Poskytnutí zveřejňovaných údajů OČTŘ - zejména v hospodářské kriminalitě

Fórum pro diskusi a připomínkování připravovaných předpisů a jiných legislativních návrhů.

Moderátor: @Senat

Pravidla fóra
Fórum slouží pro diskuzi, připomínkování a přípravu předpisů vnějšího světa(zákonů, vyhlášek, evropské legislativy, mezinárodních smluv) - vnitrostranické předpisy diskutujeme zde
  • Do fóra vkládejte návrhy předpisů označené jejich názvem případně návrhy na změnu předpisů.
  • Do prvního příspěvku v tématu vložte odkaz na plný text návrhu.
[iwiki]/zakony/start[/iwiki]
Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11625
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5019 poděkování
Dostal poděkování: 18035 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Poskytnutí zveřejňovaných údajů OČTŘ - zejména v hospodářské kriminalitě

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Ahoj, rád bych tady představil pozměňovací návrh, který vznikl na základě mé návštěvy Vrchního státního zastupitelství v Praze (viz zápis ze dne 7. 10. 2019). Návrh řeší paradoxní problém, na který mě upozornila vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, totiž že policie, státní zastupitelství a soudy (dále jen OČTŘ) se nedostanou při vyšetřování některých trestných činů dokonce ani k datům, které mají podnikatelé zveřejňovat a stát je má. Je to kvůli tomu, že je finanční správa z důvodu daňové mlčenlivosti podle platného zákona nesmí dále pro tento účel poskytnout. Zákon naopak stanoví, že se obecně informace poskytují celé řadě subjektů pro jejich činnost a OČTŘ také pro určité kvalifikované trestné činy. S výjimkou dotačního podvodu však nelze povinně zveřejňovaná data poskytovat pro vyšetřování středně závažných podvodů, kde může být znalost ekonomické situace rozhodná pro prokázání trestných činů.

Ve výsledku ten, kdo je poctivý, má data veřejně na webových stránkách justice.cz a u nepoctivce nejsou tato data určená ke zveřejnění ani zveřejněna a leží na finanční správě, která je nechce dát policii, když vyšetřuje některé podvody. Jde tedy pouze o to, aby byla poskytnuta aspoň data, která mají být zveřejněna (např. účetní závěrky, výroční zpráva). Fakt je totiž ten, že cca 60 % (300 tis.) právnických osob neplní zákonnou povinnost údaje ke zveřejnění zakládat do veřejného rejstříku (viz zde), přitom jejich data má ve velké části případů finanční správa k dispozici, ale v řadě případů je nesmí poskytnout OČTŘ (viz přehled níže). V důsledku toho policie musí některé trestní věci odložit, protože není schopna usvědčit pachatele hospodářské kriminality. Hospodářská kriminalita přitom představuje druhý nejvýznamnější problém, se kterým jsou lidé podle průzkumů nespokojeni (viz zde)


Stávající znění daňového řádu je normálním písmem níže, tučně je v níže uvedeném textu navrhované doplnění § 53 odst. 4:
§ 53

(1) O porušení povinnosti mlčenlivosti nejde, poskytne-li správce daně informace získané při správě daní
a) Finančnímu analytickému úřadu na základě zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí,
b) koordinačnímu orgánu veřejné podpory podle zákona upravujícího některé vztahy v oblasti veřejné podpory při plnění informační povinnosti ve věci veřejné podpory nebo podpory malého rozsahu poskytované správcem daně,
c) soudu, jde-li o
1. řízení vedené z podnětu daňového subjektu ve věci správy jeho daní,
2. uplatnění práva správcem daně při správě daní, nebo
3. údaje potřebné pro účely rozhodnutí o výživném,
d) správnímu orgánu, který vede řízení o správním deliktu, který se týká porušení povinnosti při správě daní,
e) Ministerstvu práce a sociálních věcí při výkonu jeho působnosti a dalším orgánům sociálního zabezpečení při výkonu jejich působnosti, jde-li o údaje, které mohou tyto úřady vyžadovat v rozsahu nezbytném k plnění úkolů ve své působnosti,
f) zdravotním pojišťovnám, jde-li o údaje nezbytné pro stanovení platby pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které mohou tyto pojišťovny při výkonu své zákonné pravomoci požadovat od plátců pojistného, kteří jsou daňovými subjekty,
g) Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, jakož i dalším kontrolním orgánům, pokud provádí v rozsahu svého oprávnění kontrolu podle schváleného plánu kontrolní činnosti a pokud jsou oprávněny kontrolovat správu daní,
h) Českému statistickému úřadu, jde-li o údaje nezbytné pro potřeby sestavování národních účtů Evropských společenství a pro potřeby vedení statistických registrů,
i) Komoře daňových poradců nebo České advokátní komoře ke kárnému řízení s jejím členem, jakož i orgánu, který jmenoval znalce nebo tlumočníka, pro řízení o jeho odvolání,
j) příslušnému orgánu veřejné moci pro projednání nároku podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při správě daní výkonem veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,
k) Veřejnému ochránci práv, pokud provádí šetření podle jiného právního předpisu.

(2) O porušení povinnosti mlčenlivosti rovněž nejde, poskytne-li správce daně informace získané při správě daní pro účely trestního řízení, pokud je požaduje státní zástupce a po podání obžaloby soud v souvislosti s objasněním okolností nasvědčujících tomu, že byl spáchán
a) některý z trestných činů daňových a poplatkových, který se týká porušení povinnosti při správě daní,
b) trestný čin, jehož nepřekažení nebo neoznámení je trestným činem,
c) trestný čin dotačního podvodu, trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění a trestný čin poškozování finančních zájmů Evropských společenství,
d) některý z trestných činů proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, některý z trestných činů úředních osob, některý z trestných činů úplatkářství a trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí, nebo
e) trestný čin udávání padělaných a pozměněných peněz, padělání a pozměňování veřejné listiny, nedovolené výroby a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka.

(3) Správce daně má oznamovací povinnost podle zákona7), pokud při své činnosti zjistí skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán některý z trestných činů uvedených v odstavci 2.

(4) O porušení povinnosti mlčenlivosti rovněž nejde, poskytne-li správce daně informace získané při správě daní pro účely trestního řízení, pokud je požaduje orgán činný v trestním řízení a jedná se o informace, které má daňový subjekt nebo třetí osoba povinnost zveřejnit podle jiného zákona, a to od okamžiku, kdy měly být tyto informace nejpozději zveřejněny.
Tuto úpravu pro mě zpracovali naši legislativci klubu a považuju ji za to nejmírnější, co můžeme pro nápravu tohoto problému udělat. Samozřejmě to bude znamenat, že finanční správa bude mít trochu práce navíc, když u problémových případů bude muset vyfiltrovat údaje, kde je povinnost zveřejňovat, a tyto údaje zaslat OČTŘ pro účely trestního řízení. To je patrně hlavní důvod, proč se finanční správě a zprostředkovaně MFČR nechce návrh schválit. Ve svém stanovisku MFČR kromě časové náročnosti uvádí, že zájem na daňové mlčenlivosti je pro ně důležitější než jiné zájmy a vyjadřuje se k tomu, že by měl být omezen okruh OČTŘ, které si budou moci povinně zveřejňovaná data vyžádat. Na druhou stranu zase budou podvody postihovány dříve, což ochrání peníze obětí, omezí pokračování v trestné činnosti ve větším rozsahu a bude mít i preventivní efekt.
SD 4164.docx
(17.66 KiB) Staženo 8 x
Nemyslím si, že má jít o daňovou mlčenlivost v případech, kdy zákon stanoví, že data mají být veřejná a podnikatel tuto povinnost neplní a nemyslím si, že má v takovém případě legitimní očekávání. Stát nyní nemá efektivní metody vymáhání této povinnosti, vyvinul jsem zde iniciativu, na základě mé aktivity byla zřízena pracovní skupina a schváleno opatření, které zjednoduší zveřejňování údajů, aby nedocházelo k duplicitě; tím nicméně nepozbývá na relevanci tento návrh. Naopak tento návrh omezí nežádoucí motivaci nezveřejňovat. Očekávám, že tento návrh nebude ani nadšeně přijat daňovými poradci, a to z důvodu, že jsou obecně proti možnostem rozšíření přístupu k údajům daňových subjektů, což je z pohledu jejich klientů pochopitelné, nicméně v případě povinně zveřejňovaných dat to nepovažuji za přesvědčivý argument. Vzhledem ke stanovisku MFČR neočekávám, že by návrh prošel, přesto si myslím, že je správné ho předložit. Je možné, že na základě toho budeme hledat s MFČR jiné řešení tohoto problému.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvky (celkem 5):
Ondrej.Profant, Jan.Hora, Marek.Krejpsky, Zbynek.Janoska, Frantisek.Navrkal
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Uživatelský avatar
Robert.Magni
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 4100
Registrován: 18 led 2013, 17:08
Profese: dělník
Bydliště: Břasy 264,okr.Rokycany
Dal poděkování: 15172 poděkování
Dostal poděkování: 2876 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Poskytnutí zveřejňovaných údajů OČTŘ - zejména v hospodářské kriminalitě

Příspěvek od Robert.Magni »

Když mají být data zveřejněna a nejsou,tak trestej ty,co tu povinnost nedodržují.
Nevidím důvod proč by laxnost tátu měla být důvodem k zvětšení jeho špehovacích pravomocí ?
Tito uživatelé poděkovali autorovi Robert.Magni za příspěvek:
Ondra.Marek
Robert Magni
zabzicek@gmail.com
704051696
799796575
Rokycansko

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 28687
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: Celkem Spokojený Důchodce
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 24751 poděkování
Dostal poděkování: 20834 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Poskytnutí zveřejňovaných údajů OČTŘ - zejména v hospodářské kriminalitě

Příspěvek od Petr.Vileta »

Jakube, šlo by tam doplnit, že pokud má finanční správa zveřejnitelná data v elektronické podobě, zveřejní je ona (místo podnikatele)? Jako že když má podnikatelovu výroční zprávu v DOCX, tak to prostě prskne na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik a nezájem, jestli s tím podnikatel má nějaký problém. Mohlo by to sice svádět k tomu, že to podnikatel pošle jen berňáku s tím, že oni jsou povinni to zveřejnit za něj, ale ani to by snad nebylo špatně. Proč by měl podnikatel jeden dokument posílat na dvě místa?

Ale možná to nebude "průchodné", to nevím.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Vileta za příspěvek:
Robert.Magni
Kumulovaný zastupitel a člen finančních výborů zastupitelstev Města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2.
tel: 608 445 655 (odpoledne a večer)
stínový ministr švihlých nápadů a fórista
----------------------------------------
Mějme vždy na paměti: Běžný občan je až ten poslední, komu bychom chtěli něco zakazovat.

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11625
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5019 poděkování
Dostal poděkování: 18035 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Poskytnutí zveřejňovaných údajů OČTŘ - zejména v hospodářské kriminalitě

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Toto jsem navrhoval, byla k tomu pracovni skupina na MFCR rok a pul, pak to vlada zaradila do planu reforem a tim to skoncilo :-) MFCR se toho boji a jsou ochotni dat jen moznost zverejnit nektere udaje, coz problem neresi. Trestani neplnicu je na soudech, ty nekdy ukladaji pokuty vetsinou na udani, a je to prevazne neefektivni, protoze mira plneni se snizuje.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvky (celkem 2):
Petr.Vileta, Robert.Magni
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11625
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5019 poděkování
Dostal poděkování: 18035 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Poskytnutí zveřejňovaných údajů OČTŘ - zejména v hospodářské kriminalitě

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Pro zájemce jsem zde sepsal článek. Samozřejmě podvodníkům to vyhovuje, takže očekávám, že se jejich koně ozvou. :-)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvky (celkem 2):
Petr.Vileta, Robert.Magni
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Uživatelský avatar
klivan
Příznivec Pirátů – Ústecký kraj
Příspěvky: 1191
Registrován: 29 zář 2017, 21:17
Profese: lékař
Bydliště: Litoměřice
Dal poděkování: 466 poděkování
Dostal poděkování: 646 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Poskytnutí zveřejňovaných údajů OČTŘ - zejména v hospodářské kriminalitě

Příspěvek od klivan »

Já osobně mám zkušenost, že jsme zapomněli dát účetní závěrku a výsledovku do obchodního rejstříku a dostali jsme po 1. upomínce hned pokutu. (desetitisíce) Radost jsme z toho neměli, protože závist na malém městě je obrovská, tak jsme to radši zveřejnili, než platit další pokuty, jak nám bylo vyhrožováno. . Ale bylo to před x lety, firmu jsem prodal, takže nevím, jaká je dnes praxe, jestli se tenkrát jednalo jen o" hurá akci " a nebo se to týkalo jen našeho kraje? Nebo jsme měli na rejstříku zrovna "svědomitého" úřednika? Nebo to bylo na udání konkurence, která měla zájem koupit naší firmu? Faktem je, že když se chce, hůl se vždy najde. ;) Nevím.
„Náš problém není v tom, že toho víme málo. Náš problém je, že mnoho z toho, co víme, není pravda.”
Will Rogers

Odpovědět

Zpět na „Připravované předpisy“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů