Zápisy z jednání republikového předsednictva

Republikovému předsednictvu je svěřena moc výkonná a je zároveň statutárním orgánem strany.

Moderátoři: asistent strany, Republikove predsednictvo

Pravidla fóra
Odpovědět
Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 250
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Vážené Pirátky a Piráti,

návrh programu RP 35/2019 na pondělí 16.9.2019 naleznete společně se souvisejícími dokumenty v této složce na mraku. Připomínám, že návrh programu i dokumenty jsou v tuto chvíli záměrně dostupné pouze členům. Všem ostatním budou zveřejněny v rámci zápisu z pondělního RP - prosím respektujte to a návrh programu ani dokumenty nešiřte mimo členskou základnu.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Sarka.Altmanova za příspěvky (celkem 4):
Petr.Tkadlec, Jiri.Snizek, Vojtech.Pikal, Jana.Kolarikova
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 250
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 35/2019

Místo konání: PiCe Praha
Den a čas konání: 16.9.2019
Přítomni : Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Olga Richterová (od poloviny bodu 1)
Po telefonu : Mikuláš Peksa
Omluveni : Radek Holomčík, Olga Richterová (do poloviny bodu 1)
Hosté k bodům: Jana Koláříková

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Ivan Bartoš

Agenda
 1. Statut a jednací řád volebního výboru
 2. Dokončení reportu z RV
 3. Fungování právního týmu
 4. Seznam potřeb od správců PiCe
 5. Náplň práce KoKs
 6. Návrh na minikampaň do strany
 7. Výsledek VŘ na auditora na rok 2019
 8. Aktualizace pirátské strategie
 9. Záměr na setkání KoKs a dobrovolníků
  1.Statut a jednací řád volebního výboru
  Proběhla krátká rekapitulace připomínek a jejich vypořádání.
  Republikové předsednictvo
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa


  2.Dokončení reportu z RV
  Řešení dokumentu k prohlášení o Osobní integritě se odkládá.
  Republikové předsednictvo
  • schvaluje závazný termín 15.12. 2019 pro zvolení lídra a dalších 4 kandidátů v čele kandidátní listiny pro krajské volby 2020 a případné uzavření koaliční smlouvy s parlamentními stranami, a to z důvodu dostatečného času na celorepublikovou prezentaci čelných kandidátů
  • předkládá toto rozhodnutí k odsouhlasení Republikovému výboru k hlasování v referendu
  • provede Olga Richterová
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa

  Dosavadní návrh harmonogramu


  3.Fungování právního týmu
  Republikové předsednictvo
  • ukládá Radku Holomčíkovi, který zastřešil fungování právního týmu, aby na příštím zasedání RP představil současný stav a fungování Právního týmu včetně věcí řešených z krajů
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa


  4.Seznam potřeb od správců PiCe
  Republikové předsednictvo si v rámci diskuze odsouhlasilo, že do 50 tis Kč může po poradě se správci PiCe vedoucí kanceláře Aleš Krupa pořizovat co je potřeba, jednou za čas bude reportovat RP.

  5.Náplň práce KoKs
  KoKs by neměli suplovat roli krajských předsednictev. Jana za PO shromažďovala zpětnou vazbu k tomu, co spadá a nespadá do práce KoKs, tu představila RP, proběhla diskuze. Jana bude na tomto dále pracovat a předloží zpracovaný dokument ke schválení včas tak, aby na základě něj mohlo dojít k sestaveni rozpočtu pro PO na 2020. RP žádá Janu o předkládání reportů k metrikám, proběhla také výměna názorů ohledně plnění metrik z Pirátské strategie. Aleš s Eliškou připraví report k fundraisingu a poté se bude reportovat cca každý měsíc. Jana za PO dodá metriky na další RP, aby se mohlo dále pracovat na aktualizaci strategie.


  6.Návrh na minikampaň do strany
  Olga připomíná nutnost zjišťování skutečného stavu věcí, hodila by se mikrokampaň na téma, kde všude lze dohledat přesné info v situaci, kdy máme poměrně roztříštěné komunikační kanály. Ivan by chtěl udělat krátké video, probere s PO a MO.

  7.Výsledek VŘ na auditora na rok 2019
  Aleš představil výsledek VŘ na auditora pro rok 2019.
  Republikové předsednictvo
  • bere na vědomí, že je vybrán auditor pro rok 2019 s opcí na roky 2020-2021 a pověřuje vedoucího kanceláře Aleše Krupu, aby smlouvu s auditorem podepsal.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa


  8.Aktualizace pirátské strategie
  Nejbližší plánované RV se bude konat 2. - 3.11. 2019. Do dokumentu strategie všichni z RP napíšou své připomínky formou návrhů na změnu co nejdříve. Jakub se na připomínky mrkne a v pátek je zašle Šárce, aby mohla zařadit na pondělní program RP.

  9.Záměr na setkání KoKs a dobrovolníků
  Republikové předsednictvo
  • souhlasí se záměrem ve výši 20tis. Kč z rozpočtu PO na celodenní školení koordinátorů a setkání dobrovolníků, které proběhne dne 21.9. v pražskému PiCe.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa

  Neformální část po konci RP:
  Proběhlo setkání Aleše Krupy, Olgy Richterové a Ivana Bartoše s Daliborem Záhorou.
  Tématem byla komunikace informací uvnitř strany, anket na fóru, konstruktivní kritika vs vnitrostranické hoaxy. Dále pak rozpracování tezí z posledního RV (sekvenční volba RP) a další.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 250
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Vážené Pirátky, vážení Piráti,

návrh programu RP 36/2019 na pondělí 23.9.2019 naleznete v této složce na mraku.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Sarka.Altmanova za příspěvky (celkem 3):
Petr.Tkadlec, Michaela.Vodova, Josef.Spak
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 250
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 36/2019

Místo konání: PiCe Praha
Den a čas konání: 23.9.2019 od 11:00
Přítomni :Jakub Michálek, Olga Richterová,Ivan Bartoš
Po telefonu : Radek Holomčík, Mikuláš Peksa,
Hosté k bodům: Jana Koláříková

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Olga Richterová

Agenda
 1. Rozpočet strany 2020
 2. Navýšení limitu
 3. Metriky PO
 4. Report Právního týmu

  1.Rozpočet strany 2020
  Jakub Michálek a vedoucí kanceláře představili návrh rozpočtu, který bude po zapracování připomínek konzultován s RV, dokončen a poté předložen RV k finálnímu schválení. Byly projity všechny příjmové i výdajové stránky, bilance rozpočtového výhledu, alokace peněz na volební kampaně, scénáře udržitelnosti, atd. Olga na základě návrhu rozpočtu zdůrazňuje nutnost investovat do rozvoje dovedností tak, abychom v budoucnu byli efektivnější a ve finále vlastně ušetřili. Byly detailně prodiskutovány všechny jednotlivé položky, každý člen RP zmínil své výhrady a připomínky k rozpočtu k zapracování. RP předběžně souhlasí s návrhem rozpočtu a se základními parametry a jednotlivými položkam. Je třeba dořešit odměňování vedoucích a Technický odbor, po dořešení tohoto bude návrh rozpočtu předložen na RP a teprve poté proběhne hlasování a další kroky.

  2.Navýšení limitu
  Republikové předsednictvo
  • souhlasí s tím, aby byl limit hospodáře - vedoucího kanceláře strany a hospodářů odborů zvýšen z 10 na 20 tis. Kč.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa

  3.Metriky PO
  Jana představila za PO plnění metrik, Ivan shrnul své připomínky a dal Janě podněty co udělat jinak, aby se s daty mohlo efektivně pracovat.

  4.Report Právního týmu
  RP obdrželo od Radka Holomčíka a Petra Springinsfelda report k současnému stavu Právního týmu. RP celému právnímu týmu děkuje a s reportem je spokojeno.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Sarka.Altmanova za příspěvky (celkem 2):
Petr.Tkadlec, Vojtech.Pikal
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 250
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Vážené Pirátky a Piráti,

návrh programu RP 37/2019 na pondělí 30.9.2019 naleznete společně se souvisejícími dokumenty v této složce na mraku. Připomínám, že návrh programu i dokumenty jsou v tuto chvíli záměrně dostupné pouze členům. Všem ostatním budou zveřejněny v rámci zápisu z pondělního RP - návrh programu ani dokumenty tedy prosím nešiřte mimo členskou základnu.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Sarka.Altmanova za příspěvky (celkem 2):
Petr.Tkadlec, Petr.Springinsfeld
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 250
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 37/2019

Místo konání: PiCe Praha
Den a čas konání: 30.9. 2019, 11:00
Přítomni : Ivan Bartoš, Olga Richterová
Po telefonu : Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa
Hosté k bodům: Martin Šmída (RV), Jana Koláříková (PO), Jiří Hoskovec (MO)

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Ivan Bartoš

Agenda
 1. Dokument Odbornost ministrů za Piráty
 2. Návrh na změny rozpočtových pravidel
 3. Dokončení návrhu rozpočtu
 4. Zařazení bodů na listopadové RV
 5. Výroční zpráva předsedy strany
 6. Přeregistrace RegP
 7. Představa RP o fungování KET


  1.Dokument Odbornost ministrů za Piráty
  Republikové předsednictvo
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa

  RP schválilo a předložilo dokument ZDE.


  2.Návrh na změny rozpočtových pravidel
  Republikové předsednictvo
  • rozhoduje (na základě čl. 10 odst. 2 písm. g) stanov) že návrh změny rozpočtových pravidel projednávaný republikovým výborem pod sp. zn. RV 44/2019 musí být usnesen většinou všech členů republikového výboru,
  • předkládá republikovému výboru návrh na změnu rozpočtových pravidel v příloze, který nepředpokládá podstatné snížení rozpočtu žádného krajského sdružení, neobsahuje disproporce a navyšuje celkový objem prostředků pro krajská sdružení na úkor centrály, který je současně rozpočtově zodpovědný.
  • Tato změna nabývá účinnosti 1.1.2020
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa

  3.Dokončení návrhu rozpočtu

  Důvodová zpráva + návrh rozpočtu viz příloha.
  Republikové předsednictvo
  • předkládá návrh rozpočtu centrály na rok 2020 a návrh rozpočtového výhledu na roky 2020 až 2023 Republikovému výboru s návrhem, aby je Republikový výbor schválil.
  • pověřuje Jakuba Michálka představením návrhu na nejbližším zasedání RV 2-3.11. 2019
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa


  4.Zařazení bodů na listopadové RV
  Republikové předsednictvo
  • žádá Republikový výbor o zařazení následujících bodů na zasedání RV 2.-3.11.2019
   -Návrh aktualizace strategie (15 minut prezentace + 30 minut rozprava), předkladatel Ivan Bartoš
   -Požadavky na kandidáty na funkci ministra (15 minut prezentace + 30 minut rozprava) s usnesením, předkladatel Ivan Bartoš
   -Návrh rozpočtu 2020 (60 minut) s usnesením (zřejmě později online) předkladatel Jakub Michálek
  • pověřuje asistentku RP předložením RV
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa

  Prosíme o zařazení na sobotní ráno na začátek - jako první 3 body

  Ivan Bartoš navrhuje speciální setkání k finiši strategie 11.10. od 10. v PiCe - Šárka zařídí rezervaci a informování členů RV.


  5.Výroční zpráva předsedy strany

  Republikové předsednictvo
  • navrhuje na pořad lednového zasedání celostátního fóra zařadit bod "Představení výroční zprávy předsedy strany", bez usnesení, 30 minut;
  • ukládá vedoucímu kanceláře připravit návrh této zprávy do 1.12. 2019 a ve spolupráci s předsedou strany jej představit v rámci výše uvedeného bodu.
  • navrhuje celostátnímu fóru zprávu po představení projednat a schválit
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa


  6.Přeregistrace RegP
  Při procesu přeregistrace se zjišťovalo, jaký je stav informací o členech. Přišlo se na řadu nepřesností a také na to, že nově zvolená předsednictva občas vůbec neznají své staré členy, proto se navrhlo, že v rámci krajských schůzí bude docházet k přeregistracím, aby se ověřilo, že máme aktuální a správná data a předešlo se chybám například při vyplňování kandidátek.

  Republikové předsednictvo
  • nesouhlasí s plošným ověřováním identity podle OP a doporučuje ověřování na základě dokladu pouze v případech hodných zvláštního zřetele a žádá AO, aby v tomto směru informovalo PKS.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová,Radek Holomčík, Mikuláš Peksa


  7. Představa RP o fungování KET
  Janka Michailidu požádala o reorganizaci programových subfor.

  Podle Olgy dobrý podnět a otázka, kam zařazovat nadresortní věci a byla by pro požádat AO, aby nadresortní věci zařadil vedle těch fungujících.

  Radek - některé KET jsou v meziprostoru, jelikož AO u něčeho nemůže vědět, jak k nim přistupovat v rámci organizace fora, je třeba, aby padlo jasné rozhodnutí - souvisí to i s problémem Janky a Radek souhlasí, aby měli tito členové vlastní subfórum, nebo přístup k programovým fórům, ale první řešení je dle něj asi lepší.

  Jakub - zařadil by pod existující týmy a vytvořil subforum.

  Oli oponuje - je třeba ctít to, že se jedná o průřezovou věc a nelze je podřadit např. pod zdravotnictví,

  Radek souhlasí, že je třeba zachovat nějakou suverenitu, pokud to téma vyžaduje.

  Ivan a Jakub zmiňují riziko, že se nám zhroutí dosavadní struktura a vznikne zmatek, zejména ve smyslu osobní zodpovědnosti za resorty, ale i komunikace a organizace práce.

  Jakub je konkrétně proti navedení meziresortních subfor a namítá, že toto dlouhodobě rozbije strukturu resortních týmů.

  Mikuláš je naopak pro a zmiňuje, že struktura resortních týmů nyní není optimální.

  Olga považuje za naprosto klíčovou podmínku spolupráce s resortními týmy.
  Republikové předsednictvo
  • bere na vědomí prosbu Janky o reorganizaci programových subfor a navrhuje zřídit jedno subforum pro meziresortní týmy
  • žádá vedoucího AO o provedení
  • připomíná, že povinností meziresortních týmů je komunikovat s příslušnými resortními týmy
  Návrh byl přijat.
  Pro: Olga Richterová,Radek Holomčík, Mikuláš Peksa
  Proti: Jakub Michálek
  Zdržuje se: Ivan Bartoš


  Debata navazující na RP - Olga by ráda dotáhla PIVOS. Ivan navrhuje konzultaci s lidmi, které podobně strukturované “instituty” již řídí.

  Proběhla neformální diskuze nad krajským programem, který byl bohužel RP předložen bezprostředně před jednáním a nebylo ho tedy možné důkladně projít a schválit, případně předat dál k hlasování RV.
Přílohy
Navrh-rozdeleni-prispevku (2).pdf
(296.47 KiB) Staženo 22 x
Rozpocet2020 (1).pdf
(113.38 KiB) Staženo 11 x
Návrh důvodové zprávy k rozpočtu na rok 2020 (1).pdf
(140.83 KiB) Staženo 11 x
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 250
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Vážené Pirátky a Piráti,

návrh programu RP 38/2019 na pondělí 7.10. 2019 naleznete společně se souvisejícími dokumenty v této složce na mraku. Připomínám, že návrh programu i dokumenty jsou v tuto chvíli záměrně dostupné pouze členům. Všem ostatním budou zveřejněny v rámci zápisu z pondělního RP - návrh programu ani dokumenty tedy prosím nešiřte mimo členskou základnu.

Na četné dotazy - pokud se vám dokument nedaří zobrazit, případně vám přímo v mraku nefungují odkazy, stačí daný dokument stáhnout.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 250
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 38/2019

Místo konání: PiCe Praha
Den a čas konání: 7.10. od 11:00
Přítomni : Olga Richterová, Jakub Michálek
Po telefonu : Radek Holomčík
Omluveni : Ivan Bartoš, Mikuláš Peksa
Hosté k bodům: Petr Fojtík, Mikuláš Ferjenčík, Jiří Hoskovec, František Navrkal

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Olga Richterová

Agenda
 1. Krajský program
 2. Informování volebního výboru
 3. Nároky na krajské zastupitele
 4. Přehled kompetencí PO

  1.Krajský program
  Editorský tým v čele s Františkem Navrkalem předložil podklad pro budoucí krajský program, MO si návrh prošlo, RP taktéž a společně se snaží najít cestu, kterou se z tohoto dokumentu stane plnohodnotný krajský program. Zatím dokument nemá jednotnou linku, místy zabíhá do detailů.

  Návrh řešení, na němž byla shoda všech přítomných: cílem je vytvořit cca dvoustránkový dokument, který bude obsahovat klíčové priority programu. Na něj bude navazovat obsáhlejší dokument, rozpracovaný do většího detailu. Úkol pro VV - připravit přehled stěžejních témat a zhodnotit, zda na ně máme potřebná stanoviska. RP nyní bude pracovat s dokumentem, který obdrželo od editorského týmu, a označí stěžejní nosná témata (z nich vyplyne seznam, který bude předán MO), MO a VV označí, co z jejich pohledu chybí (aby se zjistilo, jestli jsme neopomenuli něco důležitého), případně označí, co považují za nadbytečné. Deadline - do příštího RP (14.10.). MO také obepíše kraje, zda se připojí k záměru předsednictva na analýzy - do příštího RP připraví MO požadavek na rozpočet, proběhne výběrové řízení na základní průzkum, ideálně i za využití příspěvků od krajů (synergie). Za dosavadní přípravu děkujeme týmu vedenému Františkem Navrkalem a všem zapojeným dobrovolníkům.
  Republikové předsednictvo
  • souhlasí se záměrem realizovat centrální zadání volebního průzkumu se spoluúčastí krajských sdružení na náklady centrály ve výši 100 tis kč
  • schvaluje změnu rozpočtu rozpuštěním rezervy v této výši ve prospěch položky provozní výdaje MO.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  K harmonogramu voleb - v rámci CF 2020 proběhne prezentace zvolených lídrů, kdo lídra do té doby mít nebude, nebude svůj kraj reprezentovat.
  Republikové předsednictvo
  • na základě výsledků hlasování RV 50/2019 navrhuje nový závazný termín pro zvolení lídrů do 31.1. 2020 (dále pokračuje doporučený termín 15.12.2019 což je vhodné i vzhledem k možnosti představení kandidátů na CF)
  Návrh byl přijat.
  Pro: Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík
  Republikové předsednictvo
  • navrhuje na pořad zasedání CF 2020 zařadit bod prezentaci zvolených lídrů krajských kandidátek (45 min)
  Návrh byl přijat.
  Pro: Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  2.Informování volebního výboru
  Petr Fojtík upozorňuje, že není v silách volebního výboru, aby měl kompletní přehled o veškerém dění v jednotlivých krajích, což je patrné především v souvislosti s blížícími se volbami do krajských kandidátek. RP chce povzbudit vzájemnou komunikaci, doporučilo Petrovi, aby se za VV řídil existujícími krajskými kalendáři a pokud nejsou aktuální, kontaktoval kraje individuálně.

  3.Nároky na krajské zastupitele
  Plzeňský kraj schválil dokument Nároky na krajské zastupitele a základní pravidla hry. VV ho rád bude distribuovat dál, ale zároveň upozorňuje na některé body, jež by mohly vést k budoucím problémům. RP a MO se vyjádřilo k tomu, jak dokument poupravit.

  4.Přehled kompetencí PO
  Republikové předsednictvo
  • pověřuje tým ve složení Radek Holomčík (za RP), Aleš Krupa (za kancelář strany), Josef Blaho (za PO) a nominant určený Republikovým výborem zpracováním podkladů dle bodu 7 Strategie PO - přehled kompetencí vedoucího PO do 14 dnů a předložení těchto podkladů k připomínkování členské základně a vypořádáním připomínek do 21 dnů
  • žádá Republikový výbor o dodání nominanta do výše uvedeného týmu do 7 dnů
  • pověřuje Aleše Krupu, aby navrhl externí řešení assessment centra pro toto prověření kompetencí
  Návrh byl přijat.
  Pro: Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  Odůvodnění:
  Navazujeme na schválenou strategii a připravujeme se s předstihem na volbu nové/ho vedoucí/ho PO.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 250
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zdravím Pirátky a Piráty,

návrh programu na RP 39/2019 14.10.2019 naleznete v této složce na mraku.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent/ka RP
Příspěvky: 250
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 99 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 39/2019

Místo konání: PiCe Praha
Den a čas konání: 14.10. od 11:00
Přítomni : Jakub Michálek, Radek Holomčík, Ivan Bartoš, Olga Richterová
Omluveni : Mikuláš Peksa
Hosté k bodům: Petr Fojtík, Mikuláš Ferjenčík

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Radek Holomčík

Agenda
 1. Krajský program
 2. Závěr schůzky ohledně prezidentské volby
 3. Zajištění podpory networkingovým akcím
 4. Příprava programu PSP 2021
 5. Ostatní agenda

  1.Krajský program
  Aktuálně probíhají revize návrhu krajského programu na různých úrovních, připomínky byly překopírovány do hlavního kmenového dokumentu Františka Navrkala. Je nutné rozhodnout jak dál a zdá se, že nejkonstruktivnější je postup vytáhnout 20 jasných bodů, které budou závazné pro všechny a ostatní body pojmout jen formou doporučení, aby si mohl každý kraj přizpůsobit dle potřeby. Jakkoli je řada oblastí v dokumentu relevantní, je bohužel návrh programu tak obsáhlý, že se v něm nyní důležité věci ztrácejí. Za přítomnosti MO (Mikuláš Ferjenčík) a VV (Petr Fojtík) proběhla diskuze nad budoucí finální podobou celého dokumentu. Volební výbor zmínil oblasti, které podle něj v návrhu programu chybí. Zároveň chybí jednotící linka, některé části jsou duplicitní, jiné zase svazující pro kraje věcmi, které jsou mimo jejich možnosti a pravomoci.

  Na základě toho, že proces vzniku prvního dokumentu návrhu programu ukázal, že na něm není 100% shoda, se RP rozhodlo, že je třeba mu věnovat více času a péče ve spolupráci s MO a Volebním výborem. Předpokládaný termín dokončení je v tuto chvíli 30.11.2019. Tento postup by měl krajům zaručit dostatečnou podporu a zároveň volnost při tvorbě lokálních programů. MO dodá do pondělního RP 50 témat s prioritami. Mikuláš upozorňuje, že deadline je šibeniční.

  2.Závěr schůzky ohledně prezidentské volby
  Mikuláš Ferjenčík se účastní další schůzky a představí kritéria, která měli Piráti pro hodnocení kandidátů v předchozí prezidentské volbě.

  3.Zajištění podpory networkingovým akcím
  Petr Fojtík představil svůj návrh pořádání networkingových akcí a chtěl by ještě letos stihnout pilotní akci pro oblast IT. Připravoval by vždy primárně poslanec a jeho asistent. Po RP chce Petr účast a případně finanční výpomoc. Na první akci má Petr domluveno financování z klubového budgetu, jelikož by se mělo jednat primárně o PK akci. Jakub upozorňuje, že pokud se bude jednat o dlouhou systematickou činnost, je třeba spolufinancovat ze strany. Byla diskutována i předpokládaná podoba těchto akcí, každý resort má svá specifika a není možné razit pro všechny jednotný postup. Zatím tedy vyzkoušíme jednu pilotní akci financovanou z klubu a poté se bude řešit další postup.

  4.Příprava programu PSP 2021
  Republikové předsednictvo
  • pověřuje předsedu poslaneckého klubu Jakuba Michálka vedením editorského týmu pro přípravu programu pro volby do sněmovny v roce 2021,
  • žádá o předložení návrhu tezí pro zpracování návrhu programu, které budou po projednání RP předloženy ke konzultaci členské základně.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  5.Ostatní agenda
  Téma velkého fundraising předpřipraví Olga a Aleš, odročujeme bod na příští pondělí.
  Republikové předsednictvo
  • pověřuje Aleše Krupu provedením projektu rychlých úprav Nalodění před spuštěním kampaně
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  Ivan bude svolávat schůzku k Pirátskému institutu - tématu se věnujeme. Jakub nechal zpracovat od Parlamentního institutu analýzu best practices pro odborné instituce vlády, parlamentu a politických stran. Tímto žádáme Vojtu Pikala, aby sečkal.

  Republikové předsednictvo bere na vědomí materiál od Janusze K. ke shodnocení kampaně maratonu psaní dopisů organizovaného Amnesty International a děkuje za jeho zpracování.
  Republikové předsednictvo
  • souhlasí se spoluprací s Národním archivem ohledně předávání materiálů
  • pověřuje Jana Horu podpisem darovací smlouvy s Národním archivem.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  Na vánoční večírek 12.12. Jakub přizve i magistrátní tým, jelikož je třeba se setkávat, ale nemá smysl vymýšlet další termín v nabitém předvánočním období.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Odpovědět

Zpět na „Republikové předsednictvo“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů