MF OV 1/2019 Volba předsednictva

Moderátoři: PKS Moravskoslezsky kraj, PMS Ostrava

Odpovědět
Uživatelský avatar
Pavlina.Novackova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 133
Registrován: 20 kvě 2016, 12:41
Profese: úředník
Bydliště: Ostrava-Zábřeh
Dal poděkování: 68 poděkování
Dostal poděkování: 117 poděkování

Re: MF OV 1/2019 Volba předsednictva

Příspěvek od Pavlina.Novackova » 26 čer 2019, 17:12

Ahoj. Ještě jednou děkuji za nominace a zde je tedy moje kandidátská řeč.

Na začátku bych chtěla říct, že velmi vnímám sílu úspěchu, který Piráti zažili tady v Ostravě, ve městě (a v kraji), kde tradičně vítězí spíše populismus a tradiční strany. Naše pozice je proto velmi křehká a musíme naši stranu zde ve městě cizelovat, aby ustála ten permanentní tlak jak voličů, tak jiných stran, zvládla zkorigovat krajské volby, dostat kluky (a možná někoho dalšího) do sněmovny a opět uspět v komunálních volbách.
V současné době jsme v organizačním vakuu, kde víceméně vše funguje provizorně a není dobré, aby to tak zůstalo i nadále. Jinak dopadneme jako naše vědecká knihovna.
Fungováním Ostravy jsem se zabývala už dříve, mám k tomu vypracovaný dokument, který ráda předložím na grilování, pokud bude prostor.

Podle mě je důležité
1. Nastavit systém práce a kompetencí
- mám představu, že každý člen předsednictva včetně předsedy bude mít svou gesci, které se bude reálně věnovat.
- Gesce: IT, PR, HR, organizace vnějších akcí, organizace uvnitř; každá gesce k sobě oblast (vysvětlím dále), vzájemná zastupitelnost nutností
- Ostatní úkony se budou samozřejmě řídit ust. 20 Organizačního řádu

2. Sjednotit užívání informačních kanálů a jejich zabezpečení
- S pomocí TO MSK zabezpečit migraci veškerých aktuálních dat na disku na mrak. Reálně už tam něco je, ale začíná se to rozbíhat na dvou frontách (disk, mrak); důležité je zajistit bezpečnost a neztrátovost dat
- Implementovat zulip, pokud to bude možné. Bezpodmínečně nutné je ale to, aby se lidé s tímto názorem ztotožnili a je potřeba vyřešit absenci pirate ID u některých nereg. p.
- Ve spolupráci s PKS zajistit dostatečné technické vybavení Opice

3. Rozpočet
- Stanovit rozpočet na další rok s předem stanovenými cíly; očekávám, že by bylo vhodné mít rozpočet hotový v říjnu-listopadu.
- Hlídat PaRo (zodp. člen PMS by pomáhal řešit případné žádosti jejich podavatelům).
- Bude potřeba v rozpočtu vyčlenit fond na placení odborníků.

4. Personální
- Rozdělení Ostravy do 3 oblastí, které budou koordinovat členové PMS spolu s předsedy zastupitelských klubů nebo delegovat na někoho jiného v té oblasti. Př. Poruba – koordinátor pro Poruba, Krásné Pole, Polanka nad Odrou, Svinov, Třebovice, Pustkovec.
- Aktivní získávání lidí do vlastních řad; s tím souvisí i ukládání úkolů nováčkům, aby se cítili využití, jejich zapojování do funkcí a kandidátek – cílem tedy je mít ve funkcích víc různorodých lidí než všude 5 stejných.

5. Komunikace vnitřní
- PMS by mělo vědět víceméně o všem, co se v Ově děje. Jak už jsem deklarovala dříve, MS v sobě nese jak administrativní, tak z logiky věci (a již nastavených pravidel) politickou rovinu a zabezpečení supportu při výkonu mandátu v komunálu, zabezpečení krajských voleb a implementace jiných nařízení.
- Členové místních buněk by se měli scházet na skype či osobně alespoň 1x za měsíc; o výsledcích schůzek informuje předsednictvo, pokud bude členem předsednictva někdo z buňky (jakože při našem počtu asi jo  ), tak předá informace ostatním členům sám.
- MS Ostrava se musí scházet alespoň 1x za měsíc.
- Je nepřípustné, aby se závažné informace dovídali členové nejdříve z tisku nebo od známých. Pokud ovšem taková situace nastane (což se prostě nevědomky může stát), bude vypracován plán krizové komunikace ve spolupráci s MeKo.
- Před ZMO a ZMOb budou probíhat společné diskuze nad materiály. Místní buňky si to řeší samy, na schůzku k ZMO by měl chodit aspoň jeden zástupce.
- S Radou města by měla být spolupráce nastavena, jak jsme si už říkali dříve, další podněty případně řeknu na grilování.

6. Odbornost a spolupráce
- Už dříve jsem mluvila o nějakých týmech, které by sdružovaly jak lidi v komisích města a obvodů, tak zájemce či odborníky v dané problematice. V těch by se dále rozpracovával program a řešilo jeho naplňování tak, aby to mělo vazbu na práci na radnicích. Zároveň je možné předpokládat, že lidé v těchto týmech budou přinášet a odnášet informace do KET a celostátně.
- Nutné je, aby s výstupy byla seznámena členská základna, alespoň v nějaké podobě.

7. PR a marketing
- dle mého názoru by bylo vhodné, aby MeKo, až bude na to prostor, dělala následující úkony: a) chodila na zástupka města a obvodů a účastnila se diskuzí před zasedáním, b) sledovala monitoring tisku každý den vč. lokálních periodik-ať už pro přehled vlastní nebo pro zachytávání kauz; aktivně hledá témata ke komunikování.
- Chodí na akce pořádané Piráty nebo zástupci na radnicích nebo akce, které jejich radnice podporují.
- Další věci byly už stanoveny.
- MeKo ale musí mít support místních – je nepřípustné, aby se musel PR koordinátor domáhat vysvětlení či poskytnutí informací, které jsou nutné pro zabránění komunikačního požáru nebo pro stanovení marketingového plánu.

8. Pořádek
- Tím je myšleno materiální zabezpečení MS na akce, kampaně apod. – nutno řešit ve vztahu k PKS.

9. Předpisy
- MS se řídí již danými pravidly, řády a zásadami, pro specifické vnitřní postupy může používat různá doporučení.

10. Několik poznámek na závěr:
- Celé MS potřebuje silnou vnitřní disciplínu, tj. plnění uložených úkolů a dodržování termínů.
- Aktivitu a seberealizaci nezašlapávat ale podporovat
- Nebát se změn
- Důvěřovat si
- Umět se pochválit
- Nebát se kritizovat
- Umět si přiznat chybu
- Umět se pochlubit
- Chtít stranu a díky ní město, kraj, stát, EU posouvat
- Cítit se u Pirátů jako doma
- Zůstat pro lidi stranou otevřenou, přátelskou, transparentní, svobodomyslnou, s rovným charakterem, zodpovědnou, odbornou, pestrou, důstojnou, upřímnou a stabilní.

Aby se naše heslo „Držíme kurz“ nestalo jen vyprázdněným pojmem. Držet kurz na děravé bárce a supermoderním parníku je totiž velký rozdíl. 

Pokud jsem na něco zapomněla, sdělím při grilování.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Pavlina.Novackova za příspěvky (celkem 7):
Michal.Breskovec, Petr.Kopecny, Romana.Korosi, Rostislav.Reha, Veronika.Murzynova, Jaroslav.Horejsi, Jakub.Dedek
,,Když člověk dojde na konec života, měl by si při ohlédnutí říct víc než jen -Byl jsem tady-"

Uživatelský avatar
Michal.Breskovec
Místní předsednictvo
Příspěvky: 622
Registrován: 22 dub 2009, 12:58
Profese: IT
Bydliště: Ostrava, Bělský les
Dal poděkování: 308 poděkování
Dostal poděkování: 471 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: MF OV 1/2019 Volba předsednictva

Příspěvek od Michal.Breskovec » 26 čer 2019, 18:01

Děkuji za nominaci, pokusím se být ve své kandidátské věci věcný a stručný.

Úlohu předsednictva MS vidím hlavně v tomto:
 1. Efektivní nábor nových členů.
 2. Koordinace akcí týkajících se MS, jako jsou volby, propagace strany a podpora členů MS.
 3. Zajistit komunikaci a spolupráci mezi členy.
 4. Zajistit informování členů o dění v MS.
 • Ad 1) Nedostatečná kapacita členské základny je problémem Pirátů od samotného začátku, který se však nyní projevuje o to více, že přibývá funkcí, které členové musejí zastávat, ať už ve vnitrostranické hierarchii, nebo ve svých funkcích vyplývajících z našich úspěchů ve volbách. Problém je o to palčivější, že se snažíme vyhýbat kumulací funkcí. Neaspiruji na to, že tento celostranický problém vyřeším zrovna já, ale chtěl bych pro zlepšení situace učinit alespoň následující:
  • Apelovat na RegP aby se ucházeli o členství.
  • Pružně reagovat na nové zájemce o vstup do strany, není možné aby dlouho čekali než se něco stane a hlavně, musejí být nováčci ihned zapojeni do práce ve straně, aby se cítili užiteční.
  • Každý Pirát je vysílač, je potřeba, aby veřejné akce MS nebyly využity pouze k propagaci strany, ale také k náboru nových členů.
 • Ad 2) Předsednictvo by nemělo dělat všechno samo, ale delegovat úkoly na členy - ale na druhé straně musí bezpodmínečně o všem vědět a informace předávat dál členské základně.
 • Ad 3) Je nezbytné, aby předsednictvo zvolilo správné nástroje pro komunikaci a kooperaci a ty aktivně používalo a motivovalo členy, k jejich přijetí a užívání.
 • Ad 4) Pokud se připravuje jakákoliv událost, musí o ni členská základna vědět v čas a musí být vyzvána k participaci. Členové MS musí vědět co dělají naši zastupitelé atd. musí vědět o našich úspěších, aby je mohli dále propagovat a musí vědět o našich přešlapech, aby byli připraveni reagovat na kritiku. Zastupitelé musí o takových věcech informovat předsednictvo a to bude šířit informaci dále - to by mělo zajistit, že zastupitelé nebudou přetěžováním tím, pořád dokola někomu něco vysvětlovat, ale zároveň členové MS budou v obraze.
Strana se bezpodmínečně musí "profesionalizovat" na všech úrovních. Je nežádoucí se utopit v byrokracii, ale musíme mít definovány jasné a jednoduché procesy, které musí vést k vylepšení komunikace a koordinace. Předsednictvo MS musí být jádrem těchto procesů, místem, kde se sbíhají všechny nitky a zároveň bodem, odkud se šíří informace všem ostatním - stručně řečeno "hub and spoke" systém komunikace.

Děkuji za vaši podporu při volbě do předsednictva.

Uživatelský avatar
Lukas.Cernohorsky
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 1521
Registrován: 05 lis 2009, 21:54
Profese: Projektový manažer
Dal poděkování: 54 poděkování
Dostal poděkování: 1518 poděkování

Re: MF OV 1/2019 Volba předsednictva

Příspěvek od Lukas.Cernohorsky » 01 črc 2019, 14:00

Petr.Kopecny píše:
25 čer 2019, 21:25
Ahoj, navrhuji abychom udělali grilování v Opici až po prázdninách, tj. na začátku září. Je důležité aby se na grilování dostavili ne jen všichni kandidáti, ale také co nejvíce členů.
Problém je, že PMS bude muset začít s přípravou plánů co nejdřív, ať tam bude kdokoliv, protože ač se to nezdá, tak příprava voleb bude dost náročná. Ono se to nezdá, ale krajské volby jsou už víc než za rohem, zvlášť při rychlosti jak vše realizujeme . Nemyslím si, že je vhodné to zase oddalovat o další 2 měsíce. Vzhledem k tomu, že to nikdo nesvolal jsem u sebe v kanceláři do středy od 16-19 hod. k dispozici na individuální grilování.
tel. : 601573955

Uživatelský avatar
Pavlina.Novackova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 133
Registrován: 20 kvě 2016, 12:41
Profese: úředník
Bydliště: Ostrava-Zábřeh
Dal poděkování: 68 poděkování
Dostal poděkování: 117 poděkování

Re: MF OV 1/2019 Volba předsednictva

Příspěvek od Pavlina.Novackova » 01 črc 2019, 22:10

Lukas.Cernohorsky píše:
01 črc 2019, 14:00
Petr.Kopecny píše:
25 čer 2019, 21:25
Ahoj, navrhuji abychom udělali grilování v Opici až po prázdninách, tj. na začátku září. Je důležité aby se na grilování dostavili ne jen všichni kandidáti, ale také co nejvíce členů.
Problém je, že PMS bude muset začít s přípravou plánů co nejdřív, ať tam bude kdokoliv, protože ač se to nezdá, tak příprava voleb bude dost náročná. Ono se to nezdá, ale krajské volby jsou už víc než za rohem, zvlášť při rychlosti jak vše realizujeme . Nemyslím si, že je vhodné to zase oddalovat o další 2 měsíce. Vzhledem k tomu, že to nikdo nesvolal jsem u sebe v kanceláři do středy od 16-19 hod. k dispozici na individuální grilování.
Já tomu rozumím, ale teď jsou všichni v trapu..nebo budou..a asi by se to nemělo odfláknout. Podle mě je schopné PMS od září začít hned fungovat - pokud se členové nebudou škrábat na zadku a shodnou se na tom, jak to chtějí společně vést a rozdělí si kompetence. Během léta sehnat lidi na plnění úkolů je v létě dost peklo. Klidně to udělejme 2. 9. odpoledne - poslanci budou (snad) přítomni a myslím, že i většina lidí. Mezitím bych rada rozvinula debatu o tom, co si - mimo stanovený rámec - lidé od MS slibují.
,,Když člověk dojde na konec života, měl by si při ohlédnutí říct víc než jen -Byl jsem tady-"

Uživatelský avatar
Veronika.Murzynova
Člen KS Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 260
Registrován: 02 lis 2017, 14:59
Profese: Operations manager
Bydliště: Svojsíkova 1588/11, Ostrava, 70800
Dal poděkování: 340 poděkování
Dostal poděkování: 297 poděkování

Re: MF OV 1/2019 Volba předsednictva

Příspěvek od Veronika.Murzynova » 04 črc 2019, 09:41

Pavlina.Novackova píše:
01 črc 2019, 22:10
Lukas.Cernohorsky píše:
01 črc 2019, 14:00
Petr.Kopecny píše:
25 čer 2019, 21:25
Ahoj, navrhuji abychom udělali grilování v Opici až po prázdninách, tj. na začátku září. Je důležité aby se na grilování dostavili ne jen všichni kandidáti, ale také co nejvíce členů.
Problém je, že PMS bude muset začít s přípravou plánů co nejdřív, ať tam bude kdokoliv, protože ač se to nezdá, tak příprava voleb bude dost náročná. Ono se to nezdá, ale krajské volby jsou už víc než za rohem, zvlášť při rychlosti jak vše realizujeme . Nemyslím si, že je vhodné to zase oddalovat o další 2 měsíce. Vzhledem k tomu, že to nikdo nesvolal jsem u sebe v kanceláři do středy od 16-19 hod. k dispozici na individuální grilování.
Já tomu rozumím, ale teď jsou všichni v trapu..nebo budou..a asi by se to nemělo odfláknout. Podle mě je schopné PMS od září začít hned fungovat - pokud se členové nebudou škrábat na zadku a shodnou se na tom, jak to chtějí společně vést a rozdělí si kompetence. Během léta sehnat lidi na plnění úkolů je v létě dost peklo. Klidně to udělejme 2. 9. odpoledne - poslanci budou (snad) přítomni a myslím, že i většina lidí. Mezitím bych rada rozvinula debatu o tom, co si - mimo stanovený rámec - lidé od MS slibují.
2.9. odpoledne je pravděpodobnost, že poslanci nebudou, neb se již rozbíhá práce ve Sněmovně (je to vyhlášeno jako výborový týden). Je taky možné, že ten bude nějaké plánovací jednání poslaneckého klubu atd., ale teď prostě ještě nevíme, jak to bude. Např. Ondra už má jisté že 3.9. je zasedání podvýboru pro letectví a vesmírný program, takže 2.9. večer pojede do PHy...
Nejlepší je dělat tyhle akce, včetně krajských schůzí, v poslaneckých týdnech. Poslanecký týden je např. vyhlášený na týden od 26.8. (a je to zaznačeno i v ostravském kalendáři). K tomu ještě podotknu, že na 30.8. nebo 31.8. je plánovaná akce v PiCe na které by poslanci neměli chybět (formát, název a datum se ještě ladí).

Za mě tedy souhlas s Lukášem, že čím dříve proběhne grilování, tím lépe. Jo a mmch pořád ještě chybí kandidátksé řeči od některých kandidátů.
Zastupitelka Magistrátu města Ostravy a Městského obvodu Poruba
Asistentka poslance Ondřeje Polanského

"What doesn't kill you, only makes you.... stranger."

Uživatelský avatar
Rostislav.Reha
Kontrolní komise
Příspěvky: 3684
Registrován: 15 říj 2013, 12:16
Profese: informatik
Bydliště: Ostrava
Dal poděkování: 4516 poděkování
Dostal poděkování: 4595 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: MF OV 1/2019 Volba předsednictva

Příspěvek od Rostislav.Reha » 12 srp 2019, 15:35

Neverim na mensi zlo. Je jen velke zlo a zlo, co zatim nemelo sanci vyrust.

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 13392
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2158 poděkování
Dostal poděkování: 18870 poděkování

Re: MF OV 1/2019 Volba předsednictva

Příspěvek od Martin.Kucera » 22 srp 2019, 11:20

Doplnil jsem mezi přihlášené kandidáty Jiřího Rajnocha (nikdo nebyl proti, ač byla kandidatura podána po termínu).
Doplnil jsem odkazy na kandidátské řeči.
Prosím ty, kteří svou řeč dosud nedodali, aby tak učinili - @Jakub.Dedek, @Andrea.Hoffmannova, @Ondrej.Netocny, @Jiri.Rajnoch, @David.Witosz.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Kucera za příspěvek:
Jakub.Dedek
tel.: +420 778 702 711; (NEPIŠTE MI NA FACEBOOKU, TÉMĚŘ TAM NECHODÍM)
Jak jednoduchý by byl svět, kdybychom četli a dělali věci hned správně. :) -- Lucie Spáčilová

Andrea.Hoffmannova
Člen KS Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 30
Registrován: 14 říj 2017, 15:44
Profese: vysokoškolská pedagožka
Dal poděkování: 16 poděkování
Dostal poděkování: 26 poděkování

Re: MF OV 1/2019 Volba předsednictva

Příspěvek od Andrea.Hoffmannova » 25 srp 2019, 20:51

Ahoj Pirátky a Piráti,

je mi ctí ucházet se o post v předsednictvu místní organizace Ostrava a poskytnout své know-how, energii i čas na to, abych se spolu s ostatními kolegy podílela na vedení a rozvoji naší místní organizace ostravských Pirátů. Mezi Piráty se pohybuji již pátým rokem, od roku 2017 jsem členkou Pirátské strany, podílela jsem se na organizaci několika voleb, znám ostravské Piráty a náš potenciál v Ostravě, který je třeba rozvinout.
Všichni víme, že je třeba pracovat na vizích Pirátů, ať už lokálních komunálních, tak celorepublikových či evropských, rozvíjet členskou základnu nejen co do počtu, ale také co do vzdělání a osobnostního rozvoje a profilace jednotlivých členů, komunikovat a spolupracovat s občany, ale také s ostatními stranami. Základním úkolem představenstva je tak sladit veškeré tyto úkoly a to ve třech krocích: ORGANIZACE, DELEGACE, MOTIVACE. Úkoly jsou to nelehké, ale pevně si stanovit dlouhodobé i krátkodobé cíle, rozvíjet naše silné stránky a posilovat ty slabé, delegovat a kontrolovat jednotlivé úkoly a především motivovat všechny k jejich naplňování, je základ. Práce předsednictva není toto vše samotné vykonat, ale zajistit a motivovat všechny členy MS tak, abychom tvořili celistvý a fungující, dobře koordinovaný tým a využili tak naši snahu, čas a nadšení na maximum.
Předsednictvo čekají v nejbližší době tyto úkoly:
1. Efektivní nastavení komunikace a to s veřejností o tom, co Piráti v Ostravě dělají a budou dělat, ale také komunikací uvnitř MS (vytvoření pracovních skupin zabývajících se jednotlivými tématy, sladění komunikačních kanálů, propojenost, sladění FB a webových stránek, otevřených kalendářů, prezentace jednotlivých členů a jejich práce)
2. Rozvíjení pirátských vizí – program i jednotlivé akce s napojením na republikové týmy, aplikace místních myšlenek v rámci celé republiky, pomocí akcí jako Piratecon a spolupráce s odborníky v daných odvětvích.
3. Rozvíjení spolupráce v rámci MS v kraji
4. Efektivní komunikace a spolupráce s příznivci Pirátů s cílem aktivovat a zapojit je jak jen to bude možné do dění v rámci MS.
5. Příprava krajských voleb (koordinace kampaně, práce na organizaci, programu, kandidátech)
Možné aktivity, kterými se může MS rozvíjet:
- Aktualizace webu, fb stránek, otevřené kalendáře
- spolupráce v rámci ostravských radnic a dvou poslanců – záštita vzdělávacích a popularizačních akcí ze strany poslanců či radních ( doprava, vzdělávání, veřejný prostor, transparence, řešení OKD, životní prostředí – spalovna, koksovna) s cílem komunikovat naše vize a oslovit širší veřejnost
- koordinace a lepší zapojení do občanských aktivit: Ostrava Pride, Ukliďme Česko, oslavy důležitých výročí, stávky proti A. Babišovi, za lepší klima apod
- oslovení odborníků a navázání spolupráce v odvětvích nám blízkých (zapojené osobnosti se mohou postupně profilovat jako kandidáti do senátu, PS, kraje či zastupitelstvech)
- to vše v souvislosti s důležitým cílem: získat pro pirátské myšlenky zajímavé a pracovité nové lidi, což se nám dlouhodobě nedaří.
Děkuji za vaši pozornost, pokud jste se dočetli až do konce. Všichni mne dobře znáte, stejně tak jako mou odhodlanost a drive, kterou bych ráda proměnila ve smysluplnou práci pro MS, stejně jako při kampaních a na radnici. Děkuji za vaši podporu.
Andrea
Tito uživatelé poděkovali autorovi Andrea.Hoffmannova za příspěvek:
Jiri.Rajnoch
Andrea Hoffmannová

Uživatelský avatar
Jakub.Dedek
Koordinátor krajského sdružení
Příspěvky: 604
Registrován: 05 led 2017, 10:46
Profese: Student matematiky
Dal poděkování: 762 poděkování
Dostal poděkování: 483 poděkování

Re: MF OV 1/2019 Volba předsednictva

Příspěvek od Jakub.Dedek » 26 srp 2019, 11:54

Čtu si řeč od Pavlíny i dalších a s naprostou většinou textu souhlasím. Proto jsem se rozhodl, že mojí řeč pojmu z trochu jiného úhlu, ať se neopakujeme. :-)

Vize – support a informace
V Ostravě máme krásný potenciál změn. V komunálních volbách jsme získali slušný počet zastupitelů a na to krásný počet radních jak na magistrátu, tak na obvodech. Byl bych rád, kdybychom tento potenciál za ty 4 roky plně proměnili k ukázkovému modelu, jak se nám podařilo zavést pirátský program, vize a principy reálně do politiky. Jsme strana plná potenciálů změn a kreativity a tento potenciál nelze naplno využít, pokud nebudeme mít nastavené plně fungující spojnice mezi občany-příznivci, zájemci, experti-členská základna-zastupitelé a radní. Myslím si, že udržování kvalitní oboustranné komunikace je jedním z nejdůležitějších úkolů, před kterým bude nové MS a předsednictvo stát. Bez ní v tom nakonec skončíme sami a vyčerpáme se na rutině. Nezbude nám pak dostatek energie a času na koncepčních řešeních.

Ale jak?
Nové předsednictvo by se mělo starat o udržování této komunikace. Aby byli jasně rozdělené zodpovědnosti, role i úkoly jak zodpovědných osob, tak členů týmů (nesmí ovšem zapomínat na dobrovolnost členů a nepřetěžovat je). Umět si poradit se situací, pokud některý z týmů nefunguje. Starat se o vzdělávání, zábavu, teambuildingy a další. Díky kvalitní komunikaci a fungujícím týmům pak nebude takový problém přitáhnout nové lidi (členy, příznivce, experty) a vytvořit kvalitní support i pro naše volené zástupce. Nastavení procesů by byl úkol číslo 1, kdy včera již bylo pozdě a nové předsednictvo by jej mělo dát dohromady a během pár měsíců už by to mělo mít možnost fungovat.

Proč zrovna já? Možná byste mohli sami napsat, proč mne chcete nebo nechcete podpořit, taky mě všichni znáte. Osobně si myslím, že jsem dobrý kandidát, protože se nebojím kontroverze, snažím se přistupovat ke všemu maximálně spravedlivě a zároveň jsem otevřený kritice.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Dedek za příspěvek:
Romana.Korosi
Dříve vládla ideologie, dnes máme naštěstí data.

Uživatelský avatar
Jiri.Rajnoch
Místní předsednictvo
Příspěvky: 18
Registrován: 11 čer 2014, 21:02
Profese: .
Bydliště: Ostrava - Poruba
Dal poděkování: 12 poděkování
Dostal poděkování: 9 poděkování

Re: MF OV 1/2019 Volba předsednictva

Příspěvek od Jiri.Rajnoch » 26 srp 2019, 20:19

U Pirátů jsem od roku 2014. Kandidoval jsem do komunálních voleb v roce 2014, do zastupitelstva Moravskoslezského kraje v roce 2016 a v roce 2018 opět v komunálních volbách. V současnosti pracuji jako síťový inženýr a v posledních komunálních volbách v roce 2018 jsem byl zvolen jako zastupitel městského obvodu Poruba. Po půl roce jako zastupitel jsem se stal radním pro e-government.

Co bych chtěl změnit/vylepšit...?
Asi nejpalčivějším problémem je malá členská základna. Zkusit oslovit lidi co s námi kandidovali už předtím. Zatraktivnit nábor nových členů například různými happeningy, akcemi....

Dále:

- Vytvoření akčních skupin pro každé odvětví
- Větší propojení komisí, akčních skupin, zastupitelů, komunálních, krajských, poslanců
- Prohloubit spolupráci napříč radnicemi
- Příprava na krajské volby(shánění kvalitních kandidátů podle odbornosti na dané posty)
- Větší propagaci/prezentaci/reprezentaci Opice(Momentálně je teď taková “schovaná“)
- Vytvořit strategii a koncepci jak se dále vyvíjet
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Rajnoch za příspěvek:
Romana.Korosi

Odpovědět

Zpět na „Místní fórum Ostrava“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů