odměňování členů výborů a komisí zastupitelstva

Moderátoři: Koordinatori, @koordinator-zlinsko, PKS Zlinsky kraj

Pravidla fóra
  • Toto je veřejné fórum. Stanoviska nevyjadřují názor Pirátů, pokud nebyla schválena příslušnými orgány. Stanoviska se publikují na krajském webu.
  • V anketách mohou hlasovat i návštěvníci bez přihlášení. Ankety proto nelze v žádném případě považovat za závazná hlasování.
  • Moderátorem tohoto fóra je krajské předsednictvo.
  • Toto fórum je viditelné pro návštěvníky bez přihlášení. Přihlášeným uživatelům se zobrazuje pouze tehdy, pokud jsou členy krajského sdružení nebo jeho registrovanými příznivci. Fóra místních sdružení se zobrazují pouze jejich členům a jejich registrovaným příznivcům.
  • Mezi registrované příznivce se můžete sami zařadit přidáním do příslušné skupiny v nabídce Obrázek Nastavit zobrazovaná fóra.
BenjaminPierce
Příznivec Pirátů – Zlínský kraj
Příspěvky: 187
Registrován: 16 říj 2016, 00:37
Dal poděkování: 159 poděkování
Dostal poděkování: 436 poděkování

odměňování členů výborů a komisí zastupitelstva

Příspěvek od BenjaminPierce »

Koho téma nezajímá, je to jeho legitimní právo, kdo chce přispět názorem je vítán do diskuze.

I vzhledem k faktu, že nejsem člen žádného zastupitelstva, výboru zastupitelstva, nebo komise rady města, chtěl bych otevřít diskuzi k tématu „nediskriminační odměňování“. Chci nadále věřit, že všude kudy chodím podporuji stranu, která sama jedná dovnitř, tak jako to hlásá navenek. Mimo toto téma se i studijně zabývám, vzhledem k počtu obyvatel, počty zastupitelů, uvolněných a neuvolněných členů vedení obcí, počty výborů i komisí a počty členů v nich, stejně tak i přepočtem hlasů při nenaplňených kandidátkách do zastupitelstev obcí dle d´Hondtovy metody a pod.

Přestože primární zájem, vzešel kvůli situaci v Kroměříži, nechci se vyjadřovat k, v politice běžným, vnitřním sporům v KM. Téma mě zaujalo vzhledem k celé ČR, kde se může dotýkat tisíců členů těchto volených orgánů.
Jde o:
• Více jak 6000 tzv. I. obcí
• Více jak 380 tzv. II. obcí
• A více jak 200 tzv. III. obcí
• + statutární města
• u Hl. města se to předpokládám neděje

O co konkrétně jde.

V Kroměříži, v rámci ČR to může být kdekoli, jsou údajně odměňováni pouze ti členové výborů a komisí, kteří jsou zároveň členy zastupitelstva a u ostatních se předpokládá, že tuto zcela stejnou veřejnou funkci tedy poradní, iniciační a kontrolní, budou vykonávat se zcela totožným nasazením, ale ZDARMA.

Odměna je myšlena jako kompenzační částka, nikoli na zbohatnutí, ale právě jako úměrná kompenzace za podíl na správě veřejných věcí. Bez odhledu, zda je někdo majetný více, někdo majetný méně, někdo dává svou odměnu na veřejně prospěšné účely, někdo ji investuje do rodiny, někdo projí, nebo procestuje apod. To, že někdo říká, že by měli být všechny veřejné funkce v ČR zdarma, prosím ponechejme na jinou debatu.

O odměnách v KM se tak patrně s odkazem na §84 odst. 2. písm. v. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.
Odst. (2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
Písm. v) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce,


Tedy se to jeví zdánlivě jasně, a zdánlivě je vše v pořádku.

Nejde se dívat jen na toto ustanovení zákona, že to tak někdy někdo dělal, nebo někdo někde dělá, ale v širším kontextu právního řádu ČR.

Nejprve Čl. 102, Hlava VII(samospráva), Zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR.
]Odst. (1) Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. = zastupitelé jsou voleni přímo občany obce

Čl. 3 Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.

Dále Čl. 3. Odst. 1 zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Odst. (1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. = z čehož plyne, že základní lidské práva má stejné, prezident, poslanec, senátor, zastupitel, ale i členové výboru a komisí.

Vzhledem k členům výborů je toto ještě potvrzeno v Čl. 21 odst. 1, 4) LZPS.

(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. = občané mají právo se podílet, na správě věcí veřejných (veřejná správa zahrnuje státní správu i samosprávu v širším pojetí i zákonodárce) i nepřímo, tak, že je do funkcí navrhnou a zvolí občany přímo volení zástupci resp. zastupitelé. Např. prezidenty V. Havla a V. Klase nevolili občané, ale občany volení zákonodárci.
(4) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. = z čehož jasně vyplývá, že není možno, jednoho člena výboru. komise (zastupitele) zvýhodňovat na úkor jiného člena výboru. komise (nečlena zastupitelstva).

Bez ohledu na osobní spory, a ukazování kdo je větší pirát, kdo za koho kandidoval, s kým se má na veřejných akcích více bavit. Prosím je třeba to změnit pro všechny, jak v Kroměříži, tam nejlépe hned na příštím zastupitelstvu, vzhledem k počtu uvolněných funkcionářů se šetří na nesprávném místě.

Pokud některé zastupitelstva obcí a ministerstvo vnitra neustoupí od takového výkladu, je třeba postupovat nejlépe v souladu s Čl. 64, zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, což lze několika způsoby. Nebo také vzniklou škodu zažalovat a na uvedené články, Ústavy a Listiny se odvolat a soudy právo vyloží i pro další.

Jsem přesvědčen, že pokud je ČR demokratický právní stát, tak jak deklaruje v Čl. 1 odst. 1 ) Ústavy ČR, nelze než toto ustanovení zák. o obcích zrušit, resp. pozastavit, dokud ti co mají to oprávnění, legitimaci, nesjednají nápravu.

Nejde o výši peněz, kdy by jsme mohli dále diskutovat o údajné závaznosti a nezávaznosti přílohy č. 1 nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách zastupitelů, ale jde o fakt, že každý, opravdu každý v ČR si za stejnou práci zaslouží stejné základní ohodnocení.
„To nejde" neznamená, že to skutečně nejde, jde pouze o nejjednodušší odpověď. V 9ti z 10ti případů to totiž jde.

Uživatelský avatar
Viktor.Derka
Rozhodčí komise
Příspěvky: 730
Registrován: 04 kvě 2017, 17:49
Profese: Právník, doktorand veřejného práva
Bydliště: Praha 4
Dal poděkování: 522 poděkování
Dostal poděkování: 1125 poděkování

Re: odměňování členů výborů a komisí zastupitelstva

Příspěvek od Viktor.Derka »

Čau,

tento problém je všude, i v Praze. Zmíněné ustanovení § 84 ost. 1 písm. v) obecního zřízení jde ruku v ruce s písm. n) téhož ustanovení, na základě kterého stanovuje zastupitelstvo výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva (ono předmětné nařízení vlády totiž stanoví konečně odměny toliko o uvolněných zastupitelů, u neuvolněných stanoví jen maximální hranici).

Ze zmíněných ústavních norem je případné diskriminačně pojaté odměňování členů komisí, kteří nejsou členové zastupitelstva v rozporu pouze s neakcesorickou zásadou rovnosti dle čl. 1 Listiny. Diskriminační odměňování nijak nenabourává přístup k veřejným funkcím (ostatně obcím je ponecháno k jejich vlastní úvaze, zda vůbec do komisí a výborů bude dávat osoby mimo zastupitelstvo - do něj se ale může dostat na základě voleb každý), ani neznamená omezení podílení se na správě věcí veřejných (viz dovětek "nebo svobodnou volbou svých zástupců"). Pokud se obec rozhodne komise mít uzavřené veřejnosti, nelze s tím z hlediska právního nic dělat - jen volit někoho, kdo takto nevstřícně jednat nebude. Na okraj zmiňuji, že vlastně ani žádný předpis nepředepisuje povinnost zřizovat komise, až na obligatorní finanční a kontrolní výbor, někdy výbor pro národnostní menšiny.

Diskriminační odměňování je zajímavý problém - v zásadě je zásada rovnosti charakterizována pravidlem "ve shodných případech si počínat shodně, v neshodných neschodně". Dokážu si proto představit obce, kde bude odměnováno odlišně (nejspíš že víc budou mít zastupitelé), což může být v pořádku, pokud mají obě skupiny vnitřně odlišné úkoly (kupř. zastupitelé musí více připravovat materiály k jednání oproti nezastupitelům, což kompenzuje také větší odměna). Pokud všichni dělají práci stejnou, pak je v tomto možno jistou nerovnost spatřit, nicméně upřímně pochybuji, že pokud se nebude jednat o nějaký zcela flagrantní případ, bude věc nějak reflektována.

Byť minimálně bych doporučil zkusit poslat podnět ministerstvu vnitra, kde se označí dané usnesení zastupitelstva obce, které stanoví odměny členů komisí, kteří nejsou zastupiteli, ale moc velkou šanci na úspěch bych tomu nedával.

Uživatelský avatar
Michal.Stepanik
Člen KS Zlínský kraj
Příspěvky: 169
Registrován: 07 srp 2018, 07:53
Profese: elektrotechnik
Bydliště: NAPAJEDLA
Dal poděkování: 390 poděkování
Dostal poděkování: 151 poděkování

Re: odměňování členů výborů a komisí zastupitelstva

Příspěvek od Michal.Stepanik »

Já jsem členem Kontrolního výboru a nejsem zastupitelem a u nás ve městě se vyplácí takové fyzické osobě 624kc/člen/účast na zasedání.
zastupitel města Napajedla, člen kontrolního výboru, člen MS Zlín

BenjaminPierce
Příznivec Pirátů – Zlínský kraj
Příspěvky: 187
Registrován: 16 říj 2016, 00:37
Dal poděkování: 159 poděkování
Dostal poděkování: 436 poděkování

Re: odměňování členů výborů a komisí zastupitelstva

Příspěvek od BenjaminPierce »

Ahoj Viktore i Michale,

Přesně jsi Viktore napsal, pokud by měli mít rozdílné úkoly, mohou být odměňováni rozdílně. Tak jak se to jeví v KM, tak mají ty úkoly stejné, ale odměňováni jsou různě. Citacemi těch jednotlivých pramenů práva, jsem chtěl doložit, že i ti členové výborů i komisí jsou voleni občany, a to nepřímo prostřednictvím přímo volených zastupitelů. Viz. dříve prezidenti, jejichž legitiminu nepřímého zvolení, nikdo nezpochybňoval. O smyslplnosti zřízení a naplnění činnosti některých výborů (vyjma povinných)a komisí, v různých obcích, by bylo na diplomovou práci.

Ještě než jsem příspěvek psal, jsem s ministerstvem vnitra mluvil, konkrétní právnička (nechci jmenovat) mi taktéž řekla, že s tím nejde nic dělat, osobně si to nemyslím a níže napíšu cesty jak to lze změnit.

1-Dotčení členové komisí a výborů, se mohou obrátit na civilní soudy a dojde k výkladu práva.

2- Zákonodárce dotčené ustanovaní těchto zákonů změní, zpřesní, což je delší cesta. Zde se nabízí cesta i pro pirátské poslance a jejich zákonodárnou iniciativu.

3- Ten kdo je legitimován navrhne postup dle Čl. 64, zákona o ÚS. ÚS to rušit nemusí, protože se domnívám, že pro něj to může být jasné, a MVČR a některé obce si to jen mylně vykládají a § 84 odst, 2, písm. v zák. o obcích je v pořádku.

4- Ministerstvo vnitra dá metodický pokyn. A když znám názor pana Baxy na vyjádření právníka MVČR k podpisům zákonodárců pod kandidátními listinami u prezidentské volby, onem právník MVČR byl mezi kandidáty na ministra spravedlnosti :-(, tak to ukazuje validitu metodických pokynů MVČR.

Logicky tam kde jsou oměňování jen neuvolnění členové zastupitelstva, uvolnění musí vykonávat několik (3) funkcí zdarma, by do výborů a komisí, snad vyjma kontrolního a finančního, uvolněné zastupitele ani nanasazovali, protože ti by poradní a iniciační funkci zdarma dělat nechtěli a argumenotvalo by se, tady to dáváme všanc občanům, aby se na správě věcí veřejných podíleli přímo, ale oni to dělat zadarmo nechtějí a jak je to těžká dřina dělat zastupitele a ještě člena výboru, nebo komise.

Jakoukoli z výše jmenovaných možností by mělo dojít ke změně pro všechny a co je cíl. K názoru, že něco nejde si pomůžu motem mé bývalé jednotky ,, Dum spiro spero". Dokud dýchám doufám.
„To nejde" neznamená, že to skutečně nejde, jde pouze o nejjednodušší odpověď. V 9ti z 10ti případů to totiž jde.

BenjaminPierce
Příznivec Pirátů – Zlínský kraj
Příspěvky: 187
Registrován: 16 říj 2016, 00:37
Dal poděkování: 159 poděkování
Dostal poděkování: 436 poděkování

Re: odměňování členů výborů a komisí zastupitelstva

Příspěvek od BenjaminPierce »

Když nefunguji základní principy férového a rovnoceného odměňování vně strany, co lze očekávat u složitějších situací a problematiky?

v samostatém komentáři:

Odbočka:
Dnes ráno mi k principielně stejnému ne-problému, tentokrát při výkonu státní správy, přišel email z registru vozidel Zlín, máme metodický pokyn z min. dopravy a když máme metodický pokyn znamená to, že to děláme správně. Což obdobně "správně" dělají i v Luhačovicích, Uherském Brodě, Uherském Hradišti , Otrokovicích a pravděpodobně i jinde.

O co jde:
Po registrovaných plátcích DPH, při dovozu nového vozidla pro podnikatelské účely z EU od plátce DPH, chtějí při registraci předložit doklad o zaplacení zálohy na DPH s odkazem na zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, přitom zákon speciální o DPH, který má aplikační přednost (na zvláštní zákon mají odkaz i přímo v zákoně o podmínkách provozu...), říká, že záloha u takto dovezeného vozidla "může" = dobrovolnost, být zaplacena, a taky že dovoz vozidla plátcem od plátce se posuzuje jako dovoz zboží.

Paradoxně finanční správa resp. FÚ, kteří jsou v rámci organizační struktury státu, nejen dle kompetenčního zákona, správci daní předčasnou platbu tzv. NEUTRÁLNÍ = nulové daně, nevyžadují. Mimo jiné dělám přes 15 let i mez. obchod a vím kdy odvádím DPH za dovezené zboží či poskytnutou službu v rámci EU a kdy v minulosti jsem DPH požadoval v zahraničí zpět a od kdy už ne. Nejen, že si protiprávně přisvojili pravomoci určovat daňovou povinnost, ale i postup při správě daní i DPH se neřídí správním řádem jak se domnívají, ale daňovým řádem. Navíc oni ani podle správního řádu a jejich chybnému výkladu nechtěli žádost převzít a dle správního řádu vyzvat k odstranění nedostatků, které sice nebyli,ale dle nich byli, ale vymysleli si pravomoc, že registr vozidel je správcem DPH. Skončilo to tak, že po upozornění v Uh. Hradišti, že si dodávku jinak pronajmu a cca 1500kč denně budu v rámci zák. č. 82/1998 Sb., vymáhat, to najednou šlo i bez neoprávněně vyžadované záloze na DPH, ale u dalších postupují evidentně i ve Zlíně stejně, což mi dnes potrdili do emailu.

Kdy ten kdo by ji pod nátlakem zaplatil, může vyžadovat úročení dle ČNB 8,05% ročně. Metodické pokyny jim dle dvou registrů předává Mgr. Tichý z KÚ ZLK a tento přitom v jiném správním řízení ignoruje i vlastní komentář k zákonu o pozemních komunikách na kterém se autorsky podílel a to ještě totožné pasáže, které komentoval.

Detailní materiály k DPH už má Ivan jakožto předseda výboru pro veřejnou správu PSP i sekterář výboru pan Wolf, a věřím, že se jimi výbor bude zabývat a pomůže tak vše napříč ČR, což se může dotýkat stovek resp. tisíců dalších. Toto je přesně ta zbytečná činnost a zatěžování, které nevytváří zákony na které mnozí nadávají,ale úředníci a pak si stěžují kolik mají práce a jak málo jsou ohodnoceni.

To se nabavíme, že pokud by v nadměrném odpočtu, kde by bylo i DPH z auta, měl daňový subjekt i třeba jen 5-10% s dovozem vozidla nesouvisejících nesrovnalostí a došlo by k zajištění daně, může neoprávněně vyžadovanou zálohu na neutrální = nulové DPH dostat až za několik let, nikoli po měsíci od podání řádného hlášení k DPH. A přestože ÚS opakovaně rozhoduje, že má být zajištěna jen dotčená část DPH ke které má finanční správa výhrady, tak finanční správa tvrdí, navzdory kompetenčnímu zákonu a povinnosti napravovat systémové chyby, že neví jak těch zbylých 90 - 95 % bezproblémových daní uvolnit. A jak dlouho, že ČR vybírá DPH resp, daně ?

Jo to kdyby úředníkovi finanční správy resp. ministerstva financní někdo kvůli 5-10 nejasným hodinám, nebo natáhlé pracovní cestě nevyplatil měsíční plat resp. ani ty hodiny, které jsou v pořádku, tak by v mžiku navrhli cestu, jak tu část, ke které nejsou výhrady uvolnit lze.

No a do toho všeho chaosu hoďmě občana, nebo podnikatele co se nevyzná, co se neumí řádně bránit, který na rozdíl od úředníků v původním případě i zastupitelů, kteří způsobují škodu v pracovní době a za plat resp. mzdu, tak občan, člen výborů a komisí toto musí napravovat za své peníze a ve svém volnu. Výsledek, jen vzrůstá nevraživost vůči států, z čehož těží i populisti.

Pirátskou stranu , podporuji právě proto, že doufám, že bude systémové chyby pomáhat napravovat a že umožňuje mít vlastní názor.
„To nejde" neznamená, že to skutečně nejde, jde pouze o nejjednodušší odpověď. V 9ti z 10ti případů to totiž jde.

Uživatelský avatar
Linda.Matuskova
Rozhodčí komise
Příspěvky: 273
Registrován: 04 úno 2018, 10:49
Profese: fotografka, máma
Dal poděkování: 399 poděkování
Dostal poděkování: 250 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: odměňování členů výborů a komisí zastupitelstva

Příspěvek od Linda.Matuskova »

Jako předsedkyně jedné z kroměřížských komisí (pro školství) bych se k tomu vyjádřila takto… Funkci jsem přijímala s vědomím faktu, že se jedná o „čestnou pozici“, jak nám byly posty v komisích a výborech prezentovány. S tím jsem bez problému souhlasila. Překvapilo mě (moje chyba, že jsem se tím dál nezabývala a přijala to jako fakt, ale nenapadlo mě to řešit), když Kontrolní výbor později otevřel otázku odměňování členů komisí a výborů pro jistou formalitu, a s tím vyšla najevo tato nerovnost. Členové komisí a výborů, kteří jsou současně i městskými zastupiteli, jsou za členství honorováni, mnozí z nich sedí hned v několika komisích. Pro město se nejedná o zanedbatelné částky, které na tyto posty město vynakládá. Toto se opakovaně probíralo na jednáních zastupitelstva. Bylo požadováno narovnání situace tak, aby byli všichni členové odměňováni stejně (všichni byli za stejnou práci placeni).
Město využilo možnosti, kterou mu dává zákon o obcích, § 84 ods. 2v, s čímž samozřejmě souhlasím. Já jsem se celou dobu domnívala, že tuto funkci vykonáváme všichni členové stejně – zdarma – a i tímto směrem bych viděla „narovnání“ tohoto stavu. Necítím se však dobře v situaci, kdy v komisi mám 9 členů, z toho 7 neplacených a 2 placené.

Co mě ale velmi překvapilo, bylo hlasování dvou našich zastupitelů, z nichž jeden je i radním a místostarostou, kteří oba hlasováním podpořili status quo. Snažila jsem se situaci v MS opětovně otevřít k diskusi, ale nedošla jsem pochopení. Nevím, zda je na tuto situaci aplikovatelná politika pirátská, mě to prostě přijde blbé lidsky…
člen Rozhodčí komise
MS Kroměříž, za Piráty předsedkyně Komise pro školství, výchovu a vzdělávání (Kroměříž)
kontakt www.lindamatuska.cz, fb: https://www.facebook.com/linda.matuskova.pirati, tel.: 774410116

Vratislav.Krejcir
Předseda krajského sdružení
Příspěvky: 406
Registrován: 21 pro 2010, 20:44
Profese: Darth Sidious
Bydliště: Kroměříž, Na Prasečím kopečku
Dal poděkování: 729 poděkování
Dostal poděkování: 612 poděkování

Re: odměňování členů výborů a komisí zastupitelstva

Příspěvek od Vratislav.Krejcir »

Z několika vyjádření našich členů, je zřejmé, že nepožadují aby byli členové komisí a výborů odměňováni, a všichni to dělali zdarma. Předtím to bylo, že požadovali ale narovnání jiným směrem, tedy aby byla účast v komisích placená. Z toho vycházelo i jednání zastupitelstva, kde bylo několik možností, jak hlasovat. Bylo prohlasováno bez odměn pro "nezastupitele", tak jako to bylo předtím, dle praxe. Ale praxe a zvyklost byla jiná, dříve byli v komisích jen zastupitelé atd.

Druhá věc je, kolikrát se některé komise a výbory setkávají, některé i 4x za volební období ;-) U takových odměnu nechápu, chápu ji třeba u kontrolního výboru atd., všude tam, kde se členové musí připravovat a jejich práce není jen "si sednout a zvednout ruku". Totéž platí o předsedech komisích, ti s tím mají jinou práci a dle mého by měli být honorováni také. (mimochodem si to zaslouží i tajemník - zaměstnanec úřadu)

Pokud se jedná o to, aby jedni nebyli diskriminováni, chápu a přikláním se na tu stranu, všichni za 0,-. Pokud to má být z titulu - Já nemám nic, oni také ne. Je to smutné.

Pro mě jako zastupitele je komise tím místem, kde navrhuji co chci řešit, vždy se zapojuji do diskuze, chystám si na to věci, odpovídám zbylým členům na dotazy, beru si na sebe úkoly a sháním materiály. Jsem odpovědný za to, že to funguje jak má a jsem tím, který to z komise posouvá dál. Vidím tam ale členy ( z jiných stran), a bohužel jsou to i zastupitelé, kteří se tam chodí "sednout". To je také špatně. Já jsem jinak členem 3 komisí, v jedné jsem předseda, na cca 2-3 další komise chodím pravidelně a jako uvolněný tuto práci odvádím za 0,-. Mám to jinak než ostatní, proto chápu a musím vzít v potaz jejich pohled na věc. Jen nechci ať to je z toho titulu, který jsem vzpomněl výše: "nemám nic, oni také nebudou mít".

Rád po této diskuzi posunu dál a navrhneme ať to mají všichni za 0,-, poté o tom rozhodne zastupitelstvo.

imho, Petr Stoklasa na zastupitelstvu navrhl, ať se po roce udělá rešerše všech komisí a výborů, a znovu se otázka odměňování "nezastupitelů" otevře, aby bylo odměňování spravedlivé. Protože některé se opravdu setkájí 1-2x za rok, některé každý měsíc, měsíc a půl.

Budu rád za další diskuzi, berte to jako můj pohled na věc, pohled na věc člověka, který je v tom každý den, jehož pohled nemůže být v mnoha věcech směrován jen jedním směrem. Jsem ve všech věcech a rozhodnutích odpovědný všem voličům a lidem. Nejen těm pirátským, má práce na radnici je z 80% věnována normálnímu fungování svěřených odborů a úkolům. 20% je věnována našemu programu, který plníme jako jedna z mála stran s velkým tempem, viz odkaz https://kromeriz.pirati.cz/aktuality/pu ... acuji.html (NSH)

Rád bych podotkl, že mnohdy je teorie trochu odlišná od praxe, jsme něco málo přes půl roku na radnici, mnozí říkají že se zorientují po více než roce. My máme za sebou výsledky již teď... A před volbami bylo zvykem chodit na zastupitelstva, teď za 7 měsíců tam až na 2 výjimky mimo zastupitele nebyl nikdo ze členů.
„Aby ses vyhnul kritice, nic nedělej, nic neříkej, ničím nebuď.“

Předseda KS Zlínského kraje | Místostarosta Kroměříže | Málem Jedi - teď spíš Darth Sidious | a taky můžu za úbytek duhy a vymření jednorožců

Uživatelský avatar
Filip.Matuska
Místní předsednictvo
Příspěvky: 87
Registrován: 03 úno 2018, 18:32
Profese: fotograf
Bydliště: Kroměříž
Dal poděkování: 576 poděkování
Dostal poděkování: 64 poděkování

Re: odměňování členů výborů a komisí zastupitelstva

Příspěvek od Filip.Matuska »

Tak jo, říkal jsem si, že to zde na fóru nebudu rozmazávat, že si to vyřešíme "u nás v podpalubí", ale nedá se. Nejprve bych krátce shrnul celou situaci tak, jak proběhla. Před volbami jsme si rozdělili komise podle našeho zaměření tak, abychom v každé někoho měli. Domluva byla taková, že tyto pozice jsou čestné, bez nároku na odměnu. Bylo i řečeno, že některé komise zasedají častěji, jiné třeba jen 2x za rok. Všichni s tím byli srozuměni a s tímto počítali. Volby nějak dopadly a my myslím obsadili vše tak, jak bylo plánováno (pokud to tak není, prosím o opravu). Na zastupitelstvu dne 25. 4. 2019 se však téma odměňování komisí a výborů otevřelo. A zde začínají první problémy. Naši zastupitelé s námi nekonzultovali náš postoj, i když byl dle předchozí domluvy jasný. Asi by to nevadilo, kdyby se původní domluvou řídili. Ale nejen, že odhlasovali to, že odměny dostanou jen členové zastupitelstva (prý dle dosavadní praxe), tedy se naprosto odchýlili od původní dohody, že všichni bez odměn. Ještě o tom mylně informovali u nás v podpalubí, kdy Petr Stoklasa uvedl, že se odhlasovalo všichni bez odměn. Kdyby se neozvala Hanka Ančincová s Lindou Matuškovou, tak se to ani vůbec neřeší. Mj. opakovaně upozorňuji na nedostatek informací z radnice a na nedostatek komunikace ze strany zastupitelů. Tohle je jeden z ukázkových příkladů. Když jsme se začali doptávat, jak to teda je, že nám to přijde nefér, a že domluva byla jiná, tak nám bylo odpovězeno, že bohužel bylo odhlasováno bez odměn (kdy tak bez mrknutí oka hlasovali i naši dva "zastupitelé"). Dále pak nám po našich námitkách bylo sděleno, že se toto téma otevře až rok, kdy komise dají výkaz své činnosti a pak se podle toho mohou řešit další varianty :-D. Nějak nevím co na to dále říct :-). Snad jen to, že jsem rád, že si této nerovnosti všiml někdo mimo Kroměříž a toto téma otevřel, třeba se to pohne a nebude se to řešit až za rok ;-).

Dále bych se ještě vyjádřil k tomu, co napsal pan místostarosta výše.
Z několika vyjádření našich členů, je zřejmé, že nepožadují aby byli členové komisí a výborů odměňováni, a všichni to dělali zdarma. Předtím to bylo, že požadovali ale narovnání jiným směrem, tedy aby byla účast v komisích placená. Z toho vycházelo i jednání zastupitelstva, kde bylo několik možností, jak hlasovat. Bylo prohlasováno bez odměn pro "nezastupitele", tak jako to bylo předtím, dle praxe. Ale praxe a zvyklost byla jiná, dříve byli v komisích jen zastupitelé atd.
Jak jsem psal, byla nějaká domluva. Předtím se nic jiného nepožadovalo. Ano, bylo prohlasováno bez odměn pro nezastupitele i vašimi hlasy bez toho, aby jste udělali cokoliv, a to naprosto proti původní dohodě. Praxi a zvyklost neberu. Piráti jsou imho právě od toho, aby chybnou praxi a nerovnost napravovali.
Druhá věc je, kolikrát se některé komise a výbory setkávají, některé i 4x za volební období ;-) U takových odměnu nechápu, chápu ji třeba u kontrolního výboru atd., všude tam, kde se členové musí připravovat a jejich práce není jen "si sednout a zvednout ruku". Totéž platí o předsedech komisích, ti s tím mají jinou práci a dle mého by měli být honorováni také. (mimochodem si to zaslouží i tajemník - zaměstnanec úřadu)
Zní to hezky, ale četnost dle mě nehraje roli. Nebo to, že se některá komise sejde méněkrát za rok, tak je proto méněcenná. Nerozumím. Ti lidé tomu věnují čas a je jedno jestli 3x nebo 5x za rok. I kdyby jen "zvedali ruku". Jak chcete hodnotit, kdo si odměnu zaslouží, a kdo ne? Opravdu by mě zajímala ta kritéria.
Pokud se jedná o to, aby jedni nebyli diskriminováni, chápu a přikláním se na tu stranu, všichni za 0,-. Pokud to má být z titulu - Já nemám nic, oni také ne. Je to smutné.
Byla možnost se k tomu vyjádřit a hlasovat tak, nevím, proč to teda vůbec řešíme? :-)
Pro mě jako zastupitele je komise tím místem, kde navrhuji co chci řešit, vždy se zapojuji do diskuze, chystám si na to věci, odpovídám zbylým členům na dotazy, beru si na sebe úkoly a sháním materiály. Jsem odpovědný za to, že to funguje jak má a jsem tím, který to z komise posouvá dál. Vidím tam ale členy ( z jiných stran), a bohužel jsou to i zastupitelé, kteří se tam chodí "sednout". To je také špatně. Já jsem jinak členem 3 komisí, v jedné jsem předseda, na cca 2-3 další komise chodím pravidelně a jako uvolněný tuto práci odvádím za 0,-. Mám to jinak než ostatní, proto chápu a musím vzít v potaz jejich pohled na věc. Jen nechci ať to je z toho titulu, který jsem vzpomněl výše: "nemám nic, oni také nebudou mít".
To tak asi bude vždy, že někdo bude aktivnější a někdo méně. Každopádně znova, je na hlavu, aby měl někdo za stejnou práci odměnu a druhý 0,- , a to bez ohledu na míru aktivity.
Rád po této diskuzi posunu dál a navrhneme ať to mají všichni za 0,-, poté o tom rozhodne zastupitelstvo.
Super, jsem rád, že to najednou jde. Škoda je, že se to musí řešit zde a nešlo to hned.
imho, Petr Stoklasa na zastupitelstvu navrhl, ať se po roce udělá rešerše všech komisí a výborů, a znovu se otázka odměňování "nezastupitelů" otevře, aby bylo odměňování spravedlivé. Protože některé se opravdu setkájí 1-2x za rok, některé každý měsíc, měsíc a půl.
Znova, mělo se to řešit hned, za rok je to nesmysl, plus znova by mě zajímala kritéria spravedlivého odměňování, jakým způsobem provedete rešerši? :-)
Budu rád za další diskuzi, berte to jako můj pohled na věc, pohled na věc člověka, který je v tom každý den, jehož pohled nemůže být v mnoha věcech směrován jen jedním směrem. Jsem ve všech věcech a rozhodnutích odpovědný všem voličům a lidem. Nejen těm pirátským, má práce na radnici je z 80% věnována normálnímu fungování svěřených odborů a úkolům. 20% je věnována našemu programu, který plníme jako jedna z mála stran s velkým tempem, viz odkaz https://kromeriz.pirati.cz/aktuality/pu ... acuji.html (NSH)
Diskutovat jsme chtěli, ale jde to až zde, zajímavé. PR super, ale voliči by asi spíš ocenili, kdyby se odměňování narovnalo tak, že všichni bez odměn, ale jen hádám ;-) .
Rád bych podotkl, že mnohdy je teorie trochu odlišná od praxe, jsme něco málo přes půl roku na radnici, mnozí říkají že se zorientují po více než roce. My máme za sebou výsledky již teď... A před volbami bylo zvykem chodit na zastupitelstva, teď za 7 měsíců tam až na 2 výjimky mimo zastupitele nebyl nikdo ze členů.
Řekl bych, že od toho máme své zástupce na radnici, abychom na zastupitelstvo nemuseli, od toho tam myslím jste. Každopádně čas od času se určitě někdo ukáže, když je to potřeba. Trochu nerozumím, co tím chceš říct.


Toť vše. Budu rád, když se to v blízké době nějak vyřeší, jak je slibováno. My chceme znovu motýle! Peace.
místopředseda MS Kroměříž (zatím :-) )
člen Komise sociální a zdravotní, člen Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality (Kroměříž)

„Kritika není negace.“ — Tomáš Garrigue Masaryk

Petr.Stoklasa
Člen KS Zlínský kraj
Příspěvky: 105
Registrován: 28 zář 2017, 17:10
Profese: Obchodník
Bydliště: Kroměříž
Dal poděkování: 146 poděkování
Dostal poděkování: 67 poděkování

Re: odměňování členů výborů a komisí zastupitelstva

Příspěvek od Petr.Stoklasa »

Nechtěl jsem se vyjadřovat, protože podle mě vše shrnul Vratislav Krejčíř, ale jen pro ucelení informací, že odměny se řeší od 1.11.2018, ale až nyní je k tomuto tématu potřeba se vyjadřovat.
Na prvním zastupitelstvu 1.11.2018 všichni zastupitelé a to všemi 27 hlasy odsouhlasili odměňování členů zastupitelstva i členů komisí. Nikdo neměl k tomuto tématu žádné připomínky. V dalších měsících se, ale začali setkávat jednotlivé komise a nastal problém. Jednotlivý členové, kteří nejsou členy zastupitelstva zjistili, že odměňováni jsou jen členové komisí, kteří jsou zároveň zastupitelé.
Zápis ze ZMK i body programu. Vše vloženo na podpalubí.
Na Zastupitelstvu 21.3.2019 byl k tomuto tématu na podnět KV. Bylo diskutováno. Přihlásil se Ing. Adamík, že vypracuje metodiku možného odměňování a představí na dalším zastupitelstvu. Proveden zápis. (zveřejněn i v podpalubí).
25.4.2019 nejvíce zmiňované zastupitelstvo. Pan Ing. Adamík představil svůj návrh odměňování. Zastupitelstvo odhlasovalo, jak již všichni víme. Nikdo, ale nepodal pozměňují návrh a 22 členů zastupitelstva bylo Pro neodměňovat 3 se zdrželi hlasování.
26.4.2019 po předložení zápisu na podpalubí. Hanka Ančincová napsala, jak celá situace na KV vznikla. Linda Matušková napsala, jak ona celou situaci vidí. Petr Stoklasa navrhl, že pokud již 3X odměňování neprošlo, mohli bychom udělat po roce fungování komisí zhodnocení jejich fungování a pak opět navrhnout nějaké změny.
PS: Jelikož jsem dostal spoustu informací, že se komise v minulém volebním období sešly třeba jen 4x za 4 roky.

7.6. 2019 na Forum pirátské strany první odkaz na toto téma. Vše viz výše. A vyjádření místostarosty, že toto bude teda řešit se statostou a pokusí se s tímto něco udělat. Pokud možno na dalším zastupitelstvu a to je 20.6.2019.

Dále pak od 1.112019 do 25.4.2019 proběhlo asi 5 schůzí MS KM, kde byl přítomen jak místostarosta, tak zastupitel, tak členové komisí. Každá tato schůze má zařazen bod – info z radnice, a každý se může zeptat, nebo dát podnět k jakékoli diskuzi na jakékoli téma. Této možnosti nikdo nevyužil, a žádný z členů komisí odměnu za funkci nepožaduje. Tudíž hlasování našich zástupců, v této věci nelze v žádném případě brát, jako proti Pirátské,nebo jako že tímto jdou proti členské základně v KM.
Přílohy
Rozhodnutí o měsíčních odměnách.png
Odměňování členů výborů ZMK a komisí RMK.png
Naposledy upravil(a) Petr.Stoklasa dne 12 čer 2019, 16:10, celkem upraveno 1 x.
Zastupitel města Kroměříž, člen Kontrolního výboru, člen sportovní komise

Uživatelský avatar
Petr.Tkadlec
Člen KS Zlínský kraj
Příspěvky: 4303
Registrován: 30 říj 2013, 07:37
Profese: rozpočtář/přípravář/stavbyvedoucí
Bydliště: Vsetín
Dal poděkování: 3639 poděkování
Dostal poděkování: 3281 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: odměňování členů výborů a komisí zastupitelstva

Příspěvek od Petr.Tkadlec »

No na Vsetíně se odměňovali všichni členové komisí a to částkou 300Kč za zasedání. Měsíční zasedání měla myslím jen "moje" investiční komise a ostatní povětšinou byly jednou za 3 měsíce či jednou ročně. Rozhodně nejde o žádné trafiky, ale myslím si, že by tam nějaká symbolická odměna být měla a to pro všechny členy komise. Pouze uvolnění radní by neměli být členy komisí, protože jako radní se můžou zúčastnit komise i tak, takže tam akorát zbytečně zabírají místo jiným lidem.
Petr Tkadlec - 724 879 117
jestli něco chcete, tak víte, kde mě naleznete

Odpovědět

Zpět na „Zlínský kraj“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů