Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Diskuse členů a příznivců o věcech přesahujících působnost orgánů, netýkajících se programu nebo o straně jako celku.

Moderátor: Odbor - administrativni

Pravidla fóra
Než napíšete nový příspěvek, zamyslete se, zda má takovou hodnotu, aby ho musely číst stovky lidí.
  • Aktuální politické kauzy lze řešit v příslušné části veřejné diskuze.
  • Části programu, současné či budoucí, diskutujte na fóru Pirátský program.
  • Podání orgánům a jednoduché návrhy čiňte v příslušné podatelně.
  • Pokud chcete něco rozhodnout(usnést, zvolit, odvolat, přijmout), podejte členský podnět. Ale nejdřív zvažte, jestli by na to nestačil třeba republikový výbor.
  • Povídat o čemkoli si můžete v Podpalubí, což je skrytá část fóra otevřená všem zájemcům. (Je třeba se přidat do skupiny "Zobrazit - Podpalubí".)
Dodržujte prosím pravidla fóra.
Uživatelský avatar
Jiri.Rezek
Republikový výbor
Příspěvky: 4543
Registrován: 23 čer 2009, 19:35
Profese: výzkumný pracovník
Bydliště: Sokolovská, Plzeň
Dal poděkování: 1072 poděkování
Dostal poděkování: 1858 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Jiri.Rezek » 25 črc 2019, 18:24

Vážení,
níže dávám k připomínkování "Vzorový kodex veřejného zastupitele". Rád bych zahrnul konstruktivní připomínky členů a příznivců předtím, než ho předložím RV ke schválení (a který ho v případě schválení předloží ke schválení CF). Dokument vznikl za vydatné a podstatné pomoci @Jakub.Michalek a resortního týmu Spravedlnost, za což jim velice děkuji. Text vychází částečně také z Kodexu Pirátských poslanců.

Vzorový kodex veřejného zastupitele

Tento kodex je určen všem kandidátům na kandidátní listině Pirátů pro všechny volby do veřejných funkcí a jiné nominace, např. do vedení veřejných institucí a jimi ovládaných společností. Kandidát vyplní svůj písemný souhlas s kodexem, na základě kterého se kodexem zavazuje řídit, pokud bude do dané funkce zvolen.
Piráti chtějí fungovat jako dobře sehraný tým. ​Chceme, aby naši kandidáti byli důvěryhodní, posilovali dobré jméno strany a byli čitelnými partnery sobě i ostatním.1. Závazek vůči Pirátské straně
Zavazuji se hlasovat v souladu​ s programem Pirátů (případně koaličním programem) a ​nebudu hlasovat v rozporu s usnesením celostátního či oblastního fóra.
Beru na vědomí, že účast Pirátů ve vedení obce/kraje/státu a souhlas s uzavřením koaliční smlouvy jsou ve výlučné působnosti ​oblastního fóra, které rozhodovalo v primárních volbách.
Zavazuji se setrvat​ v zastupitelském/poslaneckém/senátorském klubu Pirátů nebo koaličním klubu po celou dobu trvání mandátu.
Nebudu „prát špinavé prádlo“​ na veřejnosti a nebudu řešit neshody s kolegy přes média či veřejné výstupy na sociálních sítích.

2. Osobní poctivost
Nebudu přijímat výhody, které určí zastupitelský/poslanecký/senátorský klub nebo Pirátská strana jako neetické.
Nepřijmu žádné účelově přeplácené místo ve státní firmě výměnou za protislužbu nebo za změnu jednání (tzv. „politická trafika​“).
Své postavení a privilegovaný přístup k informacím nebudu zneužívat pro osobní prospěch, pro osobní prospěch svých blízkých, pro nekalé zvýhodnění své vlastní strany ani jiných subjektů.

3. Průhlednost osobních poměrů
Budu zveřejňovat lobbistické kontakty dle předpisu Pirátské strany a smlouvy týkající se výkonu veřejné funkce.
Pokud se po skončení výkonu mandátu objeví podezření z nelegálního či neetického obohacení, které mohlo souviset s výkonem funkce, zavazuji se rozhodčím orgánům strany a příslušnému předsednictvu na jejich výzvu předložit oznámení v rozsahu dle zákona o střetu zájmů (§ 7 a násl. zákona č. 483/1991 Sb., o střetu zájmů).

4. Střet zájmů
V případě střetu veřejného a osobního zájmu vždy ​upřednostním veřejný zájem​.
V případě pochybností se budu snažit ověřit možný střet zájmů předem, jak jen to půjde (např. dotazem u svých blízkých, přátel, spřízněných firem apod.).
V případě účasti na projednání věci s možným střetem zájmů to prokazatelně a bez prodlení oznámím zastupitelskému/poslaneckému/senátorskému klubu nebo jinému orgánu, který věc projednává.
Slibuji, že se po dobu výkonu funkce vzdám pozice vlastníka či představitele médií (s výjimkou jasně označených stranických), firem získávajících veřejné zakázky a dotace a dalších subjektů, kde bych byl v ​neustálém​ střetu zájmů.
Nebudu využívat zastírací metody (nepřiznané anonymní akcie, skrytá identita přes advokáta, nebo osobu blízkou apod.).
Odmítám klientelismus, nepotismus a jiná nekalá jednání ovlivňující rozhodování.
Nebudu dosazovat své blízké na místa svých asistentů a jinak nekale využívat svůj vliv k jejich prospěchu.

5. Boj s korupcí
Pokud se věrohodně dozvím o korupčním jednání, budu reagovat zcela neutrálně. Celou věc neprodleně oznámím orgánům činným v trestním řízení (nebo případně důvěryhodnějším a nestranným médiím) a budu s nimi spolupracovat na získání důkazů vedoucích ke stíhání pachatele.
V případě obvinění z korupce nebo jiného vážného obvinění se zavazuji bez prodlení poskytnout straně maximální součinnost k prošetření, aby nebylo poškozeno dobré jméno strany.

6. Kumulace funkcí
V případě zvolení za Piráty se zavazuji současně vykonávat jen jednu uvolněnou veřejnou funkci (poslanec, senátor, ministr, prezident, veřejný úředník, uvolněný zastupitel apod.) a vyhradit si na výkon veřejné funkce potřebný čas.
Zavazuji se vykonávat nejvýše jednu exekutivní veřejnou funkci (funkce ministra, radního, člena statutárního orgánu veřejného podniku).
V případě vykonávání exekutivní veřejné funkce nebudu současně vykonávat žádnou veřejnou funkci v samosprávném celku nižší úrovně.
Nebudu zastávat více než 3 funkce v kontrolních nebo exekutivních orgánech veřejných institucí (např. dozorčí radě, statutárním orgánu).
Ustanovení týkající se kumulace funkcí se vztahují pouze na střední a velké podniky.

7. Závěrečná ustanovení
Pravidla týkající se zvolení do funkce se obdobně týkají i funkcí, která jsou obsazovány jmenováním.
Pokud přenesu některé své povinnosti na asistenta či jinou osobu, zajistím před tím, že bude vázán povinnostmi vyplývajícími z tohoto kodexu v odpovídajícím rozsahu.
Prohlašuji, že v případech, kde to zákon nevylučuje, považuji veškeré závazky vyplývající z kodexu z právního hlediska za závazky vůči České pirátské straně, s ​právními účinky plně vynutitelnými žalobou na plnění včetně vydání případného bezdůvodného obohacení, a to do veřejných rozpočtů. Zákon vynutitelnost vylučuje zejména:
při výkonu mandátu; v těchto případech jde o závazek voličům v morální rovině;
při obchodním vedení obchodní korporace.
Zákonné omezení vynutitelnosti nebrání posouzení věci u rozhodčí komise Pirátů.

Česká pirátská strana závazek podle tohoto kodexu přijme tím, že kandidáta, který se ke kodexu písemně přihlásil, zařadí na kandidátní listinu do voleb nebo ho nominuje do funkce. Způsob jednání strany uvnitř a navenek včetně postupu prošetření podezření a zveřejnění výsledku prošetření upravují její vnitřní předpisy.
chce-li někdo připomínkovat v google documents, odkaz je zde:https://docs.google.com/document/d/1irh ... sp=sharing

Důvodová zpráva:
Uvedený dokument má za cíl definovat základní mantinely a požadavky pro výkon veřejné funkce za Piráty. Zároveň se zabývá i klíčovou otázkou kumulace funkcí, kde se v minulosti ukázalo, že není zcela jasné,co to je. Dle mého se jedná o jeden z nejdůležitějších stranických dokumentů. Tento dokument nezabraňuje vzniku jiných kodexů, vztažených např. ke konkrétním volbám, kde si daná oblastní sdružení mohou podmínky "přitvrdit".
Za připomínky předem děkuji.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Rezek za příspěvky (celkem 4):
Petr.Vileta, Vojtech.Pikal, Lenka.Kozlova, Andrea.Linhartova
člen RV, tel.: 72tri 175 03devet

Uživatelský avatar
Milan.Dadourek
Rozhodčí komise
Příspěvky: 735
Registrován: 11 pro 2017, 18:11
Profese: Farmář, ochrana přírody
Bydliště: Počítky 3
Dal poděkování: 1642 poděkování
Dostal poděkování: 1425 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Milan.Dadourek » 26 črc 2019, 13:57

Nejsem si jist, že rozumím tomu, jakou závaznost má dokument mít.
Podle textu se zdá, že má být bez dalšího vše a všudy závazný. Proč ale pak ten nadpis "Vzorový"? Nebo to skutečně má být pouze vzorový dokument, který se případně použije třeba pouze tehdy, když příslušná organizační jednotka nevytvoří svůj kodex?
Tito uživatelé poděkovali autorovi Milan.Dadourek za příspěvek:
Dan.Lestina
"Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo." Vlasta Burian --- Mocné omezujte první! --- Profil --- Na FB mě nenajdete.

Uživatelský avatar
Jiri.Rezek
Republikový výbor
Příspěvky: 4543
Registrován: 23 čer 2009, 19:35
Profese: výzkumný pracovník
Bydliště: Sokolovská, Plzeň
Dal poděkování: 1072 poděkování
Dostal poděkování: 1858 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Jiri.Rezek » 26 črc 2019, 15:15

Milan.Dadourek píše:
26 črc 2019, 13:57
Nejsem si jist, že rozumím tomu, jakou závaznost má dokument mít.
Nebo to skutečně má být pouze vzorový dokument, který se případně použije třeba pouze tehdy, když příslušná organizační jednotka nevytvoří svůj kodex?
Ano, tak je to myšleno. Podobně to je s nyní již schválenou Univerzální povolební strategií (použije se, pokud si oblastní sdružení nevytvoří podrobnější)
člen RV, tel.: 72tri 175 03devet

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Příspěvky: 20487
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 26657 poděkování
Dostal poděkování: 19628 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Vojtech.Pikal » 26 črc 2019, 15:48

Dvě poznámky:
Zavazuji se setrvat​ v zastupitelském/poslaneckém/senátorském klubu Pirátů nebo koaličním klubu po celou dobu trvání mandátu.
Zřejmě to tak není myšleno, ale mohlo by to vést k výkladu, že se po očekávanou dobu mandátu nesmím funkce vzdát či třeba kandidovat na pozici "vyšší", kde bych pak musel klub opustit (protože bych se měl mandátu vzdát)
Dalo by se to nějak vyjasnit?
firem získávajících veřejné zakázky a dotace a dalších subjektů, kde bych byl v ​neustálém​ střetu zájmů.
Vezme-li někdo podtrženou část izolovaně, může to vést k výkladu, že (co já vím) zemědělci, lesníci, ... se pod naší značkou prostě nesmějí ucházet o veřejné funkce jelikož pobírají dotace; vím že výklad je jiný a jedná se o to, když se pohybuji na té úrovni, kde se o mých dotacích a zakázkách rozhoduje. Ale zasloužilo by si to taky větší jasnost.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvky (celkem 6):
Milan.Dadourek, Lenka.Kozlova, Dan.Lestina, Jiri.Rezek, Gabriela.Maceckova, Lukas.Findeis
člen RV, AO, PO, ZO, FT a předsedající CF;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Uživatelský avatar
Milan.Dadourek
Rozhodčí komise
Příspěvky: 735
Registrován: 11 pro 2017, 18:11
Profese: Farmář, ochrana přírody
Bydliště: Počítky 3
Dal poděkování: 1642 poděkování
Dostal poděkování: 1425 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Milan.Dadourek » 26 črc 2019, 16:23

Jiri.Rezek píše:
26 črc 2019, 15:15
Milan.Dadourek píše:
26 črc 2019, 13:57
Nejsem si jist, že rozumím tomu, jakou závaznost má dokument mít.
Nebo to skutečně má být pouze vzorový dokument, který se případně použije třeba pouze tehdy, když příslušná organizační jednotka nevytvoří svůj kodex?
Ano, tak je to myšleno. Podobně to je s nyní již schválenou Univerzální povolební strategií (použije se, pokud si oblastní sdružení nevytvoří podrobnější)
Pak by asi bylo potřeba změnit text tak, aby to bylo jasné - takto to vyznívá jinak.
OFFTOPICKonečně ani z "Tato všeobecná povolební strategie je platná pro krajské a komunální volby. Oblastní fórum, které sestavuje kandidátku, smí schválit vlastní, podrobnější povolební strategii." jednoznačně neplyne, že strategie schválená oblastním fórem nahradí strategii univerzální.

Např. doplněním:
Tento kodex je určen všem kandidátům na kandidátní listině Pirátů pro všechny volby do veřejných funkcí a jiné nominace, např. do vedení veřejných institucí a jimi ovládaných společností. Může být nahrazen kodexem jiného znění na základě schválení místně příslušným oblastním fórem.
...
Tito uživatelé poděkovali autorovi Milan.Dadourek za příspěvek:
Jiri.Rezek
"Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo." Vlasta Burian --- Mocné omezujte první! --- Profil --- Na FB mě nenajdete.

Uživatelský avatar
Dan.Lestina
Republikový výbor
Příspěvky: 765
Registrován: 01 zář 2013, 22:18
Profese: aspirující přírodovědec
Dal poděkování: 1142 poděkování
Dostal poděkování: 857 poděkování

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Dan.Lestina » 26 črc 2019, 18:58

Ahoj,
pár poznámek krom výše uvedeného:
Jiri.Rezek píše:
25 črc 2019, 18:24
Nebudu „prát špinavé prádlo“​ na veřejnosti a nebudu řešit neshody s kolegy přes média či veřejné výstupy na sociálních sítích.
Toto už se řešilo. Nesouhlasím s tímto zněním. Měla by to být až zbraň poslední volby, ale ne vysloveně zakázaná, to je imho cesta do pekel a proti veškeré transparentnosti. Tenhle Damoklův meč jen ať nad našimi politiky je. Navrhuju doplnit něco v tomto smyslu:
, dokud přiměřeně nevyčerpám všechny možnosti smírného a osobního řešení, a následně řešení prostřednictvím příslušných orgánů strany


4. Střet zájmů
Nebudu dosazovat své blízké na místa svých asistentů a jinak nekale využívat svůj vliv k jejich prospěchu.
Toto bych takto explicitně nezařazoval. U osobního asistenta je zásadní vzájemná důvěra a mj. i proto si dovedu představit spoustu případů, kdy je blízká osoba nejvhodnější kandidát. Je to dostatečně pokryto už v odstavci "osobní poctivost", třetí větě.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Dan.Lestina za příspěvky (celkem 5):
Jiri.Rezek, Milan.Dadourek, Jan.Hosek, Marek.Necada, Michal.Svagerka
OFFTOPICObrázek(Kemel)

Uživatelský avatar
Jiri.Snizek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 1294
Registrován: 19 lis 2017, 10:01
Profese: školitel software pro veřejnou správu
Bydliště: Kolín
Dal poděkování: 3196 poděkování
Dostal poděkování: 1550 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Jiri.Snizek » 26 črc 2019, 19:07

Ahoj, rozšířil bych výčet exekutivních funkcí o starosty a místostarosty (od určité velikosti obce - třeba od 1000 obyvatel), hejtmany, primátory a náměstky. Toto znění umožňuje verzi Rakušan 2016 - uvolněný krajský náměstek hejtmanky a neuvolněný starosta Kolína (30k obyvatel)

EDIT: Kdyby byl i neuvolněný náměstek hejtmanky.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Snizek za příspěvky (celkem 3):
Jiri.Rezek, Vojtech.Pikal, Vojtech.Ertl
721 356 719, jiri.snizek@pirati.cz, https://stredocesky.pirati.cz/lide/jiri-snizek/, předseda Krajského sdružení Středočeský kraj

Cílem politiky Pirátů je svobodná, vzdělaná a digitálně propojená společnost. Protože jedině ta vede k moderní, udržitelné a prosperující ekonomice, která umožní vysokou kvalitu života v budoucnosti.

Uživatelský avatar
Dan.Lestina
Republikový výbor
Příspěvky: 765
Registrován: 01 zář 2013, 22:18
Profese: aspirující přírodovědec
Dal poděkování: 1142 poděkování
Dostal poděkování: 857 poděkování

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Dan.Lestina » 26 črc 2019, 19:15

Ještě jsem zapomněl:
Někam bych připsal něco v následujícím smyslu:
Vždy budu jednat maximálně otevřeně a transparentně. Pokud nastane závažný důvod jednak jinak, na žádost příslušného předsednictva jej bezodkladně písemně uvedu.
Třeba do prvního odstavce.
Smyslem je, aby se předpis o lobbingu, tento dokument apod. nevykládal "technicky", "co není výslovně zakázáno, je povoleno", ale aby byl jasně nastaven celkový přístup, jaký by měli volení zástupci mít.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Dan.Lestina za příspěvky (celkem 2):
Jiri.Snizek, Jiri.Rezek
OFFTOPICObrázek(Kemel)

Uživatelský avatar
Jiri.Rezek
Republikový výbor
Příspěvky: 4543
Registrován: 23 čer 2009, 19:35
Profese: výzkumný pracovník
Bydliště: Sokolovská, Plzeň
Dal poděkování: 1072 poděkování
Dostal poděkování: 1858 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Jiri.Rezek » 26 črc 2019, 19:49

Děkuji všem za dosavadní připomínky. Zatím nebudu diskutovat a budu nasávat OFFTOPIC(informace) ;)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Rezek za příspěvky (celkem 2):
Jiri.Snizek, Vojtech.Pikal
člen RV, tel.: 72tri 175 03devet

Uživatelský avatar
Petr.Kopecny
Člen KS Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 1868
Registrován: 23 dub 2009, 11:19
Profese: Automatizační Inženýr a Astronom
Bydliště: Ostrava-Dubina
Dal poděkování: 696 poděkování
Dostal poděkování: 1205 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzorový kodex veřejného zastupitele - připomínkování

Příspěvek od Petr.Kopecny » 05 srp 2019, 11:26

Ahoj, měl bych připomínky pro bod 6:
Zavazuji se vykonávat nejvýše jednu exekutivní veřejnou funkci (funkce ministra, radního, člena statutárního orgánu veřejného podniku).
Jedná se o uvolněného nebo i neuvolněného? Je to nejasné.
V případě vykonávání exekutivní veřejné funkce nebudu současně vykonávat žádnou veřejnou funkci v samosprávném celku nižší úrovně.
Takže když je někdo na magistrátu radní, nesmí být radní na obvodu? Jedná se o uvolněného nebo neuvolněného? Nejasné.

Pro bod 1:
Zavazuji se hlasovat v souladu​ s programem Pirátů (případně koaličním programem) a ​nebudu hlasovat v rozporu s usnesením celostátního či oblastního fóra.
Zrušil bych celou část v závorce.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Kopecny za příspěvky (celkem 3):
Jan.Hosek, Petr.Vileta, Ondrej.Profant
Petr Kopečný
Člen KS Moravskoslezský, správce Pirátského kalendáře
GSM: +420 731 552 845

Odpovědět

Zpět na „Vnitrostranická diskuse“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti