Kontrolní výbor

Moderátoři: Krajští zastupitelé, Komunální zastupitelé, Zastupitele - HMP

Uživatelský avatar
Frantisek.Hagara
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 250
Registrován: 07 říj 2016, 22:10
Bydliště: Plzeň 1
Dal poděkování: 601 poděkování
Dostal poděkování: 348 poděkování

Kontrolní výbor

Příspěvek od Frantisek.Hagara »

V kontrolním výboru máme 2 zvolené zástupce - Jiřího Hanouska (Piráti) a Kateřinu Novákovou.

Zde vám budeme pravidelně předkládat reporty ze zasedání tohoto výboru.

mail: frantisek.hagara@pirati.czOFFTOPIC Děda kouká z okna paneláku a říká: „Ti studenti jsou dneska tak chudý, že kouřej jednu cigaretu v pěti lidech a ještě se tomu smějou.“

Uživatelský avatar
Jiri.Hanousek
Krajský zastupitel
Příspěvky: 43
Registrován: 12 čer 2018, 15:43
Profese: stavební inženýr
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 70 poděkování

Re: Kontrolní výbor

Příspěvek od Jiri.Hanousek »

Ahoj,
jmenuji se Jiří Hanousek. Do kontrolního výboru mě navrhla spolu s Katkou Novákovou, Česká pirátská strana a jsem také zastupitelem MO 4. V politice se angažuji poprvé a hlavně proto, že jsem jako občan byl nespokojen s řešením některých věcí veřejných. Proto se budu snažit přispět ke zlepšení. A i proto se na práci ve výboru těším. V případě zájmu, dotazů, připomínek mě kontaktujte na hanousek@plzen.eu
Kontrolní výbor, jednoduše řečeno, kontroluje zákonnost postupů. Ustanovení v našich jednacích řádech výborů (i komisí) o neveřejnosti informací, neznamená, že jsou tajné. Tyto informace je možné svými slovy veřejně komentovat, to zákon nevylučuje. Nicméně existují města (například Písek), kde se vše z výborů a komisí zveřejňuje rovnou na webu města, je to dobrá praxe. Dokud se k tomuto poznání nedopracujeme i u nás na Doubravce, budu rád v tomto fóru informovat občany o průběhu jednání kontrolního výboru a o zajímavých otázkách, kterými se budeme zabývat.
Hned během povolebních jednání se nám podařil jeden velký úspěch - prosadit v našem kontrolním výboru většinu pro zástupce opozice (6 z 11 členů). Demokratickou zásadu již dlouho naprosto běžnou v ostatních obvodech, na městě, na kraji.
Uživatelský avatar
Jiri.Hanousek
Krajský zastupitel
Příspěvky: 43
Registrován: 12 čer 2018, 15:43
Profese: stavební inženýr
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 70 poděkování

Kontrolní výbor MO 4 dne 19.11. 2018

Příspěvek od Jiri.Hanousek »

Přítomno 10 členů z 11, přišel jako host právník obvodu, pan starosta, místostarosta
Na začátku jsme zvolili na pozici místopředsedy pana zastupitele Hláska, bývalého předsedu KV. A mluvili o činnosti kontrolního výboru, která je dána zákonem. Dále o tom, že my jako výbor můžeme navrhnout a po schválení zastupitelstvem si činnost můžeme rozšířit. V minulosti měl KV například na starost i dohled nad stavbou parkoviště, dohled nad úklidem sněhu, zeleně apod. Odhlasovali jsme návrh na rozšíření činnosti našeho výboru o kontrolu zeleně, úklidů a městského mobiliáře a také kontrolu přidělování a čerpání prostředků na kulturní akce financovaných MO 4. K tomu byla diskuse, jestli to je nezbytné, zda to není jenom další obtíž pro příjemce dotací, kteří to většinou pořádají bez vlastní odměny a ve svém volném čase. Také zda vydáme členům průkazky nebo ne, aby se mohli při kontrole prokázat. Dříve průkazky nebyly.
Uživatelský avatar
Jiri.Hanousek
Krajský zastupitel
Příspěvky: 43
Registrován: 12 čer 2018, 15:43
Profese: stavební inženýr
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 70 poděkování

Jednání Kontrolního výboru dne 11.12. 2018

Příspěvek od Jiri.Hanousek »

Přítomno všech 11 členů
Odsouhlasili jsme zápis z minulého jednání. Dále jsme projednávali návrh nového jednacího řádu, který přinesl na stůl pan předseda. Byl převzat z jiných obcí s různými nepřesnostmi jako záměna obec, město, obvod apod. Diskutovali jsme o odstavci ohledně mlčenlivosti. Dotaz na to, zda tento odstavec je dán zákonem? Ne není, byl převzat z jiné obce. Je tedy nutný? Padla připomínka, zda vytvářet nový jednací řád poskládaný z různých vzorů? Zda není lepší vzít náš stále platný jednací řád a neupravit pouze body, kde se v minulosti ukázalo, že úplně nevyhovují? Dosud platil společný jednací řád pro finanční a kontrolní výbor. Příště si odhlasujeme finální návrh jednacího řádu pro kontrolní výbor samostatný, který bude předložen zastupitelstvu.
Uživatelský avatar
Jiri.Hanousek
Krajský zastupitel
Příspěvky: 43
Registrován: 12 čer 2018, 15:43
Profese: stavební inženýr
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 70 poděkování

Jednání Kontrolního výboru dne 8.1. 2019

Příspěvek od Jiri.Hanousek »

Přítomno všech 11 členů
Odsouhlasili jsme zápis z minulého jednání. Dále jsme odhlasovali návrh nového jednacího řádu dopracovaného právním oddělením.
Několik bodů z jednacího řádu jsme si prodiskutovali. Hlavně zda budeme monitorovat skládky pouze na městských pozemcích nebo i soukromých. A zda ty soukromé případně vůbec může úřad řešit. Pan předseda navrhl, že na příští jednání KV přizve pracovníka odboru ŽP a s ním detailně problematiku probereme.
Dal jsem podnět zda KV nemá sledovat vyřizování petic, stížností a podnětů od občanů. Jako to dělá KV na velkém zastupitelstvu, který následně zprávu o tom předkládá do programu zastupitelstva. Je to z důvodu, že zastupitelé by měli vědět, co občanům vadí, co by chtěli zlepšit. Nehlasovali jsme o tom. Přednesu to přímo na jednání zastupitelstva.
Dále jsme vyslechli pana předsedu ohledně kontroly usnesení rady a zastupitelstva.
Zastupitelstvo přijalo 19 usnesení, všechna byla splněna, rada 34 usnesení, jedno nebylo splněno dle informačního systému, po konzultaci s odpovědným pracovníkem bylo zjištěno, že to bylo pouze z technických důvodů. Reálně splněno bylo, pouze nezaznamenáno.
V bodě různé jsme probírali úklid sněhu, zda uklízí obvod i ve vnitroblocích, dříve to tak nebylo, nyní vnitrobloky také nasmlouvány nejsou.
Uživatelský avatar
Jiri.Hanousek
Krajský zastupitel
Příspěvky: 43
Registrován: 12 čer 2018, 15:43
Profese: stavební inženýr
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 70 poděkování

Jednání KV dne 12.2. 2019

Příspěvek od Jiri.Hanousek »

Přítomno 9 členů z 11, host vedoucí odboru ŽP a dopravy MO4
Odsouhlasili jsme zápis z předchozího jednání našeho výboru. Dle programu pan předseda předložil zápis z jednání Finančního výboru, žádné nedostatky ani chyby nejsou, odhlasovali jsme bez závad.
Dále předložil zápis z jednání Bezpečnostního výboru, tam byla chyba v tom, že výbor je pouze poradním orgánem a nemůže tedy odhlasovat umístění radaru na Červenohrádecké na měření rychlosti. Může odhlasovat pouze doporučení pro zastupitelstvo, které následně o umístění radaru rozhodne. Odhlasováno.
Dalším bodem programu byla problematika černých skládek a autovraků.
Paní vedoucí odboru ŽP nám objasnila, že popelnice a kolem popelnic má povinnost úklidu Čistá Plzeň, s autovraky je problém specifikovat co je vrak. Dle zákona je to neopravitelná věc. Otázkou je co je neopravitelné, když dnes je možné vyměnit vše – motor, kola, výfuk. Ohledně autovraků zastává náš obvod defenzivní postoj, bojí se možných problémů. Proto na ulici ponechává i torza aut pod kterými roste tráva a na které například samotní občané mnoho let upozorňují.
Černé skládky v zeleni, v přírodě na městských pozemcích uklízí Správa statku s dobrovolnými hasiči například, když to nejsou městské pozemky, tak její odbor obesílá majitele. Hodně skládek vytvářejí většinou bezdomovci. Sám vím, že na okraji obvodu máme městské pozemky s černými skládkami.
Informoval jsem výbor o své iniciativě s městskou policí, vloni jsem s okrskářem MP pro Bukovec obešel cca 12 černých skládek, nafotil odeslal na úřad. Ukázal jsem fotky, s tím, že totéž chci zopakovat po roce a teď i pod hlavičkou výboru. Pan předseda navrhl, že si můžeme rozdělit a zmapovat území celého obvodu.
Dále byly předloženy petice a stížnosti s tím, že je projednáme příště. Podané podněty občanů předloženy nebyly. Také jsme projednávali neuklizené popadané větve na komunikacích v obvodě. Paní vedoucí sdělila, že 2 kontejnery větví se vyvezly.
Neuklizená ulice Školní od sněhu – paní vedoucí sdělila, že firma která uklízí sníh je problémová dlouhodobě.
Uživatelský avatar
Jiri.Hanousek
Krajský zastupitel
Příspěvky: 43
Registrován: 12 čer 2018, 15:43
Profese: stavební inženýr
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 70 poděkování

Kontrolního výbor dne 12. 3. 2019

Příspěvek od Jiri.Hanousek »

Výbor začal v 17:00. Odsouhlasili jsme si zápis z předchozího jednání, dnešní program a pokračovali dle bodů :
Stížnosti, petice
Dle programu jsme probírali stížnosti a petice od občanů, předložené úřadem. Ohledně podnětů bylo doporučeno obrátit se na zastupitelstvo s tímto požadavkem. Bez pověření zastupitelstva podněty občanů sledovat nemůžeme. Proběhla diskuse o desítkách podnětů z Bukovce a okolí z roku 2017, ze kterých obvod vyřešil 1 – dětské hřiště za garážemi. Proč do seznamu podnětů komise rozvoje nedal ty dlouhodobé problémy jako chybějící chodníky, havarijní komunikace apod ? Které je potřeba připravit projekčně, majetkově atd, jsou to prostě dlouhodobé věci k řešení ? Bylo to z důvodu preferencí bývalého vedení obvodu, prostě jim to nepřišlo důležité, chtěli se zabývat jinými prioritami.
Monitoring černých skládek a autovraků
Rozdělili jsme si území Doubravky dle úseků městské policie, s tím, ať si každý vybere svoji část dle bydliště a tam monitoruje vraky, skládky, nepořádek. Doporučeno procházet s městským strážníkem, oni ta místa znají a mají své postupy jak to sledovat, monitorovat a hlásit dále. Padlo upřesnění, že zápis vytvořený městskou policií je pro potřeby MP a dotyčný člen KV ho nedostane. Je lepší si duplicitní vytvořit sám, místo vyfotit a popsat, nezávisle na MP a po naší úrovni to projednávat.
V bodě různé jsme diskutovali :
Dotaz na Carimex – běhají tam děti za plotem. Carimex=Skleněné peklo-vybydlená nedostavěná a nezkolaudovaná budova u Rokycanské obývaná bezdomovci. Na podzim 2018 při kontrole Policie ČR bylo v objektu legitimováno 75 osob. Běhají tam také děti, je to nějak zabezpečené? Minule jsme mluvili, že je objekt hlídán MP. Je to velmi nebezpečné místo. Objekt je monitorován, není střežen. Jedná se o problémového vlastníka, který v minulosti zaplatil pokutu v jiné věci 800 tis, dnes chce 16 mil Kč od města za odrodej objektu. Policie nemůže do soukromého objektu vstoupit bez podezření o spáchání závažného trestného činu. Tím přítomnost dětí není. Náš obvod se v dané věci neangažuje, vše řeší město.
Dotaz k výzvě na náš výbor paní zastupitelky Tomšíkové
Paní zastupitelce nebyly v minulých vydáních Doubraveckých listů zveřejněny již 3 články, bez jakéhokoliv vysvětlení, což interpelovala na lednovém zastupitelstvu. Obdržela odpověď : „V Doubraveckých listech, dle tiskového zákona, dostane opozice prostor prostřednictvím vyjádření Kontrolního výboru ZMO Plzeň 4“.
V souladu s tímto sdělením, se emailem obrátila na náš výbor o vyjádření. Přiložila i zmiňovanou odpověď na svou interpelaci, vypracovanou paní tajemnicí.
Pan předseda chtěl přítomnost paní tajemnice a právníka UMO4, ale bohužel neměli čas. K požadavku jsme nehlasovali, pouze diskutovali.
Kontrolní výbor není redakční radou, nemůže nic schvalovat, ani dávat vyjádření, asi došlo k nedorozumění. Problematiku Doubraveckých listů musí řešit zastupitelstvo. My nemůžeme ani posoudit, zda současný způsob i další věci ohledně vydávání Doubraveckých listů odpovídají tiskovému zákonu, muselo by nám to zadat zastupitelstvo. Úřednice se prý paní zastupitelce Tomšíkové omluví za chybu a v příštím čísle bude článek otištěn. DL mají omezený prostor, všechno se tam nevejde, to by měli 100 listů. Proč je tam tedy celá stránka o zabijačce v Habrmanovo parku s velkými fotkami? Kdyby fotky byly poloviční tak se tam článek paní opoziční zastupitelky určitě vešel. Obvod se chtěl pochlubit, jakou uspořádal pěknou akci.
Dále jsme diskutovali o kvalitním obecním periodiku, jako podklad jsem rozdal krátký manuál dostupný na netu : Jak vydávat dobrý radniční zpravodaj.
Padlo, zda naše DL poskytují vyvážené informace ze všech částí obvodu, komentáře opozičních zastupitelů apod. Pravidla pro zveřejňování sepsána asi nejsou, dříve byly pouze ústní, redakční radu údajně tvoří : starosta, místostarostové, tajemnice a paní Nová, předseda KV bývá také zván. Vydávání DL je již vysoutěženo mnoho let (proč stále jednomu subjektu?), tisknou se v Brně, jsou to jen informativní listy ÚMO 4 směrem k občanům, nic politického tam být nesmí. D-klub může dávat inzerci zdarma, protože nemá svoje IČO a jejich akce platí ÚMO4 (tím, že vybírají vstupné snižují náklady ÚMU), zatímco jiné subjekty pokud inzerují komerční věci, tak si musí zaplatit komerční plochu. Například TJ Sokol pokud chce informovat o příměstském táboru, na který třeba i dostal dotaci města, tak přesto spadá do komerční plochy. D-klub pokud informuje o stejném svém příměstském táboře, nemusí.
Dále pan předseda zmínil, že urgoval u pana místostarosty odpovědi na interpelace zastupitelům, aby byly přístupné všem zastupitelům, jak říká zákon. Nejen těm dotyčným, kterým bylo odpovězeno.
Uživatelský avatar
Jan.Hutter
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 25
Registrován: 18 lis 2011, 08:05
Profese: technolog
Dal poděkování: 5 poděkování
Dostal poděkování: 69 poděkování

Re: Kontrolní výbor

Příspěvek od Jan.Hutter »

Dne 10.12. 2019 proběhla schůze Kontrolního výboru na UMO 4.

Program jednání - viz. Pozvánka KV 12.11.2019
https://umo4.plzen.eu/urad-a-samosprava ... y-zmo.aspx
Uživatelský avatar
Jan.Hutter
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 25
Registrován: 18 lis 2011, 08:05
Profese: technolog
Dal poděkování: 5 poděkování
Dostal poděkování: 69 poděkování

Re: Kontrolní výbor

Příspěvek od Jan.Hutter »

Dne 11.2. 2020 proběhla schůze Kontrolního výboru na UMO 4.

Program jednání - viz. Pozvánka KV 11.2.2020
https://umo4.plzen.eu/urad-a-samosprava ... y-zmo.aspx
Odpovědět

Zpět na „Zastupitelstvo - Plzeň 4“