Zápisy z jednání republikového předsednictva

Republikovému předsednictvu je svěřena moc výkonná a je zároveň statutárním orgánem strany.

Moderátoři: asistent strany, Republikove predsednictvo

Pravidla fóra
Odpovědět
Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 222
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 94 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 25/2019

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 3.6. 2019, 11:00
Přítomni : Ivan Bartoš (do bodu 4), Jakub Michálek, Olga Richterová, Mikuláš Peksa, Radek Holomčík (do bodu 4)
Omluveni : Ivan Bartoš (od bodu 4),Radek Holomčík (od bodu 4)
Hosté k bodům : Jana Koláříková,Petr Fojtík, Martin Rejman, Mikuláš Ferjenčík, Jiří Hoskovec

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Mikuláš Peksa


Agenda
 1. Odsouhlasení dokumentu pro hodnocení důvěryhodnosti
 2. Kontrola úkolů
 3. Hlasování
 4. Smlouvy dodavatelů pro zastupitelský klub
 5. CF 2020
 6. Odměny za kampaň


  1.Odsouhlasení dokumentu pro hodnocení důvěryhodnosti
  Analytický tým předložil dokument pro hodnocení důvěryhodnosti, který je nyní nutno nechat odsouhlasit RP a poté ho postoupit dalším institucím k připomínkování, aby byl dokument všeobecně využitelný. RP prosí doplnit shrnutí, úvod a upřesnit nejasné formulace. Termín k pročtení dokumentu a připomínkám + úpravám je do středy 5.6.2019. Petr pošle přes Šárku dokument k připomínkování (i Janě Koláříkové za PO). Olga je pro, aby se dokument připravil ve formě e-booku, ale bez výrazného pirátského vzhledu.

  2.Kontrola úkolů
  Ivan s Šárkou ihned po RP založí připomínkování dokumentu k odborným požadavkům na ministry pro členskou základnu, Šárka pohlídá zařazení do NL.

  Šárka doupraví dle připomínek formulář na krajská předsednictva ohledně voleb do krajských zastupitelstev 2020 a kontaktuje Lukáše Blažeje. Zkusí získat výsledky jeho dotazníku, abychom mohli vycházet z již existujících informací.

  U VŘ na člověka pro podporu webů Aleš navrhuje odložení - není to urgentní a pozice by se dost možná dala pokrýt dobrovolnicky. Jakub je proti, jsou stránky, které nefungují - dal příklad. Došlo k rozsáhlé diskuzi, kde bylo hledáno řešení. Martin upozorňuje na svou přepracovanost, v závislosti na to Ivan opakovaně doporučuje najít nové posily. Olga pojmenovala problém tak, že Martin vidí celou věc hodně rozvojově, ale my nyní potřebujeme někoho, kdo se tomu bude věnovat “údržbově”. RP pro začátek zařídí, aby opravdu fungovalo zadávání (i urgentních) požadavků na TO přes redmine - aby bylo možné zjistit, kolik takových požadavků je a jaké jsou tedy potřeby na pozici, či zda to lze pokrýt svépomocí. MO by měl dát dohromady akutní požadavky, které je třeba vyřešit a na tom poté budeme stavět dál. RP na příštím jednání zkontroluje, že MO dal požadavky a TO na nich pracuje.

  3.Hlasování
  Republikové předsednictvo
  • schvaluje upravený vzor dohody o mlčenlivosti,
  • pověřuje příslušné vedoucí týmů, aby zajistili do konce června 2019 podpis příslušné dohody o mlčenlivosti podle následující tabulky:

   tabulka nová NDA.PNG
   Pokud osoba vykonává více druhů prací, pro které je stanovena různá výše smluvní pokuty, použije se nejvyšší výše smluvní pokuty.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa

  Republikové předsednictvo
  • schvaluje záměr na leadrovské kurzy v úhrnu 220 tis. Tento záměr zahrnuje předchozí konané leadrovské kurzy i předchozí navýšení (20 tis.)
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa


  4.Smlouvy dodavatelů pro zastupitelský klub
  PO by si rádo dalo schůzku s PKS Praha a zastupitelským týmem ohledně smluv dodavatelů pro zastupitelský klub - RP souhlasí.

  5.CF 2020

  Republikové předsednictvo
  • konstatuje, že preferovaný termín zasedání celostátního fóra 2020 je 11.-12.1 2020
  • souhlasí s vnitrostranickou poptávkou místa zasedání na CF 2020 a pověřuje provedením asistentku RP Š. Altmanovou
  Návrh byl přijat.
  Pro: Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa

  Jakub zdůrazňuje, že místo by mělo být dostupné pro celou členskou základnu.

  6.Odměny za kampaň
  Republikové předsednictvo
  • souhlasí s mimořádnou odměnou šéfredaktora Pirátských listů Michala Chalupy z rozpočtu MO ve výši 10 tis. Kč
  Návrh byl přijat.
  Pro: Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa

  Další odměny, které bude potřebovat schválit předloží s odůvodněním RP do redmine.

  Mikuláš Ferjenčík řešil další fungování osob z eurokampaně - sešel se s klíčovými osobami a sesbíral jejich zpětnou vazbu a zároveň probral jejich možné další práce pro Piráty dle možností.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Sarka.Altmanova za příspěvek:
Jiri.Snizek
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 222
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 94 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 26/2019

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 10.6. 2019, 11:00
Přítomni : Ivan Bartoš, Mikuláš Peksa, Jakub Michálek, Olga Richterová (od poloviny bodu1), Radek Holomčík (na bod 3)
Omluveni :Radek Holomčík (mimo bod 3), Olga Richterová (do poloviny bodu 1)
Hosté k bodům : Jana Koláříková, Martin Duška, Mikuláš Ferjenčík

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Ivan Bartoš


Agenda
 1. Situace na Praze 11
 2. Příprava na senátní volby
 3. MS Brno
 4. Situace Slovenské pirátské strany
 5. Záměr na akci ke zhodnocení kampaně - PO
 6. Přijímání nových členů
 7. Návrh zhodnocení finančních prostředků
 8. Šíření hoaxů
 9. Povolební piratecon

  1.Situace na Praze 11
  K bodu přítomen Martin Duška. Martin přednesl problémy, se kterými se na městské části potýkají. Republikovým předsednictvem bylo doporučeno záležitost řešit na úrovni Prahy - Jakub pomůže zprocesovat schůzku se zastupitelským klubem, kde by bylo dle RP nanejvýš vhodné problémy přednést. Ivan plánuje setkání s Kosem a poptává materiály od Pirátů z P11.

  2.Příprava na senátní volby
  Je třeba zahájit přípravy na senátní volby a do září 2019 vytipovat další pirátsky smyšlející osobnosti, které za nás mohou kandidovat a jsou k tomuto kompetentní. Potřebujeme pomoci od další osoby , která nám vytipuje vhodné kandidáty - Ivan vypracuje zadání na výběrové řízení. Do krajů odejde prostřednictvím asistentky RP dotazník vztahující se k volbám do krajských zastupitelstev a senátních voleb. Šárka také připraví anonymní dotazník pro vytipování osobností pro všechny členy do krajských a senátních voleb (z řad Pirátů, i nezávislých - bude předjednáno na RV). Jakub bude reportovat jak dopadla jednání s kandidáty na senátory. Na RV proběhne krátká prezentace ke Krajským a Senátním volbám.

  3.MS Brno
  Po schůzce rozhodčí komise František Navrkal vyzval ke smírčímu řešení sporu, o které Brno RP požádalo. Republikové předsednictvo prostřednictvím asistentky RP na prosbu MS Brno asap zareaguje.

  4.Situace Slovenské pirátské strany
  Bod byl řádně projednán, Mikuláš předložil memorandum mezi přípravným výborem Pirátské strany (Slovensko) a České pirátské strany, bod byl ukončen bez přijetí usnesení.

  5.Záměr na akci ke zhodnocení kampaně - PO
  Republikové předsednictvo
  • souhlasí se záměrem ve výši 20 tis. Kč na akci PO pořádanou za účelem zhodnocení kampaně dne 21.6.2019.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek,

  Akce počítá s účastí 40-50 osob (KoKS, krajská MO, dobrovolníci, VV), hrazen bude oběd, cestovné a hlídání.

  6.Přijímání nových členů
  Opakovaně se objevuje problém s přijímáním nových členů. Olga prověří situaci s přijímáním členů v HK, Jana dodá za PO na příští RP přehled růstu/poklesu členů.

  7.Návrh zhodnocení finančních prostředků
  Aleš představil možnosti zhodnocení financí strany. RP pověřuje vedoucího kanceláře zjištěním možností zřízení termínovaného vkladu či spořícího účtu a předložení možností tak, aby bylo možné do konce června učinit finální rozhodnutí.

  8.Šíření hoaxů
  Olga upozorňuje na to, že opět ožily lživé kauzy. Představuje svůj nápad uspořádání tour pro vyvracení hoaxů a dává ho ke zvážení. Ivan s Mikulášem F. připraví podklady pro článek do Pirátských listů.
  Republikové předsednictvo
  • ukládá všem resortním týmům informovat newsletterem členy o své činnosti prostřednictvím rozesílátka v Nalodění v alespoň čtvrtletních intervalech. První newsletter má být odeslán do 15.7.2019. První kontrolní termín je 20.7.2019.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek,  9. povolební piratecon
  Romana Klimešová chce v Praze zorganizovat akci Piratecon - akce je ovšem duplicitní - PO navrhuje obě akce sloučit a nesouhlasí s formátem. RP na povolební PirateCon peníze nepřidá. Ivan má za úkol se s Romanou spojit a domluvit se na takovém postupu, aby se tato situace neopakovala.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 222
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 94 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 27/2019

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 17.6. 2019, 11:00
Přítomni : Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Olga Richterová (od poloviny bodu 3),
Po telefonu : Olga Richterová (do bodu 3), Mikuláš Peksa (do poloviny bodu 3), Radek Holomčík
Omluveni : Mikuláš Peksa (od poloviny bodu 3)
Hosté k bodům : Jana Koláříková, Martin Rejman, Jiří Hoskovec, Mikuláš Ferjenčík

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Radek Holomčík


Agenda
 1. Smírné řešení Brno
 2. Jednání s odbory ohledně čerpání rozpočtu
 3. Příští RP

  1.Smírné řešení Brno
  Republikové předsednictvo
  • souhlasí se smírem s následujícími úpravami
   2. Výše uvedené ustanovení Společného programu lze považovat (i s ohledem na koncernové řízení městských společností v Brně) za nejednoznačné a strany se níže dohodly na spolupráci
   na krocích, které pomohou takovéto situaci do budoucna zabránit.
   (...)
   4. Případné náklady řízení za odpůrce uhradí na základě vlastní iniciativy v zájmu vyřešení sporu místopředseda Radek Holomčík.
  • pověřuje Radka Holomčíka doručením smírného řešení a zpětným informováním RP.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa

  2.Jednání s odbory ohledně čerpání rozpočtu
  K bodu přítomni vedoucí a zástupce vedoucího MO, vedoucí PO, vedoucí TO. Prezentací začíná Aleš Krupa za kancelář strany. Vzhledem k bilanci máme v rámci kanceláře pro rok 2019 cca 300 tis. Kč k dobru.

  Mediální odbor je při aktuálním čerpání na cca 45% rozpočtu, rezerva je na grafickém obsahu (200 tis. Kč), potřebují ale peníze (cca 126 tis. Kč) na part-time odpovídače. MO je schopno z rozpočtu vyjít, potřebuje jen schválit záměr na šéfredaktora Pirátských listů (cca 70 tisíc Kč). Rozpočtová hrozba - pokud by se rozjel projekt Firma za jeden den, nebudou finance stačit, jelikož je na něj nekrytý záměr na 200 tisíc (táhne se z loňska). Peníze navíc by byly třeba také pro provoz infolinky.

  Personální odbor - většinu rozpočtu tvoří odměny. Zvyšují se nám platby za telefony, Šárka přes léto zreviduje stav interních převodů, aby PO dostávalo peníze, které má. PO chybí cca 260 tis. Kč (částečně kryté na některé kapitoly) a to pouze za předpokladu, že se nikomu nebude zvyšovat odměna. Reálně tedy může chybět až půl milionu čistě na základní fungování odboru i po osekání všeho, co se dalo. Náklady na inzerci k VŘ k EP činily cca 40 tis.

  Technický odbor - bude třeba předložit nové záměry ke schválení RV vzhledem ke změně rozhodnutí ohledně nových nutních pozic. Z rozpočtu není čerpáno dle očekávání kvůli personální nedostatečnosti, ale také kvůli tomu, že spousta práce je prováděna dobrovolnicky. Martin dodá plán projektů s prioritami a informací, kdo to bude dělat do 1.7.2019 - bude zařazeno na jednání RP. Martin Rejman si připraví návrh usnesení na nového člověka a předloží ho RP ke schválení před předložením RV.

  Zahraniční odbor - vzhledem ke zvolení nového vedoucího zatím není vize ZO úplně jasná. David Wagner bude přítomen na RP dne 8.7.2019, čerpání zatím není jasné, ale dle Aleše David avizoval, že bude pozici vykonávat bez nároku na odměnu. Aleš má za úkol zjistit, kolik plánuje ZO vyčerpat z rozpočtu do konce roku. Aktuálně není vyčerpáno cca 150 tis. Kč.

  Administrativní odbor - Olga dává report, že odbor je v souladu s narozpočtovanými částkami. Martin Kučera navíc vykazuje v redmine, takže je jasné, na základě čeho se čerpá odměna vedoucího AO.

  Volební štáb - očekává se, že finance budou využity na konzultace strategie a fundraising, není třeba měnit obnos kapitoly. Je ale třeba získat od MO návrh rozpočtového opatření.

  Předsednictvo strany - v rezervě je nyní cca 1.400 000 Kč, peníze jsou potřeba hlavně na sídlo strany, zbývají naopak v provozních výdajích (cca 150k). Šárka připraví rozpočtové opatření.

  Poslanecký klub - 700 tis. není vyčerpáno nebo alokováno, z toho cca 200k by se dalo vzít ze školení a přesunout jinam.

  3.Příští RP
  Na příštím RP dodají členové RP přehled svých plánovaných letních dovolených. Jakub se z příštího RP omlouvá.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 222
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 94 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 28/2019

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 24.6. 2019, 11:00
Přítomni : Ivan Bartoš, Jakub Michálek (do bodu 3)
Po telefonu : Olga Richterová, Radek Holomčík
Omluveni : Jakub Michálek (od bodu 3), Mikuláš Peksa
Hosté k bodům : Jana Koláříková

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Radek Holomčík


Agenda
 1. Kontrola úkolů
 2. Report z RV, plán práce do dalšího RV
 3. NDA
 4. Hlasování
 5. Usnesení z RV pro RP
 6. CF 2020
 7. Zhodnocení finančních prostředků
 8. Upřesnění průběhu rozšířeného jednání 15.7

  1.Kontrola úkolů
  Ivan řeší hledání osoby, která nám bude pomáhat vytipovávat zajímavé osobnosti v krajích. Jana za PO si myslí, že by neměl být člověk jeden, ale více, a to v různých oblastech. Šárka k této otázce založí dokument a nasdílí ho členům RP a PO, aby mohla diskuze probíhat v klidu mimo jednání RP.

  Na stránce lide.pirati.cz se stále nezobrazují žádné profily. Web by měl zobrazovat profily členů strany tak, jak bylo na původní wiki.pirati.cz. V minimální míře převedených profilů by měly být profily z www.pirati.cz/lide - pro členy je velmi náročné zakládat si profily znovu a je tedy třeba realizovat migraci z původní databáze na wiki. Martin to zřejmě pochopil hlavně jako ověřovací stránku, ale má to fungovat také jako prezentační stránka.

  2.Report z RV, plán práce do dalšího RV
  Jakub založil draft dokumentu, kde budeme moci kompletovat plán práce do příštího RV, aby bylo možné reportovat plnění metrik a následně celé plnění strategie. Důležité milníky, které na jednání padly - ustanovení klubu EP, výběrová řízení, tabulka zaměstnanců na web, tabulka výdajů, práce s rozpočtem, zasmluvnění a vyřešení s úřady, zpráva o volební kampani, zpráva o financování volební kampaně, kanceláře v Praze. Ivan s Mikulášem domluví předání dokumentu, dle kterého je jasné, zda kancelář může/nemůže být v sídle strany - tato otázka je stále otevřená a neexistuje k ní jednotné stanovisko.

  3.NDA
  Vzhledem k situaci, která nastala ohledně přezkumu NDA nyní NDA dáváme podepsat jen těm, kteří mají o podpis sami zájem (protože potřebují přístup k dokumentům atd. ) ale podpisy ostatním budeme řešit po dořešení. Komunikaci se stěžovateli pokryje Radek Holomčík.

  4.Hlasování
  Republikové předsednictvo
  • souhlasí s navýšením záměru Ostatní výdaje o 10 tis. Kč (tedy na celkových 30 tis.Kč) z položky Provozní výdaje RP, ze kterého jsou hrazeny běžné provozní položky.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík
  Republikové předsednictvo
  • bere na vědomí Republikové předsednictvo bere na vědomí rezignaci Víta Šimrala na funkci garanta programového bodu Práce a sociální věci k 30.6.2019. Centrální řešení agendy je v kompetenci resortního týmu Práce a sociální věci.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová,Radek Holomčík

  Poznámka k usnesení - témata případně možno řešit i v rámci KET.
  Republikové předsednictvo
  • souhlasí s navýšením Rozpočtové položky Příspěvek na volební náklady z 15 tis. Kč na 45. 522 Kč (tedy o 30.522 Kč) převodem z rezervy RP za účelem úhrady volebních nákladů Lukáše Wagenknechta podleDohody o podpoře kandidáta, (bod III. e).
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík
  Republikové předsednictvo
  • jmenuje garantem programového bodu Zemědělství Mgr. et. Ing. Jiřího Lehejčka, Ph.D.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová,Radek Holomčík


  5.usnesení z RV pro RP

  Republikovému předsednictvu bylo od RV uloženo toto:

  “Ukládáme RP, aby řešilo problém fundraisingu a na příštím zasedání RV nás informovalo o postupu v této věci.” viz https://redmine.pirati.cz/issues/21325. Tuto záležitost již řeší PO.

  “Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu ve lhůtě dvou týdnů publikovat stanovisko proti vydání Juliana Assange do USA. “ I na tomto se již pracuje a provedení hlídá Ivan.

  6.CF 2020
  Republikovému předsednictvu byly prezentovány všechny předložené nabídky na pořádání z Brna, Pardubic, Ostravy a byly předány postřehy a připomínky dalších krajů. Nejvíce se zatím líbí s ohledem na poměr cena/výkon nabídka z Ostravy, Šárka má za úkol zjistit detaily o konkrétním prostoru, aby mohlo být přijato usnesení. Vzhledem k velikosti RP bohužel nemůžeme akceptovat nabídku Pardubic. Nabídku Brna v tuto chvíli RP také nepreferuje, jelikož se zde konalo CF 2018 a rádi bychom dali možnost pořádání dalšímu kraji.

  7. Zhodnocení finančních prostředků
  Nejzajímavější je termínovaný vklad na 6 měsíců v kombinaci 4 x 10 mil. a vložení zbytku peněz na spořící účet, aby byl disponibilnější. Toto je možné ve stejné, nebo i jiné bance. Za RP není nutně must have, aby byl spořící účet transparentní, s tím by ale musel souhlasit i RV. Aleš připraví podklady pro případný převod peněz (konkrétně - co a kam).
  Republikové předsednictvo
  • souhlasí na základě RP 26/2019 bod 7 v souladu s postupem řádného hospodáře s převodem části finančních prostředků strany na termínovaný vklad na dobu 6 měsíců. Z předložené varianty vychází jako vhodné 2 varianty, přičemž každá má své výhody.
  • ukládá vedoucímu kanceláře, aby možnosti představil RV (včetně návrhu, jak by vypadala dokumentace, pokud by byl zvolen netransparentní spořící účet) který o tom následně rozhodne.
  • žádá RV o schválení a výběr nejvhodnější varianty
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík

  8. Upřesnění průběhu rozšířeného jednání 15.7.
  Minule jsme řešili hlavně peníze, tentokrát by to mohlo být ohledně realistického čerpání a možnost soustředit se na naplňování strategických priorit. Příprava rozpočtu 2020. Do 15.7. čerpání do června, výhled do konce roku, první nástřel na 2020 + schválení konkrétních opatření.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Sarka.Altmanova za příspěvek:
Vojtech.Pikal
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 222
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 94 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 29/2019

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 8.7. 2019, 11:00
Přítomni : Ivan Bartoš, Jakub Michálek (do bodu 3) ,
Po telefonu : Radek Holomčík, Mikuláš Peksa (do bodu 3), Olga Richterová
Omluveni : Jakub Michálek (od bodu 3), Mikuláš Peksa (od bodu 3)
Hosté k bodům : David František Wagner

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Olga Richterová


Agenda
 1. Nový vedoucí ZO k výhledu odboru
 2. Informace k senátním volbám
 3. Plán práce centrály na červen až září 2019
 4. Aktualizace strategie strany
 5. Propagace Nalodění
 6. Účast na Prague Pride


  1.Nový vedoucí ZO k výhledu odboru
  K bodu přítomen vedoucí Zahraničního odboru David František Wagner. Probíhají rešerše stavu liberálních a Pirátských stran v zahraničí. Toto vzniká na základě aktivit členů a dobrovolníků. Jakub připomíná, že máme pirátskou strategii a že pouze komunikace s dalšími Pirátskými stranami není samospásná a nemůžeme na tom stavět celou strategii odboru. David dal také report, jak to zatím v zahraničí s Pirátskými stranami vypadá. Mikuláš upozorňuje, abychom nedělali tutéž práci dvakrát. David je informován, že některé záležitosti řeší také analytický tým PK - David se s nimi nakontaktuje. Nutno schválit RV aktualizované oficiální stanovisko k Migrační politice strany. David také za ZO upozorňuje na situaci v Barmě - Ivan doporučuje vzít toto téma na klub, dokument už je založen, David nasdílí RP.

  Na podzim by měla proběhnout konference Think Twice, zatím je v řešení.
  Republikové předsednictvo
  • ukládá Zahraničnímu odboru připravit návrh aktualizace strategie strany v oblasti ZO ve spolupráci s Resortním týmem Evropská unie, zahraničí, obrana, Euroklubem a členy RP v návaznosti na situaci po volbách do Evropského parlamentu, vztahy ve skupině Zelení/Evropská svobodná aliance a organizaci PP-EU a v souladu s potřebou najít relevantní liberálně orientované partnery v lokálně či kulturně blízkých zahraničních zemích do 30.9. 2019.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa


  K otázce europoslaneckých kanceláří: Mikuláš s Davidem se na možnosti jejich umístění zeptali přímo v EP a nyní čekáme, co dostaneme za odpověď.

  2.Informace k senátním volbám
  Jakub představuje materiál zpracovaný analytickým týmem, který obsahuje obvody se zapracovanými kandidáty, strategiemi atd. Jakub ho nasdílí ostatním členům RP. Představa je aktualizace volebního výboru, kde by za senátní věci nově byl Lukáš Wagenknecht, za analytiky Petr Fojtík, Nominanti PO, MO a RV budou patrně pokračovat. Nutno vydefinovat kontaktní osobu pro každý obvod, aby bylo jasné, s kým komunikovat.

  K této otázce běží hlasování per rollam ZDE

  3.plán práce centrály na červen až září 2019
  Republikové předsednictvo
  • schvaluje plán práce centrály na červen až září 2019
  • ukládá vedoucímu kanceláře ho převést do verze v redmine a informovat jednotlivé osoby/týmy o jejich úkolech,
  • ukládá podřízeným týmům a žádá ostatní týmy, aby plnily úkoly uvedené v plánu v tam uvedených termínech,
  • žádá všechny zodpovědné osoby/orgány, aby průběžně aktualizovali stav plnění úkolů v redmine.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa


  4. Aktualizace strategie strany
  Republikové předsednictvo
  • žádá europoslanecký klub, aby v souvislosti se svým volebním programem a účasti ve frakci Zelení/Evropská svobodná aliance vytvořil návrh strategie pro začlenění do celkové strategie strany a tento předložil do 31.8.2019
  • žádá vedoucího ZO o aktualizaci stávající strategie odboru, dle aktuální situace, pokud to uzná za nutné
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík

  5.Propagace Nalodění
  Oli upozorňuje na problémy - řada lidí nechápe, jak se vlastně nalodit, další část si zase myslí, že je to např. registrování příznivce na fóru. Kdo je vlastně hlavní záštita Nalodění? PO?
  Republikové předsednictvo
  • ukládá Radku Holomčíkovi, aby provedl revizi procesu naloděni, a to jak z pohledu copywritingu, tak UIX. V případě najmutí externího specialisty lze uvažovat o zakázce malého rozsahu. Výstupem bude model výsledného řešení
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Radek Holomčík


  6.Účast na Prague Pride
  Odročeno na příště.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 222
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 94 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z rozšířeného jednání Republikového předsednictva RP 30/2019

Místo konání: Pirátské centrum Praha (PiCe)
Den a čas konání: 15.7. 2019, 11:00
Přítomni : Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Olga Richterová
Po telefonu : Radek Holomčík
Omluveni : Mikuláš Peksa
Hosté k bodům : David František Wagner, Jana Koláříková, Jiří Hoskovec, Martin Kučera, Mikuláš Ferjenčík, Aleš Krupa, Martin Rejman

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Ivan Bartoš


Agenda
 1. Plnění rozpočtu 2019
 2. Situace Kontrolní komise
 3. Prague Pride
 4. Radek - katalog řešení
 5. Harmonogram k volbám 2020


  1.Plnění rozpočtu 2019

  Aleš ve spolupráci s odbory dopracoval souhrnnou tabulku ukazující rozpočet, odhad 2019, co bylo pokryto z rezervy, co zbývá atd.

  Mediální odbor - odbočka k Pirátským listům, bylo by dobré vydat podzimní edici, jelikož jsou PL velmi úspěšné. Aktuální požadavek z MO na RP je 200 tis. na Pirlisty a 60 tis na vyrovnání FB propagace. U projektu Firma za jeden den je propagace nyní pozastavena. Peníze na infolinku byly schváleny a šéfredaktor Pirlistů je nyní také vyřešen.
  Republikové předsednictvo
  • přesouvá 260 tis. Kč z položky Rezerva Republikového předsednictva do položky provozní výdaje Mediálního odboru
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Olga Richterová


  Personální odbor - požadavek 260 tis. pro vyrovnání odměn koordinátorů a částečné pokrytí inzerce pro nabírané pozice do konce roku 2019. Aleš navrhuje schůzku k rozpočtové položce na koordinátory, jelikož je to podstatná položka rozpočtu. Aleš stanoví termín a seznámí s ním všechny zúčastněné.
  Republikové předsednictvo
  • přesouvá 260 tis. Kč z položky Rezerva Republikového předsednictva do položky provozní výdaje PO
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš,Jakub Michálek, Radek Holomčík

  Republikové předsednictvo
  • schvaluje záměr inzerce na výběrová řízení ve výši 90 tis. Kč do konce roku 2019 z rozpočtu PO
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  Technický odbor - zde je nutná pouze změna záměru, kterou již RP odhlasovalo a předložilo RV.

  Zahraniční odbor - největší náklady byly odměny pro koordinátorku, Karolína K. - koordinátorka pro SK se bude přesouvat zpět pod PO, vedoucí je neplacený, tzn. požadavky na mzdy nejsou nyní žádné. Čekají nás výdaje v podobě 1000 eur na podzimní akci (přislibeno ještě za původní vedoucí), je možné, že se akce neuskuteční, poplatky pro PPI a PPEU. Celkově je ale ZO bez požadavku na RP.

  Administrativní odbor je bez požadavku.

  Poslanecký klub nemá další požadavky, očekávaný přebytek je cca 900 tis.

  Republikové předsednictvo potřebuje vyřešit nájem sídla strany:
  Republikové předsednictvo
  • souhlasí dle §15 RoPr odst. b) s přesunem částky 72 tis. Kč z položky 212500400 Provozní výdaje předsednictva do položky 212700420 Nájem a provoz sídla strany
  • souhlasí s navýšením záměru Nájem sídla strany o 72 tisíc a pověřuje Olgu Richterovou předložením usnesení ke schválení RV
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík,


  Odůvodnění:
  Vzhledem k tomu že stále není vypořádáno na úrovní Generální ředitelství pro finance EU (kde očekáváme kladné stanovisko), je třeba pokrýt chybějící částku.

  Od poloviny září se bude předsednictvo scházet právě v PiCe Aleš dá o tom vědět správci PiCe, připraví dotazníček nejlepšího využití PiCe (praktické požadavky atd.). RP po dvou zasedáních vloží do dotazníku svůj vhled - co je potřeba co vyhovuje a co nevyhovuje.

  V rezervě RP je nyní 1,3 mil, požadavky jsou uspokojitelné.

  Právní záležitosti - vyčerpána více než polovina, můžeme ale vyhovět všem požadavkům.
  Republikové předsednictvo
  • přesouvá z položky Rezerva předsednictva 100 tis. Kč do položky Výdaje na právní služby
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  RV v pořádku, KK v pořádku, RK v pořádku, Volebnímu výboru z volebního štábu zbylo cca 130k, Mikuláš F. doporučuje přesunout na Výzkumy a analýzy.
  Republikové předsednictvo
  • souhlasí s přesunem (zkrácením) 100 tis. Kč z položky Volební štáb do položky provozní výdaje MO.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  Odůvodnění:
  Ušetřené peníze budou směřovat k projektům ve smyslu zefektivnění naší komunikace.

  Byl probrán nástřel rozpočtu 2020.

  2.Situace Kontrolní komise
  RP se zabývalo podnětem Štěpána Štrébla k rychlosti soudnicví ve straně. Jakub kontaktoval Kontrolní komisi a čeká na odpověď, pokud jí nedostane, bude urgovat.

  3.Prague Pride
  MO může na akci dát 60 tis. Ivan chce vidět detailní rozpočet. Obecně je RP za jedno, že bychom měli zvážit částku, kterou do této akce chceme nalít vzhledem k efektu, který to přinese. Po konzultaci tuto záležitost dořeší MO.

  4.Katalog řešení
  Radek s Janou řeší platformu pro sdílení dobré praxe hlavně z voleb. Radek se dotazuje RP zda mají nápad, koho oslovit pro realizaci. Ivan zmiňuje projekt Česko bez bariér - na něm je možné vyzkoušel platformy sdílení dobré praxe. Až budeme mít systém kde jsme vyzkoušeli, že sdílení dobré praxe funguje, můžeme do toho analogycky nalít další věci. Jakub zmiňuje ještě možnost nasdílení přes platformu otevřených měst. TO doporučuje wiki.pirati.cz navázat na docu wiki. David F.W. upozorňuje na nutnost nějaké časové linky a gamifikace - aby nový člověk věděl kdy je vhodné si co přečíst, nebyl zahlcen, ale dostal informace, které potřebuje, podle své “životní situace”.

  5.Harmonogram k volbám 2020
  AO představil harmonogram k volbám 2020, RP a odbory sdělily své připomínky k termínům, které byly rovnou prodiskutovány a zapracovány. Úkol Šárka A. - 30.11. bude kontrolní termín, zda je zvolen lídr a alespoň 4 další kandidáti za každý kraj.

  Republikové předsednictvo
  • navrhuje Republikovému výboru změnu volebního řádu tak, že v §5 se za tabulku vkládá věta která zní: “RP může stanovit kratší lhůtu, pokud to neohrozí demokratický průběh primárních voleb”
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík

  Jakub připraví odůvodnění pro RV. Martin Kučera harmonogram vyhlásí.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Sarka.Altmanova za příspěvky (celkem 2):
Vojtech.Pikal, Jiri.Snizek
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 222
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 94 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 31/2019

Místo konání: Poslanecký klub Piráti
Den a čas konání: 29.7. 2019, 11:00
Přítomni : Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Olga Richterová, Mikuláš Peksa
Po telefonu : Radek Holomčík (od bodu 3)
Omluveni : Radek Holomčík (do bodu 3)
Hosté k bodům : Jiří Hoskovec, Petr Fojtík

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Mikuláš Peksa


Agenda
 1. Revize rozpočtu MMM 2019
 2. Doporučení ke strategii pro senátní volby
 3. Dokument Odbornost ministrů za Piráty
 4. Dokument k otázkám osobní integrity
 5. Spolupráce s romskými organizacemi
 6. Účast na akcích RV
 7. PaRo
 8. Newslettery eurotýmu

  1.Revize rozpočtu MMM 2019, Prague Pride
  Jiří Hoskovec za MO představil jednotlivé položky z rozpočtu na proběhlý MMM 2019, aby bylo možné provést zpětnou revizi. Prague Pride pokryje z rozpočtu MO, RP obdrželo od Marcely Šroubkové konkrétní návrh rozpočtu akce.

  2.Doporučení ke strategii pro senátní volby
  Petr Fojtík představil návrh dokumentu Základních doporučení ke strategii pro senátní volby, který vznikl po první schůzce Volebního výboru v novém složení. RP vzneslo své poslední návrhy na úpravy, Petr změny zapracuje a dá je na vědomí VV.
  Republikové předsednictvo
  • schvaluje dokument Základních doporučení ke strategii pro Senátní volby se zapracovanými změnami.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek,Mikuláš Peksa

  3.Dokument Odbornost ministrů za Piráty
  Jakub bude dokument předkládat koncem srpna k dalšímu schvalování CF, jakmile schválí CF dokument jako celek, půjde zbytek (prováděcí) ke schválení RV. Proběhl mumble s RV přímo k tomuto dokumentu, byl opřipomínkován členskou základnou. RP prodiskutovalo poslední připomínky, některé věci je vhodné ještě probrat s vedoucími odborů, Olga si bere za úkol komunikaci s AO a TO.
  Republikové předsednictvo
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa

  Vzhledem k dovoleným napříč členskou základnou, dojde k samotnému předložení dokumentu ke schválení CF až v posledním týdnu v srpnu.

  4.Dokument k otázkám osobní integrity
  Republikové předsednictvo
  • žádá Republikový výbor, aby finální verzi dokumentu k otázkám osobní integrity připravil Republikový výbor sám v takové podobě, kterou považuje za průchozí a předložil jí do konce srpna Republikovému předsednictvu.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa

  5.Spolupráce s romskými organizacemi
  RP se musí sladit, jak v této otázce postupovat - Mikuláš bude další postup konzultovat s Ivanem a Olgou, jelikož se tomu v rámci svých agend věnují ve velké míře a mají zkušenosti a informace, které mohou předávat dál. Oli by byla ráda, aby vznikl “fact sheet” k tématu Romů stejně jako je máme k jiným tématům, Mikuláš by si představoval dokument rozdělený podle lokalit. Oli vykopne ve sdíleném dokumentu nástřel pro rychlý přehled, co se v této otázce Pirátům podařilo udělat.

  6. Účast na akcích RV
  Na mumble plánovaném na 5.8. může být Olga - Šárka jí připraví témata, která bude Oli chtít za RP probrat + přípravu k tomu, co chce probírat RV.
  Na podzimním zasedání RV může být opět Olga, ale potřebuje vědět, na které dny je její účast nutná. Na dotaz Dana Leštiny ohledně setkání k resortním týmům RP doporučuje účast na Strategickém krajském dni konaném 30.8.2019

  7.PaRo
  Republikové předsednictvo vzalo na vědomí prosbu o reakci na PaRo projekty, Šárka k projektům zareaguje pokud nebude jasný jejich celorepublikový přesah.

  8.Newslettery eurotýmu
  Šárka zkontroluje, že v Nalodění je možnost zaškrtnout volbu zasílání newsletterů za euroklub a Mikuláš poté zajistí, aby NL opravdu odcházel.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Ales.Krupa
Finanční tým
Příspěvky: 32
Registrován: 16 pro 2018, 16:53
Profese: ekonom
Dostal poděkování: 64 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Ales.Krupa »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 32/2019

Místo konání: Poslanecká sněmovna
Den a čas konání: 26.8.2019 11:00
Přítomni : Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa
Po telefonu : Radek Holomčík
Omluveni :
Hosté k bodům:

Zapisovatel: Aleš Krupa
Ověřovatel: Olga Richterová


Agenda
 1. Kontrola úkolů
 2. Záměr na strategický krajský den
 3. Mimořádná odměna vedoucí PO
 4. Záměr na kurz rétoriky pro Ivana Bartoše
 5. Žaloba na SPD

  1. Kontrola úkolů

  Dlouhodobé úkoly

  Screening osobností - je třeba zajistit, aby se strana “nezabetonovala” a byla otevřená pro nové lidi a osobnosti

  Europoslanecká kancelář - čekáme na odpověď, zatím kvůli dovoleným není. Postup - vytvořit návrh smlouvy pro euroasistenta a poslat ke schválení na DiG, Mikuláš probere na euroklubu, že kancelář europoslance společně s poslaneckými kancelářemi usnadní přístup veřejnosti k informacím na jednom místě. Asistent se samozřejmě bude zabývat výhradně agendou europoslance.

  Úkol pro Ivana Bartoše- sejít se s pronajímatelem ohledně nájemného na příští rok.

  Revize procesu Nalodění - Radek Holomčík přinese do příště návrh na externí posouzení procesu Nalodění.

  Úkol pro Janu Koláříkovou - příště dodat report o náboru nových členů.

  Schůzka ohledně KoKs - domluví se termín schůzky v úzkém kruhu - rozpočet, definice činností vs skutečnost, role KoKs, financování centrála vs KS

  Ivan Bartoš podá do konce týdne do podatelny AO žádost o založení vlákna do CF - předložení dokumentu Odbornost ministrů k diskuzi

  Dokument k romské problematice - změnit těžiště na “k sociálně vyloučeným” - Olga Richterová připravuje pirátský postup - nasdílí ostatním v RP

  Newsletter eurotýmu - Mikuláš Peksa projedná s Davidem Wagnerem

  Stanovisko k migrační politice - bude se ještě řešit na resortním týmu, Mikuláš Peksa probere s Františkem Kopřivou

  Otázka osobní integrity - zamítlo RV, Olga Richterová znovu osobně předloží na jednání RV

  Změna volebního řádu - RV schválilo, podmiňuje svým souhlasem - úkol pro Olgu Richterovou - žádost volebního řádu na Martina Kučeru - upravit harmonogram a předložit na RV

  Volební koordinátor - vybrán Pavel Štěpánek, diskutovalo se, pod jaký orgán bude patřit, v té souvislosti navrhnut vedoucí kanceláře do volebního výboru (financování kampaní, kontrola výdajů, administrace kampaní, kapacita řídit volebního koordinátora)
  Republikové předsednictvo
  • jmenuje Aleš Krupu dalším členem volebního výboru
  • žádá volební výbor, aby do 14 dnů informoval RP o způsobu vedení volebního koordinátora
  Návrh byl přijat
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Radek Holomčík


  2. Záměr na strategický krajský den
  Proběhla diskuze k strategickému krajskému dni - nevhodně zvolený název - nejde o ideovou konferenci, ale primárně o předávání dobré praxe, je třeba zajistit, aby tomu odpovídala náplň, Olga Richterová domluví, že půjde primárně o předávání zkušeností z krajské politiky
  Republikové předsednictvo
  • schvaluje záměr ve výši 30 tis. Kč na uspořádání strategického krajského dne, který proběhne 30.8.2019 v Praze a souhlasí s tím, že prostředky budou čerpány z provozních výdajů PO, který má tuto položku v rozpočtu, s tím, že cílem akce bude předat a diskutovat zkušenosti podstatné pro krajskou politiku.
  • souhlasí s převodem 10 tis. Kč z rezervy RP na záměr uspořádání strategického krajského dne
  Návrh byl přijat
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa


  3.Mimořádná odměna vedoucí PO

  Bude řešeno na příštím jednání RP.

  4. Záměr na kurz rétoriky pro Ivana Bartoše
  Republikové předsednictvo
  • schvaluje záměr ve výši 15 tis. Kč na kurz rétoriky pro Ivana Bartoše
  Návrh byl přijat
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa


  5. Žaloba na SPD
  Další postup včetně stanovení mezních nákladů probere Ivan Bartoš s Filipem Hajným, možnost nabídnout mu spolupráci na kauze s dalšími právními experty.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ales.Krupa za příspěvek:
Vojtech.Pikal

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 222
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 94 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 33/2019

Místo konání: PiCe Praha
Den a čas konání: 2.9.2019
Přítomni : Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Ivan Bartoš
Po telefonu : Radek Holomčík (od bodu 3)


Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Radek Holomčík


Agenda
 1. Hlasování
 2. Report ke krajskému dni
 3. Teplárny Brno
 4. Odměna vedoucí PO, rubrika Borec na konec, posila do PO
 5. NDA
 6. Konec doby klecové
 7. Situace KoKs v Praze
 8. Nalodění, nábor nových členů, lide.pirati.cz
 9. Resortní týmy
 10. Propojení KET a resortních týmů


  1.Hlasování
  Republikové předsednictvo
  • uděluje mimořádnou odměnu asistentce RP ve výši 15 tis. Kč
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Mikuláš Peksa


  Předseda strany Ivan Bartoš
  • pověřuje předsedáním zasedání Celostátního fóra 2020 Vojtěcha Pikala
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa


  2.Report ke krajskému dni
  Olga předala ostatním členům RP report z pátečního Krajského dne. Hodnotí akci jako velmi zdařilou, zároveň vzešlo mnoho požadavků - například potřeba setkávat se na národní úrovni, se starosty atd. toto dále řeší Olga.

  3.Teplárny Brno
  Republikové předsednictvo
  • bere na vědomí informace o výsledcích výběrového řízení do představenstva podniku Teplárny Brno,
  • souhlasí s nástupem Tomáše Psoty do této pozice k 1.10.2019,
  • souhlasí se zpracováním doporučení ke střetu zájmů.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa


  4.Odměna vedoucí PO, rubrika Borec na konec, posila do PO
  Po dohodě s europoslancem Mikulášem Peksou vyřeší mimořádnou odměnu vedoucí PO za zvýšené množství práce spojené s výběrovým řízením v souvislosti s úspěšnými volbami do EP, europarlamentní tým. K vyřešení má dojít do konce tohoto týdne.

  RP urguje splnění úkolu transparentního systému výběru lidí pro rubriku borec na konec v rámci stranického NL.

  Radek s Janou řešil záležitost posily na PO - počítá se s ní a promítne se do návrhu rozpočtu PO na rok 2020.

  5.NDA
  Radek předložil návrh věcného záměru nového NDA po konzultaci s odpůrci původního záměru. Radek dokument představil a odpověděl na dotazy ostatních členů RP. Jakub navrhuje, aby Radek rozeslal dokument ostatním členům RP k připomínkování - panuje všeobecná shoda, Radek dokument rozesílá k připomínkování a bod bude zařazen na příště.

  6.Konec doby klecové
  Adam Zábranský požádal RP o podporu občanské iniciativy Konce doby klecové. RP doporučuje zabývat se detailně přímo deklarací občanské iniciativy. Radek se za RP setká s Adamem Zábranským a Danou Balcarovou, vytáhnou si studie k dané problematice a věc prodiskutují.

  7.Situace KoKs v Praze
  Olga detailně prověřila situaci ohledně pražských KoKs a upozornila na možný systémový problém týkající se (možná zbytečné) zvýšené fluktuace. Olga otevřela debatu nad možnostmi toho, jak předcházet odchodům lidí bez možnosti nalezení jiného - vhodnějšího uplatnění atd., bude si volat s vedoucí PO a věc s ní probere.

  8.Nalodění, nábor nových členů, lide.pirati.cz
  Web lide.pirati.cz nefunguje tak, jak by měl fungovat. RP pověřuje řešením situace TO a zjištěním stavu projektů vedoucího kanceláře RP. Olga žádala technický odbor mailem o nápravu hlášky v lide.pirati.cz, zatím nedostala odpověď na svou připomínku, že stávající řešení není dostačující.

  Aleš si bere na starost propojit se s KoKs ohledně zdokumentování věcí, o které z pozice KoKs technický odbor žádali.

  Radek se spojí s vedoucí PO, jelikož je třeba ve “svaté tabulce” v záložce “nalodění” doplnit informace, které chybí - jmenovitě např. Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Jihomoravský kraj, dále je třeba popsat, jaký je zdroj dat (jestli je z tabulky z evidence, prostě kde je source daného čísla)

  PO dodal tabulku k náboru nových členů, kterou RP probralo a shledalo, že lepší by bylo předkládat data formou grafu, nikoli tabulky. Ivan by byl pro, aby měl jednou za měsíc na RP předložena 4 základní čísla za každý kraj (počet přihlášených, počet kontaktovaných, počet těch, co přišli na schůzi, počet těch, co byli přijati). Lucie Spáčilová zkusí vytahat ručně z databáze reálná čísla o počtu členů, abychom je pro kontrolu mohli porovnat s čísly, které generuje systém.

  9.Resortní týmy
  Došlo k upřesnění detailů ohledně fungování resortních týmů - osoba v kontaktech je osoba pro komunikaci vně i dovnitř strany. Vedoucí RT si stanovuje kritéria pro zařazení člověka do RT. Pokud někoho odmítne, musí dát zdůvodnění. Olga by ráda připravila vyhodnocení fungování res. týmů a porovnání, Ivan z této diskuze udělá výstup pro jednání na poslaneckém klubu,kvůli výměně informací. Olga navíc upozorňuje, že lidem nejde až tak o pozice, ale přístup k informacím, které např. ona se svým resortním týmem poskytuje zejména formou newsletteru. Ivan pošle shrnutí k res. týmům jako návrh kroků - příklad dobré praxe je např. povzbuzování ketů resortními týmy.

  10. Propojení KET a resortních týmů
  Šárka s PO dořeší, aby fungovalo lepší propojení KET a resortních týmů a aby byl lepší přehled kdo se čím zabývá v krajích, jelikož nyní se dá v tabulce filtrovat jen podle lokality, nikoli dle oblasti - je nutné, aby si každý mohl filtrovat co potřebuje. Prosíme PO o vytvoření tabulky kontaktů na KET - vždy je třeba vidět v rámci kraje kde co je a kde co není. Jedná se o prioritu v rámci přípravy na krajské volby - ideálně se inspirovat tabulkou, jak je sestavena v Praze a která velmi dobře funguje.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Sarka.Altmanova za příspěvek:
Jiri.Snizek
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Sarka.Altmanova
Asistent RP
Příspěvky: 222
Registrován: 26 úno 2018, 18:14
Profese: Asistentka Republikového předsednictva
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 94 poděkování

Re: Zápisy z jednání republikového předsednictva

Příspěvek od Sarka.Altmanova »

Zápis z jednání Republikového předsednictva RP 34/2019

Místo konání: PiCe Praha
Den a čas konání: 9.9.2019
Přítomni : Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Olga Richterová
Po telefonu : Mikuláš Peksa
Hosté k bodům: Jana Koláříková, Lukáš Blažej, Jitka Novotná, Ondřej Profant, Mikuláš Ferjenčík, Michal Zachar

Zapisovatel: Šárka Altmanová
Ověřovatel: Olga Richterová


Agenda
 1. Výzva zastupitelským klubům Pirátů
 2. Situace na TO
 3. Body na další jednání RP
 4. Podkladové materiály RP
 5. Report z Republikového výboru
 6. Návrhy na přezkoumání výběrových řízení vedených PO


  1.Výzva zastupitelským klubům Pirátů všech měst a obcí k učinění kroků vedoucí k dodržování zákona o střetu zájmů ve vztahu k zadávání veřejných zakázek
  Republikové předsednictvo
  • vyzývá všechny zastupitelské kluby Pirátů, aby z důvodu předběžné opatrnosti přijaly opatření, která zajistí dodržení § 4b zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů. Obchodní společnost, ve které člen vlády nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo subdodavatel. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Toto opatření se týká rovněž zakázek malého rozsahu.
  • pověřuje předsedu strany, aby informoval zastupitelské kluby v krajích.
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa


  Statut a jednací řád Volebního výboru - bude probrán per rollam, RP dodá poznámky do středy 11.9.

  2.Situace na TO
  Republikové předsednictvo
  • přijímá rezignaci dosavadního vedoucího TO Martina Rejmana
  • pověřuje dočasným vedením TO Ondřeje Profanta
  • žádá vzhledem k důležitosti vedení TO Administrativní odbor, aby prodloužil lhůtu pro navrhování kandidátů o 14 dnů (a v souvislosti s tím posunul všechny navazující termíny o 14 dnů)
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa

  Zdůvodnění - Ondřej Profant má nepochybně výbornou znalost technických systémů strany. Jedná se o řešení pouze na přechodné období, o svých zástupcích rozhodne dočasný vedoucí TO dle svého uvážení.

  Proběhla debata na téma, jak zajistit co nejlepší fungování obtížného technického odboru (vedoucí musí mít IT dovednosti i kompetence v projektovém a strategickém řízení). Nutně nyní potřebujeme někoho, kdo dá odbor dohromady, aby mohlo dojít k profesionalizaci. V diskuzi na RV se Olga za RP snažila ukázat, v čem byl s dosavadním TO problém (a zároveň děkovala dosavadnímu vedoucímu za jeho práci a snahu) a jako možné kompromisní řešení padlo zúžení pravomocí a také zrealizování ze strany PO jasného assessment centra pro možné publikování zjištěných kompetencí před další volbou vedení odboru. Cíl je: informovaná volba ze strany CF. Jakub připomíná, že jsme se v rámci strategie zavázali dát kandidátům na vedoucího jakéhokoli odboru možnost přijít, obhájit své předpoklady a ty poté prezentovat před volbou.

  Vznikne skupina, která bude mít na starosti definovat, co přesně po vedoucím TO chceme/potřebujeme a postará se o zajištění prokázání kompetencí kandidátů na vedoucího TO (v tuto chvíli totiž možná hledáme více krizového manažera, než dlouhodobého vedoucího TO). Složení tohoto týmu - za RP Olga Richterová, dočasný vedoucí TO - Ondřej Profant, za PO Jana Koláříková, Aleš Krupa jako vedoucí kanceláře. Tým cca za 14 dnů předloží dokument s vymezením kompetencí a poté bude následovat týdenní veřejné připomínkování těchto kompetencí.

  Analogický postup bude zvolen i pro další volby vedoucích odborů analogicky v souladu se schválenou strategií.

  Republikové předsednictvo pověřuje tým ve složení Olga Richterová (za RP), Aleš Krupa (za kancelář strany), Ondřej Profant (dočasný vedoucí TO), Jana Koláříková (za PO)
  • zpracováním podkladů dle bodu 7 Strategie PO - přehled kompetencí vedoucího TO do 14 dnů
  • předložením podkladů dle bodu 1 k připomínkování členské základně a vypořádáním připomínek do 28 dnů
  • ukládá Radku Holomčíkovi připravit dle postupu z bodu 1 analogický návrh pro volbu vedoucího PO
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa

  3.Body na další jednání RP
  Jakub navrhuje stěžejní body na další jednání RP, ostatní souhlasí.

  1/ 16.9. - probrat aktualizaci strategie (vedoucí orgánů dávají do 13.9. podněty)
  2/ 23.9. - probrat rozpočet (+ prodloužení RP na 3 hodiny)
  3/ 30.9. - případně doklepnout rozpočet, pokud bude třeba

  Olga upozorňuje, že je třeba myslet na rozpočet TO, kde je nyní dočasné vedení - Aleš s Ondrou tuto záležitost probere.

  K představení rozpočtu 2020 - Jakub navrhuje postup, kdy po předložení návrhu rozpočtu Republikovému výboru proběhne nejdříve mumble, poté osobní představení na jednání RV a následně až hlasování.

  Kolem 19 - 20. 10. je třeba zařídit zasedání RV v Praze k rozpočtu 2020. Šárka má za úkol toto vykomunikovat s Kristýnou Kubcovou, konání by mělo být ideálně na 1 den.

  4.Podkladové materiály RP
  Republikové předsednictvo
  • souhlasí s tím, že Podkladové materiály RP, ať již předkládané členy RP nebo odbory či jinými týmy, zveřejňuje asistentka RP v pátek odpoledne před pondělním jednáním RP ve vymezeném prostoru na úložišti mrak.pirati.cz tak, aby k něm měli členové strany přístup, s výjimkou těch materiálů, kde jsou důvody vyloučení. V každém takovém materiálu budiž uveden způsob, jak mají členové vznést své případné připomínky a případný status důvěrnosti dokumentu v hlavičce.
   Materiály se zasílají asistentce RP do pátku 8:00 ráno.
   Později dodané materiály/body jsou označeny červeně.
   Draft programu jednání se zveřejňuje v pátek odpoledne na internetovém fóru.
  • Úkol provede Šárka Altmanová ve spolupráci s AO
  Návrh byl přijat.
  Pro: Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek, Radek Holomčík, Mikuláš Peksa

  5.Report z Republikového výboru
  Olga dala krátký report z dění na RV, zejména pak k plnění strategie, PIVOSu atd. Aktualizovaný návrh plánu bude řešen na příštím RP, kde bude také dle termínů domluveno, kdo bude za RP prezentovat Republikovému výboru.

  6.Návrhy na přezkoumání výběrových řízení vedených PO
  Námitku Dana Halamíčka bude řešit Radek Holomčík, Jana popsala proces výběrových řízení, vše bylo vyjasněno. Velmi důkladně byla probrána situace KoKs na Praze.
Šárka Altmanová - asistentka Republikového předesednictva
sarka.altmanova@pirati.cz

Odpovědět

Zpět na „Republikové předsednictvo“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host