Stanislav Klát

V tomto fóru se představují příznivci Pirátů, kteří se chtějí stát členy.

Moderátoři: Personální odbor - celý, PKS Pardubický kraj, KoKS Pardubický kraj

Pravidla fóra
V tomto vlákně se prosím ostatním členům stručně představte:
  1. Představení vložíte kliknutím na ikonu Obrázek, která se zobrazuje, pokud jste přihlášeni.
  2. Do předmětu napište svoje jméno a příjmení.
  3. V textu se nám prosím stručně představte a napište nám, co vás vede k zájmu o členství v Pirátech. Budeme rádi, když nám zároveň řeknete, jak byste se chtěli do činnosti strany zapojit a jaké máte zájmy, schopnosti a dovednosti.
Krajské předsednictvo vás bude informovat o nejbližší schůzi v tomto tématu nebo jiným vhodným způsobem.
Členství vznikne, jakmile na schůzi podáte písemnou přihlášku, budete přijati předsednictvem a zaplatíte členský příspěvek na transparentní bankovní účet (podrobnosti).
Odpovědět
Stanislav.Klat
Člen KS Pardubický kraj
Příspěvky: 16
Registrován: 22 lis 2019, 11:27
Profese: student politologie a environmentalistik
Dal poděkování: 27 poděkování
Dostal poděkování: 48 poděkování

Stanislav Klát

Příspěvek od Stanislav.Klat »

Ahoj piráti,

Jmenuji se Stanislav Klát. Po absolvování gymnázia ve Vysokém Mýtě jsem se stal studentem politologie a environmentalistiky na Masarykově univerzitě v Brně, kde se v červnu příštího roku, pokud půjde vše podle mých plánů, stanu bakalářem. Vždy jsem jevil velký zájem o politické otázky. Poprvé jsem se aktivně do politického dění zapojil nedlouho po mých osmnáctinách a to jako člen volební komise během komunálních voleb v roce 2014. Od té doby můj zájem o politiku ještě více narostl a když jsem dozrál věku, kdy jsem měl potřebu se více identifikovat s nějakou politickou stranou rozhodl jsem se před parlamentními volbami v roce 2017 aktivně zapojit do dobrovolnického týmu Pirátů a začal je propagovat všemi dostupnými prostředky. Dnes je mi 23 let a vzhledem k tomu, že mé názory stále konvenují s těmi pirátskými, podal jsem v neděli 1.12 na krajské schůzi v Moravské Třebové členskou přihlášku. Vedle svého studia jsem vášnivým sportovcem. Mám ovšem pocit, že jsou některé druhy sportů nadřazovány nad jiné. Proto bych chtěl narovnat vztahy mezi různými sportovními odvětvími a nastolit jasná, spravedlivá a transparentní pravidla podpory (především finanční) sportu.

1) Která partaj Vám byla nejsympatičtější než ses dozvěděl/a o Pirátech? Proč Piráti?
Nejvíce jsem, před objevením Pirátů, inklinoval ke straně zelených, ale částečně mě odrazuje jejich občasně příliš aktivistická rétorika. Na Pirátech se mi líbí ideová konzistentnost a snaha prosazovat svůj program i z opozičních křesel (nejen v Poslanecké sněmovně, ale i na nižších úrovních). Dále vítám otevřenost a transparentnost rozhodovacích procesů uvnitř strany. Významným faktorem "proč Piráti?" jsou pro mne osobnosti, které již ve straně jsou. Hlavním důvodem "proč Piráti?" jsou jejich ideály a dlouhodobý program.

2) Četl/a jste program Pirátů do PS 2017? Který bod Vám přijde nejdůležitější a se kterým nesouhlasíte?

Program jsem četl a na jeho základě se rozhodl pro podporu Pirátů. Za nejdůležitější považuji transparentnost státu ve všech jeho modifikacích a institucích. Přístup k informacím. Maximalizace svobody občana všude, kde je to možné a nevede to k rizikům.

Rozhodně nejspornější je pro mě otázka všeobecného závazného referenda. V této problematice bych byl, na celostátní úrovni, velmi opatrný, obzvláště v dnešní době dezinformací.

3) Jaký je Váš názor na svobodu Internetu? Chápete obsah pojmů jako např. blokování stránek, síťová neutralita, šifrování, digitální podepisování, kryptoměny, apod.?
Popravdě v problematice IT nejsem odborník. Kryptoměnám a digitálnímu podepisování částečně rozumím, ale v mnoha věcech týkajících se IT si nechám poradit a v případě potřeby se rád naučím novým věcem.

4) Víte, co je to všeobecný základní příjem? Jak se k němu stavíte a z čeho by se měl financovat?
Rozhodně se jedná o velmi zajímavý model. V ideálním světě by mohl zprůhlednit a odbyrokratizovat systém sociálních a různých dalších dávek. Určitě bych se nebál tento model implementovat, po důkladném vyhodnocení všech možných konsekvencí, v ČR.

5) Co si myslíte o migraci do ČR?

Velmi se mi nelíbí současná rétorika SPD, ANO, KSČM, ČSSD a některých dalších politických stran. Obzvláště špatným shledávám postoj k aktuálnímu tématu přijetí sirotků.
Žijeme ve 21. století a začínají na nás dopadat problémy spojené se změny klimatu. Tyto změny mimo jiné vedou k tomu, že je obrovské množství lidí vystaveno potravinové nouzi a s přibývajícím časem nejspíše bude tato nouze narůstat. Hrozí tedy přesuny obrovských mas lidí. Na stejnou úroveň řadím to, že jsou mnozí z migrantů obyvateli válečných zón a jejich jedinou nadějí na klidnější život je emigrace. My, jakožto státy západního světa, jsme dle mého názoru povinni pomáhat řešit problémy lidí jež se rozhodli migrovat. Pomáhat bychom měli všemi možnými prostředky v kritických oblastech a co nejvíce přispět k vyřešení tamních problémů přímo v jejich epicentrech. Zároveň bychom, dle mého názoru měli, co možná největšímu množství lidí pomoci i zde v ČR, alespoň dočasně. Myslím, že člověk, který se rozhodl emigrovat ze své země si stejně ze všeho nejvíce přeje mír a důstojné podmínky pro život ve své rodné zemi a po uklidnění tamní situace (což by mělo být největším zájmem celého tzv. "vyspělého" světa) se chtějí vrátít zpět domů.
Také si myslím, že existuje velký potenciál ekonomické migrace do ČR, který by se mohl výrazně odrazit v ekonomické sféře, kdy je našim velkým problémem velký počet různých volných pracovních míst.

6) Jak se stavíte k otázce rovnoprávnosti partnerského soužití gay a lesbických párů a možnosti adopce dětí takovými páry?
Každý musí mít právo svobodné volby a je úplně jedno, jakého partnera si kdo pro svůj život vybere a do jakého svazku s ním vstoupí. V otázce adopce dětí zastávám názor takový, že homosexuální pár, který se rozhodne k adopci dítěte je schopen dítěti dopřát naprosto stejný komfort jako muž a žena. Pro děti z dětských domovů je to podle mě úžasná šance na standardní život a budování důležitých lidských vztahů především v raném stádiu vývoje. Nemyslím si, že může mít složení rodičovského páru vliv na sexuální orientaci dítěte, ba naopak. Vyrůstání v blízkosti gaye či lesby prosívá k jejich porozumění a destigmatizaci.

7) Co si myslíte o autorském zákonu a společnostech OSA nebo Intergram?
Problematice příliš nerozumím, ale podle mého názoru je důležitá existence autorských práv v nějaké podobě. Když někdo napíše knihu, píseň, vydá album nebo natočí film či seriál, stojí ho to mnoho úsilí, finančních, časových i personálních zdrojů nato, aby bylo jeho dílo poté volně přístupné na internetu. Existenci společností OSA a Integram nepovažuji za nutnou, ale spíše jako parazitující na cizí práci. Mnohem větší část prostředků by měla směřovat přímo k daným autorům, nežli takovým společnostem. K otázce délky trvání autorských práv nemám jasný názor.

8) Jaké vnímáte největší problémy v otázce zahraniční politiky? Co si myslíš o EU, o NATO o anexi Krymu nebo o režimu KLDR?

Členství v EU a NATO považuji za základní stavební kámen zahraniční politiky naší země. Dokonce bych byl v tomto ohledu možná ještě radikálnější a přistoupil k Euru jako platidlu. Spíše než pro bourání mostů mezi EU a V4 jsem pro hlubší zapojení do snah o reformaci EU. Odsuzuji anexi Krymu, režim v KLDR, mnoho zvyklostí v politice Číny, Ruské federace, ale i USA.

9) Jaký je Váš názor na legalizaci drog? Lze legalizovat všechny drogy, nebo jenom některé?

V této oblasti se ztotožňuji s politikou Pirátské strany. Podporuji návrh Tomáše Vymazala. Rozhodně netvrdím, že by měli být zlegalizovány veškeré drogy či návykové látky, ale na druhou stranu je každého volba jak se svým zdravím, časem, energií, penězi a dalšími věcmi naloží (pokud neohrožuje zdraví jiných živých bytostí, majetek, přírodu atp.)
Přijde mi absurdní jedny drogy (alkohol, cigarety) podporovat (například v podobě tolerování reklamy takových produktů), aby přinášely co největší množství finančních prostředků do státního rozpočtu v podobě daní a užívání jiných (především konopí) kriminalizovat. Všechny návykové látky by měli být jasně rozděleny a posuzovány dle jejich „nebezpečnosti“.

10) Kdo všechno by dle Vás měl zveřejňovat svá daňová přiznání, které instituce by měly zveřejňovat výši odměn svých zaměstnanců?

V této otázce nejsem zcela rozhodný. Na jednu stranu stojím za názorem, že veškeré státní peníze by měli být dohledatelné. Měl by existovat "rozklikávací" rozpočet až na úroveň naprosto nejnižší. Každá koruna ze státního rozpočtu by měla být podle mého soudu dohledatelná. Tudíž všechny odměny všech politiků by měli být dohledatelné. Stejný názor nesdílím u všech pracovníků ve státním sektoru. Obávám se totiž, že v takovém případě by mohli být někteří státní zaměstnanci terči útoků motivovaných právě jejich platem. Ať už ze strany sousedů, názorových odpůrců či rodinných příslušníků.
Podobný názor zastávám u zveřejňování daňových přiznání. Obávám se, že by možnost dohledat jakýsi seznam majetku například zastupitelů obcí mohla vést k rapidnímu úbytku zájemců o zastupitelské funkce. Ne však proto, že by majetek nabyli ilegální cestou, ale spíše z obavy možného poškození sousedských vztahů. (především v malých municipalitách)

11) Co vnímáte osobně jako největší prioritu, kterou byste se z pozice člena Pirátů snažil/a prosadit?

Rád bych se aktivně podílel na utváření agend sport, životní prostředí a doprava, ale rád se přiučím i v mnoha dalších oblastech. O mých prioritách se můžete dozvědět více ve vlákně vztahujícím se k výběru kandidátů pro krajské volby na pozici 10-25 zde: viewtopic.php?f=85&t=49697&start=10

12) Sledoval jste/slyšel jste o aktivitách Aarona Swartze ? Co si myslíte o činnosti Juliana Assange/Wikileaks ?

Bezesporu problematické a kontroverzní téma. Na jednu strany jsem přesvědčen o tom, že by měl stát zveřejňovat ať už automaticky, či na vyžádání drtivou většinou všech možných informací, plánů, rozhodnutí, strategií. Pokud se nejedná vyloženě o "supertajné" strategické informace, které by mohly být zneužity ze strany cizích mocností. Stát, nikoli jednotlivec, by měl takové informace zveřejňovat.
Na stranu druhou, pokud stát informací zveřejňuje minimum, je netransparentní a za kulisami strohých tiskových zpráv se odehrávají úplně jiné příběhy, oceňuji aktivitu jedinců, kteří se systému postaví a odhalí skrytá bezpráví.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Stanislav.Klat za příspěvky (celkem 6):
Andrej.Ramaseuski, Daniel.Lebduska, Filip.Varecha, Michaela.Nepejchalova, Martin.Herman, Vladek.Vacha
Uživatelský avatar
Andrej.Ramaseuski
Jednatel/ka republikového výboru
Příspěvky: 3460
Registrován: 28 srp 2016, 20:49
Profese: programátor
Bydliště: Sedlíšťka (Radhošť)
Dal poděkování: 2628 poděkování
Dostal poděkování: 5068 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Stanislav Klát

Příspěvek od Andrej.Ramaseuski »

Osobni schuzka probehla. Pro prijeti.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Andrej.Ramaseuski za příspěvky (celkem 2):
Pavel.Stepanek, Stanislav.Klat

0x8DE5F4739D2A2F0B | Ceterum censeo Facebook esse delendam

Uživatelský avatar
Jaroslav.Lainz
Člen KS Pardubický kraj
Příspěvky: 257
Registrován: 01 bře 2018, 16:05
Profese: speciální pedagog - etoped
Bydliště: Česká Třebová
Dal poděkování: 394 poděkování
Dostal poděkování: 323 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Stanislav Klát

Příspěvek od Jaroslav.Lainz »

Pro přijetí.
V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat na tel.: 775 059 367.
Uživatelský avatar
Martin.Herman
Předseda/předsedkyně místního sdružení
Příspěvky: 177
Registrován: 23 lis 2017, 09:12
Profese: Seřizovač lisu ( vyučen automechanik )
Bydliště: Klácelova 5 Česká Třebová
Dal poděkování: 96 poděkování
Dostal poděkování: 103 poděkování

Re: Stanislav Klát

Příspěvek od Martin.Herman »

pro přijetí , mam takovej pocit že jsme se jiz setkali v Mýtě . Tak vítej na palubě .
Poprosím o presunutí vlákna k nám do fóra a nebo aspoň o uzamčení .
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Herman za příspěvek:
V__
Uživatelský avatar
Andrej.Ramaseuski
Jednatel/ka republikového výboru
Příspěvky: 3460
Registrován: 28 srp 2016, 20:49
Profese: programátor
Bydliště: Sedlíšťka (Radhošť)
Dal poděkování: 2628 poděkování
Dostal poděkování: 5068 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Stanislav Klát

Příspěvek od Andrej.Ramaseuski »

a mame splneny plan :)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Andrej.Ramaseuski za příspěvek:
V__

0x8DE5F4739D2A2F0B | Ceterum censeo Facebook esse delendam

Stanislav.Klat
Člen KS Pardubický kraj
Příspěvky: 16
Registrován: 22 lis 2019, 11:27
Profese: student politologie a environmentalistik
Dal poděkování: 27 poděkování
Dostal poděkování: 48 poděkování

Re: Stanislav Klát

Příspěvek od Stanislav.Klat »

Děkuji, a hurá do práce. 😊
Uživatelský avatar
Andrej.Ramaseuski
Jednatel/ka republikového výboru
Příspěvky: 3460
Registrován: 28 srp 2016, 20:49
Profese: programátor
Bydliště: Sedlíšťka (Radhošť)
Dal poděkování: 2628 poděkování
Dostal poděkování: 5068 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Stanislav Klát

Příspěvek od Andrej.Ramaseuski »

hura zaplatit clensky prispevek. az pak zacina clenstvi.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Andrej.Ramaseuski za příspěvek:
V__

0x8DE5F4739D2A2F0B | Ceterum censeo Facebook esse delendam

Odpovědět

Zpět na „Zájemci o členství Pardubický kraj“