exekutor, bohužel vládní ANO spolu s ODS zařízli. Svůj pozměňovací návrh k poskytování informací k zastavování protiprávních exekucí jsem ještě prostřednictvím našich senátorů navrhl v horní komoře Parlamentu.

Konference jídelny
Pro zastupitele jsem uspořádal videokonferenci ke školnímu stravování. Snažil jsem se jim zprostředkovat odborné i praktické zkušenosti s fungováním školního stravování a možnosti jeho zlepšení u nich v obci či kraji. Na konferenci prezentovali své zkušenosti zástupci Státního zdravotního ústavu, projektu Skutečně zdravá škola či Českého gastronomického institutu. O své zkušenosti z pozice pirátské zastupitelky se podělila Andrea Hoffmanová, která v Ostravě nastartovala úspěšný projekt Fajne školni bistro.

Flamewar does not determine who is right - only who is left.
Moje (bývalé) poslancování: poslanecký report, stránka na Facebooku, Twitter profil, podcast Na vrkanou

Uživatelský avatar
Frantisek.Navrkal
Zahraniční odbor
Příspěvky: 4765
Registrován: 11 kvě 2012, 23:42
Profese: datový inženýr
Dal poděkování: 9913 poděkování
Dostal poděkování: 5725 poděkování

Květen 2021

Příspěvek od Frantisek.Navrkal »

Ústavně právní výbor
Na schůzích ústavně právního výboru jsme tentokrát řešili plnění rozpočtu resortu spravedlnosti. Osobně jsem jako zpravodaj připravil zprávu k hospodaření Ústavu pro studium totalitních režimů. Na Výboru jsme také projednali návrhu zákona na regulaci lobbingu a poslali, čímž může být konečně projednán ve druhém čtení.
 
Zahraniční výbor
Jako sněmovní zpravodaj jsem tento měsíc připravoval shrnující dokument ke zprávě Evropské komise k politické situaci v Hong Kongu v uplynulém roce. Nakonec jej ovšem přednesl kvůli kolizi s ústavně právním výborem Honza Lipavský.
 
Příprava pozměňovacího návrhu k reformě exekucí
Po projednání novely exekučního řádu, která v dubnu prošla v Poslanecké sněmovně třetím čtením, se návrh dostal do horní komory Parlamentu. S ohledem na nedostatky sněmovnou přijaté legislativy jsem kolegům přichystal pozměňovací návrh na zautomatizování poskytování informací potřebných pro prošetřování exekucí na soudech.
 
Zahájení volební kampaně
Při zahájení kampaně jsem dělal rozdával noviny v Děčíně.

Pomoc nelegálně zavřeným maloobchodům
Teoreticky by nelegálně zavřené maloobchody mohly žalovat stát, ale výsledek by nebyl jistý. Kdyby někdo měl nějakého maloobchodníka, který by to chtěl žalovat, nechť se mi ozve. Probírali jsme možnosti, jak postihnout zodpovědné osoby (ministr, vysoce postavení úředníci).

Flamewar does not determine who is right - only who is left.
Moje (bývalé) poslancování: poslanecký report, stránka na Facebooku, Twitter profil, podcast Na vrkanou

Uživatelský avatar
Frantisek.Navrkal
Zahraniční odbor
Příspěvky: 4765
Registrován: 11 kvě 2012, 23:42
Profese: datový inženýr
Dal poděkování: 9913 poděkování
Dostal poděkování: 5725 poděkování

Červenec a srpen 2021

Příspěvek od Frantisek.Navrkal »

Interpelace na ministryni spravedlnosti ohledně protiprávních exekucí
V červenci jsem se obrátil na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou s žádostí o poskytnutí informací k pokračujícímu postupu při zastavování protiprávních exekucí. Zároveň jsem ji požádal o zaslání slibovaného metodického materiálu, jenž má okresním soudům usnadnit přezkum a zastavování tohoto druhu exekucí.

Žádost o informace týkající se smlouvy k vypořádání dluhu Ruské federace vůči České republice
V návaznosti na nová zjištění médií ve věci vypořádání dluhu Ruské federace vůči České republice jsem se obrátil na Ministerstvo financí, aby mi poskytlo veškeré podklady k této smlouvě, a to včetně jejich utajovaných částí, abychom se jimi mohli zabývat na sněmovním zahraničním výboru.

Jednání zástupců sněmovních stran s ministrem zahraničí ke vztahům Ruska a České republiky
Spolu se zástupci dalších sněmovních stran jsme se již podruhé setkali s ministrem zahraničí Kulhánkem, abychom s ním prodiskutovali aktuální a budoucí podobu vztahů České republiky a Ruské federace.

Interpelace na ministra zdravotnictví ve věci nadměrného hluku z Autodromu Most
Ministra zdravotnictví jsem se ptal, jak hodlá nadále postupovat při řešení dlouhodobě tíživé situace občanů Mostu žijících v těsné blízkosti tamního autodromu. S ohledem na zprávu ombudsmana upozorňující na problematický postup ministerstva a krajské hygienické služby, jsem se ministra jak hodlá zabránit opakování chyb, jichž se jeho ministerstvo a krajská hygienická stanice v uplynulých letech dopustily.

Příprava novely k zastavování protiprávních exekucí
S ohledem na zdlouhavé zastavování protiprávních exekucí jsem začal připravovat novelu zákona, která by měla soudům usnadnit spolupráci s exekutory a tím urychlit jejich zastavování. Novela by měla být hotová do konce tohoto volebního, aby ji náš poslanecký klub mohl hned po volbách předložit.

Jednání s Transparency International k protikorupční agendě
Se zástupci Transparency International jsme jednali o pirátských prioritách v oblasti boje s korupcí.

Jednání se srbskými zástupci Transparency International k financování volebních kampanír
Spolu s europoslankyní Markétou Gregorovou jsme se setkali s představiteli srbské pobočky Transparency International, abychom si s nimi promluvili o transparentnosti financování volebních kampaní a především o projektu Transition v Srbsku financovanému z prostředků Ministerstva zahraničních věcí.

Ústavně právní výbor
Na ústavně právním výboru jsme ještě na začátku července projednávali návrh zákona na regulaci lobbingu a novelu zákona týkající se volebních obvodů pro volby do Senátu.

Flamewar does not determine who is right - only who is left.
Moje (bývalé) poslancování: poslanecký report, stránka na Facebooku, Twitter profil, podcast Na vrkanou

Odpovědět

Zpět na „Reporty z jednání klubu“