Reporty poslance Lukáše Bartoně

Moderátoři: Poslanecka snemovna - poslanci, Poslanecka snemovna - asistenti poslancu

Uživatelský avatar
Lukas.Barton
Republikový výbor
Příspěvky: 1924
Registrován: 29 říj 2012, 15:36
Profese: Učitel, vědec.
Bydliště: Mirošov (okr. Rokycany)
Dal poděkování: 762 poděkování
Dostal poděkování: 2248 poděkování

Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

Příspěvek od Lukas.Barton »

červenec a srpen


Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
7.7.-10.7.- schůze poslanecké sněmovny
1.7. - pořádání kulatého stolu na téma „aktuální situace v předškolním vzdělávání“. Semináře se účastnil cca. 30 ředitelů a ředitelek mateřských škol. Diskutovala se problematika mateřských škol a dětských skupin, jejich vzájemné postavení a budoucnost.
1.7. - videokonference k digitálnímu vzdělávání.
2.7. – účast na otevření numizmatické sbírky v Národním muzeum
19.8. – mimořádná schůze sněmovny. Na schůzi jsme se postavili proti novele školského zákona, která zavádí povinnost distanční výuky, aniž by bylo jasně řečeno, co tato povinnost obnáší.
19.8. – jednání poslaneckého klubu. Jednání mandátového a imunitního výboru a jednání podvýboru pro sport.
25.8. - schůzka se senátorem Drahošem v Senátu.

jednání výborů a podvýborů:
1.7. - účast na podvýboru pro vědu a vysoké školy. Diskuse nad novelou zákona nad přípravou o novele zákona k vysokým školám. Projednávala se i příprava zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.
8.7. – zasedání výboru VVVKMT (zápis: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=179760) . Projednávám byl především návrh z dílny SPD o pomoci v hmotné nouzi. Návrh je velice špatný.
19.8. – VVVKM, který se zabýval předložením školského zákona v legislativní nouzi na možnost legalizace distanční výuka. K zákonu jsem měl dvě významné připomínky, přičemž ta hlavní se týkala zákonné povinnosti účasti na distanční výuce. Tuto povinnost bez podrobnějšího vysvětlení nemohu akceptovat.


Lobbistické kontakty:
1.7. - účast na platformě pro vzdělávání pořádané senátorem Drahošem.
3.7. – Schůzka se zástupci iniciativy „změna školství“, kteří představili několik bodů, jak dle jejich představ změnit školství, přičemž hlavním bodem by byla změna posledního ročníku před maturitou. Jejich návrh má pozitiva, rád jsem ho podpořil.
21.7. – Schůzka s doc.Mauritzovou a debata nad budoucností Sušické nemocnice.
28.7. – schůzka se zástupci iniciativy "Počítače dětem" a diskuse nad uvolněním finančních prostředků pro nákup počítačů do škol.
28.7. – Schůzka Zdeněk Šlejška. Z Edu změna. Dostali jsme informace o tomto projektu a těšíme se na jeho výsledky.
30.7. - Schůzka se zástupci VOŠ k uzákonění sociálního pedagoga.
30.7. - Schůzka s Jan Waldman – na téma občanské angažovanosti a zapojení se do veřejných diskusí.
10.8. - posezení se zástupci STAN. V čele s Bernardem a Čížkem. Nezávazné popovídaní si u piva nad krajskými tématy.

Aktivita ve volebním kraji:
10.8. – Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři


Výkaz redmine:
31.7. - Program '21 - Aby škola bavila a připravila pro život (https://redmine.pirati.cz/issues/31639)
1.8. - Program '21 - Zaměříme se na kvalitu vzdělávání (https://redmine.pirati.cz/issues/31640)
25.8. - Program '21 - Digitální vzdělávání (https://redmine.pirati.cz/issues/31642)
25.8. - Program '21 - Vzdělávání, kde si každý vybere (https://redmine.pirati.cz/issues/31638)
Resortní tým školství se v průběhu červenec/srpen scházel minimálně 1x týdně, ať už fyzicky či formou videokonferencí. Resortní tým převážně řešil předkládanou novelu školského zákona. Přípravu podkladových materiálů k Pirátskému programu pro sněmovní volby 2021 a nové vyhlášky Min. školství, zejména tu o maturitní zkoušce. Resortní tým dále připravil pozměňovací návrh k novele školského zákona, který byl předložen na jednání poslanecké sněmovny i výboru 19.8. Pozměňovací návrh nebyl schválen. Resortní tým dále připravil doprovodné usnesení, které neprošlo pouze o několik hlasů, a ve kterém vyzýváme vládu, resp. Min. školství k tomu, aby připravilo vyhlášku, která bude specifikovat zákonnou povinnost distančního vzdělávání.
Velkou otázkou, kterou se rezortní tým školství zabýval, byla možnost ošetřování člena rodiny pro všechny rodiče, jejichž dítě bude pod zákonnou povinností distančního vzdělávání.
Resortní tým se zabýval také uvolněním finančních prostředků na nákup počítačů pro školy. Dále resortní tým upravil pozměňovací návrh na zavedení sociálního pedagoga do škol. Tento návrh bude předložen do druhého čtení zákona o pedagogických pracovnících.

V průběhu července a srpna jsem absolvoval několik mediálních výstupu na téma paliativní péče a eutanazie. Zejména na DVTV (https://video.aktualne.cz/dvtv/hadka-o- ... 47ab5f122/), CNN Prima News, Blesk atd.
Uživatelský avatar
Lukas.Barton
Republikový výbor
Příspěvky: 1924
Registrován: 29 říj 2012, 15:36
Profese: Učitel, vědec.
Bydliště: Mirošov (okr. Rokycany)
Dal poděkování: 762 poděkování
Dostal poděkování: 2248 poděkování

Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

Příspěvek od Lukas.Barton »

Září 2020

Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
3.9. – účast na celodenním workshopu v rámci Fóra rodinné politiky na téma: Jak karanténa změnila každodenní chod a vzdělávání dětí. Zde jsem vystupoval jako jeden z panelistů.
10.9. – účast na 59. schůzi poslanecké sněmovny.
14.9. – jednání Pirátského klubu.
15.9. – 18.9. schůze sněmovny.
20.9. – účast na výkonných týmu Pirátů.
21.9. – účast na krizovém štábů Pirátů.
22.9. – účast na jednání poslaneckého klubu.
29.9. – 30.9. – schůze sněmovny 56.-60.
29.9. – jednání poslaneckého klubu.Jednání výborů a podvýborů:
9.9. – účast na schůzi Výboru pro vzdělávání (zápis: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=182598). Na schůzi se probíraly především informace MŠMT ohledně vyhlášky o způsobu financování nestátních školských poradenských zařízení.
22.9. – konání podvýboru pro regionální školství, kterému předsedám.
- podvýbor projednal zprávu o nákupu vybavení pro školy. Dále projednal metodické materiály pro online výuku a hlavní část se věnoval návrhu nové vyhlášky k inkluzivnímu vzdělávání. Tento nový návrh vyhlášky je z pohledu Pirátů učiněné zlo a absolutně neobhajitelný. Šetří se zde na nesprávných místech a tato úspora se nám v budoucnu krutě nevyplatí. Na výboru vystoupilo mnoho organizací a zástupců zřizovatelů škol, kde se všichni shodli na tom, že tato vyhláška se musí přepracovat. Návrh je usnesením, které podvýbor schválil a ve kterém vyzíváme, aby vyhlášku stáhl a kompletně přepracoval na základě analýzy současného stavu a praxe.
23.9. – školský výbor (zápis: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=144952). Dále se probírala možná podpora science center.
Výbor jednal o návrhu SPD na vydání zákona, kterým se mění zákon o pomoci hmotné nouze. Ačkoliv se předkladatelé snažili bít pobírače dávek, tak ve skutečnosti předložili novelu, která bude umožňovat ještě větší zneužívání/využívání dávek v hmotné nouzi. Jako jediný jsem hlasoval proti. Na výboru se dále probírala inkluzivní vyhláška a výbor schválil podpůrné stanovisko, jako podvýbor pro regionální školství, ve kterém vyzval ministerstvo k přepracování vyhlášky a jejím předložením nejdříve výboru a až poté dáním do připomínkového řízení.
23.9. – účast na podvýboru pro sport. Výbor se zabíral zprávou NSA o činnosti a zaměření dotací. Uvítal jsem, že NSA zprovoznila rejstřík a navázala financování činnosti klubů na něj, díky čemuž odpadne velké množství administrativy pro malé kluby. K mé lítosti jsem se však dozvěděl, že NSA plánuje navýšit dotace pro sportovní asociace a střešní organizace oproti minulému roku. Vždy jsem prosazoval, aby dotace mířily napřímo k samotným klubům, kde sportují dětí a mládež, místo toho, aby byly rozdělovány ještě nějakým dalším mezičlánkem.
S hrůzou jsem vyslechl informace o programu COVID – sport, kde z vyčleněné miliardy pro podporu malých klubů bylo čerpána 15 % a vláda schválila, že z této miliardy půjde až půl miliardy profesionálním klubům, zejména fotbalovým a hokejovým, jako náhrada za neprodané lístky. Než jsem se z tohoto šoku stačil vzpamatovat, tak výbor skončil.

Lobbistické kontakty:
2.9. - Schůzka s velvyslancem Jižní Koreje a korejskou delegací včetně prezidenta KHNP.
Na schůzce jsme se bavili o tom jakou mají Piráti politiku v oblasti energetiky. Uvedl jsem obecné rámce a odkázal na kolegu Třešňáka, který tuto oblast řeší detailněji. Delegaci jsem provedl po budově PS.
2.9. - schůzka se zástupci vyšších odborných škol (paní Monika Havlíčková a další). K tématu sociálního pedagoga. Na základě této schůzky jsme doladili náš pozměňovací návrh k zavedení sociálního pedagoga ve školském zákoně.
2.9. - účast na platformě pro vzdělávání pořádané senátorem Drahošem.
9.9. – Večeře v rámci skupiny přátel ČR – Korea s Korejským velvyslancem v jeho rezidenci.Aktivita ve volebním kraji:
7.9. – Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři
21.9. – Přítomnost v regionální poslanecké kanceláři

Výkaz redmine:
Práce na:
Program '21 - Aby škola bavila a připravila pro život (https://redmine.pirati.cz/issues/31639)
Program '21 - Zaměříme se na kvalitu vzdělávání (https://redmine.pirati.cz/issues/31640)
Program '21 - Digitální vzdělávání (https://redmine.pirati.cz/issues/31642)
Program '21 - Vzdělávání, kde si každý vybere (https://redmine.pirati.cz/issues/31638)
V měsíci září jsem se nejvíce věnoval přípravě a projednávání novely vyhlášky o společném vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných. Návrh vyhlášky odebírá podpůrná opatření pro některé děti ze skupiny dětí se skupiny se speciálními vzdělávacími potřebami. Nově tak by neměli nárok na asistenta pedagoga a to děti s tělesním postižením, vadou řeči nebo poruchami učení. Dále dle vyhlášky nebude placena pedagogická intervence pro další skupiny žáků. Návrh vyhlášky byl napsán velice necitlivě a nesmyslně. Ponechává nadále povinnost zajišťování podpůrných opatření školou, ale bere jim financování těchto podpůrných opatření.
Proti návrhu vyhlášky jsem se silně postavil a udělal vše proto, aby současný návrh byl stažen a kompletně přepracován.
Také jsem otevřel debatu o sporné vyhlášce k inkluzi. Rozprava byla přerušena do projednání podvýborem pro regionální školství, jehož jsem předseda a který jsem svolal.
Uživatelský avatar
Lukas.Barton
Republikový výbor
Příspěvky: 1924
Registrován: 29 říj 2012, 15:36
Profese: Učitel, vědec.
Bydliště: Mirošov (okr. Rokycany)
Dal poděkování: 762 poděkování
Dostal poděkování: 2248 poděkování

Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

Příspěvek od Lukas.Barton »

říjen 2020

13.10.–8.11. jsem byl nemocen a v karanténě (COVID-19)

Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
5.10. - účast na krizovém štábu Pirátů (online)
7.10. - účast na 61. schůzi Poslanecké sněmovny – projednávání kurzarbeitu
8.10. - účast na krizovém štábu Pirátů (online)
12.10. - účast na krizovém štábu Pirátů (online)
15.10. - účast na krizovém štábu Pirátů (online)
19.10. – účast na jednání poslaneckého klubu Pirátů (online)
19.10. - účast na krizovém štábu Pirátů (online)
20.10. - účast na jednání poslaneckého klubu Pirátů (online)
26.10. - účast na krizovém štábu Pirátů (online)
29.10. - účast na krizovém štábu Pirátů (online)

Lobbistické kontakty:
12.10. - schůzka s předsedou Vysokoškolského odborového svazu Petrem Baierlem ohledně platů pracovníků ve vysokém školství
27.10. – online schůzka s učitelskou platformou k vyhlášce o maturitách. Na schůzce jsme byli informování o problematice maturitní zkoušky z cizích jazyků, které se nyní ve vyhlášce objevily. Přislíbil jsem, že napíšu výzvu ministru školství, aby byla z vyhlášky odstraněna monotónnost u maturitní zkoušky z cizího jazyka.
30.10. - videokonference se Štěpánem Štréblem k zákonu o pedagogických pracovnících a k našemu pozměňovacímu návrhu o odbornosti učitelů učících v cizím jazyce

Aktivita ve volebním kraji:
1.10. - účast na krajské schůzi Pirátů v Plzeňském kraji
12.10. - přítomnost v regionální poslanecké kanceláři

Výkaz redmine:
Práce na:
8.10. - Program '21 - Aby škola bavila a připravila pro život (https://redmine.pirati.cz/issues/31639)
8.10. - Program '21 - Zaměříme se na kvalitu vzdělávání (https://redmine.pirati.cz/issues/31640)
12.10. - Program '21 - Digitální vzdělávání (https://redmine.pirati.cz/issues/31642)
18.10. - Program '21 - Vzdělávání, kde si každý vybere (https://redmine.pirati.cz/issues/31638)
22.10. - Zorganizovat schůzku se zástupci MŠMT (https://redmine.pirati.cz/issues/28133)
22.10. - Naplňování cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (https://redmine.pirati.cz/issues/17410)

Na základě online setkání s učitelskou platformou jsem sepsal dopis ministerstvu školství za náš resortní tým, který jsem odeslal coby předseda podvýboru pro regionální školství. V dopise vyzýváme ministra školství k odstranění řízené rozpravy a monotónnosti u maturitní zkoušky z cizích jazyků. Ministerstvo reagovalo až 18.11. Náměstek ministra předběžně přislíbil odstranění monotónnosti u zkoušky, zatím ale neví jakou cestou – jestli změnou vyhlášky nebo úpravou metodiky k vyhlášce.
Uživatelský avatar
Lukas.Barton
Republikový výbor
Příspěvky: 1924
Registrován: 29 říj 2012, 15:36
Profese: Učitel, vědec.
Bydliště: Mirošov (okr. Rokycany)
Dal poděkování: 762 poděkování
Dostal poděkování: 2248 poděkování

Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

Příspěvek od Lukas.Barton »

Listopad 2020

13.10.–8.11. jsem byl nemocen a v karanténě (COVID-19)

Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
2.11. - účast na krizovém štábu Pirátů
9.11.- účast na krizovém štábu Pirátů
10.11. - účast na jednání poslaneckého klubu Pirátů
10.-12.11- účast na 62. schůzi Poslanecké sněmovny
16.11. - účast na krizovém štábu Pirátů
19. a 20.11 - účast na sedmi různých mimořádných schůzích Poslanecké sněmovny
23.11. - účast na krizovém štábu Pirátů
26.11. - účast na dvou mimořádných schůzích Poslanecké sněmovny
27.11. - online celodenní konference setkání výkonných týmů Pirátské strany
30.11. - účast na jednání poslaneckého klubu Pirátů
30.11. - účast na krizovém štábu Pirátů

Jednání výborů a podvýborů:
12.11. – účast na schůzi podvýboru pro sport, kde se probíral rozpočet NSA a výsledek hospodaření za rok 2019
18.11. – účast na schůzi školského výboru (https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=137880) – projednávaly se zejména návrhy rozpočtů jednotlivých kapitol pro rok 2021

Lobbistické kontakty:
2.11. - online schůzka se Zdeňkem Třešňákem k fungování základních škol
4.11. - online setkání s Martinem Paurem k tématu sportu a k možným programovým průniků se STAN
4.11. - online konference resortního týmu za přítomnosti zástupců Rekonstrukce státu, od kterých jsme dostali nabídku možnosti využití platformy pro vzdělávání, kterou chtějí založit
12.11. - online schůzka ke konceptu studijních skupin a možnosti návrhů zavedení studijních skupin coby jednoho z opatření proti šíření COVID-19.
13.11. - online setkání resortního týmu školství, kde hlavním tématem bylo fungování škol a minimalizace epidemiologických rizik
24.11. - online schůzka s komisí STAN pro sport
25.11. - online velká konference širšího resortního týmu školství. Projednávání především programu do voleb v oblasti školství, projednávání restrukturalizace resortního týmu a projednávání „zformálnění“ jednání a formální založení podtýmu.

Výkaz redmine:
Práce na:
11.11. - Studenti musí mít možnost volby mezi maturitními předměty (https://redmine.pirati.cz/issues/17306)
Hlavním tématem listopadu bylo projednávání rozpočtu jednotlivých kapitol ministerstva školství, ministerstva kultury a grantových agentur. V listopadu proběhlo mimořádně velké množství mimořádných schůzí. V oblasti školství jsme navrhovali a komentovali opatření proti šíření pandemie COVID-19.
Uživatelský avatar
Lukas.Barton
Republikový výbor
Příspěvky: 1924
Registrován: 29 říj 2012, 15:36
Profese: Učitel, vědec.
Bydliště: Mirošov (okr. Rokycany)
Dal poděkování: 762 poděkování
Dostal poděkování: 2248 poděkování

Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

Příspěvek od Lukas.Barton »

prosinec 2020

Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
1.- 4.12. - zasedání pléna poslanecké sněmovny
9.12. – mimořádná schůze sněmovny k nouzovému stavu
10.12.- dvě mimořádné schůze sněmovny
15.-18.12. - zasedání pléna poslanecké sněmovny
22.12. - mimořádná schůze sněmovny k nouzovému stavu.
1. a 15.12. - účast na jednání poslaneckého klubu Pirátů
7. a 21.12. - účast na krizovém štábu Pirátů
7.12. – schůzka k tvorbě volebního programu. Zasedání užšího volebního týmu.
8.12. – účast na politické platformě pro vzdělávání pořádané senátorem Drahošem
10.12. - schůzka vedoucích resortních týmu. Účast za resortní tým školství.
11.12. – schůzka s předsedou I. Bartošem k vyjednávání koalice se STAN.
13.12. – účast v pořadu Otázky Václava Moravce (https://www.ceskatelevize.cz/porady/112 ... ce-2-cast/)
17.12. – účast na pracovní skupině pro sport a příprava programu pro sport
21.12. – společné koaliční jednání se STAN v oblasti sportu

Jednání výborů a podvýborů:
3.12. – schůzka vedení předsednictva Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
9.12. - účast na školském výboru (zápis: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=170674) - diskutovány zejména aktuální informace msšmt k mimořádným opatřením ke vzdělávání. A problematika lékařských a nelékařských studentu pracujících v nemocnicích.

Lobbistické kontakty:
7.12. - schůzka s Martinem Mulačem (nový fotbal)
14.12. - schůzka se zástupci krajské hygieny v Plzni k pozměňovacímu návrhu č. 502.

Aktivita ve volebním kraji:
14.12. – účast na krajské schůzi pirátů
21.12. - účast na schůzi MS Plzeň

Výkaz redmine:
prosinec - Zajistíme vyšší platy učitelům - Nadále čekáme na projednání PN v rámci 2. čtení n.z. o pedagogických pracovnících v PSP. Zařazeno na 72. schůzi PS, bude 15.12.(https://redmine.pirati.cz/issues/20315)
Uživatelský avatar
Lukas.Barton
Republikový výbor
Příspěvky: 1924
Registrován: 29 říj 2012, 15:36
Profese: Učitel, vědec.
Bydliště: Mirošov (okr. Rokycany)
Dal poděkování: 762 poděkování
Dostal poděkování: 2248 poděkování

Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

Příspěvek od Lukas.Barton »

leden 2021

Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
19.-22. – 26.-29.1. - Jednání sněmovny
4., 7., 11., 14., 18., 25.1. - účast na krizovém štábu Pirátů
12., 18., 19., 26.1. - účast na Poslaneckém klub
6.1. – schůzka s předsedou I. Bartošem k přípravě strategických dokumentů
6.1.- koaliční vyjednávání se STAN v oblasti sportu
7.1. – účast na širším resortním týmu školství
9.1. – celostátní fórum Pirátů
20.1. - koaliční schůzka se zástupci STAN pro oblast školství
20.1. - schůzka se STAN v rámci kraje
21.1. – schůzka pracovní skupiny k oblasti sportu
22.1. – schůzka pracovní skupiny pro vysoké školy
28.1. - koaliční se STAN schůzka pro oblast školství
28.1. - účast na politické platformě pro vzdělávání pořádané senátorem Drahošem

Jednání výborů a podvýborů:
6.1. - účast na školském výboru (zápis: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=183025)
22.1. – účast na školském výboru
20.1. – účast na mandátovém a imunitním výboru
19.1. - schůzka předsednictva školského výboru
26.1. – účast na jednání MIV
27.1. – účast na jednání MIV
28.1. - podvýbor pro sport
28.1. - schůze školského výboru (zápis: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=184525)


Lobbistické kontakty:
22. 1.- schůzka s panem Liang-Ruey KE – vedoucí Tchajpejské a hospodářské komory v ČR. – diskutovali jsme oblast výměny studentů mezi ČR a Taiwanem.

Aktivita ve volebním kraji:
4.1. - účast na krajské schůzi Pirátů
18.1. - účast na krajské schůzi Pirátů
25.1. – schůze MS Plzeň
Uživatelský avatar
Lukas.Barton
Republikový výbor
Příspěvky: 1924
Registrován: 29 říj 2012, 15:36
Profese: Učitel, vědec.
Bydliště: Mirošov (okr. Rokycany)
Dal poděkování: 762 poděkování
Dostal poděkování: 2248 poděkování

Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

Příspěvek od Lukas.Barton »

únor 2021

Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:

9.-12.1. - Schůze sněmovny
18.,19.2. - mimořádná schůze a 2x mimořádné schůze sněmovny
26.2. – mimořádná schůze sněmovny
2.,9. a 26.2. - Jednání klubu Pirátů
1., 8., 15., 22. a 25.2. - Krizový štáb a strategy porady
2.2. – účast na schůzce se STAN pro oblast školství
4.2. – schůzka se zástupci ministerstva školství.
4.2. – účast na jednání pracovního týmu věda a výzkum
8.2. - účast na konferenci s náměstkyni školství Pavly Katzové
9.2. – účast na společném jednání klubů STAN a Pirátů
11.2. – pirátský pracovní tým pro sport
23.2. – schůzka k programu pro Sport
Jednání výborů a podvýborů:
2.2. – zasedání mandátového a imunitního výboru

Lobbistické kontakty:
23. 2. – schůzka s veterináře Pokorným k připravovanému návrhu. Jeho podněty jsem vzal v potaz a na danou věc jsme vedli krátkou konverzaci. Následně jsem pana Pokorného odkázal na resortní tým, který se touto problematikou zabývá.

Aktivita ve volebním kraji:
1.2. – účast na krajské schůzi Pirátů
3.2. – krajská schůzka se STAN

V únoru jsem se podílel na vytvoření plánu Pirátů a Starostů na vyvedení České republiky z koronakrize pro rok 202 za pět dvanáct. Podílel jsem se především na oblast školství, které je možné nalézt v bodě číslo tři (https://www.pirati.cz/assets/pdf/za-pet-dvanact.pdf) .
Uživatelský avatar
Lukas.Barton
Republikový výbor
Příspěvky: 1924
Registrován: 29 říj 2012, 15:36
Profese: Učitel, vědec.
Bydliště: Mirošov (okr. Rokycany)
Dal poděkování: 762 poděkování
Dostal poděkování: 2248 poděkování

Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

Příspěvek od Lukas.Barton »

Březen 2021

Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
1.,8.,15.,22.,29.3. - Krizový štáb a strategy porady
1.,2.3. - Jednání poslaneckého klubu
2-5.3. - účast na jednání sněmovny
5.3. – svolání školského resortního týmu nad diskusi na podobu maturit v roce 2021. Resortní tým přijal stanovisko, že představené úlevy MŠMT jsou dostatečné. Maximální mez se kterou jsme ochotní souhlasit ještě v odpuštění didaktických testů. Nicméně v profilové části maturity, která je kvalifikační zkouškou zejména u studentů SOŠ souhlasíme s jejich ponecháním. Zkouška by měla proběhnout, nicméně i zde je doporučení aby ředitelé škol v jejíž gesci je tato část maturity zohlednili distanční výuku na jejich škole a u profilové části se vyhnuli tématům, které nebyly dostatečné probrány a upravili praktické zkoušky tak, aby studenti na distanční výuce nebyly znevýhodněni při jejich konání.
9.3. – jednání poslaneckého klubu
9.3. - schůze poslanecké sněmovny.
11.3. – účast na politické platformě pro vzdělávání pořádané senátorem Drahošem.
11.3. – účast na resortním týmu SPORT
23.3. - jednání poslaneckého klubu

 1. - 26.3. - jednání pléna PSP
  25.3. – schůzka s ministrem školství R. Plagou a představení plánu bezpečného návratu do škol.

Jednání výborů a podvýborů:
2.3. - schůze mandátového a imunitního výboru
4.3. - účast na předsednictvu školského výboru
16.3. – vedení podvýboru pro regionální školství, kde bylo na programu jednání připojení obcí v České republice a škol pro distanční online vzdělávání. Ministerstvo dále informovalo o připravovaných změnách návratů žáků do škol, které v současnosti nevypadali vůbec dobře. U tohoto bodu jsem apeloval na vznik studijních skupin, které by měly zachytit studenty ze sociálně-ekonomicky znevýhodněného prostředí a studenty neúčastnící se online výuky, tak aby se i podobu tohoto distančního vzdělávání tohoto vzdělávání účastnili.
17.3. Školský výbor – projednávání zákona o užívání státních symbolů. Informace ředitele UZIS Ladislava Duška o vývoji epidemie na školách. A diskuse nad aktuálními opatřeními od mini školství. (https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=187093)
31.3. – školský výbor. Informace od Ladislava Duška o vývoji epidemie na školách. Diskutované téma opatření ve školství a očkování pedagogů. (https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=188523)

Lobbistické kontakty:
10.3. – schůzka se zástupci iniciativy Nebrzo. 1,5 hodiny diskuse nad tématem úřední maturity. Zástupcům inciativy jsem vysvětlit stanovisko resortního týmu Pirátů a náš postoj k maturitám 2021.
23.,24.,.26.3. – účast na pracovní skupině zástupců sportu. Pozvání jsem dostal od Antonína Plachého. Tato skupina si dávala za cíl restartování sportu. Ve skupině jsem pomáhal s přípravou a připomínkováním některých materiálů.

Aktivita ve volebním kraji:
1.3. - účast na krajské schůzi a diskuse nad činnosti Pirátů ve sněmovně s členskou základnou kraje
8.3. – účast na MS Plzeň

Ačkoliv se v březnu měli vrátit studenti posledních ročníků středních škol do škol, tak se epidemická situace zhoršila natolik, že na distanční výuku přešli žáci prvních a druhých tříd ZŠ. A uzavřeny byly i MŠ. ČR se stává v uzavíráním škol premiantem v EU, a proto jsme za Piráty představili pán bezpečného návratu děti do škol. Plán si kladl za cíl mít otevřené školy pro žáky tak, aby je mohli alespoň částečně navštěvovat a zároveň přijmout veškerá opatření, která pobyt žáků ve školách i při epidemiologicky nepříznivé situaci udělá co nejbezpečnější.
Plán byl představen ministrovi školství, který několik dní poté přišel s plánem vládním, který některé z věci z našeho plánu respektoval. V čemž jsme se neshodli bylo používání nespolehlivých antigenních testů na školách, které z našeho pohledu byly nespolehlivé a vytvářely falešný pocit bezpečí.

Uživatelský avatar
Lukas.Barton
Republikový výbor
Příspěvky: 1924
Registrován: 29 říj 2012, 15:36
Profese: Učitel, vědec.
Bydliště: Mirošov (okr. Rokycany)
Dal poděkování: 762 poděkování
Dostal poděkování: 2248 poděkování

Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

Příspěvek od Lukas.Barton »

Duben 2021

Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
6.4. – účast na schůzce k problematice mateřských škol. A účast na schůzce k chronicky nemocným dětem na školách z MŠMT.
7.4. - jednání poslaneckého klubu.
12.,11.19.,26.4. - Krizový štáb a strategy porady
13.4. – účast na jednání klubu
12.4. – účast na jednání klubu
13.-16.4. - účast na jednání sněmovny
15.4. - jednání pracovní skupiny pro sport
20.4. - jednání poslaneckého klubu

 1. až 23.4. - schůze poslanecké sněmovny

Jednání výborů a podvýborů:
13.4. – účast na jednání předsednictva školského výboru
20.4. – mandátový a imunitní výbor
28.4 – školský výbor. Diskutován národní plán na dorovnávání výpadků vzdělávání, který má ministerstvo vypracovat do půlky května. Opět diskutovány opatření v oblasti školství a informace od profesora Duška (https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=189983)

Lobbistické kontakty:
15.4. – schůzka s děkanem pedagogické fakulty Mentlíkem nad zákonem o pedagogických pracovnících.
16.4. – schůzka s Terezou Kněžourkovou nad tématem návrat žáků do škol.
27.4. schůzka s děkanem pedagogické fakulty Mentlíkem nad zákonem o pedagogických pracovnících.

Aktivita ve volebním kraji:
1.4. – účast na krajském volebním výboru
7.4. – účast na krajské schůzi Pirátů a prezentace aktualit ve sněmovně.
29.4. – politický kavárna. Diskuse o politice se členy kraje.

Na schůzi poslanecké sněmovny bylo zařazeno několik několik školských témat, kde jsem vystupoval zejména k úředním maturitám a návratů žáků do škol. V oblasti úředních maturit hájím stanovisko resortního týmu Pirátů a považuji za velice nešťastné vyvolávání možnosti úředních maturit v době, když už začíná dílčí maturitní zkoušky. Po jednání sněmovny jsem se setkal se studenty a bavili jsme se o podobě maturit a školství obecně.

Uživatelský avatar
Lukas.Barton
Republikový výbor
Příspěvky: 1924
Registrován: 29 říj 2012, 15:36
Profese: Učitel, vědec.
Bydliště: Mirošov (okr. Rokycany)
Dal poděkování: 762 poděkování
Dostal poděkování: 2248 poděkování

Re: Reporty poslance Lukáše Bartoně

Příspěvek od Lukas.Barton »

květen 2021

Přítomnost v Poslanecké sněmovně (jednání pléna), účast na akcích:
4.-8.5. - schůze poslanecké sněmovny

 1. 5. - účast na mimořádném jednání pléna schůzi na 102. a 103.
  25.- 28.7. - účast na 104. schůzi sněmovny včetně 105., 93. a 102. mimořádné schůze sněmovny.
  4.5. a 25.5. - účast na jednání Pirátského klubu
  3.5., 10.5., 17.5., 24.5., 31.5. - Krizový štáb a strategy porady
  4.5. - jednání s Republikovým výborem o představení programových bodů
  20.5. - Účast na platformě pro vzdělávání v senátu ČR
  20.5. - Účast na resortním týmu pro sport
  24.5. - vystoupení v Pirate TV a v Událostech komentářů na ČT 24 (https://www.ceskatelevize.cz/porady/109 ... deo/842509)
  26.5. - účast v televizní debatě na TV Berandov a poté debata s Mladým pirátstvem
  28.5. - Účast na obědu na počet předsedy Národního shromáždění Korejské republiky pořádané předsedou sněmovny

Lobbistické kontakty:
11.5. - schůzka se Svazem průmyslu a dopravy o možnosti doučování absolventů učilišť, kteří díky COVIDu zanedbali praktickou výuku.
13.5. - schůzka s Hospodářskou komorou o možnosti doučování absolventů učilišť, kteří díky COVIDu zanedbali praktickou výuku.
19.5. – Schůzka s paní Hlaváčovou v regionální kanceláři - debata nad hoaxech, které se o Pirátech šíří.

Jednání výborů a podvýborů:
20.5. - Organizováváni a vedení Podvýboru pro regionální školství. Diskuse nad problematikou učňovského školství a absence praktické výuky během COVIDu.
26.5. – Účast na jednání vedení školského výboru
27.5. - Účast na Mandátový a imunitní výbor

Aktivita ve volebním kraji:
3.5. a 31.5. - Účast na krajské schůzi Pirátů Plzeňského kraje
14.5. - jednání krajského volebního výboru
17.5. - účast na schůzi MS Plzeň
18.5. - účast na předvolební akci – zahájení kampaně
3.5., 10.5., 17.5., 19.5. - Přítomnost v regionální kanceláři¨

Odpovědět

Zpět na „Reporty z jednání klubu“