Konference Zkušenosti obcí se sociální prací a službami v oblasti bydlení

Moderátoři: PKS Praha, PMS Praha 4

Uživatelský avatar
Vladimira.Sykorova
Člen KS Praha
Příspěvky: 128
Registrován: 04 úno 2018, 22:08
Profese: úřednice ve veřejné správě
Bydliště: Zapomenutá 4, Praha 4, 14100
Dal poděkování: 565 poděkování
Dostal poděkování: 117 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Konference Zkušenosti obcí se sociální prací a službami v oblasti bydlení

Příspěvek od Vladimira.Sykorova »

dovolte mi, abych vás informovala o konferenci “Zkušenosti obcí se sociální prací a službami v oblasti bydlení”, která se konala ve středu 2. 10. 2019 v Poslanecké sněmovně pod záštitou PhDr. Olgy Richterové, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR a Ing. Evy Fialové, členky Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR
Za MČ Prahy 4 se konference zúčastnily paní zastupitelka Vladimíra Sýkorová / Piráti, paní Petra Opočenská, pracovnice OSPODu MČ4, části konference se zúčastnila i paní zastupitelka Jaroslava Mörwicková /ANO
Abstrakt:
Byty lze pronajímat i osobám s dluhem vůči městu, lze využít splátkový kalendář, či institut zvláštního příjemce, v rizikové situaci lze využít smlouvy doložkou vykonatelnosti, která zkrátí dobu vyklizení nemovitosti držené bez právního důvodu, města i obce zřizují a plně využívají Kontaktní centra pro bydlení /rozdíl je pouze v počtu sociálních pracovníků, jejichž práce je velmi nedoceněná, což se odráží na neustálém podstavu zaměstnanců v sociální oblasti jak v samosprávě, tak na obdobných pozicích ve státní správě /ÚP, ČSSZ a jiné/, ideální počet klientů na jednoho sociálního pracovníka je 15 maximálně 25. V Praze na MČ je to i 80 klientů na pracovníka!!!

Konference se zúčastnili zástupci obcí, kterým se již podařilo úspěšně realizovat programy sociálního bydlení, mimo jiné:
Petr Beneš, místostarosta, petr.benes@praha10.cz, Veronika Žolčáková, předsedkyně Komise bytové politiky MČ Prahy 10 /počet obyvatel Prahy 10 je 110 tisíc lidí, celkový počet bytů 53 000 bytů, počet obecních bytů 3 500, z toho 2 850 pronajato na dobu neurčitou, až 1760 osob v bytové nouzi, včetně více než 200 dětí/ Zástupci Prahy 10 se podělili o své zkušenosti z nedávno otevřeného Kontaktního centra bydlení.
Náplň činnosti Koordinátora KCB:
poskytování základního poradenství a zprostředkování poradenství ve složitějších situacích
(kontakt na právníka či občansko-právní poradnu, na sociální pracovníky, úřad práce, finanční
poradenství, prevence zadlužení, MHMP atd.)
asistence s vyplněním jednotného formuláře žádosti o obecní byt, koordinace doplnění všech potřebných příloh a dokladů a příprava podkladů pro další jednání klientů
evidence a zpracování dat o návštěvách Kontaktního centra bydlení
Jak funguje Kontaktní centrum I.
Klient se dostaví do KCB sám, je poslán z OBP, z OSO, případně odjinud. Nebo je aktivně kontaktován pracovníkem KCB (vytipované osoby ohrožené bytovou nouzí). Jednotné hodnocení potřeb, Potřeby klienta jsou jednotně zpracovány a vyhodnoceny (hodnocení potřeb v rámci jednotného formuláře).
Rychlá prevence či náhradní řešení
Prvním krokem asistence je snaha o udržení stávajícího bydlení či podpora při zajištění rychlého řešení bez nutnosti využití obecního bytu.
Prioritizace dle předem stanovených kritérií
Každý žadatel o pronájem obecního bytu je dle jednotné metody zařazen na stupnici ohrožení a potřebnosti, lidé ohroženější (nemoc, věk, přítomnost dětí, délka bezdomovectví apod.) jsou zařazeni na přední místo v databázi dle bodového hodnocení.
Jak funguje Kontaktní centrum II.
Aktualizovaná databáze všech žadatelů o bydlení:
Každý žadatel o obecní byt v bytové nouzi je zařazen do jednotné databáze s vyznačením stavu řešení. Všechny změny (doplňování žadatelů nebo naopak úspěšné přidělením bytu z různých zdrojů, nejen obecních sociálních) jsou průběžně aktualizovány tak, že databáze slouží zároveň jako statistika o stavu bytové nouze a metoda vyhodnocování výsledků.
Projednání žádostí na Komisi bytové politiky
Pokud se uvolní obecní byty prioritizované žádosti jsou projednány na Komisi bytové politiky, která následně doporučí či nedoporučí přidělení vytipovaného bytu.


Mgr. Karolína Vodičková, MBA, zástupkyně Statutárního města Plzně /počet obyvatel Plzně je 172 tisíc/, která nám představila Zavádění sociálního bydlení v Plzni z roku 2015 a Koncepci sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2019 – 2022, jejíž cílem je nastavit systém vstřícné, dostupné a kvalitní bytové politiky města směrem k jeho občanům a těmto vybraným cílovým skupinám obyvatel: senioři, osoby se zdravotním postižení a osoby o ně pečující, mladé domácnosti do 35 let, domácnosti s podporou sociálního pracovníka.
Dalším cílem je umožnit žadatelům o městské bydlení získání bytu za zcela transparentních podmínek. V Plzni lze získat byt na základě přihlášky ke konkrétnímu bytu prostřednictvím realitního portálu města https://byty.plzen.eu/default/pronajem

Mgr. Kamil Hric, DiS.,vedoucí oddělení sociální pomoci, MěÚ Otrokovice, Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, kteří nám představili Pilotní ověření sociálního bydlení v Otrokovicích /17 876 obyvatel, bytový fond města: 361 bytů (vč. DPS a školnických bytů)/. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Zaměstnanost. V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno bydlení a uzavřeno 28 nájemních smluv, ubytováno 22 žadatelů z celkových 37, 5 nájemních smluv ukončeno, pouze 1 smlouva pro neplacení nájmu, pro ostatní zájemce zatím nejsou byty.
Nejdůležitější doporučení: Nutná spolupráce se soc. pracovníkem obce. Nutný informační tok od klienta, nutné hlídání sociální situace s klientem, komunikace s klientem, institut zvláštního příjemce.


Mgr. Marek Mikulec, Ph.D., vedoucí oddělení sociální práce a metodiky, Magistrát města Ostravy, Mgr. Zdeňka Šindelářová, sociální pracovník v oblasti bydlení – metodik oddělení sociální práce a metodiky Magistrát města Ostravy /287 265 obyvatel, 12 soc. vyloučených lokalit, 3395 osob na ubytovně/.
Nejlepší evropský projekt podporovaný EU RegioStars 2018
evidováno 552 žádostí o nájem soc. bytu, zabydleno 12 domácností, doložky vykonatelnosti stály 375 tisíc Kč /notářsky ošetřená smlouva o polovinu zkrátí dobu na vystěhování z bytu bez právního titulu/, 127 zabydlených domácností, 80% úspěšnost, neúspěšní klienti jsou závislý na návykových látkách a svoji závislost nezvládají tím jsou finančně nestabilní.
kladné dopady zabydlení na domácnosti
92 procent spokojenosti s novým bydlením
zlepšení zdravotního stavu 52 procent
zlepšení vzájemných vztahů
destigmatizace
zlepšení školního prospěchu
nalezení zaměstnání
Základními pravidly sociálního bydlení jsou hrazení nájemného, dodržování řádů a neničit majetek obce. Obec opatřuje některé rizikové smlouvy i notářskými zápisy s doložkou, pro rychlejší exekuci při nehrazení, Ideální počet je 15 klientů na sociálního pracovníka!!!!!


Mgr. Jitka modlitbová, zástupkyně MPSV nám představila tři pilíře KONCEPCE SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ 2015 - 2025, kterými jsou bytová politika, sociální práce, dávkový systém
Ing. Eva Fialová, členka Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR, radní města Ústí nad Labem žije cíleně ve vyloučené lokalitě, svůj příspěvek nazvala Předlice na vlastní kůži

Adam Zábranský, radní pro bydlení MHHP, který na konferenci představil Nová Pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP, nesvěřených MČ a spolupráci s MČ Prahy

Dagmar Novosadová, DiS., členka předsednictva Svazu měst a obcí ČR, která si na konferenci posteskla, jak obce z finančních důvodů /a nejen z nich/ rozprodaly svůj bytový fond a poukázala na nedostatek obecních bytů i na nedostatek sociálních pracovníků.

Závěrem:
1) je potřeba sociální práci v bydlení systémově řešit především na úrovni obce, zde je ke stažení METODIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE V SOCIÁLNÍM BYDLENÍ http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/novin ... im-bydleni
2) existuje řada příkladů dobré praxe, jak by takové řešení mohlo vypadat, jen je potřeba je šířit. K tomu slouží i newsletter o sociálním bydlení rozesílaný MPSV - http://socialnibydleni.mpsv.cz/cs/novin ... tove-nouzi. odkaz na úložiště, kde naleznete (i) audio-záznam konference, a (ii) promítané prezentace, )https://drive.google.com/open?id=1hgVJN ... p1usIcBPpp
Dobrá praxe a zkušenosti obcí, které jsou aktivně zapojeny do projektu MPSV „sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“ (zkrácený název podpora sociálního bydlení)

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 112/2019 Sb. o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
https://drive.google.com/drive/folders/ ... p1usIcBPpp
Oznámení o vyhlášení výzvy č. 1/112/2019 - dotace
Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Výstavba pro obce - na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů dle NV č. 112/2019 http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/v ... -pro-obce/
Vlaďka Sýkorová
MS Praha 4

https://lide.pirati.cz/personProfile/150/#

"Važte si svých rodičů a milujte svoje děti"

Zamčeno

Zpět na „Praha 4“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů