Reakce na výzvu k rezignaci PKS

Fórum pro diskusi členů a registrovaných příznivců. Zde lze vyhlašovat závazná hlasování členů krajského sdružení.

Moderátoři: Koordinatori, PKS Praha, Predsedajici

Zamčeno
Uživatelský avatar
Jan.Hora
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 1946
Registrován: 19 led 2016, 15:51
Profese: IT analytik / Software developer (MSSQL)
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 3048 poděkování
Dostal poděkování: 3826 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Reakce na výzvu k rezignaci PKS

Příspěvek od Jan.Hora »

Vzhledem k tomu, že jsme byli na včerejší schůzi vyzváni k rezignaci, nezbývá než vést další diskusi na fóru. Nijak mě to netěší, protože část té debaty se týká citlivých informací, které mohou poškodit konkrétní osobu nebo osoby, ale výzva byla učiněna veřejně na krajské schůzi a tudíž nezbývá než se posunout od neveřejných schůzek k veřejnému vyjádření a veřejné diskusi. Pokud je téma komunikováno jednou stranou sporu zcela veřejně na celou členskou základnu i veřejnost, tak členové PKS nemůžou pokračovat v osobním projednávání na uzavřených jednáních v omezeném okruhu osob - informační asymetrie vůči členské základně by se dále zhoršovala a to samozřejmě není žádoucí. Stejně tak pokud je část diskuse vedena neveřejně mimo stranické systémy, kde se do ní nemohou zapojit všichni a splnit si případně deminimum.

Výzva kterou jste včera slyšeli je i přes větší počet uvedených bodů především vyústěním nesouhlasu některých Pirátů s rozhodnutím PKS rozvázat spolupráci s jedním z KoKS, se Simonou Bártovou. Toto rozhodnutí nebylo lehké a předcházelo mu několik měsíců společného úsilí PO, vedoucí pražských koordinátorů a odpovědného člena PKS (Alice), které směřovalo ke snaze nastavit úkoly a povinnosti v týmu tak, aby Simona mohla fungovat v týmu způsobem, který jí co nejvíc vyhovuje a přitom výrazně neomezuje zbytek týmu. Bohužel tato snaha nebyla úspěšná. Byla zvažována redukce úvazku čistě na ty aktivity, které Simona dělá ráda a s pozitivní zpětnou vazbou - a pouze nezbytnou související administrativu. Bohužel při finální diskusi za účasti většiny týmu KoKS jsme došli k závěru, že i v tomto režimu by byl potřeba intenzivní mikromanagement, který je velmi nepříjemný pro toho, kdo je řízen a velmi zatěžující pro toho, kdo jej provádí (to platí obecně).

Následovalo rozvázání spolupráce na schůzce Simony s Janou Koláříkovou (PO), Alicí Hamalovou (PKS) a Marcelou Šroubkovou (vedoucí KoKS), po kterém jsme se záhy dozvěděli, že se po KS šíří jednostranná a velmi zavádějící interpretace průběhu všeho, co popisuji výše. V tu dobu jsme dostali první intenzivní negativní vazbu na toto rozhodnutí a po delší mailové komunikaci jsme uspořádali 19.9. schůzku, na kterou byli pozvání všichni členové KS Praha, které problematika zajímá, s účastí téměř kompletního PKS (chyběl Míra Beránek kvůli zasedání ZHMP), Jany Koláříkové (PO), a větší části týmu KoKS včetně vedoucí Marcelky Šroubkové. Na tuto schůzku jsme připravili rozsáhlé podklady mapující celou historii spolupráce, vyjádření všech, kdo jej byli ochotni poskytnout (především vedoucích), vyčerpávající soupis úkolů Simony a jejich výsledek, hodnocení KoKS, zápisy PKS. V průběhu schůzky, ale bylo účastníky žádáno, abychom se již nevěnovali obhajobě toho rozhodnutí a soustředili se na to, jaké změny učinit, aby se situace neopakovala. Větší část materiálu tedy nebyla prezentována (došlo jen na jedno hodnocení).

Jako výsledek vyčerpávající a emotivní diskuse jsme přislíbili provést následující kroky, které chápeme jako uznání konstruktivní části přednesené kritiky (většinou v oblasti komunikace, jak už to tak bývá) a které si zároveň za sebe dovolím okomentovat:
 1. PKS napříště nebude dělat výjimky a bude respektovat při výběrových řízeních doporučení PO
  Komentář: Simona totiž ve výběrku neuspěla a PKS se v poměru 4:1 rozhodlo učinit výjimku a spolupráci navázat nejen s vítězem výběrka, ale i se Simonou, kde jsme měli doporučení PO smlouvu neuzavírat.
 2. PKS nebude nadále přistupovat k práci KoKS pro MS jako "černé skříňce" produkující služby. Jednotlivá MS i celé KS dostanou výrazně větší (a pravidelný) přehled o činnosti jednotlivých KoKS
  Komentář: Tahle chyba jde nejvíc asi za mnou, byl jsem zastáncem tohoto přístupu. Ten ale fungovat nebude, protože vztah KoKS - MS není stejný jako vztah zákazníka a dodavatele - mezi KoKS a členy MS se vytvářejí silné osobní vazby a byla chyba tohle přehlédnout.
 3. S tím souvisí i větší informování MS a KS o rozsahu a povaze činností KoKS a o aktuálním rozdělení odpovědností, jeho změnách a zástupech
  Komentář: Tento bod je obzvlášť důležitý proto, že většina zdá se KS neví, co všechno KoKS dělají nad rámec péče o dobrovolníky a nováčky
 4. Hodnocení KoKS nebude v zápisech nijak zjemňováno (resp. negativní zpětná vazba nebude říkána pouze ústně, zatímco pozitivní se zapisuje). Zapisovat se bude všechno.
  Komentář: Dobrý úmysl se snadno může stát cestou do pekla, protože v případě sporu pak záznamy neodrážejí realitu a je těžké vysvětlit rozhodnutí, když v zápisech jsou negativní zpětné vazby obecné nebo zcela vynechané
 5. Z jednání zahrnujících změny smluv (jakékoliv) se bude pořizovat zápis
  Komentář: Fakt mě mrzí, že se musí dělat zápisy z takových jednání i mezi piráty, ale evidentně je to nezbytné.
 6. V případě jakýchkoliv personálních problémů v týmu KoKS bude situace diskutována s jednotlivými PMS ještě před přijetím finálního rozhodnutí
  Komentář: Nemusí se jednat pouze o nespokojenost s něčí prací, ale i o objektivní překážky (zdraví, rodina apod.) či konflikty. To zatím sice nenastalo, ale je lepší to pojmout obecně.
 7. Do přípravy hodnocení KoKS (a tedy i do sledování jejich činností) se budou více zapojovat všichni členové PKS, budou pomáhat členovi odpovědnému za KoKS.
  Komentář: Jednak to zvyšuje zastupitelnost, jednak to pomáhá mít hlubší znalost v situacích, kdy dochází ke sporu. A samozřejmě to v případě rizika vzniku nějaké chyby umožní odhalit ji dříve (pravidlo 4 očí).
 8. PKS urychleně doplní na forum zápisy z jednání a bude je držet aktuální
  Komentář: Dopustili jsme aby se nám to nahromadilo bez zveřejňování. Je to nemalá součást vzniklého problému, takže ji neprodleně musíme napravit. Zatím jsme doplnili zápisy předchozího PKS, které také nebyly zveřejněny, první část zápisů našeho PKS prochází nyní finální kontrolou a hned po ní je zveřejníme (řádově dny), zbytek bude postupně následovat. Snažíme se je zvalidovat a anonymizovat, a to co možná nejrychleji.
Na závěr této schůzky byl členové PKS a PO požádáni, zda přehodnotí své rozhodnutí o rozvázání spolupráce. Všichni jsme nejdříve potvrdili závazek provést výše uvedené nápravné kroky, ale trvali na rozhodnutí o rozvázání spolupráce, primárně s odůvodněním, že objektivní důvody tohoto rozhodnutí se nezměnily, snaha nalézt nějakou schůdnou formu spolupráce už trvala velmi dlouho, stála nemálo času a neměla pozitivní výsledek. Toto se setkalo s velkým nesouhlasem. Bohužel už nebyl prostor znovu se vrátit k dokumentům které jsme připravili, diskuse zabrala množství času. Já osobně jsem ani necítil ochotu či potřebu si naše zdůvodnění celé a v klidu vyslechnout, takže jsem na tom netrval, ale zde se může jednat o můj subjektivní pocit. Zároveň v závěru zazněla myšlenka, že Simonu zaměstnají přímo v některém MS, kterou jsme nerozporovali ale doposud nebyla ze strany MS dále rozvedena, takže se k ní ještě za chvíli vrátím.

Následující události mohu popsat jen obecně, protože jsem nebyl jejich přímým účastníkem - proběhla diskuse mezi některými členy MS, byl osloven i RP (bez účasti PKS, takže neznám přesný obsah toho oslovení) a kontrolní komise. Znovu upozorňuji, že vycházím ze zmínek a informací od jiných osob, protože jsem nebyl účastníkem ničeho z toho, nemůžu tedy popsat obsah. Souběžně s tím navrhla Jana další schůzku k personálním otázkám a byl vybrán a potvrzen termín 21.10.

Na včerejší schůzi KS byl přednesen apel na předsednictvo k odstoupení (tímto prosím o jeho připojení, nyní se nachází pouze v uzavřené FB skupině a byl přednesen v rámci krajské schůze a je tedy na jejím záznamu, ale měl by být i tady, abychom o něm mohli diskutovat). Část toho apelu považujeme za objektivní kritiku, na kterou už jsme ale reagovali výše zmíněnými body, apel tedy chápu tak, že vám tyto kroky nestačí. Zároveň mám obavu, že s těmito kroky nejsou všichni seznámeni, na základě včerejších debat s jednotlivci po schůzi KS jsem došel k závěru, že velké části byl prezentován tento apel, ale nic z toho co výše píšu jim sděleno nebylo, takže toto vyjádření slouží i k doplnění informací těm, kdo o situaci nemají žádné nebo jednostranné informace.

Doplňující, ale důležitá informace se týká vedoucí KoKS Marcelky Šroubkové. Souběžně s výše uvedenými událostmi opustila pozici vedoucího KoKS a KoKS tým jako takový Marcela Šroubková kvůli vyhoření. Že to hrozí jsme zachytili hned po nástupu do PKS a v průběhu roku jsme se snažili její práci zjednodušit, přenést ji na nové KoKS (i to byl jeden z důvodů proč jsme místo jednoho KoKS vzali dva a chystali na příští rok alokaci peněz na dalšího) a přesvědčit ji, ať méně pracuje a víc odpočívá. Marcelka je ale dříč a opakovaně nám řekla, že nemůže sedět, když není práce hotova. Nadále tak pracovala na 200% procent (těžko se to odhaduje protože část hodin si ani nepsala a svoje zásluhy vždy bagatelizovala) a pokaždé když jsme jí ubrali nějakou povinnost, našla si nějakou doposud zanedbávanou oblast a ujala se jí s plným úsilím. Marcelka vyhořela i kvůli tomu, že nenašla cestu, aby byly všichni v týmu spokojení, pracovali jak mají a připadala si, že je na ně moc tvrdá. Proto dělala práci i za ně. Vyčerpávala ji z jejího pohledu bezvýsledná (nic neřešící) komunikace s některými členy týmu. Není tedy pravda, že jsme se nesnažili vyhoření předejít nebo si té hrozby nevšimli. Je ale pravdou, že jsme nenašli způsob, jak mu předejít, protože standardní kroky nezafungovaly. Nesmírně mě to mrzí, protože Marcelka byla oporou celé Prahy a většina členů KS Prahy to dost možná ani neví.

V průběhu těchto událostí jsme také přijali do týmu KoKS Michala Hriba, který nahradil Simonu Bártovou a i když je ještě v zácviku, rýsuje se z něj skvělý člen pražské posádky. Pozici vedoucího KoKS dočasně převzala Alice Hamalová, a to na dobu 4 měsíců, během které buď obsadíme pozici vedoucího KoKS vhodným uchazečem, nebo ji dostane ten z aktuálních KoKS, který nejlépe ukáže předpoklady vést celý tým.

Jak z výše uvedeného vyplývá, informace obsažené v apelu jsou přinejmenším zavádějící, naopak jsme k celé situaci přistoupili maximálně konstruktivně a zavázali se už na schůzce 19.9. udělat řadu konkrétních opatření.

Nyní tedy k možnostem dalšího postupu. Výše uvedené kroky samozřejmě implementujeme.
 • Pokud se skutečně jedná o to, že je navržená sada změn nekompletní, prosím o navržení dalších konkrétních kroků, které pomohou předejít podobným situacím do budoucna. Vydiskutujeme si je zde a najdeme způsob, jak je promítnout do činnosti PKS a KoKS. Samozřejmě to nebude jednoduché, všichni členové PKS jsou dobrovolníci a tudíž nelze administrativní a organizační náročnost našich úkolů zvyšovat neúměrně, na druhou stranu, KoKS jsou motorem krajského sdružení, takže nehodláme podceňovat důležitost jejich hladkého fungování a zapojení MS do zpětné vazby. Je nám jasné, že se to nějak do naší organizace práce promítnout musí (i kdybychom zůstali jen u těch osmi změn).
 • Pokud je cílem kromě zmíněných kroků dosáhnout opětovného navázání spolupráce se Simonou, mají PMS možnost ji obsadit do role KoMS (koordinátora místního sdružení) a to i jako sdíleného KoMS pro více MS, čímž je možné rozdělit náklady mezi MS, kde jejím nadřízeným bude příslušné (příslušná) PMS. Jak už jsme řekli na schůzce 19.9., nemáme s tímhle řešením problém, pokud bude fungovat Simona takto samostatně, tak to může zafungovat. V podobném režimu ostatně fungovali KoKS v některých krajích, takže administrativně tomu nejsou kladeny žádné překážky. Jsem si celkem jist, že na to PMS najdou v rozpočtech dostatek prostředků. Jediné co je potřeba, je rozhodnutí PMS (jednoho nebo více), že se touto cestou chtějí vydat a své finance alokovat.
 • Pokud je ale cílem přehodnotit rozhodnutí PKS o rozvázání spolupráce, pak nezbývá než založit členský podnět k odvolání PKS. Důvody pro naše rozhodnutí platí, Simona potřebuje fungovat zcela nezávisle na druhých a určovat si svou náplň práce sama - a to bohužel na úrovni KS nelze zajistit bez neúměrného zatížení ostatních KoKS i PKS.
Pokud se rozhodnete založit členský podnět, tak bez ohledu na jeho výsledek nebudu nikomu nic vyčítat, na své pozici nelpím, i když mě ta práce baví. Za konstruktivní přístup ale považuju to, co píšu výše.

Dovolím si také dvě osobní poznámky. Chci ocenit přístup Margity, která nejen že na sebe vzala nelehký úkol být tváří tohoto apelu, ale na mou žádost nám předem hodinu před krajskou schůzí poskytla jeho text, tedy ještě než byl přednesen. Už to první je odvážné, to druhé ale navíc ukazuje ochotu důvěřovat názorovému soupeři a hrát rovnou hru, i když to znamená obětovat výhodu elementu překvapení.

Dále chci jasně říct, že stojím za všemi členy PKS a za jejich rozhodnutími. Všem věřím, že je plní nejen nejlépe jak dovedou, se snahou o 100% výsledek, ale především se snahou posouvat KS Praha i Piráty jako celek dopředu. Jsem součástí dobrého týmu a jsem za to rád. A jsem přesvědčen, že tohle platí pro drtivou většinu pirátů v Praze i kdekoliv jinde.

PS:
Samozřejmě také nadále platí, že kdokoliv může nahlédnout do materiálů připravených na schůzi 19.9. a informovat se o detailech spolupráce se Simonou a geneze našeho rozhodnutí. Tyto materiály vzhledem k citlivému obsahu nemohou být zveřejněny na fóru ani hromadně distribuovány mailem. Pokud by členové KS chtěli jejich úplné zveřejnění, bude nutné nám to uložit usnesením KF - já osobně jsem proti takovému postupu, protože to tu bude viset na věky věků a přišlo by mi to velmi hrubé a necitlivé, ale pokud by taková byla vůle KF, tak budiž.

Upřímně tedy doufám, že všem bude stačit možnost libovolně do materiálů nahlížet a vyslechnout náš pohled na věc a argumentaci pro naše rozhodnutí při neveřejných schůzkách.
PKS Praha
MS Praha 4
jan.hora@pirati.cz
Keep calm and practise Iaido

Uživatelský avatar
Filip.Smoljak
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 270
Registrován: 10 dub 2018, 20:19
Profese: Sociální pracovník, ředitel NNO
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 273 poděkování
Dostal poděkování: 307 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Reakce na výzvu k rezignaci PKS

Příspěvek od Filip.Smoljak »

Ahoj,

je zvláštní, že se na Fóru objevuje reakce na něco, co na Fóru není, ale budiž.

Rád bych se zeptal Honzy, jestli si náhodou nedělá legraci, když následující řádky pokládá za vysvětlení vyhazovu a dost nechutného zásahu do integrity člověka. Znám Simonu 30 let a vím, že důvody k ukončení spolupráce s ní by se musely hodně dlouho hledat. Asi proto je to zdůvodnění zcela nekonkrétní, eufemistické, vágní a nevím, co bych tak o něm ještě řekl, prostě kydy jak na Svazu mládeže v 70.letech:
Jan.Hora píše:
04 říj 2019, 23:32
Výzva kterou jste včera slyšeli je i přes větší počet uvedených bodů především vyústěním nesouhlasu některých Pirátů s rozhodnutím PKS rozvázat spolupráci s jedním z KoKS, se Simonou Bártovou. Toto rozhodnutí nebylo lehké a předcházelo mu několik měsíců společného úsilí PO, vedoucí pražských koordinátorů a odpovědného člena PKS (Alice), které směřovalo ke snaze nastavit úkoly a povinnosti v týmu tak, aby Simona mohla fungovat v týmu způsobem, který jí co nejvíc vyhovuje a přitom výrazně neomezuje zbytek týmu. Bohužel tato snaha nebyla úspěšná. Byla zvažována redukce úvazku čistě na ty aktivity, které Simona dělá ráda a s pozitivní zpětnou vazbou - a pouze nezbytnou související administrativu. Bohužel při finální diskusi za účasti většiny týmu KoKS jsme došli k závěru, že i v tomto režimu by byl potřeba intenzivní mikromanagement, který je velmi nepříjemný pro toho, kdo je řízen a velmi zatěžující pro toho, kdo jej provádí (to platí obecně).
Tolik za mne.
Naposledy upravil(a) Filip.Smoljak dne 05 říj 2019, 10:53, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Tereza.Vovesova
Člen KS Středočeský kraj
Příspěvky: 366
Registrován: 01 pro 2017, 22:10
Profese: rozpočtář, referent EU fondů a strategie
Dal poděkování: 551 poděkování
Dostal poděkování: 573 poděkování

Re: Reakce na výzvu k rezignaci PKS

Příspěvek od Tereza.Vovesova »

Jan.Hora píše:
04 říj 2019, 23:32

Dále chci jasně říct, že stojím za všemi členy PKS a za jejich rozhodnutími. Všem věřím, že je plní nejen nejlépe jak dovedou, se snahou o 100% výsledek, ale především se snahou posouvat KS Praha i Piráty jako celek dopředu. Jsem součástí dobrého týmu a jsem za to rád. A jsem přesvědčen, že tohle platí pro drtivou většinu pirátů v Praze i kdekoliv jinde.
Honzo, prosím tě, koho máš na mysli tím "týmem"?

Jinak obecně je mi na celém tomhle příkladu hrozně líto, že se v reakcích zaobíráme dost nepodstatnými detaily. V případě, že začneme všechny tyhle detaily pitvat bude nás to stát, jako vždy, spoustu času a energie.

Byla bych ráda, kdybychom se i přes emoce, které daný případ doprovází, dokázali soustředit na to podstatné a to je, že na základě nesouhlasu s "nějakým" rozhodnutím zatím stále neznámý počet členů KF (připomínám, že je KF nejvyšší orgán v rámci kraje) vyzývá PKS k rezignaci.

Pojďme tedy nechat hlasovat KF. Věřím, že pokud by došlo až na rezignaci a převolbu PKS, tak KF případně ocení dobře odvedenou práci členů PKS a dojde k jejich znovuzvolení. V každém případě doufám, že se nám podaří situaci rychle vyřešit, a že se vzájemným RESPEKTEM přijmeme VŠICHNI výsledky případného hlasování a začneme opět konstruktivní diskuzi. :)
Naposledy upravil(a) Tereza.Vovesova dne 05 říj 2019, 12:41, celkem upraveno 1 x.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tereza.Vovesova za příspěvky (celkem 7):
Pavel.Franc, Ondrej.Kalis, Zuzana.Ujhelyiova, Anna.Filinova, Petr.Kricensky, Jitka.Vondrouskova, Jaroslav.Nemec
Tereza Vovesová

Uživatelský avatar
Matej.Sandor
Místní předsednictvo
Příspěvky: 498
Registrován: 12 dub 2018, 10:46
Profese: manažer, právník, zastupitel Prahy 4
Bydliště: Praha 4
Dal poděkování: 743 poděkování
Dostal poděkování: 942 poděkování

Re: Reakce na výzvu k rezignaci PKS

Příspěvek od Matej.Sandor »

Díky za podrobné vysvětlení. Návrh opatření, které navrhujete považuji - až na jedno - za rozumný a mohou obdobným situacím v budoucnu zabránit.

Zvažte však, jestli se skutečně chcete v personálních otázkách řídit bez výhrady doporučeními PO. PO je/by měl být čistě servisní útvar, který pro žadatele v tomto případě PKS, dělá administrativu výběrových řízení, případně může dát doporučení z hlediska toho, kterého kandidáta k osobnostnímu profilu kandidátů. PO však rozhodně není útvar, který by měl v jakémkoliv rozsahu rozhodovat, nebo spolurozhodovat o tom, kdo kterou pozici obsadí nebo neobsadí. Toto rozhodnutí musí zůstat na tom, pro koho hledaná osoba bude pracovat, neboť ten nejvíc ví jaké vlastnosti a zkušenosti na konkrétní pozici potřebuje a samozřejmě v tom hrají roli o osobní sympatie, či nesympatie.

Z dlouhodobého hlediska by mi dávalo větší smysl převést KODO kompletně z PO pod PKS včetně příslušného financování.

Uživatelský avatar
Matej.Sandor
Místní předsednictvo
Příspěvky: 498
Registrován: 12 dub 2018, 10:46
Profese: manažer, právník, zastupitel Prahy 4
Bydliště: Praha 4
Dal poděkování: 743 poděkování
Dostal poděkování: 942 poděkování

Re: Reakce na výzvu k rezignaci PKS

Příspěvek od Matej.Sandor »

Tereza.Vovesova píše:
05 říj 2019, 09:41

Pojďme tedy nechat hlasovaz KF. Věřím, že pokud by došlo až na rezignaci a převolbu PKS, tak KF případně ocení dobře odvedenou práci členů PKS a dojde k jejich znovuzvolení. V každém případě doufám, že se nám podaří situaci rychle vyřešit, a že se vzájemným RESPEKTEM přijmeme VŠICHNI výsledky případného hlasování a začneme opět konstruktivní diskuzi. :)
Pro to abychom mohli hlasovat, tak by musel vzniknout členský podnět navrhující odvolání OFFTOPICjiná varianta asi není, neboť PKS vyloučilo rezignaci, který by musel získat dostatečnou podporu. Žádný takový podnět zatím neexistuje, takže ještě stále - už 3. den - nevíme, kdo vše se skrývá pod slovem "MY" vyzývající k rezignaci. Víme jen, že to není žádné MS a že se k tomu zatím přihlásilo několik jednotlivců.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Matej.Sandor za příspěvky (celkem 8):
Tereza.Vovesova, Ondrej.Profant, Alice.Hamalova, Pavel.Franc, Anna.Filinova, Bohdana.Hola, Jitka.Vondrouskova, Dan.Lestina

Uživatelský avatar
Tereza.Vovesova
Člen KS Středočeský kraj
Příspěvky: 366
Registrován: 01 pro 2017, 22:10
Profese: rozpočtář, referent EU fondů a strategie
Dal poděkování: 551 poděkování
Dostal poděkování: 573 poděkování

Re: Reakce na výzvu k rezignaci PKS

Příspěvek od Tereza.Vovesova »

Matej.Sandor píše:
05 říj 2019, 10:05
Tereza.Vovesova píše:
05 říj 2019, 09:41

Pojďme tedy nechat hlasovaz KF. Věřím, že pokud by došlo až na rezignaci a převolbu PKS, tak KF případně ocení dobře odvedenou práci členů PKS a dojde k jejich znovuzvolení. V každém případě doufám, že se nám podaří situaci rychle vyřešit, a že se vzájemným RESPEKTEM přijmeme VŠICHNI výsledky případného hlasování a začneme opět konstruktivní diskuzi. :)
Pro to abychom mohli hlasovat, tak by musel vzniknout členský podnět navrhující odvolání OFFTOPICjiná varianta asi není, neboť PKS vyloučilo rezignaci, který by musel získat dostatečnou podporu. Žádný takový podnět zatím neexistuje, takže ještě stále - už 3. den - nevíme, kdo vše se skrývá pod slovem "MY" vyzývající k rezignaci. Víme jen, že to není žádné MS a že se k tomu zatím přihlásilo několik jednotlivců.
Explicitně řečeno. ;) Ale vzhledem k vyostřenosti situace bych osobně možná, za účelem rychlého řešení situace, tenhle krok přeskočila.
A jedna poznámka na konec "odvolání" a "výzva k rezignaci" není to samé a nezaměňovala bych ty dva pojmy. :)
Naposledy upravil(a) Tereza.Vovesova dne 05 říj 2019, 10:36, celkem upraveno 1 x.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tereza.Vovesova za příspěvky (celkem 3):
Matej.Sandor, Bohdana.Hola, Jitka.Vondrouskova
Tereza Vovesová

Uživatelský avatar
Adam.Jaros
Kontrolní komise
Příspěvky: 865
Registrován: 30 dub 2012, 17:26
Profese: Teoretický alchymista
Dal poděkování: 1949 poděkování
Dostal poděkování: 1946 poděkování

Re: Reakce na výzvu k rezignaci PKS

Příspěvek od Adam.Jaros »

OFFTOPICDisclaimer:
Nejsem předkladatelem ani podporovatelem výzvy, ale dle očekávání se nám tu rozjíždí diskuze, aniž by tu bylo to, o čem se bavíme. A protože bylo dost času na to, aby to sem dal někdo jiný, bez dovolení to sem prostě kopíruju. Kdyby něco, hate the message, not the messenger.


Příspěvek uživatele Margita Brychtová, v podobě z 5.10. 2019, 10:35:
Zdravím, rozhodla jsem se dnes před Vás předstoupit s prosbou o řešení ve věci personální politiky Pirátů. V poslední době se opakují případy nefungující týmové spolupráce a odchodu lidí z týmů - jak v placených tak v dobrovolných funkcích. Po jednání s vedoucí PO Janou Kolaříkovou a schůzkou s PKS na toto téma se ukázalo, že problém je hlubší a týká se více lidí, než se původně zdálo. Situace v personální politice Pirátů začíná být problémem, který může ohrozit náš úspěch v senátních i parlamentních volbách.
Proto navrhujeme setkání 21.10. v 19.00 v PICE a prosíme tímto personalisty a lidi co k tomu mají co říci, aby nám s tím pomohli.
Tento problém se týká celé republiky a velmi silně ho vnímáme i v pražské organizaci. Na základě diskuse některých představitelů MS s PKS jsme došli k závěru, že se zásadně rozcházíme v názoru na fungování KODO.Zjistili jsme, že zde máme systémový problém,který má potenciál ohrozit celou stranu a všechnu práci, kterou mnoho lidí dnes a denně ve prospěch této strany věnuje. Máme na mysli to nejcennější, co Česká pirátská strana má – Lidský kapitál – a myslíme tím členy, dobrovolníky i placené partnery a zaměstnance.

V čem je problém?
· Neumíme předvídat vyhoření aktivních spolupracovníků, poznat jej včas ani mu předejít
· Neumíme pracovat s talentem a předpoklady
· Neumíme zajistit, aby si každý našel svoji linku a připadal si užitečný a přispěl svojí troškou ke společnému dílu ani aby se rozvíjel ku prospěchu celku
· Dokážeme spolu velmi dobře rozdávat noviny a zmáknout ostré fáze volebních kampaní v ulicích. Ale jakmile přijde potřeba formalizovat vztahy a nastavit pravidla, jsme v koncích
· Neumíme postavit funkční týmy, které pracují ke společnému cíli ani tyto týmy vést
· Nevážíme si diverzity a nepodporujeme ji, naopak se často lidé ve vedení obklopují podobnými jedinci jako jsou oni sami. (Autista/introvert/technický typ si do svého týmu raději zvolí dalšího autistu, protože mu rozumí, místo aby se snažil svůj handicap vyrovnat někým, kdo jeho slabé stránky vyváží a silné nebude ohrožovat)
· Týmy nevedou nejlepší pro danou pozici, ale ti nejambicioznější
· Plýtváme zkušenostmi svých aktivních spolupracovníků a nenecháme starým harcovníkům možnost své zkušenosti předat a nováčkům se od zkušenějších kolegů učit
· Pracovní úkoly včetně vedení týmů a řízení lidských zdrojů nesvěřujeme lidem, kteří se na ně hodí a mají pro ně lidské i kvalifikační předpoklady
· Selektivně používáme pardonování subjektivních problémů jenom když se nám to zrovna hodí do krámu
· Osobní animozity a neporozumění naturelu druhého klademe v důležitosti na vyšší pozici než prospěch týmu nebo dokonce prospěch pro celou stranu
· Při práci s lidmi nectíme ani vnitřní pravidla komunikace strany ani obyčejnou lidskou slušnost
· Neumíme odlišit důležité od nepodstatného a prioritizovat úkoly
· Nadřazujeme osobní prospěch prospěchu pro celek a zdaru celého díla
· Neumíme komunikovat, neumíme chválit ani kritizovat
· Neumíme konstruktivní kritiku brát jako příležitost na sobě pracovat, a ne jako osobní útok
· Neumíme pracovat s nováčky, vytipovat jejich silná a slabá místa a začlenit je do cvrkotu tak, aby si připadali vítaní a na tom správném místě a mohli se aktivně zapojit a začít pracovat pro zdar pirátské myšlenky v ČR a pro lepší Česko (o lidech, s lidmi, pro lidi)

Máme za to, že systémový problém v řízení lidských zdrojů zvláště v Praze (s cca 200 členy a největším obratem dobrovolnických i placených pozic) je důležitý jak pro samotné členy, tak pro MSka, tak pro stranu jako celek a dlouhodobé neřešení kupících se problémů a opakování stejných chyb má potenciál ohrozit stranu jako takovou.
Máme za to, že PKS učinilo celou řadu nekoncepčních a nesystémových rozhodnutí, která nebyla dobře komunikována ani s těmi, jichž se týká osobně ani s MSky, takže ve vzduchu zůstává pachuť ze vzájemného nepochopení a hlavně pocit, že za jinakost, kritiku systému a samostatný proaktivní přístup následuje od PKS trest, bez ohledu na přínos pro stranu, pro MS a členy. Máme za to, že v některých případech bylo možno nalézt i osobní a osobnostní selhání členů PKS.

Žádáme členy PKS, aby zvážili setrvání ve svých funkcích, protože se jejich personální rozhodnutí rozchází s potřebami MS a strany, prosíme o vyjádření do 14 dnů emailem předsedům MS. Je to i pro ně zpětná vazba, jestli postupovali či nepostupovali správně.

Uživatelský avatar
Jan.Hora
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 1946
Registrován: 19 led 2016, 15:51
Profese: IT analytik / Software developer (MSSQL)
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 3048 poděkování
Dostal poděkování: 3826 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Reakce na výzvu k rezignaci PKS

Příspěvek od Jan.Hora »

Filip.Smoljak píše:
05 říj 2019, 00:22
Ahoj,

je zvláštní, že se na Fóru objevuje reakce na něco, co na Fóru není, ale budiž.

Rád bych se zeptal Honzy, jestli si náhodou nedělá legraci, když následující řádky pokládá za vysvětlení vyhazovu a dost nechutný zásah do integrity člověka. Znám Simonu 30 let a vím, že důvody k ukončení spolupráce s ní by se musely hodně dlouho hledat. Asi proto je to zdůvodnění zcela nekonkrétní, eufemistické, vágní a nevím, co bych tak o něm ještě řekl, prostě kydy jak na Svazu mládeže v 70.letech:
Jan.Hora píše:
04 říj 2019, 23:32
Výzva kterou jste včera slyšeli je i přes větší počet uvedených bodů především vyústěním nesouhlasu některých Pirátů s rozhodnutím PKS rozvázat spolupráci s jedním z KoKS, se Simonou Bártovou. Toto rozhodnutí nebylo lehké a předcházelo mu několik měsíců společného úsilí PO, vedoucí pražských koordinátorů a odpovědného člena PKS (Alice), které směřovalo ke snaze nastavit úkoly a povinnosti v týmu tak, aby Simona mohla fungovat v týmu způsobem, který jí co nejvíc vyhovuje a přitom výrazně neomezuje zbytek týmu. Bohužel tato snaha nebyla úspěšná. Byla zvažována redukce úvazku čistě na ty aktivity, které Simona dělá ráda a s pozitivní zpětnou vazbou - a pouze nezbytnou související administrativu. Bohužel při finální diskusi za účasti většiny týmu KoKS jsme došli k závěru, že i v tomto režimu by byl potřeba intenzivní mikromanagement, který je velmi nepříjemný pro toho, kdo je řízen a velmi zatěžující pro toho, kdo jej provádí (to platí obecně).
Tolik za mne.
Ano, jsem si vědom, že to vágní, ale máme povinnost chránit citlivé informace a nemůžeme sem dát detaily bez výslovného souhlasu Simony nebo pověření KF zveřejnit všechny podklady (i tak bych to nerad dělal, bude to tu viset navždy). Jak jsem psal na konci, už teď jsou k nahlédnutí pro kohokoliv kdo bude mít zájem je vidět. Stejně tak komukoliv kdo se mě zeptal jsem osobně vysvětlil svoje racio pro rozhodnutí a i tato nabídka platí dál.
Tereza.Vovesova píše:
05 říj 2019, 09:41
Jan.Hora píše:
04 říj 2019, 23:32

Dále chci jasně říct, že stojím za všemi členy PKS a za jejich rozhodnutími. Všem věřím, že je plní nejen nejlépe jak dovedou, se snahou o 100% výsledek, ale především se snahou posouvat KS Praha i Piráty jako celek dopředu. Jsem součástí dobrého týmu a jsem za to rád. A jsem přesvědčen, že tohle platí pro drtivou většinu pirátů v Praze i kdekoliv jinde.
Honzo, prosím tě, koho máš na mysli tím "týmem"?

Jinak obecně je mi na celém tomhle příkladu hrozně líto, že se v reakcích zaobíráme dost nepodstatnými detaily. V případě, že začneme všechny tyhle detaily pitvat bude nás to stát, jako vždy, spoustu času a energie.

Byla bych ráda, kdybychom se i přes emoce, které daný případ doprovází, dokázali soustředit na to podstatné a to je, že na základě nesouhlasu s "nějakým" rozhodnutím zatím stále neznámý počet členů KF (připomínám, že je KF nejvyšší orgán v rámci kraje) vyzývá PKS k rezignaci.

Pojďme tedy nechat hlasovaz KF. Věřím, že pokud by došlo až na rezignaci a převolbu PKS, tak KF případně ocení dobře odvedenou práci členů PKS a dojde k jejich znovuzvolení. V každém případě doufám, že se nám podaří situaci rychle vyřešit, a že se vzájemným RESPEKTEM přijmeme VŠICHNI výsledky případného hlasování a začneme opět konstruktivní diskuzi. :)
Týmem myslím PKS (jakožto kritizovaný tým). Budu rád pokud začnou zaznívat konkrétní návrhy. Rezignovat neplánuji, jsem schopen své rozhodnutí kdykoliv obhájit, i když v podkladech není všechno (viz výše). Pokud budu odvolán, nebudu znovu kandidovat.
Matej.Sandor píše:
05 říj 2019, 09:59
Díky za podrobné vysvětlení. Návrh opatření, které navrhujete považuji - až na jedno - za rozumný a mohou obdobným situacím v budoucnu zabránit.

Zvažte však, jestli se skutečně chcete v personálních otázkách řídit bez výhrady doporučeními PO. PO je/by měl být čistě servisní útvar, který pro žadatele v tomto případě PKS, dělá administrativu výběrových řízení, případně může dát doporučení z hlediska toho, kterého kandidáta k osobnostnímu profilu kandidátů. PO však rozhodně není útvar, který by měl v jakémkoliv rozsahu rozhodovat, nebo spolurozhodovat o tom, kdo kterou pozici obsadí nebo neobsadí. Toto rozhodnutí musí zůstat na tom, pro koho hledaná osoba bude pracovat, neboť ten nejvíc ví jaké vlastnosti a zkušenosti na konkrétní pozici potřebuje a samozřejmě v tom hrají roli o osobní sympatie, či nesympatie.

Z dlouhodobého hlediska by mi dávalo větší smysl převést KODO kompletně z PO pod PKS včetně příslušného financování.
PO nerozhoduje, ale vydává doporučení. A tento konkrétní příklad (a nejen ten), ukazuje že to doporučení mělo merit a měli jsme se jím řídit.

PKS nemá kapacity ani možnosti převzít povinnosti PO (naopak PO samotné je poddimenzované a potřebovalo by kapacity rozšířit o další dovednosti). V případě snahy provádět výběrová řízení čistě na úrovni Prahy, klesne jejich kvalita a neúměrně se zvedne zátěž na PKS. Nejedná se jen o KoKS, ale museli bychom převzít i ostatní výběrka (nejde z toho dělat kočkopsa). Ale i kdyby ne, je to je zátěž kterou už nemáme šanci zvládnout dobře a peníze na speciálního PO člověka nemáme, který by suploval servis poskytovány z PO, nemáme. Priority vidíme v mediálním člověku pro Prahu jako KS (tedy ne pro zastupitelský klub, ten už mediální lidi má, ale pro pražská MS, která teď řeší dobrovolníci a nestačí to) a v dalším KoKS (abychom mohli zvednout support pro dobrovolníky a MS, momentálně už na tom jsou dva lidi, ale pořád to nestačí, což mimochodem ilustruje i ten apel).
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jan.Hora za příspěvek:
Tereza.Vovesova
PKS Praha
MS Praha 4
jan.hora@pirati.cz
Keep calm and practise Iaido

Uživatelský avatar
Vaclav.Vislous
Místní předsednictvo
Příspěvky: 61
Registrován: 17 dub 2017, 12:59
Profese: manažer
Bydliště: Praha 9 - Libeň
Dal poděkování: 152 poděkování
Dostal poděkování: 226 poděkování

Re: Reakce na výzvu k rezignaci PKS

Příspěvek od Vaclav.Vislous »

Ahoj Honzo,

díky za tvoji reakci, ale upřímně si nemohu odpustit několik poznámek:

1) Pokud tvrdíš, že jste vyhoření Marcelky předpovídali, ale nedokázali mu zabránit, tak je to obří manažerské pochybení PKS. Tohle se nesmí stát a každý dobrý manažer by to byl schopen vyřešit. Zvlášť pokud, jak říkáš, to trvalo skoro rok. Výmluvy typu "Marcelka je dříč a neposlouchala nás" jsou z tohoto pohledu neuvěřitelné
2) Teprve když pro koordinátory pracovala Simona, tak jsem měl pocit, že pro nás jako MS někdo z KS reálně něco dělá. Naopak aktuálně to od koordinátorů vypadá spíš tak, že nám házejí na hlavu nové a nové požadavky na vyplňování tabulek, registrace, atd. - které stejně reálně nikdo nepotřebuje. Navíc často to není dobře komunikováno, systémy nefungují a není jasné, k čemu ty stovky hodin práce reálně budou. Tedy vytváření zbytečné byrokracie a byrokatizace v PKS je další obroský problém, který si PKS neuvědomuje a neřeší. Pro vás je to vyplnění tabulky na 10 minut. Pro nás je to několik hodin, protože je potřeba dohledat data, domluvit se koho kam napsat, atd. Je to paralyzující. Pro mě osobně byla Simona jediný (!) člověk, který proaktivně a samostatně za nás problémy řešil. A nejenom, že řešil, ale i předvídal a tudíž měla velkou aktivní přidanou hodnotu. Nemám nic proti nikomu dalšímu z týmu, protože většinou realizují (a věřím, že v rámci svých možností dobře) zadání jiných, ale přijde mi, že se zabývají tou (často dle mého přebujelou) byrokracií, místo toho, aby vykonávali činnost, která nám reálně pomůže.
3) V jedná části tvé odpovědi píšeš, jak jste Simonu vzali "navíc" a jaká to od vás byla oběť - v druhé ti ale přijde už normální tohoto člověka "nahradit" a taky mluvíš o dalších penězích o rozšiřování týmu. To je naprosto nekonzistentní a považuju to první (že přijetí Simony od vás byl vstřícný krok) za falešný argument
4) Chybí mi ze strany PKS větší zapojení těch představitelů MS, kteří o to mají zájem a mají zkušenosti. Přijde mi, že si jedete "5 man show" a nikdo okolo vás nezajímá. Sice v Praze nemáme žádnou alternativu RV, ale to neznamená, že se budete chovat tak, jako bychom neexistovali. Protože teď zjevně jsou upřednostňovány problémy a otázky, které se týkají těch MČ, do kterých spadají členové PKS. Ostatní MS totiž nemají jak do jakéhokoli procesu na úrovni KS zasáhnout - často ani netuší, že se něco děje (viz i další bod)
5) Ohledně zapojení Simony coby "KoMS" a tvého výroku: "Jsem si celkem jist, že na to PMS najdou v rozpočtech dostatek prostředků." - To si děláš prdel??? Tohle je při chystaném skrouhnutí našich rozpočtů o 70% (dle slov Míry Beránka se bude na 2020 na chod MS rozdělovat řádově 500k, kdežto na 2019 to bylo i s rezervami na MČ, kde nebyly MS - ale teď už budou - celkem 1,6m). Beru to jako naprostou nehoráznost něco takového říci. Zvlášť, když ani pár měsíců před koncem roku MS stále neví ani řádově kolik dostanou - a ani netuší podle jakého klíče se budou peníze rozdělovat (např. poznámka Míry "mimochodem" a "o nás bez nás" ohledně jím plánovaného úplného zrušení bonusu za opozici)

Abych popsal ale celý problém zeshora: PKS se snaží vytvořit hezké krabičky, do kterých nalajnovat práci a lidi. Neřeší, že díky našemu velmi omezenému rozpočtu a z velké části dobrovolnické práci je potřeba fungovat opačně - tedy vzít schopné lidi a dle jejich schopností jim najít odpovídající práci. Tohle není a nemůže fungovat jako nějaký korporát. Je nutné personální politiku dělat úplně jinak.

Závěrem poznamenám, že jsem celou kauzu pozoroval z postraní a neúčastnil jsem se žádných schůzek k této věci, ani podnětu Margity, o kterém jsem se dozvěděl až na schůzi, ani předchozí práce Nely v této věci před čtvrtečním jednáním na krajské schůzi.
Leaving is the price of arriving. Forgetting is the price of knowing. Dying is the price of living.

Uživatelský avatar
Jaroslava.Narozna
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 36
Registrován: 13 úno 2018, 10:33
Profese: Herečka Divadélko Romaneto
Dal poděkování: 68 poděkování
Dostal poděkování: 118 poděkování

Re: Reakce na výzvu k rezignaci PKS

Příspěvek od Jaroslava.Narozna »

Pro ty, kteří nemají facebook, tak já k té výzvě od Margity na facebooku napsala toto:
MČ Praha 1 taky.
Bohužel ti, kteří nebyli na schůzce s PKS 19.9. nevědí o co nám jde. Tady už nejde o určitou osobu kterou vyhodili, ale o to, že já doposud nevím důvody proč. Zazněly tam mimo jiné 3 důvody. Že má problém s autoritami, neumí tabulky, že podle nějakého školení v jiné firmě, před 15 lety, kde byl náhodou i člen PKS je jasné, že nejmenovaný KoDo nemá schopnosti na to být KoDo.
Takže jsme chtěli vysvětlení..... myslím, že by se to mělo vyříkat, nebo ta bublina bude nad námi.
21.10. všichni doražme do PiCe a dořešme to. U nás doma se tomu říkalo že "Uklidíme pod kobercem". Myslím, že máme všichni práce dost s Držením kurzu 😂 Tak na viděnou 21.10.
Joooo a Držme kurz 🖤

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Myslím, že výzva se netýkala rezignace.....
Poslední článek dlouhé výzvy je
......Žádáme členy PKS, aby zvážili setrvání ve svých funkcích, protože se jejich personální rozhodnutí rozchází s potřebami MS a strany, prosíme o vyjádření do 14 dnů emailem předsedům MS. Je to i pro ně zpětná vazba, jestli postupovali či nepostupovali správně.
....................................................................................................................................................

Doufám, že my Piráti jsme stále jedna velká rodina a tak to tak řešme. I v rodině může mít každý jiný názor.

Zamčeno

Zpět na „Krajské fórum Praha“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host